KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Antyk Marek Derewiecki

Okładka książki Opowieść Tebańska
nowość

36,90 zł 25,44 zł


Najnowsza książka Stanisława Stabryły opowiada o dziejach Edypa,jego synów,córek i wnuków.
Okładka książki Korespondencja Romana Witolda Ingardena...
nowość

42,90 zł 29,58 zł


Na kartach pożółkłego papieru ujawnia się wypracowana przez lata zażyłość filozoficzna oraz relacje przyjacielskie łączące obu myslicieli.Przeczy to tezie,jakoby istniał między nimi jakiś dystans.Listy obu filozofów pokazują,że pozostawali oni ze sobą nie tylko w poprawnych stosunkach,lecz łączyły ich zażyłe relacje przyjacielskie,utrwalane podczas wzajemnych odwiedzin,uroczystości,wyjazdów i konferencji naukowych.Tatarkiewicz okazał się dla Ingardena istotnym wsparciem na polu działalności filozoficznej.Połaczyła ich wspólna pasja do piękna i wzniosłości,wyrażająca się w zainteresowaniach estetycznych.W komunistycznej Polsce obaj dzielili ten sam los banitów,prześladowanych za szerzenie wrogich marksistom poglądów oraz rzekomą deprawację młodzieży akademickiej.
Okładka książki Język i mit. Przyczynek do zagadnienia imion bogów

34,90 zł 24,06 zł


Pod względem swojej treści książka przedstawia silną korelację języka i mitu,słowa i magii,biorąc za punkt wyjścia twierdzenie o zasadniczej zgodności istoty bóstwa z jego imieniem.Opisuje przykłady sprawczej siły słowa w świecie opanowanym przez myślenie mityczne i przez to wskazuje na zasady i swoistą,,logikę''mitu.
Okładka książki O Platonie, Arystotyelesie i o sobie samym

49,90 zł 34,41 zł


Rozprawy Lisieckiego rzucają światło na ówczesny dobór zagadnień badawczych związanych z filozofią grecką i pokazują to,co stanowiło dla ludzi tamtego czasu tematy zasadnicze.
Okładka książki Lwowskie wykłady o Krytyzmie Kanta z roku akademickiego 1935/1936

55,00 zł 37,92 zł


Autor podjął temat trudny,związany z rozpoznaniem głównych znamion filozofii Kantowskiej.
Okładka książki Mały Patriota Wiersze rocznicowe

45,00 zł 31,03 zł


Wiersze zawarte w tomie,w sposób harmonijny łączą współczesne kanony poezji przeznaczonej dla dzieci z klasycznymi wzorcami liryki o tematyce patriotycznej.Poeta piękną polszczyzną,pogodnym,ciepłym słowem,mądrym i delikatnym pouczeniem,wprowadza dziecko w świat historii.
Okładka książki Jezus Chrystus Królem Polski

49,90 zł 34,91 zł


II tom Orędzi Trój-Jedynego Boga,Matki Bożej,Aniołow i Świętych,zapisanych przez Mieczysławę Kordas w Chicago w latach 2019-2021.
Okładka książki Biblia w pigułce

35,90 zł 25,11 zł


Zbiór wersetów biblijnych rzucających wyraziste światło na Dzieło Zbawienia prowadzone przez Stwórcę na przestrzeni wieków,od czasów Adama i Ewy aż po czasy ostateczne.
Okładka książki Apokalipsa Księga nie z tego świata

35,90 zł 25,11 zł


Rozważania na temat Apokalipsy św. Jana.
Okładka książki Lwowskie wykłady akademickie Tom 2 Część 2

73,50 zł 45,56 zł


Kolejny tom wykładów K. Twardowskiego
Okładka książki Teologia kultury

37,90 zł 25,37 zł


Książka omawia religię w jej relacji do egzystencjalizmu,sztuki,psychoanalizy,nauki,edukacji i polityki.Sprzeciwia się duchowemu i intelektualnemu prowincjonalizmowi poprzez porównanie kultur europejskiej z amerykańską,amerykańskiej z rosyjską,wreszczie filozofii protestantyzmu z judaizmem.
Okładka książki Filozofia form symbolicznych Część 2

52,90 zł 35,42 zł


Druga część przedstawia filozoficzną analizę form mitu i myslenia mitycznego,ujmując mit jako jako jeden z wyrazów aktywności ludzkiego ducha.
Okładka książki Jestem filozofem świata Część 2

73,90 zł 50,95 zł


Druga częśc biografii Romana Witolda Ingardena.
Okładka książki Tatuaż prawdą o Tobie

54,90 zł 41,15 zł


W tej książce naprowadzam Cię na serce,a Tatuaż posłużył tu jako świetny przykład,jak głęboko możesz Ty wejrzeć w siebie,aby dokonać autentycznych zmian,jakimi możesz siebie obdarować.
Okładka książki Studia z klasycznej etyki greckiej

35,75 zł 23,93 zł


Zbiór dwunastu tekstów poświęconych pewnym wybranym zagadnieniom etycznym,zaczerpnietym z Platona(5 tekstów) i Arystotelesa(7 artykułów)
Okładka książki Państwo

64,90 zł 44,75 zł


W świecie idei Platona jedną z najistotniejszych była idea państwa doskonałego,rządzonego przez mędrców-filozofów,realizującego takie wartości jak:Sprawiedliwość,Prawda,Dobro i Piękno.Warunkiem realizacji tych szczytnych celów było odrzucenie demokracji.Cóż bowiem miała i ma do zaoferowania demokracja,która zabiła tak prawego i uczciwego człowieka jak Sokrates,która podporządkowuje-tkwiącej w ciemnej jaskini-większości racje wykształconych elit i jednostek,która niweluje różnice wynikające z naturalnych dysproporcji zdolności charakterów ludzi,która wreszczie zrównuje w prawach głupców i mędrców,oszustów i ludzi honoru?
Okładka książki Polska-Dania Na pograniczu dwóch kultur

43,26 zł 28,96 zł


Włodzimierz Herman wnosi istotny wkład w poszerzenie polskiej i duńskiej humanistyki na wielu polach:literatury,teatrologii i filozofii,główniw za sprawą przekładów i opracowań scenicznych sztuk i dzieł Szymona Anskiego,Sorena Kierkegaarda czy Ludviga Holberga.
Okładka książki Lwowskie Seminarium Arystotelesowskie Romana Witolda Ingardena z lat 1937-1938

44,80 zł 29,99 zł


Próba przedstawienia dziejów lwowskich badań nad Metafizyką Arystotelesa.
Okładka książki Roman Witold Ingarden we Wrocławiu

37,34 zł 25,00 zł


Zanim lwowiacy osiedli we Wrocławiu musieli prejść drogę przez Warszawę,Lublin,Kraków i inne polskie miasta.Gdy jednak okazało się,że Warszawa całkowicie została zrównana z ziemią,Lublin zaś wydawał się być położony za daleko od innych ośrodków naukowych,a krakowska elita intelektualna albo zapomniała,albo nie potrafiła odwzajemnić wsparcia i gościnności okazanych jej przez Lwów w 1939 roku,lwowscy naukowcy podjęli szereg starań,aby udać się na Ziemie Odzyskane,tam osiedlić się na nowo i przeszczepić własne tradycje naukowe na grunt wrocławski.Tamtym,jakże trudnym i często dramatycznym wydarzeniom,poświęcona jest niniejsza praca.
Okładka książki Filozofia po ciemnej stronie mocy Część 2

53,70 zł 35,95 zł


Dzieje filozofii polskiej,słabo zbadane i upowszechnione,szczególnie w trudnym okresie stalinizmu,stanowią skarbnicę wiedzy historycznej.Autorzy ukazują w jaki sposób państwo totalitarne zdewaluowało filozofię w imię ideologii,a naukę spauperyzowało narzucając jej rolę polityki.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj