KATEGORIE [rozwiń]

Pedagogika i wychowanie

Jak zadbać o prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka? Oczywiście nie ma idealnych ojców ani idealnych matek – wszyscy popełniamy błędy. Większość rodziców robi wszystko, by okazać swoim dzieciom miłość, troskę i zrozumienie. Jeśli chcesz: poznać podstawowe potrzeby emocjonalne swojego dziecka; nauczyć się, jak zaspokajać te potrzeby w zrównoważony sposób; zbudować bliską więź z dzieckiem; konstruktywnie radzić sobie z codziennymi trudnościami ten dział jest własnie dla Ciebie. Mnóstwo praktycznych poradników i porad dla rodziców i specjalistów. Znani psycholodzy przekonują, że kluczowe dla prawidłowego, zdrowego rozwoju dziecka jest zaspokojenie podstawowych potrzeb emocjonalnych, do których należą: bezpieczne przywiązanie i akceptacja, zdrowa autonomia i kompetencja oraz wartości duchowe. Prezentujemy rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami rozwoju twórczego dziecka.

Okładka książki Kompletny program terapii SAZ dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 7 lat do wczesnej dorosłości
nowość

85,00 zł 59,66 zł


KOMPLETNY PROGRAM TERAPII SAZ (Stosowana Analiza Zachowania), opracowany dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 7 lat do wczesnej dorosłości, zawiera materiały potrzebne, żeby nauczyć dziecko umiejętności z poziomu zaawansowanego samoobsługowych, szkolnych i zawodowych, a także związanych innymi czynnościami życia codziennego.Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi przewodnik dla terapeutów, jak krok po kroku wykorzystać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umiejętności zaawansowanych. Program można dostosować do potrzeb i zainteresowań ucznia w książce zawarto wskazówki, jak to zrobić. Na dołączonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do przeprowadzenia programu, w tym ponad 1000 kart z kolorowymi obrazkami i zadaniami, wygodne wersje programów szczegółowych do wydrukowania, formularze danych oraz listy zadań. Autorki doradzają także, jak stworzyć skuteczne środowisko terapii SAZ, a ponadto dzielą się wieloma praktycznymi strategiami nauczania, które zapewnią sukces w terapii.
Okładka książki Ilustrowany słownik uczuć emocji i stanów

40,00 zł 39,14 zł


Ilustrowany słownik uczuć, emocji i stanów zawiera 51 haseł opracowanych tak, aby pokazać uczucia i stany emocjonalne w ciekawy sposób i w różnych kontekstach. Hasła zawierają: definicję, propozycję synonimów, sugestywną ilustrację, przykładowe zdania nakreślające kontekst użycia wyrazu. Słownik powstał, by: wzbogacić słownictwo dzieci z zakresu emocji i uczuć, rozwijać umiejętności komunikacyjne, ułatwić rozumienie uczuć własnych oraz innych osób. Słownik dedykowany jest dzieciom powyżej 10. roku życia. Spis treści: Akceptacja Amok Apatia Bezradność Błogość Ból Cierpienie Czułość Desperacja Duma Dyskomfort Euforia Frustracja Furia Gorycz Groza Histeria Irytacja Kompromitacja Lęk Litość Melancholia Miłość Mściwość Nadzieja Obawa Odrzucenie Panika Podekscytowanie Pogarda Radość Roztargnienie Satysfakcja Smutek Strach Tęsknota Troska Ulga Upokorzenie Wdzięczność Współczucie Wstręt Wstyd Wyluzowanie Wyrzuty sumienia Zagubienie Zazdrość Zgorszenie Złość Zranienie Żal
Okładka książki Kuferek Marcelka. Scenariusze zajęć z elementami..

55,00 zł 43,70 zł


Kuferek Marcelka to propozycja scenariuszy do wykorzystania na lekcjach etyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej, a także podczas treningów umiejętności społecznych (TUS). Książka powstała na podstawie wieloletniego doświadczenia Autorki w nauczaniu wczesnoszkolnym. Kuferek Marcelka jest zbiorem 22 scenariuszy zajęć z elementami arteterapii na I etapie szkoły podstawowej zgodnymi z najnowszą podstawą programową oraz 41 kart pracy. Wszystkie scenariusze spina klamra w postaci Marcelka - chłopca z lustra, który nie zna wartości. Autorka wykorzystała element bajkoterapii, który pozwala dzieciom wejść w rolę i utożsamić się z Marcelkiem. Taki zabieg ma pozytywny wpływ na uczestników zajęć - pomagając chłopcu, uczniowie podświadomie pomagają sobie. Zajęcia oparte na scenariuszach zawartych w Kuferku Marcelka pomagają w poznaniu: - otaczającego świata (dobro, zło), - wartości (godność, szacunek, wolność), - emocji (złość, miłość), - sposobów rozładowania emocji, - znaczenia słów, pojęć, przysłów i powiedzeń. Dzieci dowiadują się również jak żyć w zgodzie z naturą i dlaczego należy szanować przyrodę, a także na czym polega poczucie przynależności do społeczeństwa. Scenariusze dostosowane są do pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. Służą rozwijaniu m.in. umiejętności: słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, budowania własnej tożsamości poprzez poznawanie swoich słabych i mocnych stron. Podczas proponowanych zajęć wykorzystany jest proces modelowania, uczenia się oraz odgrywania ról. Proponowane scenariusze pomagają w wypracowaniu schematów radzenia sobie w życiu codziennym.
Okładka książki Zasoby osobiste i społeczne a dobrostan psychiczny wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych
nowość

46,20 zł 34,63 zł


W książce podjęto problematykę zasobów osobistych i społecznych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ustalenia ich związku z dobro-stanem psychicznym. Autorka omawia znaczenie zasobów psychospołecznych w życiu człowieka oraz przybliża ich resocjalizacyjny potencjał. Wskazuje także na sytuacji, w której wtórna socjalizacja osób dorastających odbywa się w separacji od zewnętrznych, naturalnych środowisk życia. Odwołując się do literatury przedmiotu, ukazuje niekorzystny wpływ izolacji instytucjonalnej na zdrowie psychiczne adolescentów. Na tej podstawie i z uwzględnieniem wyników badań własnych przedstawia nowe rozwiązania w pracy z młodzieżą przebywającą w placówkach resocjalizacyjnych. Proponuje kierunki zmian koncentrujące się na rozwoju dobrostanu psychicznego oraz rekomenduje adekwatne programy, które z powodzeniem stosowane są w wielu krajach świata.Publikacja skierowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków. Będzie szczególnie przydatna dla studentów kierunków pedagogicznych i pracy socjalnej, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych oraz kadry pedagogicznej instytucji wychowawczych i resocjalizacyjnych. "Autorka, sięgając zwłaszcza do podstaw współczesnej psychologii pozytywnej oraz do pedagogiki resocjalizacyjnej - w jej wymiarze teoretycznym i praktycznym - skonstruowała projekt badawczy koncentrujący się na poszukiwaniu u wykolejających się wychowanków nie deficytów socjalizacyjnych, a tkwiących w nich zasobów psychospołecznych stanowiących punkt wyjścia podejmowanych odpowiednich działań opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Dzięki takiemu właśnie ujęciu praca ta jest swoistym novum wśród licznych dzisiaj opracowań powstających w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej".Z recenzji prof. dr. hab. Wiesława AmbrozikaAnna Dąbrowska - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego; psychoterapeutka. Autorka oraz redaktorka monografii, prac zbiorowych, artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych, a także kierowniczka i realizatorka projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych, których rezultaty można wykorzystać w praktyce pedagogicznej skoncentrowanej na wsparciu psychospołecznego funkcjonowania adolescentów w ich środowiskach życia (rodzinach dysfunkcjonalnych, rodzinach patologicznych, instytucjach resocjalizacyjnych). W jej aktywności naukowo-badawczej ważne miejsce zajmuje udoskonalanie efektywności procesu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie poddanej wychowaniu instytucjonalnemu.
Okładka książki Dzikie dziecko
nowość

44,90 zł 27,51 zł


Dzikie dziecko rozwija się w zgodzie ze swoją naturą Ta książka powstała przede wszystkim z myślą o rodzicach, którym właśnie urodziło się dziecko. Przedstawione w niej pomysły i idee mogą być stosowane w domu i poza nim, w żłobku, przedszkolu i pierwszych klasach szkoły podstawowej. Przydadzą się również terapeutom, którzy na co dzień pracują z niemowlętami i maluchami, dbając o ich aparat ruchu. Żyjemy w warunkach diametralnie innych od tych, w których na świecie pojawił się nasz gatunek. Cywilizacja zmieniła bardzo dużo - także sposób, w jaki opiekujemy się dziećmi. Umieszczamy je w różnego rodzaju nosidłach, fotelikach i bujakach, uczymy chodzić w butach, korygujemy postawę i sposób, w jaki chodzą czy siedzą. To wszystko wyrazy troski o najmłodszych, które jednak... nie zawsze są dla nich dobre. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak w zgodzie z naturą wspomóc rozwój sensomotoryczny swojego dziecka - ten poradnik jest dla Ciebie!
Okładka książki Nauczyciele polscy w przestrzeni zawodowej...

42,00 zł 29,13 zł


W wielu ośrodkach akademickich prowadzi się systematyczne badania dotyczące poszczególnych etapów rozwoju szkolnictwa, a w szczególności kierunków zmian, jakie dokonywały się w latach 1945-1999 w Polsce, i ich uwarunkowań ideologicznych związanych z funkcjonowaniem systemu władzy państwowej. Zainteresowania naukowców dotyczą również krytycznej oceny bazy materialnej, znajdującej się w zasobach szkolnictwa w Polsce, oraz środków dydaktycznych, które miały istotny wpływ nie tylko na proces kształcenia, ale i formowanie postaw ważnych dla władzy. Sięgając po zróżnicowane metody badawcze oraz szeroką podstawę źródłową, naukowcy w niniejszej publikacji uzupełniają dotychczasowe ustalenia, co pozwala spojrzeć na badane zagadnienia z nowej perspektywy. Ze Wstępu
Okładka książki Wprowadzanie w nasz świat wartości
nowość

45,00 zł 26,19 zł


Prof. dr hab. Mirosława Nowak - Dziemianowicz studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim pedagogikę i psychologię, tam też zdobywała kolejne stopnie naukowe. W latach 1997-2017 współtworzyła Dolnośląską Szkołę Wyższą, gdzie w latach 2008-2017 pełniła funkcję dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych. Od 2017 roku związana była z Uniwersytetem Opolskim, gdzie pełniła kolejno funkcję: pełnomocnika Rektora UO ds. dyscypliny pedagogika, wice dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych ds. nauki oraz dyrektora Instytutu Pedagogiki. Od 2018 roku związana jest z Akademią Biznesu w Dąbrowie Górniczej, gdzie kieruje seminarium doktorskim z pedagogiki. Jest także kierownikiem Interdyscyplinarnej Pracowni Współczesnych Problemów Humanistyki w Akademii WSB. Uczelnia ta jest obecnie podstawowym miejscem pracy prof. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz. Edukacja, wychowanie, szkoła, nauczycie to pierwszy obszar Jej badań i naukowych zainteresowań. Drugim obszarem są relacje między ludźmi, związki intymne, małżeństwo, rodzina i wszystko to, co dzieje się w nich pomiędzy: małżonkami, partnerami, rodzicami i dziećmi. Cała aktywność naukowa Autorki podporządkowana jest pytaniu o to, co w naszych relacjach z innymi sprzyja rozwojowi i samorealizacji. Interdyscyplinarne badania prowadzone przez Autorkę ulokowane są w jakościowym paradygmacie badań oraz w szerokim społeczno- kulturowym kontekście. Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz jest członkinią Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, w którym kieruje Komisją Polityki Oświatowej oraz Sekcją Pedagogiki Krytycznej. Prywatnie żona i matka dwójki dorosłych dzieci.
Okładka książki Oswoić potwora gniewu wyd. 2
nowość

49,90 zł 34,67 zł


Ponad 50 ćwiczeń, które pomogą: zrozumieć uczucia, zachować spokój, radzić sobie z silnymi emocjami. Każdy z nas miewa gorsze dni i czasami się gniewa. Nie ma w tym nic złego wszystkie emocje są ważne i potrzebne. Tak naprawdę znaczenie ma to, czy nie przejmują one nad nami kontroli, a także sposób, w jaki je wyrażamy. Książka Oswoić potwora gniewu zawiera ponad pięćdziesiąt wesołych ćwiczeń, które pomagają dzieciom zrozumieć gniew, zaakceptować to uczucie i się z nim uporać. Autorka zabierze twoje dziecko w podróż, podczas której ono: wypróbuje różne sposoby radzenia sobie z gniewem, wykonując fantastyczne ćwiczenia oparte między innymi na rysowaniu, myśleniu czy pracy z własnym ciałem; dowie się, jak inne dzieci przeżywają gniew i radzą sobie z takimi samymi uczuciami, jakich ono doświadcza; odkryje wskazówki, po których rozpozna, kiedy w jego ciele pojawia się gniew, co jest jego przyczyną i jak może go wyładować w bezpieczny sposób. Ćwiczenia opisane w książce zostały zaczerpnięte z terapii opartych na dowodach naukowych, takich jak terapia poznawczo-behawioralna, praktyka uważności, EMDR czy terapia zabawą. Pomogą one dziecku zrozumieć, że odczuwany przez nie gniew nie jest zły i co może zrobić, by zapanować nad tym uczuciem, zamiast pozwalać, by to potwór gniewu przejmował nad nim władzę.
Okładka książki Moje spotkanie z pedagogiką Marii Montessori
nowość

54,00 zł 33,13 zł


Pedagogika i pedagogia Marii Montessori (1870-1952) jest w Polsce coraz lepiej znana i bardziej rozpoznawalna. Funkcjonują różnego rodzaju placówki montessoriańskie: żłobki, przedszkola, szkoły. Osoby zajmujące się edukacją domową także są zainteresowane metodami stosowanymi w tej pedagogice. Liczne stowarzyszenia i fundacje popularyzują idee pedagogiczne twórczyni casa dei bambini. Polskie tłumaczenia dzieł M. Montessori i opracowania umożliwiają coraz lepsze zrozumienie jej przesłania pedagogicznego. []Warto przyjrzeć się, jak osoby bezpośrednio zaangażowane w propagowanie pedagogiki i pedagogii M. Montessori zinternalizowały w sercach, umysłach i działaniach myśl pedagogiczną Włoszki.
Okładka książki Hygge. Duński przepis na szczęście
nowość

42,90 zł 25,08 zł


Autorki książki próbują wyjaśnić, jak to się dzieje, że duńskie dzieci - i duńscy rodzice - są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Przekazują nam wiedzę o wychowywaniu dzieci, tak aby były pewne siebie, odporne na przeciwności losu i zdolne do podejmowania wyzwań, aby nie czuły się samotne.Piszą o nauce równości, współpracy, empatii w kulturze opartej na współdziałaniu, a nie na rywalizacji i odgórnie narzuconych kryteriach sukcesu.Badania Alexander i szczera refleksja nad tym, jak na jej własne metody wychowawcze wpłynęły i jak je usprawniły duńskie wzorce kulturowe wniesione przez jej męża to cenne źródło wiedzy dla wszystkich rodziców próbujących dostrzegać słabości własnego stylu wychowywania dzieci. Badania Sandahl, duńskiej matki i psychoterapeutki oraz jej osobiste i zawodowe doświadczenia wzmacniają przekonanie, że Duńczycy rzeczywiście w jakiś wspaniały, naturalny sposób dogłębnie rozumieją, jak wychowywać dzieci. Autorki wspólnym wysiłkiem tworzą głęboko przemyślany poradnik dla rodziców, który zachęca do zastanowienia się nad sobą i dostarcza pożytecznych rad co do tego, jak najlepiej stawić czoło codziennym wyzwaniom wychowawczym. Ta książka to lektura obowiązkowa dla rodziców ze wszystkich kręgów kulturowych.
Okładka książki Piśmienność młodzieży w epoce nowej oralności
nowość

39,00 zł 28,20 zł


Autorka koncentruje się na problemach związanych z nabywaniem i doskonaleniem umiejętności tworzenia tekstu pisanego przez młodzież. Uwzględnia szeroki kontekst kulturowy, społeczny, poznawczy i edukacyjny tego procesu. Pismo traktowane jest jako dostępne i użyteczne narzędzie rozwoju ludzkiego potencjału, które wspiera umiejętności: kategoryzacji, analizy, wnioskowania, abstrahowania oraz budowania generalizacji. Piśmienność stanowi klucz do uczestnictwa w kulturze, umożliwia korzystanie z dorobku określonej społeczności oraz ułatwia przejście od języka obrazu do języka abstrakcji i związanego z nim symbolicznego ujęcia rzeczywistości. Nabycie tej sprawności ma więc swoje konsekwencje poznawcze, społeczne i kulturowe. W wyniku obecnych przemian kultury pisma młodzież coraz częściej styka się z praktykami językowo-kulturowymi charakterystycznymi dla nowej oralności. Szybkość, skrótowość i potoczność współczesnej komunikacji językowej powodują, że w wielu obszarach staranność oraz precyzja pisanej odmiany języka postrzegane są jako nieefektywne. Podstawową przestrzenią doskonalenia tych sprawności jest edukacja szkolna, a jednym z jej obowiązków – wprowadzenie ucznia w świat pisma. Przygotowanie do obligatoryjnych egzaminów zewnętrznych odbywających się na zakończenie obowiązkowego etapu edukacji stanowi ważny element praktyki szkolnej. W jakim zakresie egzaminy umożliwiają diagnozę piśmienności młodzieży? Jak w świetle ich wyników przedstawiają się umiejętności piśmienne uczniów? Autorka udziela odpowiedzi na te pytania na podstawie analizy dokumentacji egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów ósmoklasisty. Badania ujawniły duże kłopoty młodzieży w konstruowaniu dłuższych wypowiedzi pisemnych, co może utrudnić pełne uczestnictwo w kulturze opartej na piśmie. ****** Youth Literacy in the New Orality Age The author describes the problems connected with acquiring and improving texts written by young people. She addresses a broad cultural, social, cognitive and educational context of this process. The author answers the questions if and how young people cope with constructing the text, analysing the documents concerning exams written at the end of primary and lower secondary school.
Okładka książki Moje pierwsze literki i cyferki z elementami metody Montessori
nowość

34,99 zł 19,81 zł


NAUKA PISANIA I LICZENIA Z ELEMENTAMI METODY MONTESSORIDziecko w wieku 45 lat jest ciekawe świata, ma chłonny umysł i chętnie uczy się nowych rzeczy, ponieważ pisanie i czytanie, liczenie, rysowanie, wycinanie, malowanie czy przeprowadzanie prostych doświadczeń fizycznych to dla niego nie tylko nauka, ale przede wszystkim doskonała zabawa.Możesz wspomóc rozwój swojej pociechy, korzystając z zawartych w tej książce różnorodnych ćwiczeń językowych, matematycznych, przyrodniczych i plastycznych inspirowanych metodą Marii Montessori.Spędzony z dzieckiem czas stanie się okazją do poznania jego możliwości i będzie doskonałym wprowadzeniem do edukacji wczesnoszkolnej. W wykonywaniu ćwiczeń najmłodszym powinna towarzyszyć osoba dorosła, która wyjaśni polecenia i będzie uważnym i wrażliwym przewodnikiem po otaczającym świecie.Bogumiła Zdrojewska jest nauczycielem dyplomowanym i od ponad 35 lat pracuje z dziećmi, wykorzystując między innymi metodę Marii Montessori. Cechuje ją innowacyjne podejście do wychowywania i uczenia najmłodszych oraz chęć do stałego poszerzania kompetencji pedagogicznych. Swoją pasją dzieli się z dziećmi. Jest autorką książek Moje pierwsze wyrazy, Poznaję świat i przyrodę oraz Uczę się liczyć, które ukazują się w serii Ćwiczenia z elementami metody Montessori.
Okładka książki Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych

52,25 zł 32,06 zł


"Autorka z dużą wrażliwością i znajomością szkolnej rzeczywistości dokonuje analizy fragmentów procesu komunikowania się nauczyciela z uczniami oraz wypowiedzi nauczycieli, rysując obraz szkolnej praktyki socjalizacyjnej w klasach początkowych. Nie jest to obraz optymistyczny, bo niejednokrotnie dominuje w nim podejście eksponujące brak wiary nauczycieli w kompetencje ucznia, ograniczanie jego swobody poznawczej, uzależnianie od autorytetu."
Okładka książki Tata
nowość

39,90 zł 24,81 zł


Tata - on.Tata - ja.Tata w myślach,Tata w uczuciach.Tata w sobie, w życiu...Wzruszająca opowieść o byciu ojcem, dzieckiem.Dla ojców i dzieci.Kolejna - po Mamie - książka znakomitego duetu Delforge i Greban.
Okładka książki Dziecko wysoko wrażliwe. Jak je mądrze wychować i wspierać
nowość

44,90 zł 27,51 zł


Poradnik dla rodziców dzieci wysoko wrażliwych (i nie tylko) Twoje dziecko ma w sobie wielką moc! Pomóż mu się nauczyć z niej korzystać Skoro sięgasz po tę książkę, prawdopodobnie jesteś rodzicem dziecka, które jest wyjątkowe: empatyczne, uważne, trafnie odczytujące emocje. Ale też - co Cię być może niepokoi - reagujące płaczem z byle powodu, czasem niespodziewanie, bojące się w warunkach, które według Ciebie są bezpieczne, lub złoszczące się nie wiadomo czemu. I pewnie szukasz informacji, jak je zrozumieć, jak pomóc i jemu, i sobie w takich sytuacjach. Jak nauczyć dziecko czuć adekwatnie, a nie za mocno. Intencją autorki tego poradnika - psychoterapeutki opiekującej się dziećmi i mamy dwóch dziewczynek - jest pokazać wysoką wrażliwość dziecka nie jako problem, a raczej jako szansę. Dziecko, a potem dorosły o ponadprzeciętnej wrażliwości jest w stanie dostrzec wiele niuansów, które czasem umykają osobom o mniejszej wrażliwości. Może więc wiele zrobić dla ludzi i świata. Może zwracać uwagę, wskazywać drogę, kierować na właściwe tory. Najpierw jednak musi się nauczyć żyć ze swoim szczególnym darem, dowiedzieć się, jak z niego czerpać - dla dobra zarówno swojego, jak i innych. Książka Dzieci które czują mocniej pozwoli Ci: Po pierwsze zrozumieć, czym jest wysoka wrażliwość, i określić, czy Twoje dziecko należy do osób WW Po drugie dowiedzieć się, jak pielęgnować dziecko wysoko wrażliwe, by wyrosło na szczęśliwego, empatycznego dorosłego
Okładka książki Teksty narracyjne uczniów z ASD

33,00 zł 22,92 zł


Prezentowana monografia podejmuje bardzo słabo opracowane, a niezwykle ważne zagadnienie dzisiejszej dydaktyki polonistycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przeprowadzone i zaprezentowane badania szczegółowo analizują problemy pogłębiania przez uczniów z ASD kompetencji komunikacyjnej i tekstotwórczej oraz metodykę wspierania tych uczniów w procesie nabywania sprawności tworzenia pisanego tekstu narracyjnego. Narrative Texts of ASD Students (a Short Story and a Diary Sheet) The monograph explores a very little researched but extremely important issue of teaching Polish to students with special educational needs. The presented research analyses in detail the problems faced by ASD students who want to develop their communication and text-producing competence as well as the methodology of supporting these students in the process of acquiring the ability to create written narrative texts.
Okładka książki Umysł dziecka. Chłonny umysł
nowość

59,00 zł 44,52 zł


Ponad 100 lat temu Maria Montessori stworzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na pedagogikę, akcentując pracę „dla dziecka” i odkrywając jego naturalny, kierowany wewnętrznymi siłami rozwój. W myśl tej metody dla prawidłowych postępów dziecka należy stworzyć mu przestrzeń pozwalającą na spontaniczność i twórczość oraz umożliwić wszechstronny rozwój psychofizyczny, kulturalny i społeczny. Koncepcja Marii Montessori przyczyniła się do zmiany tego, w jaki sposób pojmujemy dzieciństwo, jaką rolę w społeczeństwie przypisujemy dzieciom i jaką odpowiedzialność za ich kształtowanie – dorosłym. Umysł dziecka. Chłonny umysł to wyjątkowa, rewolucyjna publikacja, zbierająca 50 lat doświadczeń naukowych Marii Montessori i jej praktycznej pracy z dziećmi. Autorka poświęciła tę książkę energii umysłowej, dzięki której dziecko osiąga w ciągu kilku lat samodzielność – bez nauczycieli, bez jakichkolwiek powszechnych pomocy edukacyjnych, nawet pozostawione samo sobie, a często wręcz napotykając przeszkody, staje się zdolne do skonstruowania i utrwalenia wszystkich cech ludzkiej osobowości. Dzieło, które my, dorośli, mamy do wykonania, nie polega na nauczaniu, tylko na wspieraniu dziecięcego umysłu w pracy nad jego rozwojem. Cudownie byłoby, gdybyśmy naszą pomocą, inteligentnym traktowaniem dziecka, zrozumieniem jego życiowych potrzeb, mogli przedłużyć okres, w którym dziecięcy chłonny umysł zachowuje swoją aktywność. Z tekstu
Okładka książki Siłowanki. Dzikie harce, których potrzebuje każda rodzina
nowość

49,90 zł 27,92 zł


Nowe wydanie bestsellera!Gdzie nie spojrzeć, tam zabawy fizyczne tracą na znaczeniu. Ćwiczeń gimnastycznych w szkołach coraz mniej, przerwy między lekcjami coraz krótsze, a niektóre szkoły nie mają nawet placu zabaw! Czy to rzeczywiście dziwne, że w takiej sytuacji dzieci wycofują się w świat smartfonów i gier komputerowych?Anthony T. DeBenedet i Lawrence J. Cohen, lekarz i psycholog, chcą tym wszystkim trochę potrząsnąć (dosłownie!). W Siłowankach pokazują, jak chaotyczna na pozór zabawa może:- pielęgnować bliskie relacje,- rozwiązywać problemy z zachowaniem,- zwiększać wzajemne zaufanie.Czerpiąc inspirację z gimnastyki, sportów walki, baletu, tradycyjnych dyscyplin sportowych, a nawet zachowań zwierząt, autorzy przedstawiają kilkadziesiąt ilustrowanych propozycji wspólnych zabaw dla dzieci i rodziców z obszernym komentarzem na temat ich znaczenia.Te wspaniałe aktywności są nie tylko zabawne i zupełnie darmowe, ale dają też mnóstwo zaskakujących korzyści zdrowotnych dla rodziców. Porzuć więc komputer i telefon i włącz się do zabawy!
Okładka książki Zabawy sensoryczne na każdy dzień. Lato

35,00 zł 25,24 zł


Zbiór ponad 160 propozycji aktywności oraz 7 scenariuszy zajęć inspirowanych latem, a także dodatek pomysły na sensoryczne aktywności, które można zaproponować podczas wakacyjnych dyżurów.Mózg trzeba odpowiednio nakarmić to różnorodne bodźce płynące do niego z całego ciała są pożywieniem. Trafiają one do mózgu poprzez nasze zmysły. Integracja sensoryczna składa wszystko w całość, sprawia, że informacje docierające do mózgu współgrają i umożliwiają prawidłową odpowiedź i właściwie zachowanie. Gdy wszystkie zmysły współpracują w odpowiedni sposób mózg nie ma problemu z nauką i adaptacją. Dlatego tak ważne jest, żeby karmić go różnorodnymi bodźcami już od narodzin. Wiek przedszkolny jest tutaj kluczowy. To właśnie dlatego powstała niniejsza książka.
Okładka książki Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki...

49,00 zł 28,11 zł


Pierwszy podręcznik stworzony zarówno dla wykładowców, jak też i słuchaczy podyplomowych studiów z zakresu emisji i higieny głosu. Praca obejmuje zagadnienia teoretyczne związane z budową aparatu głosowego i zjawiskiem impostacji głosu oraz zawiera autorską propozycję praktycznej metody pracy nad głosem. Jest cenną pomocą dydaktyczną na studiach kształcących nauczycieli i logopedów, ale korzystać z niej mogą wszyscy ci, którzy w sposób zawodowy posługują się głosem, a więc mówcy, aktorzy, politycy, piosenkarze, a przede wszystkim pedagodzy.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj