KATEGORIE [rozwiń]

Skrzypek Elżbieta

Okładka książki Zarządznie jakością

63,00 zł 41,93 zł


Celem monografii jest próba syntetycznego ujęcia problematyki zarządzania jakością od klasyki do czasów współczesnych. Przedstawiono w niej ewolucję uwarunkowań powstania i rozwoju jakości, dokonano charakterystyki dominujących obecnie teorii i uwarunkowań zarządzania jakością. Praca składa się z czternastu rozdziałów, układ monografii jest uporządkowany, logiczny i spójny z punktu widzenia kolejności poruszanych kwestii teoretycznych. Monografia ukazuje pełny obraz zarządzania jakością w ujęciu makro- i mikroekonomicznym (….). Praca oparta została na poprawnie dobranych metodach badawczych i na szerokiej literaturze, która jest aktualna, odpowiednio dobrana, poprawnie wykorzystana i umożliwia realizację celów postawionych przed pracą (…). Autorka potrafi prowadzić dyskusję naukową, wykazuje szeroką znajomość literatury przedmiotu. Problem podjęty w pracy ma charakter naukowy. Jest aktualny i ważny zarówno z punktu widzenia rozwoju dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, jak i praktyki gospodarczej. Praca przyczynia się do wypełnienia istniejącej luki poznawczej w tym szerokim obszarze badań i stanowi przyczynek do dalszej dyskusji nad potrzebą podejmowania badań empirycznych nad zagadnieniami, szczególnie w obszarze jakości 4.0, TQM 4.0, normalizacji 4.0 czy klienta 4.0. (…) Monografia wnosi znaczący wkład do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości w aspekcie metodologiczno-metodycznym i poznawczym. Zawiera szeroki, kompleksowy i porządkujący przegląd literatury oraz dojrzałe przemyślenia własne Autorki, związane z zajmowaniem się problematyką jakości przez cały, ponadczterdziestoletni okres aktywności naukowo-badawczej. Z monografii powinni skorzystać studenci kierunków ekonomicznych, organizacje i osoby, którym bliska jest problematyka zarządzania jakością. Przedstawienie w sposób poglądowy treści merytorycznych ułatwia ich percepcję i umożliwia uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy w analizowanym obszarze. Z recenzji prof. dr. hab. inż. Stanisława Tkaczyka
Okładka książki Jakość 4.0 w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej

46,20 zł 30,99 zł


Nowe podejście do jakości i zarządzania nią stało się koniecznością w warunkach rewolucji cyfrowej. Wdrażanie systemów cyberfizycznych umożliwia zmianę architektury systemu zarządzania produkcją. Zastosowanie nowych technologii wymusza zmiany w podejściu do jakości 4.0. Celem monografii jest pokazanie istoty, znaczenia i miejsca jakości 4.0 w przemyśle 4.0 oraz wskazanie na powiązania zachodzące między nimi. Przedstawiono stan badań, w tym autorskich, w odniesieniu do tych koncepcji. Wskazano kierunki rozwoju koncepcji przemysłu 4.0 i jakości 4.0 w warunkach społeczeństwa 5.0. Z wprowadzenia Rozważania zawarte w monografii skoncentrowano na problematyce jakości 4.0 w kontekście rewolucji 4.0 (…). Tematyka opracowania jest bardzo aktualna i ważna z naukowego i praktycznego punktu widzenia. Temat jest istotny dla społeczności naukowej, praktyków biznesowych oraz osób zainteresowanych rozwojem i przyszłością przemysłu. Książka może przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat wpływu rewolucji 4.0 na jakość, dostarczyć praktyczne wskazówki dotyczące doskonalenia systemów zarządzania jakością oraz promować innowacyjne podejście do jakości w erze cyfrowej. Z recenzji. prof. dr hab. Joanny Paliszkiewicz
Okładka książki Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie

59,00 zł 43,34 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Przedsiębiorstwo dostosowujące się do wymagań dzisiejszego dynamicznego otoczenia może osiągnąć przewagę konkurencyjną jedynie na drodze ciągłych, systematycznych usprawnień. Takie podejście uzasadnia ideę zarządzania procesami przedsiębiorstwa. Opisywane w tej książce kompleksowe zarządzanie procesami obejmuje kilka elementów, z których najważniejsze to: - wyznaczenie kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa oraz zestawu celów strategicznych, z których wynikają cele procesów, wyodrębnienie funkcji właściciela procesu, czyli osoby zajmującej odpowiednią pozycję w organizacji, która ma obowiązek dbać o prawidłową realizację procesów i gwarantować podejmowanie działań doskonalących, - identyfikowanie oraz wizualizowanie realizowanych procesów - określenie jednostek funkcjonalnych, przez które proces przebiega, kolejnych działań wykonywanych w procesie oraz zasobów i informacji znajdujących się na wejściu i wyjściu procesu, przygotowanie zestawu mierników służącego do oceny skuteczności oraz efektywności procesów przedsiębiorstwa, czyli określenia w sposób całkowicie mierzalny wyników, jakie generują jego poszczególne procesy, - prowadzenie systematycznego i przemyślanego usprawniania procesów służącego ich lepszemu funkcjonowaniu. Powyższe zagadnienia uzupełnione są omówieniem roli i funkcji procesów w innych koncepcjach zarządzania, takich jak zarządzanie jakością, projektami oraz wiedzą i kapitałem intelektualnym.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj