KATEGORIE [rozwiń]

Elena Suszczyńska

Okładka książki Astrologia współczesna. Tom VI Zaćmienia

29,00 zł 20,78 zł


Praca znanego rosyjskiego astrologa – Eleny Suszczynskiej – utrzymana jest w najlepszych tradycjach „złotego wieku” nauki o gwiazdach i łączy w sobie filozoficzną głębię oraz praktyczną wiedzę. To pozycja poświęcona jednej z najbardziej ezoterycznych dziedzin astrologii – pracy ze zmieniającymi nas i nasz los energiami słonecznych i księżycowych zaćmień. Wybrany fragment książki 9. Fantastyczna historia    Otrzymując raz w miesiącu informację od Księżyca, Słońce zaczyna intensywnie pracować z tą informacją, tworząc potoki twórczej energii i przez pewien Czas nie potrzebuje pomocy nocnego Światła. Mając bardzo napięły grafik pracy (ma zaledwie trzy dni), Słońce nie dopuszcza do jakiegokolwiek wtrącania się w swoją twórczą działalność. Możliwe, że właśnie dlatego ono nie uważa za potrzebny jakikolwiek sposób współdziałania z Księżycem i przekazywania mu swoich promieni. Co za tym idzie ten ostami nie może odbijać światła słonecznego i na pewien okres przestaje się przejawiać. Ale jak wiadomo, dowolny Obiekt naszego Świata, znajdując się poza strefą światła słonecznego, natychmiast słabnie, gdyż traci twórczy potencjał i zdolność do rozwoju oraz doskonaleniu się. Tak samo nocne Światło staje się słabe (umownie) w ciągu trzech dni - dni, kiedy jego powierzchnia nie jest oświetlana przez Słońce. Przy tym zazwyczaj mówimy, że Księżyc przez te trzy dni wchłania w siebie wszystko i niczego nam nie pokazuje. Ale w istocie rzeczy on nie wchłania, lecz odciąga od nas to, co się nagromadziło i przekazuje Słońcu.    Należy tu uściślić, że opisywany fenomen utraty sił przez każdego z nas, a także przez dowolnego przedstawiciela naszego Świata w następstwie braku słonecznego Światła bywa maksymalnie wyrażony tylko w tych wypadkach, kiedy taka utrata dokonuje się jeden raz, to znaczy bez jakiejkolwiek regularności. Księżyc zaś znajdując się w takich sytuacjach regularnie powinien mieć w sobie szczególne (wypracowane przez tysiąclecia) zdolności do istnienia w ciemnościach, a także umieć budować naturalną ochronę na trzy-cztery dni, żeby nie być za każdym razem niezdolnym do realizacji swoich twórczych porywów. Co więcej, on powinien umieć szybko regenerować się po takim swoistym „odpoczynku" od promieni słonecznych.    Mówiąc o ochronie można założyć, że najprawdopodobniej najlepszą ochroną dowolnej żywej istoty jest umiejętność przechowywania w sobie zgromadzonych doświadczeń. A jest to możliwe pod warunkiem, że nie tracimy więzi ze swoją Pamięcią nawet podczas naszej całkowitej izolacji od światła. W tym przypadku możemy się zregenerować, kiedy doczekamy się innych warunków - Czasu, gdy znów znajdziemy się w potokach promieni słonecznych. Co więcej, wykorzystując zachowaną w komórkach Pamięci informację o sobie, możemy szybko włączyć się w nawykowy rytm pracy-twórczości. W zasadzie Księżyc właśnie odpowiada za zachowanie wszystkich zgromadzonych doświadczeń Duszy i nie tylko w jednym wcieleniu, ale najprawdopodobniej we wszystkich wcieleniach z jednego Kręgu.    Kontynuując naszą fantastyczną historię można założyć, że nocne Światło, przyzwyczajone do regularnego „oddalenia" i nauczone zachowywania swoich sił w każdych warunkach, wypracowało unikalny system ochrony, w którym ważną rolę odgrywają Węzły i który można opisać następująco.    Dotykając co dwa tygodnie swoich Węzłów Księżyc przekazuje im wypracowany przez siebie materiał informacyjny, a Węzły z kolei „zawiązują je w węzełki". A ponieważ mamy do czynienia z Węzłami księżycowymi, to całkiem naturalne jest, że w pierwszej kolejności będą one zawiązywać w węzły właśnie księżycową informację, łącząc ją z każdą pozostałą informacją przychodzącą do nich od innych przedstawicieli Układu Słonecznego. WT zasadzie najprawdopodobniej tak przebiega zachowanie całego „materiału księżycowego".    Można tu jeszcze dodać, ze właśnie dzięki zdolności Węzłów do łączenia - „splątywania" dowolnej informacji, pozostaje ona w stanie pasywnym tyle Czasu, ile niezbędne jest do najlepszego z możliwych funkcjonowania Żywego Systemu. Mówiąc obrazowo, punkty fikcyjne „zawiązują w węzeł" te wiadomości o zachodzących w Układzie Słonecznym wydarzeniach, które nie powinny być wykorzystywane przez kogokolwiek do określonego Czasu, czyli do tego momentu, dopóki nie przyjdzie Ktoś i nie uaktywni całego zebranego materiału informacyjnego.    Analizując system ochrony nie wolno zapominać o tym, że Księżyc bardzo aktywnie współdziała ze Słońcem i nieustannie przekazuje informacje nie tylko Węzłom, ale i dziennemu Światłu. Podchodząc do niego raz w miesiącu Księżyc uwalnia się od swoistego informacyjnego ciężaru, sam przy tym usuwa się w cień (w dosłownym znaczeniu tego słowa), pozostając przez trzy dni w pełnej samotności. I możemy założyć, że nocne Światło po prostu odpoczywa przez pewien Czas. Przy tym, jak już stało się jasne, przekazując Słońcu do codziennej pracy zgromadzone doświadczenia, Księżyc nie niepokoi się z powodu ewentualnej utraty swoich „zapasów", albowiem jak się już wyjaśniło, ma wspaniałych „fikcyjnych" pomocników, a także wiele innych sposobów zachowania informacji. (Księżyc można w przenośni nazwać „pendriv'em", który choć niewielkich rozmiarów, to mieści w sobie setki tysięcy jednostek informacyjnych).
Okładka książki Astrologia współczesna. Tom IV Planety ...

43,20 zł 30,94 zł


Książka zawiera szczegółowy opis ruchu retrogradacyjnego Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna, a także analizuje fenomen retrogradacji jako taki oraz jego wpływ na człowieka. Książka jest w swoim założeniu podręcznikiem kierowanym zarówno do zawodowych astrologów, jak i do szerokich kręgów czytelniczych.  Astrologia współczesna tom IV Spis treści:   Część I Fenomenalna przejawienia planet, czyli „Tam, za zakrętem 1. Wejście w retrogradacyjną. przestrzeń 2. W koło i naokoło, czyli kilka prób zetknięcia się z fenomenem retrogradacji 3. Poważniej o retrogradacji, czyli kilka fantazji na tematy retro Część II Kilka bardzo prawdopodobnych historii o życiu retrogradujących ciał niebieskich 1. W końcu doszliśmy do najważniejszego 1.1. Merkury w retrogradacji, czyli wiele hałasu o nic.... 1.2. Wenus w retrogradacji, czyli jesieni najbardziej atrakcyjna i najbardziej czarująca 1.3. Mars w retrogradacji, czyli naprzód ku zwycięstwu nad retrogradacją! 1.4 .Jowisz w retrogradacji. czyli niekończące się oczekiwanie na uznanie 1.5. Saturn w retrogradacji, czyli karmiczny inspektor 1.5.1. Retrogradacyjna realność l .5.2. Szkic do portretu 1.5.3. Praca 1.5.4. Sędzia 3. Próba finału Posłowie Od autorki  
Okładka książki Astrologia współczesna. Tom III Wyższe planety.

37,50 zł 26,86 zł


Książka jest interesującym i to nie tylko dla astrologów, studium oddziaływania Urana, Neptuna i Plutona na ludzi i otaczający ich świat. Opisuje relacje człowieka z Przestrzenią i W pewnych sytuacjach, a też daje klucz do rozumienia procesów zachodzących w sferach subtelnych wyższy ciał niebieskich, jak również wyjaśniony jest ich udział w kształtowaniu prywatnej i rodowej karmy. Dokładny raport działania każdej z wyższych planet zawiera unikatowe dane, całkiem niedostępne w literaturze polskojęzycznej. Oczywiście nie jest to pozycja łatwa, ale dostarcza wyjątkowego materiału do pracy i przemyśleń zarówno dla astrologów czy psychologów, jak również dla każdego człowieka, których pragnie dużo lepiej zrozumieć i zmienić siebie. Z przedmowy Książka ta została napisana na podstawie wykładów wygłoszonych w Państwowym Muzeum Wschodu w 1997 roku. Opowiadając o oddziaływaniu wyższych planet, a jest to ich Praca, przy czym na najwyższym poziomie, nie można opisać tych ciał niebieskich w dwóch słowach. Dlatego w tej książce działanie planet wyższych rozpatrywane jest z różnych stron, ale jeśli ktoś uzna sposób przedstawienia materiału za zbyt rozwlekły, to można zadowolić się jedynie bezpośrednim opisem zasad przejawiania się dowolnej planety. W rozdziałach związanych z retrogradacją planet Czytelnik znajdzie najkrótszy opis zarówno dyrekcyjnych pozycji wyższych planet, jak i retrogradacyjnych. Opisany tu materiał daje zarys obrazu działania wyższych planet, dlatego odnosi się on jedynie do najbardziej ogólnych zasad ich przejawiania się w ruchu dyrekcyjnym i retrogradacyjnym. Przy tym, naturalnie, nie mogłam uwzględniać indywidualnych pozycji jakiegokolwiek horoskopu. Co więcej, książka ta nie porusza tematu węzłów księżycowych, a to one są najpoważniejszą kwestią związaną z dowolną wyższą planetą i razem z nią korygują nasze działania. Dlatego możemy mówić jedynie o ogólnych pozycjach, ale korzystając z tej informacji otrzymujemy możliwość połączyć poglądy wyrażone w tej książce z indywidualną pozycją każdej z planet w horoskopie urodzeniowym i lepiej zrozumieć siebie. Astrologia współczesna tom 3 Spis Treści Przedmowa 1. Wprowadzenie 1.1. O działaniu ciał niebieskich tworzących Układ Słoneczny 1.2. Działanie wyższych planet na poziomie karmy indywidualnej 1.3. Wyższe planety w retrogradacji i ich wpływ na karmę indywidualną 1.4. Związek ze zbiorową karmą przeszłości 1.5. Jeszcze raz o zadaniach, które stawiają przed człowiekiem wyższe planety w retrogradacji 2. Uran 2.1. Oddziaływanie Urana i Saturna na poziomie karmy indywidualnej 2.2. Wpływ ciał subtelnych Urana oraz nieco szczegółów na temat potoków informacyjnych 2.3. Kilka słów o Wodniku 2.4. Nieco o Merkurym i o misji powierzonej Uranowi 2.5. Uran w retrogradacji 3. Neptun 3.1. Kilka ogólnych słów o Neptunie 3.1.1. Rozważania na „stary" temat 3.1.2.1 tak, woda, woda, woda 3.1.3. Odbicie, czyli zrozumienie swoich wewnętrznych wymiarów 3.2 „Wielki iluzjonista", czyli pierwsza próba poznania Neptuna 3.3. Działanie ciał subtelnych Neptuna 3.4. Analiza porównawcza oddziaływania dwóch ciał niebieskich 3.5. „Spacer pod Neptunem", czyli bezosobowa służba 3.6. „Lot wokół Neptuna", czyli o związkach pewnych ciał niebieskich z Neptunem 3.7. „Kontemplacja Neptuna", czyli próba zbliżenia się do planety 4. Pluton 4.1. Dziecinna zabawa skakanką 4.2. Działanie Plutona na poziomie indywidualnej karmy 4.3. Działanie ciał subtelnych Plutona 4.4. Kryzys, który dotyka każdego z nas 4.5. Proces kierowania, czyli jedno z najważniejszych przejawień planety 4.6. Kilka słów o różnicach w działaniu Marsa i Plutona 4.7. Pluton w retrogradacji Post scriptum
Okładka książki Astrologia współczesna. Tom II

39,00 zł 27,94 zł


Lilith ujawnia swoje tajemnice cz. 2 Dlaczego w jakiejś sferze życia człowiekowi się nie wiedzie? Dlaczego mimo wysiłków i starań, wszystko idzie nie tak, jak by się chciało? A może przyczyna takiego stanu rzeczy nie leży w danej jednostce, lecz w grzechach, jakie popełnili jej Przodkowie? Dokonując szczegółowej analizy pozycji Lilith w domach horoskopu możemy nie tylko odpowiedzieć na te pytania, ale również dowiedzieć się, jak odwrócić zły los, odpracować winy swoich poprzedników, oczyścić Kanał Rodowy i pozbyć się dyskomfortu, stresu i nieszczęść, jakie są zapłatą za grzechy Przodków.
Okładka książki Astrologia współczesna. Tom I Lilith ujawnia ...

23,90 zł 17,12 zł


Lilith ujawnia swoje tajemnice Tą pozycją rozpoczynamy nowy cykl książek astrologicznych „Astrologia współczesna” wybitnej rosyjskiej astrolożki Eleny Suszczyńskiej. Niniejsza książka jest pierwszą częścią monografii poświęconej Czarnemu Księżycowy, czyli Lilith. Omawia ona jej wpływ na życie jednostki uwzględniając także aspekty karmiczne.   Fragment książki        Niniejsza książka jest próbą rehabilitacji Czarnego Księżyca, który zasługuje na wszelkie możliwe honory, albowiem zmusza nas do prawdziwej pracy i ogólnie rzecz ujmując proponuje nam wysoki poziom kreatywności. Inna sprawa, że taka wspólna z nim praca może okazać się nie wszystkim w smak z powodu naszego lenistwa, moralnych niedostatków i braku szacunku dla zasad etycznych. Tym niemniej to właśnie Lilith uaktywnia w nas najgłębsze i najtrudniejsze programy i zmusza do pracy, przezwyciężając inercję naszego ego. To ona pokazuje nam najbardziej nieciekawe cechy, wydobywa na wierzch mroczne stany, najróżniejsze kompleksy, pychę i zarozumiałość. Nasz zwykły egoizm, po „obrobieniu" przez ten fikcyjny punkt horoskopu, przestaje męczyć otoczenie, zaś my stajemy się cierpliwszymi, uważniejszymi, delikatniejszymi. Czarny Księżyc zmusza nas do zwrócenia się twarzą w stronę otaczającego Świata i kiedy stajemy się zbyt uparci, zmusza do rezygnacji z nawykowego sposobu realizacji własnego „ja".       Przygotowując materiał o Czarnym Księżycu wykorzystałam wyłącznie własne doświadczenia praktycznej pracy z tym punktem, czyli analizę losów konkretnych ludzi i ich wzajemne relacje z Lilith na bazie ich horoskopów. Specjalnie nie korzystałam z żadnych źródeł, w których opisywany jest Czarny Księżyc. Przyczyna zachowania tego surowego warunku wynika z tego, ze w związku z badaniem wpływu na ludzi punktów fikcyjnych pojawiło się bardzo dużo zafałszowań zarówno odnośnie interpretacji Lilith w horoskopach, jak i w teoretycznym opracowaniu zasad jej oddziaływania. Oprócz tego próba takich „niezależnych badań" uwarunkowana jest jeszcze i tym, że z reguły podczas wykonywania uogólnionych badań kwestii ze sfery materii subtelnej i odwoływania się do dużej ilości różnorodnych informacji zazwyczaj pojawia się wiele zafałszowań. Dlatego biorąc przy tym na siebie pełną odpowiedzialność, uznałam za możliwe wykorzystanie wyłącznie tego materiału, który zdobyłam podczas praktycznej pracy z horoskopami i zdecydowałam się nie odwoływać do jakiejkolwiek dodatkowej informacji związanej z omawianym tematem.       Niniejsza książka jest rezultatem dziesięcioletniej praktycznej pracy z Czarnym Księżycem. Jednak mając Lilith w swoim horoskopie urodzeniowym (tak, jak wszyscy Ziemianie) i namęczywszy się solidnie podczas rozwiązywania jej rebusów, nie przejawiam skłonności do opowiadania o swoich osobistych doświadczeniach zdobytych przy spotkaniach z nią. Takimi doświadczeniami podzielili się w dostatecznym stopniu inni - bliscy, znajomi, pacjenci, uczniowie, ci wszyscy, którzy mieli zaszczyt blisko zetknąć się w swoim życiu z Czarnym Księżycem.       Pisać o Czarnym Księżycu, czyli Lilith (obie te nazwy stosuję zamiennie) nie jest prosto, albowiem zawsze trudno opisać „życie" obiektów ze świata materii subtelnej, które nie mają potwierdzenia w świecie form fizycznych. W tym przypadku trzeba wykorzystywać dane zdobyte dzięki obserwacji przebiegu indywidualnej karmy człowieka oraz analizie porównawczej jego wysiłków z otrzymanymi przezeń rezultatami.       Trzeba powiedzieć, że Lilith nie uznaje chaosu i zbędnego pośpiechu w przekazywaniu informacji o realizacji jej zadań. Raczej wymaga niespiesznej opowieści, konsekwencji, mnóstwa szczegółów, dlatego w tekście książki zdarzają się powtórzenia jednej i tej samej myśli w różnych kontekstach. Kiedy mowa o Czarnym Księżycu, nie możemy opisywać go po prostu, na chybcika. Prosty opis zazwyczaj daje niezbyt głębokie przeniknięcie w istotę dowolnej kwestii, dlatego w tej książce występują powtórzenia, uściślenia, co czyni materiał w niektórych przypadkach dość trudnym, ale konieczność pełnego rozwinięcia tematu Lilith zmusza mnie do wzięcia odpowiedzialności za te komplikacje związane z ujawnianiem sekretów tego tajemniczego punktu horoskopu.   Astrologia współczesna Spis treści Przedmowa 9 1. Baśń o utraconym Czasie 13 1.1. Rozmyślania o Czarnym Księżycu 13 1.2. Baśń o utraconym Czasie. Nasza Przeszłość 16 1.3. Koniec baśni o utraconym Czasie. Powrót do Teraźniejszości 23 1.4. Niech żyje Lilith! 26 1.5. O Przestrzeni, Czasie, Świadomości i Pamięci, czyli jeszcze trochę fantastyki 28 1.6. Pochodzenie Lilith 32 1.7. Matka i Macocha 37 2. Lilith ujawnia swoje tajemnice 45 2.1. Przestrzeń Lilith. „Materiał" wykorzystywany przez Czarny Księżyc do realizacji swoich programów 45 2.2. Oto Lilith. Rozmowa zasadnicza 54 2.3. Pierwsza próba - depresja z powodu bezradności 57 2.4. Kilka słów o Saturnie, który pomaga w realizacji zadań Lilith 60 2.5. Druga próba - pokusy, czyli nie wszystko złoto, co się świeci 62 2.6. Trzecia próba - „nagłość". Emocje wywołujące silne zafałszowania 64 2.7. Czwarta próba - egzamin Czasu 67 2.8. O złudach, przywidzeniach i wszystkim, co przeszkadza nam w spokojnym życiu 68 2.9. Thriller na temat „spóźnień", czyli o globalnych problemach ludzkości 73 3. Praca czy twórczość? 77 3.1. Próba odpowiedzi na pytanie; „Co robić?" 77 3.2. Jeszcze raz o emocjach 81 3.3. Jeszcze raz o Czasie 83 3.4. Ćwiczenie czyni mistrza, czyli jeszcze jeden aspekt tułaczki Duszy wcielonej 84 3.5. Matka i Macocha powinny znaleźć wspólny język 86 3.6. Uzdrowienie Duszy, czyli alchemiczna homeopatia 89 3.7. Praca - twórczość. Lilith i jej dom 100 4. Najważniejsze 107 4.1. Karma Rodowa. Długi i zobowiązania wobec Rodu 107 4.2. Karma Rodowa i Lilith 111 4.3. Połączenie dwóch wielkich pozycji, czyli niewielki odpoczynek od Lilith 122 4.4. Wracamy do Lilith 127 Zakończenie... 129
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj