KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Ravi

Podręcznik badania aury

27,80 zł 20,43 zł


Walter Lubeck uczy w tej książce , w jaki sposób można rozbudzić "nadzmysłowe" siły, kiedy można ich używać i w jakim celu je stosować. Odczytywanie aury może służyć jako środek diagnostyczny w rozpoznawaniu chorób i to na długo zanim się pojawią w zewnętrznej formie bólu czy złego samopoczucia.
Kurs parapsychologiczny

19,90 zł 7,96 zł


Zarówno Wschód, jak i Zachód dysponują własnymi ponadczasowymi naukami, żywotną mądrością duchową i mistycznymi przekazaniami dla ludzkości. Na nich oparty jest Kurs parapsychologii. Ten potężny w swej mocy przewodnik ku świadomości energii pomaga nam uzdrowić siebie oraz nasze relacje z otoczeniem i pełniej zaangażować się w tajemnicę codziennego życia.
Duchowe systemy jogi i ich odwieczne praktyki

27,90 zł 11,16 zł


Książka ta poświęcona jest sztuce życia oraz wiedzy jogicznej, która daleko wykracza poza najlepiej znaną nam na Zachodzie hatha-jogę, czyli wykonywanie asan. Pomoże nam ona pokierować sobą w codziennym życiu i poprawić relacje z ludźmi. Praktyczne porady, które autor oferuje Czytelnikom skłaniającym się ku wartościom duchowym, zostały zebrane przez niego u stóp takich świętych joginów jak Bhagavan Raman Maharashi, Swami Sivanda Saraswati, Mahareshi Mahesh Yogi i wielu innych. Autor zawarł w książce zarówno wiedzę teoretyczną, jak i zdrową poradę praktyczną, uzupełnioną przykładem prawdziwej historii życia. Celem tej książki jest wywołanie zainteresowania i zainspirowanie światem duchowym, integracja myśli i działania, bez której życie jest nieprawdziwe i bezsensowne. "Potrzeby ciała są niewielkie i łatwo je zaspokoić, to pragnienia wytwarzane przez umysł są niewyczerpane i ciągle rodzą się na nowo."
Wprowadzenie do nauk Gurdżijewa

45,00 zł 13,50 zł


Wielu polskim czytelnikom znane jest nazwisko Uspieńskiego. Jednak do tej pory nie ukazały się w języku polskim nauki jego legendarnego mistrza, G.I. Gurdżijewa. Niniejsza książka jest pierwszym poważnym opracowaniem, które prezentuje filozofię Gurdżijewa, bogato czerpiąc z jego własnych tekstów, oraz nakreśla postać urodzonego pod koniec XIX wieku w Armenii autora, wydobywając ją ze mgły mitów i przeinaczeń. Jego całościowa wizja człowieka, kosmosu i ewolucji wszechświata zakorzeniona jest w tradycjach ezoterycznych wielu religii. Jednocześnie jednak pełna jest zagadek i niedomówień - podobnie jak życiorys jej twórcy, celowo zaciemniany przez niego samego. Gurdżijew, spisując swe przemyślenia, nie starał się ułatwiać czytelnikowi zadania, upraszczając styl czy precyzując koncepcje. Przeciwnie, w tekstach swych z premedytacją stosował skomplikowaną terminologię, metafory i alegorie, tak aby treść docierała tylko do wybranych. Wprowadzenie światła i porządku do tego intelektualnego gąszczu było wyzwaniem dla autora niniejszego opracowania. Popularne etykietki, takie jak filozof, guru czy myśliciel, nie w pełni opisują działalność Gurdżijewa. charakter jego pracy najlepiej oddaje chyba określenie "reformator". W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że celem jego działań było dążenie do zmiany natury ludzkiej. Nie chodziło mu o udoskonalenie charakteru człowieka, o uczynienie go bardziej kulturalnym czy tolerancyjnym, lecz o coś głębszego, bardziej istotnego - o całkowitą zmianę psychiki człowieka i jego poglądu na siebie i na świat; Gurdżijew nazywa to osiągnięciem "obiektywnego rozumu".
Rozmowy z Bogiem Tom 4

37,90 zł 20,84 zł


2. sierpnia 2016 r., w środku nocy, Neale Donald Walsch nieoczekiwanie rozpoczął rozmowę z Bogiem, stawiając sobie dwa pytania: Czy ludzka rasa otrzymuje pomoc od Wysoko Rozwiniętych Istot z Innego Wymiaru? Czy ludzie będą grać ważną rolę we własnej ewolucji, biorąc udział we wspólnej misji towarzyszenia planecie w nadchodzących trudnych czasach? Odpowiedź, jaką otrzymał na oba pytania, brzmi: TAK. Następnie poznał 16 konkretnych przykładów na to, jak postępowanie Wysoko Rozwiniętych Istot różni się od naszego, i na to, jak przejęcie tych zachowań pozwoli zmienić bieg historii naszego świata na lepsze - na zawsze. Zaczynając dokładnie tam, gdzie skończył się trzeci tom „Rozmów z Bogiem”, autor pokazuje, jak zwykli ludzi mogą odpowiedzieć na wezwanie Wysoko Rozwiniętych Istot, wzorując się na nich, i jak zobaczyć prawdziwą istotę rzeczy, zaglądając jednocześnie w swoją własną i naszą wspólną przyszłość. Taki był właśnie cel tej rozmowy. Czwartej rozmowy z Bogiem.
NLP według Dantego

25,90 zł 10,36 zł


NLP według Dantego
Droga tai - chi

29,90 zł 11,96 zł


Starożytny system ćwiczeń, które harmonizują wewnętrzną energię czlowieka. Tai chi chuan jest chińską sztuką medytacji ruchu - zestawem płynnie nastepujących po sobie gestów oraz póz, których wykonanie w skupieniu i odprężeniu przynosi zdrowie i witalność, czujność umysłu i pogodę ducha.
Klocki szczęścia

29,90 zł 11,96 zł


Czy są klocki szczęścia? Tym słowem Autor nazwał składowe elementy swojego nowatorskiego sposobu rozważania problemów. Jako menażer, ale także jako mąż i ojciec, stawał w obliczu konieczności podejmowania decyzji, które będą przez długi czas ważyły na losach innych ludzi. Potrzebne są wówczas metody dostrzeżenia różnych za i przeciw, rozpatrzenia różnych opcji i przewidzenia scenariuszy rozwoju sytuacji. W tym celu spontanicznie stworzył pewne narzędzie pracy umysłowej, które w ciągu lat praktyki udoskonalał, a teraz prezentuje nam wszystkich.
Kamienie szlachetne a znaki zodiaku

22,90 zł 9,16 zł


Słowo wstępne Po pierwszych, raczej nieświadomych, a jednak głęboko sięgających doświadczeniach z kamieniami szlachetnymi w dzieciństwie, dzięki naszej ezoterycznej księgarni weszliśmy przed kilku laty w bardzo ścisły kontakt z siłami kamieni szlachetnych. Chcąc umożliwić naszym przyjaciołom i klientom bezpośrednie doświadczanie energii kamieni szlachetnych, zaczęliśmy oferować coraz bogatszy asortyment kamieni. Odczuwaliśmy zarazem coraz wyraźniej, że kamienie szlachetne emitują żywą siłę. Było niemal tak, jakby chciały nam opowiedzieć coś o swym działaniu. Jednakże ich przekazy potrafiliśmy interpretować i ubierać w słowa dopiero znacznie później. Klientki i klienci pytali nas często: - Jestem Lwem, jaki kamień jest odpowiedni dla mnie?, Lub: - Moja przyjaciółka urodziła się w znaku Wagi, jaki kamień mogę jej podarować? Zwykle zaglądaliśmy wówczas do dostępnej literatury i znajdowaliśmy w niej zróżnicowane, pozornie sprzeczne odpowiedzi, które ponadto ograniczały się przeważnie do tabelarycznych przyporządkowań. Wówczas zaczęliśmy zgłębiać tę tematykę. Przydała nam się tu bardzo obszerna wiedza astrologiczna Shalili. Szybko odkryliśmy głębokie związki pomiędzy kamieniami szlachetnymi a znakami Zodiaku, które do tej pory słabo były opisane w literaturze, i zapragnęliśmy podzielić się tą wiedzą także z innymi. Podczas pracy nad tą książką, a trwała ona wiele lat, odkryliśmy interesujący fenomen: Shalila nabrała zwyczaju, by kłaść kamienie na swe "Trzecie oko" (nad nasadą nosa, pośrodku czoła) i wsłuchiwać się poprzez owo subtelne centrum percepcji w ich tajemnice. Pewnego dnia trudno było jej jednak wyrazić słowami odebrane obrazy i informacje. Podążając za spontanicznym impulsem zapytała bezpośrednio kamień, co może on dać człowiekowi, i jak działa. Otwarta została w ten sposób nowa brama do wzajemnego komunikowania się z kamieniami. Odpowiedzi objawiały się odtąd w świadomości Shalili bardzo jasno. Rozwinęła się owocna "współpraca" i od tego czasu stosujemy tę metodę. Był to początek pełnej przygód podróży do istoty kamieni szlachetnych. Oczywiście fascynującym było dowiadywanie się, na ile nasze informacje otrzymane bezpośrednio od kamieni pokrywają się z danymi zawartymi w literaturze. De facto często znajdowaliśmy ich zasadnicze potwierdzenie. Czasami jednak kładliśmy tylko nowe akcenty, rozszerzaliśmy lub pogłębialiśmy istniejącą wiedzę. Do poniższej książki włączyliśmy dodatkowo informacje z przekazów tradycyjnych i nowych publikacji, które wydały nam się szczególnie ważne lub ciekawe. Najważniejszym celem było jednak podanie w sposób zrozumiały esencji wiedzy na temat kamieni szlachetnych - tak, jak sami ją od nich otrzymaliśmy. Ponieważ stale wzrasta zainteresowanie leczniczym oddziaływaniem kamieni, uwzględniliśmy także ich możliwości terapeutyczne. W tym celu obok naszych własnych doświadczeń przedstawiliśmy historyczne formy leczenia kamieniami u różnych ludów oraz zaprezentowaliśmy sumarycznie poglądy nowoczesnej fitoterapii (nauki o leczeniu przy pomocy kamieni szlachetnych). Podczas pracy nad kamieniami szlachetnymi stwierdziliśmy jednak także, że tkwi w nich jeszcze dużo więcej sił, które mogą być odczuwane tylko przez tych ludzi, którzy są szczególnie uwrażliwieni na ich oddziaływanie. Chcielibyśmy więc zachęcić każdego, by otwarł się dla rozmaitych oddziaływań kamieni szlachetnych, i by poniższą książkę potraktował jako inspirację do podjęcia własnej ekspedycji w świat tych szlachetnych minerałów. Kamienie szlachetne, te cudowne podarunki naszej Ziemi, mogą być dla nas naprawdę ogromną pomocą w rozwoju duchowo-umysłowym, i mogą nadto zadziałać w naszym ciele leczniczo i harmonizująco. Przyjmijmy tę pomoc z wdzięcznością!
Wyzwolenie

29,90 zł 8,97 zł


Wyzwolenie
Stwarzaj swoje życie

19,90 zł 7,96 zł


Autor zachęca, abyśmy korzystali z faktu, że każda chwilia życia jest niepowtarzalna, i zamiast koncentrować się na pokonywaniu trudności dostrzegali raczej nowe szanse, które kryją się w rozmaitych przeszkodach.
Regresja hipnotyczna. Wyprawy w przeszłość

24,90 zł 9,96 zł


Regresja polega na tym, że pacjent szczegółowo przypomina sobie wydarzenia i sytuacje z bardzo odległej przeszłości, które w normalnym stanie świadomości są niedostępne. Autorka książki, lekarz-psychiatra, od lat specjalizuje się w hipnoterapii. Była ona uczestnikiem setek typu sesji, a tym samym świadkiem niespotykanych wyznań i wglądów.
Wprowadzenie do telepatii

19,90 zł 7,96 zł


Jest to praktyczny przewodnik przekazywania myśli na odległość, autorstwa włoskiego publicysty prasy specjalistycznej i eksperta w dziedzinie wiedzy paranormalnej (studiował telepatię i psychometrię).W książce między innymi: Praktyczne eksperymenty, historia badań telepatycznych, ćwiczenia z wykorzystaniem pisma telepatycznego, przekazywanie myśli, symboli i obrazów.Dzięki tej książce wiele osób może odkryć w sobie niespodziewane zdolności telepatyczne.Celem niektórych, przedstawionych przez autora ćwiczeń jest osiągnięcia rezultatów jakościowych (przesyłanie na odległość myśli i obrazów), inne (przeprowadzane przy pomocy kart) są ukierunkowane na analizę ilościową; ma to umożliwić każdemu czytelnikowi praktyczne zaznajomienie się z dyscypliną stanowiącą fundamenty dzisiejszej parapsychologii.
I Cing w obrazkach

24,90 zł 9,96 zł


I Cing to zbiór starożytnych chińskich wróżb i mądrości, które zasadzają się na obserwacji natury i ludzkiego życia. Książka uczy niezbędnego dystansu do siebie - spoglądania na ""dziś"" z perspektywy ""wczoraj"" i ""jutra"". Właściwie postawione pytanie oraz dobrze zinterpretowana odpowiedź powinny w głębi nas zasiać ziarno przemiany, dać szansę ujrzenia siebie szerzej, głębiej, wyżej. Do książki dołączone są karty I CING.
Moc piramid - proste zastosowania

14,90 zł 5,96 zł


MOCE PIRAMID otwierają przed czytelnikiem ekscytujące możliwości eksperymentowania z tajemniczymi siłami tkwiącymi w piramidach. Każdy - niezależnie od tego, czy interesuje się piramidami od strony naukowej, historycznej czy magicznej - znajdzie tu cos dla siebie. Każdy będzie mógł w domowym zaciszu i w laboratoryjnej skali obserwować te same cuda, które przez wieki i tysiąclecia notowano we wnętrzach wielkich kamiennych piramid.
Manifest rewolucji wewnętrznej. Jak sięgać ...

29,90 zł 5,98 zł


kwintesencja taoizmu + iskra angielskiego humoru Pomimo że jestem zapewne przynajmniej trochę stuknięty, pewien starożytny mistrz taoistyczny, który najwyraźniej dawno temu osiągnął nieśmiertelność duchową, zdaje się wybrał właśnie mnie na swego posłańca. Najpewniej pomylił adres, ale mi to nie przeszkadzało, bo nie robiłem nic szczególnie ważnego, zanim to wszystko się zaczęło trzydzieści osiem lat temu, gdy byłem w słodkim, choć nie do końca niewinnym wieku lat jedenastu. Towarzysze, siostry Bądźcie odważni, albowiem i bracia na całym świecie, zaczęła się rewolucja! Nadszedł czas podboju bez pogrążania świata w chaosie. Miejcie odwagę! To rewolucja serca. Serce będzie teraz postrzegało wszystko inaczej, a kiedy to postrzeganie się zmieni, rzeczywistość dopasuje się do niego. gdy kurz bitewny opadnie, a odgłos galopujących koni ścichnie w oddali, okaże się, iż wasze życie stało się takie, o jakim zawsze marzyliście, choć nigdy naprawdę nie wierzyliście, że można je mieć. Barefoot Doctor (Bosonogi Lekarz) to pseudonim, pod którym od lat znany jest angielski nauczyciel duchowy, odwołujący się do tradycji starożytnych Chin. Jest kontrowersyjnym myślicielem, który odwieczną wiedzę taoistyczną prezentuje w sposób zrozumiały i adekwatny do wymagań nowoczesności XXI wieku. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy na całym świecie, leczy wg zasad medycyny chińskiej, napisał kilka książek. Ponadto koncertuje jako muzyk i pisze teksty piosenek.
Co powiedział Bóg

39,90 zł 15,96 zł


N. D. Walsch, autor kultowych książek Rozmowy z Bogiem został poproszony o napisanie podsumowania swoich dzieł - i tak powstała "Co powiedział Bóg". Dzięki niej w krótki i zwięzły sposób możemy dowiedzieć się, co powinniśmy wiedzieć o życiu, jak odrzucić religijne oraz kulturowe uwarunkowania i jak możemy żyć odzwierciedlając pełnię człowieczeństwa, otworzyć się na nowe idee i piękno świata. To idealna propozycja dla osób chcących lepiej poznać siebie, wzmocnić swą relację z Bogiem oraz całym otoczeniem.N. D. Walsch, autor kultowych książek Rozmowy z Bogiem został poproszony o napisanie podsumowania swoich dzieł - i tak powstała "Co powiedział Bóg". Dzięki niej w krótki i zwięzły sposób możemy dowiedzieć się, co powinniśmy wiedzieć o życiu, jak odrzucić religijne oraz kulturowe uwarunkowania i jak możemy żyć odzwierciedlając pełnię człowieczeństwa, otworzyć się na nowe idee i piękno świata. To idealna propozycja dla osób chcących lepiej poznać siebie, wzmocnić swą relację z Bogiem oraz całym otoczeniem.   Mam na imię Neale i rozmawiałem z Bogiem. Tobie również się to zdarzyło. Być może nie jesteś tego świadom, ale tak właśnie było. Zapewne nadałeś temu wydarzeniu po prostu inną nazwę. Być może nazwałeś to nagłym uczuciem wszechogarniającej miłości, czy też najwznioślejszą myślą lub największym przypływem natchnienia, jakiego kiedykolwiek zdarzyło Ci się doświadczyć. Lub też, po prostu, genialnym pomysłem, niezwykłym przeczuciem, przypływem geniuszu, zadziwiającym zbiegiem okoliczności, szczęśliwym trafem czy też intuicją. Bez względu na nazwę chodzi o jedno. Jest to przekaz otrzymany ze źródła mądrości i natchnienia, które nosi w sobie każdy z nas. Nazwa, którą nadałem własnym kontaktom z tym źródłem, dokładnie odzwierciedla sposób, w jaki ich doświadczyłem. Nazwałem je Rozmowami z Bogiem. Przybrały one formę prowadzonych na bieżąco dialogów, których treść zapisywałem. Ich lektura zmieniła życie kilku milionów osób. Teraz z kolei chciałbym podzielić się z Tobą najważniejszymi zawartymi w tych dialogach przesłaniami, jak również zaproponować Ci szereg niezwykle przydatnych wskazówek dotyczących stosowania ich w życiu codziennym. FRAGMENT KSIĄŻKI:  A więc utrzymuje pan, że odbył bezpośrednią rozmowę z Bogiem, proszę nam zatem powiedzieć... co Bóg ma l przekazania światu?" Moim rozmówcą był światowej sławy gospodarz jednego : najpopularniejszych amerykańskich porannych programów telewizyjnych, a pytanie, które mi zadał, było najbardziej doniosłym pytaniem, jakie można sobie wyobrazić. „Mógłby pan streścić to w jednym czy w dwóch zdaniach? -dodał. - Mamy około trzydziestu sekund". W mojej głowie rozpętał się zamęt. W jaki sposób miałbym • ciągu trzydziestu sekund przedstawić kwintesencję tego, co Najwyższy chce obwieścić światu? I nagle, w jednej chwili usłyszałem w swojej głowie odpowiedź Boga. Mrugnąłem i wypowiedziałem słowa, które zaskoczyły nawet mnie samego. „Właściwie to wystarczą mi do tego cztery słowa". Prowadzący uniósł brwi, przez nanosekundę zdradzając niedowierzanie, a następnie z kamienną twarzą zwrócił się do kamery zatem, panie i panowie, człowiek twierdzący, że utrzymuje kontakt z Bogiem...
Radiestezja stosowana, czyli teoria i praktyka...

34,80 zł 13,92 zł


Książka jest przeznaczona dla osób, które pragną poznać i zrozumieć sens, zasady, metody pracy i cele radiestezji oraz opanować praktyczne sposoby postępowania oraz prowadzenia ekspertyz radiestezyjnych.
Powiedz życiu tak!

21,80 zł 19,07 zł


Nowa książka Ewy Foley, autorki bestsellera "Zakochaj się w życiu". Jest to zbiór krótkich, refleksji, spostrzeżeń i życiowych porad, afirmujących życie i dodających sił do realizacji naszych marzeń. Napisana bezpośrednim, osobistym językiem i elegancko wydana stanowi znakomity prezent, który możemy sprawić swoim przyjaciołom i sobie samemu. Autorka pisze: "Pamiętaj, że uczucia są zaraźliwe; przenoszą się z ogromną łatwością z jednej osoby na inna. Rozpocznij więc epidemię życzliwości w swojej rodzinie, środowisku, miejscu pracy..."
Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików

29,90 zł 21,97 zł


Książka ta przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy kiedykolwiek zetknęli się z problemem alkoholowym bądź to we własnym otoczeniu bądź w pracy zawodowej. Autor porusza temat trudny, o którym wielu boi się mówić. W rodzinie dotkniętej alkoholizmem obowiązują bowiem trzy zasady, których przestrzeganie staje się życiową koniecznością: Nic nie mówić! Niczego nie odczuwać! Nikomu nie ufać! Mówi się, że główny pokój w rodzinie dotkniętej alkoholizmem zajmowany jest przez hipopotama, którego istnieniu wszyscy zaprzeczają. Milcząc, zostawia się hipopotama w spokoju, a elementem tego milczenia jest udawanie, że wszystko jest w porządku. Dzięki tej książce dowiemy się jaki wpływa alkoholizm ma na dzieciństwo i rodzinę, jak powoduje współuzależnienie i jakie są jego skutki dla dorosłych już dzieci. Współuzależnienie dorosłych dzieci alkoholików Poznanie swoich autentycznych uczuć Uczciwość w stosunku do siebie Odwaga pracy nad sobą przez całe życie Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików Spis treści Do Czytelnika 9 1. Dziecko, które łatwo zranić 13 Jakie jest dziecko? 13 Pozbywanie się cech dziecięcych 18 2. Na styku dwóch pokoleń 23 Lustrzane odbicie 23 Zakłócenia w lustrzanym odbiciu 28 3. Dziecko w rodzinie dotkniętej alkoholizmem 35 O cechach i charakterze alkoholizmu 35 Rodzicielstwo w rodzinie dotkniętej alkoholizmem 39 Hipopotam w pokoju stołowym 41 Zamrażanie cech dziecięcych 44 Skrępowanie wstydem 50 4. Współuzależnienie 57 Rozszczepienie ja 57 Inne zwierzęta w pokoju stołowym 59 Przejście przez kryzys 61 Definicja współuzależnienia 63 Cechy współuzależnienia 66 Sterowanie z zewnątrz 69 Przymusowa kontrola 70 Brak ufności 74 Słabe odczuwanie własnego ja 75 Wydajność zamiast życia 77 Wielka powaga 80 Dolegliwości fizyczne 84 Gdy brakuje duchowości 86 Współuzależnienie u Finów 91 5. Współuzależnienie a narkotyki 97 Alkohol 97 Inne narkotyki 103 Uzależnienie od seksu 105 Zakłócenia w jedzeniu 107 Uzależnienie od pracy 108 Hazard 111 „Religia”, wiedza, przymus posiadania 113 Narkotyki jako namiastka procesu rozwojowego człowieka 120 Współuzależnienie w łańcuchu pokoleń 125 6. Spotkanie z dzieckiem wewnętrznym 133 Kilka pytań natury filozoficznej 133 Podróż do krainy dzieciństwa 143 Spotkanie z nowym rodzicielstwem 147 Trzy etapy odzyskiwania zdrowia 151 Identyfikacja 152 Przejście przez własne dzieciństwo 158 Zrozumienie przeszłości 168

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka