KATEGORIE [rozwiń]

Tomasz Jelonek

Okładka książki Homilie Loretańskie T.14

29,00 zł 21,31 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Prezentowana tu pozycja jest kolejną częścią homilii, wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmuje ona okres od 2 sierpnia 2015 do 21 lutego 2016 roku. Zapis homilii może stanowić materiał do różnych rozważań, zarówno związanych z kalendarzem liturgicznym, jak i od niego niezależnych. Poszczególne wypowiedzi nawiązują do czytań liturgicznych, ale bardzo często poruszają tematykę o wiele szerszą i dlatego mogą być pomocne nie tylko w ścisłym okresie kościelnego kalendarza, z którym są związane. Umieszczone tu rozważania nie wymagają znajomości poprzednich tomów, które już ukazały się poprzednio i mogą służyć zupełnie niezależnie od tomów następnych. Istnieje jednak ciągłość czasowa całego dorobku.
Okładka książki Homilie Loretańskie 13

29,00 zł 21,31 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Prezentowana tu pozycja jest kolejną częścią homilii, wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmuje ona okres od 8 lutego do 26 lipca 2015 roku. Zapis homilii może stanowić materiał do różnych rozważań, zarówno związanych z kalendarzem liturgicznym, jak i od niego niezależnych. Poszczególne wypowiedzi nawiązują do czytań liturgicznych, ale bardzo często poruszają tematykę o wiele szerszą i dlatego mogą być pomocne nie tylko w ścisłym okresie kościelnego kalendarza, z którym są związane. Umieszczone tu rozważania nie wymagają znajomości poprzednich tomów, które już ukazały się poprzednio i mogą służyć zupełnie niezależnie od tomów następnych. Istnieje jednak ciągłość czasowa całego dorobku.
Okładka książki Homilie Loretańskie T.12

29,00 zł 21,31 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Prezentowana tu pozycja jest kolejną częścią homilii wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmuje ona okres od 9 lutego do 17 sierpnia 2014 roku. Zapis homilii może stanowić materiał do różnych rozważań, zarówno związanych z kalendarzem liturgicznym, jak i od niego niezależnych. Poszczególne wypowiedzi nawiązują do czytań liturgicznych, ale bardzo często poruszają tematykę o wiele szerszą i dlatego mogą być pomocne nie tylko w ścisłym okresie kościelnego kalendarza, z którym są związane. Umieszczone tu rozważania nie wymagają znajomości poprzednich tomów, które już ukazały się poprzednio, i mogą służyć zupełnie niezależnie od tomów następnych. Istnieje jednak ciągłość czasowa całego dorobku.
Okładka książki Homilie okolicznościowe 1

29,00 zł 21,31 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Wydawnictwo Petrus wydaje już pod tytułem Homilie Loretańskie kolejne tomiki homilii, jakie wygłaszam w czasie coniedzielnych Mszy świętych, odprawianych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Oprócz tych wypowiedzi istnieje w nagraniach wiele innych, wypowiadanych w różnych miejscach i przy różnych okolicznościach. Ponieważ zawierają one także autorskie przemyślenia, wydaje się, że równolegle do poprzednio wspomnianych będą z przyjemnością przyjęte przez Czcigodnych Czytelników i dlatego postanowiłem je również publikować, stwarzając drugą serię, której nadałem tytuł Homilie okolicznościowe. Od Autora
Okładka książki Rozmaitości biblijne

39,00 zł 28,66 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Każdy warsztat od czasu do czasu trzeba poddać generalnym porządkom, aby usunąć z niego wszystko to, co pozostało po wykonanych pracach. Podobnie ma się sprawa z warsztatem pisarskim, z którego wynosi się gotowe prace oddawane do publikacji, ale w nim także gromadą się mniej lub bardziej wykorzystane fragmenty, niedokończone opracowania, rozpoczęte tematy, które z różnych powodów nie doczekały się ostatecznego wykończenia. Wszystkie te mniejsze lub większe całości, a także fragmenty już najprawdopodobniej nie zostaną podjęte w dalszej pracy, gdyż wartki prąd życia przynosi nam coraz to nowe wezwania tematyczne, a wiele tematów traci z czasem swoja aktualność. W tych jednak fragmentach zawierają się pewne przemyślenia, którymi warto byłoby się podzielić. Taka jest geneza prezentowanej książki, która składa się ze wspomnianych powyżej materiałów, często krótkich i fragmentarycznych, ale z których nadal można jeszcze wyciągnąć pożyteczne myśli, którymi Autor pragnie podzielić się z Czytelnikami. Opracowanie nie stanowi zwartej całości, stąd w jego tytule umieszczono określenie rozmaitości. Wszystkie łączą się z szeroko pojętą problematyką biblijną i mogą przyczynić się do pełniejszego poznania tej jedynej Księgi, której zawartość treściowa jest niewyczerpana.
Okładka książki Błogosławieni miłosierni. Przewodnik duchowy

23,00 zł 16,90 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

W specjalnym roku poświęconym tajemnicy Bożego Miłosierdzia, ustanowionym przez papieża Franciszka, gdy spodziewamy się jego przybycia do naszego kraju w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, których hasło także odwołuje się do tajemnicy miłosierdzia, trzeba szczególnie przemyśleć tę problematykę. Prezentowany Przewodnik jest zbiorem rozważań, którym wprawdzie daleko do systematycznego wyłożenia całego zagadnienia, ale w niektórych – wydaje się ważnych aspektach miłosierdzia – może stanowić pomoc w zrozumieniu i wprowadzeniu we własne życie tego, co aktualnie przeżywane jest i głęboko rozważane przez Kościół na całym świecie, a tym bardziej w naszej Ojczyźnie.
Okładka książki Rozważania pasyjne

27,00 zł 19,84 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Męka Jezusa dla każdego przedstawia tajemnicę, nad którą warto się zastanowić. Wierzący znajduje w niej gwarancję swego zbawienia, które dzięki zasługom tej męki może osiągnąć, jeżeli w swej drodze życiowej podąży za cierpiącym Chrystusem i dojdzie do udziału w Jego zmartwychwstaniu. Dla niewierzących opisy męki Jezusowej mogą stać się przykładem bohaterstwa, a równocześnie zwierciadłem, w którym odbijają się bardzo różne ludzkie postawy, z jakimi wszyscy się spotykają i często szukają ich zrozumienia. Prezentowane zatem w tej pozycji rozważania mogą trafić do wszystkich, choć przede wszystkim stanowią medytację religijną. Taka medytacja przede wszystkim wiąże się z kazaniami pasyjnymi, głoszonymi przez sześć niedziel Wielkiego Postu i dlatego przytoczone rozważania ułożone są w zestawy, składające się z sześciu jednostek. Rozważania jednak mogą znaleźć szersze zastosowania w przemyśleniach każdego, kto odważy się je wziąć do ręki.
Okładka książki Homilie Loretańskie (4)

29,00 zł 21,31 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Prezentowana tu pozycja jest kolejną częścią homilii wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmują one okres od Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (30 maja 2010) do Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia 2011). Zapis homilii może stanowić materiał do różnych rozważań, zarówno związanych z kalendarzem liturgicznym, jak i od niego niezależnych. Poszczególne wypowiedzi nawiązują do czytań liturgicznych, ale bardzo często poruszają tematykę o wiele szerszą i dlatego mogą być pomocne nie tylko w ścisłym okresie kościelnego kalendarza, z którym są związane. Umieszczone tu rozważania nie wymagają znajomości poprzednich tomów, które już ukazały się poprzednio, i mogą służyć zupełnie niezależnie od tomów następnych. Istnieje jednak ciągłość czasowa całego dorobku.
Okładka książki Biblia w świecie mitów

39,90 zł 29,32 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Biblia w świecie mitów. W powszechnej świadomości funkcjonują dwa modele myślenia. Według jednego z nich, Biblia nie posiada żadnej szczególnej wartości i trzeba ją zaliczyć do mitów, rozumianych jako pierwotne i fałszywe poznanie prymitywnych kultur. Według innego sposobu myślenia Biblia jako księga święta, przez żydów i chrześcijan uważana za Słowo Boga, daleka jest od mitycznego sposobu myślenia, a ewentualne podobieństwa są jedynie drugorzędne. Oba te sposoby ujęcia stosunku Biblii i mitów są zupełnie błędne, przede wszystkim z powodu błędnych pojęć, które głoszone były przez różne pseudoautorytety . Potrzeba zatem przede wszystkim sprecyzowania pojęć, a następnie wyprostowania pseudonaukowych fałszów, aby zrozumieć wartość mitu jako sposobu ludzkiego poznania, aby potem zrozumieć, że Biblia, która powstała w czasach powszechnego panowania myślenia mitycznego, pisana po ludzku i dla ludzi, w wielkim stopniu posługuje się mitem i w jego języku wyraża swoje wzniosłe treści. Mit nie jest jedynym sposobem przemawiania Biblii, a mit stosowany w Biblii ma swoje szczególne oblicze, niemniej nie można zrozumieć treści biblijnych bez nauczenia się odczytywania ich w języku mitu. Książka podejmuje wspomniane tu zagadnienia, choć ze względu na ogrom materiału nie może go wyczerpać. Wskazuje jednak drogi, którymi rozumienie Biblii musi podążyć, jeżeli nie chce wikłać się w sprzecznościach, których na historycznej drodze poznawania Biblii nie brakowało.
Okładka książki Homilie Loretańskie 2

29,00 zł 21,31 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Prezentowana tu pozycja jest kolejną częścią homilii wygłaszanych w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Obejmują one okres od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu (1 marca 2009) do Uroczystości Chrystusa Króla (25 listopada 2009). Zapis homilii może stanowić materiał do różnych rozważań, zarówno związanych z kalendarzem liturgicznym, jak i od niego niezależnych. Poszczególne wypowiedzi nawiązują do czytań liturgicznych, ale bardzo często poruszają tematykę o wiele szerszą i dlatego mogą być pomocne nie tylko w ścisłym okresie kościelnego kalendarza, z którym są związane. Umieszczone tu rozważania nie wymagają znajomości pierwszego tomu, który już ukazał się poprzednio, i mogą służyć zupełnie niezależnie od tomów następnych, które są już przygotowywane. Istnieje jednak ciągłość czasowa całego dorobku, który – mamy nadzieję – doczeka się kompletnej publikacji.
Okładka książki Rozważania maryjne

29,00 zł 21,31 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

W ramach tych rozważań możesz znaleźć: - czytanki na nabożeństwa majowe; - rozważania różańcowe; - krótkie wprowadzenia do tajemnic różańcowych; - przygotowanie do Bożego Narodzenia; - teksty o problematyce maryjnej.
Okładka książki Homilie Loretańskie

29,00 zł 21,31 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Prezentowana książka jest pierwszym tomem zapisu homilii wygłaszanych zasadniczo w każdą niedzielę i święta obowiązujące, o ile nie zachodziła jakaś przeszkoda, na Mszy świętej w Kaplicy Loretańskiej przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie o godzinie 1015. Umieszczone tu homilie odpowiadają okresowi od października 2008 do lutego 2009 roku. Ze względu na miejsce wygłaszania nazwane zostały Homiliami Loretańskimi Poszczególne homilie przede wszystkim nawiązują do bieżących tekstów czytań liturgicznych, które w każdym przypadku są zaznaczone. Zaznacza się także określenie odnośnego dnia liturgicznego, co może dopomóc w wybiórczym odczytywaniu związanym z konkretnymi dniami liturgicznymi. Przytaczane teksty niezależnie od biegu roku liturgicznego mogą służyć jako lektura duchowa, a także dla rozszerzenia znajomości prawd wiary. Przygotowujący homilie lub liturgiczne komentarze biblijne mogą znaleźć w tych tekstach wiele przydatnego im materiału, choć wydaje się, że absolutnie nie nadają się one na gotowe homilie nie tylko ze względu na aktualizacje do minionego już czasu, ale także ze względu na szczególny sposób wypowiedzi, który jest charakterystyczny dla autora, a w innym wykonaniu mógłby zupełnie nie pasować do mówiącego. Teksty wypowiadane podczas liturgii mają być osobistym świadectwem mówiącego. Jeżeli jednak ktoś w swym przygotowywaniu wypowiedzi będzie mógł znaleźć pomoc w prezentowanych tekstach, będzie to radością autora, ale prezentuje je raczej dla szerszego grona czytelników, nie tyle jako pomoc homiletyczną, ile podstawę osobistego przemyślenia. Dlatego każdy może sięgnąć do myśli, jakie zostały tu rozwinięte.
Okładka książki Rozważania Maryjne

29,00 zł 21,31 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

W ramach tych rozważań możesz znaleźć: - czytanki na nabożeństwa majowe; - rozważania różańcowe; - krótkie wprowadzenia do tajemnic różańcowych; - przygotowanie do Bożego Narodzenia; - teksty o problematyce maryjnej.
Okładka książki Czytając Stary Testament

23,00 zł 16,90 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Pismo Święte w swych księgach historycznych przedstawia historię zbawienia, która jest szczególną, prorocką interpretacją historii ludzkości, a przed wszystkim historii narodu izraelskiego. Historia zbawienie jest religijnym pouczeniem, które przedstawia Boga-Zbawiciela działającego i objawiającego się w historii i poprzez historię. To religijne ujęcie nawiązuje do historii, ale jego historyczność w sensie dzisiejszego rozumienia historii posiada różne stopnie ścisłości. Księgi omawiane w prezentowanej publikacji pod tym względem lokują się na ostatnim miejscu. Są wytworem tradycji, które przekazywane były przez pokolenia, ale nie posiadają innych źródeł historycznych. Ich zbiór i kompozycja są więc przede wszystkim pouczeniem religijnym, a zapoznanie się z nimi okazuje się bardzo pouczające, jeżeli niekoniecznie dla historyka, to z pewnością dla człowieka religijnego, ale także dla każdego, kto chce poznać głębokie treści starożytnych kultur bardzo ze sobą powiązanych i wzajemnie na siebie oddziałujących.
Okładka książki Kultura Grecka A Stary Testament

29,90 zł 22,56 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Wśród innych kultur kultura grecka w sposób szczególny wycisnęła na Biblii swoje piętno. Spotkanie Biblii i kultury greckiej przedstawia tak rozległy temat badania, że osobno zajmujemy się relacjami kultury greckiej w odniesieniu do Starego Testamentu. Po krótkim wprowadzeniu w historię Grecji i jej kulturę, poznawać będziemy ślady spotkania Izraelitów z Grekami, jakie znajdują się w Starym Testamencie. To spotkanie przerodzi się w otwarty konflikt, który opisany został w biblijnych księgach zwanych machabejskimi, a zaistniała sytuacja znalazła swoje odzwierciedlenie także w innych księgach. Potężnym instrumentem wzajemnego oddziaływania Biblii i kultury greckiej stało się przetłumaczenie ksiąg biblijnych na język grecki, czemu towarzyszyły także dwa ważne zjawiska. Po pierwsze kilka ksiąg, które pierwotnie napisane były w języku semickim, po przetłumaczeniu ich na język grecki zachowały się jedynie w tej, wtórnej wersji językowej. Hebrajski pierwowzór zaginął prawdopodobnie dlatego, że księgi te czytane były głównie po grecku przez Żydów z diaspory, czyli rozproszenia, jakie objęło cały ówczesny świat cywilizowany. Te więc czytane, a konsekwentnie także częściej przepisywane, egzemplarze się zachowały, a hebrajskie zaginęły. Drugim interesującym zjawiskiem literackim jest powstanie dwu ksiąg w całości i pewnych fragmentów zawartych w innych księgach, od razu w greckiej wersji językowej. Były to pisma związane z diasporą i dlatego napisane zostały w języku przez tę diasporę używanym.
Okładka książki Kultury anatolijskie a Biblia

30,45 zł 22,97 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Anatolia, to kraj nazwany przez Greków Krajem Wschodu od ich słowa anatole, oznaczającego wschód. To ziemia, którą później nazwano Azją Mniejszą, a dziś znajduje się na terytorium państwa tureckiego. Jest to jeden z najważniejszych rejonów w dziejach świata. Niezwykły półwysep stanowiący pomost między ogromną Azja a małą Europą, półwysep, na którym ukształtowały się wspaniałe wczesne cywilizacje: hetycka, lidyjska, frygijska, karyjska i wiele innych. Nasze zainteresowania Anatolią ograniczamy do starożytności i kończymy na pierwszym wieku po Chrystusie, w tym bowiem przedziale czasowym zachodzą interesujące nas zależności pomiędzy kulturami anatolijskimi a Biblią. Anatolia wybitnie obecna jest na kartach Biblii, jej ludy stykały się ze starożytnym Izraelem, a w Nowym Testamencie jest to teren działalności św. Pawła i św. Jana.
Okładka książki Mesjanizm

29,00 zł 21,31 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Termin mesjanizm jest z pewnością jednym z częściej używanych terminów, jaki odnosi się przede wszystkim do dziedziny religijnej, ale nie tylko, oznacza pewne idee religijne, ale również i inne, a także różnego rodzaju programy z politycznymi włącznie. Odnosi się do rzeczywistości idealnej i oczekiwanej lub realnej. W tym wielorakim używaniu terminu mesjanizm nie ma jednoznaczności, a przede wszystkim w dużym stopniu zagubiliśmy właściwy jego sens i dlatego istnieje niebezpieczeństwo, że oznacza on coś niewłaściwie lub błędnie, a jego istotny sens może pozostać gdzieś na uboczu. Zadaniem prezentowanej książki jest ukazanie właściwego znaczenia mesjanizmu w rozwoju religijnej myśli judaizmu i chrześcijaństwa. W obu tych religiach mesjanizm odgrywa istotną rolę. Chrześcijanie rozpoznają Mesjasza w Jezusie z Nazaretu i oczekują Jego powtórnego przyjścia, które będzie objawieniem się transcendentnej rzeczywistości, judaizm natomiast oczekuje eschatologicznego królestwa mesjańskiego, jakie Mesjasz założy na tej ziemi.
Okładka książki Religia Izraela Wobec Religii Ościennych Tw

29,00 zł 21,59 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na swej historycznej drodze w sposób bezpośredni. Były to religie Lewantu czyli ziem wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, religie Egipcjan, Mezopotamii, Anatolii, Persji, Grecji i Rzymu.
Okładka książki O Bogu i człowieku

19,00 zł 13,96 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka jest zapisem rozważań nad problemami, które wciąż są aktualne: Czy Pan Bóg zbankrutuje? Czy Jezus jest mitem? Od małpy czy od Boga? - problem ewolucji na właściwym miejscu. Chrystus Zmartwychwstał - i co z tego? Czy religię wymyślili ludzie? Co przyroda mówi o Bogu? Fragment książki       Czy Pan Bóg bankrutuje?       Pytanie postawione w tytule tego rozważania jest prowokacyjne. Można je jednak tak sformułować w obliczu obserwowanego wycofywania myśli o Bogu z życia ludzkiego i filozoficznych twierdzeń o śmierci Boga. Czy rzeczywiście w dzisiejszym świecie nie ma miejsca dla Boga, czy jest On niepotrzebny i może odejść?       Obserwujemy postęp nauki i techniki. Człowiek coraz więcej potrafi sobie wytłumaczyć i coraz bardziej sobie wystarcza. Dlatego zachłysnął się swoją wiedzą i swoją mocą. Czasem wręcz uważa, że Bóg nie jest mu potrzebny ani do tłumaczenia świata, ani do obrony przed niebezpieczeństwami.       Tymczasem rozwój nauki obalił niesłuszne mniemanie o poznawalności całego świata. Okazuje się, że świat stanowi niezgłębioną tajemnicę, a rozum, stale ją odkrywając, nie potrafi jej przeniknąć do końca. Pod koniec XIX wieku ludzie mniemali, że ich obraz świata jest doskonały i poznanie wszystkich tajników jest tylko kwestią czasu. Odkrycia Alberta Einsteina przekonały nas, że ten XIX-wieczny obraz świata nie był ostateczny, co więcej, dziś wiadomo, że każdy obraz stworzony przez naukę jest tylko kolejnym przybliżeniem, ale nie oddaje całej rzeczywistości. Twierdzenie Kurta Godła w matematyce i zasada nieokreśloności Wernera K. Heisenberga w fizyce są naukowymi stwierdzeniami niezdolności ludzkiego rozumu do przeniknięcia całej tajemnicy świata przyrody.       Równocześnie postęp techniki doprowadza ludzkość do groźby zagłady, samounicestwienia. Okazuje się, że człowiekowi przede wszystkim potrzebna jest moralność, której brak - przy dzisiejszych możliwościach technicznych - czyni człowieka groźnym dla siebie samego.       A zatem ani nauka, ani technika nie potrafią zastąpić Boga. Poznanie istnienia głębokiej tajemnicy rzeczywistości i złożoności mechanizmu, jaki stanowi ten świat, pokazuje coraz lepiej wielkość Boga, który przenika tę tajemnicę i stworzył ten mechanizm. Człowiek potrzebuje Boga także jako oparcia dla zasad moralnych, które w dzisiejszym świecie są tak konieczne.       Dlatego pragniemy poznawać Boga i temu będą służyć nasze rozważania. Na temat katechizacji mówił kardynał Karol Wojtyła w Kalwarii 5 czerwca 1977 roku:       Nie można się zadowolić jakimś elementarnym nauczaniem, jakąś podstawową tylko katechizacją. Gdybyśmy się tym zadowolili, skazalibyśmy się na tzw. wtórny analfabetyzm religijny, który, niestety, dzisiaj w szerokich kręgach chrześcijan, mało odpowiedzialnych, pojawia się. Nauczanie musi iść w parze z różnymi stopniami i kierunkami wykształcenia. Dlatego Kościół święty prowadzi katechizację nie tylko dzieci i nie tylko młodzieży, nie tylko dorosłych, ale również prowadzi katechizację o różnych profilach.       Katecheza jest zadaniem całego Kościoła: duszpasterzy, sióstr zakonnych, które nam bardzo pomagają, ale także i rodziców, i świeckich. Trzeba nam, zwłaszcza w czasach, w których żyjemy, jeżeli mamy być wierni temu, co nam Pan Jezus powiedział, rozstając się z nami, temu, na czym oparł posłannictwo Kościoła - jeżeli temu mamy być wierni, trzeba nam sprawę katechezy, katechizacji przyjąć jako sprawę powszechną, która wszystkich nas zobowiązuje i do której wszyscy na swój sposób musimy przykładać ręce.       Trzeba, ażeby w parze z katechizacją dzieci i młodzieży szła katechizacja dorosłych. O Bogu i człowiekuSpis treści Czy Pan Bóg bankrutuje? 7 „Niebo w płomieniach" 9 Może Jezus jest mitem? - Co to jest mit? 12 Pismo Święte a Mity 15 „Kamienie wołać będą" 19 Jeżeli Jezus nie jest mitem, to co ma nam do powiedzenia? 22 Religia krzyża a sens życia 25 Krzyż a moralność człowieka 28 Krzyż a porządek społeczny 32 Czy Kościół jest ogranizacją? 36 Problem historii Kościoła 39 Papieże XX wieku 44 „Wszystkie drogi Kościoła prowadzą do człowieka" 49 „Człowiek istota nieznana" 54 Od małpy czy od Boga? 57 Problem ewolucji na właściwym miejscu 60 Skończmy z przeciwstawianiem nauki i religii 65 Horyzonty ewolucji 70 Krzyż Chrystusa moim znakiem 73 Chrystus zmartwychwstał - co z tego wynika? 77 Ciało człowieka, które ma zmartwychwstać 80 Nas dwoje i to trzecie 84 Otwarcie się na dar życia 88 Czy religię wymyślili ludzie? 92 CO TO JEST RELIGIA? 97 Rozwój religii na świecie 101 Jestem świadkiem Chrystusa 105 Istotne cechy rodziny 108 Sakrament małżeństwa 111 Etyka małżeńska 115 Małżeństwo drogą do doskonałości 118 Cały świat mówi o Bogu 121 Wiara i niewiara uczonych 125 Kosmologia i jej głos 130 Myślenie filozoficzne 133 Z rozwoju myśli filozoficznej 136 Chrześcijaństwo a filozofia 139 Święty Justyn 142 Święty Augustyn 146 Święty Anzelm 150 Wprowadzenie w myśl św. Tomasza z Akwinu 153 Ontologiczne składniki bytu 157 Ku samoistnemu istnieniu 160 Pierwsza droga św. Tomasza 163 Druga i trzecia droga św. Tomasza 166 Czwarta i piąta droga św. Tomasza 168 Degradacja pojęcia Boga 170 Przyroda mówi o Bogu 173 Problem cybernetyki 175
Okładka książki Historia literacka Biblii

47,25 zł 34,72 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Pismo Święte to uporządkowany zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu w ich gotowej i ostatecznej postaci. Trzeba jednak uświadomić sobie, że poszczególne księgi mają długą historię powstawania i tworzenia, a ostateczną postać literacką nadano im często po długim okresie rozwoju. Prezentowane dzieło przedstawia tę historie, historyczną drogę, na której formowała się Biblia i przekształcały poszczególne jej księgi zanim osiągnęły ostateczną postać. Jest to droga ludzkiego wysiłku, jaki wnosi człowiek w dzieło literackie, które dzięki Bożemu natchnieniu staje się Słowem Bożym w ludzkiej szacie literackiej. Dzieje spisywania Biblii rozpoczynają się na Synaju, gdzie powstają kamienne tablice, zawierające dziesięć słów Boga, a kończą nowotestamentalnymi pismami przełomu I i II wieku po Chrystusie. Do śledzenia tej drogi zostały dodane krótkie wzmianki o literaturze apokryficznej, która stanowi literackie tło ksiąg natchnionych.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj