KATEGORIE [rozwiń]

Najda Magdalena

Okładka książki Psychologia sali sądowej

89,90 zł 54,34 zł


Psychologia sali sądowej koncentruje się na tematyce pozaprawnej warstwy postępowania sądowego. Autorzy podejmują, rzadko obecny w literaturze prawniczej, problem znaczenia, jaki mają dla przebiegu, a nierzadko także dla wyniku postępowania, sposób komunikowania się, emocje i stres, typ motywacji, a także fizyczne zmęczenie. Zagadnienia ujmowane są z perspektywy sędziów i psychologa, co nadaje treściom przekazywanym w książce niezwykle praktyczny, życiowy wymiar przy pełnym zachowaniu ich wartości naukowej. Książka zawiera wiele konkretnych wskazówek dotyczących tego, jak kierować salą sądową, a także własnymi zasobami psychicznymi. Obok narzędzi komunikacyjnych ułatwiających porozumiewanie się z uczestnikami postępowania i zarządzanie konfliktem, Czytelnik znajdzie techniki kierowania trudnymi emocjami, metody radzenia sobie z agresją, a także wskazówki, jak sędziowie powinni zadbać o siebie, aby uniknąć negatywnych skutków stresu związanego z pracą. Rysunki autorstwa sędziego Arkadiusza Krupy, będące jednocześnie uzupełnieniem, ilustracją i komentarzem przekazywanych treści, dodają książce uniwersalną wartość, jaką jest poczucie humoru. AUTORZY Magdalena Najda, filozof i psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca i autorka programów szkoleń z dziedziny etyki zawodowej dla sędziów, komunikacji i zarządzania emocjami w kontekście postępowania sądowego. Od wielu lat współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Zatrudniona w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, współpracuje z Uniwersytetem SWPS w Warszawie. Autorka publikacji z dziedziny etyki zawodowej, prawa i psychologii. Aleksandra Rutkowska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. W 2013 r. odbyła roczny staż w ETPCz, zaś w 2021 r. odbyła dziesięciomiesięczny staż w TSUE. Dwukrotnie nagrodzona przez Międzynarodową Komisję Prawników tytułem Europejski Sędzia Roku oraz wyróżnieniem. Jest autorką kilku pytań prejudycjalnych do TSUE, a także glos, artykułów oraz komentarzy. Jest wykładowcą KSSiP, ERA w Trewirze oraz EUI we Florencji. Dariusz Rutkowski, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie orzecznicze w sprawach cywilnych, upadłościowych i gospodarczych. Współautor Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego, wykładowca Wydawnictwa Wolters Kluwer w zakresie procedury cywilnej, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu SWPS w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych. Członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego.
Okładka książki Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii

33,60 zł 27,20 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest etyczna analiza zjawiska mobbingu z wykorzystaniem ustaleń psychologicznych. Mobbing można ujmować na wiele sposobów: jako patologię relacji między jednostkami, jako patologię zarządzania, jako znak czasów, w których osobisty sukces i wyścig po wygodne życie stały się najważniejszymi celami, kosztem takich wartości jak troska i odpowiedzialność za drugiego człowieka. W mojej pracy staram się umieścić mobbing w perspektywie etycznej, która pozwala zrozumieć to zjawisko przede wszystkim jako źródło zła moralnego. Celem moim jest wieloaspektowe pokazanie moralnego zła mobbingu, w ramach perspektywy integrującej wyniki badań psychologicznych z rezultatami dociekań etycznych. /ze Wstępu/
Okładka książki Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym

85,00 zł 73,06 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym to publikacja, w której zjawisko mobbingu, w niektórych krajach określane jako bullying, jest oceniane przez pryzmat konkretnych spraw sądowych przez psychologa oraz prawnika. Interdyscyplinarne ujęcie mobbingu wynika z faktu, że jest on kategorią prawną, ale równocześnie jest nieodłącznym elementem psychiki ludzkiej – dotyka on psychiki ofiary, psychiki prześladowcy oraz pozostałych, czynnych lub biernych, „uczestników” dręczenia. Bez głębszego zrozumienia mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw tego zjawiska rozstrzygnięcie sporu o mobbing nie jest możliwe. Książka jest przeznaczona dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy, biegłych wydających opinie, a ze względu na powszechność występowania zjawiska także dla pracowników i pracodawców jako stron stosunku pracy, którzy mogą stać się mobberami lub osobami mobbingowanymi.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj