KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Śląsk

Okładka książki Kolegiata w Mons a dziedzictwo gotyku

35,00 zł 30,61 zł


Książka przedstawia kolegiatę Sainte-Waudru w Mons jako architektoniczne dziedzictwo gotyckiego brabanckiego stylu. Opis katedry Sint-Rombouts w Mechelen (XIII—XIV w.) z wielką dzwonnicą miejską le Beffroi, pierwszego kościoła zbudowanego w tym stylu i jej porównanie z kolegiatą w Mons umacnia znaczenie architektury gotyckiej na ziemi belgijskiej. Dokonuje się przy tym odniesienia do źródła architektury gotyckiej, bazyliki Saint-Denis pod Paryżem (1140—1144). Jej twórca, opat Suger z Saint-Denis, przeciwstawiając się cysterskiej koncepcji architektonicznej św. Bernarda, wprowadził w świat architektury język mistyczny związany z metafizyką światła odpowiedzialną za piękno witraży i transparencję konstrukcyjną nowego stylu. (Fragment)
Okładka książki Paternalistyczna rola przemysłu ciężkiego..

26,00 zł 22,74 zł


Utwory zebrane w książce, podobnie zresztą jak przedstawiane w ostatnio publikowanych tomikach poetki (m.in. Maki, 2004; Ciebie nie ma, 2008; Szelki bezpieczeństwa 2010, wyd. drugie poszerzone 2012; Hiperrealistyczne minuty, 2011; nic, 2012; Deklinacja, 2014; Mój świat odchodzi, 2016),sytuują nas w obszarach refleksyjnego, egzystencjalnego zamyślenia nad trwałością i kruchością, zadziwienia możliwością budowania i perspektywą destrukcji, zdziwienia czynem naszym i by tak rzec czynem dokonywanym w jakimś wielkim i ostatecznym planie nie przez nas, ale z naszego powodu. To gra mikro i makroplanów sensu, którą tutaj akurat obserwujemy z przekonaniem o jednej z możliwych i koniecznych dróg wyrażenia w poetyckich ekwiwalentach, zestawianiu słów odległych a nagle współbrzmiących, innym razem bliskich i od razu umykających przed sobą, rezygnujących z kulturalnego sąsiedztwa (jak w przypadku płomiennego ptaka z metalowym bzem w dziobie / który macha skrzydłami czarnymi jak noc). Ze względu na te możliwości osobne, osobiste i osobliwe właśnie poezja odgrywa rolę szczególną.
Okładka książki Kobiety winne grzechu

35,00 zł 30,61 zł


Moja Kobieta Winna Grzechu, miłości pełna – stoi przede mną. W jej oczach siedzi demon – ten sam, który opętał Joannę, Matkę, tę od Aniołów. Moja kobieta przytula się do mnie i mówi: Nie chcę być bez ciebie, nawet jeśli będę. * * * Ciotka była jak cytata fregata, zamaszysta i w biodrach, i w dupie, bo najważniejsze, to mieć na czym siedzieć, czym oddychać i w kontaktach między ludźmi robić użytek z szerokich pleców. Ciotka była jak orzeźwiający wiatr i zielona pietruszka, którą hodowała w podłużnych donicach, wystawianych na szerokich parapetach. Ciotka była jak francuska flaga blublaróż. Niebieska i biała, czyli pogodna i kojąca. Tylko czasem diabeł w nią wstępował i wtedy purpurowiała różanymi licami, czerwonymi plamami na szyi i dekolcie. Kiedy wykrzyczała swoje, wracała do spokojnych kolorów, jasności na czole i słów ulubionych piosenek: Cicha woda brzegi rwie albo Bella, bella donna, wieczór taki piękny. * * * Jak było naprawdę, nie wiem i już nigdy się nie dowiem. Pamięć jest kluczem, pozwala zamienić życie w opowieść. Już nie uciekam nigdzie i w nic, nie wykradam sobie życia, nie wykłamuję innym. Pamięć robi ze mną co chce, ale ciało i tak swoje pamięta, bo na nim zapisany jest każdy wybór, odciśnięte każde słowo. (fragmenty) Spis treści To nie jest pieśń grzechu. Kiedyś będziesz piękną kobietą To nie jest pieśń lęku. Dziewczynka z kokardami To nie jest pieśń gniewu. Bosonoga contessa Julia wariatka. Jarzębina czerwona Bardzo. Trójkąt równoboczny Wybór. Albo zabij 1. List Julio Cortazara do Marty Fox. Gra Dotknij mnie. Grzech Sydonia von Borck. Tak, to ja, Sydonia (Zdarłam z ciebie). Oczekiwanie Posłuszeństwo. Miedzy snem a snem (Właściwie wszystko). Alicja w Krainie Komórkowców Sen. Ocalenie On kłamie. Moje chyba żony To nie jest pieśń żalu. Rozmowa Żaba. Krówki Czerwona linia. PPPP Wyznanie kobiety. Tajemniczy adorator Grusza. Historia pewnego buta (Nie potrafiła ze mną rozmawiać). Dmuchaj na lustro
Okładka książki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu

30,00 zł 26,24 zł


Przedstawiona tu monografia jest pogłębioną analizą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu w latach 1998-2003. Ta cezura czasowa nie jest bynajmniej przypadkowa. Jest to bowiem etap, w którym przedmiotowy MOSiR z typowego podmiotu funkcjonalnego, jakich wiele przy każdym Urzędzie Miejskim, szczególnie w wielkich podmiotach miejskich, zmienił swoją strukturę i stał się niezależnym podmiotem kreującym w znacznym stopniu i reżyserującym systematyczne działania zmierzające w kierunku szerzenia kultury fizycznej, rekreacji oraz sportu wyczynowego w skali miasta. Zabrzański MOSiR przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem stało się miasto Zabrze. Ale spółka ta działająca w aspekcie ekonomicznym w obszarze prawa handlowego w znacznym stopniu przynosiła również dochody, czyli po części zarabiała na swoja statutową działalność. Na tym polegał zabrzański eksperyment, w którym autor był zresztą głęboko zaangażowany. O sukcesie eksperymentu świadczy sytuacja, że kolejne wielkie, ale również mniejsze miasta poszły drogą zabrzańskiego eksperymentu ekonomiczno-społecznego. WSTĘP ROZDZIAŁ I REKREACJA I KULTURA FIZYCZNA JAKO FORMA ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO I POLITYKI SOCJALNEJ ZABRZE A RUCH SPORTOWY 1.1 Czas wolny i rekreacja. Metodologia i socjalny model sportu i rekreacji 1.2 Struktura pojęciowa kultury fizycznej 1.3 Miasto Zabrze - historia i współczesność 1.4 Sport i rekreacja w Zabrzu ROZDZIAŁ II MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZABRZU FUNKCJA SOCJALNO-SPORTOWO-ZDROWOTNA 2.1 Powołanie i wstępny okres działalności MOSiR w Zabrzu 2.2 Podstawy prawno-organizacyjne działalności MOSiR w Zabrzu ROZDZIAŁ III DZIAŁALNOŚĆ ZABRZAŃSKIEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W LATACH 1998-2000 WDROŻENIE EKONOMICZNO-SOCJALNEGO MODELU PODMIOTU 3.1 Innowacyjność ekonomiczna MOSiR Zabrze 3.2 Metodologia finansowania MOSiR Zabrze na tle innych tego typu struktur w województwie śląskim ROZDZIAŁ IV MOSiR ZABRZE W LATACH 2001-2003 SOCJALNA FORMUŁA I INNOWACYJNE METODY DZIAŁANIA 4.1 MOSiR jako koordynator całokształtu ruchu sportowego w mieście 4.2 Podmiotowość socjalna MOSiR Zabrze 4.3 Perspektywiczny, socjalny model MOSiR Zabrze ZAKOŃCZENIE STRESZCZENIE SUMMARY ZUSAMMENFASSUNG BIBLIOGRAFIA
Okładka książki Everyday hardship

33,00 zł 28,86 zł


The three separate research projects selected for the book fall into place and the well-thought-out whole features: (a) coherence of the theoretical perspective, which is a combination of classical anthropological concepts and the traditions of sociological research over urban collectivities, (b) continuity in research interests focused on everyday and widespread impacts of the economic restructuring, the effects of which came to be suffered by the next generation of Upper Silesia’s population, (c) as a result of which the conducted explorations orbit around the processes of pauperization of the population (here, admittedly, of whole estates) traditionally connected with heavy industry, (d) of which the researchers seem to be most interested in is how the economic transformation has led to a comprehensive reorganization of the cultural foundations on which the existence of native Silesian communities was based. Add to that the adopted (e) methodology, whose invariable link with the qualitative procedures additionally enhance the sense of continuity, which makes various research undertakings seen from the time perspective fit into one picture, description of changes in the social and cultural identity of (post)mining collectivities. (From the review of Professor Krzysztof Frysztacki) Introduction Part one. Everyday life in the old working-class districts of the industrial towns and cities of Upper Silesia Chapter 1. Working class estates of Upper Silesia region – the social world of their residents 1.1. The city from the perspective of everyday life 1.2. Anthropological approach in the sociology of the city 1.3. Working-class estates of Upper Silesia – the social world of their residents 1.4. Upper Silesian region in the process of transformation Chapter 2. Transformation processes and changes of urban space of Upper Silesian towns 2.1. Social consequences of restructuring of old industrial districts in Upper Silesia 2.2. Place and memory: the case of Ksawera estate 2.2.1. Place and Memory 2.2.2. Paryż/Zawadzki/Paryż mine 2.2.3. Ruins and “ghosts of the past” 2.2.4. Spatial symbolic representation of capitalism 2.2.5. Conclusions Part two. Old and new poverty in Upper Silesia Chapter 3. Urban anthropology in the research on poverty 3.1. The concept of “urban villagers” by Herbert Gans in the study on enclaves of poverty. An Upper Silesian perspective 3.2. Underclass in the city Chapter 4. The Social History of Poverty in Central Europe. A research method 4.1. New and Old Poverty in Upper Silesia 4.1.1. Methodology 4.1.2. Old and New Poverty in a cultural border region: two case studies 4.1.3. Summary Part three. Poverty and resilience Chapter 5. RESCuE Project 5.1. General assumptions of the project 5.2. Cultural sources of resilience. Theoretical basis for the research carried out in Upper Silesia 5.3. The research area and participants against the backdrop of Polish economic crisis 5.3.1. Urban Case 5.3.2. Rural Case 5.4. Observations from the field 5.4.1. Observational strategies 5.4.2. Results from the observation 5.4.3. Field access and contacting 5.4.4. Sampling criteria 5.4.5. Conducting interviews Chapter 6. Cultural practices and resilience. An analysis of research material 6.1. Symbolic capital 6.2. (Socio)economic capital 6.3. Social capital 6.4. Cultural capital (...)
Okładka książki Zaranie Śląskie 1/2015

20,00 zł 17,49 zł


Zaranie Śląskie 1/2015
Okładka książki Studium wybranych czynników efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych

28,00 zł 24,49 zł


Praca składa się z trzech części tematycznych, w których zawiera się łącznie szesnaście rozdziałów. Każdy z tych rozdziałów dotyczy odrębnego zagadnienia tematycznego. Kolejne części pracy zawierają rozważania umiejscowione: najpierw w szerszym kontekście ekonomicznym i zarządczym, następnie w aspekcie bezpieczeństwa pracy w podmiotach branży górniczej, a w ostatniej części – koncentrujące się na problemach funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych w odniesieniu do bezpieczeństwa powszechnego. Niewątpliwie takie ujęcie problematyki pracy należy uznać za logiczne, trafne pod względem naukowym i pożyteczne z punktu widzenia aplikacyjnego, mając na uwadze to, iż opracowanie jest adresowane zarówno do teoretyków, jak też do praktyków, biorących czynny udział w zarządzaniu różnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych. Ujęte w pracy zagadnienia teoretyczne, poparte wynikami badań empirycznych, zaowocowały ciekawymi wnioskami poznawczymi i aplikacyjnymi. (z recenzji dr hab., prof. AWSB Joanny Kurowskiej-Pysz) SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ 1 WYBRANE UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH Anna Manowska Opracowanie metody prognozowania zbytu i planowania wydobycia węgla kamiennego Zygmunt Korban Optymalizacja rozdziału robót na przykładzie oddziałów mechanicznych KWK – studium przypadku Małgorzata Wyganowska Procedura identyfikacji nieobligatoryjnych potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie górniczym podstawą efektywnego procesu szkolenia Anna Lubosz, Piotr Mocek Zagrożenia klimatyczne w kopalniach węgla kamiennego w świetle nowych regulacji prawnych i badań ankietowych Piotr Mocek Praca stacji wentylatorów głównych kopalni x i jej wpływ na środowisko ze względu na emisję hałasu Maria Gajdowska Wielokryterialna ocena poziomu zagrożenia metanowego ROZDZIAŁ 2 WYBRANE UWARUNKOWANIA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH Ewelina Włodarczyk Nowoczesne technologie w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy Małgorzata Wyganowska Technologie VR w efektywnym szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Anna Bluszcz Analiza funkcjonalności oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ewelina Włodarczyk, Aurelia Rybak Baza danych wspomagająca zarządzanie BHP w wybranym przedsiębiorstwie Katarzyna Tobór-Osadnik Analiza wpływu procesu adaptacji zawodowej na przestrzeganie przepisów bhp przez pracowników kopalń węgla kamiennego ROZDZIAŁ 3 FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO Piotr Bańka Monitorowanie zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego powodowanego drganiami powierzchni terenu indukowanymi działalnością górniczą Aurelia Rybak Systemy informacji przestrzennej w bezpieczeństwie Joanna Herczakowska Wykorzystanie tablic przepływów międzygałęziowych do analiz sektora górniczego i symulacji wrażliwości gospodarki na zmiany cen surowców energetycznych pod kątem bezpieczeństwa energetycznego Maja Taraszkiewicz-Łyda Edukacja w kontekście bezpieczeństwa publicznego na przykładzie wydziału górnictwa, inżynierii bezpieczeństwa i automatyki przemysłowej Marcin Krause Analiza podstaw prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy służb na wybranym przykładzie STRESZCZENIE MONOGRAFII
Okładka książki Współczesne kino rosyjskie w obliczu traum wojennych

22,00 zł 19,24 zł


W książce znalazły miejsce interpretacje filmów Aleksieja Bałabanowa, Andrieja Konczałowskiego, Siergieja Łoźnicy, Aleksandra Sokurowa, Aleksieja Uczitiela i Aleksandra Wieledynskiego. Przedmiotem namysłu stały się fabularne i dokumentalne dzieła filmowe powstałe po roku 2000., związane z wizualizacją centralnych dla Rosjan konfliktów militarnych, tj. z Wielką Wojną Ojczyźnianą, wojną radziecko-afgańską oraz wojnami czeczeńskimi w latach 1994-1996 oraz 1999-2009. [...] Chodziło głównie o naświetlenie nowych tendencji, które pojawiły się w kinie rosyjskim w XXI wieku, wskazanie możliwych obszarów napięć i dyskusji prowokowanych przez filmy podejmujące problem wojny, nowatorskich perspektyw ujęcia pozornie starych tematów, które zyskują nowy wymiar we współczesnej świadomości społecznej, co da się zauważyć w wielu inicjatywach, których celem jest upamiętnienie ofiar traumatycznych wydarzeń. Książka ta, kierując uwagę w stronę kina skoncentrowanego na trudnych kwestiach historii Rosji, ma zatem też stawiać pytania, zachęcać do dyskusji w duchu trans-, inter- i wielokulturowego dialogu. Z Wprowadzenia Spis treści: Wprowadzenie Wojna radziecko-afgańska w twórczości Aleksieja Bałabanowa i Swietłany Aleksijewicz Pamięć o Holocauście w filmie Andrieja Konczałowskiego Raj Zakładnik Aleksieja Uczitiela w kontekście wybranych utworów Władimira Makanina Żywy Aleksandra Wieledynskiego jako tekst o życiu pamięci O wojnie, traumie i męskości (na materiale filmu i opowiadania filmowego Aleksandra Sokurowa) Rosyjska arka i Frankofonia Aleksandra Sokurowa jako reprezentacje (post)pamięci o blokadzie Leningradu Meandry pamięci o przeszłości. Casus Siergieja Łoźnicy Bibliografia Nota bibliograficzna Indeks nazwisk
Okładka książki Starość w drodze...

30,00 zł 26,24 zł


Upowszechnianie wiedzy i kultury gerontologicznej jest zadaniem niezmiernie trudnym, wymagającym nie tyle środków, co determinacji, profesjonalizmu, zaangażowania i czasu oraz edukacji. Wymaga interdyscyplinarnych inicjatyw eksploracyjnych i ponadresortowych działań nakierowanych na obalanie negatywnych stereotypów, na wzmacnianie kapitału społecznego i racjonalne gospodarowanie potencjałem tkwiącym w coraz liczniejszej populacji osób starszych. Wymusza powstawanie i rozwój nowych subdyscyplin gerontologii, wzmacniając zapotrzebowanie na nową wiedzę o ostatniej fazie życia, o randze aksjologii, epistemologii oraz znaczeniu, granicach sfery sacrum i profanum w ludzkiej egzystencji. […] Pod względem merytorycznym [recenzowana] praca dobrze wpisuje się w aktualną, ważną dyskusję nad poszukiwaniem optymalnego modelu przygotowania społeczeństwa do samodzielnej, zdrowej, aktywnej, późnej dorosłości, do nowych sposobów podnoszenia jakości coraz dłuższego życia. […] Praca potrzebna na rynku wydawniczym – zasługująca na upowszechnianie w środowisku akademickim: wśród studentów i dydaktyków; wśród teoretyków i praktyków – przedstawicieli nauki i szeroko rozumianych służb społecznych oraz zainteresowanych wielowymiarowością i niehomogenicznością życia w starości. Z uwagi na wielowątkowość i interdyscyplinarny charakter całości – to praca nowatorska. Fragmenty recenzji wydawniczej prof. dr hab. Elżbiety Trafiałek Spis treści Adam A. Zych Starość w drodze, czyli mądrość życiowa i los człowieka późnej dorosłości Część I STUDIA I SZKICE Bernadetta Janusz i Emilia J. Sitek Żałoba za życia: przeżywanie niejednoznacznej utraty w kontekście choroby otępiennej u najbliższej osóby Zdzisław Markiewicz Superwizja w całodobowych placówkach pomocowych dla osób starszych Anna Stanisławska Gerontologopedia – mowa osób starszych przedmiotem zainteresowania logopedii Dariusz Włodarek Żywienie osób starszych. Czy modyfikacje diety są konieczne? Ks. Andrzej Zwoliński Mądrość ludzi starszych Adam A. Zych Współczesna polityka senioralna: deklaracje i działania Część II DOBRE PRAKTYKI Iwona Benek i Agnieszka Labus Wskazanie kryteriów projektowych dla mieszkalnictwa senioralnego. Czynniki sprzyjające adaptacji seniora w nowych sytuacjach życiowych Mariusz Dorot Gerontopsychomotoryka jako forma towarzyszenia i/lub wspierania osób starszych Justyna Hołyst Wsparcie kierowane do osób starszych z otępieniem. Na przykładzie działu EMI: Staying at home w Anglii Emilia Lewicka-Kalka Rady seniorów w Polsce: bariery i wyzwania Anna Stanisławska Nie mówię, ale mam własne zdanie. Rola logopedy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Ostrzeszowie RECENZJE Katarzyna Kaczorowska-Bray Recenzja hasła gerontologopedia, ogłoszonego w pracy zbiorowej: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, pod red. Adama A. Zycha Waldemar Tłokiński Młodość utracona, odkrywana starość – zbiór esejów i szkiców z gerontologii Adam A. Zych Zamiast zakończenia: Wstrzymaj się chwilo – geragogika losu i mądrości życiowej Bibliografia Filmografia Netografia Informacje o Autorach
Okładka książki Prasa samorządowa jako narzędzie polityki informacyjnej na przykładzie gmin Górnośląsko-Zagłębiowski

25,00 zł 21,86 zł


Praca dr. Dariusza Krawczyka, oprócz niewątpliwych walorów naukowych, pozwalających na zdiagnozowanie stanu faktycznego prasy samorządowej na wybranym obszarze, dających również perspektywę dalszych badań (na przykład nad odbiorem komunikowania samorządowego na tym terenie), może być również użyteczna dla praktyków komunikacji lokalnej – jako podręcznik zawierający najważniejszą wiedzę teoretyczną. ale przede wszystkim swego rodzaju poradnik dla wydawców prasy samorządowej. Z recenzji dr hab. Patrycji Szostok-Nowackiej Spis treści Wstęp 1. Komunikowanie lokalne 1.1. Zarys lokalnej komunikacji medialnej 1.2. Czynniki wpływające na funkcjonowanie regionalnego i lokalnego rynku mediów 2. Samorząd terytorialny. Pojęcia i zakres działalności 2.1. Reaktywacja i reformy samorządu terytorialnego w Polsce 2.2. Autonomia finansowa, samodzielność i odpowiedzialność samorządu za rozwój lokalny 2.3. Rola i postrzeganie samorządności 3. Komunikowanie publiczne samorządów 3.1. Narzędzia komunikacyjne samorządów 3.2. Wybrane narzędzia komunikacyjne samorządów 3.2.1. Zapewnienie dostępu do informacji publicznej 3.2.2. Sieć internetowa w świadczeniu usług administracji terenowej 3.2.3. Komunikacja społeczna samorządów z zastosowaniem mass mediów 4. Uwarunkowania działań komunikacyjnych samorządu 4.1. Strategia informacyjna samorządu 4.2. Prasa samorządowa. Zarys stanu faktycznego 4.3. Kontrowersje wokół wydawania prasy samorządowej 4.4. Propozycje likwidacji prasy samorządowej 4.5. Niejednoznaczne stanowiska organów nadzoru wobec zasad wydawania prasy samorządowej 4.6. Wydawanie gazet samorządowych w obowiązującym stanie prawnym 5. Prasa samorządowa w polityce informacyjnej administracji terenowej. Badanie medioznawcze 5.1. Obszar badawczy. Rys historyczny 5.2. Funkcjonowanie rynku prasy samorządowej. Weryfikacja hipotez badawczych na podstawie analizy czasopism ukazujących się na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 5.2.1. Periodyczność 5.2.2. Upowszechnianie reklam 5.2.3. Nakład 5.2.4. Zasięg społeczny 5.2.5. Kompozycja graficzna 6. Postrzeganie prasy samorządowej przez zarządzających samorządem 6.1. Uzasadnienie braku formalnego związku administracji terenowej z gazetą lokalną 6.2. Walory pośredniej formy przygotowywania gazety samorządowej 6.3. Atuty czasopisma wydawanego bezpośrednio przez urząd miejski 7. Propozycja usprawnienia wydawania gazet samorządowych stanowiących element zarządzania polityką informacyjną gminy 7.1. Uniwersalność przyjętych założeń 7.2. Działalność wydawnicza samorządu 7.2.1. Określenie wydawcy 7.3. Wypełnianie funkcji kontrolnej wobec władz samorządowych 7.4. Formuła kolportażu i odpłatności 7.5. Zespół redakcyjny gazety samorządowej 7.6. Zróżnicowanie upowszechnianych materiałów informacyjnych 7.7. Publikowanie treści reklamowych 7.8. Odbiorcy prasy samorządowej 7.9. Relacje wydawcy gazety samorządowej z prasą komercyjną 8. Przewidywany kierunek przekształceń w polityce informacyjnej samorządu Zakończenie Aneks Wybrane przykłady kompozycji graficznej periodyków samorządowych ukazujących się na badanym obszarze Bibliografia Indeks osób Spis wykresów i tabel
Okładka książki Tekst jako bohater w kulturze uczestnictwa

25,00 zł 21,86 zł


Książka Beaty Popczyk-Szczęsnej stanowi bardzo wartościową diagnozę postawioną współczesnym tekstom pisanym dla sceny i choć nie ma na celu – jak pisze Autorka – proklamowania „radykalnej zmiany w sposobie używania tworzywa słownego”, to bez wątpienia bardzo trafnie wskazuje na pewne wyraziste tendencje w komponowaniu tekstów teatralnych. Prezentowane w kolejnych rozdziałach zestawienia, porównania, konfrontacje służą Beacie Popczyk-Szczęsnej do uchwycenia tego, co poszczególnych autorów czy poszczególne utwory łączy, ale także tego, co jest znakiem odrębności danego twórcy i jego dzieła, by w efekcie wyeksponować rozmaite strategie czynienia tekstu bohaterem. Przywoływane w książce konteksty filozoficzne (np. Foucault, Wittgenstein, Ricoeur), literackie (np. Barthes, Bachtin), teatralne (np. Lehmann, Sarrazac, Pavis), estetyczne (Bourriaud, Fischer-Lichte) bardzo wzbogacają proponowane odczytania wybranych utworów i na nowo, ciekawie je oświetlają. Autorka niezwykle sprawnie posługuje się warsztatem teatrologa i literaturoznawcy. Świetnie łączy dociekliwe analizy utworów dramatycznych z teoretycznymi próbami ujęć syntetycznych. Efektem tych zabiegów jest interesująco nakreślona panorama współczesnej polskiej dramaturgii teatralnej, która bez wątpienia stanowiła będzie wartościową pozycję wydawniczą. (Z recenzji dr hab. Ireny Górskiej, prof. UAM) Spis treści Słowo wstępne Część I. Ciało tekstu — werbalizacje doświadczeń Ciała obecne — ciała znaczące — Ciała obce Julii Holewińskiej Lektura somatyczna utworów Artura Pałygi Przedstawianie świata Motyw śmierci Sensualność tekstu Język i afekty w dramatach Zyty Rudzkiej Część II. Mowa (z)wiązana. Kolażowe praktyki pisania dla sceny Rozbrajanie dyskursów w twórczości Doroty Masłowskiej i Jolanty Janiczak Konflikt słów — zderzenie kultur. O napięciach w tekstach scenicznych Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk Parateksty w nowym polskim dramacie Rozbudowane fragmenty narracyjne (Prze)moc śródtytułów Autorskie gry językowe Część III. Estetyka wysłowienia Od tekstu do wydarzenia mowy Małe narracje, polifonie, parabazy Kolekcje słów — skuteczność języka Bibliografia (wybór) Nota bibliograficzna: Indeks nazwisk
Okładka książki Kalliope. Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce

29,00 zł 25,36 zł


Stwierdzenia, iż rok 1918 zapisał się w dziejach kobiet złotymi zgłoskami, nie można uznać za przesadzone. To rok, w którym Austriaczki, ale także Niemki i Polki po trudnych i burzliwych działaniach zmierzających do zaakcentowania swojego istnienia na płaszczyźnie społeczno-polityczno--gospodarczej uzyskały prawa wyborcze, a przez to możliwość współdecydowania nie tylko w kwestiach ich bezpośrednio dotyczących, ale i w sprawach o randze narodowej. Aby pierwszy raz w historii kobiety w Austrii mogły zagłosować na równych prawach z mężczyznami, musiały stoczyć nierówną walkę o samostanowienie, uzyskanie praw wyborczych i równouprawnienie pod względem wynagrodzenia za świadczoną pracę, często narażając się na kpinę, szyderstwo, a nawet pozbawienie wolności. (Ze Wstępu) Spis treści Słowo wstępne Renata Dampc-Jarosz, Wiedeńska „piękna dusza”. Fanny von Arnstein i jej znaczenie dla życia kulturalno-społecznego austriackiej stolicy na przełomie XVIII i XIX wieku Elwira Poleszczuk, Przecierając nowe ścieżki. Szkic o Idzie Pfeiffer (1797–1858) Romuald Jędruszczak, Marie Schwarz – pedagog czy polityk? Magdalena Popławska, Rosa Mayreder – życie i twórczość wiedeńskiej feministki Agata Borek, Kobieta (nie)zapomniana? Synergia sztuki, mody, przedsiębiorczości i wolności w spuściźnie Emilie Flöge Michał Skop, Z Wiednia do Hollywood. Aktorka, gwiazda filmowa i wynalazca Hedy Lamarr Nina Nowara-Matusik, Artystka jako miejsce niedookreślone: Ingeborg Bachmann portret(y) Anny Marii Monika Blidy, Autoportret odczuwany. Malarstwo świadomości ciała Marii Lassnig Alan Rymarczyk, Elfriede Jelinek: pisarka niezłomna Kobiety, którym Austria zawdzięcza swoją tożsamość – informacje biograficzne Indeks nazwisk
Okładka książki Polsko-łużyckie zbliżenia

28,00 zł 24,49 zł


Książka Polsko-łużyckie zbliżenia. Język–literatura–kultura poświęcona jest twórczości Jurija Brězana i adresowana do grona miłośników języka, kultury i literatury Serbołużyczan. Refleksja o różnych aspektach pisarstwa J. Brězana, jego zaangażowaniu społecznym i sposobie postrzegania rzeczywistości niemieckiej w okresie politycznego przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, jego prozie i współczesnej górnołużyckiej powieści wprowadza do dotychczasowych badań nowe akcenty. W polu zainteresowań polskich badaczy, slawistów, kulturoznawców i germanistów znalazła się także twórczość literacka przedstawicieli dwóch różnych generacji pisarzy serbołużyckich, przyjaciół Polski i Polaków, Antona Nawki i Bendikta Dyrlicha oraz recepcja literatury i kultury łużyckiej w śląskiej prasie. (red.) Spis treści Grażyna Barbara Szewczyk Wstęp. W dialogu z kulturą łużyczan Nicole Dołowy-Rybińska Wspólnota słowiańska w oczach Górnołużyczan Tadeusz Lewaszkiewicz Stan badań nad językiem górnołużyckiej twórczości Jurija Brězana Dietrich Scholze-Šołta Jurij Brězan i przełom polityczny w Niemczech Piotr Pałys Jurij Brězan jako organizator brygad pracy Serbskeje młodźiny w Jugosławii (1946?1948) Józef Zarek Jurij Brězan w panoramie górnołużyckiej powieści autorstwa Tomasza Derlatki Marek Kryś Adaptacje prozy Jurija Brězana na przykładzie filmu Die schwarze Mühle Monika Blidy Wątki polskie w życiu i twórczości Antona Nawki Grażyna Barbara Szewczyk Łużyce w poetyckich światach Benedikta Dyrlicha Michał Skop Sprawy łużyckie na łamach katowickiego czasopisma „Odra” (1945?1950) Ilza Kowol Problematyka łużycka na łamach dwutygodnika „Poglądy” Robert Langer, Měrćin Wałda / Martin Walde Wywiad z Jurijem Brězanem Indeks nazwisk
Okładka książki Akordeon w kanadyjskiej muzyce kameralnej

33,00 zł 28,86 zł


Nieustanny rozwój artystyczny jest cechą i przywilejem artysty – muzyka. Każdy etap tego rozwoju prowadzi do pewnych konkluzji, a kolejne szczeble edukacji pozwalają zweryfikować subiektywny obraz muzycznego świata. Studia, współpraca z innymi muzykami, oczekiwania publiczności oraz praktyka wykonawcza utwierdziły mnie w przekonaniu, że muzyka kameralna stanowi najciekawszą formę muzycznej wypowiedzi. Już na etapie studiów i przygotowywania pracy magisterskiej dostrzegałem jej unikatowość: kameralistyka konfrontuje w czasie prezentacji utworu intencje kompozytora i wykonawców z oczekiwaniami publiczności, ukazując jednocześnie interakcje pomiędzy muzykami i ich wciąż dostrzegalny w kameralnych składach indywidualizm. Lata rozwoju oryginalnej literatury akordeonowej ukazują stale rosnące zainteresowanie tym instrumentem. Wielu światowej sławy kompozytorów zwróciło się ku niemu w swej twórczości. Akordeon z całym swoim potencjałem kolorystycznym, specyficznymi możliwościami artykulacyjnymi unikalnymi tylko dla niego, a także dzięki zaangażowaniu wielu zawodowych muzyków – akordeonistów, stał się chętnie wybieranym przez kompozytorów medium wykonawczym. Perfekcyjnie odpowiada potrzebom muzyki współczesnej, sprawdzając się w muzyce kameralnej zarówno w składach homogenicznych, jak i w zestawieniu z innymi instrumentami, muzyką elektroniczną, live electronics oraz najnowszymi osiągnięciami sztuk audiowizualnych. (Ze Wstępu) Spis treści Wstęp Rozdział 1. Charakterystyka kanadyjskiej literatury akordeonowej 1.1. Początki akordeonistyki w Kanadzie 1.2. Rola instytucji kultury w rozwoju literatury akordeonowej 1.3. Opis solowej i kameralnej literatury akordeonowej Rozdział 2. Joseph Petric. Inspirator i wykonawca 2.1. Biografia artysty 2.2. Rola Josepha Petrica w inicjowaniu twórczości akordeonowej Rozdział 3. Inspiracje, stylistyka i interpretacja wybranych kompozycji 3.1. Boyd McDonald – Overture 3.2. Andrew Paul MacDonald – Primavera (after Botticelli) 3.3. Larry Lake – Sticherarion 3.4. Bob Pritchard – Breathe on me Zakończenie Bibliografia Źródła internetowe Wydawnictwa nutowe Indeks Streszczenie Abstract Aneks Załącznik 1. Spis dostępnej kanadyjskiej literatury akordeonowej Załącznik 2. Fragment z wywiadu z Malcolmem Forsythem, autorem Koncertu na akordeon i orkiestrę, skrypt Załącznik 3. Joseph Petric – korespondencja prywatna Załącznik 4. Boyd McDonald – korespondencja prywatna Załącznik 5. Andrew Paul MacDonald, Primavera (after Botticelli), Lennoxville 2006. Program note Załącznik 6. Peter Lutek – korespondencja prywatna Załącznik 7. Bob Pritchard, Breathe on me, Vancouver 2004. Program note Załącznik 8. Bob Pritchard – korespondencja prywatna
Okładka książki Nadodrzańskie opowieści

22,00 zł 19,24 zł


Antologia jako całość stanowi pewien zbiór indywidualnych narracji […], które często odbiegają od standardowych i narodowych wzorców postrzegania […] świata minionego i teraźniejszego. Wszystkie teksty antologii łączy nie tylko nadrzędne pojęcie palimpsestu, lecz również swoistego krajobrazu kulturowego […], zawierającego zarówno elementy tzw. rzeczywistej rzeczywistości, jak i ludowej imaginacji oraz literackiej fikcji. Można by powiedzieć – poruszając się w metaforyce wodno-rzecznej, że Środkową i Dolną Odrą po długiej niemocy spłynęły wartko z prądem zapomniana historia i zapomniane historie […]. Z recenzji prof. dr. hab. Pawła Zimniaka (Uniwersytet Zielonogórski) Miniatury, zróżnicowane pod względem formalno-gatunkowym, mogą byćczytane także w oderwaniu od lokalności, która je wytworzyła – jako baśnie, podania, urywki z „bajecznych dziejów” lub zagubionych kronik. Czas przydał im literackiej patyny, a na ich miejscowych sensach, być może w pełni zrozumiałych już tylko dla minionych społeczności, nadbudowały się znaczenia nowe, które mogą być atrakcyjne tak dla odbiorcy z obszaru Środkowej i Dolnej Odry, jak również dla miłośnika literatury ludowej czy też takiej, która eksponuje silną wieź z określonym terytorium. Z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Spis treści: Nadrzeczne krainy słowem pisane – o genezie antologii ANTOLOGIA I. U źródeł, czyli o powstaniu nazw miejscowości i krain II. Z dawnych dziejów III. Z życia wzięte IV. Światy fantastyczne Bibliografia Indeks miejscowości 1 (nazwy niemieckie wraz z polskimi odpowiednikami) Indeks miejscowości 2 (nazwy polskie wraz z niemieckimi odpowiednikami) Spis fotografii Mapa miejscowości
Okładka książki Wstęp do metod i technik badań społecznych

37,00 zł 32,36 zł


Spis treści Część pierwsza. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Metodologiczne problemy badań społecznych 1.1. Specyfika nauk społecznych 1.2. Przedmiot i cel badań społecznych 1.3. Filozoficzne podstawy badań społecznych 1.4. Moralne aspekty badań społecznych 1.4.1. Uwagi wstępne 1.4.2. Wpływ komercjalizacji nauki na postawy i zachowania badających 1.4.3. Propozycja „Dekalogu badacza rzeczywistości społecznej" 1.5. Typy badań 1.5.1. Badania typu poznawczego 1.5.2. Badania dla potrzeb praktyki 1.6. Proces badawczy 1.6.1. Strategia badań w naukach społecznych 1.6.2. Projektowanie procesu badawczego 1.6.3. Badania pilotażowe 1.7. Problem badawczy 1.7.1. Problem badawczy a problem społeczny 1.7.2. Postawy wobec problemów społecznych 1.7.3. Postawa naukowa wobec problemów społecznych 1.7.4. Typy i formy problemów badawczych 1.8. Hipotezy 1.8.1. Co to jest hipoteza? 1.8.2. Typy hipotez 1.8.3. Tworzenie hipotez 1.9. Wskaźniki i zmienne zjawisk społecznych 1.9.1. Proces kształtowania się pojęcia wskaźnika zjawisk społecznych 1.9.2. Pojęcie wskaźnika zjawisk społecznych 1.9.3. Zmienne w badaniach społecznych 1.9.4. Właściwości wskaźników społecznych 1.9.5. Funkcje spełniane przez wskaźniki 1.10. Metody badań 1.10.1. Potoczne i naukowe ujmowanie zjawisk społecznych 1.10.2. Pojęcie metody i jej związek z teorią 1.10.3. Typologia metod 1.10.4. Metody „mieszane" 1.10.5. Metody i techniki badań 1. 11. Rygoryzm i anarchizm metodologiczny 1.11.1. Ukazanie problemu 1.11.2. Zasadny rygoryzm metodologiczny a osobliwe próby unaukowiania nauk społecznych 1.11.3. Możliwości przezwyciężenia osobliwego rygoryzmu i anarchizmu metodologicznego Część druga. PROCES BADAWCZY 2. Eksperyment w naukach społecznych 2.1. Pojmowanie eksperymentów w badaniach społecznych 2.2. Rodzaje eksperymentów stosowanych w naukach społecznych 2.2.1. Eksperyment projektowany w terenie 2.2.2. Eksperyment laboratoryjny 2.2.3. Eksperyment ex-post-facto 2.2.4. Eksperyment projekcyjny 2.2.5. Eksperymenty jednoczesne i sukcesywne 2.3. Wiarygodność badań opartych na eksperymentach 3. Metoda monograficzna 3.1. Uwagi dotyczące genezy metody monograficznej i jej rozwoju 3.2. Założenia metody monograficznej 3.3. Zalety i niedostatki badań monograficznych 4. Badania terenowe 4.1. Określenie badań terenowych 4.2. Typy badań terenowych 4.3. Przygotowanie badań terenowych 4.4. Zachowanie badającego w badaniach terenowych 5. Badania całościowe i reprezentacyjne 5.1. Określenie badań reprezentacyjnych i próbki reprezentacyjnej 5.2. Wielkość próbki reprezentacyjnej 5.3. Metody wyboru próbki reprezentacyjnej 5.3.1. Wybór według przekonań badającego 5.3.2. Wybór w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa 5.4. Zastosowanie metody reprezentacyjnej 5.5. Kłopoty związane z doborem próbki reprezentacyjnej i jej zmianami 6. Obserwacja 6.1. Postrzeganie przypadkowe a obserwacja jako metoda badawcza 6.2. Rodzaje obserwacji 6.2.1. Obserwacja bezpośrednia i pośrednia 6.2.2. Obserwacja kontrolowana i niekontrolowana 6.2.3. Obserwacja jawna i ukryta 6.2.4. Próba systematyzacji 6. 3. Zalety obserwacji i trudności związane ze stosowaniem tej metody badań 7. Wywiad 7.1. Określenie wywiadu jako metody badań 7.2. Typy wywiadu 7.2.1. Wywiady ustne i pisemne 7.2.2. Wywiad skategoryzowany i nieskategoryzowany 7.2.3. Wywiad jawny i ukryty 7.2.4. Wywiady indywidualne i zbiorowe 7.2.5. Wywiad panelowy 7.2.6 Wywiad telefoniczny 7.3. Warunki określające poprawne przeprowadzenie wywiadu 7.4. Środki pomocnicze stosowane przy wywiadach 7.5. Zalety i wady wywiadu 8. Badania ankietowe (...) 9. Badania oparte na dokumentach (...) 10. Socjometria (...) 11. Badania sondażowe (...) 12. Opracowanie zebranych materiałów badawczych (...) 13. Wyjaśnianie zjawisk społecznych (...) 14. Metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości (...) Wybrana literatura
Okładka książki Arlekino i inni

28,00 zł 24,49 zł


"Arlekino" czyta się z przyjemnością, jest to powieść napisana "z nerwem" - czyli z umiejętnością fabulacji – i ze znajomością sposobów opowiadania. Na pewno będzie miała powodzenie..." (fragment listu prof. Jana Błońskiego) Autor studiował i przez wiele lat mieszkał w Katowicach. Z wykształcenia jest prawnikiem. W 1988 roku w miesięczniku „Scena” ukazał się jego monodram Ostatnia rola. W 1989 roku wystawił go Teatr TV pt. Aktor w reżyserii Mieczysława Daszewskiego z Bernardem Krawczykiem w roli głównej. Wydał sztuki: Nikt w 1995 roku i Pan Hoho w 2001 roku. W 2016 roku Wydawnictwo Śląsk wydało jego Alfabet sztuki XX wieku wg Witolda Dulęby. Do jego tekstów muzykę pisali kompozytorzy Tadeusz Malicki i Włodzimierz Korcz /dla Michała Bajora/. Przez wiele lat współpracował z „Dziennikiem Zachodnim”, a także z prasą literacką w kraju. Od Redakcji
Okładka książki Miłośnicy Melpomeny

25,00 zł 23,11 zł


Pomysł przygotowania monografii Wojewódzkiego Oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach narodził się u schyłku ubiegłego wieku. Jego gorącą admiratorką była Otylia Czerny-Antoniewicz, honorowa prezes oddziału, wieloletnia kierowniczka biura zarządu, powszechnie znana i lubiana animatorka kultury a jednocześnie utalentowana artystka. Pani Tola, podówczas prawdziwa kronika ruchu amatorskiego, chroniła w pamięci nie tylko wszelkie inicjatywy teatralne, jakie pojawiły się na obszarze Polski południowej od Bielska po granice krakowskiego, nie tylko znała z imienia i nazwiska instruktorów czy kierowników grup artystycznych, ale i potrafiła bezbłędnie wyłaniać z obszernych wtedy list laureatów rozmaitych konkursów i przeglądów te osoby, które zabłysnęły talentem, którym należało pomóc lub które trzeba było skierować na drogę profesjonalnego kształcenia. Wielu znakomitych dziś koryfeuszy scen polskich jej właśnie zawdzięcza utwierdzenie w słuszności zawodowych decyzji, wielu instruktorów z rozrzewnieniem wspomina pomoc, jakiej im udzielała w niełatwych dla wszystkich czasach (Ze Wstępu)
Okładka książki Choroba jako literatura

117,00 zł 102,32 zł


Książka Moniki Ładoń ujawnia wszystkie cechy jej pisarstwa naukowego: autentyczną fascynację człowiekiem i przygodami jego ducha i ciała, literatura jako zapisem tego podwójnego — może nawet bardziej cielesnego niż duchowego — ludzkiego doświadczenia, etyczna wrażliwość i intelektualna uczciwość w podejmowaniu tematów granicznych i stabuizowanych, do jakich należą chorowanie i umieranie, rzetelna wiedze literaturoznawcza, warsztatowa sprawność, umiejętność zastosowania koncepcji wykrystalizowanych w zachodniej humanistyce do analiz literatury polskiej. Posiada ponadto jeszcze jedną ważną cechę, obecną wprawdzie już we wcześniejszych pracach Autorki, lecz traktowana dotąd raczej jako efekt uboczny jej aktywności intelektualnej, a mianowicie: żywioł literackości. (Z recenzji wydawniczej dr hab. Agaty Zawiszewskiej, prof. UŚ) SPIS TREŚCI CHOROBA JAKO LITERATURA. ROZWAŻANIA WSTĘPNE Wokół Susan Sontag. Czy metafora może zabić? Zdrowie i choroba. Lektury i inspiracje GRUŹLICA Jedzenie i głód. Zamieranie głosu gruźlika Sanatoryjne ucztowanie Muzyka trawionego ciała „Skarb z gruźliczej pieczary”. Dziennik z łoża śmierci Williama Soutara Przygody ciała Stan znużenia Osobne pokoje. Soutar — Salis Gruźlica jako stylizacja. Hotel de Dream Edmunda White’a Pochwała literackości . Gruźlicze sny (o potędze) Od gruźlicy do AIDS NOWOTWÓR Kobiecość w lustrze nowotworu. O zapiskach chorobowych Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Na psa urok Pieśń (dla) macicy Rozpad ciała, rozpad pisma „Moje życie utajone to — rak”. Doświadczenie choroby w Dziennikach Anny Kowalskiej Ściana choroby Na fałszywych papierach Lektura w chorobie. Krystyny Kofty Lewa, wspomnienie prawej Lektury i czas Żałoba po piersi Onkocelebrytka ZAWAŁ „Rana w sercu”. O zawałowych esejach Jana Kotta Narząd i symbol Między chorobami Od bólu do orgazmu Po-zawale Próg śmierci „Pół-cmentarna tabliczka”. Wokół Zawału Mirona Białoszewskiego Karta chorób Zawałowy czyściec Szpitalne peregrynacje Od „raportu o zdrowieniu” do „raportu o zdychaniu” „Zawał jako przymiarka”. Listy do Eumenid Mirona Białoszewskiego Wobec gatunku(ów) Ciało w szpitalu Sercowisko ZDROWIE CZY CHOROBA? NA MARGINESACH KLASYFIKACJI CHORÓB „Pismo kliniczne” Marii Dąbrowskiej W pułapce ciała Dom i lecznica Pismo choroby Pacjentka — diagnosta. O jednym wątku korespondencji Marii Dąbrowskiej i Jerzego Stempowskiego Lekarz i farmaceuta Strategie chorowania „Być kronikarzem własnego zaniku”. Lektura dzienników Jerzego Pilcha Maski ciała „Motyw choroby” Przeciw chaosowi
Okładka książki Postilla popularis

40,01 zł 34,99 zł


Spis treści Karta tytułowa Dedykacja Izabela Kaczmarzyk: Gdacjuszowa postylla. Wprowadzenie Adam Gdacjusz: Kazania, kwestyje i dyskursy wg wydania z 1650 roku ks. Adam Gdacjus: Przemowa do czytelnika Epigramy i Anagramy do Kazania Powszechnego... Jan Scopius: do gryzosława IESVS. Na Pirwszą Niedzielę Adwentową. Ewanjelia z Mattheusza Świętego JESVS. Drugie kazanie na tenże dzień chwalebny Bożego Narodzenia. Ewanjelia z Łukasza Świętego IESVS. Na niedziele po nowym lecie. Ewanjelia z Mattheusza Świętego IESVS. Na niedziele starego zapustu, która się Septuagesima zowie Ewanjelija z Mattheusza Świętego IESVS. Drugie kazanie na tęż niedzielę (Mięsopustną) Autorzy najczęściej przywoływani w Postylli popularis Słownik

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj