KATEGORIE [rozwiń]

Wódz Kazimiera

Okładka książki Potyczki z codziennością

36,00 zł 31,12 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Recenzowany tom jest kolejnym z cyklu publikacji zespołu badaczy związanych z istniejącymi do roku 2019 Studium Pracy Socjalnej i Zakładem Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Zespół pod kierunkiem prof. Kazimiery Wódz od początku lat 90. realizował szeroko zakrojone badania nad społecznymi i kulturowymi konsekwencjami transformacji województwa śląskiego. (...) W województwie śląskim procesy restrukturyzacji w szczególny sposób dotknęły społeczności związane od pokoleń z sektorem górniczym. Cechą tych społeczności jest wytworzona przez nie charakterystyczna, unikalna kultura zawodowa promieniująca na wiele sfer codziennego życia, m.in. relacje społeczne w obrębie społeczności, wzory życia rodzinnego, solidarności grupowej opartej na poczuciu wspólnoty losu i odrębności regionalnej, zaznaczonej szczególnie silnie w śląskiej części województwa. W badaniach, których wyniki przywoływane są szeroko w recenzowanej monografii podstawowa płaszczyzną analizy jest sposób przeżywania przez mieszkańców dzielnic i osiedli śląskich objętych badaniem – których historia jest wpisana i ściśle związana z rozwojem przemysłu ciężkiego – konsekwencji dokonujących się przemian strukturalnych i ich następstw w codziennych praktykach społecznych i kulturowych. (...) Cechą wyróżniającą recenzowaną publikację w porównaniu do innych, wcześniejszych prac zespołu prof. Kazimiery Wódz, jest moim zdaniem interesująca i udana próba aplikacyjnego zastosowania uzyskanych wyników pogłębionych badań terenowych, systematycznie prowadzonych w środowiskach dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji. Stały się one podstawą do budowania i realizacji działań praktycznych, z których najbardziej znaczącymi są włączenie mieszkańców w programy rewitalizacji najbardziej zaniedbanych obszarów poprzez działania aktywizujące, wykorzystujące elementy metody organizowania społeczności lokalnej. (z recenzji dr hab. Jolanty Grotowskiej-Leder, prof. SGGW) Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1. Społeczny wymiar rezyliencji 1.1. Czym jest rezyliencja – ustalenia definicyjne, przegląd koncepcji i stanowisk 1.1.1. Resilience 1.1.2. Koncepcja Social Resilience 1.2. Społeczne problemy starych dzielnic miast 1.3. Polityka miejska, rewitalizacja i rezyliencja miejska w dzielnicach postindustrialnych 1.3.1. Polityka miejska 1.3.2. Rewitalizacja 1.3.3. Rewitalizacja a krajowa i europejska polityka miejska 1.3.4. Koncepcja rezyliencji miejskiej i jej praktyczny wymiar na przykładzie katowickiej dzielnicy Załęże Rozdział 2. Od wspólnoty do zindywidualizowanej koegzystencji. Społeczność osiedla robotniczego w sytuacji kryzysu na podstawie wyników badań projektu SPHERE 2.1. Krotki opis założeń projektu SPHERE (...) Rozdział 3. Badania nad strategiami zaradczymi gospodarstw domowych żyjących w biedzie 3.1. Zarys badań realizowanych w ramach projektu RESCuE 3.1.1. Założenia metodologiczne badań terenowych 3.1.2. Charakterystyka badanych społeczności (...) Rozdział 4. Koncepcja społecznej rezyliencji a organizowanie społeczności lokalnej 4.1. Czym są współczesne społeczności lokalne? (...) Bibliografia
Okładka książki Everyday hardship

33,00 zł 28,53 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

The three separate research projects selected for the book fall into place and the well-thought-out whole features: (a) coherence of the theoretical perspective, which is a combination of classical anthropological concepts and the traditions of sociological research over urban collectivities, (b) continuity in research interests focused on everyday and widespread impacts of the economic restructuring, the effects of which came to be suffered by the next generation of Upper Silesia’s population, (c) as a result of which the conducted explorations orbit around the processes of pauperization of the population (here, admittedly, of whole estates) traditionally connected with heavy industry, (d) of which the researchers seem to be most interested in is how the economic transformation has led to a comprehensive reorganization of the cultural foundations on which the existence of native Silesian communities was based. Add to that the adopted (e) methodology, whose invariable link with the qualitative procedures additionally enhance the sense of continuity, which makes various research undertakings seen from the time perspective fit into one picture, description of changes in the social and cultural identity of (post)mining collectivities. (From the review of Professor Krzysztof Frysztacki) Introduction Part one. Everyday life in the old working-class districts of the industrial towns and cities of Upper Silesia Chapter 1. Working class estates of Upper Silesia region – the social world of their residents 1.1. The city from the perspective of everyday life 1.2. Anthropological approach in the sociology of the city 1.3. Working-class estates of Upper Silesia – the social world of their residents 1.4. Upper Silesian region in the process of transformation Chapter 2. Transformation processes and changes of urban space of Upper Silesian towns 2.1. Social consequences of restructuring of old industrial districts in Upper Silesia 2.2. Place and memory: the case of Ksawera estate 2.2.1. Place and Memory 2.2.2. Paryż/Zawadzki/Paryż mine 2.2.3. Ruins and “ghosts of the past” 2.2.4. Spatial symbolic representation of capitalism 2.2.5. Conclusions Part two. Old and new poverty in Upper Silesia Chapter 3. Urban anthropology in the research on poverty 3.1. The concept of “urban villagers” by Herbert Gans in the study on enclaves of poverty. An Upper Silesian perspective 3.2. Underclass in the city Chapter 4. The Social History of Poverty in Central Europe. A research method 4.1. New and Old Poverty in Upper Silesia 4.1.1. Methodology 4.1.2. Old and New Poverty in a cultural border region: two case studies 4.1.3. Summary Part three. Poverty and resilience Chapter 5. RESCuE Project 5.1. General assumptions of the project 5.2. Cultural sources of resilience. Theoretical basis for the research carried out in Upper Silesia 5.3. The research area and participants against the backdrop of Polish economic crisis 5.3.1. Urban Case 5.3.2. Rural Case 5.4. Observations from the field 5.4.1. Observational strategies 5.4.2. Results from the observation 5.4.3. Field access and contacting 5.4.4. Sampling criteria 5.4.5. Conducting interviews Chapter 6. Cultural practices and resilience. An analysis of research material 6.1. Symbolic capital 6.2. (Socio)economic capital 6.3. Social capital 6.4. Cultural capital (...)
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj