KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Bratni Zew

Okładka książki Chiara Corbella Petrillo w opowieściach świadków

34,90 zł 25,01 zł


Książka o niezwykłej kobiecie Chiara Corbella Petrillo to piękna i niezwykła kobieta, szczęśliwa żona i matka trójki dzieci, z których dwoje zmarło tuż po porodzie. Na ziemi przeżyła zaledwie 28 lat, jednak ten czas wystarczył, aby mogła doświadczyć i ludzkich dramatów, i szczęścia. Zaufała bezgranicznie Bogu, odkrywając, że to miłość nadaje sens jej codzienności. Cieszyła się życiem, idąc franciszkańską drogą małych kroków, bez zbytniego wybiegania w przyszłość. Ta książka to zbiór poruszających świadectw najbliższych przyjaciół Chiary, w tym jej męża Enrica i kierownika duchowego o. Vita. Wspomnienia o niej ukazują, jak niezwykłą była kobietą: kochającą, pogodną, otwartą, przyjazną, przyjmującą z prostotą wszystko, co dawał jej Bóg. Ci, którzy ją znali, są przekonani o jej świętości takiej na współczesne czasy: niewydumanej, prostej, codziennej. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się we wrześniu 2018 roku.
Okładka książki Wenanty Katarzyniec. Świadectwa w.2

34,90 zł 25,01 zł


Chcesz poznać Wenantego Katarzyńca takim, jakim znali go jego krewni, sąsiedzi, zakonnicy, żyjący z nim na co dzień? Ta książka daje taką możliwość. Są w niej relacje aż 52 osób, które znały go osobiście. Ten zbiór pisemnych wspomnień czekał blisko 70 lat w krakowskim archiwum franciszkanów, by w końcu stać się dostępnym dla wszystkich. O. Wenanty Katarzyniec (1889-1921) franciszkanin, wychowawca młodych zakonników, kaznodzieja, spowiednik, po śmierci znany jako skuteczny orędownik u Boga. O świętości Wenantego przekonany był jego przyjaciel, św. Maksymilian Maria Kolbe. To on jako pierwszy zachęcał do podjęcia starań o jego beatyfikację. Jan Dobraczyński, urzeczony postacią o. Wenantego, napisał przejmujące słowa: Ojciec Katarzyniec tak zniknął sam w swym dziele, że nawet porządnej jego fotografi i nie ma w zgromadzeniu. Ale im mniej go widać, tym więcej go czuć. Święci wpadają w wodę jak kamień, by wystąpić z niej skałą.
Okładka książki Wenanty Katarzyniec. Na czas niepewności i lęku

34,90 zł 25,01 zł


Boisz się? Boisz się o siebie i bliskich? Doniesienia medialne napawają Cię jeszcze większym lękiem i frustracją? Skorzystaj z orędownictwa Czcigodnego Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca. On naprawdę skutecznie wspiera w czasie niepokoju i lęku. Przekonali się o tym jeszcze za jego życia mieszkańcy Czyszek w obliczu zagrożenia zbliżającego się frontu. Modlił się z nimi i wygłosił do nich kazanie, które tchnęło w nich pokój i zaufanie do Boga. Dlatego i nas zalęknionych jego słowa, które przywołujemy, mogą uspokoić. W tym duchu proponujemy Psalmy pełne ufności, specjalne modlitwy na trudne chwile, egzorcyzm św. Antoniego i litanię za wstawiennictwem o. Wenantego. Czas epidemii minie, ale trudne chwile niepewności i lęku zawsze będą się pojawiać. Zawsze jednak pośród naszych obaw i lęków Jezus przychodzi do nas i mówi: Pokój wam! (Łk 24,36). Nie bójcie się! (Mk 16,6). A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20).
Okładka książki Słowa otuchy i pociechy

39,90 zł 28,58 zł


I za tę duszę, którą mi dałeś, za pustynię wewnętrznej oschłości, za Twoje noce i Twoje błyskawice, za Twoje milczenie i Twe pioruny [...] dziękuję Ci, Jezu. (fragm. z Testamentu) Książka jest skierowana do człowieka, który szuka otuchy i pociechy w utrapieniu. Jej wartość kryje się w zapiskach z Testamentu Bernadetty. Cel, jaki przyświecał życiu małej Soubirous, jest też zamiarem niniejszej książki ukazać współczesnemu człowiekowi inną drogę życia, niż ta, jaką proponuje dzisiaj świat i jego mentalność przepojona konsumpcjonizmem. Bernadetta dowiodła, że niewielkimi środkami można osiągać wielkie cele i zdobyć szczyt. Jerzy Szyran franciszkanin, doktor teologii. Cenzor kościelny książek i treści religijnych. Autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu teologii moralnej. Prowadzi stronę internetową szyran franciszkanie pl. W wydawnictwie Bratni Zew wydał m. in.: Muszę być świętym jak największym. Model doskonałości według Regulaminu życia św. Maksymiliana Marii Kolbego, Traktat o modlitwie Jezusowej oraz Notatki różańcowe.
Okładka książki Na obydowskich łąkach
nowość

34,90 zł 25,01 zł


Przenieś się do Obydowa, na wieś, gdzie sto lat temu przyszedł na świat Józef Katarzyniec. Zobacz, jak wyglądało jego dzieciństwo i porównaj je ze swoim. Na pierwszy rzut oka nie odnajdziesz zbyt wielu podobieństw. Zmieniły się warunki bytowe ludzi, dostęp do edukacji, podejście do wychowania dzieci. Niezmienna pozostała potrzeba miłości, przyjaźni i spełniania marzeń. Kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z Wenantym Katarzyńcem, nie przypuszczałam, że krótka modlitwa przy jego grobie będzie początkiem tak owocnej współpracy. Ten skromny franciszkanin jest wielkim orędownikiem w niebie, a niniejsza książeczka to moje osobiste z nim rozliczenie. Chciałabym i Ciebie z nim poznać. Joanna Lorenowicz mieszka i pracuje w Przemyślu. Publikowała w tygodniku Myśl Polska, miesięcznikach Własnym Głosem i Nasz Przemyśl na portalu Felietomania, w XXI Międzynarodowej Antologii Stowarzyszenia Autorów Polskich ZATRZYMANIA. Należy do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Przemyślu, gdzie angażuje się w społeczną działalność na rzecz kultury. Prowadzi stronę internetową Niepełna Literatka.
Okładka książki Franciszek, Klara, Salomea. Pierwsze stulecie...

49,90 zł 35,74 zł


Patrząc na fenomen początków zakonu klarysek z dzisiejszej perspektywy, nasuwa się analogia do przypowieści Jezusa o ziarnku gorczycy. To najmniejsze ze wszystkich nasion, gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach (Mt 13,3133). W historii klarysek ziarnkiem gorczycy wydaje się płonące miłością serce Klary. Dzięki łasce Chrystusa i przy duchowym wsparciu Franciszka z najmniejszego nasiona wyrósł zakon. Już w XIII wieku założono wiele domów dla kobiet konsekrowanych Bogu, a one do dzisiaj starają się przyjmować bóle, troski i radości umiłowanego Kościoła. Elżbieta Sander, jedna ze współczesnych sióstr św. Klary, z pasją pisze o duchowości i charyzmacie franciszkańskim, kreśli dzieje zakonu klarysek w XIII wieku, przybliża postacie oraz dzieło św. Franciszka, św. Klary i bł. Salomei. Przedstawienie duchowości świętych Franciszka i Klary miało dowieść, że bł. Salomea z rodu Piastów przez swe czyste, ubogie, pokorne i pełne miłości życie stała się prawdziwą duchową córką i wierną naśladowczynią asyskich świętych. Opracowanie to nie ma cech rozprawy naukowej i do takiej rangi nie aspiruje. Powstało w celu oddania chwały Bogu i okazania Mu wdzięczności za piękno powołania Franciszka, Klary, Salomei i całej Rodziny Franciszkańskiej.
Okładka książki Tylko lepiej. O sensie przysięgi małżeńskiej

49,90 zł 35,74 zł


Przysięga małżeńska jest wyrazem miłości i decyzją na całe życie. Ta świadomość może budzić u narzeczonych lęk: Czy damy radę? Rodzi też pytanie: Co zrobić, by nie zawieść ukochanej osoby? Tylko lepiej to nie tytuł. Tylko lepiej to program na całe życie. Warto taki mieć i pamiętać, że nie emocje, nie inni ludzie decydują o szczęściu w małżeństwie. To zadanie dla małżonków. Każdego z osobna i obojga razem. Choć wydaje się ono trudne, wręcz niewykonalne w perspektywie całego życia, jest możliwe. Dzięki Bożej łasce i opiece świętych. Niniejsze przemyślenia o przysiędze małżeńskiej prowadzą do zrozumienia sensu wspólnego życia. Miłość ziemska bowiem nie kończy się, ale trwa na wieczność. Przysięga małżeńska to bogactwo treści, którą dobrze jest odkrywać przez całe życie. Polecamy osobom przygotowującym się do ślubu i małżonkom.
Okładka książki Bóg zadziałał w moim życiu.. cz.2

39,90 zł 28,58 zł


Ojciec Katarzyniec tak zniknął sam w swoim dziele, że nawet porządnej jego fotografi i nie ma w zgromadzeniu. Ale im mniej go widać, tym więcej go czuć. Święci wpadają w wodę jak kamień, by wystąpić z niej skałą. Jan Dobraczyński Sługa Boży Wenanty Katarzyniec dość niespodziewanie wypłynął dziś na wzburzone fale zagubionego w chaosie świata. Jest potężnym orędownikiem przed Bogiem. Pomaga w różnych sprawach. Jak pokazują świadectwa, jest mu bliski każdy człowiek i każdy problem. To kolejna publikacja z serii Bóg zadziałał w moim życiu Są tutaj zebrane tylko nieliczne świadectwa łask otrzymanych za wstawiennictwem sługi Bożego, jakie napłynęły do Jasnej Góry Podkarpacia.
Okładka książki Lubię, jak na mnie patrzysz w.2

34,90 zł 25,01 zł


Czy wiesz, że Bóg na ciebie patrzy? I nie po to, by napawać cię lękiem, ale by dać ci odczuć, jak wielką ma miłość do ciebie. Nie chowaj się więc przed tym spojrzeniem, ale przyjmuj je bez reszty. Ucz się tego spojrzenia, aby każdy poprzez ciebie mógł doświadczyć tej darmowej łagodności Boga. Tak oto Jego światło będzie jaśnieć w ciemności, a Jego piękno rozpromieniać będzie świat, w którym żyjesz.
Okładka książki Jak pomagać cierpiącym z powodu działania złych duchów wyd. 2024

29,90 zł 18,15 zł


Duszpasterze i osoby świeckie coraz częściej upominają się o wskazania w specyficznej posłudze duchowej, jaką jest uwolnienie człowieka od wpływów złego ducha. Nie tylko same osoby doświadczające dręczenia, zniewolenia, opętania, ale również ich bliscy potrzebują fachowego wsparcia. I jednym, i drugim prezentowany poradnik wychodzi naprzeciw. Zawarte w nim konkretne rady pomagają nie tylko w rozeznawaniu prawdziwego stanu duchowego, ale również przyczyniają się odmitologizowania problematyki walki duchowej. O. Bogdan Kocańda - franciszkanin, doktor teologii duchowości, rekolekcjonista, dyrektor Franciszkańskiego Ośrodka Formacyjno-Rekolekcyjnego w Rychwałdzie. Przez kilka lat pełnił również posługę egzorcysty. Jest autorem wielu publikacji z zakresu zagrożeń duchowych, m.in. książki „Posługa kapłana – egzorcysty. Tożsamość. Duchowość. Praktyka” – pierwszej tego typu monografii w Polsce.
Okładka książki Modlitwy za wstawiennictwem św. Antoniego z Padwy

14,90 zł 9,05 zł


Praktyczna pomoc dla tych, którzy chcą korzystać ze wstawiennictwa jednego z największych świętych. W środku znajdziesz modlitwy dziękczynne do św. Antoniego za sprawowaną opiekę, otrzymaną łaskę, czy udzielone wsparcie oraz błagalne o patronat św. Antoniego w życiu, odnalezienie osoby zaginionej, odzyskanie rzeczy zgubionych, znalezienie drogi życia, uzdrowienie chorób duszy i ciała, opiekę nad rodziną, szczęśliwą podróż, w intencji żeglarzy, w intencji ofiar wojny, a także modlitwy w potrzebach materialnych i duchowych.
Okładka książki W szkole o. Wenantego

14,90 zł 10,68 zł


Ojciec Wenanty od młodych lat z wielką powagą i odpowiedzialnością podchodził do swojego życia. Świadomie praktykował cnoty chrześcijańskie: posłuszeństwo, odwagę, pobożność, radość, skromność, prostotę. Jego głęboka duchowość i dojrzałość są inspiracją dla młodzieży XXI wieku. Autorka, Iwona Zyskowska, żona i matka, katechetka, nauczycielka, wychowawczyni dzieci i młodzieży, zaprasza do lektury siedmiu lekcji. Są one okazją do odkrycia mądrości, która czyni życie intrygującym i wartościowym.
Okładka książki Czas, drzewa, zjawiska

49,90 zł 32,91 zł


  Lektura zebranych w niniejszym tomie wierszy nie tylko daje do myślenia, ale ofiaruje – dość deficytowe dziś – wytchnienie. Krótka forma, błyskotliwość spojrzenia, głębia wejrzenia, wartka dynamika krótkich i precyzyjnych fleszy i ogromny dystans bez pogardy i odrzucenia rzeczywistości… Duch kontemplacji, właściwy zebranym tu wierszom, uczy uważności na najmniejsze nawet detale świata i ich odbicia w naszym ludzkim doświadczeniu. Poeta staje się przewodnikiem po oglądaniu świata.
Okładka książki Żadna droga nie będzie długa. O przyjaźni

44,90 zł 32,16 zł


W dzisiejszym świecie nadużywamy pojęcia miłość. Często mylnie nazywamy miłością relacje i sposoby okazywania uczuć, które dałoby się wyrazić zdecydowanie lepiej, gdybyśmy pomyśleli o nich, jako o formach przyjaźni. Książka Jos Tolentino Mendony odsłania głęboki sens przyjaźni oraz jej tajemnice. Ukazuje przy tym głęboki szacunek dla drugiego człowieka. Rozważania Autora zanurzone są głęboko w słowie Bożym, odwołują się także do klasycznych źródeł naszej cywilizacji oraz poezji, której brak daje się odczuć we współczesnej teologii. Przyjaciele sprawiają, że nasze życie dojrzewa, jest lżejsze i ciekawsze. Są dowodem na to, że zawsze jest jakaś droga i że lepiej kroczyć nią w dobrym towarzystwie. Trzeba tylko wyruszyć.
Okładka książki Mistyka chwili. Czas i obietnica

39,90 zł 28,58 zł


Naucz się, jak być naprawdę obecnym: widzieć, słyszeć, dotykać, smakować, upajać się ciągle nowym zapachem chwili! Chrześcijanin jutra będzie albo mistykiem, albo nie będzie go wcale twierdzi Karl Rahner. Podobnie uważa kard. Jos Tolentino Mendona, zapraszając w zmysłową podróż, której celem jest doświadczenie Boga. Autor udowadnia, że wiara kształtuje się nie tylko przez to, co słyszymy, widzimy i czujemy, ale także przez zapach i smak. Każdy ze zmysłów otwiera nowe przestrzenie poznania i urealnia kontakt człowieka z otaczającym go światem. Kard. Mendona z niebywałą erudycją uczy, jak czerpać radość z każdej chwili przeżywanej w Bożej obecności. Książka jest kontynuacją serii Mistyka codzienności. Do tej pory w serii ukazały się: Lubię jak na mnie patrzysz. Światło, piękno, spotkanie. Książka, którą można porównać jedynie do Twierdzy Antoine'a de Saint-Exupry'ego. Lektura tych stron jest niczym spokojne kroczenie do źródła, aby zakosztować smaku wody, kiedy świat proponuje nam pastylki, które gaszą pragnienie i pozwalają nam zaoszczędzić 53 minuty czasu w tygodniu. Słowa wdzięczności dla portugalskiego kardynała za ten jakże zaskakujący podarunek! Kasper Mariusz Kaproń OFM, Katolicki Uniwersytet św. Pawła w Cochabamba (Boliwia) Jos Tolentino Mendona (ur. 1965) portugalski kardynał, poeta, doktor teologii, konsultor Papieskiej Rady ds. Kultury, Archiwista i Bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego. Autor licznych książek, esejów i artykułów. Badacz relacji między literaturą, kulturą i teologią. Jego książki odniosły wielki sukces w Portugalii. Coraz częściej są tłumaczone i publikowane za granicą.
Okładka książki Greccio i owoce nocy ciemnej św. Franciszka

44,90 zł 27,25 zł


Przywykliśmy kojarzyć Greccio z pierwszą szopką i świętowaniem Bożego Narodzenia. W osiemsetną rocznicę tego wydarzenia, o. prof. Zdzisław Kijas zwraca jednak uwagę na jego znaczenie dla zrozumienia rozwoju duchowego św. Franciszka. Interpretuje je w kontekście nocy ciemnej, która właśnie wtedy kończyła się dla Asyżanina. Doświadczenie nocy ciemnej, jakiej został poddany św. Franciszek, może być doświadczeniem każdego z nas. Dla wielu osób Bóg przestał być oczywistością. Żyjemy, jakby Boga nie było, jakby umarł. Został zepchnięty na margines. Nie słyszymy już Jego głosu. Co wtedy zrobić? Jak Go odnaleźć? Naucz się od św. Franciszka, jak zaakceptować całe życie. Kochać je jak on we wszystkich jego odsłonach. Dotykać wszystkich jego aspektów: tych dobrych i tych najtrudniejszych. Bo, jak pisze Autor, nawet w najbardziej ciemną noc nie znikają gwiazdy na niebie. Trzeba tylko umieć je dostrzec.
Okładka książki Bądź piękna!

29,90 zł 21,43 zł


O pięknie powstało wiele książek. Całe dzieła filozofów są poświęcone temu zagadnieniu. Ale jak odnaleźć piękno w sobie? Skorzystaj z praktycznego poradnika i naucz się jak patrzeć, by dostrzegać w sobie to, co najbardziej fascynujące. Zobacz, jak poruszać się w przestrzeni piękna!
Okładka książki Wenanty Katarzyniec w.2

14,90 zł 10,68 zł


Kiedy św. Maksymilian Maria Kolbe tworzył Rycerza Niepokalanej znalazł się w poważnych kłopotach finansowych. Wyczerpał wszelkie możliwości zdobycia koniecznych funduszy. Wpadł na pomysł, by zwrócić się do swego niedawno zmarłego przyjaciela o. Wenantego. Ten jeszcze za życia obiecał mu pomóc i spełnił swoją obietnicę już po śmierci.Wstawiennictwo o. Wenantego Katarzyńca okazuje się wciąż skuteczne, jeśli tylko w podejmowanych działaniach szuka się chwały Boga.
Okładka książki Święty Antoni z Padwy

34,90 zł 25,01 zł


Antoni z Padwy to niewątpliwie jeden z najbardziej znanych świętych na świecie. Już sam fakt, że we Włoszech mówi się o nim Il Santo, czyli po prostu Święty, świadczy o jego potędze. Powszechnie wiadomo, że patronuje rzeczom i ludziom zagubionym, oraz że był wielkim kaznodzieją. A to zaledwie wyimki z jego niezwykłej osobowości i fascynującego życia. Niniejsza książka dość szczegółowo ukazuje koleje jego życia, wyciągając na światło dzienne mało znane fakty. Ceniony autor franciszkański, o. Cecylian Niezgoda, odpowiada w niej na wiele pytań, m.in. dlaczego Antoni, urodzony w Lizbonie, nazywany jest Świętym z Padwy, dlaczego pragnął zostać męczennikiem i jak to się stało, że jego proces kanonizacyjny był najkrótszym w historii Kościoła? Autor ze znawstwem przedstawia nie tylko chronologiczny zapis życia św. Antoniego, ale kreśli także historyczne i ekonomiczne tło jego czasów, przez co pomaga lepiej zrozumieć duchowość i charakter epoki, w której żył ten niezwykły franciszkanin.
Okładka książki Nowenna za wstawiennictwem sługi Bożej Chiary...

19,90 zł 14,24 zł


Świecka kobieta i matka rodziny, żona i mama o ogromnej wierze w Boga można przeczytać w dokumencie ogłaszającym rozpoczęcie jej procesu beatyfikacyjnego. Chiara Corbella Petrillo dla jednych jest wsparciem w bólu po utracie dziecka, innym pomaga w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Na chwilę przed śmiercią upewniała się, czy na pewno każdemu z obecnych w pokoju powiedziała po kilka razy, jak bardzo go kocha. Włącz się w modlitwę za jej wstawiennictwem: o łaskę pięknej miłości, wytrwałości zaufania, umiejętności akceptacji tego, co stawia przed Tobą Bóg. Naucz się od Chiary, jak dobrze przeżyć swoje życie.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj