KATEGORIE [rozwiń]

Pedagogika i wychowanie

Jak zadbać o prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka? Oczywiście nie ma idealnych ojców ani idealnych matek – wszyscy popełniamy błędy. Większość rodziców robi wszystko, by okazać swoim dzieciom miłość, troskę i zrozumienie. Jeśli chcesz: poznać podstawowe potrzeby emocjonalne swojego dziecka; nauczyć się, jak zaspokajać te potrzeby w zrównoważony sposób; zbudować bliską więź z dzieckiem; konstruktywnie radzić sobie z codziennymi trudnościami ten dział jest własnie dla Ciebie. Mnóstwo praktycznych poradników i porad dla rodziców i specjalistów. Znani psycholodzy przekonują, że kluczowe dla prawidłowego, zdrowego rozwoju dziecka jest zaspokojenie podstawowych potrzeb emocjonalnych, do których należą: bezpieczne przywiązanie i akceptacja, zdrowa autonomia i kompetencja oraz wartości duchowe. Prezentujemy rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami rozwoju twórczego dziecka.

Okładka książki Dyskursy (o) edukacji równościowej
nowość

68,00 zł 41,38 zł


Konstrukcja tomu i fakt, że stanowi on pracę zbiorową, jest jego kluczowym wyznacznikiem. Zamiarem redaktora było zebranie głosów/narracji i uwypuklenie ich dyskursów wokół obszaru problemowego związanego z kategoriami równości-różnorodności- antydyskryminacji, a przez to jednocześnie stworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni refleksji i wymiany doświadczeń nad podejmowanymi przez Autorki i Autorów zagadnieniami będącymi przedmiotem badań szeroko rozumianej edukacji równościowej lub z nią ściśle powiązanymi. Dyskurs wyznacza bowiem granicę tego, co da się powiedzieć na dany temat. Warunkuje także nasze tego tematu postrzeganie...
Okładka książki Edukacja w procesie przemian
nowość

58,00 zł 35,30 zł


Książka Edukacja w procesie przemian - realia, perspektywy rozwoju i potencjał innowacyjny jest zaproszeniem do refleksji nad przyszłością edukacji, do dyskusji na temat jej znaczenia w coraz bardziej złożonym i dynamicznym świecie. Dlatego też zachęcamy Czytelników do wnikliwej lektury, by wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak przygotować przyszłe pokolenia do wyzwań, które stawia przed nami przyszłość...
Okładka książki Przyszłość edukacji
nowość

55,00 zł 43,42 zł


Pierwsza publikacja z serii Studia z pedagogiki szkoły, w której Autor przedstawia specykę przyszłości i jej znaczenie dla dalszego rozwoju społeczeństwa i edukacji. Wyodrębnia elementy zmiany społecznej, które wpłyną na jakościową zmianę edukacji przyszłości. Dokładny obraz przyszłości w gwałtownie zmieniającym się społeczeństwie jest trudny do skonstruowania, możliwe jest jednak określenie kompetencji, które w tych warunkach powinni mieć absolwenci szkół w XXI wieku.
Okładka książki Wspomaganie rozwoju dzieci do lat trzech w domu i żłobku
nowość

49,00 zł 34,47 zł


Wspomaganie rozwoju dzieci do lat trzech zarówno w domu, jak i w żłobku jest bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju malucha. Odpowiednia opieka i stymulowanie rozwoju dziecka w tym okresie ma kluczowe znaczenie dla jego przyszłego rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego i fizycznego. W domu rodzice powinni dbać o stymulujące i bezpieczne środowisko dla dziecka, zapewniając mu wsparcie i miłość. Ważne jest codzienne czytanie dziecku, rozmowy, zabawy interakcyjne, spacery na świeżym powietrzu oraz dbanie o zdrową i odpowiednio zbilansowaną dietę. W żłobku również powinno się przestrzegać tych zasad. Opiekunowie powinni zapewnić dziecku rozwijające i atrakcyjne zabawki, zachęcać do ekspresji emocji, wspierać samoistność i rozwijać umiejętności społeczne poprzez zabawy z rówieśnikami. Wspomaganie rozwoju dzieci do lat trzech w domu i żłobku powinno być prowadzone w sposób holistyczny, czyli uwzględniać wszystkie sfery rozwoju dziecka. Ważne jest również współpraca między rodzicami a opiekunami, aby razem działać na rzecz jak najlepszego rozwoju malucha. Prezentowana książka może stanowić inspirację do podejmowania działań z zakresu wczesnego wspierania rozwoju dzieci. Skierowana jest do opiekunów małych dzieci, rodziców, kadry żłobka, jak również studentów pedagogiki i psychologii.
Okładka książki Przestrzeń do zabawy w żłobku
nowość

55,00 zł 39,24 zł


Przestrzeń do zabawy w żłobku jest bardzo ważna dla rozwoju dzieci. Dzięki odpowiednio dostosowanym przestrzeniom i zabawkom, maluchy mogą rozwijać swoje umiejętności motoryczne, poznawać świat i uczyć się poprzez zabawę. W książce znajdziesz wiele pomysłów i inspiracji dotyczących kreowania atrakcyjnych i bezpiecznych przestrzeni zabaw dla najmłodszych. Autorki dzielą się swoimi doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi organizacji czasu wolnego. Cennym dodatkiem jest bank dobrych praktyk dla rodziców i wychowawców małych dzieci. Dzięki tej książce dzieci będą mogły cieszyć się aktywnością fizyczną, rozwijać zdolności społeczne i kreatywne, a także rozwijać się w sposób holistyczny. To cenne narzędzie dla wszystkich pracowników żłobków, którzy chcą stworzyć dzieciom przyjazne i inspirujące miejsce do zabawy i nauki.
Okładka książki Arteterapia dla dzieci. Propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na dialogi z najmłodszymi
nowość

26,50 zł 17,80 zł


Publikacja zawiera propozycje ćwiczeń plastycznych z elementami arteterapii przeznaczone do pracy z dziećmi w wieku od 5 do 12 lat. Ćwiczenia zawarte w książce pomagają dzieciom poznać siebie lepiej. Wspierają je w budowaniu samoakceptacji, samooceny, poczucia wartości, wiary w siebie. Naprowadzają je na rozwiązania, które pomagają im radzić sobie z różnymi trudnymi sytuacjami oraz szukać wsparcia społecznego. Dodatkowo publikacja zawiera instrukcję, a pod każdym ćwiczeniem znajdują się propozycje pytań otwartych, które również mogą okazać się przydatnym narzędziem podczas podsumowania i rozmowy z dzieckiem. Zadania zamieszczone w książce mogą też poprawić samopoczucie dzieci, pomóc im się zrelaksować i wprowadzić je w dobry nastrój. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli przedszkoli i szkół, pedagogów, wychowawców, psychologów, rodziców i tych wszystkich, dla których ważny jest świat dzieci oraz dbanie o ich harmonijny rozwój.
Okładka książki Uwaga koncentruję się część 2

24,00 zł 16,03 zł


W książce znajduje się zbiór ćwiczeń doskonalących koncentrację uwagi dla uczniów klas IV–VI. Zadania polegają na przykład na wyszukiwaniu różnic, dobieraniu par, zabawach wyrazowych, przerysowywaniu figur. Dziecko wykonując ćwiczenia, oprócz doskonalenia koncentracji uwagi, rozwija także wiele innych funkcji: kształci percepcję wzrokową i orientację przestrzenną, trenuje pamięć i logiczne myślenie, usprawnia motorykę małą i koordynację wzrokowo-ruchową. Zadania pomyślane są tak, aby uczeń nie nudził się, ale w przyjemny i pożyteczny sposób spędzał wolny czas.
Okładka książki Paluszkowa tabliczka mnożenia

33,00 zł 22,03 zł


Publikacja umożliwia opanowanie tabliczki mnożenia dzięki metodzie paluszkowej.Książka skierowana jest do osób mających trudności w uczeniu się matematyki, a szczególnie w zapamiętaniu tabliczki mnożenia, do uczniów ze zdiagnozowaną dyskalkulią lub będących w grupie ryzyka dyskalkulii oraz do wszystkich tych, którzy mają problemy z opanowaniem tabliczki mnożenia z różnych innych nieokreślonych przyczyn. Czasami do nauki nie wystarcza tylko dobra pamięć.Trzeba zobaczyć, dotknąć, narysować, aby zapamiętać.Przedstawione w książce sposoby nauki tabliczki mnożenia nie tylko uatrakcyjnią tradycyjny sposób jej nauczania, ale przede wszystkim znacznie ułatwią jej zapamiętanie osobom, które do tej pory miały z tym poważne problemy.
Okładka książki Wychowanie dzieci i młodzieży w myśli o. Jacka...

50,00 zł 35,92 zł


[Dzięki tej publikacji] mamy możliwość na nowo odkrywać J.Woronieckiego, dostrzec ponadczasowość iaktualność jego poglądów wzakresie wychowania iedukacji. Poglądy dominikanina w tych kwestiach Autor publikacji konfrontuje z realiami ówczesnego szkolnictwa oraz zmyślą pedagogiczną zarówno z okresu aktywności uczonego, jakiwspółczesną. () Przez zestawienia dokonane w recenzowanej pracy z jednej strony myśli dominikanina, zdrugiej zaś realiów panujących w ówczesnej szkole, czytelnik może też dostrzec ciągłość sporu, toczącegosię w społeczeństwach europejskich okształt edukacji iwychowania młodego pokolenia. () R. Polak przedstawia czytelnikom publikację, która może być ważnym głosem w dyskusji nadkształtem programów szkolnych i wychowawczych w naszych czasach.(Z recenzji dr. hab. Jarosława Cabaja)
Okładka książki Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży Część 2

55,00 zł 40,40 zł


100 ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczneDruga część książki Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży jest uzupełnieniem podręcznika dla terapeutów i wyposaża czytelnika w dodatkowe 100 ćwiczeń, które można wykorzystać podczas zajęć prowadzonych metodą Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) lub innego rodzaju interwencji terapeutycznych skupionych na rozwijaniu umiejętności społeczno-emocjonalnych.Ćwiczenia, opracowane z myślą o pracy grupowej z uczniami szkoły podstawowej, zostały podzielone na 8 obszarów umiejętności społecznych:emocjenormy społecznekomunikacjateoria umysłusamowiedza i samoświadomośćasertywnośćradzenie sobie w sytuacjach trudnychwspółpraca.
Okładka książki Karty Matemagiczne

249,00 zł 208,74 zł


Zestaw zawiera:36 kart piątkowych przezroczystych28 kart piątkowych nieprzezroczystych4 karty dziesiątkowe nieprzezroczyste6 plansz piątkowych pustych6 plansz dziesiątkowych pustych2 plansze piątkowe z konturami2 plansze dziesiątkowe z konturami30 kart cyfr7 kart dziesiątek16 kart znaków75 żetonów, po 25: czarnych, niebieskich, czerwonychplansza 3 x 3plansza kwadrat liczbowy 1-100 Karty Matemagiczne to oryginalne pomoce do zabawy i do nauki, przeznaczone do rozwijania umiejętności matematycznych u dzieci. Przezroczyste karty umożliwiają konstruowanie układów liczb na bazie piątkowego schematu kropkowego i uczenie strategii liczenia opartych na progu piątkowym. Karty, żetony i plansze wykorzystywane są w zadaniach wizualizacji liczb i operacji matematycznych oraz w pięciu grach. Instrukcja zawiera przykłady ćwiczeń uwagi, spostrzegania wzrokowego, orientacji przestrzennej i pamięci. Propozycje ćwiczeń i gier wspierają procesy motywacyjne, nawet u dzieci z doświadczeniami porażek w uczeniu się matematyki.Karty Matemagiczne mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i specjalistów na zajęciach terapeutyczno-edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niepowodzenia edukacyjne, zaburzenia mowy, specyficzne trudności w uczeniu się; dysleksja, dyskalkulia). Z pomocy mogą korzystać rodzicie i opiekunowie w czasie zabaw i ćwiczeń z dziećmi w domu lub w świetlicy.
Okładka książki 100 kart pracy z ćwiczeniami korekcyjno-kompensacyjny P3

50,00 zł 36,24 zł


Prezentowane karty pracy służą doskonaleniu umiejętności czytania i pisania przez uczniów zarówno podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, jak i w trakcie regularnych zajęć lekcyjnych. Zawierają liczne zadania językowe, w tym ortograficzne i gramatyczne. Szereg kart ma na celu kształtowanie u uczniów umiejętności czytania ze zrozumieniem.Dobór zadań wynika z założenia, że techniki, które kładą nacisk na skrupulatne nauczanie treści szkolnych, oraz podejścia związane z przetwarzaniem informacji są na ogół skuteczniejsze niż metody pośrednie, w których próbuje się ćwiczyć zaburzone procesy utrudniające dzieciom uczenie się. Celem tych ćwiczeń jest zatem to, aby doskonalenie motoryki małej, percepcji wzrokowej i słuchowej dokonywało się w trakcie realizacji treści wynikających z podstawy programowej.Materiały są realizacją podstawy programowej z języka polskiego dla klas IV-VI, ze szczególnym uwzględnieniem treści najczęściej realizowanych przez nauczycieli w klasach IV. Zawierają również ćwiczenia związane z historią, przyrodą i informatyką.
Okładka książki Spektrum możliwości ucznia

32,00 zł 23,16 zł


Książka zawiera zestaw ćwiczeń wspomagających uczniów klas I–III z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w doskonaleniu kompetencji społeczno-emocjonalnych i poznawczych ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: trening umiejętności społecznych, teoria umysłu, centralna koherencja oraz emocje. Może zostać wykorzystana również w przypadku pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, afazją, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) czy niedostosowanych społecznie. Obok zadań stymulujących rozwój dziecka nauczyciel znajdzie w niej propozycje tematów zajęć rewalidacyjnych oraz cenne wskazówki przydatne w codziennej praktyce dydaktycznej.
Okładka książki Moje dziecko nie czyta Ćwiczenia do nauki czytania Zeszyt 3

58,00 zł 43,99 zł


Gdy dziecko zna litery, ale nie czyta; gdy bez powodzenia podjęło próby nauki czytania w szkole i zniechęciło się już na początku tej przygody, proponujemy wykorzystanie zeszytów z nowej serii Moje dziecko nie czyta. Ćwiczenia zawarte w zeszytach opierają się na trójmodalnym systemie kształtowania umiejętności czytania. Poprzez działania integrujące sprawności wzrokowe, słuchowe i motoryczne rozwija on i utrwala kompetencje związane z czytaniem. Zadania zostały opracowane według schematu czynności, które dziecko przy wsparciu dorosłego wykonuje na różnych przykładach. Dla kogo? Dla dzieci, które na początkowym etapie edukacji nauczyły się nazywać litery i głoskować, ale nie nauczyły się czytać. Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla dzieci, które nauczyły się już czytać metodą sylabową (wielkie litery), by mogły utrwalić umiejętności na małych literach. Zeszyt 3 zawiera ćwiczenia wprowadzające oparte na materiale atematycznym (figury geometryczne), a także ćwiczenia dotyczące spółgłosek, które łączone są z samogłoskami w sylaby otwarte oraz sylaby zamknięte. Różnorodna forma ćwiczeń angażuje dziecko do wodzenia wzrokiem, powtarzania, nazywania, pisania, dopasowywania obrazków, sylab i zdań.
Okładka książki Trening spostrzegawczości dla dzieci

34,90 zł 20,54 zł


Czy znasz Móżdżka? To najlepszy przyjaciel dzieci, bohater wielu książek Pauliny Mechło. Móżdżek pomaga ćwiczyć różne, bardzo przydatne umiejętności - na przykład umiejętność skupienia się w ciszy, albo rozwiązywania łamigłówek. Tym razem będzie Ci towarzyszyć podczas ćwiczeń ze spostrzegawczości. W tej książeczce znajdziesz ciekawe zabawy i zadania, z którymi miło spędzisz czas i popracujesz nad swoją zdolnością do zauważenia tego, co istotne. Poćwiczysz umiejętność dostrzegania podobieństw i różnic, a także odróżniania liter i cyfr. Poprawisz uwagę i koncentrację. Pamiętaj tylko, żeby do książeczki zasiąść w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu i żeby w trakcie zabawy pić dużo wody - to pomoże Móżdżkowi i Twojemu mózgowi.
Okładka książki Opowieści o Czujątkach w kolorach empatii

42,00 zł 25,56 zł


Pięć bajek i pięć odsłon odmienności. To ważne, by pokazać dzieciom różnorodność świata, jak również ludzkich odpowiedzi na inność: reakcji, emocji, ale i dróg do poszukiwania rozwiązań. Istotne jest też, żeby nauczyć najmłodszych rozumienia. Autorka nie tylko w nienachalny sposób obrazuje i przybliża im tematykę inności i zachęca do refleksji, [] lecz także proponuje wejście w świat przeżyć, by z pomocą dorosłych (nauczycieli, rodziców) szli dalej, zadając kolejne pytania, przygotowując wspólne prace i rozwiązując zadania...
Okładka książki Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą cz.6

52,00 zł 37,10 zł


Część szósta serii Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć zawiera propozycje programów socjoterapeutycznych adresowanych do różnych grup odbiorców, przede wszystkim przejawiających zaburzenia zachowania, a także zaburzenia w zakresie funkcjonowania emocjonalnego. Programy socjoterapeutyczne poruszają zagadnienia dotyczące trudności m.in. w: - budowaniu relacji u dzieci w młodszym wieku szkolnym; - kształtowaniu adekwatnego obrazu samego siebie wynikające z braku zaufania w relacjach z innymi ludźmi (w tym z rówieśnikami) wśród dzieci w wieku 8-10 lat; - funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej wśród dzieci z klas VII szkoły podstawowej, będące wynikiem izolacji z powodu pandemii COVID-19.
Okładka książki Tożsamość płciowa człowieka w świetle..

42,00 zł 30,09 zł


W publikacji podjęto kwestię kategorii płciitożsamości płciowej. Przedstawionowniej przegląd stanowisk definiującychiwyjaśniających status tych zagadnieńwodniesieniu do uwarunkowań społecznych, kulturowychiedukacyjnych,wktórych podlegają one symbolizacjii nadaje się im różne znaczenia. Publikacja przeznaczona jest dla pedagogów, badaczy zajmujących się problemami edukacyjnymi, nauczycieli, wychowawcówistudentów.
Okładka książki Pedagogiczne aspekty tożsamości płciowej człowieka

44,00 zł 31,53 zł


W publikacji omówiono zjawisko tożsamości płciowej z perspektywy wielu dyscyplin badawczych, przede wszystkim pedagogiki. Zawarto w niej przegląd teorii naukowych, których cel stanowi wyjaśnienie statusu identyfikacji płciowej w zakresie zdrowia, etyki i praw człowieka. Publikacja jest skierowana do pedagogów i studentów pedagogiki, badaczy problemów społecznych i edukacyjnych, a także praktyków: nauczycieli, wychowawców, edukatorów.
Okładka książki Szkoła wartości. Wykłady dla nauczycieli i lekcje

46,20 zł 32,09 zł


Książka jest niezwykle interesująca i oryginalna, łączy w sobie naukową refleksję na temat wartości z jej bardziej praktycznym, edukacyjnym wykorzystaniem. () Na pierwszą część składa się pięć esejów socjologiczno-filozoficznych poświęconych wybranym wartościom. Autorka dokonuje wyboru, moim zdaniem, według niewyartykułowanego wprost, ale dość oczywistego klucza. Zdecydowała się na wartości szczególnie ważne w relacjach społecznych, a jednocześnie takie, których deficyt odczuwamy w ostatnim czasie. Są to: odpowiedzialność, pracowitość, wrażliwość, współpraca i życzliwość. () Drugą część książki stanowią lekcje dla uczniów, czyli rodzaj konspektów czy też scenariuszy warsztatów, jakie mogą poprowadzić nauczyciele na temat wartości omawianych wcześniej w wykładach. () Jest to unikatowa na polskim rynku wydawniczym pozycja, która może być znaczącym wsparciem dla nauczycieli w procesie edukacyjno-wychowawczym. Sądzę, że będzie także interesującą lekturą dla studentów kierunków pedagogicznych, świetnie pokazującą, jak można wykorzystać wiedzę socjologiczną w edukacji i wychowaniu. Z recenzji prof. dr hab. Beaty Łaciak
Bestsellery

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj