KATEGORIE [rozwiń]

Wiedza duchowa

Rozwój i wiedza duchowa to nieustanne poznawanie prawdy o sobie samym. To niezwykłe połączenie filozofii religijnych z odkryciami współczesnej psychologii, które pozwalają osiągnąć nowy poziom duchowego rozwoju. Rozwój duchowy prowadzi nie tylko do szczęścia, spełnienia i wewnętrznego spokoju, ale przynosi także zdrowie fizyczne i dobrobyt materialny. Dzięki książkom zawartym w tym dziale dowiecie się jak można zmienić się wewnętrznie, aby przezwyciężyć różne choroby, znaleźć miłość, awansować i osiągać sukcesy finansowe. Pomogą Wam w tym bestsellerowe pozycje autorów takich jak: Joseph Murphy, Neale Donald Walsch, David R. Hawkins, Gilbert Renaud czy Bert Hellinger.

Okładka książki Ryohen: Zapiski o hosso w dwóch częściach
nowość

47,25 zł 32,82 zł


Wśród wielu nurtów filozofii buddyjskiej szkoła tylko-świadomości (yogâcara-vijnana-vada) wyróżnia się stawianiem kontrowersyjnych filozoficznie tez o najwyższym stopniu wysublimowania – jej główny postulat głosi, że wszelakie istnienie jest jedynie treścią świadomości. W każdym z wielu krajów, w których się pojawiła, przez jakiś czas odgrywała dominującą rolę w panteonie prądów myślowych – a w Japonii, gdzie dotarła na końcu swojej drogi, zadomowiła się na dobre i funkcjonuje aż do dziś. Zapiski o hossow dwóch częściach są jednym z tekstów japońskiej gałęzi szkoły tylko-świadomości, napisanym w XIII wieku naszej ery, gdy ów nurt wraz z całą Japonią przechodził czas głębokiej przemiany, spowodowanej przetasowaniami politycznymi, społecznymi i religijnymi. Publikowane po raz pierwszy w tłumaczeniu Zapiski stanowią wprowadzenie do doktryny szkoły ich autora, mnicha Ryohena. W niniejszej pracy zostały opatrzone wstępem ułatwiającym zrozumienie zarówno zawiłego systemu filozoficznego, jak i historii tradycji tylko-świadomości. „Dla polskojęzycznego czytelnika książka ta stanowi doskonałe wprowadzenie do zagadnień związanych z buddyzmem w wydaniu dalekowschodnim, z buddyjską tradycją idealizmu i jej ważnym nurtem jogaczarów, którego doktryna, głosząca, że istnieją wyłącznie treści świadomości, prężnie rozwijała się w Japonii, gdzie nabrała nowego wymiaru”. Z recenzji prof. dra hab. Piotra Balcerowicza Piotr Pieścik jest magistrem japonistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi badania nad buddyjską filozofią tylko-świadomości, a w szczególności jej japońską odmianą, hosso. Interesuje się buddyzmem, filozofią (z naciskiem na filozofię umysłu i świadomości) i kulturą Japonii
Okładka książki Związek ducha i materii. . Naukowe dowody na istni
nowość

49,40 zł 27,34 zł


Autorka skupia się na naukowych dowodach, które świadczą, że duch stanowi jedną z właściwości materii. Odsłania zagadkę świadomości opisując zjawiska, które odmieniły rozumienie dotychczas obowiązującego światopoglądu oraz przekazuje najnowsze wyniki badań naukowców z całego świata. Stwierdza, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi i każdy z nas może czerpać z tego globalnego banku danych. Analizuje wiele wierzeń religijnych, które od wieków starały się kształtować świadomość duchową. Przybliża zjawiska bilokacji, telekinezy i teleportacji oraz prezentuje naukowe dowody na ich istnienie. Opisuje badania przypadków przeżyć z pogranicza życia i śmierci. Podaje liczne przykłady autentycznych kontaktów ze zmarłymi oraz ich naukowe podłoże. Odkryj nową rzeczywistość.
Okładka książki In Focus Wicca Your Personal Guide

69,00 zł 55,86 zł


With this beautifully designed and accessible guide, learn the basics of Wicca and how to use it to manifest positive opportunities and events that enrich your life-includes a frameable poster. Connecting intimately with the cycles of nature, Wicca calls on a rich pantheon of ancient and modern deities, including the transcendent Triple Goddess, and its powerful rituals and spells allow you to channel their energy into your own. This book will show you, by working with the elements and focusing inward, how to create a more magical, powerful way of life, increasing your chances of discovering peace, creating abundance, making friends, and even finding love.
Okładka książki In Focus: Tarot

69,00 zł 55,86 zł


Provides the essentials to quickly get you started practising tarot card reading. Tarot : In Focus provides the essentials to quickly get you started practising tarot card reading. Tarot cards and readings have been used since the eighteenth century as a divination tool in seeking answers to past, present, and future events, in addition to guidance and support. Their popularity continues to this day. But how do you start? With Tarot (In Focus), author Steven Bright breaks down the essentials to get you started right away. Bright first thoroughly explains each of the major and minor arcanas, then presents both traditional and newer tarot card placements (called tarot spreads). He also provides professional tips and tricks to becoming a successful tarot reader. Also included in this edition is a handy wall chart that details each of the 78 tarot cards and their characteristics and associations, as an additional learning tool. The In Focus series applies a modern approach to teaching the classic body, mind, and spirit subjects, using expert authors in their respective fields and featuring relevant visual material to smartly and purposely illustrate key topics within each subject. As a bonus, each book is packaged with index cards and/or a poster, to give readers a quick, go-to reference guide containing the most important information on the subject, for easy practice and retention.
Okładka książki In Focus: Meditation

69,00 zł 55,86 zł


Author Jacqueline Towers expertly explains the history and multiple branches of the ancient practice of meditation, as well as how to extend your knowledge, make spiritual connections, obtain spiritual protection-and just relax. Included inside the back cover is a set of 7 beautifully illustrated reference cards that provide quick-and-easy guided meditations and mindfulness exercises. With our lives a hectic combination of work and family responsibilities, planning events, and building personal relationships, we are on overdrive for the better part of each day. Add in the impossible task of keeping up in our social media lives, it's no wonder we are stressed out and yearning for spiritual meaning. In Focus Meditation begins with an introduction to meditation, followed by details about meditation equipment and the history of meditation. A wide breadth of meditation topics are covered:Spiritual guide and angelicEmotional or psychologicalSpirit and totem animalsMindfulnessVisualizationReincarnationThe In Focus series applies a modern approach to teaching the classic body, mind, and spirit subjects. Authored by experts in their respective fields, these beginner's guides feature smartly designed visual material that clearly illustrates key topics within each subject. As a bonus, each book includes reference cards or a poster, held in an envelope inside the back cover, that give you a quick, go-to guide containing the most important information on the subject.
Okładka książki In Focus: Dreams

69,00 zł 55,86 zł


Dreams (In Focus) is your go-to reference for everything you need to know about the world of dreaming. Based on ancient traditions and wisdom from around the world, Dreams (In Focus) teaches you how to understand your dreams and tap into their power in order to conquer your fears and improve your life. This accessible and beautifully designed guide includes a frameable poster of the most common dream symbols and their meanings. Dreams can titillate or terrify, but most of the time they baffle or bewilder. This must-have handbook explains their scientific and personal importance and offers the keys to unlock their secrets. An easy-to-use directory of symbols points to the true meanings of dream objects and includes modern items such as smartphones, computers, and other technology. To help you access the transformative power of your dreams, you'll discover:
Okładka książki In Focus Astrology Your Personal Guide

69,00 zł 55,86 zł


In Focus Astrology provides all you need to know about the characteristics and workings of the zodiac signs, along with instructions on how to create your own astrology chart. Who is your perfect mate? A Capricorn, Libra, or Virgo? Why are you not getting along with your coworker, who is a Gemini? Why are you constantly making the same mistakes? In Focus Astrology will give you a deeper understanding of your own nature, as well as those closest to you--and, perhaps, those you should keep at arm's length.
Okładka książki Find Your Power: Tarot

49,00 zł 39,67 zł


The tarot cards are often seen as a mirror of what you are experiencing in your life. When a card comes up in a reading, it encourages you to look inside yourself to look for areas where this may resonate. Using Tarot for personal growth helps you to tap into your unconscious - the wise, intuitive part of you. Tarot provides the space you need to dig deep and reflect on what's happening in the present moment, rather than getting lost in the past or future. Find Your Power: Tarot will show you how to harness your inner power, help you see where your true potential lies and most importantly, it will show you that it is always possible to make a change and create a life you love. Use this book to articulate and uncover those hidden abilities by giving you a new perspective of yourself. It can also help you direct your energy towards your goals, or even to give them more clarity.
Okładka książki Find Your Power: Runes

49,00 zł 39,67 zł


Wondering about life, finances, or career? Consult the runes and awaken your intuition - insight garnered from runes can be applied to many facets of life. Runes have long been used as tools for transformation, they can teach you about the power of nature. By working with the runes and learning to understand your connection with the universe and your place within it, you will have no choice, but to grow on all levels. Find Your Power: Runes is a rich source and guidebook to help you take steps towards personal growth and self-empowerment, within these pages you will learn about the history of ancient runes and how to read and interpret them. Unlock the magic for yourself and begin your journey to your best life.
Okładka książki Find Your Power: Numerology

49,00 zł 39,67 zł


The power of numerology opens your eyes to the importance of numbers in everyday life, this spiritually charged intel can be used as an influential self-help tool. You already believe, at least a little bit, in numerology, if you have a lucky number or think there's truth to expressions like, "bad things happen in threes." Either way, it's hard to deny that numerical patterns seem to present themselves to us in spiritual ways. Numerology is an ancient spiritual science that states all things carry a unique vibration including human being, and modern numerology can be used as a powerful self-help tool that can provide insight and direction. Find Your Power: Numerology is an essential guide for personal growth and empowerment, it will help you highlight your strengths and suggest ways to navigate your weaknesses. See your life in a holistic perspective so that you can plan your goals, master the big-life transitions, regain control, and see when you feel like life is throwing you lemons, so that you can get back up.
Okładka książki Find Your Power: Meditation

49,00 zł 39,67 zł


Are you struggling to still your mind? Discover the power of meditation and gently focus your mind for a happier and healthier life. You may already know that meditation and mindfulness can increase focus, reduce stress, quiet the mind and improve your health. However, focus and tranquillity can become difficult as we face numerous challenges, especially in a world where technological advances have consumed our daily lives. As a result, we spend less time looking inward. Take a mindful adventure of self-discovery with Find Your Power: Meditations; a journey towards health, happiness and wholeness. Towards strength, peace and freedom. Towards becoming fully and fearlessly who you are. Explore meditations that will guide you to a sacred space, that sacred space within you. When you transform your inner world, you will transform your outer world. More importantly, you will discover the unshakable happiness you have been looking for.
Okładka książki Find Your Power: Manifest

49,00 zł 39,67 zł


What is manifesting exactly? Essentially, manifestation is creating your life as you would like it to be, it is being a creative force in your own life. Everyday life can bring its own trials and tribulations, and with it an abundance of stress. It makes sense that we are looking for meaning, and perhaps even direction, Find Your Power: Manifesting is an indispensable guide for anyone seeking and wanting to feel empowered in their lives. This guide will help unlock the conscience power we have to create our lives as we would like to live and experience them in simple, easy steps. There is no time like the present to start your journey of self-discovery and realize that you have the potential to turn your dreams into reality.
Okładka książki Find Your Power: Chakra

49,00 zł 39,67 zł


Unravel the hidden healing powers within you and reconnect yourself with the energetic world of chakras. What are chakras? Chakras are our body's spiritual centres, full of vibrating, healing energy. Have you ever felt isolated, detached or lacking in self-esteem, then you may have a blocked energy centre, destabilising the flow of all the other energy centres in your body, or chakras. For a very long time, Eastern philosophy held crucial answers. Find Your Power: Chakra is an essential guide to your wellbeing. With the tools provided, a comprehensive knowledge and proper directions, you will finally be able to tap into your life's energy and connect to the world and bring harmony and balance to your daily life.
Okładka książki Czakry i dieta
nowość

47,90 zł 27,18 zł


Napełnij swoje życie energią!Odkryj rewolucyjne podejście do odżywiania oparte o czakry - najważniejsze ośrodki energetyczne w ciele, znane już w starożytności.Sprawdź, którym z 12 typów osobowości jesteś! Człowiekiem Manifestowania, Tworzenia, Myśli, Relacji, Komunikacji, Wizji, Duchowości, Mistycyzmu, Harmonii, Natury, a może Przywództwa? Prosty test zawarty we wstępie książki pomoże ci określić twój typ osobowości energetycznej oparty na dominującej czakrze. Kiedy ją poznasz, dowiesz się, jak najlepiej dobierać potrawy i składniki odżywcze, by zapewnić pokarm nie tylko dla swojego ciała, lecz również duszy.Dzięki przydatnym wskazówkom dotyczącym odżywiania, medytacji i praktyk duchowych, snu, walki ze stresem i metod relaksacyjnych, a także rytuałów self-care Czakry i dieta to przystępny i niezwykle wciągający przewodnik po naszym zdrowiu, dobrym samopoczuciu i stylu życia. Zawarte w nim informacje dotyczące wyboru produktów, suplementów, ćwiczeń oraz aktywności pomogą ci osiągnąć szczytową wydolność fizyczną, psychiczną oraz duchową.Zyskaj równowagę ciała, właściwie odżywiaj umysł i uzdrawiaj duszę!
Okładka książki Odwracanie klątw i uroków. Magia ochronna
nowość

47,90 zł 27,18 zł


Nowe, rozszerzone i uzupełnione wydanie kultowego poradnika!Ataki magiczne, niechciane zaklęcia i klątwy mogą dotyczyć każdego. Aby uchronić się przed ich negatywnymi skutkami, potrzeba wiedzy na temat zbliżającego się zagrożenia, a także umiejętności odwracania zaklęć i obrony przed tymi, które już zostały rzucone. Znawca magii i jej wieloletni praktyk Jason Miller w swojej kultowej książce, wydanej w Polsce po raz pierwszy jako Podręcznik magii ochronnej i cofania uroków (2013), uzbraja czytelników w wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia magicznych systemów wczesnego ostrzegania, amuletów i talizmanów, stanowiących niewidzialną tarczę ochronną.Jeśli chcesz wiedzieć, jak rozpoznać objawy ataku, jak skorzystać z magicznego systemu alarmowania o zagrożeniu, zanim klątwa przybierze na sile, oraz jak ochronić nie tylko siebie, ale i najbliższe otoczenie - ta książka jest właśnie dla ciebie.Nie dopuść do sytuacji, w której możesz nieświadomie stać się celem zaklęcia lub klątwy. Dzięki poradom Millera wyeliminujesz wszelkie negatywne oddziaływania ze swojego życia oraz zyskasz świadomość ich siły i pochodzenia. Opisane w książce techniki posłużą każdemu, bez względu na praktykowaną dziedzinę magii.
Okładka książki Zegar dobowej aktywności narządów według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

49,40 zł 28,39 zł


Tak jak natura ma swój rytm w porach roku czy dniach i nocach, a każdy człowiek ma swój własny biorytm, tak nasze organy mają czas aktywności i fazy odpoczynku. Eksperci w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej od wieków badają te wzloty i upadki oraz zmiany między yin i yang. Udowodnili przy tym, że dolegliwości pojawiające się o określonych porach dnia wskazują na konkretne narządy. W książce znajdziesz tabelę, która określa czas pracy i odpoczynku każdego Twojego organu. W czasie wysokiej aktywności narządy dobrze reagują na alternatywne metody leczenia, takie jak akupresura, akupunktura i herbaty lecznicze. Czas na zdrowie.
Okładka książki Kryształowe Reiki

84,80 zł 46,95 zł


Ta fascynująca i niezwykle praktyczna książka to twoje kompendium wiedzy o holistycznej terapii, jaką jest uzdrawianie za pomocą kryształów i kamieni szlachetnych w połączeniu z energią Reiki. Wykorzystując terapię czakr, będziesz w stanie pozbyć się powszechnych dolegliwości fizycznych jak i mentalnych. Kryształowe Reiki pomoże uśmierzyć różnego rodzaju bóle, złagodzi dolegliwości związane z oparzeniami, nadwyrężeniem mięśni, zablokowanymi stawami, wysokim ciśnieniem krwi, zapaleniem oskrzeli. Ten rodzaj terapii jest też niezwykle skuteczny, w łagodzeniu dolegliwości także poważnych schorzeń, takich jak na przykład nowotwory, fibromialgia, choroba Leśniowskiego-Crohna i innych chorób autoimmunologicznych.
Okładka książki Medycyna mantr. Rewolucyjne połączenie medycyny wibracyjnej i duchowości
nowość

59,50 zł 32,93 zł


Odkryj samouzdrawiający wpływ mantr na twoje życie! Zanurz się w świat, w którym starożytne praktyki spotykają nowoczesną wiedzę, tworząc unikalną ścieżkę do głębokiej zmiany. Medycyna mantr zaczyna się od korzenia, gdzie choroba i cierpienie są przekształcane w zdrowie i radość. To nie tylko terapia, dzięki której nie tylko odzyskasz motywację, spokojny umysł i pozytywną energię, to przede wszystkim narzędzie służące oczyszczaniu, rozwojowi duchowemu i osobistemu. Odkryj, w jaki sposób połączyć mantry z mudrami, medytacjami, afirmacjami oraz terapią dźwiękiem. Poznaj buddyjskie mantry miłości i współczucia, uzdrawiające, oczyszczające czy zwiększające wibracje. Medycyna mantr – klucz do zdrowia, transformacji i nowych początków.
Okładka książki Kompletna księga astrologii. Wykorzystaj gwiazdy, układy planet i Zodiak do skutecznej realizacji swoich życiowych celów
nowość

89,80 zł 49,38 zł


Odkryj tajemnice swojego przeznaczenia z astrologią. Twój horoskop urodzeniowy to klucz do zrozumienia darów, talentów i życiowych wyzwań. Zrozumienie własnego wykresu urodzeniowego pozwoli ci na głębsze poznanie siebie i zodiaku. Ta książka to kompleksowe wprowadzenie do astrologii, prezentujące znaczenie planet, znaków zodiaku, domów i aspektów. Zawiera ponad 30 ilustracji, w tym horoskopy znanych osób, co ułatwia naukę. Odkryjesz, jak wykorzystać astrologię w relacjach, karierze i finansach. Nauczysz się czytać znaki i interpretować ich wpływ na swoje życie. Ta praktyczna księga oferuje metody wykorzystania astrologii do maksymalizacji potencjału zawodowego i finansowego, znalezienia idealnego partnera oraz osiągnięcia wewnętrznej harmonii. Wyrusz w astrologiczną podróż do odkrywania siebie i kosmicznej mądrości.
Okładka książki Księga snów. Język podświadomości. Tradycyjne i współczesne interpretacje 12 000 symboli i marzeń sennych
nowość

99,90 zł 55,29 zł


Ten niezwykły sennik, napisany ponad 100 lat temu, odkryje przed tobą tajemnice 12 000 marzeń sennych - zaktualizowanych przez światowej klasy medium! Ta wyjątkowa książka to twój przewodnik do rozwoju osobistego poprzez zrozumienie swojego umysłu podświadomego. Dowiesz się, jak świadomość podczas snu może wpływać na twoje życie poprzez interpretację snów. Poznasz powody związane z koszmarami sennymi, które zakłócają twoje noce i ich przesłanie. Odkryjesz, jak sny prorocze mogą dawać ci wskazówki dotyczące najbliższej przyszłości. Ponadto sprawisz, że powtarzające się sny nie będą miały przed tobą żadnych tajemnic. Odkryj niezwykły świat snów - twojego języka podświadomości!

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj