KATEGORIE

Kategorie

Okładka książki Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca tylko my ludzie

Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca tylko my ludzie

 • Autor: Matthias Rath
 • ISBN: 9789076332505
 • EAN: 9789076332505
 • Oprawa: miękka
 • Wydawca: Dr. Rath Education Services B.V.
 • Liczba stron: 206
 • Rok wydania: 2018
 • Wysyłamy w ciągu: 24h
 • Średnia ocena: 3,46 (26)
 • 26,90
   zł
  Cena detaliczna:  36,00 zł
  Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 26,90
x
x

Zwierzęta chorują na bardzo wiele znanych i ludziom chorób, jednak są schorzenia spowodowane inną budową narządów i organów co zmniejsza lub wręcz uniemożliwia wystąpienie choroby u zwierząt. Przykładem takim może być układ krążenia. Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca tylko my ludzie ? odpowiedź znajdziemy właśnie w budowie układu krążenia. Ludzie mają niestabilną budowę ścian naczyń krwionośnych, co jak dowodzą badania jest główną przyczyną chorób sercowo - naczyniowych, a nie jak uważano dotychczas poziom cholesterolu.

 

Niniejsza książka dokumentuje pionierskie odkrycia medyczne, eliminujące zawały serca, udary mózgu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, arytmię oraz inne choroby cywilizacyjne.

Dr med. Matthias Rath, znany na arenie międzynarodowej naukowiec i lekarz, dokonał przełomu w badaniach komórkowych nad witaminami. Przełom ten pozwala uratować miliony istnień ludzkich i pokonać największego, współczesnego wroga - śmierć z powodu chorób serca.

Dwukrotny laureat nagrody Nobla - dr Linus Pauling, krótko przed swoją śmiercią w roku 1994 zwrócił się do dra Ratha ze słowami: "Twoje odkrycia są tak ważne, bo dotyczą milionów ludzi i zagrażają wielkim gałęziom przemysłu. Pewnego dnia mogą wybuchnąć wojny, których jedynym celem będzie zahamowanie dostępu do rozpowszechniania twoich przełomowych odkryć. Wówczas nadejdzie czas próby, kiedy będziesz musiał stawić opór!"

Ten czas z pewnością nadszedł teraz, wraz z wybuchem wojny w Iraku. Poprzez międzynarodową kampanię informacyjną, prowadzoną w dzienniku New York Times i w innych gazetach, dr Rath zwraca uwagę na to, że największe korzyści z tej wojny i kolejnych międzynarodowych kryzysów osiągają grupy interesu stojące za wielkimi koncernami farmaceutycznymi i petrochemicznymi. Jako człowiek, naukowiec i lekarz dr Matthias Rath przeciwstawia się temu pozornie niezwyciężonnemu kartelowi gospodarczo-politycznemu.

Książka ta jest autentycznym raportem o jednym z największych przełomów w medycynie.
Książka Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca tylko my ludzie napisana została przez naukowca i lekarza, który od początku tworzył ten przełom w medycynie. Dwa ostatnie rozdziały dokumentują rozstrzygające odkrycia, stworzenie całkowicie nowego rozumienia powodów chorób serca oraz wsparcie, jakiego udzielił tym badaniom dwukrotny laureat Nagrody Nobla Linus Pauling. Możesz w niej także przeczytać o tym, jak odkrycia naukowe, opisane w tej książce, rozpętały jedną z największych batalii w historii Stanów Zjednoczonych - „Batalię o wolność witaminową 1992 - 1994". Książka dokumentuje historyczne zwycięstwo milionów Amerykanów nad FDA (Food and Drug Administration - Urząd ds. Żywienia i Lekarstw) i przemysłem farmaceutycznym. Jeden z ustępów w Ustawie o Dodatkowych Substancjach Odżywczych, Zdrowiu i Edukacji (Dietary Supple-ment Health and Education Act - DSHEA) z sierpnia 1994 roku zezwalał w końcu na swobodne rozpowszechnianie informacji o związku zdrowia z witaminami i umożliwił swobodny dostęp do naturalnych substancji odżywczych.

Książka ta demaskuje przemysł farmaceutyczny jako warty bilion dolarów inwestycyjny przemysł „profitu z chorób".

Koniec epidemii choroby sercowo-naczyniowej jest nie tylko logiczną konsekwencją natury, ale też odpowiedzią wielu ludzi na mój apel o prawie do zdrowia. Reakcją na wiadomość, że zawały serca i udary mózgu są skutkiem chronicznego niedoboru witamin, było zorganizowanie się firm farmaceutycznych w jeden międzynarodowy kartel, chroniący bez skrupułów swój rynek. Strategicznym jego założeniem było wyeliminowanie „konkurencji" w postaci skutecznych, naturalnych metod leczenia a nadrzędnym celem - niedopuszczenie do rozpowszechnienia informacji na temat roli witamin i innych nie podlegających opatentowaniu naturalnych substancji w ochronie zdrowia i naturalnej profilaktyce. Moja książka ukaże ci fakty bezkompromisowej walki koncernów farmaceutycznych o zachowanie swojego rynku inwestycyjnego, którego obroty zależą od eskalacji chorób. Roczne obroty rynku leków recepturowych, stosowanych przy chorobach układu krążenia, w samych Stanach Zjednoczonych przekraczają 100 miliardów dolarów. Leki te, włączając beta-blokery, inhibitory ACE, blokery wapnia, leki obniżające poziom cholesterolu i wiele innych - zaledwie likwidują objawy, nie sięgając podstawowej, komórkowej przyczyny choroby. Nie jest to niespodzianką ani zbiegiem okoliczności. Wynika to z oczywistego faktu, że przemysł farmaceutyczny jest przemysłem inwestycyjnym; jego rynkiem są Twoje choroby w Twoim ciele, a jego przyszłość uzależniona jest od dalszego istnienia chorób. Zapobieganie, leczenie przyczyn, a ponad wszystko eliminacja chorób zagrażają potężnym interesom finansowym, kryjącym się za fasadą przemysłu farmaceutycznego. Odkrycie, że określone składniki odżywcze mogą zapobiegać chorobom serca i leczyć je na poziomie komórkowym stwarza fundamentalne zagrożenie dla samej istoty całego farmaceutycznego przemysłu inwestycyjnego. Nie mogąc zaprzeczyć potwierdzonej przez naukę prawdzie moich odkryć oraz faktowi, że zwierzęta nie mają zawałów serca, ponieważ wytwarzają własną witaminę C, lobbyści przemysłu farmaceutycznego przedsięwzięli zakrojone na ogólnoświatową skalę działania, mające na celu zablokowanie rozprzestrzeniania się tych informacji oraz wywieranie nacisku na narodowe i międzynarodowe ciała legislacyjne, włączając w to Komisję Organizacji Narodów Zjednoczonych „Codex Alimentarius" (Komisja Standardów Żywieniowych). Nieetycznym, priorytetowym celem lobby farmaceutycznego jest zakazanie wszelkich ustaleń na temat związku zdrowia z naturalnymi, nie podlegającymi patentom sposobami terapii we wszystkich krajach członkowskich ONZ, czyli na całym świecie.


 

Fragment książki


Drodzy czytelnicy,
Największa „epidemia" na świecie spowodowana została przez zawały serca, udary mózgu i inne formy choroby ser-cowo-naczyniowej i pochłonęła już miliony ludzkich istnień. Dziś wiemy, że ta „sercowo-naczyniowa epidemia" nie jest tak naprawdę chorobą, lecz skutkiem długotrwałego niedoboru witamin i innych niezbędnych składników odżywczych w milionach komórek naszego ciała. Wiemy również, że można temu zapobiec. Książka ta dokumentuje przełom naukowy, który umożliwia zwycięstwo nad śmiercią z powodu chorób serca, a tym samym ratuje życie milionów ludzi na całym świecie.
„Epidemia sercowo-naczyniowa" stanowi jeden z najpoważniejszych problemów ekonomicznych w Ameryce i innych krajach. Roczne bezpośrednie i pośrednie koszty związane z tą chorobą wynoszą wiele miliardów dolarów. Książka ta pokazuje, w jaki sposób można zaoszczędzić większość tych pieniędzy i przeznaczyć na inne ważne cele społeczne.
Ta sama „epidemia sercowo-naczyniowa" stanowi również źródło zysku dla jednego z największych przemysłów inwestycyjnych na świecie - farmaceutycznego „profitu z chorób". Jej koniec stanowić będzie w sposób nieunikniony koniec interesów przemysłu farmaceutycznego w takiej formie, w jakiej istnieją one dziś. Dlatego właśnie moją książkę uznano za niebezpieczną i umieszczono „na indeksie". Biorąc pod uwagę fakt, że przemysł farmaceutyczny, będący największym i najbardziej dochodowym przemysłem inwestycyjnym na świecie, prowadzi walkę z odkryciami opisanymi w tej książce, nie dziwi mnie, że nie słyszałeś wcześniej o tych odkryciach. Przemysł farmaceutyczny kupuje wpływy w mediach, środowisku lekarskim i polityce, jest też największym sponsorem obecnej administracji Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że im szybciej zostanie rozpowszechnione przesłanie książki, tym wcześniej zakończone zostaną działania, których jedynym celem jest czerpanie korzyści finansowych z nieszczęścia milionów ludzi.
Radykalne zmiany na całym świecie, wynikające ostatecznie z tych odkryć, były od początku przewidziane i rozumiane przez dwukrotnego laureata Nagrody Nobla - Linusa Paulinga. Niedługo przed śmiercią powiedział mi: „Twoje odkrycia są tak ważne, ponieważ dotyczą milionów ludzi i zagrażają wielkim gałęziom przemysłu. Pewnego dnia mogą wybuchnąć wojny, których jedynym celem będzie zahamowanie dostępu do rozpowszechnienia twoich przełomowych odkryć. Wówczas nadejdzie czas próby, kiedy będziesz musiał stawić opór!". Właśnie z tego powodu zdecydowałem się opublikować w dzienniku New York Times i innych wiodących, międzynarodowych gazetach informacje demaskujące interesy ekonomiczne pewnych grup, wykorzystujących wojnę w Iraku i kryzysy międzynarodowe dla swoich celów. Należą do nich przede wszystkim przemysł farmaceutyczny i petrochemiczny, z grupą Rockefellera jako głównym inwestorem.
Korzyści zdrowotne płynące z rozpowszechnienia odkryć opisanych w tej książce są oszałamiające i dotyczą mieszkańców całego świata. Dzięki zastosowaniu wiedzy w polityce zdrowotnej, najważniejsze przyczyny chorób i śmierci na całym świecie, przede wszystkim zawały serca, udary mózgu i inne choroby cywilizacyjne zostaną skutecznie zwalczone. Książka ta zawiera wskazówki dotyczące sposobu realizacji tego celu. Ponad sześć miliardów ludzi dziś i miliardy w przyszłych pokoleniach, skorzystają bezpośrednio z zakończenia „farmaceutycznego profitu z chorób". Dziś wspólnie możemy ocalić życie milionów ludzkich istnień oraz zaoszczędzić na kosztach opieki medycznej, które liczy się w miliardach dolarów. Książka ta jest praktycznym przewodnikiem informującym o tym, co już teraz możesz zrobić - tam gdzie mieszkasz.
„Wyzwolenie dla zdrowia ludzkiego" jest największym ruchem wolnościowym wszechczasów. Jest on zakrojony na skalę światową i wywiera bezpośredni wpływ na zdrowie i życie sześciu miliardów ludzi, którzy dziś żyją na naszej planecie, jak również na zdrowie i życie przyszłych pokoleń. Książka ta jest apelem do Ciebie, abyś wziął udział w tym wielkim zadaniu - dla swoich dzieci i wnuków.
Jedynym zbliżonym do tego ruchu, historycznie udokumentowanym zjawiskiem było „wyzwolenie z analfabetyzmu" w średniowiecznej Europie. 500 lat temu wraz z wynalezieniem druku oraz przetłumaczeniem Biblii na język powszechnie zrozumiały, miliony ludzi zaczęły domagać się swojego prawa do umiejętności czytania i pisania. Władcy tamtych czasów wiedzieli, że wiedza oznacza władzę, a oni nie mieli zamiaru się nią dzielić. Ale miliony ludzi nie pytały o ich pozwolenie. Zjednoczyli siły, pokonali „mroczny okres" średniowiecza i przygotowali grunt dla epoki Renesansu, a tym samym dla postępu, jakiego ludzkość jeszcze nie widziała - aż do dnia dzisiejszego.
Dziś ludzkość może oczekiwać jeszcze większych korzyści, związanych z wyzwoleniem spod jarzma „profitu z chorób"- przede wszystkim eliminacji najbardziej powszechnych chorób naszych czasów. Osiągnięcie tego celu wymagać będzie jednak wspólnego wysiłku. Wszyscy musimy pracować na rzecz tworzenia świata, w którym zdrowie, pokój i sprawiedliwość społeczna są zasadą, a nie wyjątkiem. Książka ta przybliża nas do tego celu.

 

 Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca tylko my ludzie
Spis treści


Słowo wstępne 10
Wstęp 13
Wiek XXI - wiekiem zwycięstwa nad chorobami serca
Jakie korzyści możesz odnieść od razu
po przeczytaniu tej książki
Dziesięciopunktowy program optymalizacji zdrowia
i funkcji układu krążenia
Naturalne komórkowe składniki odżywcze
dla zachowania zdrowia
Komórkowe składniki odżywcze - bioenergia
dla milionów komórek
Medycyna komórkowa - naturalna kontrola
nad chorobami układu krążenia
Miażdżyca, zawał serca i udar mózgu 39
Komórkowe składniki odżywcze
w profilaktyce i terapii wspomagającej
Fakty na temat choroby wieńcowej
W jaki sposób Programy Zdrowia Komórkowego
pomagają pacjentom z chorobą wieńcową
Badania kliniczne z wybranymi składnikami
odżywczymi
Dodatkowe informacje na temat roli komórkowych
składników odżywczych w chorobach serca
i układu krążenia
Dlaczego naturalne składniki odżywcze
hamują miażdżycę
Wysoki poziom cholesterolu
i inne drugorzędne czynniki ryzyka
w chorobie sercowo-naczyniowej 87
Komórkowe składniki odżywcze
w zapobieganiu i terapii wspomagającej
Cholesterol jest tylko drugorzędnym czynnikiem ryzyka
Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagają
pacjentom z podwyższonym poziomem cholesterolu
Badania kliniczne z wybranymi składnikami
odżywczymi przy zaburzeniach metabolizmu tłuszczów
Nadciśnienie tętnicze 109
Komórkowe składniki odżywcze w zapobieganiu i terapii wspomagającej Fakty na temat nadciśnienia tętniczego Dlaczego wybrane składniki odżywcze pomagają pacjentom cierpiącym na nadciśnienie tętnicze Dodatkowe informacje na temat komórkowych składników odżywczych przy nadciśnieniu tętniczym Wykaz specjalnych składników odżywczych przy nadciśnieniu tętniczym
Niewydolność serca 121
Komórkowe składniki odżywcze
w zapobieganiu i terapii wspomagającej
Fakty na temat niewydolności serca
Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego
pomagają pacjentom z niewydolnością serca
Katastrofalne skutki niekompleksowego
leczenia niewydolności serca
Wykaz wybranych składników odżywczych
przy niewydolności serca
Zaburzenia rytmu
i przewodnictwa serca (arytmia) 143
Komórkowe składniki odżywcze
w zapobieganiu i terapii wspomagającej
Zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca -
przełom medycyny komórkowej
Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego
pomagają pacjentom z arytmia
Badania kliniczne z wybranymi składnikami
odżywczymi przy arytmii
Wykaz specjalnych składników odżywczych
przy arytmii
Cukrzyca 159
Komórkowe składniki odżywcze w zapobieganiu i terapii wspomagającej Dlaczego cukrzyca prowadzi do choroby sercowo-naczyniowej Wykaz specjalnych komórkowych składników odżywczych przy cukrzycy Dodatkowe informacje na temat składników odżywczych przy cukrzycy Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagają pacjentom cierpiącym na cukrzycę Kliniczny dowód: witamina C obniża poziom cukru we krwi i zapotrzebowanie na insulinę
Wybrane problemy chorób serca
i układu krążenia 179
Komórkowe składniki odżywcze
w zapobieganiu i terapii wspomagającej
przy dusznicy bolesnej
po zawale serca
po operacji wszczepienia bypassów
po angioplastyce (balonikowaniu) naczyń wieńcowych Badania kliniczne z komórkowymi składnikami odżywczymi
Zewnętrzne i dziedziczone czynniki ryzyka w chorobie sercowo-naczyniowej 205
Komórkowe składniki odżywcze zmniejszają
ryzyko chorób serca i układu krążenia przy:
niezdrowej diecie
paleniu tytoniu
stresie
hormonalnych środkach antykoncepcyjnych
lekach moczopędnych i innych
dializie
interwencji chirurgicznej
dziedziczonych i genetycznych czynnikach
ryzyka zawału serca
Medycyna komórkowa 221
Komórkowe składniki odżywcze
źródłem bioenergii
Założenia medycyny komórkowej
Naukowe fakty o komórkowych składnikach
odżywczych
Medycyna konwencjonalna kontra
medycyna komórkowa - porównanie
Pytania i odpowiedzi na temat komórkowych
składników odżywczych
Eliminacja chorób serca 249
Dlaczego wcześniej nie słyszałeś o tym przełomie w medycynie
Dziesięć praw przemysłu farmaceutycznego
Oszukańcze sztuczki farmaceutycznego
„profitu z chorób"
Początek nowej ery ludzkiego zdrowia
Kamienie milowe na drodze
do wyeliminowania chorób serca
Podstawy nowego systemu opieki zdrowotnej
Dokumentacja 295
Przełomowy wykład drą Ratha
wygłoszony w Stanford Medical School
Perspektywa zwycięstwa nad śmiercią
z powodu chorób serca
Zdrowie dla wszystkich do roku 2020
Konstytucja dla pokojowego,
zdrowego i sprawiedliwego świata
Petycja w sprawie wolności witaminowej
O Autorze
Badania kliniczne: Naturalne cofanie się
choroby sercowo-naczyniowej
Podziękowania
Bibliografia

✖ Opinia niepotwierdzona zakupem
Kania, ocena: 5/5
2014-07-08
Pogłębia świadomość, skłania do refleksji. Mam ją na półce i na pewno jeszcze przeczytam. Dziękuję.
 
✖ Opinia niepotwierdzona zakupem
Tomek, ocena: 5/5
2014-07-08
Dr Rath jest na tyle znanym i uznanym człowiekiem, że nie sposób pominąć tak istotnego wykładu. Interesujące, by nie powiedzieć - intrygujące. Kiedy wreszcie otworzymy oczy?
 
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj