KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Harmonia

Okładka książki Proste historyjki o emocjach 2

30,00 zł 22,54 zł


Historyjki o emocjach to pomoc przeznaczona do pracy ze starszymi uczniami, którzy mają trudności z rozpoznawaniem i określaniem uczuć innych osób oraz z wyrażaniem tego, co czują, za pomocą mimiki twarzy. Ich prosta forma (krótkie teksty i pozbawione szczegółów rysunki) umożliwi skupienie się na ćwiczeniu nawet osobom z problemami w zakresie kompetencji społecznych i komunikacyjnych.W publikacji położono szczególny nacisk na nazywanie uczuć okazywanych w różnych sytuacjach społecznych. Celem książki jest także uświadomienie uczniowi, że w jednym miejscu, na przykład w domu, szkole czy sklepie, może czuć rozmaite emocje, w zależności od sytuacji, w której się znalazł.Na każdej rozkładówce przedstawiono cztery sytuacje, które mogą się wydarzyć w jednym miejscu i z którymi łączą się odmienne emocje. Omówione zostały przestrzenie interakcji społecznych, doskonale znane z codziennych aktywności starszych uczniów, takie jak dom, szkoła, sklep, restauracja, przychodnia, ulica, kino, zoo, hotel, wesołe miasteczko, podwórko, boisko, park czy środki transportu.
Okładka książki Pomocnik nauczyciela wspomagającego
nowość

35,00 zł 23,33 zł


Książka ta jest praktycznym narzędziem dla nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności. Publikacja zawiera:opis zadań i obowiązków nauczyciela wspomagającegowskazówki do pracy z uczniemprzykłady obowiązującej dokumentacji szkolnej: plan pracy nauczyciela wspomagającego, Indywidualny Program Rewalidacji, Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Uczniakarty pracy o zróżnicowanej tematyce do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych wraz z odpowiedziami.Całość stanowi niezbędne kompendium użytecznych porad dla każdego nauczyciela wspomagającego, który z takim Pomocnikiem łatwo zorganizuje pracę zarówno z materiałami rewalidacyjnymi, jak i szkolną dokumentacją.
Okładka książki Mnożenie i dzielenie od 2 x 2 do 10 x 10
nowość

23,00 zł 15,30 zł


Zestawy ćwiczeń proponowane w niniejszej publikacji mają służyć rozwijaniu u najmłodszych uczniów sprawności rachunkowej jako jednego z podstawowych celów elementarnej edukacji w zakresie umiejętności matematycznych. Poszczególne ćwiczenia mogą być wykorzystywane przez nauczycieli (terapeutów pedagogicznych, rodziców) w formie kart pracy.W każdym z zadań po prawidłowym wykonaniu działań można odczytać hasło, co z jednej strony uatrakcyjnia ćwiczenie, z drugiej zaś pozwala na szybką ocenę prawidłowości obliczeń. Proponowane zadania doskonalą również percepcję wzrokową. Dodatkowym rodzajem ćwiczenia może być objaśnienie słów (wyrażeń, związków między wyrazami) stanowiących rozwiązanie zadania. Materiał ćwiczeniowy jest bardzo różnorodny i obejmuje zadania typu: domina, ciągi, piramidki, zakreślanki i krzyżówki.Pod każdym zadaniem znajduje się instrukcja jego wykonania. Wskazane jest, aby przeczytał ją i objaśnił dziecku nauczyciel (lub inny dorosły).
Okładka książki Kreatywne prace plastyczne
nowość

69,50 zł 46,25 zł


Publikacja stanowi bogaty zbiór pomysłów na oryginalne, nowoczesne i prawdziwie twórcze działania plastyczne wspierające wszechstronny rozwój dzieci. Zawiera inspirujące propozycje adresowane głównie do nauczycieli przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych i plastyki oraz pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, arteterapeutów, wychowawców, instruktorów zajęć plastycznych i rodziców. Znajdą oni w książce:pomysły na zabawy plastyczne dla dzieci od lat 2propozycje prac plastycznych z podziałem na cztery pory rokuaktywności uwalniające naturalną ekspresję twórczą i prowadzące do poznania różnych form wyrazu artystycznegoprzykłady tradycyjnych, nowoczesnych, eksperymentalnych i mieszanych technik plastycznychprojekty, które można zrealizować przy pomocy ogólnodostępnych, zwyczajnych i niedrogich lub pozyskanych z recyklingu plastycznego materiałów i przyborówzadania dostosowane do rzeczywistych możliwości i naturalnych faz rozwoju plastycznego dzieci.Zawarte w książce treści zgodne są z podstawą programową nauczania plastyki w przedszkolu i w szkole podstawowej, również dla uczniów z niepełnosprawnościami.
Okładka książki Ćwiczenia na koncentrację dla młodszych przedszkolaków
nowość

44,00 zł 29,28 zł


Jedną z podstawowych umiejętności, którą powinno posiadać każde dziecko, jest koncentracja - bez niej nikt nie może efektywnie się uczyć i uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach. Dlatego ważne jest, aby wszystkie dzieci, a szczególnie te, które mają problemy ze skupieniem uwagi, systematycznie wykonywały różnego rodzaju zadania kładące nacisk na usprawnianie tej umiejętności. W bloku znajduje się ponad 60 różnorodnych ćwiczeń przygotowanych z myślą o młodszych przedszkolakach: trzy- i czterolatkach.Wykonując zadania, maluch będzie poprawiał swoją koncentrację, a zarazem dobrze się bawił. Forma publikacji - karty pracy - jest bardzo wygodna: dorosły może wybrać jedno ćwiczenie, wyrwać kartę z bloku i dać ją dziecku. Dzięki temu elementy zadania z sąsiedniej strony nie będą rozpraszać przedszkolaka.
Okładka książki Ćwiczenia na koncentrację dla starszych przedszkolaków
nowość

44,00 zł 29,28 zł


Jedną z podstawowych umiejętności, którą powinno posiadać każde dziecko, jest koncentracja - bez niej nikt nie może efektywnie się uczyć i uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach. Dlatego ważne jest, aby wszystkie dzieci, a szczególnie te, które mają problemy ze skupieniem uwagi, systematycznie wykonywały różnego rodzaju zadania kładące nacisk na usprawnianie tej umiejętności. W bloku znajduje się ponad 60 różnorodnych ćwiczeń przygotowanych z myślą o starszych przedszkolakach: pięcio- i sześciolatkach. Wykonując zadania, dziecko będzie poprawiało swoją koncentrację, a zarazem dobrze się bawiło. Forma publikacji - karty pracy - jest bardzo wygodna: dorosły może wybrać jedno ćwiczenie, wyrwać kartę z bloku i dać ją dziecku. Dzięki temu elementy zadania z sąsiedniej strony nie będą rozpraszać przedszkolaka.
Opakowanie Współtworzenie zmiany
nowość

83,00 zł 55,24 zł


W niniejszej publikacji autor przedstawia integratywną teorię i model interwencji terapeutycznej oparty na bieżącym ocenianiu potrzeb pacjenta (moment-to-moment assessment) oraz budowaniu świadomej relacji pacjent – terapeuta, czyli przymierza terapeutycznego. Relacja ta ma pomóc pacjentowi w dotarciu do istoty jego problemu, zrozumieniu przyczyn i objawów, a następnie w uwolnieniu się od mechanizmów obronnych, które podtrzymują cierpienie. Proces ten opiera się przede wszystkim na zgłębianiu uczuć pacjenta, na ich nazywaniu i definiowaniu, a także na skutecznym normowaniu lęku. Dzięki stopniowo budowanemu, świadomemu przymierzu terapeutycznemu pacjent może wkroczyć na drogę autokreacji, aby dokonać wewnętrznej przemiany.
Okładka książki Kaligrafia artystyczna Ćwiczenia w piśmie ozdobnym i w stylu retro
nowość

25,00 zł 16,64 zł


Publikacja została przygotowana z myślą o tych, którzy poszukują materiałów do ćwiczenia się w sztuce kaligrafii artystycznej. Dzięki zawartym w niej przykładom użycia pisma w stylu retro czytelnik ma szansę nie tylko przyjrzeć się kształtowi ozdobnych liter, ale także samodzielnie poćwiczyć ich wykonanie. Ułatwia to układ książki – prezentacji każdej litery alfabetu (małej i wielkiej) towarzyszy liniatura, w której można doskonalić umiejętność prowadzenia ręki, a przykłady znanych formuł i imion napisanych w stylistyce retro umożliwią stworzenie własnych, niepowtarzalnych zaproszeń, życzeń świątecznych i innych kartek okolicznościowych.
Okładka książki Mój pierwszy dziennik uczuć w.2

21,00 zł 15,28 zł


Dziennik uczuć jest metodą polegającą na obserwacji własnych emocji i uczuć oraz rozpoznawaniu sytuacji, które je wywołały. Może to służyć samopoznaniu, rozwijaniu samoakceptacji i nabywaniu umiejętności nazywania przeżyć za pomocą słów. Wspólne lub częściowo wspólne wypełnianie dziennika z dzieckiem może być doskonałym wstępem do rozmowy o emocjach i uczeniu najmłodszych akceptacjidla nich oraz służyć pogłębianiu relacji między rodzicem i maluchem.Książeczka ta jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz ich rodziców, a także psychologów, psychoterapeutów, pedagogów pracujących z najmłodszymi i wspierających ich rozwój emocjonalny.
Okładka książki Komiks społeczny 3 Jak się zachować w różnych..
nowość

25,00 zł 16,64 zł


Komiks społeczny 3 to zestaw historyjek, które tym razem skupiają się na tym, jak należy zachować się w różnych miejscach, takich jak:teatr,restauracja,muzeum,poczta,biblioteka.Na końcu każdej historyjki znajdują się ciekawe ćwiczenia mające na celu rozszerzenie omawianego tematu oraz sprowokowanie do dyskusji. Komiks społeczny 3 to książka skierowana do dzieci i młodzieży w wieku 713 lat, ich terapeutów, nauczycieli oraz rodziców. Forma publikacji sprawdzi się podczas indywidualnej pracy z dzieckiem, a także w trakcie zajęć grupowych czy lekcji profilaktyczno-wychowawczych.
Okładka książki Przyszła Wiosna Idzie Lato Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

59,90 zł 45,01 zł


Jest to jedna z części serii Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Serię tworzą 3 teczki:Jest już jesieńNadeszła zimaPrzyszła wiosna, idzie lato.Karty pracy umożliwiają realizację treści nauczania wskazanych w podstawie programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zawierają ćwiczenia dotyczące trzech obszarów: samoobsługi, uspołecznienia, rozwijania sprawności i umiejętności w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, technicznej i plastycznej.Publikacja jest adresowana do:uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanymnauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczychrodziców tych uczniów.
Okładka książki Dojrzewanie. Materiały dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
nowość

40,01 zł 30,07 zł


"Dojrzewanie" to materiały opracowane z myślą o uczniach z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami, autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. Mogą być wykorzystane w szkołach specjalnych podstawowych i przysposabiających do pracy, w klasach integracyjnych, a także w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Będą również nieocenioną pomocą dla rodziców i opiekunów, którzy w warunkach domowych chcą przygotować swoje dzieci do przejścia przez trudny okres dojrzewania. Publikacja zawiera materiał koedukacyjny oraz podzielony według płci. Karty mają bardzo przejrzysty układ, a zamieszczone zdjęcia oraz grafiki są duże i czytelne.Uczniowie, pracując z kartami, zdobywają oraz utrwalają wiedzę o sobie, swoim ciele oraz procesach w nim zachodzących podczas okresu dojrzewania. Duża część materiału została poświęcona treściom dotyczącym higieny ogólnej oraz intymnej. Związane z procesem dojrzewania zmiany hormonalne powodują niejasne lub nawet niepokojące dla nastolatków wahania nastroju, które wpływają na ich zachowanie. Dlatego też część kart została poświęcona emocjom - ich rozpoznawaniu, nazywaniu oraz radzeniu sobie z nimi w trudnych sytuacjach.
Okładka książki Logistyka autyzmu. Przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się z kładzeniem dziecka spać, treningiem toaletowym, napadami złości, biciem i innymi wyzwaniami dnia codziennego

39,50 zł 31,03 zł


Książka stanowi zbiór praktycznych, prostych i precyzyjnych porad, których potrzebuje rodzic dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Autorka krok po kroku podpowiada: jak bez zbędnych nacisków nauczyć dziecko korzystania z toalety, jak sprawić, żeby dziecko przesypiało całą noc w swoim łóżku, co zrobić, kiedy dziecko ma napad złości i zaczyna bić i gryźć, jak – bez kłótni – wprowadzić do jadłospisu dziecka nowe pokarmy. Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia, Kate Wilde omawia codzienne problemy i przedstawia sprawdzone rozwiązania, które pozwolą sprostać domowym wyzwaniom i uzyskać harmonię. Kate Wilde całe życie zawodowe poświęciła pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W ramach trwającej ponad 20 lat współpracy z Autism Treatment Center of America była terapeutką ponad tysiąca dzieci z różnych stron świata. Obecnie jest dyrektorem Programu Son-Rise. Mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Massachusetts.
Okładka książki Ćwiczenia wprowadzające i utrwalające głoski J, L

25,00 zł 18,20 zł


Prezentowana publikacja jest przeznaczona dla logopedów i terapeutów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Podane w niej ćwiczenia są na tyle łatwe, że będą w stanie wykonać je nawet dzieci od trzeciego roku życia. Publikacja zawiera zestaw ćwiczeń przygotowujących aparat artykulacyjny: wargi, język, podniebienie miękkie i drogi oddechowe do wymowy poszczególnych głosek.Zaproponowane zadania doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową oraz koncentrację, pamięć i spostrzeganie, usprawniają motorykę małą poprzez wycinanie i przyklejanie etykietek, rysowanie od lewej do prawej, z góry na dół, kolorowanie. Materiał może także posłużyć do ćwiczenia globalnego czytania wyrazów.
Okładka książki Znów mówię pokonać afazję Zestaw ćwiczeń

27,00 zł 17,97 zł


Opracowane ćwiczenia mają na celu usprawnienie zdolności komunikacyjnych i językowych człowieka z uszkodzeniem mózgu, któremu przebieg choroby uniemożliwia spontaniczne sformułowanie wypowiedzi w tematach mu najbliższych, codziennych. Chory nie tylko odblokowuje się komunikacyjnie, ale wzmacnia się jego poczucie własnej wartości, kiedy jest w stanie porozumieć się (nawet jeśli tworzone komunikaty nadal są schematyczne) z najbliższym otoczeniem, co przełamuje poczucie bezradności i izolacji. Książka została opracowana z myślą o terapeutach i rodzinach osób, które z powodu trudności językowych odcinają się od otoczenia, nie podejmują prób komunikowania swoich potrzeb, zniechęcają się początkowymi lub wieloletnimi porażkami. W takiej sytuacji każde ćwiczenie ukończone sukcesem jest na wagę złota. Stąd bardzo wąski, ale i przemyślany zakres zadań w publikacji.
Okładka książki Wytęż wzrok i pamięć Ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i nie tylko Bystre oko

22,00 zł 14,65 zł


Prezentowane ćwiczenia usprawniają przede wszystkim pamięć bezpośrednią i rozpoznawczą, a także koncentrację uwagi uczniów. Zadania przeznaczone są dla dzieci mających w tym zakresie trudności. Wielu uczniów nie potrafi przywołać z pamięci posiadanej wiedzy i połączyć jej z nowymi treściami, co w konsekwencji prowadzi do miernych wyników w nauce. Ćwiczenia będą przydatnym materiałem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, a także w rewalidacji dziecka o obniżonej percepcji wzrokowej. Uczniowie mogą również pracować sami lub pod okiem rodzica.
Okładka książki Spostrzegam i myślę Ćwiczenia do pracy z uczniem szkoły podstawowej o obniżonej sprawności widzenia i spostrzegania Bystre oko

22,00 zł 14,65 zł


Proponowane w książce ćwiczenia umożliwiają stopniowe pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu dzieciom, które ze względu na obniżoną sprawność widzenia i spostrzegania mają w tym zakresie ograniczenia. Publikacja składa się z kilku części: Analiza wzrokowa, Synteza wzrokowa, Stałość spostrzegania: porównywanie kształtu i wielkości, Spostrzeganie stosunków przestrzennych. Podane propozycje zadań można wykorzystywać w rewalidacji wzroku, na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub wyrównawczych. Ćwiczenia te poprawiają nie tylko percepcję wzrokową, ale także doskonalą koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową, logiczne myślenie. Zadania składają się z części graficznej i części literowej. Powinny być wykonywane pod kierunkiem terapeuty, nauczyciela bądź rodzica.
Okładka książki Programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną

19,50 zł 12,97 zł


Programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną zostały przygotowane z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, nauczycielach szkół masowych uczących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną oraz rodzicach tych uczniów. Programy obejmują treści kształcenia zgodne z podstawą programową. Ponadto są ściśle skorelowane z publikacjami: Śladami pór roku. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną. Umożliwi to efektywne realizowanie i monitorowanie programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Okładka książki Nowe historyjki społeczne Ponad 150 historyjek które uczą umiejętności społecznych dzieci z autyzmem zespołem Aspergera i ich rówieśników

59,50 zł 39,60 zł


Zwykle, gdy dowiaduję się, że Carol Gray pracuje nad nową publikacją, nie mogę się doczekać chwili, w której będę mógł przeczytać, co nowego ma do powiedzenia na temat tego, jak dzieci z ASD postrzegają i odbierają świat. Wiem, że innowacyjne pomysły i strategie jej autorstwa wykorzystam w praktyce klinicznej, a publikację będę polecał nauczycielom, rodzicom i współpracownikom. Czytając Nowe historyjki społeczne jeszcze przed ich oficjalnym wydaniem, pomyślałem sobie: "Carol, znowu ci się udało!", trzymałem bowiem w dłoniach kolejną wyjątkową pozycję, dzięki której dzieci z ASD lepiej pojmą siebie i swoje miejsce w społeczeństwie. Carol doskonale rozumie świat osób z autyzmem oraz jednostek neurotypowych, a jej historyjki przydają się obu stronom, wspierając wzajemne zrozumienie, komunikację i akceptację.Z PRZEDMOWY dr. Tony'ego AttwoodaW środku znajdziesz pogrupowane tematycznie historyjki z następujących działów:Historyjki ucząZmianaBłędyJa i moje uczuciaŚwięta i prezentyUmiejętności interpersonalne i przyjaźńDręczenieZrozumieć dorosłychDom i otoczenieSzkołaPlaneta Ziemia.Historyjki społeczne nareszcie po polsku. Metoda opracowana przez Carol Gray, choć prosta, okazuje się zaskakująco skuteczna w usprawnianiu funkcjonowania społecznego osób ze spektrum autyzmu.Co znajduje się na płycie CD?Na dołączonej do książki płycie CD (przeznaczonej do uruchomienia na komputerze PC) znajdują się dwa zestawy historyjek. Pierwszy z nich zawiera wybrane historyjki w formacie PDF, które można wydrukować na własny użytek w domu lub dla potrzeb prezentacji szkolnej mającej na celu przekazanie uczniom jakiejś umiejętności. Drugi zestaw historyjek zawiera pliki z programu Microsoft Word bez formatowania tekstu i ilustracji. Historyjkę w tej wersji, można wykorzystać, modyfikując ją np. poprzez dodanie własnych zdjęć lub ilustracji. W tych plikach brakuje oryginalnych zdjęć ze względu na ograniczenia związane z prawami autorskimi.
Okładka książki Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków SZ, Ż, CZ, DŻ Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną głosek

21,00 zł 13,06 zł


Książka ta powstała z myślą o najmłodszych dzieciach objętych terapią logopedyczną. Ponieważ przedszkolaki nie potrafią jeszcze czytać, ćwiczenia opierają się na ilustracjach. Każdy obrazek to nowe słowo, każde słowo to kolejna realizacja ćwiczonej głoski. Ćwiczenia podzielone są na grupy: najpierw maluch wykonuje ćwiczenia wstępne – nazywania – potem przechodzi do zadań wymagających twórczego myślenia, kojarzenia, analizy słuchowej, spostrzegawczości i sprawności manualnej. Ćwiczenia logopedyczne zgromadzone w tej publikacji są więc w naturalny sposób połączone z twórczą zabawą i nauką. Wśród ćwiczeń znajdują się domina, kolorowanki, wykreślanki, labirynty i wiele innych łamigłówek. Ogółem książka prezentuje zbiór ponad 200 wyrazów opracowanych w 63 zadaniach.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj