KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Atut

Okładka książki Królowanie
nowość

24,00 zł 17,87 zł


Magdalena Stawowy–Żegalska urodziła się w 1961 r. w Mikołowie. W latach 80. debiutowała w czasopiśmie „Odra”. Publikowała swoje wiersze z „Życiu Literackim”, „Arkadii”, „B1” (piśmie literacko–artystycznym wychodzącym w Niemczech). Pisała także o malarstwie polskim w RFN do „Sztuki”. Wydała tomiki poezji „Owadowy sad” (2010), „Sama z sobą” (2014, „Zostawmy po sobie pełne jeziora” (2018).
Okładka książki Poznajmy się, mam na imię ZAZDROŚĆ

20,00 zł 14,89 zł


Seria Poznajmy się powstała z myślą o dzieciach w wieku 6-10 lat. Jej celem jest przybliżenie młodym czytelnikom niezwykłego świata emocji, ułatwienie zrozumienia go i wskazanie sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji.
Okładka książki Poznajmy się, mam na imię WSTYD

20,00 zł 14,89 zł


Seria Poznajmy się powstała z myślą o dzieciach w wieku 6-10 lat. Jej celem jest przybliżenie młodym czytelnikom niezwykłego świata emocji, ułatwienie zrozumienia go i wskazanie sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji.
Okładka książki Poznajmy się, mam na imię STRACH

20,00 zł 14,89 zł


Poznajmy się, mam na imię Strach - Małgorzata Gizak - opis książki: Seria „Poznajmy się" powstała z myślą o dzieciach w wieku 6 - 10 lat. Jej celem jest przybliżenie młodym czytelnikom niezwykłego świata emocji, ułatwienie zrozumienia go 1 wskazanie sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji. W trakcie rozwoju dziecko doświadcza różnych lęków. Z jednymi radzi sobie szybko, inne towarzyszą mu przez dłuższy czas utrudniając codzienne funkcjonowanie. Część czwarta pt. „Poznajmy się, mam na imię Strach" poświęcona jest kolejnej trudnej emocji. Książka nie tylko pozwala dzieciom spojrzeć na strach z innej perspektywy, ale zawiera również wiele ciekawych propozycji, które mogą wykorzystać, aby szybciej pozbyć się swoich lęków. Dziecko może czytać książkę samodzielnie lub wspólnie 2 rodzicami. Może być ona również wykorzystana przez nauczycieli, pedagogów i terapeutów.
Okładka książki Poznajmy się, mam na imię SMUTEK

20,00 zł 14,89 zł


Seria Poznajmy się powstała z myślą o dzieciach w wieku 6-10 lat. Jej celem jest przybliżenie młodym czytelnikom niezwykłego świata emocji, ułatwienie zrozumienia go i wskazanie sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji.
Okładka książki Metodologia jako sztuka wyjścia. Podejścia badawcze i praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzyństwem

42,00 zł 31,27 zł


Metodologia jako sztuka wyjścia - Martyna Pryszmont - opis książki: Martyna Pryszmont - doktor nauk humanistycznych, andra-gog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, zatrudniona w Zakładzie Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych, prowadzi Pracownię Metodologii Badań nad Edukacją w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Członkini ATA i TSBJ. Jej zamiłowanie do wizuałności znajduje odzwierciedlenie zarówno w aktywności naukowej, jak i dydaktycznej. Zainteresowania naukowe obejmują: metodologię badań nad edukacją, badania jakościowe - w tym podejścia: auto/biograficzne, posługujące się sztuką, auto/etnografię performatywną oraz strategie badawcze z użyciem fotografii i filmu; andragogikę i edukację dorosłych; macierzyństwo. Autorka publikacji naukowych poświęconych m.in. metodologii badań nad edukacją, macierzyństwu, edukacji dorosłych oraz ukrytemu programowi. Mama Idy i Astrid. Monografia Metodologia jako sztuka wyjścia jest jedną z najbardziej wartościowych publikacji andragogicznych ostatnich lat. Autorka kompetentnie i trafnie rekonstruuje procesy uczenia się kobiet z doświadczania macierzyństwa. Okazało się to możliwe dzięki zastosowaniu nowatorskiej metodologii integrującej jakościowe procedury badawcze z różnymi formami sztuki. Proponowane w książce rozwiązania wskazują nowe możliwości w zakresie badania trudnych do empirycznej eksploracji zjawisk życia społecznego. Nie wątpię, że będzie ona ważną i metodologicznie instruktywną lekturą dla przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych. prof. dr hab. Mieczysław Małewski Autorka postarała się stworzyć opracowanie oparte na krytycznej retrospekcji i autorefleksji nad własną praktyką badawczą z intencją podjęcia prób typologiza-cji czy generalizacji zarówno w zakresie metodologicznym (innowacyjne badania jakościowe), jak i merytorycznym (studia nad macierzyństwem), a nade wszystko wykazania wieloaspektowych powiązań między tymi kluczowymi wymiarami, co przyczyniło się do powstania dzieła wyjątkowego poznawczo i dydaktycznie. Monografia dr M. Pryszmont może być bowiem źródłem cennej, nowej wiedzy na temat macierzyństwa z pedagogicznego/andragogicznego punktu widzenia oraz kopalnią inspiracji i pomysłów innowacyjnych rozwiązań metodologicznych i metodycznych przy projektowaniu i realizowaniu badań nad tym fenomenem w perspektywie mono-dyscyplinarnej, subdyscyplinarnej i interdyscyplinarnej. prof. dr hab. Dariusz Kubinowski
Okładka książki Dziwoląg, superbohater, zwyklak. Filmowe obrazy osób z niepełnosprawnością ruchową w perspektywie pedagogiki kultury popularnej

36,00 zł 26,80 zł


Dziwoląg, superbohater, zwyklak. Filmowe obrazy osób z niepełnosprawnością ruchową w perspektywie pedagogiki kultury popularnej
Okładka książki Fotografowie z Karkonoszy i Gór Izerskich do 1945 r.

46,00 zł 34,25 zł


Fotografię wynaleziono w 1839 r. Już kilka lat później w 1843 r. pojawili się na Śląsku pierwsi zawodowi fotografowie pracujący metodą dagerotypii i przemieszczający się od miejscowości do miejscowości w poszukiwaniu klientów. Po przyjeździe do miasta informowali o swoim przybyciu, zamieszczając ogłoszenie w lokalnej prasie albo rozprowadzając ulotki. Pierwsze stałe atelier fotograficzne na Śląsku powstało w Jeleniej Górze w 1858 r., wkrótce potem pojawiły się następne: w Kamiennej Górze, Lwówku Śląskim, Lubaniu, Mirsku i jeszcze dwa zakłady w Jeleniej Górze... Książka zawiera biogramy zawodowych fotografów z terenów powiatów zgorzeleckiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego. Przedmiotem zainteresowania były zarówno osoby pracujące na tym obszarze, jak też z niego pochodzące i działające na innych terenach, a także reklamujące się w jeleniogórskiej prasie.
Okładka książki Cudowności miasta Rzymu

25,00 zł 18,61 zł


Cudowności miasta Rzymu to swoisty przewodnik po Wiecznym Mieście napisany przez niejakiego Mistrza Grzegorza. Autor tej nie­zwykle osobistej relacji, wielki miłośnik antyku, odwiedził Rzym pod koniec XII lub w początkach XIII wieku. W powstałym w wyniku tej podróży utworze znaleźć można opisy wielu rzeźb oraz rozmaitych budowli, które miał okazję zobaczyć lub o których czytał. Skupił się jednak wyłącznie na zabytkach starożytnych, pomijając chrześcijań­skie oblicze miasta zupełnym milczeniem. Dzieło Mistrza Grzegorza wraz z legendami i opowieściami dotyczącymi oglądanych cudowno­ści oraz cytatami z rozmaitych pisarzy starożytnych stanowi wyraz fascynacji średniowiecznego autora antyczną przeszłością Rzymu
Okładka książki Opieka nad zwierzętami: wyzwania etyczne i społeczne

30,00 zł 22,34 zł


Los zwierząt nie-ludzkich na tej planecie zależy od nas, ludzi. Tylko my możemy o ten los zadbać – swoimi codziennymi działaniami, wyborami (także konsumenckimi) i reagowaniem na te z otaczających nas zjawisk, które budzą nasz sprzeciw. Brak reakcji na nieakceptowane zjawiska oznacza współpracę z opresorem. Jestem głęboko przekonana – pisze autorka tej książki – że dyskusje na temat codziennych ludzkich praktyk wobec zwierząt zmieniają w końcu los tych zwierząt
Okładka książki Relaciones entre el cristianismo y las creencias indigenas en las obras de Jose Maria Arguedas

30,00 zł 22,34 zł


Książka poświęcona jest problematyce religii w Peru w pierwszej połowie XX wieku, odzwierciedlonej w powieściach i opowiadaniach José Maríi Arguedasa, a w szczególności skomplikowanym relacjom między chrześcijaństwem a wierzeniami i rytuałami pochodzenia rdzennego, kultywowanymi w rejonach andyjskich wśród społeczności posługujących się językiem keczua. Książka skupia się m.in. na analizie zjawiska synkretyzmu religijnego przedstawionego w twórczości Arguedasa, w opisach wierzeń, zwyczajów, rytuałów, modlitw łączących w sobie elementy katolicyzmu i dawnych religii andyjskich. Porusza też zagadnienia transkulturacji i metysażu kulturowego w aspekcie duchowości bohaterów powieści Arguedasa żyjących na styku dwóch kultur, co znajduje odzwierciedlenie w ich religijności, łączącej wpływy obu tradycji duchowych, katolickiej i rdzennej. Książka w języku hiszpańskim. El objetivo del libro es investigar las relaciones entre el cristianismo y la espiritualidad indígena de la población andina quechua en las novelas y los relatos de José María Arguedas, un escritor peruano del siglo XX. La religiosidad andina en las obras de Arguedas se caracteriza por la convivencia de dos grandes tradiciones religiosas dentro de una nación, una comunidad e incluso el alma de un individuo. Es una cuestión de transculturación y mestizaje en el ámbito de la espiritualidad más que una lucha o competición entre dos sistemas de creencias.
Okładka książki Beton

25,00 zł 18,61 zł


Studium samotności badacza pracującego nad rozprawą o Mendelssohnie-Bartholdym. Bohatera można uznać za swoistego poszukiwacza absolutu.
Okładka książki Dyskursywny profil słuchacza. Pierwszego Programu Polskiego Radia

42,00 zł 31,27 zł


Fundament przyjętego w pracy myślenia stanowi idea głosząca, że uczestnik danego nurtu dyskursywnego może się niejako w nim przejrzeć jak w lustrze, a nawet więcej – partycypować w kreowaniu jego zawartości. Autor pyta, jak wyraźne może być to odbicie oraz w jaki sposób kształtuje się dynamika napięcia między dzierżącymi komunikacyjną władzę nadawcą a członkiem grupy słuchaczy, skupionej wokół wybranej stacji radiowej. W książce czytelnik znajdzie charakterystykę poszczególnych audycji Pierwszego Programu Polskiego Radia, ich autorów oraz tematykę. Zaproponowany przez autora profil odbiorcy powinien posłużyć dziennikarzom radiowym w tworzeniu autorskich audycji, książka zaś może zainteresować nie tylko medioznawców, do których jest adresowana.
Okładka książki Funkcjonariuszki służby więziennej

44,00 zł 32,76 zł


Autorka, korzystając z dorobku zarówno socjologii, jak i nauk o bezpieczeństwie, przygląda się obecności kobiet w kadrach mundurowych Służby Więziennej, najmniej zmaskulinizowanej formacji bezpieczeństwa w Polsce. Interesująca problematyka, rozbudowane podłoże teoretyczno-normatywne oraz ciekawe wyniki badan jakościowych sprawiają, że książka ta jest szczególnie cenną publikacją.
Okładka książki Rozwój regionalnych portów lotniczych w Polsce

45,00 zł 33,50 zł


Autorzy książki opisali najważniejsze fakty z rozwoju regionalnych portów lotniczych, traktując wzrost jako jeden z elementów dojrzewania systemu lotnictwa cywilnego w Polsce. Nie postrzegają oni jednak tego procesu jedynie w kontekście systemu transportowego. Przyjęta przez nich hipoteza badawcza zakłada, że rozwój lotnisk regionalnych wpływa na lokalne gospodarki, jak również można go uznać za znaczący czynnik określający regionalne bezpieczeństwo społeczne.
Okładka książki Kiedy śpiewał Cohen…

25,00 zł 18,61 zł


Nowy zbiór wierszy Kamińskiego w niezwykle oryginalny sposób utrwala pokoleniową pamięć o preferencjach muzycznych i kultowych utworach pokolenia autora. Kamiński umieszcza opowiadane historie na szerokim tle minionej epoki. W poetycką materię wplecione są wątki autobiograficzne, co przydaje jej dodatkowego waloru autentyczności. Pokazane jest tu dojrzewanie muzyczne autora, widzimy, jak zmieniały się jego muzyczne gusta i jego pokolenia. Ale także jak PRL-owska rzeczywistość próbowała odcisnąć swoje piętno na młodych ludziach. Ich wewnętrzna wolność i egzystencjalny niepokój prowadziły ich własną, niezależną drogą odczuwania literatury, sztuki i muzyki. W książce czytelnik znajdzie fascynację takimi kapelami i muzykami, jak: No To Co, Czerwone Gitary, Bob Dylan, Frank Zappa, Jim Morrison, King Crimson i Leonard Cohen.
Okładka książki Za chwilę zacznie padać deszcz...

40,01 zł 29,79 zł


To opowieść o braku zasad, o wstydliwych tajemnicach, zawiści i nienawiści, o odpustowej, bogoojczyźnianej mentalności, zabobonach i niechęci do obcych i wszystkiego, co nowe. Rzecz dzieje się w małej wiosce na Podlasiu, którą autor traktuje jak kroplę wody pod mikroskopem. Pojawia się tam diabeł, postać ironiczno-mistyczna, z wielkim przyrodzeniem. I dopiero ten pokaźnych rozmiarów szczegół porusza omszałą wyobraźnię wiejskiej społeczności. Nikt nie pyta, dlaczego się pojawił, tylko co może uczynić miejscowym kobietom diabelskim żądłem. Finał nie napawa optymizmem, ale nie może być happy endu pośród ludzi, którzy potrafią wybaczać wyłącznie sobie.
Okładka książki Trzy fragmenty o miłości. Dyskurs miłosny w prozie polskuej i rosyjskiej lat 70. XX w. / W JĘZ. ROSYJSKIM /

38,00 zł 28,29 zł


Autorka analizuje mało rozpoznane dotychczas zagadnienie dyskursu miłosnego w prozie polskiej i rosyjskiej lat 70. XX wieku. Komparatystyczna metoda badań, łącząca wielojęzyczność, polifonię i głębokie międzykulturowe zrozumienie, ujawnia narodowe determinanty dyskursu miłosnego. W książce czytelnik znajdzie wszechstronną (mitologiczną, społeczną, kulturową) analizę trzech dyskursów miłosnych: romantycznego (przez pryzmat celtyckiej legendy o Tristanie i Izoldzie), tradycyjnego (na materiale nurtu wiejskiego) oraz dyskursu miłości w małżeństwie. Interdyscyplinarny charakter monografii wyznacza nowe kierunki badań nad historią literatury polskiej i rosyjskiej.
Okładka książki Erinran

28,00 zł 20,85 zł


Erinran jest zbiorem poezji pisanych na różnych etapach życia. Poukładane chronologicznie wiersze i odautorskie komentarze do nich, będące czymś w rodzaju didaskaliów, tworzą ciekawą opowieść o autorcem, jej dojrzewaniu, pierwszych próbach literackich, o wchodzeniu w dorosłość w czasach Solidrności w PRL, w końcu także o emigracji, utracie i odzyskaniu matczynego języka dla poezji oraz o pisaniu w językach obcych.
Okładka książki Między cięciem a szyciem

45,00 zł 33,50 zł


Piotr Szyber, profesor, jeden z nielicznych w Polsce chirurgów transplantologów, oddaje w ręce Czytelnika książkę, w której opisał różne przygody ze swojej chirurgicznej przeszłości i ciekawostki terapeutyczne. Wszystkie opisane sytuacje są prawdziwe. Autor chciałby ukazać problemy służby zdrowia na konkretnych przykładach, ma nadzieję, że ta książka będzie przeciwwagą licznych publikacji, szczególnie prasowych przedstawiających służbę zdrowia w negatywnym świetle, a także ukazujących jej problemy powierzchownie i jednostronnie.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj