KATEGORIE [rozwiń]

Choroby nowotworowe

W tym dziale znajdą Państwo książki o chorobach nowotworowych, o ich leczeniu, terapiach, profilaktyce, leczeniu raka, pokonywaniu chorób nowotworowych. Znajduje się tu bardzo bogata oferta: podręczniki medyczne, poradniki, atlasy, diety. Znajciecie wiele ciekawych i interesujących publikacji zarówno z medycyny konwencjonalnej jak i niekonwencjonalnej. Są tu również ksiązki z zakresu jogi, medytacjii, ziołolecznictwa - serdecznie zapraszamy DobreKsiazki.pl

   

Opakowanie Żywienie w chorobach nowotworowych

299,00 zł 249,52 zł


Publikacja w 2021 roku została wyróżniona Nagrodą Zespołową I. stopnia Jego Magnificencji Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie –prof. dr. hab. Michała Zasady. Podręcznik kompleksowo omawia problematykę żywienia w aspekcie choroby nowotworowej. Obok podstaw fizjologii odżywiania, opisany został wpływ żywienia na powstawanie i rozwój nowotworów, zasady leczenia żywieniowego u chorych na nowotwory, zapotrzebowanie na poszczególne substancje odżywcze, interakcje żywienia i chemioterapii, problem niedożywienia, a także zaburzenia odżywiania w różnych typach nowotworów. Porusza również zasady profilaktyki w onkologii, żywieniowe czynniki protekcyjne zachorowania na nowotwory, interakcje żywności z lekami i suplementami oraz przedstawia zalecenia dietetyczne dla chorych w trakcie i po leczeniu onkologicznym. To niezbędne kompendium wiedzy w codziennej praktyce lekarskiej dla onkologów, chirurgów, jak również dla dietetyków pracujących z pacjentami zmagającymi się z choroba nowotworową.
Okładka książki Wartość diagnostyczna związków pterynowych oznaczanych w moczu u chorych na nowotwory śródczaszkowe
nowość

32,00 zł 29,90 zł


Podstawowym sposobem monitorowania przebiegu i leczenia nowotworów mózgowia są badania obrazowe, natomiast markery biochemiczne nie są dostatecznie poznane dla tej grupy nowotworów. Dlatego też oznaczanie markerów nowotworów mózgu w płynach ustrojowych jest przedmiotem intensywnych poszukiwań (…). Autor pracy postanowił zbadać, czy oznaczanie wybranych związków pterynowych w moczu może mieć potencjalną wartość diagnostyczną, predykcyjną i rokowniczą u chorych z guzami mózgu (…). Przedstawiona praca podnosi bardzo istotny klinicznie, a często pomijany, aspekt możliwości biochemicznej diagnostyki i monitorowania nowotworów śródczaszkowych. Uzyskane w niej wyniki stanowią podstawę do dalszych badań klinicznych. Możliwość wykonywania częstych i nieinwazyjnych testów monitorujących postępy leczenia czy też progresję guzów wewnątrzczaszkowych miałaby bardzo duże znaczenie w neuroonkologii (…). Stąd też recenzowana praca jest niemal pionierska wśród bogatej literatury dotyczącej stężenia związków pterynowych w moczu. Z recenzji prof. dr. hab. Leszka Sagana Przedstawiona (…) praca naukowa stanowi nowe ujęcie problemu w dziedzinie neuroonkologii i neurochirurgii. Jest nowatorska, dobrze udokumentowana poprzez prawidłowe i precyzyjne metody badawcze rzadko spotykane w nauce polskiej. Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Kloca
Okładka książki Rak tarczycy Aktualne metody diagnostyki i leczenia

69,00 zł 57,58 zł


W ostatnich latach obserwuje się w krajach uprzemysłowionych, w tym także w Polsce, wzrost zachorowań na raka tarczycy – do niedawna choroby rzadkiej. Książka - „Rak tarczycy. Aktualne metody diagnostyki i leczenia”- omawia najnowsze osiągnięcia naukowe diagnostyce i terapii tego nowotworu. Impulsem do jej napisania stała się konieczność aktualizacji polskich rekomendacji dotyczących diagnostyki i leczenia raka tarczycy. Do przygotowania poszczególnych rozdziałów zaproszono naukowców – lekarzy różnych specjalności, którzy współpracują w opiece nad chorymi na raka tarczycy w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym, Oddziale w Gliwicach – referencyjnym ośrodku leczenia raka tarczycy. Mamy nadzieję, że książka przyczyni się do upowszechnienia nowych zasad diagnostyki i leczenia raka tarczycy.
Okładka książki Pacjent w Gabinecie Stomatologicznym Chory na nowotwór opieka stomatologiczna. Algorytmy diagnostyczno-lecznicze

149,00 zł 124,34 zł


Monografia Chory na nowotwór – opieka stomatologiczna. Algorytmy diagnostyczno-lecznicze dla lekarzy medycyny i lekarzy stomatologów ukazała się w specjalistycznej serii Pacjent w Gabinecie Stomatologicznym. Przedstawiono w niej obecny stan wiedzy dotyczący najnowszych poglądów na profilaktykę i leczenie chorób jamy ustnej występujących na różnych etapach terapii onkologicznej lub transplantacji komórek krwiotwórczych. Opracowano praktyczne zasady postępowania, mające za zadanie ułatwić planowanie i realizowanie opieki stomatologicznej u chorych leczonych przeciwnowotworowo. Publikacja odpowiada także na trudne pytania, które stawiają sobie lekarze dentyści: Czy u pacjenta przygotowywanego do leczenia przeciwnowotworowego należy bezwzględnie usuwać każdy ząb leczony kanałowo? Czy w trakcie chemioterapii można leczyć ząb endodontycznie? W jakich okolicznościach wymagana jest osłona antybiotykowa? Czy zabiegi inwazyjne mogą być przeprowadzane ambulatoryjnie? Książka stanowi kompendium, które ma służyć pomocą w codziennej praktyce klinicznej. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla lekarzy medycyny, jak i lekarzy stomatologów.
Okładka książki Nowoczesna diagnostyka w onkologii. Innowacje, rekomendacje i ścieżki postępowania w onkologii personalizowanej

89,00 zł 74,27 zł


Kolejne wydanie onkologiczne z serii „W gabinecie lekarza specjalisty” – tym razem zostało w całości poświęcone nowoczesnej diagnostyce w onkologii personalizowanej. Monografia została przygotowana pod redakcją naukową dr hab. n. med. Pauli Dobosz. Autorzy z dużą dokładnością i pasją omawiają tak ciekawe i ważne zagadnienia jak: sztuczna inteligencja w onkologii, innowacje w diagnostyce nowotworów, precyzyjne zapobieganie i leczenie nowotworów – w tym nowe wyzwania dla płynnych biopsji, prezentują także techniki obrazowania molekularnego w onkologii trzustki oraz technik utrwalania. Publikacja skierowana jest do praktykujących lekarzy onkologów, immunologów klinicznych, genetyków oraz specjalistów z innych dziedzin, którzy w codziennej praktyce spotykają się z pacjentami onkologicznym. Jest to również zalecana lektura dla wszystkich specjalistów oraz studentów, którzy potrzebują rzetelnej, usystematyzowanej i najnowszej wiedzy o nowoczesnych formach diagnostyki w onkologii. SPIS ROZDZIAŁÓW Słowo wstępne – Paula Dobosz Precyzyjne zapobieganie i leczenie nowotworów: nowe wyzwania dla płynnych biopsji - Marta Łukasiewicz, Anna Żaczek, Anna Supernat Sztuczna inteligencja w onkologii - nowe narzędzia do diagnostyki i medycyny spersonalizowanej - Krzysztof Pastuszak, Michał Żuk, Anna Supernat Innowacje w diagnostyce nowotworów: genomika, sekwencjonowanie nowej generacji i sztuczna inteligencja – Marzena Wojtaszewska, Maciej Dąbrowski Nowa era technik utrwalania w onkologii: czy czas odejść od bloczków parafinowych? – Maria Stępień, Karolina Lisicka, Paula Dobosz Techniki obrazowania molekularnego w onkologii trzustki - Maciej Bobowicz
Okładka książki Rak jajnika Najnowsze metody leczenia

99,00 zł 82,62 zł


Wydanie onkologiczne w serii „W gabinecie lekarza specjalisty”, pod redakcją prof. dr hab. n. med. Mariusza Bidzińskiego zostało poświęcone najnowszym metodom leczenia raka jajnika. Oprócz metod leczenia Czytelnik znajdzie tu również informacje dotyczące żywienia, opieki paliatywnej oraz rehabilitacji i opieki psychologicznej chorych na raka jajnika. Publikacja kierowana jest do onkologów oraz lekarzy pozostałych specjalności, mających kontakt z pacjentami onkologicznymi.
Okładka książki Nowotwory płuca i klatki piersiowej Wybrane zagadnienia

89,00 zł 63,16 zł


Publikacja jest kontynuacją i zarazem nową odsłoną czasopisma wydawanego przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie pod tym samym tytułem. Monografia została poświęcone nowościom oraz postępom w leczeniu nowotworów płuca i klatki piersiowej. Opracowaniem poszczególnych rozdziałów zajęli się wybitni specjaliści w tej dziedzinie, którzy z dużym zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z szerokim kręgiem lekarzy pracujących z pacjentami onkologicznymi. Publikacja dedykowana jest przede wszystkim onkologom, ale poruszane w niej tematy z pewnością zainteresują też patomorfologów i pulmonologów oraz specjalistów z innych dziedzin, którzy w codziennej praktyce spotykają się z nowotworami płuca i klatki piersiowej. Wierzymy, że będzie ona służyła pomocą w codziennej praktyce klinicznej i przyczyni się do poprawy wyników leczenia chorych. SPIS ROZDZIAŁÓW Profilaktyka i czynniki ryzyka nowotworów płuca i klatki piersiowej – Paweł Krawczyk, Tomasz Kucharczyk Leczenie adjuwanowe i neoadjuwantowe u chorych na raka płuca - nowości - Izabela Chmielewska Możliwości leczenia spersonalizowanego NDRP w kontekście nowych rejestracji EMA i FDA – Paweł Krawczyk Nowości w leczeniu DRP – Katarzyna Stencel Grasiczaki i inne rzadsze nowotwory obszaru klatki piersiowej - Tomasz Kubiatowski Opisy przypadków: Magdalena Wójcik-Superczyńska, Aneta Kowal, Damian Tworek
Opakowanie Patomorfologia kliniczna

209,00 zł 174,41 zł


W publikacji szczegółowo przedstawiono zagadnienia dotyczące anatomii patologicznej. Rozszerzono informacje z takich dziedzin, jak: hematologia. endokrynologia, patologia nowotworów, a także rozbudowano rozdział na temat HIV. Dydaktyczną wartość publikacji podnosi duża liczba rycin oraz zamieszczony na końcu książki skorowidz.
Okładka książki O choroba!

35,00 zł 26,25 zł


O, choroba! Jak tu pisać książkę dla dzieci o raku? Normalnie. Lekko, empatycznie i merytorycznie! Adela ma 12 lat, psa Pusię, brata Olka i uwielbia taniec. I wszystko byłoby świetnie, gdyby nie to, że pewnego dnia pojawia się u niej dziwna starsza pani o imieniu Choroba. To za jej sprawą Adeli przestaje smakować kakao, dziewczynka ma coraz mniej sił, a wreszcie po serii badań słyszy to okropne słowo na R… „O, Choroba” to książka cegiełka na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, którą charytatywnie stworzyli specjaliści od wyjaśniania, jak działa świat – Boguś Janiszewski i Max Skorwider. Powstała we współpracy z psychologami, pacjentami, lekarzami. Nie tylko łamie tabu, ale też pomaga przepracować trudne emocje: pacjentom, rodzicom, bliskim. A przede wszystkim wciąga jak prawdziwa przygodówka! Dziecko to światło. Rak to ciemność. A ta książka jest jak latarnia, która oświetla najczarniejszą drogę. Z nią strach staje się malutki jak piesek, a nadzieja potężna niczym słońce. Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka, promotorka literatury dla dzieci, autorka programu „Zagadkowa niedziela” w radiowej Trójce Dochód ze sprzedaży książki wspiera działania Fundacji ISKIERKA, która opiekuje się dziećmi z chorobą nowotworową i ich rodzinami.. Partnerzy: Voxel SorDrew Amgen AnBud Software House Exorigo Upos
Okładka książki Żeby wygrać, trzeba grać

44,90 zł 24,69 zł


Żeby wygrać, trzeba grać to poruszający zapis osobistych zmagań z rakiem piersi. To także potężna dawka wiedzy na temat choroby nowotworowej. Autorka przeprowadza czytelniczkę przez cały proces: od diagnozy do wyzdrowienia. Profilaktyka, styl życia, prawidłowa dieta, aktywność fizyczna. Dowiedz się, co zrobić, by zmniejszyć ryzyko raka piersi. A jeśli już się pojawi – jak, nie tracąc nadziei, wygrać grę o najwyższą stawkę. Książka porusza emocjonalnie, ale też motywuje do działania. Napisana w trosce o kobiece ciało, wystawione na ciężką próbę choroby nowotworowej. Autorka z werwą i, co ważne – w odniesieniu zarówno do doświadczeń osobistych, jak i najnowszej wiedzy naukowej, zachęca do podjęcia wyzwania, jakim jest profilaktyka i leczenie raka piersi. Całość można potraktować jako rodzaj przewodnika, a raczej – przewodniczki, która trzymając mocno za rękę, otwiera kolejne drzwi w trudnym procesie leczenia. DR DOROTA WISZEJKO-WIERZBICKA psycholożka, seksuolożka i psychoterapeutka, prowadzi zajęcia na SWPS Ta książka to szczera i pobudzająca kobiecą czujność historia zderzenia się z diagnozą nowotworową dotychczas zdrowej i pełnej życia młodej kobiety. To także merytoryczny przewodnik po raku piersi – napisany przez Autorkę tak, by często skomplikowana wiedza medyczna na temat choroby była zrozumiała i dla pacjentek, i dla osób im bliskich. Bardzo wartościowa i potrzebna lektura, która przekazuje wiedzę i daje wiele nadziei. Polecam! DR N. MED. ELŻBIETA RADZIKOWSKA-BÜCHNER kierownik Oddziału Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Szczękowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, założycielka Fundacji dr Radzikowskiej Aldona Sosnowska-Szczuka Dziennikarka, redaktor naczelna serwisu dla kobiet mooveme.pl. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Pracowała jako zastępczyni redaktor naczelnej dwutygodnika „Gala”, wcześniej związana m.in. z magazynami „InStyle”, „Joy” i „Pani”. Przeprowadziła kilkadziesiąt wywiadów z artystami, sportowcami i politykami. Autorka artykułów i książek na temat zdrowego stylu życia.
Okładka książki Onkologopedia Teoria i praktyka

38,00 zł 36,27 zł


Książka została podzielona na trzy części. Pierwsza część dotyczy sytuacji dziecka z chorobą nowotworową. Druga część dotyczy nowotworów układu nerwowego u dorosłych. Ostatnia część książki została poświęcona pacjentom z nowotworami krtani, gardła, jamy ustnej i nosowej.
Okładka książki Rosen's Breast Pathology Fifth edition

1 675,00 zł 1 339,16 zł


Widely recognized as the gold standard reference in the field, Rosen’s Breast Pathology provides comprehensive, up-to-date information on diseases of the breast from renowned experts at four leading medical centers, masterfully edited by Dr. Paul P. Rosen. The revised fifth edition covers the latest advances in immunohistochemical, pathobiological, and molecular aspects of benign and malignant breast diseases, helping you reach an accurate diagnosis with confidence. It’s an ideal reference for all physicians and medical personnel who require a thorough knowledge of breast pathology, including pathologists, surgeons, oncologists, radiologists, and radiation oncologists. Covers clinical and radiological presentation, epidemiology, gross pathology, microscopic pathology, treatment, and prognosis (when relevant) for each disease entity. Addresses surgical and oncological aspects of various diseases wherever appropriate. Thoroughly updated throughout to reflect the latest advances in this dynamic area of practice. Features more than 2,000 high-quality images that highlight key diagnostic features, including hundreds of new illustrations. Stresses the role of pathology in the multidisciplinary management of breast diseases. Emphasizes histopathological features of breast diseases. Recommends appropriate management for specific breast diseases. Enrich Your eBook Reading Experience Read directly on your preferred device(s), such as computer, tablet, or smartphone. Easily convert to audiobook, powering your content with natural language text-to-speech.
Okładka książki Medycyna paliatywna

139,00 zł 116,00 zł


Publikacja przygotowana przez grono znanych i cenionych autorów, dostosowana jest do nowego programu specjalizacji, a omówione w niej zagadnienia zostały opracowane w oparciu o najnowszą literaturę światową. W podręczniku przedstawiono diagnozowanie, profilaktykę oraz leczenie farmakologiczne, chirurgiczne i radiologiczne objawów, które towarzyszą postępującym, zagrażającym życiu chorobom, a także formy rehabilitacji, zasady postępowania i komunikowanie się z chorym oraz jego rodziną, metody oceny jakości życia chorych, opiekę duchową i psychologiczną. Poruszono też tematykę związaną z wypaleniem zawodowym oraz problemami etycznymi i prawnymi w opiece paliatywnej. Zainteresuje lekarzy specjalizujących się w medycynie paliatywnej, onkologów, pielęgniarki onkologiczne i pracujące w hospicjach oraz studentów medycyny i wydziałów nauk o zdrowiu.
Okładka książki Rak stercza Współczesne spojrzenie

89,00 zł 74,27 zł


Kolejny numer z serii „W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia”, pod redakcją prof. dr hab. n. med. Pawła Wiechno, został poświęcony nowoczesnym formom leczenia raka stercza. Opracowaniem poszczególnych rozdziałów zajęli się najlepsi polscy specjaliści w tej dziedzinie. W bieżącym wydaniu szczegółowo omówiono program wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego oraz androgeny i sygnalizację androgenową. Przedstawiono także leczenie chirurgiczne raka stercza z punktu widzenia urologa oraz napromieniowanie radykalne z punktu widzenia radioterapeuty. Kolejne istotne zagadnienia jakie znalazły się w monografii to efekty uboczne leczenia hamującego sygnał androgenowy, miejsce leczenia cytostatycznego w raku stercza oraz nawrót biochemiczny po leczeniu radykalnym i choroba oligometastatyczna. Opracowanie porządkuje oraz pogłębia dotychczasową wiedzę na temat terapii raka stercza i może być z powodzeniem wykorzystywane w codziennej praktyce klinicznej. Publikacja dedykowana jest przede wszystkim urologom, onkologom klinicznym, ale także studentom medycyny oraz lekarzom wszystkich specjalności zaangażowanych w opiekę nad chorymi na raka gruczołu krokowego. SPIS ROZDZIAŁÓW Słowo wstępne – Paweł Wiechno 1. Programy wczesnego wykrywania raka stercza. Krytyczna analiza okiem epidemiologa - Joanna Didkowska 2. Androgeny i sygnalizacja androgenowa w raku stercza. Podstawy biologiczne – Ewa Sarnowska 3. Leczenie chirurgiczne raka stercza - punkt widzenia urologa - Antoni Antoniewicz 4. Napromienianie radykalne w raku stercza - punkt widzenia radioterapeuty - Piotr Milecki 5. Nawrót biochemiczny po leczeniu radykalnym i choroba oligometastatyczna – Jacek Fijuth 6. Zastosowanie kliniczne leków modyfikujących sygnał androgenowy w raku stercza – Paweł Wiechno 7. Miejsce leczenia cytostatycznego w raku stercza - Jakub Kucharz 8. Działania niepożądane terapii hormonalnej w raku stercza – Paweł Wiechno
Okładka książki Czerniak. Współczesne podejście 2

89,00 zł 74,27 zł


Czerniak. Współczesne podejście to kolejna publikacja z serii „W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia” przygotowana pod redakcją prof. dr hab. Piotra Rutkowskiego. Opracowaniem poszczególnych rozdziałów zajęli się najlepsi polscy specjaliści w tej dziedzinie. W ostatnich latach, dzięki rozwojowi badań klinicznych oraz wprowadzeniu nowych metod terapeutycznych, osiągnięto znaczący postęp w leczeniu zaawanasowanego czarniaka. Publikacja w zwięzły i klarowny sposób omawia współczesne kierunki terapii pacjentów z czerniakami. Szczególny akcent został położony na leczenie adjuwantowe, postępy w systemowym leczeniu skojarzonym oraz w terapii przerzutów in transit. Omówiono także wielospecjalistyczne leczenie przerzutów czerniaka do mózgowia oraz leczenie chirurgiczne, którego zakres, dzięki coraz lepszemu zrozumieniu biologii tego nowotworu, również podlega ewolucji. Publikacja dedykowana jest onkologom klinicznym, ale także lekarzom wszystkich specjalności zaangażowanych w opiekę nad chorymi na zaawansowane czerniaki. Mamy nadzieję, że będzie ona przewodnikiem służącym pomocą w codziennej praktyce klinicznej i przyczyni się do poprawy wyników leczenia chorych. SPIS ROZDZIAŁÓW Słowo wstępne – Piotr Rutkowski 1. Współczesne postępowanie chirurgiczne z regionalnymi węzłami chłonnymi u chorych na czerniaki - Marcin Zdzienicki, Piotr Rutkowski 2. Postępy w terapii przerzutów in transit- Tomasz Goryń, Marcin Zdzienicki, Monika Dudzisz-Śledź 3. Leczenie uzupełniające chorych na czerniaki - Anna M. Czarnecka 4. Wielospecjalistyczne leczenie przerzutów czerniaka do mózgowia - Mateusz Spałek, Aneta Borkowska, Hanna Koseła-Paterczyk 5. Postępy w systemowym leczeniu skojarzonym chorych na czerniaki w stadium uogólnienia - Katarzyna Kozak, Paweł Sobczuk 6. Enkorafenib i binimetynib - właściwości farmakologiczne i profil bezpieczeństwa nowej kombinacji inhibitorów BRAF/MEK – Katarzynka Kozak
Okładka książki Hematologia. Postępy w leczeniu nowotworów limfoproliferacyjnych i mieloproliferacyjnych 2 część

89,00 zł 74,27 zł


Drugie wydanie hematologiczne w serii „W gabinecie lekarza specjalisty”, pod redakcją prof. dr hab. n. med. Jadwigi Dwilewicz-Trojaczek, zostało poświęcone postępom w leczeniu nowotworów limfoproliferacyjnym i mieloproliferacyjnym. Publikacja kierowana jest do hematologów, onkologów oraz lekarzy pozostałych specjalności, mających kontakt z pacjentami hematologicznymi i onkologicznymi.
Okładka książki Nowotwory narządu wzroku

119,00 zł 101,69 zł


Zagadnienia: diagnostyka i leczenie najczęstszych nowotworów narządu wzroku: guzów powiek, guzów spojówki i rogówki, guzów oczodołu i guzów wewnątrzgałkowych. Podręcznik jest bogato ilustrowany i zawiera dodatkowo opisy przypadków klinicznych oraz pytania testowe z wyczerpującymi odpowiedziami.
Okładka książki Żywienie w chorobie nowotworowej

79,00 zł 65,93 zł


W publikacji zaprezentowano zagadnienia dotyczące postępowania dietetycznego u pacjentów poddawanych terapiom onkologicznym. Autorami są praktycy, którzy na co dzień zajmują się opieką nad chorymi leczonymi onkologicznie. W tym kompleksowym, specjalistycznym opracowaniu przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące żywienia w chorobie nowotworowej, m.in. rolę dietetyka, zasady racjonalnego odżywiania w chorobie nowotworowej, wpływ leczenia chirurgicznego i radioterapii na żywienie pacjentów, znaczenie diet w trakcie leczenia onkologicznego oraz wzbogacenie ich doustnymi suplementami pokarmowymi, mity i stereotypy żywieniowe. Publikacja będzie przydatna dla pielęgniarek, dietetyków i innych członków zespołu terapeutycznego.
Okładka książki Rak płuca. Współczesne podejście

79,00 zł 65,93 zł


Rak płuca. Współczesne podejście to już dziesiąte wydanie z serii „W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia” – tym razem zostało w całości poświęcone tematyce raka płuca. Monografia została przygotowana pod redakcją prof. dr hab. n. med. Rodryga Ramlau. Opracowanie jest doskonałym źródłem wiedzy na temat nowoczesnych metod leczenia raka płuca i może być z powodzeniem wykorzystywane w codziennej praktyce klinicznej. Bieżące wydanie w szczególności obejmuje wiedzę na temat wieloaspektowego wykorzystania immunoterapii w leczeniu chorych na raka płuca, nowych opcji leczenia skojarzonego oraz leczenia sekwencyjnego ukierunkowanego molekularnie. Autorzy analizują także nowe cele molekularne w NDR oraz poruszają temat leczenia NDRP u chorych w wieku podeszłym. Publikacja dedykowana jest przede wszystkim onkologom klinicznym, ale poruszane w niej tematy z pewnością zainteresują też patomorfologów i pulmonologów oraz specjalistów z innych dziedzin, którzy w codziennej praktyce spotykają się z pacjentami onkologicznymi. Jest to również zalecana lektura dla wszystkich specjalistów oraz studentów, którzy potrzebują rzetelnej, usystematyzowanej i najnowszej wiedzy o współczesnych metodach leczenia raka płuca.
Okładka książki Choroby nowotworowe tarczycy

79,00 zł 65,93 zł


Spis Treści: I. Guzy tarczycy Guzy tarczycy – wprowadzenie ................ 19 Aldona Kowalska Badania obrazowe .....................25 Jacek Heciak Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana ..................67 Janusz Kopczyński Znaczenie badań molekularnych w diagnostyce przedoperacyjnej ...... 89 Artur Kowalik Leczenie łagodnych guzów tarczycy – wprowadzenie ............99 Aldona Kowalska Leczenie chirurgiczne .......................101 Marek Dedecjus Leczenie farmakologiczne .....................109 Estera Mikina Leczenie jodem radioaktywnym .......................113 Iwona Pałyga, Aldona Kowalska Techniki termoablacji w leczeniu guzów tarczycy, część 1 ...................... 127 Dorota Brodowska-Kania, Marek Saracyn, Małgorzata Lorent, Grzegorz Kamiński Techniki termoablacji, część 2: Ablacja z zastosowaniem skupionej fali ultradźwiękowej o wysokim natężeniu (HIFU) .................... 149 Iwona Pałyga Leczenie wstrzyknięciami etanolu ...........................155 Artur Kuchareczko II. Zróżnicowane raki tarczycy Zróżnicowane raki tarczycy – wprowadzenie ............ 161 Aldona Kowalska Epidemiologia ...................... 163 Klaudia Gadawska-Juszczyk Systemy stopniowania ryzyka złego przebiegu klinicznego...................... 179 Aldona Kowalska Przydatność badań molekularnych w prognozowaniu złego przebiegu klinicznego. .................................... 189 Artur Kowalik Leczenie początkowe – wprowadzenie .................. 195 Aldona Kowalska Leczenie chirurgiczne zróżnicowanych raków tarczycy..................197 Marek Dedecjus Leczenie jodem radioaktywnym zróżnicowanego raka tarczycy.............. 213 Iwona Pałyga, Aldona Kowalska Teleradioterapia........................................233 Piotr Kędzierawski Leczenie lewoskrętną tyroksyną.....................239 Estera Mikina Monitorowanie po leczeniu początkowym.................... 249 Tomasz Trybek Wznowa miejscowa i przerzuty regionalne....................263 Danuta Gąsior-Perczak Leczenie jodem radioaktywnym wznowy miejscowej i regionalnej.......... 269 Iwona Pałyga Leczenie chirurgiczne przerzutów odległych..................271 Monika Szymonek Leczenie jodem radioaktywnym przerzutów odległych.............. 275 Iwona Pałyga Teleradioterapia przerzutów odległych...............287 Piotr Kędzierawski Terapia molekularna............................291 Monika Szymonek Immunoterapia raka tarczycy.............................. 299 Aldona Kowalska III. Rak rdzeniasty tarczycy Epidemiologia, patomorfologia i profil genetyczny................... 309 Agnieszka Walczyk, Aldona Kowalska Charakterystyka kliniczna................................... 317 Agnieszka Walczyk, Aldona Kowalska Zespoły MEN2................................. 325 Agnieszka Walczyk, Aldona Kowalska Leczenie i monitorowanie przebiegu choroby...............333 Agnieszka Walczyk, Aldona Kowalska IV. Rak anaplastyczny tarczycy Rak anaplastyczny tarczycy....................351 Agnieszka Suligowska V. Pierwotny chłoniak tarczycy Diagnostyka............................ 359 Marzena Wątek Leczenie ..................................... 367 Marzena Wątek

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj