KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Harmonia

Okładka książki Komiks społeczny.. 33 historyjki w formie ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne
nowość

24,00 zł 16,85 zł


Publikacja przedstawia 33 często spotykane sytuacje społeczne, z jakimi muszą się zmierzyć bohaterowie komiksu. Dotyczą one m.in.: relacji rówieśniczych, bezpieczeństwa i dobrych nawyków, skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, dylematów moralnych, budowania asertywnej postawy, empatii, bezpiecznego surfowania po internecie oraz korzystania z urządzeń mobilnych. Każda z historyjek składa się z krótkiego opisu oraz zadań do wykonania. Dzieci muszą uzupełnić dialogi, wykazać się empatią, wpisując myśli lub uczucia bohaterów, a także odpowiedzieć na zadane pytania. Komiks społeczny to książka skierowana do dzieci w wieku 7–13 lat, ich terapeutów, nauczycieli oraz rodziców. Forma publikacji sprawdzi się podczas indywidualnej pracy z dzieckiem, a także w trakcie zajęć grupowych czy lekcji profilaktyczno-wychowawczych.
Okładka książki Co mógłbyś odpowiedzieć? Ćwiczenia kształtujące umiejętności społeczne. Co masz na myśli?
nowość

35,00 zł 23,78 zł


W niniejszej książce opracowano kilkadziesiąt sytuacji i podano najbardziej popularne zdania, frazy lub wyrazy, które należy wtedy wypowiedzieć. Pracując z tą publikacją, dziecko będzie ćwiczyło zasady powitań i pożegnań z rówieśnikiem, członkiem rodziny i obcą osobą dorosłą; utrwali wiedzę, w jakich sytuacjach używać słów „dziękuję”, „proszę”, „przepraszam”; będzie wiedziało, jak grzecznie rozmawiać przez telefon i domofon, w jakich słowach wyrażać troskę o innych, jak okazywać sympatię, jak grzecznie zachowywać się w szkole, w miejscach publicznych, przy stole i w towarzystwie innych.W książce przedstawiono 57 zdjęć. Na stronach parzystych umieszczono fotografie dla dziecka. Na stronach nieparzystych zapisano pytania, które czyta dorosły pracujący z uczniem.
Okładka książki Dzielę i łączę litery, sylaby, wyrazy Ćwiczenia dla młodzieży i dorosłych z trudnościami językowymi
nowość

19,90 zł 13,96 zł


Dzielę i łączę litery, sylaby, wyrazy to zbiór różnorodnych ćwiczeń służących usprawnianiu funkcji czytania, pisania oraz mówienia. Dedykowany jest osobom dorosłym z zaburzeniami językowymi, a także dzieciom i młodzieży w starszym wieku szkolnym. Publikacja zawiera 7 typów zadań. Każdy typ zadań posiada wiele przykładów po to, aby dana funkcja mogła być ćwiczona wielokrotnie. Uniwersalność ćwiczeń sprawia, że można je wykorzystywać w różnych celach edukacyjnych i terapeutycznych.Zadania mają na celu usprawnianie:koncentracji uwagi,spostrzegania wzrokowego,analizy i syntezy głoskowej wyrazów,analizy i syntezy sylabowej wyrazów,analizy struktury literowej wyrazów,przepisywania,aktualizacji słów,liczenia do 10,kategoryzowania.
Okładka książki Bajki pocieszanki w.2
nowość

19,90 zł 13,51 zł


Bajki terapeutyczne, które adresowane są do dzieci, mogą być wykorzystane przez rodziców, dziadków, nauczycieli i terapeutów. Mają za zadanie pomóc maluchowi w rozwiązaniu jego niełatwych problemów. Dzięki opowiadaniom terapeutycznym dziecko zapoznaje się z sytuacjami trudnymi, wywołującymi kryzys emocjonalny, nierzadko niepokój, oraz znajduje cudowne rozwiązanie swoich problemów, podobnych do tych, z którymi zmagają się bohaterowie bajek.
Okładka książki W stronę samodzielności
nowość

85,00 zł 57,75 zł


Wspieranie rozwoju samodzielności - zarówno w zakresie umiejętności samoobsługowych, jak i społecznych - stanowi podstawę działań inkluzywnych oraz gwarancję lepszej jakości życia. Jest to szczególnie ważne dla dzieci, nastolatków i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością złożoną, a zwłaszcza z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.Niniejsza książka stanowi wygodną pomoc w przeprowadzeniu takiej interwencji edukacyjnej. Zawiera serię praktycznych list kontrolnych, które ułatwią kształtowanie umiejętności, a także ich obserwację i ocenę postępów. W tomie omówiono blisko 50 umiejętności związanych z trzema sferami:samodzielność w domu (np. kąpiel pod prysznicem, suszenie włosów, zmywanie naczyń, przygotowywanie kanapek)samodzielność w szkole (np. pakowanie plecaka, zapisywanie prac domowych w kalendarzu)samodzielność w pracy i w czasie wolnym (np. wyjście do kina, wypłacanie pieniędzy z bankomatu, korzystanie z poczty elektronicznej).Dzięki temu, że każda z umiejętności została przedstawiona jako sekwencja drobnych, prostych czynności, listy kontrolne ułatwiają naukę i pozwalają opiekunowi udokumentować wykorzystany typ podpowiedzi oraz śledzić postępy na kartach podsumowujących.W dodatku zaproponowano formularze i wzory list kontrolnych do wykorzystania przez opiekunów i terapeutów. Obszerny kolorowy załącznik zawiera karty obrazkowe przedstawiające poszczególne kroki wybranych umiejętności. Jest to pomoc wizualna: karty należy wyciąć i na przykład przykleić w miejscu, gdzie będą najbardziej przydatne podczas wykonywania konkretnych czynności.W książce znajduje się kod do pobrania materiałów dostępnych online. Umożliwiają one dostosowanie nauczanej sekwencji czynności do potrzeb konkretnej osoby.
Okładka książki Dyslektyczne ucho zeszyt ćwiczeń dla ucznia Zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją
nowość

19,50 zł 13,25 zł


Zeszyt ćwiczeń dla ucznia zawiera materiał z zadaniami. Informacje i wskazówki, jak je wykonać znajdują się w książce dla nauczyciela.Ćwiczenia stymulują rozwój percepcji słuchowej i funkcji językowych. Przeznaczone są dla uczniów, którzy potrafią podzielić wyraz na sylaby i głoski. W pierwszej części uczeń pracuje na słowach, bawi się nimi. W drugiej – wysłuchuje i wykonuje polecenia. Część trzecia ma stymulować pamięć słuchową. W czwartej zgromadzono najtrudniejszy materiał obejmujący wyrazy bez znaczenia. W części piątej opisano kilkanaście zabaw (najczęściej grupowych), które stymulują rozwój między innymi percepcji i pamięci słuchowej oraz rozwój językowy.Zadaniem ucznia jest wykonywać podane ćwiczenia, angażując przede wszystkim percepcję słuchową. Z tego też powodu w poleceniach do ćwiczeń prosi się ucznia, by najpierw posłuchał, a dopiero potem powiedział. Jeśli ćwiczenie jest zbyt trudne dla dziecka, powinno je ono najpierw zapisać. Należy jednak robić to jak najrzadziej.Wyrazy, które podaje się parami, należy pisać jeden pod drugim, nie obok siebie. Tam, gdzie trzeba dokonywać analizy lub syntezy sylabowej, można pomagać dziecku, wyklaskując sylaby. Inne podpowiedzi dotyczące konkretnych ćwiczeń znajdują się nad nimi w szarych ramkach.Ćwiczenia, które uczeń powinien wykonać w zeszycie, wykorzystując zawarte tam diagramy, tabele, rysunki, teksty itp., są oznakowane symbolem książki. Inne zadania należy wykonywać ustnie.Do ćwiczeń można dokupić książkę dla nauczyciela, znajdującą się w produktach powiązanych.
Okładka książki Lisek z Leonowa Utrwalanie głosek L i LI mównica Logopedyczna
nowość

25,00 zł 16,98 zł


Najnowszy zeszyt z serii Mównica Logopedyczna dedykowany jest uczestnikom terapii logopedycznej, u których wywołano lub skorygowano głoski [l] i [li], oraz tym, którzy wymagają utrwalania tychże głosek.Ponad 60 kart zawiera ćwiczenia stymulujące rozwój sprawności językowych dzieci poprzez:- wzbogacanie słownictwa (również rzadko spotykanego w najbliższym otoczeniu dziecka)- kształcenie słuchu fonemowego- ćwiczenia analizy słuchowej i wzrokowej- kształcenie słuchowe (rymy)- ćwiczenia gramatycznej warstwy języka- trening skupiania uwagi- trening pamięci- stymulowanie myślenia i spostrzegawczości- rozwijanie orientacji przestrzennej i wyobraźni- rozwijanie sprawności komunikacyjnych.W książce logopedzi i rodzice znajdą pomysły na urozmaicenie ćwiczeń logopedycznych - różnorodne formy pracy z materiałem wyrazowym, m.in.:- rysowanie po śladzie- łączenie puzzli- nazywanie obrazków- łączenie cieni z rysunkami- liczenie elementów- ustalanie kolejności zdarzeń w historyjce obrazkowej.Mównica Logopedyczna to seria przeznaczona dla: rodziców (do ćwiczeń w domu), logopedów (do pracy w gabinecie) i nauczycieli, dzieci młodszych (karty ćwiczeń z materiałem obrazkowym lub obrazkowo-wyrazowym) i starszych (karty wymagające umiejętności czytania i pisania).
Okładka książki Uczę się czytać, pisać i liczyć KP cz.1 w.2
nowość

39,50 zł 30,20 zł


Uczę się czytać, pisać i liczyć. Część 1 to karty pracy adresowane do: uczniów ze specjalnymi potrzebami; uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; uczniów z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z deficytów rozwojowych; sześciolatków w normie intelektualnej, których rozwój przebiega typowo; nauczycieli szkół masowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; rodziców uczniów. W publikacji zawarte są treści z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej i technicznej. Karty pracy są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej.
Okładka książki Psychoterapia psychoanalityczna w.3
nowość

83,00 zł 56,41 zł


Autorka, reprezentantka podejścia psychodynamicznego, pisze o wielu sprawach związanych z prowadzeniem terapii, wskazując te, które bez względu na to, jakie się wyznaje teorie, są najistotniejsze: nawiązanie empatycznej relacji z klientem, zrozumienie mechanizmów procesu terapeutycznego, w tym oporu czy przeniesienia, ustalenie przymierza terapeutycznego oraz wyznaczenia granic. Nancy McWilliams pokazuje nie tylko, jak pracować z klientem, ale też jak współpracować z superwizorem i chronić się przed niebezpieczeństwami związanymi z tym zawodem. Fascynująca i przystępna pozycja, którą chętnie powitają zarówno początkujący terapeuci psychoanalityczni, jak i doświadczeni terapeuci reprezentujący wiele różnych orientacji. Idealna jako podręcznik w ramach kursów psychologii klinicznej, terapii, poradnictwa, psychiatrii, pracy socjalnej i pielęgniarstwa.
Okładka książki Nasze dziecko mówi
nowość

92,00 zł 62,51 zł


Recenzowana książka stanowi kompendium wiedzy na temat rozwoju mowy dziecka. Autor przedstawia tytułowe zagadnienie na szerokim tle językoznawczym i psychologicznym. Wykorzystuje w swej pracy bogatą literaturę przedmiotu, a także własne doświadczenia w obserwacji języka małych dzieci.Pierwszy z rozdziałów pracy jest poświęcony zagadnieniom ogólnojęzykoznawczym, takim jak istota języka, różnica między językiem a mową, komunikacja językowa, akty mowy, intencjonalność w komunikacji językowej czy funkcje języka. [] Szeroki problemowo jest następny rozdział, w którym omówiono istotę mówienia w ujęciu fonetyczno-fonologicznym, użycie w komunikacji znaków językowych, swoistość dziecięcych aktów mowy, rozwój zdolności dialogowych i konwersacyjnych w mowie dzieci czy rolę języka otoczenia dziecka w rozwoju mowy dziecka. Najbardziej rozbudowany i bogaty w szczegóły jest rozdział pt. Akwizycja języka, w którym mamy omówione stadia rozwoju mowy dziecka, rozwój systemu składniowego i fleksyjnego, a także słowotwórstwo dziecięce. W ostatnim rozdziale przedstawiona jest mowa dziecka w kontekście społecznym i kulturowym. []Monografia autorstwa Józefa Porayskiego-Pomsty zawiera wiele cennego od strony merytorycznej materiału, przydatnego w praktyce zawodowej logopedów, nauczycieli i wychowawców, a także będącego źródłem wiedzy adeptów tych zawodów.Z recenzji prof. dra hab. Edwarda ŁuczyńskiegoLOGOPEDIA XXI WIEKU to jeden z najważniejszych projektów wydawnictwa naukowego Harmonia Universalis. Obejmuje on stworzenie serii monografii naukowych z zakresu najistotniejszych problemów współczesnej logopedii pod redakcją prof. UG, dra hab. Stanisława Milewskiego oraz prof. UG, dr hab. Ewy Czaplewskiej z Instytutu Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, pod oficjalnym patronatem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Okładka książki Kto posłucha, ten usłyszy + 2CD w.2022

33,00 zł 22,43 zł


to posłucha, ten usłyszy jest wyjątkową pozycją wydawniczą. W jej skład wchodzą książka oraz dwie płyty CD, na których zapisano cały materiał potrzebny do ćwiczeń, a także polecenia kierowane do dziecka. Z ćwiczeń zawartych w publikacji mogą korzystać dzieci przygotowujące się do nauki czytania i pisania, a także dzieci, które tę naukę już rozpoczęły. Cały materiał do ćwiczeń percepcji słuchowej został starannie uporządkowany. Zachowano zasadę stopniowania trudności. Zadania dotyczą więc kolejno: odgłosów z bliższego i dalszego otoczenia dziecka, rytmów, wyrazów, sylab i głosek.
Okładka książki 100 kart pracy z ćw. korekcyjno-kompensacyjnymi
nowość

44,00 zł 34,04 zł


Prezentowane karty pracy mają pomóc uczniom - szczególnie w trakcie realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - w nabyciu umiejętności sprawnego czytania i pisania. Umiejętności te są warunkiem koniecznym do zdobywania przez dziecko wiedzy na kolejnych etapach edukacji.Realizacja zadań zawartych w kartach pracy ma doprowadzić przede wszystkim do nabycia przez dziecko automatyzmu w nazywaniu sylab (a właściwie graficznego obrazu określonego układu liter, gdyż nie zawsze uwzględniana jest tu struktura gramatyczna i słowotwórcza wyrazów), tzn. postrzeganiu i odczytywaniu sylab w sposób całościowy, oraz ma pomóc rozwijać zdolność umieszczania ich w odpowiedniej kolejności.Ćwiczenia pogrupowane zostały w określone kategorie. Ich kolejność nie jest przypadkowa. Wynika ze stopniowego wprowadzania nowych, coraz trudniejszych struktur sylabowo-wyrazowych opartych na tych poznanych już wcześniej. Szereg prezentowanych zadań wiąże się z kształceniem umiejętności czytania ze zrozumieniem, co jest wszak istotą nauki czytania.
Okładka książki Rewalidacja w ogólnodostępnej szkole ponadpodstaw.
nowość

34,99 zł 27,06 zł


Prezentowana publikacja jest kontynuacją książki Rewalidacja w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej. Program zajęć. Karty pracy służą do prowadzenia zajęć rewalidacji z młodzieżą o lekkim stopniu niepełnosprawności i innego rodzaju dysfunkcjach, uczęszczającą do szkół ogólnodostępnych. Wykorzystując tę publikację, można pomóc uczniom w rozwoju samodzielności, wyszukiwaniu informacji niezbędnych w codziennym życiu i przekazać im wiedzę potrzebną w dorosłości. Stosowanie proponowanych metod, prowadzących do pełnego i wszechstronnego rozwoju uczących się, pomoże też rozwinąć u nich zainteresowania poznawcze i ukształtować właściwą postawę społeczną.
Okładka książki Wielkie litery. Ułatwiona nauka czytania i pisania

27,00 zł 18,34 zł


WIELKIE LITERY to elementarz przeznaczony dla dzieci rozpoczynających przygodę z czytaniem i pisaniem. Teksty oraz ćwiczenia zawarte w publikacji ułatwią zdobycie tych umiejętności zarówno uczniom z trudnościami edukacyjnymi, jak i dzieciom, których rozwój przebiega prawidłowo. Zadania rozwijające umiejętność pisania zawierają wielkie litery drukowane, gdyż mają one kształty łatwiejsze do odtworzenia przez dzieci z obniżoną z różnych przyczyn sprawnością grafomotoryczną. Celem książki jest przede wszystkim kształtowanie umiejętności czytania i pisania. Ponieważ u podstaw tych umiejętności leżą funkcje percepcyjno-motoryczne, w publikacji znalazły się ćwiczenia, które kształcą analizę słuchową, doskonalą percepcję wzrokową i koncentrację, pomagają rozwijać sprawność grafomotoryczną, a nawet dużą motorykę. Zadania zawarte w książce służą także rozwijaniu logicznego myślenia, spostrzegawczości, umiejętności wypowiadania się. Warto wspomnieć, że teksty przeznaczone do czytania zawierają rozmaite wiadomości o otaczającym świecie, dzięki czemu poszerzają wiedzę ucznia.
Okładka książki Ja i moje otoczenie cz.3 Karty pracy

39,50 zł 30,20 zł


Karty pracy powstały z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Materiał można wykorzystywać jako pomoc edukacyjną w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, na zajęciach rewalidacyjnych. Karty będą przydatne również rodzicom do pracy z dziećmi w domu. Treść kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i jest zgodna z podstawą programową MEN.CZĘŚĆ 3 zawiera ćwiczenia tematyczne dotyczące:cech charakterystycznych wiosny,ważnych świąt przypadających na okres wiosny,wiosennych ptaków,zwierząt hodowlanych i domowych,prac ogrodowych w czasie wiosny,zdrowego żywienia i stylu życia,wiedzy o środowisku,ekologii,Układu Słonecznego,Polski i jej sąsiadów.
Okładka książki Żyję w społeczeństwie
nowość

65,00 zł 49,69 zł


Karty pracy są przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz tych mających trudności z osiąganiem podstawowych celów edukacyjnych.Stanowią część pakietu "Żyję w społeczeństwie" - zestawu przygotowanego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Pracując z kartami pracy, uczniowie przyswajają i utrwalają wiadomości potrzebne każdemu młodemu człowiekowi, który pragnie brać aktywny udział w życiu swojej społeczności. Wśród różnorodnych materiałów znajdują się m.in.:wzory pism - przystępny i praktyczny miniprzewodnik z podpowiedziami, jak stworzyć pismo do urzędu (skargę, podanie, odwołanie, prośbę)instrukcje zachowań - schematy ułatwiające odnalezienie się w przestrzeni publicznej i w sytuacjach społecznych (np. w gabinecie lekarskim, restauracji czy sklepie)naklejki i wypychanki - atrakcyjne dodatki, dzięki którym nauka nie zmieni się w przykrą koniecznośćkarty pracy - dostosowane do potrzeb szkół przysposabiających do pracy.Treści - praktyczne, dostosowane do wyzwań codzienności i przedstawione w zrozumiały sposób - odpowiadają na realne potrzeby młodych ludzi przygotowujących się do samodzielnego życia. Materiał, uwzględniający specyfikę edukacji w szkołach przysposabiających do pracy, zawiera różnorodne zagadnienia związane m.in. z:emocjami i relacjami międzyludzkimizasadami savoir-vivre'uprawami człowieka oraz prawami przysługującymi osobom niepełnosprawnymorganizacją czasu wolnego.Uzupełnieniem kart pracy jest podręcznik. Publikacja może być też wykorzystana podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych.
Okładka książki Chochliki słuchowe Ćwiczenia wzrokowo-słuchowo-językowe

29,90 zł 20,33 zł


Książka zawiera opis 11 cykli zajęć, które są gotowym materiałem do pracy z dzieckiem nad doskonaleniem umiejętności czytania i pisania. W każdym cyklu zajęciowym umieszczono 5-6 stałych elementów zadań usprawniających i rozwijających funkcje percepcyjno-motoryczne odpowiedzialne za naukę czytania i pisania. Trening ten odbywa się w wesołym towarzystwie bohaterów krótkich, zabawnych tekstów i historyjek, które stają się punktem wyjścia do ćwiczeń słuchowych, ortograficznych, ćwiczeń w czytaniu oraz wypowiadaniu się i redagowaniu wypowiedzi pisemnych.Przy tym zabawy z "chochlikami słuchowymi" nie mogą się znudzić, polegają bowiem na wykonywaniu różnorodnych typów zadań. Są to między innymi:FIGURAKI - czyli zadania grafomotoryczne rozwijające motorykę ręki, spostrzeganie, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację kierunkową na płaszczyźnie kartki, koncentrację uwagi, dokładność i cierpliwośćKALAMBURY - czyli zadania integracji wzrokowo-słuchowej wzbogacające słownik oraz utrwalające skojarzenia obraz - słowo i słowo - wyrazTEKSTY I HISTORYJKI - czyli trening czytania i pisaniaZABAWA "TROPICIEL SŁÓW" - czyli zadania integracji wzrokowo-słuchowo-ruchowej polegające na odgadnięciu i wypowiedzeniu słów, w których ukryło się inne słowoCHOCHLIKI SŁUCHOWE - czyli zadania słuchowego przetwarzania informacji doskonalące słuch fonemowy oraz świadomość fonologiczną.
Okładka książki Scenariusze zajęć wspierających rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych młodzieży w szkole ponadpodstawowej

43,00 zł 33,21 zł


Scenariusze zajęć wspierających rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych młodzieży w szkole ponadpodstawowej to 50 ćwiczeń zebranych w 9 obszarach tematycznych:INTEGRACJA MIĘDZYOSOBOWA - propozycje ćwiczeń integrujących klasę szkolnąEMOCJONALNOŚĆ CZŁOWIEKA - pośród ćwiczeń do wykonania uczniowie znajdą zarówno trening relaksacji, jak i zadania ułatwiające walkę ze stresemKOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - pośród narzędzi komunikacyjnych uczniowie nauczą się korzystać z komunikatów JA, poznają podstawy aktywnego słuchania oraz dokonają analizy komunikatów pozawerbalnych służących budowaniu relacjiASERTYWNOŚĆ - stanowcze, ale łagodne i bezpośrednie wyrażanie swoich opinii, obrona własnych praw w relacjach z innymi oraz umiejętność stawiania granic i reagowania na krytykę to tylko niektóre fragmenty mapy asertywności, z którą będą pracować uczniowieKONFLIKT I METODY JEGO ROZWIĄZYWANIA - w tej części scenariuszy uczniowie zapoznają się z podstawowymi metodami rozwiązywania konfliktów oraz stosowaniem różnych typów argumentacjiMENTALIZACJA - to z kolei zbiór przeznaczony do ćwiczenia umiejętności rozumienia perspektywy innych osóbORGANIZACJA CZASU - scenariusze pokazujące, jak nauczyć młodzież przejmować odpowiedzialność za swoje wybory, dystrybucję czasu, planowanie i osiąganie zamierzonych celówZDROWIE PSYCHICZNE - scenariusze powstałe z przekonania, że podstawowa wiedza o życiu psychicznym, symptomach zaburzeń, drogach poszukiwania pomocy w kryzysie jest niezbędna każdemu nastolatkowiROZWÓJ OSOBISTY - zadania zaproponowane w scenariuszach mają na celu uświadomić, że osobowość młodego człowieka będąca w procesie kształtowania się może i powinna ulegać świadomym, celowym zmianom, aby osiągać kształt pożądany przez nich samychScenariusze zostały przygotowane są z myślą o pracy z młodzieżą zarówno podczas lekcji wychowawczych, jak i specjalnie planowanych warsztatów lub treningów umiejętności społecznych. Zajęcia z proponowanymi materiałami może przeprowadzać wychowawca, ale też pedagog lub psycholog szkolny bądź trener treningu umiejętności społecznych.Magdalena Wegner-Jezierska - doktor nauk humanistycznych, psycholog, wieloletnia wykładowczyni akademicka, autorka poradników dla rodziców i opiekunów. Zajmuje się terapią psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi grupy treningu umiejętności społecznych dla osób z trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu relacji. Współpracuje z placówkami oświatowymi, szkoląc kadry pedagogiczne oraz rodziców. Opracowuje też programy poszerzające kompetencje społeczne uczniów. Prywatnie żona i mama sześciorga dzieci.
Okładka książki Radzę sobie z przemocą w szkole i Internecie karty pracy dla dzieci i młodzieży w wieku 9–16 lat, w tym uczniów ze spektrum autyzmu

39,00 zł 30,14 zł


Karty pracy, przeznaczone dla uczniów w wieku 9-16 lat, przygotowują do zmierzenia się z trudnym zagadnieniem przemocy w szkole i w Internecie. Książka została opracowana z myślą o terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz wszystkich tych, którzy nie potrafią poradzić sobie z nękaniem i brakiem akceptacji.Materiały pozwalają uczniom znaleźć odpowiedzi na pytania:- W jakich miejscach można spotkać się z przemocą?- Jak chronić się przed przemocą?- Jak zareagować w sytuacjach przemocowych?- Jak dbać o bezpieczeństwo w sieci?- Jak postąpić, gdy jesteśmy świadkami/ofiarami przemocy?Podejmowane tematy dotyczą spraw bliskich młodym ludziom, którzy borykają się z agresją w szkole, a ostatnio coraz częściej także z cyberprzemocą. Kolejne karty pracy poświęcone zostały takim zagadnieniom, jak:- przemoc psychiczna i przemoc fizyczna- wykluczenie społeczne- dokuczanie w szkole- przyczyny i skutki przemocy- cyberprzemoc- nękanie w sieci.Dodatkowo publikacja zawiera:- dziennik odpowiedniego zachowania oraz reagowania na przemoc - pomoc do wizualnego przedstawienia procesu radzenia sobie ze złością i sytuacjami przemocowymi- ponad 500 naklejek do wypełnienia dziennika.Karty mogą być wykorzystane przez pedagogów, nauczycieli oraz terapeutów podczas zajęć indywidualnych, a także grupowych.Publikacja wchodzi w skład kolekcji "Z relacjami za pan brat" dedykowanej dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz z trudnościami w zakresie kompetencji społecznych.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj