KATEGORIE [rozwiń]

Józef Augustyn SJ

Okładka książki Wiara i miłość. W czasach wielkich wyzwań

37,00 zł 33,28 zł


Ojciec Józef Augustyn SJ od kilkunastu lat poprzez swoje publikacje - książki, artykuły, wywiady - oraz głoszone rekolekcje wpisuje się w dyskusję o problemach Kościoła. Ma odwagę mówić i pisać o tym, co w Kościele polskim i powszechnym jest najważniejsze. Zawsze zajmuje się kluczowymi problemami kapłanów i wiernych. Nie boi się poruszać tematów tabu. Ma odwagę inspirować do dyskusji w kwestiach, które są traktowane jak"zmowa milczenia". Do tej pory zawarł to w kilkudziesięciu opublikowanych książkach, dziesiątkach artykułów, bardzo wielu udzielonych wywiadach i nieustannie głoszonych rekolekcjach w Polsce i za granicą. Dla wielu wiernych i kapłanów jest niezmiennie punktem odniesienia w szeroko dyskutowanych problemach.
Okładka książki Miłosierdzie Boga i ludzi. Rozmowy i komentarze

26,00 zł 23,39 zł


Książka o. Józefa Augustyna to swoista kronika wydarzeń z życia Kościoła, które autor wnikliwie analizuje. Najczęściej są to wydarzenia bardzo trudne dla Kościoła, jak odchodzenie księży z szeregów kapłańskich, łamanie celibatu, nadużycia seksualne duchownych wobec nieletnich, kryzys małżeństwa i rodziny, ataki działaczy gender i LGBT na nauczanie Kościoła, fałszywe oskarżenia wysuwane przeciwko chrześcijaństwu przez środowiska laickie i lewicowe. Komentarze poświęcone są także sztuce prowadzenia życia duchowego, modlitwie, miłości małżeńskiej, formacji seminaryjnej i kapłańskiej, umartwieniu i pokucie, spowiedzi św., kierownictwu duchowemu.
Okładka książki Życie i Eucharystia. Medytacje

12,50 zł 10,02 zł


Wyjątkowy przewodnik, który pomoże nam spojrzeć na Eucharystię nie tylko jako obowiązek wierzącego człowieka, lecz przede wszystkim jako dar Chrystusowej miłości. Jednocześnie pozwoli odkryć, że celem uczestnictwa w niej jest przemiana naszego życia na wzór życia Jezusa, naśladowanie Go w naszym życiu. Jeżeli będziemy uczestniczyć w niej szczerze i z zaangażowaniem, wówczas połączymy Eucharystię z naszą codziennością. Wtedy stanie się ona dla nas źródłem wzrastania w prawdziwej miłości: przyjacielskiej, narzeczeńskiej, małżeńskiej, rodzicielskiej, kapłańskiej, wspólnotowej i każdej innej.Przewodnikiem na tej drodze będzie dla nas ceniony kierownik duchowy, jezuita o. Józef Augustyn.
Okładka książki Słowo Boże w walce przeciw ośmiu złym myślom - Audiobook
audiobook

24,90 zł 15,48 zł


Leon Nieścior OMI, doskonały znawca Ojców Pustyni, omawia "antyrretyczną" metodę walki ze złymi myślami, odwołując się do Ewagriusza z Pontu i jego dzieła O sporze z myślami. Złe myśli, które powiązane są z działaniem złego ducha, można zwalczać jedynie za pomocą Słowa Bożego, jak czynił to Jezus na pustyni w czasie czterdziestodniowego postu. Trzy homilie Józefa Augustyna SJ w nagraniu stanowią praktyczne wprowadzenie do walki ze złymi myślami, przedstawionej przez Ewagriusza. Sesja zarejestrowana w Domu Rekolekcyjnym św. Józefa Księży Jezuitów w Czechowicach-Dziedzicach. Spis utworów 01. Homilia pierwsza (Mt 4, 1-12)- Józef Augustyn SJ 02-03 Konferencja pierwsza - Leon Nieścior OMI 45:30 O "metodzie" zaprzeczania złym myślom według Ewagriusza z Pontu 04-05 Konferencja druga - Leon Nieścior OMI 44’30" Słowo Boże w walce z myślami obżarstwa i nieczystości 06-08 Konferencja trzecia - Leon Nieścior OMI 48’05" Słowo Boże w walce z myślami chciwości i smutku 09-10 Homilia druga (Łk 24, 13-35) - Józef Augustyn SJ 38’30" 11-12 Konferencja czwarta - Leon Nieścior OMI 31’05" Słowo Boże w walce z myślami gniewu i zniechęcenia (acedii) 13-14 Konferencja piąta - Leon Nieścior OMI 35’36" Słowo Boże w walce z myślami próżności i pychy 15. Komentarz do modlitwy ofiarowania - Józef Augustyn SJ 19’32 16-17 Homilia trzecia (Ap 12, 1-18) - Józef Augustyn SJ 38’58"
Okładka książki Kwadrans szczerości

21,90 zł 12,67 zł


Codzienny rachunek sumienia, który proponuje św. Ignacy Loyola w "Ćwiczeniach duchownych", nie jest "rozliczaniem się" z własnych upadków i słabości, ale szczerym i miłosnym dialogiem człowieka z Bogiem o naszym życiu. W codziennym rachunku sumienia odkrywamy najpierw bezwarunkową miłość Boga, a następnie naszą odpowiedź na nią. Rachunek sumienia, na który Ojciec Ignacy każdego dnia każe przeznaczyć kwadrans, to codziennym "Kwadrans szczerości" - kwadrans szukania Prawdy o Bogu i prawdy o człowieku. Do książki został dołączony także rachunek sumienia mogący pomóc w bezpośrednim przygotowaniu do spowiedzi. Zwieńczeniem codziennego "kwadransa szczerości" staje się bowiem spotkanie człowieka z miłosiernym Ojcem w sakramencie pokuty i pojednania.
Okładka książki Jak walczyć z duchem gniewu,smutku, acedii mp3 - Audiobook
audiobook

19,90 zł 11,51 zł


Skupienie rekolekcyjne Jak walczyć z duchem gniewu,smutku, acedii, wyniosłości i pychy. Według Ojca Pustyni Ewagriuszaz Pontu, jest próbą praktycznego wcielenia w codzienneżycie duchowe nauki pontyjskiego mnicha. Prezentowanerozważania są zaproszeniem do głębszego poznawania siebie,pełniejszego otwierania się na Boga i Jego miłość w naszejzabieganej i zapracowanej codzienności. Nagranie (na żywo)zostało zrealizowane w Centrum Duchowej Formacji KsiężySalwatorianów w Krakowie.
Okładka książki Ćwiczenia duchowne w praktyce

12,54 zł 8,57 zł


Autor książki, odwołując się do osobistego doświadczenia odprawiania i udzielania rekolekcji ignacjańskich, tytułową praktykę Ćwiczeń duchownych ujmuje zarówno od strony osób odprawiających, jak i udzielających ich. Zwięźle opisuje nie tylko warunki uczestnictwa, lecz także warunki dawania rekolekcji ignacjańskich. Osoby zgłaszające się na nie mają prawo znać - choćby w zarysie - metodę, według której będą prowadzone, oraz jakie wymagania Kościół stawia zarówno im, jak i tym, których dopuszcza do towarzyszenia w Ćwiczeniach. W udzielaniu Ćwiczeń według metody Ojca Ignacego nie ma żadnej magii czy tajemnej wiedzy. Święty Ignacy wszystko dokładnie opisał w książeczce Ćwiczeń duchownych.
Okładka książki Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole

14,90 zł 10,19 zł


Książka Józefa Augustyna SJ jest odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie rodziców, nauczycieli i katechetów. Ma charakter naukowej rozprawy w perspektywie Ewangelii i dokumentów Stolicy Apostolskiej, w których omówiona została problematyka wychowania seksualnego dzieci i młodzieży. W swych rozważaniach Autor odwołuje się do prawa naturalnego kierującego ludzką seksualnością, podkreślając przy tym wymiar moralny i duchowy człowieka. Z dużą dozą empatii, zrozumienia, spokoju i życzliwości wyjaśnia, jak powinno przebiegać wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole.Poradnikowy charakter książki nie spłyca ważkich problemów związanych z wychowaniem. Czytelnik znajdzie tu odpowiedź na wiele nurtujących wątpliwości:Jak osiągnąć dojrzałą postawę wobec własnej seksualności?Jak wychowywać młodego człowieka, aby sfera psychoseksualna była darem dla drugiej osoby?Jak pogodzić witalną żywiołowość seksualizmu z życiem religijnym?
Okładka książki O uporządkowaniu naszych uczuć audiobook
audiobook

19,90 zł 13,59 zł


Odwołując się do rozważań Ewagriusza z Pontu "o ośmiu duchach zła" ojciec Józef Augustyn SJ proponuje nam skupienie rekolekcyjne o warunkach i metodach pracy nad światem naszych uczuć. Wszystkie nasze uczucia, także te "najgorsze" - jak podkreśla Autor - winny stawać się dla nas okazją do powierzania naszego życia Bogu. Im trudniejsze bywają nasze stany uczuciowe, tym bardziej możemy przecież liczyć na miłosierdzie i łaskę Boga. Celem pracy nad światem naszych uczuć jest upodobnienie się do Jezusa Chrystusa zgodnie z tym, co mówi św. Paweł: "Miejcie te same uczucia, co Jezus Chrystus".
Okładka książki Jak szukać i znajdować wolę Bożą audiobook mp3 - Audiobook
audiobook

12,54 zł 8,57 zł


Tytuł nagrania: Jak szukać i znajdować wolę Bożą? to poważne postawienie zagadnienia istotnego w życiu duchowym, a nie jedynie tania reklama. Józef Augustyn SJ w swoich rozważaniach ukazuje konsekwentnie, że szukanie i pełnienie woli Bożej łączy się z zaangażowaniem, trudem i duchowym zmaganiem. Jest to jednak trud celowy. Istota woli Bożej to nasze uczestnictwo w nieskończonej miłości Boga, która jest źródłem naszego szczęścia - doczesnego i wiecznego. Rozważania o. Augustyna o szukaniu i pełnieniu woli Bożej mają charakter integralny i uwzględniają wszystkie wymiary ludzkiego życia: duchowy, moralny, emocjonalny i wspólnotowy. Ks. Tadeusz Huk.
Okładka książki CD MP3 Adoracja Najświętszego Sakramentu (audiobook)
audiobook

28,00 zł 17,36 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

„Jezus w Eucharystii daje nam samego siebie pod postacią chleba i wina, byśmy mieli do Niego prosty, bezpośredni przystęp, abyśmy mogli Go oglądać naszymi oczyma, słuchać naszymi uszami, spożywać naszymi ustami, by w ten sposób upodabniać nasze serca do Jego Boskiego Serca. Jeżeli chcemy, by nasze życie było dobre, piękne, szlachetne, by miało jasny cel i sens, patrzmy na Jezusa, kontemplujmy Go w Najświętszym Sakramencie, prośmy serdecznie, abyśmy mieli uczestnictwo w Jego Boskim i Ludzkim życiu". Józef Augustyn SJ Nagranie, w którym Autor odwołując się do osobistego i duszpasterskiego doświadczenia, zaprasza do kontemplacji Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz odkrywania głębi i piękna modlitwy adoracyjnej. Ważna częścią zawartych tu refleksji są ćwiczenia, które stanowią praktyczna pomoc w cierpliwym uczeniu się „sztuki adoracji Audiobook publikacji Józefa Augustyna SJ pt. „ Jezus czeka na nas. Adoracja Najświętszego Sakramentu ”, która ukazała się nakładem Edycji św. Pawła (Częstochowa 2023).
Okładka książki Serce Jezusa. Ukojenie serc naszych CD - Audiobook
audiobook

26,90 zł 15,56 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Skupienie rekolekcyjne Serce Jezusa. Ukojenie serc naszych bpa Henryka Ciereszki oraz Józefa Augustyna to szczere świadectwo wiary i miłości. Autorzy, sięgając do swojego duszpasterskiego i osobistego doświadczenia, zapraszają do kontemplacji przebitego Serca Jezusa. Dzięki niej możemy przeczuć zło grzechu, który zdolny jest ugodzić Syna Bożego, oraz poznać nieskończoną głębię miłości Boga-Człowieka; to ona wybawia nas ze wszystkich naszych nieprawości. W przebitym Sercu Jezusa jest nasze przebaczenie, uzdrowienie, pocieszenie i ukojenie. Spis utworów 01. Homilia I. J. 19, 31-37 Bp Henryk Ciereszko 20'00" 02-03 Konferencja I. Józef Augustyn SJ 60'00" Rocznica ofiarowania Ojczyzny Sercu Jezusa: 1921-2021 Objawienie się Jezusa św. Małgorzacie M. Alacoque Dwanaście obietnic Serca Jezusowego 04-05 Konferencja II. Bp Henryk Ciereszko 48'00" Serce ludzkie i jego uczuciowość Uczuciowość człowieka Błędy i wypaczenia uczuciowości w człowieku Serce człowieka, jego istota i głębia, jako najintymniejszego centrum ludzkiej osoby 06-07 Konferencja III. Bp Henryk Ciereszko 53'00" Serce Jezusa – uczuciowość Boga-Człowieka Objawienie miłości i miłosierdzia Najświętszego Serca Jezusa w Jego nauczaniu, w przypowieściach i czynach 08. Konferencja IV. Bp Henryk Ciereszko 29'00" Misterium Najświętszego Serca Jezusa – najświętsza uczuciowość Jezusa Ujawnienie uczuć Serca Jezusa w Jego Człowieczeństwie Najintymniejsze tajemnice uczuć Serca Jezusa w jego relacji do Ojca Misterium krzyża – najpełniejsze objawienie miłości i miłosierdzia Serca Jezusowego 09. Konferencja V. Bp Henryk Ciereszko 30'00" Św. Faustyna czcicielką Najmiłosierniejszego Serca Pana Jezusa Serce Jezusa źródło miłości i miłosierdzia Ukojenie i pociecha w Sercu Jezusa Pragnienia Serca Jezusa – miłość serc ludzkich i miłosierdzie 10. Konferencja VI. Józef Augustyn SJ 28'00" Ofiarować się Jezusowi Szukać ukojenia w Sercu Jezusa Zapisać się w Sercu Boga 08. Homilia II. J 19, 25-27 Bp Henryk Ciereszko 09'00" 09. Homilia III. J 2, 13-25 Bp Henryk Ciereszko 12'00" 10. Konferencja VII. Józef Augustyn SJ 66'00" Serce Jezusa przebite naszymi grzechami Serce Jezusa nieskończoną miłość Boga Ojca Eucharystia złotym kluczem do nieba” (Anna Augustyn) 11. Zakończenie. Józef Augustyn SJ 15'00"
Okładka książki Zeszyty Formacji Duchowej nr 47 W trosce o...

13,50 zł 8,19 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Autor prezentuje serię artykułów na tematy związane z rozwojem życia duchowego. Wszystkie kolejne teksty można potraktować jako odpowiedź na pytanie: jak zapobiegać duchowemu i moralnemu rozmyciu, wypaleniu, zagubieniu?Ewangeliczna czystość serca i ewangeliczne ogołocenie - to najpewniejsza droga do podtrzymania i rozwijania w nas autentyczności życia duchowego i ducha modlitwy. Niebezpieczeństwo wewnętrznego rozbicia i wypalenia wiąże się bowiem ściśle z nieczystą troską o szukanie indywidualnej gratyfikacji na polu zawodowym, rodzinnym i towarzyskim oraz z lękowym przywiązaniem do siebie i do tego wszystkiego, kim jesteśmy, co robimy i co posiadamy.
Okładka książki Posłuszeństwo Bogu pośród Jego milczenia audiobook
audiobook

24,90 zł 14,41 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Prezentowana sesja, nagrana w jezuickim Centrum Duchowości w Częstochowie, podejmuje problem zmagania i walki o wierności Bogu i Jego przykazaniom „pośród milczenia Boga”: osobistych kryzysów wiary; zgorszenia ludzi Kościoła; kontestowania religii w mediach; krwawego prześladowania chrześcijan. Józef Augustyn SJ obrazuje swoje rozważania: powieścią o męczennikach japońskich z XVII wieku „Milczenie” Shusaku Endo; poematem Dietrich Baonhoeffera „Stacje na drodze do wolności” oraz ikoną św. Anny z Faras z Muzeum Narodowego w Warszawie.
Okładka książki Ludzkie lęki jako wyzwanie audiobook
audiobook

29,16 zł 16,04 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Autor ukazuje lęki jako integralną część ludzkiej egzystencji. Zasadniczym punktem odniesienia dla pokonywania ludzkich lęków jest dla Autora Eucharystia, a w niej w sposób szczególny słowa wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał. Nasze lęki przeżywane w perspektywie eucharystycznej nie tylko nie są dla nas zagrożeniem, ale przeciwnie – stają się wyzwaniem do pełniejszego odkrywania miłości Boga i ofiarnej miłości innych ludzi. Sesja zarejestrowana w Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie.
Okładka książki Błogosławieni czystego serca. Audiobook
audiobook

24,90 zł 14,41 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Jest to pierwsza z cyklu trzech sesji poświęconych radom ewangelicznym. Czystość serca, do której zaprasza Jezus – podkreśla autor - nie odnosi się jedynie do osób zakonnych i księży przyrzekających celibat, ale do wszystkich uczniów Chrystusa pragnących żyć w intymnej przyjaźni z Nim. Istotą czystości nie są najpierw ascetyczne ograniczenia i wyrzeczenia, ale głębokie pragnienie życia tylko dla Jezusa. Czystość wypływa bowiem z miłości do Pana i do niej prowadzi. Nagranie na żywo w Centrum Duchowości w Częstochowie
Okładka książki Wypalenie nie tylko na polu zawodowym
audiobook

24,90 zł 14,41 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Autor w swoich rozważaniach uwzględnia nie tylko społeczne i psychologiczne przyczyny wypalenia, ale również duchowe i moralne. Odwołując się do rozważań Viktora E. Frankla, ukazuje bezsens i pustkę egzystencjalną jako jedną z najważniejszych przyczyn wypalenia. Zdaniem Autora ujawnia się ono nie tylko na polu zawodowym, ale także społecznym, rodzinnym i wspólnotowym. W szukaniu środków zaradczych przeciwko wypaleniu o. Augustyn odwołuje się do własnych refleksji, a także do świadectwa ks. Franciszka Blachnickiego oraz Etty Hillesum. Na płycie wykorzystano fragmenty muzyczne Zdzisława M. Tulikowskiego. Projekt okładki: Jakub Nowicki Zdjęcie: ©Shutterstock Spis utworów 01-05 Miłość a wypalenie 45'30" Jednego serca trzeba mi na ziemi; Jak śmierć potężna jest miłość; Psychologiczna charakterystyka wypalenia; Wypalenie a doświadczenie duchowe i religijne. 06-09 Pustka egzystencjalna 34'34" Opis pustki egzystencjalnej; Bezsens życia; Nuda; Chaos emocjonalny i moralny; Skłonność do samointerpretacji; Triada neurotyczna; Pustka wewnętrzna a wypalenie; Zmęczenie a wypalenie. 10-14 Wypaleni w codzienności życia 39'47" Wypalenie małżeńskie i rodzinne; Wypalenie w życiu osób duchownych; Wypalenie w sztuce; Szukanie Boga lekarstwem na wypalenie. 15-20 Aby nie dopuścić do wypalenia 55'18" Świadectwo ks. F. Blachnickiego; Tęsknić - wołać - modlić się; Próbować - usiłować - trudzić się; Ufać - ufać - ufać; Cierpliwie zgadzać się na wolę Bożą; Zapominać o sobie. 21-23 O modlitwie 24'24" Proście a będzie wam dane; Świadectwo Etty Hillesum; Zasłaniam się modlitwą niczym murem; To boli, kiedy się nie modlę. 24-36 Pytania i odpowiedzi 54'00"
Okładka książki Ból krzywdy i radość przebaczenia+  CD

29,90 zł 16,44 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Znakomity poradnik dla osób, które nie potrafią sobie poradzić z poczuciem krzywdy, zaakceptowaniem wydarzeń z przeszłości oraz mają trudności z przebaczeniem sobie i innym. Znany autor i psycholog zachęca w nim do podjęcia decyzji otwartego zmierzenia się z własnymi uczuciami i przeszłością w celu uzdrowienia wewnętrznych zranień. Dodatkowym atutem książki jest dołączona płyta z nagranym cyklem 5 konferencji pt. Miłość i życie. Autor porusza w nich następujące tematy: Czym tak naprawdę jest miłość? Dlaczego warto otworzyć się na świat? Z czego wynika depresja?
Okładka książki Sakrament pojednania w.2015

19,90 zł 12,32 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka jest doskonałą pomocą dla wszystkich, którzy chcą bardziej świadomie i bardziej owocnie korzystać z sakramentu pojednania. Przeznaczona jest dla penitentów, także dla tych, którzy pełnią rolę spowiedników. Autor składa osobiste świadectwo, formułuje vademecum spowiednika oraz porusza podstawowe kwestie dotyczące spowiedzi: m.in.Czym jest sakrament pojednania? Jaka jest rola kapłana? Jak wzbudzać żal za grzechy? Autor jest doświadczonym spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Nawet ludzie, którzy nie mają problemów przy konfesjonale znajdą tam pewne ciekawe wskazówki, jak się spowiadać. Pokazane są też ludzkie problemy w relacjach penitent - spowiednik. Autor sugeruje spójne przekonujące propozycje ich rozwiązania. Książkę powinien przeczytać każdy chrześcijanin zainteresowany pogłębieniem swojej duchowości.Jest to nowa wersja książki - poszerzona, uaktualnionaKsiążkę nawiązuje do Świętego Roku MiłosierdziaZawiera konferencja o spowiedzi (kody QR)Zawiera wstęp ks. bpa Romana Pindla
Okładka książki Przewodnik po rozterkach młodości

19,90 zł 12,57 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Następnym etapem międzykontynentalnej pielgrzymki młodzieży będzie Kraków w roku 2016. Drodzy młodzi, Jezus wzywa nas, abyśmy odpowiedzieli na Jego propozycję życia, abyśmy zdecydowali, jaką drogą chcemy iść, żeby osiągnąć prawdziwą radość. Jest to wielkie wyzwanie wiary. Papież Franciszek W młodości każdy z nas otrzymuje wielką szansę. Co zrobić, aby owej szansy otrzymywanej u progu dorosłości nie zaprzepaścić? Jak żyć, by nadzieje, które budzi w nas młodość, w wieku dojrzałym nie przemieniły się w smutek zgorzknienia i żalu? Na te oraz wiele innych pytań, które najczęściej zadaje sobie młody człowiek, pomaga odpowiedzieć ta niewielka książeczka, w której autor rozważa problemy i rozterki młodych ludzi, proponując na końcu każdego rozdziału praktyczne ćwiczenia. Mogą być one wstępem zarówno do pogłębionej refleksji, jak i świadomej pracy nad własnym życiem, aby z każdym dniem stawało się ono lepsze...

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj