KATEGORIE [rozwiń]

Beata Zawiślak

Okładka książki Religia Bóg wskazuje nam drogę podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 7 cz. 2 szkoły podstawowej

31,00 zł 25,06 zł


Podręcznik nr AZ-23-01/18-PO-2/22 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VII szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/18.Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy VII szkoły podstawowej Bóg wskazuje nam drogę został opracowany zgodnie z wymogami zawartymi w nowej podstawie programowej "Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z 9 czerwca 2018 roku i jest zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/18. Składa się on z dwóch części podzielonych na rozdziały (łącznie 60 katechez).SPIS TREŚCI IV BOŻE PRZYKAZANIA 27. Kształtowanie sumienia28. System wartości oparty na wierze29. Podstawowe pojęcia etyczne30. Wartości o fundamentalnym znaczeniu31. Przykazanie czwarte32. Przykazanie piąte33. Przykazanie szóste34. Przykazanie siódme35. Przykazanie ósme36. Przykazanie dziewiąte i dziesiąte37. Uzależnienia młodzieżyV STARE I NOWE PRZYMIERZE 38. Bóg w Starym i Nowym Przymierzu39. Naród wybrany: Izrael40. Judaizm. Stare i Nowe Przymierze41. Ten, który wypełnia Prawo42. Judaizm i chrześcijaństwo. Podobieństwa i różnice43. Dzień JudaizmuVI RELIGIE ŚWIATA 44. Powszechność zbawienia45. Religie świata46. Chrześcijaństwo a inne religie47. Dialog międzyreligijnyVII DUCH ŚWIĘTY W DZIEJACH KOŚCIOŁA 48. Sobór Watykański I49. Rewolucja przemysłowa. Katolicka nauka społeczna50. Rola Kościoła w życiu narodu polskiego51. Święty Jan Bosko52. Kościół w Polsce w czasach niewoli53. Brat Albert Chmielowski54. Święta Faustyna Kowalska55. Błogosławiony Jan Beyzym56. Odpowiedzialność świeckich za KościółROK LITURGICZNY 57. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan58. Wielki Post59. Triduum Paschalne60. Święta maryjne
Okładka książki Religia Bóg wskazuje nam drogę podręcznik z ćwiczeniami dla 7 klasy cz. 1 szkoły podstawowej

31,00 zł 25,06 zł


Podręcznik nr AZ-23-01/18-PO-2/22 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VII szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/18.Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy VII szkoły podstawowej Bóg wskazuje nam drogę został opracowany zgodnie z wymogami zawartymi w nowej podstawie programowej "Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" z 9 czerwca 2018 roku i jest zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/18. Składa się on z dwóch części podzielonych na rozdziały (łącznie 60 katechez).SPIS TREŚCI I JEDYNY BÓG - NASZ OJCIEC 1. Potrzeby człowieka. Wartość ludzkiego życia2. Człowiek w relacji z Bogiem i drugim człowiekiem3. Modlitwa. Trudności w modlitwie4. Przykazanie pierwsze5. Przykazanie drugie6. Przykazanie trzecieII JEDYNY BÓG - JEZUS CHRYSTUS 7. Czterech ewangelistów, jedna Dobra Nowina8. Życie, działalność i nauczanie Jezusa Chrystusa9. Cuda Jezusa10. Zapowiedź męki i zmartwychwstania11. Oczyszczenie świątyni12. Męka, śmierć, zmartwychwstanie13. Rady ewangeliczne14. Powołanie apostołów. Nowy Izrael15. Apostołowie: kontynuacja dzieła Jezusa Chrystusa16. Świętość w różnych formach życiaIII JEDYNY BÓG - DUCH ŚWIĘTY 17. Duch Święty18. Duch Święty obecny w Kościele19. Dary Ducha Świętego20. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu21. Kościół świątynią Ducha ŚwiętegoROK LITURGICZNY 22. Rok liturgiczny23. Podwyższenie Krzyża Świętego24. Różaniec - modlitwa cudów25. Adwent26. Narodzenie Pańskie
Okładka książki Poradnik metodyczny SP 6 Jezus nas zbawia

44,90 zł 39,66 zł


Poradnik metodyczny do nauczania religii w szóstej klasie szkoły podstawowej, zatytułowany Jezus nas zbawia, uwzględnia wymogi zawarte w podstawie programowej z 9 czerwca 2018 roku i jest zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/18.    Zawarte konspekty katechez uwzględniają podobnie jak w podręczniku dla ucznia strukturę zajęć: ,,odkrywam"", ,,spotykam"", ,,poznaję"", ,,odpowiadam"", ,,utrwalam"" oraz ,,modlę się"".Nauczyciel, realizując w kolejnych etapach lekcji zaproponowany materiał, zachęci uczniów o różnym potencjale umysłowym do skupienia uwagi, aktywności. Wykorzystanie innowacyjnych środków dydaktycznych ułatwi przekaz treści i uatrakcyjni prowadzone zajęcia. Zaproponowane ćwiczenia zostały dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia. Rozwiązując polecenia w nich zawarte, utrwali on zdobytą wiedzę i ją usystematyzuje. Zaproponowane zdania pomogą uczniowi w rozwijaniu umiejętności, które wykorzysta w kolejnych etapach edukacyjnych.  Katechezy zostały wzbogacone o dodatkowe treści: memy, cytaty biblijne powiązane z tematem zajęć. Prowadzą do nich rozmieszczone w podręczniku kody QR. do odczytania dzięki odpowiedniej aplikacji bądź funkcji dostępnej w telefonie Każdy rozdział kończy się testem podsumowującym zdobytą wiedzę - który wczytany jest w  kod QR.  Dodatkowe materiały (dostępne na płycie CD oraz na stronie www.strefakatechety.pl) obejmują bogaty materiał uzupełniający, przydatny podczas lekcji: prezentacje (w formie pokazu i PDF), różnorodne materiały do wydrukowania (zdjęcia, karty pracy, propozycje ćwiczeń w grupach i wiele innych) oraz zadania elektroniczne, przygotowane na platformie LearningApps (do ich uruchomienia wystarczy połączenie z Internetem).W konspektach katechez można znaleźć podpowiedzi, jak wykorzystać poszczególne pliki podczas lekcji. Cały materiał jest przejrzyście usystematyzowany.
Okładka książki Dziecko autystyczne

23,60 zł 16,27 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka „Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu” porusza trudny temat autyzmu dziecięcego. Chociaż na rynku wydawniczym jest wiele poradników poświęconych tej problematyce, jednak ich autorzy to najczęściej lekarze, psycholodzy i pedagodzy. Książka Beaty Zawiślak to pozycja szczególna. Jego autorka jest pedagogiem, ale przede wszystkim mamą sześcioletniego chłopca, która towarzyszy dziecku autystycznemu w każdej chwili jego życia, na każdym etapie jego rozwoju, w każdym momencie jego zmagań z chorobą. Autorka jest nie tylko osobą, która aktywnie uczestniczy w terapii dziecka autystycznego, ale także kreuje tę terapię, od kilku lat poszukując różnych możliwości pomocy.
Okładka książki Dziecko autystyczne. Objawy i wspomaganie

18,04 zł 14,60 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu porusza trudny temat autyzmu dziecięcego. Chociaż na rynku wydawniczym jest wiele poradników poświęconych tej problematyce, jednak ich autorzy to najczęściej lekarze, psycholodzy i pedagodzy. Książka Beaty Zawiślak to pozycja szczególna. Jego autorka jest pedagogiem, ale przede wszystkim mamą sześcioletniego chłopca, która towarzyszy dziecku autystycznemu w każdej chwili jego życia, na każdym etapie jego rozwoju, w każdym momencie jego zmagań z chorobą. Autorka jest nie tylko osobą, która aktywnie uczestniczy w terapii dziecka autystycznego, ale także kreuje tę terapię, od kilku lat poszukując różnych możliwości pomocy. W pracy znajdziemy dokładne omówienie przejawów autyzmu oraz opis sytuacji dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny (rodziców, rodzeństwa). Autorka wskazuje także sposoby radzenia sobie w tej sytuacji, z uwzględnieniem wielu form terapii. Poruszane w pierwszej części książki kwestie zostały poszerzone o opis doświadczeń i działań podejmowanych przez Autorkę i jej rodzinę, co jest dużym atutem pracy. Książka ta to niezwykle przydatny poradnik, który może służyć rodzinom dzieci autystycznych oraz specjalistom i studentom zainteresowanym autyzmem. Książka składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawia zasady orzekania o niepełnosprawności, a także instytucje zajmujące się problemami osób niepełnosprawnych. W rozdziale drugim omawia zagadnienie autyzmu w aspektach: kontaktów społecznych, języka emocji, rozwoju komunikacji społecznej, integracji zmysłów, napięcia mięśniowego, energii i zachowania dziecka. W kolejnym rozdziale przedstawia problematykę dotyczącą wspomagania dziecka z niepełnosprawnością. Opisuje pracę terapeutyczno-edukacyjną skierowaną do dzieci autystycznych oraz metody stymulacji ich rozwoju psychoruchowego i społecznego. Jednocześnie porusza kwestię pomocy rodzinie w akceptacji niepełnosprawności dziecka. W rozdziale czwartym analizuje wybrany przypadek dziecka autystycznego: zaburzenia w sferze rozwoju psychoruchowego i społecznego, metody wczesnego wspomagania rozwoju, a także dylematy przeżywane przez członków rodziny w procesie pełnej, bezwarunkowej akceptacji niepełnosprawności dziecka. Książkę zamyka podsumowanie rozważań merytorycznych na temat funkcjonowania dziecka autystycznego.
Okładka książki Dziecko autystyczne

18,00 zł 13,99 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka „Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu” porusza trudny temat autyzmu dziecięcego. Chociaż na rynku wydawniczym jest wiele poradników poświęconych tej problematyce, jednak ich autorzy to najczęściej lekarze, psycholodzy i pedagodzy. Książka Beaty Zawiślak to pozycja szczególna. Jego autorka jest pedagogiem, ale przede wszystkim mamą sześcioletniego chłopca, która towarzyszy dziecku autystycznemu w każdej chwili jego życia, na każdym etapie jego rozwoju, w każdym momencie jego zmagań z chorobą. Autorka jest nie tylko osobą, która aktywnie uczestniczy w terapii dziecka autystycznego, ale także kreuje tę terapię, od kilku lat poszukując różnych możliwości pomocy. W pracy znajdziemy dokładne omówienie przejawów autyzmu oraz opis sytuacji dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny (rodziców, rodzeństwa). Autorka wskazuje także sposoby radzenia sobie w tej sytuacji, z uwzględnieniem wielu form terapii. Poruszane w pierwszej części książki kwestie zostały poszerzone o opis doświadczeń i działań podejmowanych przez Autorkę i jej rodzinę, co jest dużym atutem pracy. Książka ta to niezwykle przydatny poradnik, który może służyć rodzinom dzieci autystycznych oraz specjalistom i studentom zainteresowanym autyzmem. dr Agata Chudzicka-Czupała
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj