KATEGORIE [rozwiń]

Agnieszka Borowska-Kociemba

Okładka książki Karty korekcyjno-kompensacyjne cz.2 w.2024

43,00 zł 39,14 zł


Publikacja adresowana jest do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, dysleksją oraz innymi deficytami rozwojowymi. Przeznaczona jest do stosowania jako pomoc dydaktyczna w placówkach edukacyjnych, a także podczas pracy w domu jako materiał pomocniczy dla rodziców. Może być wykorzystywana na wszystkich etapach edukacji: w przedszkolach (masowych i specjalnych), klasach integracyjnych, oddziałach edukacyjno-terapeutycznych oraz podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Okładka książki Matematyka. Część 3Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
nowość

43,00 zł 36,38 zł


Publikacja przeznaczona jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi i innymi deficytami rozwojowymi. Może być stosowana w przedszkolach i szkołach specjalnych, klasach integracyjnych i oddziałach edukacyjno-terapeutycznych oraz podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Może być również wykorzystana jako materiał przygotowujący do edukacji wczesnoszkolnej, czyli w przedszkolach masowych. Karty pracy mogą posłużyć także rodzicom do pracy z dziećmi w domu. Zostały one przygotowane z myślą zarówno o pracy z całym zespołem, jak i w trakcie zajęć indywidualnych. Materiał zawiera zadania dotyczące: poznawania i utrwalania podstawowych pojęć kalendarzowych orientacji w stosunkach przestrzennych umiejętności wyodrębniania zbiorów wyodrębniania i porównywania cech wielkościowych rozpoznawania figur geometrycznych poznawania i utrwalania znajomości cyfr w zakresie 12 podstawowych działań matematycznych
Okładka książki Mój rok cz.1 Karty pracy dla uczniów z niepełn

42,00 zł 32,24 zł


Karty pracy przeznaczone są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz mających trudności w uczeniu się. Materiał opracowano z uwzględnieniem zmian zachodzących w przyrodzie, ważnych wydarzeń oraz cyklu życia człowieka. Karty są skonstruowane tak, aby nauczyciel mógł zastosować je na wiele sposobów, w zależności od umiejętności i potrzeb uczniów
Okładka książki Poznaję i rozumiem świat 3 KP w.2

41,00 zł 31,47 zł


Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami w przedszkolach specjalnych i integracyjnych oraz zespołach rewalidacyjno-wychowawczych. Materiał może być takżęe wykorzystywany w pracy z dziećmi wymagającymi wczesnego wspomagania rozwoju.
Okładka książki Pracuję z kartami przez cały rok cz.3

41,00 zł 31,47 zł


Seria Pracuję z kartami przez cały rok przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz mających trudności w uczeniu się. Materiał opracowano z uwzględnieniem zmian zachodzących w przyrodzie, ważnych wydarzeń oraz cyklu życia człowieka. Podręcznik oraz karty pracy są zgodne z podstawą programową MEN.
Okładka książki Uczę się z kartami pracy Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z elementami przysposobienia do pracy część 4

39,50 zł 30,32 zł


Karty pracy przygotowano z myślą o uczniach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów szkół przysposabiających do pracy, ale można ją także wykorzystać w szkołach specjalnych - podstawowych i gimnazjach, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i klasach integracyjnych.Karty są skonstruowane tak, aby nauczyciel korzystał z gotowych poleceń, a stosując zasadę indywidualizacji - sam mógł je modyfikować, dostosowując zadania do możliwości intelektualnych ucznia. Treść kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i jest zgodna z podstawą programową.
Okładka książki My i świat wokół nas Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

99,50 zł 76,38 zł


My i świat wokół nas to propozycja pomocy dydaktycznej dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Przyda się także rodzicom do pracy z dziećmi w domu w celu podtrzymania ciągłości procesu edukacyjnego.Publikacja może być wykorzystywana do pracy w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, na zajęciach rewalidacyjnych, a także jako narzędzie diagnostyczne, umożliwiające określenie deficytów i trudności ucznia oraz pozwalające na ustalenie planu terapii.Układ kart oraz forma i treść ćwiczeń są dostosowane do rozkładu materiału, którym posługują się nauczyciele i terapeuci pracujący z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz są zgodne z podstawą programową MEiN.Zadania są zróżnicowane pod względem stopnia trudności, co daje nauczycielom wiele możliwości ich zastosowania, w zależności od umiejętności i potrzeb uczniów. Ćwiczenia są skonstruowane w taki sposób, aby poszerzać zakres pojęciowy, doskonalić technikę czytania, mówienia, pisania i liczenia, a także myślenie przyczynowo-skutkowe. Zakres ćwiczeniowy to przede wszystkim rozumienie mowy, nazywanie przedmiotów, czynności i zjawisk.W teczce znajdują się cztery bloczki z kartami pracy: Jesień, Zima, Wiosna, Lato. Materiał przewidziany jest na jeden rok szkolny.
Okładka książki My i świat wokół nas Podręcznik dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

25,00 zł 19,19 zł


My i świat wokół nas to propozycja pomocy dydaktycznej dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Przyda się także rodzicom do pracy z dziećmi w domu w celu podtrzymania ciągłości procesu edukacyjnego.Publikacja może być wykorzystywana do pracy w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, na zajęciach rewalidacyjnych, a także jako narzędzie diagnostyczne, umożliwiające określenie deficytów i trudności ucznia oraz pozwalające na ustalenie planu terapii.Podręcznik zawiera duże zdjęcia i ilustracje oraz teksty zapisane wielkimi literami. Układ i treść są dostosowane do rozkładu materiału, którym posługują się nauczyciele i terapeuci pracujący z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz są zgodne z podstawą programową MEiN.
Okładka książki Karty pracy z tekstami do czytania ze zrozumieniem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

59,50 zł 45,67 zł


Publikacja przeznaczona jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z autyzmem, afazją, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną lub z dysleksją). Karty posiadają podwójny walor edukacyjny: łączą naukę czytania ze zrozumieniem z poznawaniem polskich legend. Różnorodność i wielość ćwiczeń dotyczących każdej z legend pozwala na lepsze poznanie oraz zapamiętanie jej treści.Materiał został opracowany tak, aby nauczyciel mógł zindywidualizować pracę z uczniem w zależności od jego potrzeb i poziomu funkcjonowania. W trakcie pracy z kartami ćwiczone są wszystkie funkcje poznawcze, koordynacja wzrokowo-ruchowo-słuchowa, pamięć oraz koncentracja. Ponadto uczeń, pracując z publikacją, rozwija słownictwo bierne i czynne.Karty dotyczą 9 legend:o Smoku Wawelskimo bazyliszkuo złotej kaczceo Warsie i Sawieo warszawskiej Syrenceo Juracie - królowej Bałtykuo Lechu, Czechu i Rusieo lwach gdańskicho lajkoniku.
Okładka książki Poznaję i rozumiem świat Karty Pracy część 1

42,00 zł 32,24 zł


Jest to jedna z części serii Poznaję i rozumiem świat. Cała seria składa się z 4 teczek i przewodnika dla nauczyciela. Komplet Poznaję i rozumiem świat zaplanowany jest na jeden rok szkolny.Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami w przedszkolach specjalnych i integracyjnych oraz zespołach rewalidacyjno-wychowawczych. Materiał może być także wykorzystywany w pracy z dziećmi wymagającymi wczesnego wspomagania rozwoju.Praca z kartami angażuje zmysły, w szczególności zmysł dotyku (malowanie palcami, praca z wykorzystaniem różnorodnych mas i materiałów, rozsmarowywanie kleju palcami). Wielkość i realizm materiału graficznego ułatwi dziecku przejście z konkretnych przedmiotów na kartę pracy.
Okładka książki Ja i moje otoczenie Część 3 i 4 Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną JA I MOJE OTOCZENIE

65,00 zł 46,92 zł


Karty pracy powstały z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Materiał można wykorzystywać jako pomoc edukacyjną w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, na zajęciach rewalidacyjnych. Karty będą przydatne również rodzicom do pracy z dziećmi w domu. Treść kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i jest zgodna z podstawą programową.W teczce znajdują się dwa bloki z kartami pracy: część 3 i część 4.CZĘŚĆ 3 zawiera ćwiczenia tematyczne dotyczące:cech charakterystycznych wiosnyważnych świąt przypadających na okres wiosnywiosennych ptakówzwierząt hodowlanych i domowychprac ogrodowych w czasie wiosnyzdrowego żywienia i stylu życiawiedzy o środowiskuekologiiPolski i jej sąsiadów.CZĘŚĆ 4 zawiera ćwiczenia tematyczne dotyczące:cech charakterystycznych latadomu, pomieszczeń i obowiązków domowychważnych świąt przypadających na okres latabudowy ciała człowieka, zmysłów i emocjibezpieczeństwa i telefonów alarmowychwakacji i podróżowania.
Okładka książki Język angielski Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Część 2

42,00 zł 32,24 zł


Publikacja przeznaczona jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, dysleksją oraz innymi deficytami rozwojowymi, a także dla dzieci rozpoczynających naukę języka angielskiego. Może być stosowana jako pomoc dydaktyczna w placówkach edukacyjnych, a także podczas pracy w domu jako materiał pomocniczy dla rodziców. Będzie przydatna na wszystkich etapach edukacji: w przedszkolach (masowych i specjalnych), w klasach integracyjnych, oddziałach edukacyjno-terapeutycznych oraz podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.Część 2 zawiera słownictwo z działów:szkolne akcesoriaciałorodzinadomprzyimkiprzymiotnikirokcodziennośćBoże NarodzenieWielkanoc.
Okładka książki Język angielski Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Część 1

42,00 zł 32,24 zł


Publikacja przeznaczona jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, dysleksją oraz innymi deficytami rozwojowymi, a także dla dzieci rozpoczynających naukę języka angielskiego. Może być stosowana jako pomoc dydaktyczna w placówkach edukacyjnych, a także podczas pracy w domu jako materiał pomocniczy dla rodziców. Będzie przydatna na wszystkich etapach edukacji: w przedszkolach (masowych i specjalnych), w klasach integracyjnych, oddziałach edukacyjno-terapeutycznych oraz podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.Część 1 zawiera słownictwo z działów:koloryliczbykształtyzabawkiowocewarzywazwierzęta hodowlanezwierzęta egzotyczne.
Okładka książki Pracuję z kartami przez cały rok cz.2 w.2023

42,00 zł 32,24 zł


Seria Pracuję z kartami przez cały rok przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz mających trudności w uczeniu się. Materiał opracowano z uwzględnieniem zmian zachodzących w przyrodzie, ważnych wydarzeń oraz cyklu życia człowieka. Podręcznik oraz karty pracy są zgodne z podstawą programową MEN.
Okładka książki Ja i moje otoczenie cz.3 Karty pracy

42,00 zł 30,31 zł


Karty pracy powstały z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Materiał można wykorzystywać jako pomoc edukacyjną w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, na zajęciach rewalidacyjnych. Karty będą przydatne również rodzicom do pracy z dziećmi w domu. Treść kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i jest zgodna z podstawą programową MEN.CZĘŚĆ 3 zawiera ćwiczenia tematyczne dotyczące:cech charakterystycznych wiosny,ważnych świąt przypadających na okres wiosny,wiosennych ptaków,zwierząt hodowlanych i domowych,prac ogrodowych w czasie wiosny,zdrowego żywienia i stylu życia,wiedzy o środowisku,ekologii,Układu Słonecznego,Polski i jej sąsiadów.
Okładka książki Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Jesień, zima, wiosna, lato

69,00 zł 52,96 zł


Karty pracy to propozycja pomocy dydaktycznej dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów pracujących z:- uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami- z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.Kolejność kart oraz forma i treść ćwiczeń dostosowane są do rozkładu materiału, którym posługują się nauczyciele i terapeuci pracujący z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz są zgodne z podstawą programową. Dodatkowo przygotowany zestaw wyróżniają m.in.:- karty - zróżnicowane tematycznie, a także pod względem stopnia trudności, co daje nauczycielom wiele możliwości ich zastosowania, w zależności od umiejętności i potrzeb uczniów- zadania - skonstruowane w taki sposób, aby poszerzać zakres pojęciowy, doskonalić technikę czytania, mówienia, pisania i liczenia, a także myślenia przyczynowo-skutkowego- układ materiału - kompatybilny ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie, ważnymi wydarzeniami oraz cyklem życia człowieka, co pomaga dzieciom zrozumieć otaczający je świat.Praca z publikacją polega m.in. na:- porównywaniu graficznego obrazu słów- liczeniu i klasyfikowaniu elementów zbioru- łączeniu i uzupełnianiu brakujących szczegółów- wycinaniu i dopasowywaniu etykiet do obrazków- układaniu puzzli- pisaniu po wzorze- usprawnianiu czytania globalnego (dzięki zastosowaniu prostej, dużej, wyraźnej czcionki oraz wyrazów-etykiet).Karty mogą być wykorzystywane do pracy w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, na zajęciach rewalidacyjnych, a także jako narzędzie diagnostyczne, umożliwiające określenie deficytów i trudności ucznia oraz pozwalające na ustalenie planu terapii.
Okładka książki Ja i moje otoczenie KP cz.1

42,00 zł 32,24 zł


Karty pracy powstały z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Materiał można wykorzystywać jako pomoc edukacyjną w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, na zajęciach rewalidacyjnych. Karty będą przydatne również rodzicom do pracy z dziećmi w domu. Treść kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i jest zgodna z podstawą programową MEN.Część 1 zawiera ćwiczenia tematyczne dotyczące:wspomnień z wakacjiszkołyzasad zachowania się na ulicycharakterystycznych cech jesieniważnych świąt przypadających na okres jesieninajważniejszych informacji dotyczących Polski
Okładka książki Pracuję z kartami przez cały rok Podręcznik dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

30,00 zł 20,60 zł


Seria "Pracuję z kartami przez cały rok" przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz mających trudności w uczeniu się. Materiał opracowano z uwzględnieniem zmian zachodzących w przyrodzie, ważnych wydarzeń oraz cyklu życia człowieka. Podręcznik oraz karty pracy są zgodne z podstawą programową MEN.
Okładka książki Ja i moje otoczenie. Część 2

42,00 zł 30,55 zł


Karty pracy powstały z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Materiał można wykorzystywać jako pomoc edukacyjną w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, na zajęciach rewalidacyjnych. Karty będą przydatne również rodzicom do pracy z dziećmi w domu. Treść kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i jest zgodna z podstawą programową MEN.CZĘŚĆ 2 zawiera ćwiczenia tematyczne dotyczące:ważnych świąt przypadających na okres zimy,kalendarza: pór roku, miesięcy, dni tygodnia,cech charakterystycznych zimy,odpowiedniego ubioru,zdrowego trybu życia,członków rodziny,zwierząt w okresie zimy.
Okładka książki Ja i moje otoczenie. Podręcznik

27,50 zł 18,69 zł


Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz mających trudności w uczeniu się. Materiał opracowano z uwzględnieniem zmian zachodzących w przyrodzie, ważnych wydarzeń oraz cyklu życia człowieka.Publikacja zawiera duże zdjęcia i ilustracje oraz teksty zapisane wielkimi literami. Jest tak skonstruowana, aby nauczyciel miał wiele możliwości jej zastosowania, w zależności od umiejętności i potrzeb uczniów.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj