KATEGORIE [rozwiń]

Ekologia

W tej kategorii polecamy książki o ekologii: ochrona środowiska, człowiek a środowisko naturalne, albumy przyrodnicze. Ekologicznie, czyli jak żyć zgodnie z ekologią? Jak chronić przyrodę? Odnawialne źródła energii a ekologia, globalne ocieplenie, ekologistyka, katastrofa klimatyczna, klimat,

odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszych lekturach, które proponujemy w tej kategorii.

 

 

Okładka książki Susza - zjawisko, konteksty, ramy prawne
nowość

33,00 zł 23,74 zł


Multidysyplinarna monografia składająca się z trzynastu tekstów poświęconych procesom powstawania suszy, konsekwencjom wywoływanych w ten sposób zjawisk oraz możliwości regulacji jej skutków za pomocą prawa. Autorami są specjaliści reprezentujący różne dziedziny naukowe, m.in.: hydrogeologię, prawo, antropologię kulturową, językoznawstwo, ekonomię, nauki o bezpieczeństwie, historię i fizykę. Intencją redaktorek naukowych tej publikacji było nakreślenie wielu kontekstów, w jakich susza dotyka człowieka, wskazanie problemów, jakie są z nią związane, oraz próba zastanowienia się nad lukami w systemie gospodarki wodą. Książka służy popularyzacji dorobku nauki, podając treści w sposób przystępny, przy jednoczesnym zachowaniu warsztatu naukowego, i inicjuje cykl publikacji ukazujących się pod auspicjami Platformy Zielonego Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. ****** Drought – Phenomenon, Contexts, Legal Framework A multidisciplinary monograph which consists of thirteen texts devoted to formation processes of drought, the consequences of such phenomena and the possibilities of regulating those consequences by law. The authors are specialists representing various scientific fields such as: hydrogeology, law, cultural anthropology, linguistics, economics, security sciences, history and physics. The editors of the publication aimed to provide numerous contexts in which drought affects mankind, to show problems connected with it and to try to reflect on the loopholes in the water managment system.
Okładka książki Zmiany Klimatu
nowość

79,00 zł 59,92 zł


W skład serii Wszystko, co warto wiedziećwchodzi wiele unikalnych książek popularnonaukowych wydanych przez Oxford University Press, w których każdy znajdzie odpowiedzi na najbardziej palące i interesujące współczesne problemy – od zmian klimatu przez zagadki ewolucji, zaburzenia odżywiania, ewolucję, aż po fizykę kwantową. Seria ta ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, medycyny i zdrowia, nauk ścisłych czy społecznych. Książki z tej serii są pisane przez czołowych ekspertów w swoich dziedzinach, dostarczając studentom, profesjonalistom i dociekliwym umysłom podstawową wiedzę, niezbędną do zrozumienia najważniejszych problemów XXI w. Publikacja ZMIANY KLIMATU porusza, jak sam tytuł wskazuje, jeden z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych tematów XXI w. Wobec wielu niejasności, braku wiedzy i teorii spiskowych warto uzyskać jasne i rzetelne informacjez najlepszego źródła, od Josepha Romma– doktora fizyki na MIT (Massachusetts Institute of Technology), uznanego przez magazyn „TIME” za „najbardziej wpływowym blogerem zajmującym się zmianami klimatycznymi w Internecie”. W książce będzie można znaleźć odpowiedź m.in. na następujące kwestie: - czym jest efekt cieplarniany i jak wpływa na ogrzanie Ziemi, -czy w ostatnich latach globalne ocieplenie spowolniło lub zatrzymało się, - jaka jest różnica między pogodą a klimatem, - jakie są prognozowane skutki zmian klimatycznych dla zdrowia, -czy energia jądrowa odegra znaczącą rolę w wysiłkach na rzecz zminimalizowania zmian klimatycznych, - jak możemy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w sektorze transportowym, - jak zmiany klimatyczne wpłyną na Ciebie i Twoją rodzinę w nadchodzących dziesięcioleciach? Jak napisał o ZMIANACH KLIMATU „The Guardian”: „to lektura obowiązkowa dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat klimatu i dołączyć do rosnącej dyskusji na temat największego zagrożenia, przed jakim stoi dziś ludzkość”.
Okładka książki Gawędy o drzewach

60,00 zł 42,99 zł


Zaczęłam inaczej patrzeć na rosnące u nas drzewa. Powiało od nich historią, prehistorią, wiecznością! Uprzytomniłam sobie, że one, znane mi przeważnie tylko z widzenia, mają swoje ciekawe losy, swoje kraje pochodzenia, swoje bliższe i dalsze rodziny, swoje upodobania i fobie, mają wrogów, cierpią na różne choroby i inne niedole...Postanowiłam poznać je naprawdę. A więc literatura przedmiotu: publikacje naukowe i popularnonaukowe, podręczniki i przewodniki, różne klucze do oznaczania roślin, zielniki zwyczajne i czarodziejskie, stare i nowe kalendarze, pamiętniki, zbiory obyczajów, wróżb, zabobonów, klechdy, podania, żywoty świętych i pustelników zamieszkujących dziuple wypróchniałych pni, horoskopy...Napisałam po prostu gawędy o moich ojczystych drzewach. Są to gawędy o drzewach, które zastałam na polskiej ziemi, gdy przyszłam na świat, gawędy zawierające trochę wiadomości z ekologii, botaniki, historii, obyczajów, urozmaicone anegdotą, ciekawostką, horoskopem. Powstały z mojego umiłowania drzew, które kształtują nasz ojczysty krajobraz, towarzyszą nam cicho i wiernie w codziennym życiu, a mają także, choć często sobie tego nie uprzytamniamy, wielki wpływ na nasze zdrowie, nastrój, sposób myślenia.Ze wstępu
Okładka książki Rezyliencja klimatyczna
nowość

80,00 zł 54,15 zł


Rezyliencja, w tym klimatyczna, jest koncepcją, która rozpatrywana jest jako odporność w różnych perspektywach, miast, regionów oraz podmiotów gospodarczych. Według rankingu The World Economic Forum z 2024 r. na temat globalnych ryzyk, które w perspektywie 10 najbliższych lat są uważane za najważniejsze, na pierwszych czterech miejscach wskazano ryzyka środowiskowe, a mianowicie: ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych, krytyczną zmianę warunków na ziemi, ryzyko utraty bioróżnorodności, niedobory zasobów naturalnych. Stąd też wśród wyzwań stojących przed podmiotami zarówno publicznymi, jak i prywatnymi odpowiedzialnymi za kształtowanie i gospodarowanie przestrzenią na pierwszym miejscu powinny stać cele związane z budowaniem trwałej odporności (long term resilience) i równowagi ekosystemów. Autorki podjęły próbę sformułowania koncepcji rezyliencji klimatycznej, przyjmując perspektywę realizacji celów środowiskowych spółek GPW sektora nieruchomości. Zaproponowały koncepcję rezyliencji modelu biznesowego w ramach strategii ESG 4R: (1) reduction, (2) removal, (3) repair, (4) resilience. Proponowane rozwiązania stanowią odpowiedź na zalecenia Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards ESRS). " (...) "Rezyliencja klimatyczna. Perspektywa spółek GPW sektora nieruchomości" to obowiązkowa lektura dla każdego, kto interesuje się zrównoważonym rozwojem i strategiami adaptacji do zmian klimatycznych. Jest to monografia, która zasługuje na szczególne uznanie za swoją oryginalność, aktualność oraz kompleksowe ujęcie problematyki. Autorki, wnikliwie analizując spółki sektora nieruchomości i ich strategie biznesowe, dostarczają praktycznych wskazówek i innowacyjnych rozwiązań, które mogą zwiększyć odporność przedsiębiorstw na ryzyka klimatyczne. To kompleksowe i aktualne opracowanie jest nieocenionym źródłem wiedzy dla menedżerów, inwestorów, wykładowców i studentów". prof. dr hab. Anna Szelągowska, fragment recenzji
Okładka książki Transformacja energetyczna RP w ujęciu interdyscyplinarnym
nowość

59,75 zł 36,36 zł


Transformacja energetyczna RP stanowi obszar integrujący wokół swoich wyzwań przedstawicieli tak wielu odległych dziedzin i dyscyplin naukowych. Mamy zatem do czynienie z niekonwencjonalną, wręcz unikalną monografią, która pod jednym tytułem połączyła tak liczne, interdyscyplinarne obszary rozwoju OZE, w tym nauki inżynieryjno-techniczne, nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze (ze szczególnym uwzględnieniem nauk chemicznych) oraz nauki społeczne, a w ramach nich liczne dyscypliny, ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawnych, nauk o polityce i administracji czy nauk o bezpieczeństwie. Fragment wstępu.
Okładka książki Manifest ciemności
nowość

49,90 zł 29,62 zł


Manifest ciemnościwzywa nas do pogrążenia się w mroku. Dla dobra środowiska, naszego własnego dobrobytu i całego życia na ziemi. Aby zapewnić światu świetlaną przyszłość, musimy pogodzić się z ciemnością.Rozkwit całych ekosystemów zależy od istnienia nocy. Od nietoperzy i sów przemierzających rozgwieżdżone niebo, po bioluminescencyjne stworzenia morskich głębin. Wszędobylskie oświetlenie sprawia, że zanieczyszczenie światłem stało się poważnym zagrożeniem dla środowiska. Wydłużając dzień, ludzie zaburzyli rytm dobowy niezbędny wszystkim żywym istotom.Manifest ciemnościuchyla zasłonę nocy, aby ujawnić oblicze szkód, które wyrządzamy, utrzymując nieustająco włączone światła. Owady nie rozmnażają się, rośliny nie są zapylane, zwierzęta nie mogą polować, coraz więcej ludzi trapi bezsenność. Ta porywająca i przekonywująca książka wskazuje proste metody, które pomogą nam samym i naszej planecie.
Okładka książki W poszukiwaniu animatora edukacji zrównoważonego rozwoju dla społeczności lokalnych
nowość

50,00 zł 38,42 zł


Edukacja zrównoważonego rozwoju to temat, który wymaga upowszechniania z uwagi na jego wieloaspektowość. Mimo dostępności do wiedzy, społeczeństwo cechuje się niewystarczającym poziomem świadomości i aktywności w zakresie ochrony środowiska i zdrowia w życiu codziennym. Edukacja jest wyzwaniem pedagogicznym, powinna uwzględniać koncepcję kształcenia przez całe życie (lifelong learning). Książka przedstawia metody i techniki współpracy animatorów ze społecznością lokalną - współpracy mającej na celu podnoszenie poziomu kultury proekologicznej mieszkańców. Konieczne wydaje się stworzenie roli animatora edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, który wyznaczy kierunki trwałych zmian, polegających na zarządzaniu ochroną lokalnej przyrody w obliczu problemów środowiskowych.
Okładka książki Biebrzański Park Narodowy Mapa turystyczna  1:85 000

34,90 zł 19,19 zł


Pieszo, rowerem, konno czy może kajakiem - dolina rzeki Biebrzy to idealne miejsce na aktywny wypoczynek. To także ostoja dzikiego ptactwa oraz dom wielu innych zwierząt. Na naszej dwustronnie laminowanej, wygodnej w składaniu mapie turystycznej Biebrzańskiego Parku Narodowego znajdziecie nie tylko różne rodzaje szlaków, lecz także opisy flory i fauny. Publikacja została opracowana we współpracy z krajoznawcami z regionu. Cechy mapy: - dogodna zarówno dla turysty pieszego jak i rowerzysty skala 1:85 000 (1 cm - 850 m), - bogata treść turystyczna, - zgodność z GPS - współrzędne geograficzne w układzie WGS-84. Na mapie m. in.: - szlaki piesze i odległości na szlakach, szlaki rowerowe oraz kajakowe, - ścieżki dydaktyczne i spacerowe, - ścieżki biegowe i rowerowe, - granice parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody, - obszary "Zanocuj w lesie", - starodrzewy, - zabytki i inne interesujące obiekty, - baza noclegowa, m. in. hotele, schroniska młodzieżowe, pensjonaty, kempingi, - poziomice pokazujące ukształtowanie terenu, - informator krajoznawczy, dodatkowo w tłumaczeniu na język angielski i niemiecki. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
Okładka książki Rozejrzyj się! Fascynujący świat polskiej przyrody

79,00 zł 54,65 zł


Prawdziwe cuda natury w naszych domach, ogrodach i lasach Nurkowanie na rafie koralowej, safari w Kenii, w ostateczności egzotyczne filmy przyrodnicze Davida Attenborougha – to nasze przyrodnicze fascynacje. Tymczasem o obłędnych sekretach zwierząt żyjących tuż obok nas nie wiemy nic. Tykające tykotki i kołaczące kołatki, które ze starych mebli zawędrowały do poematów Adama Mickiewicza. Złocistozielone chrząszcze z naszych lasów, z których sporządzano śmiertelnie niebezpieczny afrodyzjak. Kruki tak mądre jak małpy człekokształtne, potrafiące zrozumieć cudze intencje i odmienny punkt widzenia. Rozejrzyj się! to bogato ilustrowana książka o zabawnych, czasami przerażających niczym kryminał, ale zawsze pasjonujących obliczach polskiej przyrody, wzbogacona o intrygujący kontekst kulturowy.Po tej lekturze już nigdy nie spojrzysz na otaczający Cię świat tak samo! Niesamowite historie na wyciągnięcie ręki. Piękna książka, jakiej w Polsce jeszcze nie było. Radek Rak, pisarz nagrodzony Literacką Nagrodą Nike, z zawodu weterynarz Najnowsze naukowe odkrycia, obalone szkodliwe mity i uprzedzenia. Dobra robota autorze! Anna Traut-Seliga, dr nauk biologicznych, trenerka edukacji ekologicznej „Rozejrzyj się!” pęka w szwach od ciekawostek i tajemnic polskiej przyrody. Pozycja obowiązkowa przed kolejnym wyjściem w teren! Piotr Horzela popularyzator przyrody, podróżnik Dariusz Dziektarz –leśnik z wykształcenia i życiowej pasji. Olbrzymią popularność zyskał dzięki zamieszczanym na Twitterze (X) ciekawostkom o polskich zwierzętach, prowadzi też – na Kanale Zero – audycje przyrodnicze, zbierające entuzjastyczne recenzje. Autorką pięknych ilustracji jest Aleksandra Stanglewicz, za projekt graficzny wnętrza odpowiada Martyna Wyrzykowska.
Okładka książki Mapa - Południowe okolice Warszawy 1:50 000

14,90 zł 8,51 zł


Rodzaj: mapa dwustronna Skala: 1:50'000 Rok wydania: 2024 Wydanie: 1 Format: B1 (68 x 98 cm) Mapa południowych okolic Warszawy w skali 1:50 000 obejmuje rozległy obszar sięgający od śródmieścia Warszawy na północy po Grójec na południu. Na zachodzie zasięg mapy wyznaczają Ożarów Mazowiecki i Pruszków, na wschodzie - Garwolin. Mapa przedstawia okolice takich miast jak Pruszków, Piaseczno, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Otwock, Karczew, Mińsk Mazowiecki, Góra Kalwaria. Prezentuje w całości Chojnowski Park Krajobrazowy i Mazowiecki Park Krajobrazowy. To tereny rekreacyjne mieszkańców stolicy, ale i przyjezdnych. Tereny parków krajobrazowych to głównie leśne enklawy, atrakcyjne turystycznie. Krajobraz sosnowych borów urozmaicają okazałe wydmy, bagna, pomnikowe drzewa, malownicze dolinki Jeziorki i Świdra, po których odbywają się spływy kajakowe. Nie brak tu ciekawych miejsc z zabytkami architektury - prym wiodą Otwock i Konstancin-Jeziorna z zabudową willową. Sporo tu miejsc pamięci narodowej - pomniki, mogiły, krzyże, cmentarze. Dotyczą one głównie czasów II wojny światowej, ale i powstania styczniowego. Skala mapy (1:50 000) pozwoliła na dokładne naniesienie sieci dróg leśnych i ścieżek. Na mapie wyróżnione zostały szlaki piesze i rowerowe, dobrze widoczne są drogi rowerowe i rezerwaty. Pomocne będą również lokalizacje wiat, restauracji i obiektów noclegowych (poza Warszawą). Mapa z pewnością przysłuży się mieszkańcom aglomeracji warszawskiej, przyjezdnym oraz wszystkim zainteresowanym odkrywaniem regionalnych ciekawostek. Błądząc palcem po mapie warto zwrócić uwagę na nazwy terenowe - często odnoszą się one do ciekawych wydarzeń historycznych.
Okładka książki Smok czy smog?

39,00 zł 21,45 zł


„Smok czy smog? " to książka skierowana do przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zawiera opowiadania i wiersze o tematyce ekologicznej, dotyczące zanieczyszczeń powietrza, lasów, rzek. Jest świetnym materiałem inspirującym nauczycieli i rodziców do rozmów o ekologii, kształtowania właściwych postaw przyjaznych środowisku. Wśród plastikowych butelek krąży legenda, że jeśli butelka była naprawdę grzeczna, to może się przemienić w inną rzecz. Czy naszej buteleczce to się uda? A może to tylko bajki dla grzecznych butelek? Czy wyobrażacie siebie świat, w którym drzewa to eksponat w muzeum? Czy rzeki mają marzenia? Na co skarżył się mały wilczek? Jakie kłopoty miał pewien jeż? Czy żabki są zadowolone z nowego stroju? Odpowiedzi na te pytania można poznać, sięgając do wierszy i opowiadań z zawartych w tym zbiorze. Wpadające w ucho wiersze i opowiadania oraz piękne ilustracje, na pewno zachęcą dzieci do dbania o środowisko.
Okładka książki Puszcza domowa. Co kryje Kampinos

47,90 zł 26,37 zł


Czym jest puszcza? Gdy człowiek słyszy to słowo, od razu stają mu przed oczami majestatyczne dęby, których korony zasłaniają niebo. Stare i grube albo martwe i gnijące. Musi być ciemno i wilgotno. Gdzieś w tle przebiegnie łoś, a nocą zawyją wilki. A to przecież zupełnie nie tak. Mówiąc o puszczy, nie można mieć na myśli tylko drzew.   Bo puszcza to tak naprawdę mozaika. Na przykład boru, bagna i łąki. Mogą się w niej kryć średniowieczne grodzisko na skraju wielkiego moczaru i zgliszcza tartaku, gdzie słychać jeszcze echa wielkiej wojny. Albo most, na którym biesiadowali kiedyś mieszkańcy nieistniejącej już wsi. Czy piwnice, w których trzymali kiszonki, a w których dziś zimują gacki.   Mieści się w niej też uczucie, które sto lat temu zakiełkowało pośród mokradeł między parą obiecujących naukowców. I sosnowy las, który razem zasadzili na progu europejskiej stolicy, gdy ta dopiero podnosiła się z ruin. A potem obwołali go parkiem narodowym. Tym wszystkim jest Puszcza Kampinoska, zielona siostra Warszawy.
Okładka książki Rozwój rynku żywności ekologicznej a zachowania konsumentów

48,30 zł 34,75 zł


Większość dotychczasowych badań skupiała się na analizie jednej z dwóch sfer rynku ekologicznego – albo na sektorze produkcji rolnictwa ekologicznego, albo na sektorze konsumpcji żywności ekologicznej. W tej monografii znalazły się oba aspekty, co pozwala na holistyczne spojrzenie na rynek ekologiczny. (…) Dzięki połączeniu teoretycznych podstaw i aspektów praktycznych książka może służyć jako przewodnik dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć ten rynek i efektywnie na nim działać. Może dać im wgląd w trendy konsumenckie, strategie marketingowe, kwestie regulacyjne i inne czynniki wpływające na rozwój sektora żywności ekologicznej. dr hab. Aneta Wysokińska, prof. ASzWoj Autorzy opracowania dokonali gruntownego przeglądu literatury i aktów prawnych, a omawiając poszczególne zagadnienia, bogato zilustrowali je danymi empirycznymi (…). W omawianej monografii zaprezentowano zatem cenne, ciekawe i – co bardzo ważne – kompleksowe podejście do kwestii uwarunkowań funkcjonowania rynku żywności ekologicznej, którego rola będzie rosła nie tylko ze względu na wzrost zamożności społeczeństw, lecz także na wdrażanie koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu i towarzyszących jej strategii. dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. URK
Okładka książki Jak naprawdę działa świat

54,99 zł 38,04 zł


Jeszcze nigdy w naszej historii nie dysponowaliśmy tak wieloma informacjami na wyciągnięcie ręki, a mimo to większość z nas nie wie, jak naprawdę działa świat. Dzięki tej książce poznacie i zrozumiecie siedem najbardziej fundamentalnych aspektów, od których zależy nasze przetrwanie i dobrobyt. Począwszy od produkcji energii i żywności, poprzez surowce i globalizację, aż po wszelkie zagrożenia, nasz wpływ na środowisko naturalne i jego przyszłość książka Jak naprawdę działa świat to bardzo potrzebna konfrontacja mitów z rzeczywistością. Bo żeby skutecznie rozwiązywać problemy, musimy najpierw poznać i zrozumieć fakty. Z tej ważnej i zachęcającej do myślenia książki dowiemy się na przykład, że globalizacja wcale nie jest nieunikniona i że wciąż zwiększamy swoją zależność od paliw kopalnych, co sprawia, że ich całkowita i szybka eliminacja jest mało prawdopodobna. Opierając się na najnowszych badaniach naukowych i stawiając czoła źródłom dezinformacji od Yuvala Noah Harariego po Noama Chomskyego Smil odpowiada na najdonioślejsze pytanie naszego stulecia: czy jesteśmy nieodwołalnie skazani na zagładę, czy może przyszłość przyniesie bardziej optymistyczną utopię?
Okładka książki Miejskie ogródki - moje mikroświaty

48,00 zł 26,40 zł


Miejskie ogrody – każdy z nich jest odrębnym, bujnym, pełnym życia mikroświatem. A kim są ich twórcy? Poznajcie ich. Wyjątkowy, poetycki album o miejskich ogrodach. W tych zabawnych portretach (inspirowanych prawdziwymi postaciami) Rémi Courgeon składa hołd twórcom ogródków działkowych, miłośnikom przyrody, czarodziejom przestrzeni, którzy tworzą zielone mikroświaty w miastach. Aby stworzyć zielnik, trzeba zerwać rośliny, starannie je ususzyć między dwoma bibułkami i nakleić na kartkach dużego zeszytu, zapisując ich naukową nazwę oraz cechy charakterystyczne. To, co mnie interesuje znacznie bardziej niż rośliny, to ogrodnicy, którzy je uprawiają. Każde z opowiadań inspirowane jest innym ogrodem-mikroświatem. Pragnąłem przez to ukazać bogactwo w różnorodności, w tym, co wnosi każdy z tych miłośników przyrody. Nie ma bowiem ekologii bez humanizmu i vice versa. Rémi Courgeon
Okładka książki Edukacja środowiska polonijnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej a kształtowanie jego tożsa

44,80 zł 38,51 zł


Niniejsza publikacja stanowi studium teoretyczno-empiryczne na temat edukacji w kontekście kształtowania się tożsamości supraindywidualnej oraz cywilizacyjno-kulturowej środowiska polonijnego na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Problematyka badawcza osadzona została z udziałem paradygmatu całości, a nie części, oraz niezależnie od jej uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych związanych z analizą historyczno-społeczną i sytuacją ekonomiczno-gospodarczą. W pracy wskazano na istotne dymensje kształtujące tożsamość w postaci: identyfikacji narodowej, pokrewieństwa, miejsca zamieszkania, warstwy społecznej, wspólnoty religii oraz preferowanej ideologii. Właściwości konstytutywne z kolei oddziałują na predykatory substancjonalne, mające wpływ na tworzenie morfologicznej struktury badawczej wspólnoty. Należy do nich zaliczyć: etniczność, rodowód emigracyjny, funkcjonowanie w warunkach wieloetniczności, długotrwałość istnienia oraz asymilację etniczną.
Okładka książki Czystsza Produkcja elementem Zielonej Gospodarki

65,10 zł 56,01 zł


Czystsza Produkcja jest istotnym elementem strategii zrównoważanego rozwoju, której celem jest zrównoważenie potrzeb gospodarczych, społecznych i ekologicznych.W ramach Zielonej Gospodarki Czystsza Produkcja staje się ważnym narzędziem wspierającym trwały rozwój i zmierzający do ograniczenia degradacji środowiska naturalnego, co jest niezwykle istotne w obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i wyczerpywaniem zasobów naturalnych.Poprzez inwestowanie w bardziej zrównoważone i ekologiczne metody produkcji, społeczeństwo może dążyć do osiągnięcia harmonii między gospodarką a środowiskiem naturalnym, co przynosi korzyści zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom. dr hab. Elena Mieszajkina, prof. uczelniPolitechnika Lubelska
Okładka książki Klimat

59,99 zł 32,99 zł


Sami i jego dziadek mieszkają w wiosce nad Oceanem Indyjskim. Zarabiają na życie rybołówstwem. Gdy jednak poziom wód się podnosi, chłopiec z przerażeniem stwierdza, że łowi coraz mniej ryb, a przyszłość rysuje się w czarnych barwach. Yuki mieszka na dalekiej północy Kanady. Ocieplenie klimatu sprawia jednak, że tamtejszy śnieg i lód szybko topnieją. W konsekwencji niedźwiedziom polarnym coraz trudniej zdobyć pożywienie, a kolejne osobniki decydują się na niebezpieczną wędrówkę do miast, gdzie czeka na nich zguba. Yuki jednak jest zdeterminowana, by pomóc niedźwiedziom. Niestety czas ucieka.
Okładka książki Zmiany klimatu. Polityka, ideologia, nauka, fakty

107,00 zł 64,01 zł


Zmiany klimatu. Polityka, ideologia, nauka, fakty (prof. Piotr Kowalczak) Książka ma blisko 800 stron, jest więc kolejną ogromną monografią, którą w ostatnim czasie wydajemy. To prawdziwa bomba postawiona pod klimatycznym systemem, który niszczy Europę i świat. No cóż, odpalmy ją wspólnie, mając oczywiście świadomość, że jedną eksplozją wojny nie wygramy. Ale nareszcie mamy broń, którą trudno będzie powstrzymać. Klika miesięcy temu zadzwonił do mnie prof. Piotr Kowalczak, który taką książkę od kilku lat pisał. A jest to naukowiec, można powiedzieć, z jądra systemu naukowego. Przez lata był szefem poznańskiego oddziału i wiceszefem całości największej polskiej instytucji zajmującej się pogodą, czyli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Książka Zmiany klimatu, której przedsprzedaż właśnie rozpoczynamy, to jego opus magnum, zawierające szczegółowy, drobiazgowy wręcz przegląd obecnego stanu obiektywnej wiedzy naukowej na temat zmienności i dynamiki klimatu, stojący w jaskrawej sprzeczności z parareligijnym dogmatyzmem klimatycznym promowanym przez lewicowych polityków. ~ Tomasz Sommer
Okładka książki Mapa - Wigierski Park Narodowy, Suwalski

11,53 zł 6,59 zł


Rodzaj: mapa dwustronna Skala: 1:40'000 Rok wydania: 2023 Wydanie: 5 Format: A1 (82 cm x 57 cm) Jest to mapa dwustronna w skali 1:40'000. Przedstawia najatrakcyjniejszy turystycznie fragment Suwalszczyzny, obejmujący Wigierski Park Narodowy i Suwalski Park Krajobrazowy. Jedna strona mapy obejmuje WPN, druga - SPK, wspólna część to fragment Suwałk. Zasięg mapy wyznaczają: Wiżajny na północy, Skajzgiry na zachodzie, Jezioro Blizno na południu oraz Pogorzelec na wschodzie. Jest to region o wyjątkowo urokliwych krajobrazach. Zawdzięczamy je ostatniemu zlodowaceniu, po którym topniejące masy lodu i polodowcowe wody ukształtowały morenowe wzniesienia porozdzielane głębokimi dolinami rzecznymi i jeziorami z największym jeziorem Suwalszczyzny - Wigrami i najgłębszym polskim jeziorem - Hańczą na czele. Polodowcową pamiątką są liczne, okazałe głazy tworzące głazowiska, przetransportowane tu ze Skandynawii. Uroku dodają rozległe kompleksy Puszczy Augustowskiej, okalającej większą część linii brzegowej Jeziora Wigry. Obszar ten to idealne miejsce dla amatorów sportów wodnych. Dużą popularnością cieszą się spływy kajakowe Czarną Hańczą. Warto również wybrać się na spacery i wycieczki rowerowe po Wigierskim Parku Narodowym i Suwalskim Parku Krajobrazowym.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj