KATEGORIE [rozwiń]

Gwoździewicz-Matan Paulina

Okładka książki Umowy w działalności muzeów. Prawo cywilne. Prawo autorskie

33,60 zł 31,06 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka autorstwa Iwony Gredki-Ligarskiej, Pauliny Gwoździewicz-Matan i Wojciecha Kowalskiego „jest poświęcona analizie umów prawa prywatnego zawieranych przez muzea. Autorzy publikacji postawili sobie za cel odpowiedź na pytanie, w jaki sposób powinna być kształtowana treść umów cywilnoprawnych zawieranych przez muzea, by mogły one stanowić jednocześnie skuteczne narzędzie ochrony dziedzictwa kultury. Zagadnienie to nie było przedmiotem kompleksowej analizy w literaturze i w tym sensie książka ma charakter prekursorski. Zastosowany w pracy klucz doboru umów opiera się na misji i zadaniach muzeów. (…) Publikacja skierowana jest przede wszystkim do muzealników, osób związanych z funkcjonowaniem innych instytucji kultury, jak również do założycieli muzeów prywatnych.Dzięki szczegółowym rozważaniom dotyczącym optymalnego ukształtowania treści stosunków prawnych nawiązywanych przez muzea książka stanowi pozycję bardzo wartościową i pomocną dla prawników praktyków związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury”. Z recenzji prof. Wojciecha Popiołka Książka opublikowana przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Okładka książki Umowa użyczenia muzealium w prawie prywatnym

99,00 zł 82,62 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka przedstawia cywilnoprawne aspekty związane z udostępnianiem muzealiów w celach wystawienniczych. Autorka dokonuje analizy stosunku zobowiązaniowego, na podstawie którego muzea udostępniają swe zbiory innym podmiotom w celu ich zaprezentowania na wystawie. Omówiono m.in. takie zagadnienia jak: - charakter prawny umowy użyczenia muzealiów, - prawa i obowiązki stron tej umowy, - odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, - kwestie naruszeń majątkowych i osobistych praw twórcy w czasie prezentowania dzieł na wystawie, - problem ubezpieczeń i gwarancji państwowych. Zaprezentowane w monografii uwagi są wynikiem analizy umów stosowanych w praktyce przez muzea polskie i zagraniczne. Wyjaśnienia dotyczące konstrukcji umowy pomogą w skomplikowanym nieraz procesie organizowaniawystawy i będą przydatne w prawidłowym formułowaniu postanowień umownych.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj