KATEGORIE [rozwiń]

Ekologia

Opakowanie 99 Maps to Save the Planet

85,00 zł


'Terrifying yet funny, surprising yet predictable, simple yet poignant' Chris Packham A shocking but informative, eye-catching and witty book of maps that illustrate the perilous state of our planet. The maps in this book are often shocking, sometimes amusing, and packed with essential information: · Did you know that just 67 companies worldwide are responsible for 67 per cent of global greenhouse emissions? · Or that keeping a horse has the same carbon footprint as a 23,500-kilometre road trip? · Did you know how many countries use less energy than is consumed globally by downloading porn from the internet? · Do you know how much of the earth's surface has been concreted over? · Or how many trees would we have to plant to make our planet carbon-neutral? Presenting a wealth of innovative scientific research and data in stunning, beautiful infographics, 99 Maps to Save the Planet provides us with instant snapshots of the destruction of our environment. At one glance, we can see the precarious state of our planet - but also realise how easy it would be to improve it Enlightening, a bit frightening, but definitely inspiring, 99 Maps to Save the Planet doesn't provide practical tips on how to save our planet: it just presents the facts. And the facts speak for themselves. Once we know them, what excuse do we have for failing to act?
Opakowanie The End of the Game
nowość

354,00 zł 300,90 zł


An essential, early portrait of Africa’s wildlife crisis “The deeper the white man went into Africa, the faster the life flowed out of it, off the plains and out of the bush...vanishing in acres of trophies and hides and carcasses.” — Peter Beard A landmark publication on Africa, The End of the Game combines Peter Beard’s salient text and remarkable photographs to document the overpopulation and starvation of tens of thousands of elephants, rhinos, and hippos in Kenya’s Tsavo lowlands and Uganda parklands in the 1960s and ’70s. Researched and compiled over two decades, and updated several times since with new material, this is Beard’s essential book—a powerful and poignant testimony to the damage done by human intervention in Africa. His own images and writings are supplemented by historical photographs of, and quotations from, the enterprisers, explorers, missionaries, and big-game hunters whose quest for adventure and “progress” were to change the face of a continent: Theodore Roosevelt, Frederick Courteney Selous, Karen Blixen (Isak Dinesen), Philip Percival, J. A. Hunter, Ernest Hemingway, and J. H. Patterson. This new edition includes an interview with conservationist Dr. Esmond Bradley Martin, as well as essays from previous editions by renowned writer Paul Theroux and ecologist Dr. Richard M. Laws, and contributions to the afterword by agronomist Dr. Norman Borlaug. Touching on such themes as distance from nature, density and stress, and loss of common sense, this seminal portrait is as resonant today, amid growing environmental crises, as it was a half century ago.
Okładka książki W stronę nieantropocentrycznej ekologii

50,00 zł 41,22 zł


W stronę nieantropocentrycznej ekologii
Okładka książki Czyńcie sobie Ziemię poddaną - ekologiczne dylematy w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego
nowość

33,60 zł 27,70 zł


Uważam, że całościowe spojrzenie na stosunek Kościoła katolickiego do ekologii pozwoli na wyeliminowanie pobieżnych i stereotypowych ocen, jakie niekiedy występują nawet w debacie naukowej. Szczególnie z tego powodu, że Autorka zawarła w swoich analizach dobrze uargumentowane wnioski końcowe, które przekonują, że ekologia obok idei dobra wspólnego i godności człowieka jest jednym z wiodących tematów katolickiej nauki społecznej. prof. dr hab. Mirosław Sadowski Uniwersytet Wrocławski
Okładka książki Wpływ rozprzestrzeniania się miast na środowisko..

27,30 zł 22,24 zł


W ciągu ostatnich kilku dekad obserwowana jest nasilająca się ekspansja zabudowy miast w kierunku sąsiadujących gmin wiejskich. Położenie fizycznogeograficzne Trójmiasta przez wiele lat determinowało rozwój miast aglomeracji wzdłuż osi północ południe, między strefą krawędziową wysoczyzny na zachodzie a Zatoką Gdańską i Żuławami Wiślanymi na wschodzie. Stopniowy przyrost terenów zainwestowanych w Gdańsku, Sopocie i Gdyni spowodował utworzenie niemal zwartej pod względem udziału terenów zabudowanych przestrzeni miejskiej.Od lat 80. XX w. nastąpił widoczny proces rozprzestrzeniania się zabudowy (głównie mieszkaniowej) w kierunku zachodnim oraz w mniejszym stopniu na północ i południe od historycznie ukształtowanych dzielnic Gdańska i Gdyni oraz pozostałych miast aglomeracji trójmiejskiej. Zajmowanie nowych terenów pod zabudowę pociągało za sobą szereg zmian w przestrzeni, w tym znacząco wpływało na środowisko przyrodnicze. Zjawiska te skłaniają do postawienia tezy, że zabudowa aglomeracji trójmiejskiej rozwija się nadmiernie na terenach znacznie oddalonych od centrów miast aglomeracji, powodując negatywne skutki przyrodnicze, wyrażone m.in. pogarszającą się proporcją między obszarami biologicznie aktywnymi a zabudowanymi; równocześnie tereny przeznaczane pod zabudowę w wielu przypadkach są nieodpowiednie ze względu na uwarunkowania środowiskowe. W efekcie krajobraz w otoczeniu obszarów wewnątrzmiejskich aglomeracji trójmiejskiej traci charakter wiejski, przybierając cechy krajobrazu podmiejskiego, a miejscami nawet miejskiego.Podstawowym celem pracy jest próba oceny wpływu procesu suburbanizacji na środowisko przyrodnicze aglomeracji trójmiejskiej (z wyłączeniem centralnych stref zabudowy) oraz wskazanie obszarów, na których zjawisko to powoduje największe zmiany środowiska, w szczególności w wyniku niewłaściwej z ekofizjograficznego punktu widzenia lokalizacji zabudowy.
Okładka książki Ukryta konsumpcja
nowość

42,90 zł 30,67 zł


Z nudów oglądasz kolejny odcinek serialu na platformie streamingowej? Udało ci się ustrzelić na wyprzedaży kaszmirowy sweter za grosze, choć właśnie idzie wiosna? Trzymasz w chmurze robocze wersje swojej magisterki, bo nigdy nie wiadomo? Zostawiasz na serwerze wszystkie mejle, nawet potwierdzenia ze sklepu sprzed dekady? Niby nic takiego. A jednak właśnie powodujesz zatrucie wody po drugiej stronie globu, przyczyniasz się do pustynnienia Mongolii i rozbudowy kolejnej farmy serwerów. Każda aktywność ma wpływ na środowisko naturalne, a tym samym zmiana drobnych nawyków może okazać się zbawienna dla planety. I w tym tkwi nadzieja na jej ocalenie: wyjmij ładowarkę z kontaktu, jeśli w tej chwili jej nie używasz, wykasuj niepotrzebne dane, pomyśl, czy naprawdę musisz zamawiać tę poliestrową bluzkę, jeśli najpewniej ją oddasz. Każdy tego typu ruch pochłania energię i wymaga zużycia paliwa. Głosuj portfelem. Do globalnego kryzysu ekologicznego w dużej mierze przyczyniły się niecierpliwość, krótkowzroczność i przyzwyczajenie do wygody. Badając cztery duże zagadnienia – internet i technologię, modę, nawyki żywieniowe oraz paliwo – Tatiana Schlossberg pomaga lepiej zrozumieć, jak bardzo złożonym zjawiskiem są zmiany klimatyczne i dlaczego wszyscy bez wyjątku jesteśmy w nie uwikłani. Tatiana Schlossberg (ur. 1990) – amerykańska dziennikarka i reporterka zajmująca się tematami związanymi z nauką i środowiskiem. Pisała między innymi do „The Washington Post”, „The Atlantic”, „Vanity Fair”, „The Boston Globe”, „Bloomberg” czy „Yale Environment 360”. Jej debiut, Ukryta konsumpcja, został w 2020 roku nagrodzony Rachel Carson Environment Book Award. Schlossberg jest córką Caroline Kennedy, byłej ambasador USA w Japonii, i wnuczką prezydenta Johna F. Kennedy’ego.
Okładka książki Comfort!map Jura Krakowsko-Częst. cz. południowa
nowość

21,90 zł 15,66 zł


Jura Krakowsko-Częstochowska. Część południowa
Okładka książki Moja wielka księga odpowiedzi - Na ratunek ziemi

33,62 zł 24,36 zł


Moja wielka księga odpowiedzi - Na ratunek ziemi
Okładka książki Walden. Czyli życie w lesie wyd. 2021

44,90 zł 32,10 zł


Biblia wszystkich ekologów i ekoentuzjastów! Książka, która zmieniła sposób patrzenia na otaczający nas świat. Walden, czyli życie w lesie to arcydzieło amerykańskiej literatury będące zapisem eksperymentu Thoreau, który przez ponad dwa lata żył samotnie nad stawem Walden w stanie Massachusetts. Eseje są pochwałą życia świadomego, prostego i surowego, w bliskim kontakcie z przyrodą. Walden ogromną popularność zdobył dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku, kiedy sięgnęła po niego amerykańska młodzież walcząca z konformizmem i obyczajowością mieszczańską. Zawarte w książce tezy i rozważania pozostają aktualne, szczególnie teraz, gdy ekologiczny styl życia jest coraz ważniejszy dla nas wszystkich.
Okładka książki Jak oswoić globalne ocieplenie cz.1

40,01 zł 33,39 zł


Dzięki obecnemu globalnemu ociepleniu zdaliśmy sobie sprawę, że ludzie są w stanie zmienić klimat całej Ziemi. Jednak ludzie zaczęli zmieniać klimat dużo wcześniej. Nasz wpływ na powierzchnię planety rozpoczął się, odkąd przedstawiciele homo sapiens nauczyli się korzystać z ognia. Dzięki celowym podpaleniom ludzie kształtowali krajobraz. Celowo przekształcali zarośla i lasy w step lub sawannę. Używanie ognia przez paleolitycznych myśliwych było prawdopodobnie głównym powodem wyginięcia wolno poruszających się zwierząt, zwłaszcza dużych ssaków, co nazywamy wymieraniem czwartorzędowym. Łowcy-zbieracze żyli w małych grupach, dlatego ich wpływ na szatę roślinną nie był trwały. Wynalazek rolnictwa i hodowli zwierząt zmienił wszystko. Spowodował eksplozję demograficzną. Dzięki wzrostowi populacji rozpoczęła się nowa era, neolit. Powstały miasta i monumentalne budynki. Neolit stworzył społeczeństwa podzielone na wyspecjalizowane grupy ludzi. W wielu miejscach działalność ludzi spowodowała nieodwracalną dewastację gleb i pustynnienie.Wzrostowi populacji ludzkiej towarzyszy niszczenie naturalnych lasów i pustynnienie obszarów podatnych na wysychanie. Oba te procesy zwiększają albedo (biel) planety, co oznacza, że więcej promieniowania słonecznego odbija się w stronę kosmosu, a mniej jest pochłaniane przez powierzchnię Ziemi. Zwiększenie albedo powoduje stopniowe ochładzanie globalnego klimatu. Ochłodzenie spowodowane przez neolitycznych rolników i pasterzy przyspieszyło przemianę północnych części tajgi w tundrę, co dodatkowo zwiększyło albedo i ochłodziło klimat na całym świecie.Ta książka zawiera przegląd literatury i przedstawia hipotezę, w jaki sposób ludzie mogli wpłynąć na siłę i kierunek monsunów od czasów neolitu, co spowodowało m.in. zamianę Sahary w pustynię. Ma na celu zbadanie, w jaki sposób możemy tak wpływać na te wiatry, aby w przyszłości kierować wodę do wnętrza kontynentów, co zmniejszyłoby negatywne konsekwencje globalnego ocieplenia.
Okładka książki Klimat, lewica, siostrzeństwo. Rewolucje trwają (kontrrewolucje też)
nowość

34,90 zł 24,95 zł


Jesteśmy świadkami narastania wielkiego społecznego gniewu. Jak możemy go przekształcić we wspólne działanie, zwłaszcza dziś w społeczeństwach zduszonych pandemią? Czy rozczarowanie współczesną formą demokracji liberalnej da się zamienić w pragnienie jej dogłębnej zmiany? Bohaterkami i bohaterami tej książki są: rewolucja francuska, punkowy duet Siksa, patologie liberalnych demokracji i słabości populizmów, czarny feminizm i projekty ratowania klimatu.
Okładka książki Ilustrowany samouczek antymyśliwski
nowość

44,90 zł 32,10 zł


Epoka łowiecko-zbieracka rozpłynęła się w zamierzchłych dziejach homo sapiens. Istnieje jednak grupa ludzi, mieniąca się na podobieństwo prehistorycznych przodków „myśliwymi”, która zastygła w okopach archaicznych argumentów. Czy współcześnie da się jeszcze obronić zabijanie dla rozrywki i wyniszczanie dla przyjemności? Myśliwi mówią, że strzelając do zwierząt, regulują ich populacje i chronią społeczeństwo przed spadkiem plonów. Tak nie jest. Książka ta krok po kroku udowadnia nieprawdziwość tych tez, odsłaniając schematy ludzkiej i przyrodniczej tragedii, jaką jest hobbystyczne zabijanie zwierząt. "Ilustrowany samouczek antymyśliwski" z pasją i wnikliwie obnaża mity współczesnego łowiectwa. A przy okazji z czułością opisuje magiczny urok dziko żyjących zwierząt – wszak to z myślą o nich powstał.
Okładka książki Nowoczesna koncepcja ekologistyki

60,00 zł 49,47 zł


Książka skupia się na współczesnych kierunkach i rozwiązaniach związanych z ekologistyką. Wiele miejsca poświęcono problemowi bezpieczeństwa systemów logistycznych i zagrożeniom naturalnym związanym ze środowiskiem. Zaprezentowano rozwiązania teoretyczne, które warto wdrożyć w zarządzaniu procesami w ekologistce. Do nich zaliczono między innymi systemy informatyczne, automatyczną identyfikację, systemy zarządzania środowiskowego, Lean Management, kalkulację kosztów. Na uwagę zasługuje obszar związany z ekologią w magazynach, w których opisano takie problemy jak: idea zrównoważonego budownictwa, energooszczędne zarządzanie budynkiem, certyfikacja ekologiczna. Książka zawiera wiele trendów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju usług logistycznych, gospodarki w obiegu zamkniętym, „czystszej produkcji”, minimalizacji odpadów, edukacji społeczeństwa w sprawach rozwoju. Scharakteryzowano problemy Internetu rzeczy, inteligentnego zarządzania odpadami. Książka jest jedyna w swoim rodzaju, ponieważ została stworzona poprzez analizę procesów ekologistycznych i bieżącą współpracę z przedsiębiorstwami, które wykorzystują w praktyce już stosowane rozwiązania.
Okładka książki Climate Change

45,00 zł 39,35 zł


The everything-you-need-to-know WIRED guide to climate change Man-made global warming is advancing inexorably. Are there ways to halt it? In this invaluable, one-stop guide Bianca Nogrady analyses the science of climate change and offers a concise overview of the ways in which our carbon emissions might be reduced. She examines the challenges posed by food and energy production and the cutting-edge technologies that could mitigate their polluting effects. She looks at initiatives to create green industry and transport. She explains the economics of emissions trading schemes and the practicalities of geoengineering plans to trap greenhouse gases. And she addresses the fundamental question: is it possible to safeguard our future before it's too late?
Okładka książki Less is More

49,00 zł 42,85 zł


Our planet is in trouble. But how can we reverse the current crisis and create a sustainable future? The answer is: DEGROWTH. Less is More is the wake-up call we need. By shining a light on ecological breakdown and the system that's causing it, Hickel shows how we can bring our economy back into balance with the living world and build a thriving society for all. This is our chance to change course, but we must act now.
Okładka książki The Good Ancestor

49,00 zł 42,85 zł


How can we be good ancestors? From the first seeds sown thousands of years ago, to the construction of the cities we still inhabit, to the scientific discoveries that have ensured our survival, we are the inheritors of countless gifts from the past. Today, in an age driven by the tyranny of the now, with 24/7 news, the latest tweet, and the buy-now button commanding our attention, we rarely stop to consider how our actions will affect future generations. With such frenetic short-termism at the root of contemporary crises, the call for long-term thinking grows every day – but what is it, has it ever worked, and can we even do it? In The Good Ancestor, leading public philosopher Roman Krznaric argues that there is still hope. From the pyramids to the NHS, humankind has always had the innate ability to plan for posterity and take action that will resonate for decades, centuries, even millennia to come. If we want to become good ancestors, now is the time to recover and enrich this imaginative skill. The Good Ancestor reveals six profound ways in which we can all learn to think long-term, exploring how we can reawaken oft-neglected but uniquely human talents like ‘cathedral thinking’ that expand our time horizons and sharpen our foresight. Drawing on radical solutions from around the world, Krznaric celebrates the innovators who are reinventing democracy, culture and economics so that we all have the chance to become good ancestors and create a better tomorrow.
Okładka książki Gra loteryjka Czysta planeta Kapitan Nauka

34,90 zł 24,95 zł


Loteryjka Czysta planeta (4+) to tematyczna gra od Kapitana Nauki dla przedszkolaków i uczniów, dzięki której dowiedzą się, jak dbać o środowisko poprzez właściwą segregację śmieci, a także ponowne wykorzystanie niektórych produktów czy opakowań. Dzieci nie tylko zdobędą wiedzę o najbliższym otoczeniu, lecz także będą ćwiczyć pamięć i koncentrację. Celem gry jest przyporządkowanie żetonów do plansz i ułożenie ich w odpowiednich miejscach. Dzięki czterem wariantom rozgrywkę można dostosować do wieku i możliwości graczy. Gra na pamięć i spostrzegawczość! Loteryjki to nie tylko gry, lecz także dobre pomoce do poznawania świata czy nauki języków. Pomagają ćwiczyć przede wszystkim spostrzegawczość, ale też pamięć, koordynację ręka-oko czy refleks. Ich zaletą są bardzo ładne ilustracje. Ania Oka, dziennikarka, redaktorka, autorka bloga Zabawkator.pl Które opakowania są z plastiku, a które z papieru? Co zrobić z łupinkami orzechów i skorupkami jajek? Jak dać drugie życie starym butelkom? Co zrobić z elektrośmieciami? Loteryjka Czysta planeta (4+) Kapitana Nauki zachęca do dbania o środowisko naturalne oraz wprowadzenia zmian w swoim otoczeniu. Barwne i realistyczne scenki rodzajowe zilustrowane przez Kamilę Kozłowską zainspirują do rozmów o ekologii, a także zachęcą do rozgrywek na spostrzegawczość i refleks. Rozwój poznawanie świata, spostrzegawczość, pamięć, koordynacja oko-ręka Autorzy Kamila Kozłowska – niezależna ilustratorka. Jej prace były nagradzane na portalach internetowych i w wielu konkursach, dwukrotnie zdobyła główną nagrodę na „Zainspirowani Japonią” oraz wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi za krótką formę komiksową. Publikuje w magazynach, takich jak „Computer Arts UK” czy „Soul Magazine”. * Gra wcześniej wydana pod tytułem Loteryjka. Recykling. W serii również Loteryjka Kolory 2+ Loteryjka Na wsi 2+ Loteryjka Zwierzęta 2+ Loteryjka Ubrania 3+ Loteryjka Świat 3+ Loteryjka Angielski. Pierwsze słowa 4+ Loteryjka Kosmos 4+ Loteryjka Pory roku 4+ Loteryjka Rodzinka 4+
Okładka książki Przeciwdziałanie suszy

79,00 zł 65,14 zł


Na polskim rynku wydawniczym nie powstała jak dotychczas publikacja, która łączyłaby w sobie dwa elementy: retencję wody oraz system zarządzania kryzysowego – jako elementy tożsame z przeciwdziałaniem powodzi, ochroną środowiska, rolnictwem – w zakresie ograniczania zjawiska suszy. Publikacja Przeciwdziałanie suszy. Retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski przedstawia sposób budowy II filara zarządzania kryzysowego w Polsce, przeciwdziałania suszy, komplementarnego do istniejącego: przeciwdziałania powodzi. Książka ta przedstawia informacje w sposób jak najbardziej praktyczny, przez studia przypadków, dotyczące przykładowo: przeciwdziałaniu zagrożeniom powodziowym, przeciwdziałaniu suszy, lokalnym skażeniom środowiska, ochrony przeciwpożarowej. stworzeniu warunków przewagi konkurencyjnej Polski w obszarach rolnictwa, ochrony ludności, środowiska naturalnego. Publikację Przeciwdziałanie suszy (…) kierujemy do ekspertów rządowych i samorządowych, konsultantów ds. zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska naturalnego, rolnictwa, gospodarki wodnej, ekonomii i prawa, inżynierów (środowiska, hydrologów, hydrotechników), administracji publicznej szczebla gminy, powiatu, województwa, państwa, rolników, ekologów i wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska, zapobieganiem suszy, rozwojem ekonomicznym i rozwiązaniami w obszarze bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego.
Okładka książki Przyszłość zależy od nas. Przewodnik po kryzysie klimatycznym dla niepoprawnych optymistów

44,90 zł 32,10 zł


Zmiana klimatu to najpilniejszy i najpoważniejszy problem, z jaki ludzkość kiedykolwiek miała do czynienia. Sposób, w jaki zajmiemy się nim w ciągu następnych dziesięciu lat, określi świat, w którym będziemy żyć i jaki pozostawimy w spadku naszym dzieciom. Christiana Figueres i Tom Rivett-Carnac - którzy prowadzili negocjacje podczas historycznego porozumienia paryskiego w 2015 roku - napisali ostrożną, ale optymistyczną książkę o zmieniającym się klimacie świata i losie ludzkości. Autorzy przedstawiają dwa możliwe scenariusze dla naszej planety. W jednym z nich opisują życie na Ziemi do 2050 roku, jeśli nie uda nam się osiągnąć paryskich celów klimatycznych. Z drugiej pokazują, o ile wiele lepiej będzie się żyć w neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, regenerującym się świecie. Argumentują za bezpośrednim stawieniem czoła kryzysowi klimatycznemu, z determinacją i optymizmem. Przyszłość zależy od nas przedstawia nasze opcje i wskazuje, co rządy, korporacje i każdy z nas może i musi zrobić, abyśmy mogli odeprzeć katastrofę. Jedna z najbardziej inspirujących książek, jakie w życiu czytałem. Yuval Harari Nie mogło być ważniejszej książki. Richard Branson To może być najważniejsze wezwanie do przebudzenia naszych czasów. prof. Klaus Schwab, CEO World Economic Forum Porozumienie paryskie było punktem zwrotnym dla ludzkości. W tej ważnej i aktualnej książce dwóch głównych twórców tego porozumienia pokazuje nam, dlaczego i jak możemy teraz zrealizować jego obietnicę. Jane Goodall Jesteśmy w krytycznym momencie dla przetrwania ludzi i reszty życia na Ziemi. Ta książka wyjaśnia, co musimy zrobić, aby ochronić naszą wspólną przyszłość. Leonardo DiCaprio
Bestsellery
Opakowanie This Is Not A Dril

29,68 zł
36,00 zł

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj