KATEGORIE [rozwiń]

Jan Strelau

Okładka książki Psychologia akademicka. Podręcznik tom 2 wyd. 2 zmienione

219,90 zł 173,17 zł


Podręcznik prezentuje badania z zakresu psychologii opisane przez najwybitniejszych psychologów polskich, wykładających na najlepszych uczelniach wyższych w kraju. Psychologia to jedna z wiodących nauk społecznych, wpływająca zarówno na codzienne życie ludzi, jak i całych społeczności i kultur. Jest w związku z tym także jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin. Dotychczas poznawaliście ją Państwo dzięki znakomitej trzytomowej "Psychologii", pod redakcją naukową profesora Jana Strelaua, która jest podstawą nauczania psychologii na wszystkich polskich uczelniach. Teraz otrzymacie Państwo zupełnie odmienny rewelacyjny podręcznik, który doskonale zapozna Państwa z wiedzą psychologiczną, pokazując jednocześnie, w jakich kierunkach rozwinęły się poszczególne subdyscypliny psychologii.
Okładka książki Psychologia akademicka. Podręcznik tom 1 wyd. 2 zmienione

219,90 zł 173,17 zł


PRZEDSPRZEDAŻ! Premiera 24.05.2023!PRODUKT ZOSTANIE WYSŁANY NAJWCZEŚNIEJ W DNIU PREMIERY.DATA PREMIERY MOŻE ULEC ZMIANIE!Podręcznik prezentuje badania z zakresu psychologii opisane przez najwybitniejszych psychologów polskich, wykładających na najlepszych uczelniach wyższych w kraju. Psychologia to jedna z wiodących nauk społecznych, wpływająca zarówno na codzienne życie ludzi, jak i całych społeczności i kultur. Jest w związku z tym także jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin. Dotychczas poznawaliście ją Państwo dzięki znakomitej trzytomowej Psychologii pod redakcją naukową profesora Jana Strelaua, która jest podstawą nauczania psychologii na wszystkich polskich uczelniach. Teraz otrzymacie Państwo zupełnie odmienny rewelacyjny podręcznik, który doskonale zapozna Państwa z wiedzą psychologiczną, pokazując jednocześnie, w jakich kierunkach rozwinęły się poszczególne subdyscypliny psychologii.
Okładka książki Różnice indywidualne

130,20 zł 93,68 zł


Różnice indywidualne to książka, która jest rezultatem mojej ponadpięćdziesięcioletniej działalności badawczej i edukacyjnej. W skali krajowej, a także międzynarodowej, jest on unikatowy, obejmuje bowiem wszystkie obszary, na których koncentruje się psychologia różnic indywidualnych, z uwzględnieniem także świata zwierząt. Książkę adresuję przede wszystkim do studentów i doktorantów psychologii, a także – ze względu na szczegółowość prezentowanej problematyki – do nauczycieli akademickich, którzy wykładają ten przedmiot na kierunku psychologia. Psychologowie praktycy znajdą w niej treści, które wzbogacą ich wiedzę przydatną w pracy zawodowej. Studenci, pracownicy naukowi pedagogiki, a także praktycy uczuleni na indywidualizację kształcenia i wychowania, dopatrzą się argumentów, które takie podejście uzasadniają wynikami badań. Polecam tę książkę także socjologom i filozofom o horyzontach wykraczających poza ich dyscypliny. Co wydaje się zaskakujące, może ona zainteresować badaczy i praktyków, którym bliskie są różnice indywidualne w zachowaniu zwierząt, w tym szczególnie koni i psów. Wreszcie adresuję tę książkę do tych osób, które oczekują odpowiedzi na pytania, pod względem jakich istotnych w życiu codziennym cech psychicznych różnimy się między sobą oraz jakie są źródła i mechanizmy leżące u podstawy tych różnic. Jan Strelau Jan Strelau – pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Psychologii; pełni funkcję przewodniczącego Rady Powierniczej SWPS. Od roku 1957 zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii, gdzie stworzył Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych, którą kierował do przejścia na emeryturę; w roku 1998 założył Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW, prowadząc je do 2001 roku. Od 2001 roku profesor emerytowany. W latach 2003–2006 był wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk. Najważniejsze publikacje:Temperament, personality, activity. London: Academic Press 1983 (przekł. polski – 1985, chiński – 1987); Temperament: A psychological perspective. New York: Plenum Press 1998 (przekł. polski – 1998); Temperament jako regulator zachowania. Z perspektywy półwiecza badań. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2006 (przekł. angielski – 2008); Psychologia różnic indywidualnych, seria Wykłady z Psychologii, t. 10, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2002 (II wyd. zrewidowane – 2006); Psychologia. Podręcznik akademicki, 2 tomy (współred. naukowa Dariusz Doliński), 2008 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2008. Jest autorem/współautorem 285 publikacji, w tym 21 książek autorskich, 241 artykułów lub rozdziałów, oraz redaktorem/współredaktorem 21 książek. Wybrane wyróżnieniai nagrody: Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2000 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych (tzw. „Polski Nobel”); Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy (2010); Nagroda Fundacji Humboldta Humboldt Research Award to Eminent Foreign Academics (1990); Nagroda Towarzystwa Maxa Plancka za międzynarodowe wybitne osiągnięcia badawcze (1992); nagroda New Europe Prize 1997 for Higher Education and Research; nagroda The European Association of Personality Psychology, LiIfetime Achievement Award (2012); doktor honoris causa trzech uczelni: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (2006), Uniwersytetu Gdańskiego (1996) i Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych (Moskwa, 1998).
Okładka książki Psychologia Akademicka Podręcznik Tom 2

139,90 zł 76,93 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Tom 2 obejmuje zagadnienia dotyczące psychologii społecznej, międzykulturowej i rozwoju człowieka, a także najnowszych badań w zakresie neuropsychologii. Znajduje się w nim też obszerne omówienie psychopatologii oraz podstaw diagnozy i pomocy psychologicznej. Psychologia to jedna z wiodących nauk społecznych, wpływająca zarówno na codzienne życie ludzi, jak i całych społeczności oraz kultur. Jest w związku z tym także jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin. Otrzymujecie Państwo rewelacyjny podręcznik na całe studia, który prezentuje wiedzę psychologiczną, pokazując jednocześnie, w jakich kierunkach rozwinęły się poszczególne subdyscypliny psychologii. Dwutomowy podręcznik Psychologia, pod redakcją prof. Jana Strelaua i prof. Dariusza Dolińskiego, zawiera najnowsze badania z zakresu psychologii opisane przez najwybitniejszych psychologów polskich, wykładających na najlepszych uczelniach wyższych w kraju.
Okładka książki Psychologia Akademicka Podr. T1

139,90 zł 76,93 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

  Podręcznik prezentuje najnowsze badania z zakresu psychologii opisane przez najwybitniejszych psychologów polskich, wykładających na najlepszych uczelniach wyższych w kraju. Psychologia to jedna z wiodących nauk społecznych, wpływająca zarówno na codzienne życie ludzi, jak i całych społeczności i kultur. Jest w związku z tym także jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin. Dotychczas poznawaliście ją Państwo dzięki znakomitej trzytomowej Psychologii, pod redakcją naukową profesora Jana Strelaua, która jest podstawą nauczania psychologii na wszystkich polskich uczelniach. W tym roku otrzymacie Państwo zupełnie odmienny rewelacyjny podręcznik, który doskonale zapozna Państwa z wiedzą psychologiczną, pokazując jednocześnie, w jakich kierunkach rozwinęły się poszczególne subdyscypliny psychologii.
Okładka książki Różnice indywidualne

115,50 zł 99,27 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Różnice indywidualne to książka, która jest rezultatem mojej ponadpięćdziesięcioletniej działalności badawczej i edukacyjnej. W skali krajowej, a także międzynarodowej, jest on unikatowy, obejmuje bowiem wszystkie obszary, na których koncentruje się psychologia różnic indywidualnych, z uwzględnieniem także świata zwierząt. Książkę adresuję przede wszystkim do studentów i doktorantów psychologii, a także – ze względu na szczegółowość prezentowanej problematyki – do nauczycieli akademickich, którzy wykładają ten przedmiot na kierunku psychologia. Psychologowie praktycy znajdą w niej treści, które wzbogacą ich wiedzę przydatną w pracy zawodowej. Studenci, pracownicy naukowi pedagogiki, a także praktycy uczuleni na indywidualizację kształcenia i wychowania, dopatrzą się argumentów, które takie podejście uzasadniają wynikami badań. Polecam tę książkę także socjologom i filozofom o horyzontach wykraczających poza ich dyscypliny. Co wydaje się zaskakujące, może ona zainteresować badaczy i praktyków, którym bliskie są różnice indywidualne w zachowaniu zwierząt, w tym szczególnie koni i psów. Wreszcie adresuję tę książkę do tych osób, które oczekują odpowiedzi na pytania, pod względem jakich istotnych w życiu codziennym cech psychicznych różnimy się między sobą oraz jakie są źródła i mechanizmy leżące u podstawy tych różnic. Jan Strelau – pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Psychologii; pełni funkcję przewodniczącego Rady Powierniczej SWPS. Od roku 1957 zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii, gdzie stworzył Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych, którą kierował do przejścia na emeryturę; w roku 1998 założył Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW, prowadząc je do 2001 roku. Od 2001 roku profesor emerytowany. W latach 2003–2006 był wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk. Najważniejsze publikacje: Temperament, personality, activity. London: Academic Press 1983 (przekł. polski – 1985, chiński – 1987); Temperament: A psychological perspective. New York: Plenum Press 1998 (przekł. polski – 1998); Temperament jako regulator zachowania. Z perspektywy półwiecza badań. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2006 (przekł. angielski – 2008); Psychologia różnic indywidualnych. Wydawnictwo Naukowe Scholar 2002 (II wyd. – 2006); Psychologia. Podręcznik akademicki, 2 tomy (współred. naukowa Dariusz Doliński), 2008 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2008. Jest autorem/współautorem 285 publikacji, w tym 21 książek autorskich, 241 artykułów lub rozdziałów, oraz redaktorem/współredaktorem 21 książek. Wybrane wyróżnienia i nagrody: Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2000 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych (tzw. „Polski Nobel”); Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy (2010); Nagroda Fundacji Humboldta Humboldt Research Award to Eminent Foreign Academics (1990); Nagroda Towarzystwa Maxa Plancka za międzynarodowe wybitne osiągnięcia badawcze (1992); nagroda New Europe Prize 1997 for Higher Education and Research; nagroda The European Association of Personality Psychology, LiIfetime Achievement Award (2012); doktor honoris causa trzech uczelni: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (2006), Uniwersytetu Gdańskiego (1996) i Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych (Moskwa, 1998). format A-4, 788 stron, bogato ilustrowany, kolor, oprawa twarda
Okładka książki Psychologia temperamentu

99,00 zł 77,68 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Innowacyjny, obszerny i wszechstronny podręcznik psychologii temperamentu. Autor, psycholog polski o międzynarodowej sławie, przedstawił w nim we własny, nietuzinkowy metodę najnowszy dorobek światowy z tej dziedziny psychologii. Książka omawia rozmaite koncepcje temperamentu w perspektywie historycznej Oraz współczesnej, zagadnienia fizjologiczne, biochemiczne i genetyczne temperamentu, a także problemy metodologiczne badania temperamentu. Praca przeznaczona jest dla studentów psychologii i dziedzin pokrewnych, doktorantów oraz dodatkowo zainteresowanych tematem teoretyków i badaczy. Książka wydana została równocześnie w wersji angielskojęzycznej poprzez wydawnictwo Plenum Press. Pozycja została wyróżniona w 2000 roku Nagrodą Fundacji na rzecz Edukacji Polskiej.  Psychologia temperamentu Spis treści:   Przedmowa Rozdział 1. Dzieje badań nad temperamentem i sposoby rozumienia tego konstruktu teoretycznego 1.1. Temperament z perspektywy historycznej 1.1.1. Podejście spekulatywne 1.1.2. Początek badań empirycznych nad temperamentem 1.1.3. Konstytucjonalne typologie temperamentu 1.2. Pojecie temperamentu 1.2.1. Temperament jako pojęcie ograniczone do sfery emocjonalnej 1.2.2. Temperament jako styl zachowania 1.2.3. Definicje temperamentu wywodzące się z orientacji biologicznej . 1.2.4. Czym jest temperament: Uwagi końcowe 1.3. Temperament a osobowość 1.3.1. Temperament: Składnik czy synonim osobowości 1.3.2. Różnice między pojęciem temperamentu a pojęciem osobowości ujmowanej odmiennie niż w teorii cech 1.3.3. Temperament a wielka piątka czynników osobowości Rozdział 2. Pionierzy współczesnych badań nad temperamentem 2.1. Wprowadzenie 2.2. Biologiczna teoria PEN Eysencka 2.2.1. Źródła teorii PEN 2.2.2. Wymiary i struktura temperamentu 2.2.3. Biologiczne uwarunkowania PEN 2.2.4. Procedury diagnozowania PEN 2.2.5. Eysenckowskie superczynniki a poziom funkcjonowania i zachowanie społeczne 2.2.6. Uwagi krytyczne 2.3. Typologia neopawłowowska: Tiepłow i jego szkoła 2.3.1. Źródła orientacji Tiepłowa w badaniach nad właściwościami układu nerwowego człowieka 2.3.2. Pojęcie i postulowana struktura temperamentu 2.3.3. Badanie właściwości układu nerwowego 2.3.4. Metody diagnozy cech układu nerwowego 2.3.5. Cechy układu nerwowego a zachowanie 2.3.6. Uwagi krytyczne 2.4. Interakcyjna teoria temperamentu Thomasa i Chess 2.4.1. Geneza interakcyjnej teorii temperamentu 2.4.2. NYLS jako źródło i potwierdzenie interakcyjnej teorii temperamentu 2.4.3. Metody pomiaru temperamentu stosowane przez Thomasa i Chess 2.4.4. Temperament a zaburzenia zachowania 2.4.5. Uwagi krytyczne Rozdział 3. Współczesne teorie temperamentu 3.1. Teorie temperamentu zorientowane na dziecko 3.1.1. Behawioralno-genetyczna teoria temperamentu Bussa i Plomina 3.1.2. Rozwojowy model temperamentu: Rothbart i Derryberry 3.1.3. Emocjonalna teoria temperamentu Goldsmitha i Camposa 3.1.4. Kagana teoria temperamentu zahamowanego i niezahamowanego 3.2. Teorie temperamentu zorientowane na człowieka dorosłego 3.2.1. Przyjemność — aktywowalność — dominacja: Model temperamentu Mehrabiana 3.2.2. Neuropsychologiczny model temperamentu Graya 3.2.3. Biologiczna teoria poszukiwania doznań Zuckermana 3.2.4. Teoria temperamentu Rusałowa oparta na koncepcji systemów funkcjonalnych 3.2.5. Regulacyjna teoria temperamentu Strelaua Rozdział 4. Korelaty fizjologiczne i biochemiczne temperamentu 4.1. Wprowadzenie 4.2. Struktura, fizjologia i biochemia układu nerwowego w odniesieniu do cech temperamentu 4.2.1. Komórka nerwowa 4.2.2. Autonomiczny układ nerwowy 4.2.3. Ośrodkowy układ nerwowy 4.2.4. Uwagi końcowe 4.3. Korelaty psychofizjologiczne temperamentu 4.3.1. Fizjologiczne korelaty temperamentu w zakresie aktywacji autonomicznej 4.3.2. Korelaty fizjologiczne temperamentu odnoszące się do aktywacji korowej 4.4. Korelaty biochemiczne temperamentu 4.4. l. Kortyzol — najpopularniejszy hormon wśród badaczy temperamentu 4.4.2. Neuroprzekaźniki i ich enzymy 4.4.3. Uwagi ogólne Rozdział 5. Badania nad temperamentem w ujęciu genetyki zachowania 5.1. Teoretyczne problemy genetyki zachowania w odniesieniu do badań nad temperamentem człowieka 5.1.1. Współczynnik odziedziczalności jako wskaźnik wkładu czynników genetycznych w powstawanie różnic indywidualnych w charakterystykach zachowania 5.1.2. Wybrane metody genetyki zachowania stosowane w badaniach tem-peramentalnych 5.1.3. Związki między genami a środowiskiem i genetyczna regulacja rozwoju 5.2. Genetyka zachowania w zastosowaniu do badań nad temperamentem: Wybrane wyniki empiryczne 5.2.1. Pierwszy etap poszukiwań genetycznych uwarunkowań różnic indywidualnych w cechach temperamentu: Badania na zwierzętach 5.2.2. Ekstrawersja i neurotyczność: Dwie najczęściej badane przez genetyków zachowania cechy temperamentu 5.2.3. Odziedziczalność wybranych cech temperamentalnych 5.2.4. Zmiany rozwojowe we wpływie genów i środowiska na różnice indywidualne w temperamencie 5.2.5. Od genetyki ilościowej do genetyki molekularnej 5.2.6. Uwagi końcowe Rozdział 6. Metody badania temperamentu: Zagadnienia diagnostyczne i metodologiczne 6.1. Metody pomiaru temperamentu 6.1.1. Ocena temperamentu na podstawie danych pochodzących z obserwacji 6. l .2. Psychofizyczne i psychofizjologiczne wskaźniki cech temperamentalnych 6.1.3. Wywiad jako źródło informacji na temat temperamentu 6.2. Kwestionariusze temperamentu 6.2.1. Kwestionariuszowe badanie temperamentu niemowląt i dzieci 6.2.2. Kwestionariusze temperamentu dla młodzieży i dorosłych 6.2.3. Strategie konstruowania kwestionariuszy temperamentu oraz cechy mierzone przez te narzędzia 6.3. Wybrane zagadnienia diagnozy temperamentu 6.3.1. Wieloaspektowe podejście do diagnozy temperamentu 6.3.2. Trafność teoretyczna kwestionariuszy temperamentu oceniana na podstawie wskaźników psychofizjologicznych i psychofizycznych 6.3.3. Diagnoza temperamentu w ujęciu międzykulturowym Rozdział 7. Funkcjonalne znaczenie temperamentu .1. Pojecie temperamentu trudnego .2. Temperament a dobroć dopasowania .3. Temperament trudny a zaburzenia psychiczne .4. Temperament trudny a poziom przystosowania .5. Przejawy temperamentu trudnego w grupach klinicznych .6. Temperament a nauka szkolna 7.1. Wpływ temperamentu na zachowanie i przystosowanie dziecka w nie sprzyjających warunkach 7.2. Temperament jako moderator zjawisk związanych ze stresem 7.2.1. Rozumienie zjawisk stresu 7.2.2. Temperament a stres: Hipotezy i dane empiryczne 7.2.3. Temperament jako czynnik moderujący skutki stresu: Temperamentalny czynnik ryzyka 7.2.4. Uwagi końcowe Bibliografia Wykaz najważniejszych skrótów Indeks nazwisk Indeks rzeczowy
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj