KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Ars Scripti - 2

Okładka książki Tarot jakiego nie znacie

42,00 zł 29,80 zł


Karty Tarota można pytać o wszystko – o stan zdrowia i o prognozę pogody, by dobrze zaplanować urlop, o przyczynę jakiegoś problemu i o sposób jego rozwiązania, o powód złego nastroju i o to, jak go poprawić, o posiadane zdolności i jak najlepsze ich wykorzystanie. Ważne są przy tym tylko dwie rzeczy – precyzyjnie postawione pytanie i dojrzałość do jego przyjęcia i zrozumienia, a to już kwestia nie Tarota, lecz tego, jak podchodzimy do życia i jak odnosimy się do siebie.
Okładka książki Runy klasyczne

27,50 zł 19,51 zł


Runy to system magicznych i wróżebnych znaków, mający ponad 3000 lat tradycji. Niniejsza książka w przystępny sposób wprowadza Czytelnika w tajniki runicznych znaków. Uczy jak dzięki nim prognozować przyszłość i jak ułatwiać sobie życie korzystając z ich magicznej mocy.
Okładka książki Anioły energii

33,00 zł 23,41 zł


Możliwość kontaktowania się z aniołami jest tak samo naturalna jak chodzenie czy jazda na rowerze. Ale obydwu tych rzeczy trzeba się nauczyć i ćwiczyć, aby umiejętność była trwała. Nie sądźmy też, że są osoby w jakiś szczególny sposób powołane i utalentowane do kontaktowania się z aniołami. Każdy ma takie same szanse, ale co z tym zrobi to już inna sprawa. Zawarte w tej książce wskazówki mogą znacznie ułatwić poruszanie się w obszarze relacji z aniołami. Autor mocno podkreśla to, że droga duchowego wzrostu nie jest przeznaczona dla wszystkich, wręcz odwrotnie, dla większości jest zamknięta. Wybrani kroczą ku niej nieświadomie przez długie lata, przygotowując się i przeżywając niejednokrotnie zdarzenia, których często nie potrafią sobie wytłumaczyć. Ezoteryczny znaczy wewnętrzny, dlatego, jeśli weszliśmy już na tę ścieżkę, to staje się ona naszą osobistą, nawet intymną sprawą i powinniśmy unikać rozpowszechniania informacji na ten temat dla własnego dobra. Dlaczego? Bo jedni nas wyśmieją, drudzy zrobią przykrość, a jeszcze inni skrzywdzą.
Okładka książki Astrologia współczesna. Tom V Węzły księżycowe...

35,00 zł 24,83 zł


Szczegółowa analiza oddziaływania Węzłów księżycowych, jaka została zaproponowana w tej pozycji, należy do unikatowych w całej światowej literaturze astrologicznej. Informacji podanych tutaj Czytelnik nie znajdzie w żadnej innej książce. W tej pozycji nie ma szczegółowego opisu pozycji Węzłów księżycowych w znakach czy domach. Autorka ukazuje najbardziej typowe formy przejawiania się punktów fikcyjnych oraz sposobów pracy z nimi zarówno w odniesieniu do horoskopu urodzeniowego, jak i tranzytowego. Znajdziemy tu ogólną charakterystykę zarówno Węzła Południowego, jak i Północnego. Oddzielny rozdział poświęcony jest zaćmieniom w odniesieniu do spraw karmicznych. Informacje zawarte w tej książce najlepiej byłoby wykorzystać jako swego rodzaju kanwę, przy pomocy której Czytelnik może dokonać własnej interpretacji pozycji swoich Węzłów, bo któż lepiej od nas zna wszystkie niuanse swego życia?
Okładka książki Astrologia współczesna. Tom VI Zaćmienia

24,00 zł 17,03 zł


Praca znanego rosyjskiego astrologa – Eleny Suszczynskiej – utrzymana jest w najlepszych tradycjach „złotego wieku” nauki o gwiazdach i łączy w sobie filozoficzną głębię oraz praktyczną wiedzę. To pozycja poświęcona jednej z najbardziej ezoterycznych dziedzin astrologii – pracy ze zmieniającymi nas i nasz los energiami słonecznych i księżycowych zaćmień. Wybrany fragment książki 9. Fantastyczna historia    Otrzymując raz w miesiącu informację od Księżyca, Słońce zaczyna intensywnie pracować z tą informacją, tworząc potoki twórczej energii i przez pewien Czas nie potrzebuje pomocy nocnego Światła. Mając bardzo napięły grafik pracy (ma zaledwie trzy dni), Słońce nie dopuszcza do jakiegokolwiek wtrącania się w swoją twórczą działalność. Możliwe, że właśnie dlatego ono nie uważa za potrzebny jakikolwiek sposób współdziałania z Księżycem i przekazywania mu swoich promieni. Co za tym idzie ten ostami nie może odbijać światła słonecznego i na pewien okres przestaje się przejawiać. Ale jak wiadomo, dowolny Obiekt naszego Świata, znajdując się poza strefą światła słonecznego, natychmiast słabnie, gdyż traci twórczy potencjał i zdolność do rozwoju oraz doskonaleniu się. Tak samo nocne Światło staje się słabe (umownie) w ciągu trzech dni - dni, kiedy jego powierzchnia nie jest oświetlana przez Słońce. Przy tym zazwyczaj mówimy, że Księżyc przez te trzy dni wchłania w siebie wszystko i niczego nam nie pokazuje. Ale w istocie rzeczy on nie wchłania, lecz odciąga od nas to, co się nagromadziło i przekazuje Słońcu.    Należy tu uściślić, że opisywany fenomen utraty sił przez każdego z nas, a także przez dowolnego przedstawiciela naszego Świata w następstwie braku słonecznego Światła bywa maksymalnie wyrażony tylko w tych wypadkach, kiedy taka utrata dokonuje się jeden raz, to znaczy bez jakiejkolwiek regularności. Księżyc zaś znajdując się w takich sytuacjach regularnie powinien mieć w sobie szczególne (wypracowane przez tysiąclecia) zdolności do istnienia w ciemnościach, a także umieć budować naturalną ochronę na trzy-cztery dni, żeby nie być za każdym razem niezdolnym do realizacji swoich twórczych porywów. Co więcej, on powinien umieć szybko regenerować się po takim swoistym „odpoczynku" od promieni słonecznych.    Mówiąc o ochronie można założyć, że najprawdopodobniej najlepszą ochroną dowolnej żywej istoty jest umiejętność przechowywania w sobie zgromadzonych doświadczeń. A jest to możliwe pod warunkiem, że nie tracimy więzi ze swoją Pamięcią nawet podczas naszej całkowitej izolacji od światła. W tym przypadku możemy się zregenerować, kiedy doczekamy się innych warunków - Czasu, gdy znów znajdziemy się w potokach promieni słonecznych. Co więcej, wykorzystując zachowaną w komórkach Pamięci informację o sobie, możemy szybko włączyć się w nawykowy rytm pracy-twórczości. W zasadzie Księżyc właśnie odpowiada za zachowanie wszystkich zgromadzonych doświadczeń Duszy i nie tylko w jednym wcieleniu, ale najprawdopodobniej we wszystkich wcieleniach z jednego Kręgu.    Kontynuując naszą fantastyczną historię można założyć, że nocne Światło, przyzwyczajone do regularnego „oddalenia" i nauczone zachowywania swoich sił w każdych warunkach, wypracowało unikalny system ochrony, w którym ważną rolę odgrywają Węzły i który można opisać następująco.    Dotykając co dwa tygodnie swoich Węzłów Księżyc przekazuje im wypracowany przez siebie materiał informacyjny, a Węzły z kolei „zawiązują je w węzełki". A ponieważ mamy do czynienia z Węzłami księżycowymi, to całkiem naturalne jest, że w pierwszej kolejności będą one zawiązywać w węzły właśnie księżycową informację, łącząc ją z każdą pozostałą informacją przychodzącą do nich od innych przedstawicieli Układu Słonecznego. WT zasadzie najprawdopodobniej tak przebiega zachowanie całego „materiału księżycowego".    Można tu jeszcze dodać, ze właśnie dzięki zdolności Węzłów do łączenia - „splątywania" dowolnej informacji, pozostaje ona w stanie pasywnym tyle Czasu, ile niezbędne jest do najlepszego z możliwych funkcjonowania Żywego Systemu. Mówiąc obrazowo, punkty fikcyjne „zawiązują w węzeł" te wiadomości o zachodzących w Układzie Słonecznym wydarzeniach, które nie powinny być wykorzystywane przez kogokolwiek do określonego Czasu, czyli do tego momentu, dopóki nie przyjdzie Ktoś i nie uaktywni całego zebranego materiału informacyjnego.    Analizując system ochrony nie wolno zapominać o tym, że Księżyc bardzo aktywnie współdziała ze Słońcem i nieustannie przekazuje informacje nie tylko Węzłom, ale i dziennemu Światłu. Podchodząc do niego raz w miesiącu Księżyc uwalnia się od swoistego informacyjnego ciężaru, sam przy tym usuwa się w cień (w dosłownym znaczeniu tego słowa), pozostając przez trzy dni w pełnej samotności. I możemy założyć, że nocne Światło po prostu odpoczywa przez pewien Czas. Przy tym, jak już stało się jasne, przekazując Słońcu do codziennej pracy zgromadzone doświadczenia, Księżyc nie niepokoi się z powodu ewentualnej utraty swoich „zapasów", albowiem jak się już wyjaśniło, ma wspaniałych „fikcyjnych" pomocników, a także wiele innych sposobów zachowania informacji. (Księżyc można w przenośni nazwać „pendriv'em", który choć niewielkich rozmiarów, to mieści w sobie setki tysięcy jednostek informacyjnych).
Okładka książki Rytuały ziemi. Tajniki żywiołów

30,50 zł 21,64 zł


Odkryj świat pełen magii, dobroczynnych rytuałów i naturalnych mocy, które drzemią w Tobie, czekając na to, byś nauczył się nimi posługiwać, zyskując zdrowie, dostatek, miłość i zapewniając sobie szczęście i dobrobyt. Codzienne życie pełne jest pułapek i niebezpieczeństw, nieprzyjaznych nam osób oraz zdarzeń, których wolelibyśmy uniknąć. Jak bronić się zatem przed złem i przyciągnąć dobro? Sposobem na to może być zespolenie się z siłami Natury i poznanie tajemnic ziemi. Wybrany fragment książki l. Świat duchowy a świat materialny Żywioł ziemi odpowiada za sferę materialną, więc jego opis jest doskonalą okazją do nakreślenia kilku słów na temat powiązań między światem fizycznym a duchowym. Dość często spotykam się wśród ezoteryków z poglądem, że zajmując się duchowością należy jak najdalej odchodzić od spraw materialnych. Pojawiają się nurty nakazujące rezygnację z dostatniego życia, wskazujące jako drogę do rozwoju osobistego umartwianie się, całkowitą abstynencję, w tym także seksualną, a nawet zaprzestanie spożywania pokarmów i odżywianie się energią słoneczną (cokolwiek to znaczy) albo praną. Nie chcę przez to powiedzieć, że droga ascezy jest czymś nagannym, o ile wypływa z wewnętrznych potrzeb człowieka i opiera się na zasadzie złotego środka. Gorzej, kiedy rujnuje zdrowie i stoi w całkowitej sprzeczności z rozsądkiem i warunkami w jakich żyjemy.    Skoro urodziliśmy się na Ziemi, a więc w świecie materii, nie możemy zachowywać się jak osoby pozbawione ciała fizycznego. Odmawianie mu materialnego pokarmu jest nie tylko po prostu szkodliwe dla zdrowia, ale stoi w sprzeczności z drogą rozwoju duchowego. Dlaczego? Z tego powodu, że po to zostaliśmy wysłani na taką, a nie inną planetę, by nauczyć się realizować jako istoty duchowe w świecie materii, a nasze ciało jest Świątynią Ducha i nie mamy prawa doprowadzać go do ruiny.    Skoro urodziliśmy się w warunkach materialnych, to znaczy, że nasze Dusze są już dostatecznie doświadczone, by zachować wysokie wibracje niezależnie od tego, co nas otacza. Przeszły już wiele doświadczeń karmicznych w warunkach niematerialnych, na innych planetach, w innych wymiarach i teraz przyszedł czas, by sprawdzić się na jednym z najtrudniejszych planów - w świecie fizycznym, który znamy najlepiej, ale to nie oznacza, że jest on jedyny. Otacza nas wiele „światów", które składają się na ogólną Przestrzeń, która zawiera: - płaszczyznę przestrzeni zewnętrznej (inne planety, galaktyki itp.), - płaszczyznę przestrzeni wewnętrznej (istniejąca wewnątrz Twojego umysłu, w komórkach Twego ciała), - płaszczyznę przestrzeni współistniejących (współistniejące z naszą płaszczyzny egzystencji, takie jak np. światy równoległe), - płaszczyznę planety Ziemia, - płaszczyznę niewidzialnych duchów natury żyjących na Ziemi.    Pojawia się jednak pytanie, dlaczego wobec tego nie widzimy wszystkich płaszczyzn przestrzeni? I tu odpowiedź jest wyjątkowo banalna - bo tak wybraliśmy rodząc się na planecie Ziemia. Zdecydowaliśmy się żyć w Świecie Formy, wobec czego najłatwiej postrzegamy substancje fizyczne. Choć oczywiście żyło i żyje wiele osób, które widzą również i to, co nie jest odbierane powszechnie poznanymi zmysłami. Część tych ludzi mówi o tym, próbuje pokazać to innym, czasami staje się przy tym wielkimi Nauczycielami (Budda, Jezus, Mahomet), a część w obawie przed ostracyzmem i śmiesznością - milczy, a ową odmienność postrzegania zachowuje dla siebie.  
Okładka książki Święte zioła poleskich znachorek. Tom 2. K-P

59,50 zł 42,22 zł


Rosną wokół nas, często je depczemy, uważamy, że są pospolite, zwyczajne, niewarte uwagi. Niektóre uznajemy za ładne i wtedy ozdabiamy nimi swoje ogrody i domy. O niektórych gdzieś słyszeliśmy, że mają działanie lecznicze, inne wykorzystujemy do polepszenia smaku przyrządzanych potraw. Ale tak w gruncie rzeczy niewiele wiemy o roślinach żyjących obok nas. Większości z nich nawet nie znamy. A szkoda, bo wiedza o nich jest bardzo przydatna i to dosłownie w każdej sferze życia.
Okładka książki Archetypy Tarota

38,00 zł 26,96 zł


Tarot - niezwykły, wielopoziomowy system symboli opowiadający o człowieku i jego kondycji. System znacznie głębszy niż wydaje się zwykłym „zjadaczom chleba", oparty na archetypowych znaczeniach poszczególnych kart Wielkich Arkanów. To właśnie archetypy, które są wpisane w symbolikę danej karty, a jednocześnie funkcjonują u podświadomości zbiorowej i indywidualnej, pozwalają prognozować bieg wydarzeń, przewidywać to, co nastąpi w przyszłości, ujawniać głęboko ukryte kompleksy i znajdywać rozwiązanie złożonych i męczących problemów. Skąd się wziął Tarot, a ściślej symbole na jego kartach? Jest na ten temat oczywiście kilka naukowych teorii, ale o nich można poczytać w innych książkach. Moim zdaniem nalazły się one na nich na skutek zbierania przez ludzi doświadczeń i ich pragnienia przekazania następnym pokoleniom zdobytej wiedzy praktycznej o życiu, jego wielowarstwowości i złożoności. A już od nas zależy, czy będziemy tej wiedzy korzystać, czy potraktujemy ją jako zabobon i „zabawę" dla naiwnych. Jest też legenda związana z pochodzeniem kart Tarota, która mówi, że dawno, dawno temu, przed wieloma wiekami, kiedy człowiek nic jeszcze o sobie nie wiedział i czuł się całkowicie bezbronny i zagubiony w świecie, w którym musiał żyć, wznosił modlitwy do bogów, w których wierzył i prosił ich o opiekę oraz wskazanie drogi, którą powinien podążać, aby osiągnąć szczęście. Modlitwy zostały wysłuchane i pewnego pięknego wieczoru z nieba spadły obrazki ukazujące drogę do pomyślności i szczęścia, ale niestety, jak zawsze w takich wypadkach, wtrącił się w to diabeł i sprawił, że powiał silny wiatr, który porozrzucał po całym świecie owe karty. Człowiek wiele lat ich szukał, aż w końcu odnalazł je, ale nie wie od tamtej pory w jakiej kolejności były one ułożone, kiedy bogowie zrzucali je na Ziemię. Od wieków szuka tej prawidłowej kolejności i nie może jej znaleźć, dlatego w kartach Tarota jest tyle różnych układów i każdy z nich jest dobry, ale pokazuje różne drogi prowadzące do szczęścia. Tyle moja opinia i legenda, a co jest prawdą o Tarocie, tego nie wie nikt i nikt się nie dowie, dopóki sam system archetypów zawarty w tych niezwykłych „obrazkach" nie zechce nam jej ujawnić. - wprowadzenie do książki „Archetypy tarota”.    Archetypy Tarota Spis treści:   Wprowadzenie 1. Archetypy - czym są? 2. Archetypy m Tarocie 2.1.  Głupiec 2.2.  Mag 2.3.  Kapłanka 2.4.  Cesarzowa 2.5.  Cesarz 2.6.  Kapłan 2.7.  Kochankowie 2.8.  Rydwan 2.9.  Sprawiedliwość 2.10.  Eremita 2.11.  Koło Fortuny 2.12.  Moc 2.13.  Wisielec 2.14.  Śmierć 2.15.  Równowaga 2.16.  Diabeł 2.17.  Wieża Boga 2.18.  Gwiazda 2.19.  Księżyc 2.20.  Słońce 2.21.  Sąd Boży 2.22.  Świat 3. Etyka pracy Zakończenie Bibliografia
Okładka książki Rytuały powietrza. Tajniki żywiołów

35,10 zł 24,90 zł


Obrona przed złem, przyciaganie dobra. Codzienne życie pełne jest pułapek, niebezpieczeństw i nieprzyjaznych nam osób czy zdarzeń. Książka Rytuały powietrza A.A. Chrzanowskiej pomoże Ci w codziennym życiu pełnym jest pułapek, niebezpieczeństw i nieprzyjaznych nam osób czy zdarzeń dzięki zespoleniu z siłami natury i poznaniu tajemnic powietrza - jednego z czterech wszechmocnych żywiołów  
Okładka książki Astrologia współczesna. Tom IV Planety ...

36,00 zł 25,54 zł


Książka zawiera szczegółowy opis ruchu retrogradacyjnego Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna, a także analizuje fenomen retrogradacji jako taki oraz jego wpływ na człowieka. Książka jest w swoim założeniu podręcznikiem kierowanym zarówno do zawodowych astrologów, jak i do szerokich kręgów czytelniczych.  Astrologia współczesna tom IV Spis treści:   Część I Fenomenalna przejawienia planet, czyli „Tam, za zakrętem 1. Wejście w retrogradacyjną. przestrzeń 2. W koło i naokoło, czyli kilka prób zetknięcia się z fenomenem retrogradacji 3. Poważniej o retrogradacji, czyli kilka fantazji na tematy retro Część II Kilka bardzo prawdopodobnych historii o życiu retrogradujących ciał niebieskich 1. W końcu doszliśmy do najważniejszego 1.1. Merkury w retrogradacji, czyli wiele hałasu o nic.... 1.2. Wenus w retrogradacji, czyli jesieni najbardziej atrakcyjna i najbardziej czarująca 1.3. Mars w retrogradacji, czyli naprzód ku zwycięstwu nad retrogradacją! 1.4 .Jowisz w retrogradacji. czyli niekończące się oczekiwanie na uznanie 1.5. Saturn w retrogradacji, czyli karmiczny inspektor 1.5.1. Retrogradacyjna realność l .5.2. Szkic do portretu 1.5.3. Praca 1.5.4. Sędzia 3. Próba finału Posłowie Od autorki  
Okładka książki Święte zioła poleskich znachorek. Tom 1. A-J

59,40 zł 42,14 zł


Rosną wokół nas, często je depczemy, uważamy, że są pospolite, zwyczajne, niewarte uwagi. Niektóre uznajemy za ładne i wtedy ozdabiamy nimi swoje ogrody i domy. O niektórych gdzieś słyszeliśmy, że mają działanie lecznicze, inne wykorzystujemy do polepszenia smaku przyrządzanych potraw. Ale tak w gruncie rzeczy niewiele wiemy o roślinach żyjących obok nbas. Większości z nich nawet nie znamy. A szkoda, bo wiedza o nich jest bardzo przydatna i to dosłownie w każdej sferze życia. Fragment książki: Święte zioła poleskich znachorek A-J 10.6. JASKÓŁCZE ZIELE (GUSTNIK) Siła: oczyszczenie, zdrowie, wiedza, mądrość, podróże, prawda. Żywioł: powietrze. Pora zbioru: ziele razem z kwiatami od maja do września podczas słonecznego popołudnia. Przy zbiorze należy zachować ostrożność, gdyż sok rośliny barwi na żółto. Opis: jaskółcze ziele (Chelidonium majus) zwane też glistnikiem, to pospolity chwast, który bez trudu można spotkać na przydrożach i w ogrodach. Jest byliną dorastającą do 100 cm wysokości (zwykle jednak jest niższa), której organ trwały stanowi kłącze. Z niego wyrasta część nadziemna - cienka, rozgałęziona łodyga pokryta pierzastymi liśćmi. Na szczytach gałązek wyrastają niepozorne, żółte kwiaty, wiążące się w owoce typu torebki, z czarnymi nasionami w środku. W kłączu, liściach i pędach glistnika znajduje się jaskrawo-pomarań-czowy sok mleczny. Oddziaływanie psychiczne: zachęca do zdobywania i praktycznego wykorzystywania wiedzy, zapewnia ochronę podczas podróży tak człowiekowi, jak i środkom lokomocji. Zastosowanie magiczne: 1. Posmarowanie sokiem z jaskółczego ziela progu lub drzwi wejściowych do domu chroni przed niepożądanymi gośćmi. 2. Zasuszone ziele glistnika wraz z kwiatami włożone do samochodu chroni przed kradzieżą i wypadkami. 3. Spalanie suchego ziela stymuluje pamięć i ułatwia przyswajanie wiedzy. 4. Zabranie ze sobą na egzamin sproszkowane jaskółcze ziele nastawi przychylnie komisję i ułatwi jego zdanie. Zastosowanie medyczne: 1. Jaskółcze ziele wykazuje właściwości: - rozkurczowe, - moczopędne, - żółciopędne, - przywracające prawidłową perystaltykę jelit, - przeciwbólowe, - żółciotwórcze, - bakteriobójcze, - grzybobójcze, - uspokajające, - antyalergiczne, - poprawiające przemianę materii. 2. Wewnętrznie znajduje zastosowanie przy: - kolce jelitowej, - kolce nerkowej, - bólach w obrębie narządów rodnych, - migrenach, - dolegliwościach wątroby, - niedostatecznym wydzielaniu żółci, - suchym kaszlu, - dychawicy oskrzelowej. Jaskółcze ziele wykazuje silne działanie, nie wolno więc go stosować zbyt długo oraz całkowicie zaniechać jego wewnętrznego używania przy wrzodach przewodu pokarmowego, jaskrze i w czasie ciąży. 3. Zewnętrznie jaskółcze ziele używane jest w przypadku: - hemoroidów, - chorób skóry, - chorób oczu, - kurzajek i kłykcin. Przepisy kulinarne Nie stosuje się ze względu na bardzo gorzki smak., Święte zioła poleskich znachorek A-J Spis treści:   Wprowadzenie Agrest Akacja (robinia akacjowa) Aksamitka Aloes Ambrozja bylicolistna Anyż Arcydzięgiel litwor Arnika górska Aronia Aster B Babka lancetowata Babka zwyczajna Bagno zwyczajne Barszcz zwyczajny Barwinek Bazylia Berberys Bez czarny Bezlilak Biedrzeniec mniejszy Bieluń Bluszcz pospolity Bluszczyk kurdybanek Bobrek trójlistkowy Bodziszek Borówka brusznica Bób Bratek ogrodowy Brzoskwinia Brzoza Buk Bukszpan Bukwica zwyczajr Burak Bylica pospolita C Cebula Chaber Chmiel Chiyzantema Chrzan Ciemiernik Cis Cykoria podróżnik Cynamon Cytryniec chiński Czarcikęs łąkowy Czarna jagoda Cząber ogrodowy Czeremcha Czereśnia Czosnaczek pospolity Czosnek niedźwiedzi Czosnek pospolity D Dąb szypułkowy i bezszypułkowy Dąbrówka rozłogowa Dereń jadalny Drapacz lekarski Driakiew żółtawa Dymnica pospolita Dynia Dziewanna wielkokwiatowa Dziewięciornik błotny Dzięgiel leśny Dzika róża Dziurawiec zwyczajny Dzwonek E Endywia Estragon Farbownik lekarski Fasola Fiołek trójbarwny Fiołek wonny Firletka Floks Frezja Gardenia Głowienka Głóg Gorczyca biała Gorczyca czarna Goryczka żółta Gorysz Goździk Grab Grażele Groch Groszek leśny Grusza Giyka Grzybień (lilia wodna) Gwiazdnica pospolita H Herbata czarna Herbata zielona Hiacynt Hortensja Huba Hyzop lekarski I Iglica pospolita Imbir J Jabłoń Jałowiec Janowiec Jarzębina Jaskier Jaskółcze ziele (glistnik) Jasnota biała Jastrzębiec kosmaczek Jaśmin Jawor Jemioła Jesion Jeżyna Jęczmień Jodła Zakończenie Bibliografia
Okładka książki Astrologia klasyczna. Tom 13 Tranzyty. Część 4

67,00 zł 47,54 zł


Tranzyty. Część IV. Tranzyty wyższych planet - Urana, Neptuna i Plutona Tom XIII kontynuuje temat tranzytów. Analizowane są tutaj tranzyty Urana, Neptuna i Plutona z uwzględnieniem właściwości tych planet w zależności od ich położenia w znakach Zodiaku i domach horoskopu. Autor podaje także porady praktyczne, jak wykorzystać korzystne tranzyty do ułatwienia sobie życia, a jak chronić się przed negatywnymi.
Okładka książki Rytuały wody. Tajniki żywiołów

36,40 zł 24,01 zł


Świat jest pełen magii, jeśli chcesz odczuć ją w swoim życiu, skorzystaj z dobroczynnych rytuałów i naturalnych mocy, które drzemią w Tobie, czekając na to, byś nauczył się nimi posługiwać, zyskując miłość, zdrowie, dostatek, szczęście rodzinne i zapewniając sobie szczęście i dobrobyt. Codzienne życie pełne jest pułapek i niebezpieczeństw, nieprzyjaznych nam osób oraz zdarzeń, których wolelibyśmy uniknąć. Czy można jednak bronić się przed złem i przyciągnąć dobro? Owszem, a sposobem na to może być zespolenie się z siłami Natury i poznanie tajemnic wody, jednego z czterech wszechmocnych żywiołów.   Rytuały wody Spis treści   Wstęp 1. Pole energoinformacyjne 2. Kolory a żywioł wody 3. Miejsca do praktyki żywiołu wody 4. Wodne rośliny 5. Wodne kamienie 6. Wodne zapachy 7. Wodne przedmioty 8. Praktyczne zastosowanie żywiołu wody 8.1. Rytuały oczyszczające 8.2. Rytuały ochronne 8.3. Rytuały miłosne i rodzinne 8.4. Rytuały dostatku 8.5. Rytuały zdrowia 8.6. Rytuały w pracy 9. Magia naturalna Zakończenie Bibliografia
Okładka książki Numerologia. Tom 1. Ezoteryka od podstaw

31,20 zł 22,14 zł


Czy wiesz dlaczego ezoteryką, numerologią, Tarotem, astrologią, runami zajmują się osoby z wykształceniem uniwersyteckim – fizycy, matematycy, filologowie? Dlaczego umysły ścisłe zajmują się „takimi paranaukowymi głupotami”? Postanowiliśmy zebrać wiedzę najlepszych praktyków w swojej dziedzinie i udostępnić ją Tobie. Efektem naszej pracy jest powstanie serii książek, których celem jest przedstawienie tzw. „wiedzy tajemnej” w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Sprawdź co liczby mówią o Tobie i przekonaj się czy nie kłamią. Pierwsza część serii „Ezoteryka od podstaw – Numerologia” to książka napisana przez praktyka tej dziedziny, znaną już w Polsce z licznych publikacji Emmę Lange. Mimo iż z wykształcenia jest biologiem i chemikiem, jej pasją stała się ezoteryka. Dzięki poznanej wiedzy umiejętnie wiąże ze sobą dwa światy, tłumacząc zjawiska ezoteryczne w sposób naukowy. Jest to doskonały materiał dla osób początkujących, ale również świetne dopełnienie wiedzy osób zajmujących się numerologią. Numerologia Ezoteryka od podstaw Spis Treści   Wstęp 1. Źródła numerologii 2. Dodawanie w numerologii i znaczenie Liczby Drogi Życiowej 3. Podejście zachodniej numerologii do obliczania cykli 4. Znaczenie liczb w zachodniej numerologii 5. Numerologia pitagorejska 5.1. Liczba Psychologicznego Rozwoju 5.2. Kwadrat Pitagorasa 6. Zero – co ono oznacza? 7. Numerologia wedyjska 7.1 Kwadrat wedyjski
Okładka książki Magiczne kalendarium

40,90 zł 29,02 zł


Ta książka nie jest kalendarzem, ale sposobem na pozytywne i mądre zorganizowanie swego życia. Kalendarium nie jest związane z żadnym rokiem i korzystać można z niego w dowolnym momencie. Tu dzień po dniu, niezależnie od roku, podane są wskazówki, jakim sprawom dany dzień sprzyja, a dla jakich jest niekorzystny. Przygotowując się latem 2011 roku do kursu „Magia poleskich szeptuch" przeglądałam stos zeszytów, jakie zapisałam w latach 70. i 80. podczas wędrówek po poleskich wsiach. Zawiera się w nich wiedza i mądrość poleskich znachorek, tak zwanych „szeptuch". Nazwa „szeptucha" wywodzi się od słowa szeptać i przyjęła się jako określenie kobiet lub w wersji „szeptun" mężczyzn, którzy szeptem „zamawiali" choroby. Oczywiście nie była to ich jedyna działalność, ale w związku z tym, iż byli wyjątkowo skuteczni i potrafili uzdrowić prawie z każdej choroby, od tej gałęzi ich działalności powstała nazwa. Warto jednak pamiętać, że ludzie Ci zajmowali się wieloma dziedzinami magii użytkowej, inaczej nazywanej naturalną, a przede wszystkim uczyli swoje otoczenie, jak żyć. A żeby uczyć innych sztuki szczęśliwego życia, sami musieli umieć tak żyć. W związku z tym nie będzie żadnym nadużyciem, jeśli napiszę, że szeptuchy były doskonałymi psychologami, zielarkami, akuszerkami, dietetykami, psychotronikami, umiały fantastycznie pracować z energiami, żywiołami i siłami przyrody. Kobiety te, ale i mężczyźni, choć rzadziej, miały niesamowitą wiedzę ezoteryczną. Była ona przekazywana z pokolenia na pokolenie, najczęściej w linii rodowej, a więc matka przekazywała ją córce, a ojciec synowi. Zdarzało się, choć nieczęsto, że szeptucha przekazywała swoją wiedzę osobie obcej, spoza rodziny. Działo się tak wtedy, kiedy nie miała ona własnych córek, ani siostrzenic. To właśnie mi udało się skorzystać z takiej sytuacji. Podstawy wiedzy zielarskiej i ezoteiycznej zdobyłam w domu rodzinnym, od moich pradziadków i dziadków, gdyż mój pradziadek Filip był wspaniałym zielarzem, prababcia zaś znawczynią kart Tarota, dziadek leczył modlitwą i „nakładaniem rąk", czyli był bioenergoterapeutą jak to się teraz nazywa, zaś babcia wróżyła z kart perskich (takich do gry). Tym niemniej moją Wielką i Wspaniałą Nauczycielką była Paraska, wiekowa szeptucha, urodzona w 1888 roku, która jeszcze przed I wojną światową zajmowała się pomaganiem ludziom. Była to wyjątkowa osoba, znająca biegle 3 języki, czytająca Goethego w oryginale, znająca się na ziołach lepiej niż niejeden współczesny litoterpeuta, umiejąca rozmawiać z ludźmi tak, że psycholog z wykształceniem uniwersyteckim mógłby się tego u niej uczyć. Zmarła na początku lat 90., przeżywszy ponad 100 lat. Długo nie chciała mnie uczyć i dopiero widząc mnie „w akcji", kiedy to ziołami pomogłam dziecku pokąsanemu przez osy, zdecydowała się udzielać mi lekcji. Było to w 1976 roku. Miałam wówczas 17 lat. Od tamtej poiy prawie do jej śmierci każde wakacje spędzałam w towarzystwie Paraski. Miałam już wówczas podstawy wiedzy zielarskiej i ezoterycznej dzięki moim pradziadkom i dziadkom, ale to, czego nauczyła mnie Parska, nie można z niczym porównać. Ktoś z Czytelników może zapytać, dlaczego dopiero teraz o tym piszę. Dlatego, że takie było życzenie Paraski. Ona już wówczas, w latach siedemdziesiątych, wiedziała, że będę zawodowo zajmować się ezoteryką, choć kiedy mi o tym mówiła, nie bardzo w to wierzyłam. Raczej sądziłam, że będę etnogralem i tym tłumaczyłam sobie swoją pasję gromadzenia takiej wiedzy. Czas jednak pokazał, że jak zawsze, tak i w tym wypadku miała rację. Wiedząc wówczas więcej niż ja, wymogła na mnie obietnicę, że nie ujawnię przekazanej przez nią wiedzy przez 20 lat po jej śmierci. Na początku 2012 roku minie właśnie tyle lat, od kiedy ta Cudowna Kobieta odeszła, a ja szykuję się do wydania serii książek opartych na moich zapiskach z rozmów z Paraska. Odkrywając w sobie pasję do wiedzy tajemnej korzystałam też z wiedzy innych szeptuch - Hanny, Nastki i Olgi. Tą książką pragnę złożyć im wszystkim hołd i wyrazić wdzięczność, że zauiały młodej dziewczynie, przekazały taki ogrom wiedzy i pomogły odnaleźć najwspanialszą z możliwych drogę życia - swoją własną. Miałyście rację moje Drogie Nauczycielki. To nic, że wbrew czasom, modom i tendencjom, to nic, że czasami inni śmieją się ze mnie i kpią, to nic, że wielu nie rozumie i patrzy na mnie podejrzanie. Najważniejsze, że żyję tak, jak chcę, wiem i widzę więcej niż inni. A co najważniejsze - wciąż otacza mnie opieka Wasza i Matki Natury. Dałyście mi największy ze wszystkich Skarbów - możliwość przeżycia własnego, spełnionego, bogatego i pięknego życia. Raz jeszcze wielkie DZIĘKUJĘ, pokłon Wam niski i cześć Waszej pamięci.Z wprowadzenia do książki Magiczne Kalendarium Magiczne kalendarium Spis Treści Wprowadzenie 1. Jak korzystać z kalendarium 2. Styczeń 3. Luty 4. Marzec 5. Okres wielkanocny 6. Kwiecień 7. Maj 8. Czerwiec 9. Lipiec 10. Sierpień 11. Wrzesień 12. Październik 13. Listopad 14. Grudzień 15. Osobiste magiczne dni Zakończenie Bibliografia
Okładka książki Karty Anioły przeznaczenia

75,00 zł 53,21 zł


Piękna talia kart Anioły przeznaczenia wraz z dołączoną instrukcją.Anioły to niezwykle uduchowione istoty. Ich zadaniem jest bycie naszymi przewodnikami, opiekunami i uzdrowicielami. Anioły gotowe są pomagać nam w najróżniejszy sposób. Wystarczy je wezwać, a odpowiedzą na nasze wołanie. Karty, które trzymasz w ręce, również pomogą Ci w przywoływaniu Aniołów. Karty te wesprą Cię w pozbywaniu się negatywnych wzorców myślowych i blokad emocjonalnych, które w Twoim życiu nie pozwalały Ci na rozwój i zadowolenie. Każda z siedemdziesięciu dwóch kart tej talii przedstawia innego Anioła i inną wartość. Wykorzystaj je jako źródło inspiracji i wglądu w swoją przyszłość. Jeśli chcesz w życiu czegoś dokonać, osiągnąć sukces, być w zgodzie ze sobą i światem, dowiedz się, co powinieneś robić, czym się zająć, a od czego trzymać z daleka. Twój talent to nie odkryty skarb, a Ty musisz go znaleźć i wykorzystać. Zrobisz to, jeśli będziesz wiedział gdzie szukać. Przeznaczenie, a ściślej droga do niego to klucz, którym tylko Ty możesz otworzyć właściwe drzwi. A kiedy ruszysz z miejsca, pomagać Ci będą anielskie energie.
Okładka książki Rytuały ognia. Tajniki żywiołów

35,75 zł 25,36 zł


Ogień! To on pozwolił nam stać się tym, czym jesteśmy - cywilizowanymi istotami. Zapewnił nam bezpieczeń-stwo, zdrowie, siłę do walki z przeciwnościami losu i ochronę przed ciemnościami nocy. To miejsce, gdzie go palono, stało się centralnym punktem najpierw jaskiń, a potem domów, w których mieszkali ludzie. Wszak do dziś mówimy o „domowym ognisku", „ciepłej atmosferze", „rozpaleniu ognia namiętności" czy „płomiennym uczuciu". Bez ognia i ciepła, które on daje, ludzkość nie byłaby w stanie się rozwijać. Kiedyśmy go zdobyli, zaczęliśmy coraz bardziej odróżniać się od zwierząt, które nigdy nie sięgnęły po ten żywioł. W Naturze znajdziemy wiele elementów żywiołu ognia poczynając od Słońca, dzięki któremu istnieje życie na ziemi, poprzez wulkany, gorące gejzery i źródła (połączenie żywiołu ognia i wody), pożary wywołane błyskawicami czy tzw. samozapłonem, a kończąc na ogniskach rozpalanych przez człowieka. W naszych domach także są miejsca tradycyjnie uznawane za królestwo ognia. Są nim przede wszystkim kuchnie, gdzie gotuje się pożywienie, ale także kotłownie, kaloryfery, kominki, piece oraz miejsca, w których palimy świece czy kadzidełka. Ogień w symbolice żywiołów jest elementem zmiany, pasji, woli i namiętności. Ogrzewa nasze domy, ale i oczyszcza je ze złych energii, pozwala przygotować jedzenie, ale i dostarcza poprzez nie sił potrzebnych do życia i działania, podsyca nasze pasje, ale i umożliwia ochronę przed niebezpieczeństwem tak na planie fizycznym, jak i energetycznym. Wprowadza zmiany i dokonuje transformacji, a kto nie wierzy, niech podda działaniu ognia kartkę papieru. Jej kształt, struktura i forma zmienią się całkowicie i przekształcą w kupkę szarego popiołu. Dlatego we wszystkich działaniach magicznych i ochronnych związanych z ogniem należy pamiętać, by go kontrolować, żeby nie narazić się na niebezpieczeństwo pożaru. W żadnym wypadku nie wolno dokonywać magicznych czynności związanych z ogniem bez należytego nadzoru nad nim. Rytuały Ognia odwołujące się do potęgi żywiołu ognia najlepiej jest wykonywać w niedzielę. Nie zawsze jest to możliwe, a wtedy należy zadbać o to, by odbywały się one podczas widnej pory dnia, a więc między wschodem a zachodem Słońca. Stroną świata poświęconą omawianemu żywiołowi jest wschód, więc stawanie twarzą w tym kierunku podczas wykonywania poświęconego ogniowi rytuału dodatkowo go wzmacnia. Żywioł ognia patronuje osobom urodzonym pod znakiem Barana, Lwa i Strzelca, dlatego w ich przypadku pełni najsilniejszą rolę ochronną. Żywioł ognia jest pomocny we wszystkich dziedzinach życia, ale niezastąpiony, gdy chodzi o namiętną miłość, podwyższenie poziomu energii, odkrycie i wzmocnienie w sobie pasji do czegoś, siły woli, chęci do działania i osiągania sukcesów. Bez niego nie sposób oczyścić się z negatywnych energii i chronić się przed nimi. Chcąc praktykować rytuały odwołujące się do potęgi żywiołu ognia powinniśmy się zaopatrzyć w: świece w kolorach właściwych temu żywiołowi (patrz rozdz. 2.), świeczniki, kociołki do spalania ziół i kadzielnice, kadzidełka z roślin poświęconych ogniowi (patrz rozdz. 4.), kominki do aromaterapii, olejki o zapachach skojarzonych symbolicznie z ogniem (patrz rozdz. 6.), kamienie i zioła ze spisów podanych w odnośnych rozdziałach. Warto również znaleźć odpowiednie i bezpieczne miejsce na ognisko. Jest to wręcz niezbędne, jeśli nie mamy w domu ani pieca opalanego drewnem, ani kominka. Ze wstępu Rytuały ognia Tajniki żywiołów Spis Treści Wstęp 1. Egregory 2. Kolory a żywioł ognia 3. Miejsca do praktyki żywiołu ognia 4. Ogniste rośliny 5. Ogniste kamienie 6. Ogniste zapachy 7. Ogniste przedmioty 8. Praktyczne zastosowanie żywiołu ognia 8.1. Rytuały oczyszczające 8.2. Rytuały ochronne 8.3. Rytuały miłosne 8.4. Rytuały dostatku 8.5. Rytuały zdrowia 8.6. Rytuały w pracy 9. Magia na co dzień Zakończenie Bibliografia
Okładka książki Astrologia współczesna. Tom III Wyższe planety.

37,50 zł 26,61 zł


Książka jest interesującym i to nie tylko dla astrologów, studium oddziaływania Urana, Neptuna i Plutona na ludzi i otaczający ich świat. Opisuje relacje człowieka z Przestrzenią i W pewnych sytuacjach, a też daje klucz do rozumienia procesów zachodzących w sferach subtelnych wyższy ciał niebieskich, jak również wyjaśniony jest ich udział w kształtowaniu prywatnej i rodowej karmy. Dokładny raport działania każdej z wyższych planet zawiera unikatowe dane, całkiem niedostępne w literaturze polskojęzycznej. Oczywiście nie jest to pozycja łatwa, ale dostarcza wyjątkowego materiału do pracy i przemyśleń zarówno dla astrologów czy psychologów, jak również dla każdego człowieka, których pragnie dużo lepiej zrozumieć i zmienić siebie. Z przedmowy Książka ta została napisana na podstawie wykładów wygłoszonych w Państwowym Muzeum Wschodu w 1997 roku. Opowiadając o oddziaływaniu wyższych planet, a jest to ich Praca, przy czym na najwyższym poziomie, nie można opisać tych ciał niebieskich w dwóch słowach. Dlatego w tej książce działanie planet wyższych rozpatrywane jest z różnych stron, ale jeśli ktoś uzna sposób przedstawienia materiału za zbyt rozwlekły, to można zadowolić się jedynie bezpośrednim opisem zasad przejawiania się dowolnej planety. W rozdziałach związanych z retrogradacją planet Czytelnik znajdzie najkrótszy opis zarówno dyrekcyjnych pozycji wyższych planet, jak i retrogradacyjnych. Opisany tu materiał daje zarys obrazu działania wyższych planet, dlatego odnosi się on jedynie do najbardziej ogólnych zasad ich przejawiania się w ruchu dyrekcyjnym i retrogradacyjnym. Przy tym, naturalnie, nie mogłam uwzględniać indywidualnych pozycji jakiegokolwiek horoskopu. Co więcej, książka ta nie porusza tematu węzłów księżycowych, a to one są najpoważniejszą kwestią związaną z dowolną wyższą planetą i razem z nią korygują nasze działania. Dlatego możemy mówić jedynie o ogólnych pozycjach, ale korzystając z tej informacji otrzymujemy możliwość połączyć poglądy wyrażone w tej książce z indywidualną pozycją każdej z planet w horoskopie urodzeniowym i lepiej zrozumieć siebie. Astrologia współczesna tom 3 Spis Treści Przedmowa 1. Wprowadzenie 1.1. O działaniu ciał niebieskich tworzących Układ Słoneczny 1.2. Działanie wyższych planet na poziomie karmy indywidualnej 1.3. Wyższe planety w retrogradacji i ich wpływ na karmę indywidualną 1.4. Związek ze zbiorową karmą przeszłości 1.5. Jeszcze raz o zadaniach, które stawiają przed człowiekiem wyższe planety w retrogradacji 2. Uran 2.1. Oddziaływanie Urana i Saturna na poziomie karmy indywidualnej 2.2. Wpływ ciał subtelnych Urana oraz nieco szczegółów na temat potoków informacyjnych 2.3. Kilka słów o Wodniku 2.4. Nieco o Merkurym i o misji powierzonej Uranowi 2.5. Uran w retrogradacji 3. Neptun 3.1. Kilka ogólnych słów o Neptunie 3.1.1. Rozważania na „stary" temat 3.1.2.1 tak, woda, woda, woda 3.1.3. Odbicie, czyli zrozumienie swoich wewnętrznych wymiarów 3.2 „Wielki iluzjonista", czyli pierwsza próba poznania Neptuna 3.3. Działanie ciał subtelnych Neptuna 3.4. Analiza porównawcza oddziaływania dwóch ciał niebieskich 3.5. „Spacer pod Neptunem", czyli bezosobowa służba 3.6. „Lot wokół Neptuna", czyli o związkach pewnych ciał niebieskich z Neptunem 3.7. „Kontemplacja Neptuna", czyli próba zbliżenia się do planety 4. Pluton 4.1. Dziecinna zabawa skakanką 4.2. Działanie Plutona na poziomie indywidualnej karmy 4.3. Działanie ciał subtelnych Plutona 4.4. Kryzys, który dotyka każdego z nas 4.5. Proces kierowania, czyli jedno z najważniejszych przejawień planety 4.6. Kilka słów o różnicach w działaniu Marsa i Plutona 4.7. Pluton w retrogradacji Post scriptum
Okładka książki Astrologia klasyczna Tom 12 Tranzyty. Część 3

70,00 zł 46,16 zł


Tranzyty Marsa, Jowisza I Saturna Tom XII kontynuuje temat tranzytów. Analizowane są tutaj tranzyty Marsa, Jowisza i Saturna z uwzględnieniem właściwości tych planet w zależności od ich położenia w znakach Zodiaku i domach horoskopu. Autor podaje także porady praktyczne, jak wykorzystać korzystne tranzyty do ułatwienia sobie życia, a jak chronić się przed negatywnymi. Fragment Książki Korzystne aspekty Saturna z Plutonem Potwierdzają wskazania koniunkcji. Dają możliwość osiągnięcia sukcesu dzięki wytrwałej pracy, woli zwycięstwa, osobistym ambicjom i pod warunkiem koncentracji sił na jednym celu. Przypływ energii zwiększa wydajność pracy lub siłę przebicia. Człowiek jest w stanie pracować bez zmęczenia, nawet na sen potrzebuje mniej czasu niż zwykle. Powodzeniem mogą skończyć się teraz eksperymenty naukowe, wdrażanie nowych metod i nowoczesnych technologii. Właścicielowi horoskopu mogą zaproponować odpowiedzialną pracę bądź stanowisko. Często ujawniają się w tym czasie nietuzinkowe zdolności magiczne lub uzdrowicielskie, pojawia się zainteresowanie kwestiami życia po śmierci. Dobra pora na: - rozpoczynanie nowych projektów, biznesu, lokaty kapitału; - rozpoczynanie długoterminowych planów; - zmianę pracy i zawodu, radykalne przekształcenia, reformy, wcielanie nowoczesnych metod i technologii; - badania naukowe, eksperymenty i doświadczenia; - sekretną działalność, ale i polityczną, wystawienie swojej kandydatury w wyborach, walkę o władzę; - zawieranie umów, transakcji, podpisywanie ważnych dokumentów; - załatwianie zaświadczeń, robienie zestawień i bilansów; - dokonywanie kontroli, inwentaryzacji, poprawianie błędów, robienie porządków, oddawanie długów; - rozwiązywanie problemów prawnych; domaganie się sprawiedliwości; - zwracanie się do kierownictwa, państwowych i społecznych organizacji; - poprawę relacji osobistych i rodzinnych; - rozwiązywanie kwestii majątkowych i gospodarczych; - zakup nieruchomości, zmianę miejsca zamieszkania; - zgłębianie nauk tajemnych i ich praktyczne zastosowanie; - leczenie ciężkich, przewlekłych chorób.
Okładka książki Interpretacja Tarota

46,00 zł 32,64 zł


Kompendium wiedzy o Tarocie ze szczególnym uwzględnieniem przewidywania przyszłości. Zarówno dla osób profesjonalnie zajmujących się Tarotem, jak i dla wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć więcej na temat co ich czeka. Wystarczy wybrać 2 karty i sprawdzić w książce, co znaczy ich połączenie.Kompendium wiedzy o Tarocie ze szczególnym uwzględnieniem przewidywania przyszłości. Zarówno dla osób profesjonalnie zajmujących się Tarotem, jak i dla wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć więcej na temat co ich czeka. Wystarczy wybrać 2 karty i sprawdzić w książce, co znaczy ich połączenie. Jest to poprawiona i uzupełniona wersja książki "Sztuka interpretacji Tarota" A. A. Chrzanowskiej.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj