KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Okładka książki Cyfrowa grafosfera

40,00 zł 34,38 zł


Cyfrowa grafosfera to rodzaj pogłębionego przewodnika po współczesnych praktykach wizualnych, obecnych w środowisku sieciowym. Autorka sytuuje swoje diagnozy naukowe w polu badań interdyscyplinarnych, łącząc różnorodne perspektywy humanistyczne: kulturoznawstwo, semiotykę, metodę ikoniczną, antropologię, studia nad kulturą wizualną, software studies i cały szereg subdyscyplin, które zajmują się maszynami i mediami cyfrowymi, percepcją, obrazami i interakcjami komunikacyjnymi. Badaczka precyzyjnie rozkłada na czynniki pierwsze mechanizmy medialne, protokoły i reguły rządzące powstawaniem obrazu, jego cyfrowym i interfejsowym przetwarzaniem, parametrami komunikacyjnymi i użytkowymi.
Okładka książki Alkinous i średni platonizm

30,00 zł 25,78 zł


Pierwsza w Polsce monografia prezentująca filozofię średniego platonizmu w II wieku po Chr. Powstała na podstawie pism filozoficznych najważniejszych reprezentantów tego nurtu. Uwzględnia, zarówno dawne, jak i najnowsze badania historyków filozofii i filologów zajmujących się tą problematyką,. Od publikacji dostępnych na Zachodzie różni się przede wszystkim tym, że traktuje filozofię średniego platonizmu nie jako płytką, eklektyczną i pozbawioną własnego charakteru interpretację filozofii Platona, ale jako spójną i oryginalną. Książka jest adresowana do miłośników filozofii starożytnej, zwłaszcza platonizmu w wersji uduchowionej.
Okładka książki Historyczne i polityczne aspekty komunikacji społecznej prymasa Józefa Glempa w okresie przełomu

50,00 zł 35,48 zł


Monografia ukazująca dokonania prymasa Józefa Glempa w przełomowych latach 1981-1992 w zakresie relacji z władzami państwowymi i ówczesną opozycją, rozwiązywania problemów społecznych, obchodów rocznic kościelnych i narodowych, upamiętniania wielkich postaci z dziejów Polski.
Opakowanie Wolność

45,00 zł 38,68 zł


Tom okolicznościowy poświęcony prof. Anieli Dylus w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Zbiór prac wielu autorów z zakresu różnych nauk społeczno-politycznych i ekonomicznych.
Okładka książki Historia człowieka w języku polskim

22,00 zł 18,91 zł


Autorka podjęła się niełatwego zadania – przedstawienia w perspektywie historycznej i współczesnej znaczeń słów najbardziej związa­nych z człowiekiem (człowiek, człowieczeństwo, ludzki, ludzkość, po ludzku). Dzisiejsze znaczenia tych słów są kontynuacją kilkusetletniej tradycji polszczyzny, a zmiany w ich rozumieniu odzwierciedlają przeobrażenia w obyczajowości, relacjach społecznych, rozwój techniki, jak również inne niż kiedyś postrzeganie miejsca człowieka w świe­cie. Jednocześnie zmiany zachodzące w rzeczywistości pozajęzykowej wymuszają zajęcie określonej postawy wobec kwestii takich jak: Kogo nazywamy człowiekiem?, Jakie zachowanie określimy jako ludzkie?, Czy Polak jest ludzki w taki sam sposób, jak jego sąsiad za granicą?, Co mamy na myśli, mówiąc o człowieczeństwie? Autorka uzupełnia swą analizę porównaniem leksemów związanych z człowiekiem w polszczyźnie i innych językach europejskich.
Okładka książki Z Ingardenowskiej estetyki poezji

30,00 zł 27,28 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Całość estetyki filozofa, w jego zamierzeniu, miała charakter służebny wobec projektu ontologii. Obecnie często pojawia się sąd o największej wartości estetycznych dokonań Ingardena. Ta ich część bywa porównywana – właściwie i trafnie – do Arystotelesowskich dokonań sprzed wieków. Być może jest tak, że Arystoteles XX wieku (bo tak autorka myśli o Ingardenie) dokonał wybitnie zesencjalizowanej projekcji swoich poglądów na obszarze refleksji nad twórczością liryczną?
Okładka książki A Monastery  in a Sociological Perspective: Seeking for a New Approach

26,00 zł 22,35 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Tłumaczenie na język angielski pierwszej polskiej monografii socjologicznej na temat klasztorów
Okładka książki Komentarz do Apokalipsy świętego Jana

26,00 zł 22,35 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

73 tom serii Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy
Okładka książki O Bożym dziele stworzenia

26,00 zł 22,35 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

72 tom serii Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy.
Okładka książki Starożytne życiorysy Platona

23,00 zł 19,77 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Poprzedzone obszernym wstępem cztery życiorysy Platona: Apulejusza z Madaury, Olimpiodora z Aleksandrii, Diogenesa Laertiosa oraz anonimowego autora, w przekładzie znakomitego znawcy filozofii średniego platonizmu.
Opakowanie Wartości, człowiek, wychowanie

28,00 zł 24,07 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka stanowi zbiór refleksji nad wartościami funkcjonującymi na różnych płaszczyznach życia. Autorzy poszczególnych tekstów podejmują próbę odpowiedzi na pytania o sposoby badania postaw wobec wartości, formę ich przeżywania oraz związek z osobowością, a także omawiają m.in. modele kształcenia aksjologicznego i funkcje wartości w edukacji europejskiej.
Opakowanie Odmiany dialogiczności w kulturze

22,20 zł 19,08 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Zawarte w tomie artykuły reprezentują różne, niekiedy wzajemnie się przenikające, dziedziny refleksji nad dialogicznością lub dialogowaniem. Jako najważniejsze kręgi problemowe można by wskazać grę z czytelnikiem, zjawiska wpływu czy relacji intertekstualnych, dialog międzykulturowy.
Opakowanie Genezis Księga Rodzaju

25,61 zł 22,01 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Ciekawy, wieloaspektowy zbiór prac sięgający z jednej strony do źródeł zjawisk kulturowych, z drugiej – ukazujący ich przemiany w czasie, do współczesności włącznie.
Okładka książki Polityczne i religijne aspekty percepcji buddyzmu tybetańskiego

22,20 zł 19,08 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Tom drugi koncentruje się na specyfice obserwacji, interpretacji i percepcji katolickich misjonarzy i świeckich katolików, którzy zetknęli się z buddyzmem tybetańskim nurtu gelug-pa.
Okładka książki Świat naturalny

29,88 zł 25,68 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Przekład autorskiego komentarza do powtórnego wydania (po 34 latach) pracy habilitacyjnej wybitnego czeskiego filozofa, przedstawiciela nurtu fenomenologicznego, sygnatariusza Karty 77.
Opakowanie Idźcie i głoście nowe życie w Chrystusie

25,00 zł 21,49 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Publikacja jest kontynuacją serii "Studia z biblistyki", w nowej odsłonie, z nowym zespołem redakcyjnym.
Okładka książki Simo Heikkilä

30,00 zł 25,78 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Simo Heikkilä jest fińskim projektantem i architektem wnętrz. Karierę rozpoczął od projektowania sklepów i wystaw dla Marimekko, a następnie zajął się projektowaniem mebli. Książka ma na celu przedstawienie życia i twórczości Simo Heikkilä w szerszym kontekście historycznym i stylistycznym.
Okładka książki Kościół i wolność

26,00 zł 22,35 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka stanowi zwięzłe wprowadzenie do badań historyczno-teologicznych poświęconych historii nauczania Kościoła katolickiego na temat wolności człowieka.
Okładka książki Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

35,00 zł 30,08 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Monografia stanowi dopełnienie opublikowanego w 2017 r. tomu pod tym samym tytułem. Skatalogowano w nim budowle grobowe wzniesione na dziewięciu warszawskich cmentarzach chrześcijańskich przed wybuchem drugiej wojny światowej.
Okładka książki Komentarze do Księgi Przysłów

22,00 zł 18,91 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

LXXI tom serii "Studia Starochrześcijańskich Pisarzy". Spuścizna literacka Orygenesa jest olbrzymia, a największą jej część stanowią komentarze do Pisma Świętego oraz homilie. Komentarze do Księgi Przysłów są jednymi z ostatnich dzieł mistrza z Aleksandrii o tematyce biblijnej, które czytelnik polski otrzymuje w przekładzie na język ojczysty.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj