KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Loka

Okładka książki Słownik wznoszenia świadomości. Tom 1

69,90 zł 53,44 zł


SŁOWNIK WZNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI - Lisa Renee Dostepne; Tom 1, 2. 3 . . . Każdy z Tomów zawiera ok. 550 s.   "... Jest wiele powodów, dla których te materiały są udostępniane jako materiały edukacyjne. Jak można się domyślić, mamy do wykonania ogromną pracę ... aby doprowadzić nas do poziomu choćby połowicznej świadomości o tym, kim naprawdę jesteśmy, abyśmy stali się bardziej interaktywni z naszymi najwyższymi celami duchowymi i abyśmy współpracowali z tymi samymi międzywymiarowymi rodzinami, które służą humanitarnym celom służby innym, a także Prawu Jedni. ..."  Lisa Renee   Z Autorką, po doswiadczeniu „przebudzenia gwiezdnego ziarna”, skontaktowali  się osobiście, wspomagający ewolucję Siły Światła. Następnie przygotowali, wyszkolili i przekazali wiedzę poprzez istoty międzywymiarowe (pozaziemskie istoty nie z tego wszechświata)  znane jako Lyrianie - Syrianie, Melchizedek Ur i Strażnicy/Opiekunowie Aurory (Krystal Star i Aurora Guardians). Prowadzona przez opiekunów Lisa została też przygotowana fizycznie, tak aby mogła zrozumieć nauki dotyczące procesu wzniesienia poprzez prawo Jedni i jego dynamikę związaną z warstwami planu pól energii. To rozumienie technologii świadomości zostało doświadczone przez jej osobistą ewolucję i zainicjowało przejście do poziomu wielowymiarowego przewodnika oraz administratora.   Jest wysłanniczką grup opiekunów i rzecznikiem zmian świadomości ludzkości odnośnie wniebowstąpienia.   Oprócz wspierania grup Opiekunów, jej misją jest pomaganie ludzkości w rozwoju oraz ich edukowanie, uświadamianie i opowiadanie o skutkach zmian energetycznych na planecie, w ludziach i w ludzkiej świadomości. Jest opiekunką procesu wznoszenia, planetarną pracownicą sieci, rzeczniczką gwiezdnych ludzi, duchową mentorką, pisarką i eterycznym chirurgiem. Cyklicznie przekazuje informacje związane z podnoszeniem linii czasu, nazywane przesunięciem linii czasu. ...  
Okładka książki Droga wzniesienia Tom IV

65,00 zł 47,77 zł


...Myślałam, że nikt z tej planety nigdy nie wierzy, że miałam to surrealiztyczne doświadczenie, ponieważ na poczatku, z powodu zmanipulowania, jak inni ludzie na ziemi, sama nie wierzyłam, że to mi sie przydarzyło. Historia przebudzenia gwiezdnego ziarna jest lepsza niż jakakolwiek ksiązka z gatunku SF czy film, jaki kiedykolwiek widzieliście. Wszyscy zyjący na Ziemi jesteśmy rozwijającymi się mistrzami, a ja podzielę się z wami wszystkimi znanymi mi informacjami na temat procesu wznoszenia i nie tylko...   ...Jesli czytasz tę wiadomość, to nie przypadek. Jako budzacy się człowiek szukający odpowiedzi na powody, dla których świat oszalał lub jako osoba z gwiezgnego plemienia szukająca zrozumienia powodów, dla których pojawiliśmy się na tej planecie. Wiedz, że informacje tu podane maja bardzo specyficzną częstotliwość, która przyciaga ludzi doswiadczajacych procesu przebudzenia, jak również tych, którzy mają głebokie pragnienie odkrycia głębszej prawdy o tym, co się stało z ta planetą...  
Okładka książki Droga wzniesienia Tom II

65,00 zł 47,77 zł


...Myślałam, że nikt z tej planety nigdy nie wierzy, że miałam to surrealiztyczne doświadczenie, ponieważ na poczatku, z powodu zmanipulowania, jak inni ludzie na ziemi, sama nie wierzyłam, że to mi sie przydarzyło. Historia przebudzenia gwiezdnego ziarna jest lepsza niż jakakolwiek ksiązka z gatunku SF czy film, jaki kiedykolwiek widzieliście. Wszyscy zyjący na Ziemi jesteśmy rozwijającymi się mistrzami, a ja podzielę się z wami wszystkimi znanymi mi informacjami na temat procesu wznoszenia i nie tylko...   ...Jesli czytasz tę wiadomość, to nie przypadek. Jako budzacy się człowiek szukający odpowiedzi na powody, dla których świat oszalał lub jako osoba z gwiezgnego plemienia szukająca zrozumienia powodów, dla których pojawiliśmy się na tej planecie. Wiedz, że informacje tu podane maja bardzo specyficzną częstotliwość, która przyciaga ludzi doswiadczajacych procesu przebudzenia, jak również tych, którzy mają głebokie pragnienie odkrycia głębszej prawdy o tym, co się stało z ta planetą...  
Okładka książki Droga wzniesienia Tom I

65,00 zł 47,77 zł


...Myślałam, że nikt z tej planety nigdy nie wierzy, że miałam to surrealiztyczne doświadczenie, ponieważ na poczatku, z powodu zmanipulowania, jak inni ludzie na ziemi, sama nie wierzyłam, że to mi sie przydarzyło. Historia przebudzenia gwiezdnego ziarna jest lepsza niż jakakolwiek ksiązka z gatunku SF czy film, jaki kiedykolwiek widzieliście. Wszyscy zyjący na Ziemi jesteśmy rozwijającymi się mistrzami, a ja podzielę się z wami wszystkimi znanymi mi informacjami na temat procesu wznoszenia i nie tylko...   ...Jesli czytasz tę wiadomość, to nie przypadek. Jako budzacy się człowiek szukający odpowiedzi na powody, dla których świat oszalał lub jako osoba z gwiezgnego plemienia szukająca zrozumienia powodów, dla których pojawiliśmy się na tej planecie. Wiedz, że informacje tu podane maja bardzo specyficzną częstotliwość, która przyciaga ludzi doswiadczajacych procesu przebudzenia, jak również tych, którzy mają głebokie pragnienie odkrycia głębszej prawdy o tym, co się stało z ta planetą...  
Okładka książki Kronika Akaszy

34,90 zł 34,01 zł


Tylko wtedy można zrozumieć budowę i sposób działania ciała ludzkiego, kiedy wniknie się w Kronikę Akaszy, która właśnie pokazuje, jak odbywają się wyższe przekształcenia bardziej duchowych członów człowieka. Wszystko to, co jest fizyczne i materialne, znajduje swoje wyjaśnienie w duchowości.
Okładka książki Magiczna obecność

48,00 zł 43,20 zł


..Bo jedynie zwalczenie egoizmu może przyspieszyć rozproszenie się zasłon ułudy i ograniczeń. Samolubny uczony stoi bardzo daleko od prawdy, zaś człowiek prosty, pozbawiony sposobności czytania, lecz czyniący wszystko według swojego obowiązku, nigdy nie myśląc o sobie, znajdować...
Okładka książki Afirmacje złotej księgi

19,90 zł 16,92 zł


W całej historii świata nie było danych tak wielkich afirmacji jak te. Błędy ludzkie czy sprzeczności zewnętrzne, nie mają nic wspólnego z Wszechobecną Doskonałością Boga, ponieważ wszystko co nie jest doskonałe jest jedynie wytworem ludzkiej zewnętrznej myśli. Jeżeli człowiek zwróci się do swojego Wyższego Ja wiedząc że Ono jest Bogiem, że jest Doskonałością, a sytuacja zewnętrzna jest jedynie tworem ludzkim spowodowanym złym używaniem jego Boskiej mocy; jeżeli ponadto szczerze o tym medytuje i akceptuje Doskonałość Boga, przekona się natychmiast, że taka sama doskonałość przejawi się w jego życiu i doświadczeniu. Fragment
Okładka książki Proroctwo królowej Saby

16,49 zł 12,12 zł


Proroctwo królowej Saby - na podstawie "Mądra Rozmowa Królowej ze Saby z Królem Salomonem"
Okładka książki Doktryna tajemna Tom 1-2

70,00 zł 52,82 zł


Autorka - XIX-wiecza rosyjska teozofka i spirytystka - zbiera prastare prawdy leżące u podstaw wszystkich religii, łącząc je w harmonijną całość i wykazując podstawową jedność ich źródła. Przedstawia i interpretuje siedem sfer ze świętej "Księgi Dzyan" odnoszących się do tego, co w religiach określane jest jako siedem dni stwarzania. W tomie 2: Kilka wczesny błędnych pojęć teozoficznych; Komentarze do stanc z Księgi Dzyan (ciąg dalszy); Podsumowanie. Wybrany fragment książek    Słuchać uprzejmie, sądzić łagodnie. Od chwili pojawienia się w Anglii teozoficznej literatury, jej nauki zaczęto określać mianem buddyzmu ezoterycznego. I stało się nawykiem, jak mówi stare przysłowie, że błąd toczy się po pochyłości, podczas gdy prawda musi z mozołem piąć się pod górę. Stare truizmy często okazują się najmądrzejsze; ludzki umysł nie jest całkowicie wolny od tendencyjnych uprzedzeń, a stanowcze opinie kształtują się nieraz przed gruntownym zbadaniem przedmiotu sporu ze wszystkich stron. Zostało to powiedziane w związku z upowszechnieniem się podwójnego błędu: sprowadzeniem teozofii do buddyzmu oraz pomieszaniem tez filozofii religijnej głoszonej przez Gotamę Buddhę z doktrynami naszkicowanymi w Buddyzmie ezoterycznym.    Trudno byłoby sobie wyobrazić coś bardziej mylącego; jednocześnie dało to nieprzyjaciołom teozofii broń do ręki; jak bowiem wyraził się pewien czcigodny paliolog, nie było w tym tomie ani ezoteryzmu, ani buddyzmu. Prawdy ezoteryczne pomieszczone w pracy Sinnetta przestały nimi być z chwilą opublikowania. Nie obejmuje ona także religii Buddy, a jedynie garść twierdzeń, wziętych z dotychczas ukrywanej wiedzy, uzupełnionych obecnie dalszymi tezami, rozbudowanych i wyłożonych w kolejnych tomach. Ale i późniejsze dzieła, jakkolwiek również podaj ą niektóre twierdzenia Doktryny tajemnej Wschodu, zaledwie uchylaj ą rąbka ciemnej zasłony.    Żaden bowiem, nawet największy z żyjących adeptów, mający zgodę na publiczne objawienie prawd, nie mógłby tego uczynić, gdyż naraziłby na pośmiewisko, drwiny i oszczerstwa to, co tak skutecznie było przez wieki i eony utajone.    Buddyzm ezoterycznymi świetną książką o nader niefortunnym tytule, jakkolwiek nie oznacza on więcej niż tytuł niniejszego dzieła - Doktryna tajemna. Jest niefortunny, ponieważ ludzie przywykli sądzić o rzeczach na podstawie ich zewnętrznego wyglądu, a nie ich właściwego znaczenia. Zwiodło to również członków Towarzystwa Teozoficznego. Najpoważniejszy jednak głos protestu podnieśli bramini. Do usprawiedliwienia i ja się poczuwam, Buddyzm ezoteryczny bowiem został mi przedstawiony w postaci gotowej już książki, i nie wiedziałam, jakie brzmienie chciał Sinnett nadać słowu buddhyzm.    Jak sądzę, winą za to należy obarczyć tych, którzy po raz pierwszy publicznie ogłosili wiedzę, zapominając wszakże o zaznaczeniu różnicy pomiędzy buddyzmem - systemem religijnym etyki, głoszonym przez wzniosłego Gotamę, nazwanego tak od jego tytułu Buddha (Oświecony), a buddhą- mądrością lub poznaniem (vidya), władzą poznawczą, od pierwiastka sanskryckiego budh - poznać. To my, teozofowie hinduscy, jesteśmy rzeczywistymi winowajcami, aczkolwiek w swoim czasie uczyniliśmy wszystko, co było w naszej mocy, aby ten błąd naprawić. Można było bez większego problemu uniknąć owego błędnego terminu; wystarczyło zmienić zapis słowa i za ogólną zgodą zarówno pisać, jak i wymawiać buddhyzm zamiast buddyzm.    Takie wyjaśnienie na początku naszego dzieła było nieodzowne. Religia Mądrości jest dziedzictwem wszystkich narodów na całym świecie, chociaż w przedmowie do pierwszego wydania Buddyzmu ezoterycznego powiedziano, że w 1883 roku ani ja, ani żaden inny żyjący Europejczyk nie znał abecadła nauki, po raz pierwszy występującego w naukowej szacie. Ten błąd musiał powstać przez przeoczenie, to wszystko bowiem, co zostało objawione w tym dziele, znałam znacznie wcześniej, niż zostałam zobowiązana (w 1880 roku) do udzielania nauk Doktryny tajemnej dwóm europejskim dżentelmenom, z których jednym był autor tegoż Buddyzmu ezoterycznego. Nie da się zaś ukryć, że jestem Europejką z urodzenia i wychowania. Warto też dodać, że poważna część filozofii wykładanej przez Sinnetta była podana trzem osobom w Ameryce jeszcze przed opublikowaniem Izis odsłoniętej; wśród nich był pułkownik H. S. Olcott. Jego nauczycielami byli: wtajemniczony Węgier, Egipcjanin i Hindus. Za ich zgodą Olcott udzielał niektórych pouczeń, albowiem nie nadszedł jeszcze czas pracy publicznej dla dwóch pozostałych. Nastąpił on wszakże dla innych, czego dowodem są książki Sinnetta. Żadna jednak z teozoficznych prac nie zyskuje jakiejś dodatkowej wartości z tego tytułu, że rości sobie pretensje do bycia autorytetem.    Etymologicznie słowa: adi i Adhi Buddha, jeden (lub pierwszy) i Mądrość Najwyższa są terminami, którymi w swoich tajemnych traktatach posługiwał się Aryasanga. Stosują je obecnie wszyscy mistycy buddyzmu północnego. Są to sanskryckie określenia, nadawane przez najdawniejszych Ario w nieznanemu bóstwu. Ani w Wedach, ani we wcześniejszych dziełach nie spotkamy słowa Brahma, oznaczającego Mądrość Absolutną. Z kolei zwrot Adibhuta jest tłumaczony przez F. Halla jako: Pierwotna niestworzona przyczyna wszystkiego. Niewypowiedzianie długie eony musiały upłynąć, zanim epitet Buddha został, by tak powiedzieć, zhumanizowany, a w końcu przyswojony komuś, czyje niedościgłe cnoty i światło poznania przyniosły tytuł Buddhy - Mądrości Niewzruszonej.
Opakowanie Życie bezosobowe

47,25 zł 34,72 zł


Aby zrozumieć tę książkę i przyswoić sobie przekazane w niej nauki, nie wystarczy tylko przeczytać ją, a nawet przeczytać kilkukrotnie. Trzeba zdobyć się na uważne jej przestudiowanie, gruntowne przemyślenie treści, a ponadto na przekroczenie "bariery ignorancji", wznoszącej się w świadomości każdego człowieka, bariery tak trwałej i ustabilizowanej, iż zazwyczaj najmniejszy nawet promyk Światła nie może się przedostać. Kazimierz Zalewski "Obiecuję Ci, że jeśli wytrwasz i będziesz usilnie się starał zrozumieć Moje wskazania i być im posłusznym, to wkrótce p o z n a s z MNIE i uczynię, iż pojmiesz to wszystko, co zawiera MOJE SŁOWO, gdziekolwiek jest napisane - czy to w księgach, czy w przyrodzie, czy też w człowieku" Wybrany fragment książki ... Aby zrozumieć tę książkę i przyswoić sobie przekazane w niej nauki, nie wystarczy tylko przeczytać ją, a nawet przeczytać kilkakrotnie. Trzeba zdobyć się na uważne jej przestudiowanie, gruntowne przemyślenie treści, a ponadto na przekroczenie „bariery ignorancji", wznoszącej się w świadomości każdego człowieka, bariery tak trwałej i ustabilizowanej, iż zazwyczaj najmniejszy nawet promyk Światła nie może się przez nią przedostać. ... Kazimierz Zalewski WSTĘP    Zanim przystąpisz do czytania tej książki - zechciej Bracie Czytelniku przyjąć radę moją - przygotuj się odpowiednio, ucisz więc i uspokój swój umysł, czyniąc go zdolnym do przyjęcia i zrozumienia głębokich Prawd, zawartych w tym O b jawieniu.    Po uciszeniu intelektu - wezwij Twoje Ja, aby udzielało Ci wskazówek - nie więcej niż raz na jedną sentencję i nie idź dalej, dopóki z głębi Twej Istoty to „Coś" nie odpowie na Prawdę w niej wyrażoną i nie wyjaśni jej znaczenia dla Ciebie.    Przede wszystkim musisz sobie zdać sprawę, że to „Ja" mówiące w tym Objawieniu jest Twoim własnym Duchem, wewnętrznym i Bezosobowym - Tym, kim Ty jesteś w rzeczywistości. To Ja, które w momentach uciszenia się wskazuje na Twoje błędy, nędze i słabości oraz nieustannie Cię upomina, abyś żył w zgodzie z Jego Ideałem, zachowanym w Twej wizji myślowej.    Objawienie to podane zostało w taki sposób uciszonemu Duchowi - po miesiącach wypełnionych gorącym pragnieniem otrzymania duchowego kierownictwa oraz znalezienia sposobności służenia Ojcu Miłującemu, zawsze obecnemu i gotowemu darzyć dobrodziejstwami swoje dzieci, miłujące Go również w takim stopniu, iż dają Mu pierwsze miejsce w swoim sercu i życiu.    Pomoc i kierownictwo otrzymane w ten sposób przekazuje się z kolei i Tobie. Jest ono pełne Mądrości i Miłości i tak daleko Bezosobowe, iż nadaje się dla każdego człowieka, przygotowanego na jego przyjęcie.    Jedno z wielkich dobrodziejstw niniejszego Objawienia polega na tym, że jeżeli jesteś już przygotowany, to mówiące w Tobie Ja - nadal do Ciebie będzie mówiło z Twego własnego wnętrza, gdy ukończysz już czytanie tej książki. Będzie to czynić w sposób tak przekonywujący i serdeczny, iż wyjaśni Ci wszelkie Twoje wątpliwości i stanie się dla Ciebie niewyczerpanym źródłem Mądrości i Siły, co obdarzy Cię Pokojem, Zdrowiem, Szczęściem i Wolnością, oraz da Ci w nadmiarze to wszystko, czego pragnie Twoje serce.    Celem więc tego Objawienia jest - danie kierownictwa, czyli otwarcie drzwi, poprzez które będziesz mógł wejść do Błogosławionego Twego Pana, Ducha Mądrości - Chrystusa w Tobie lub Świadomości BOGA.
Okładka książki Ezoteryczna wiedza Indii

32,30 zł 24,05 zł


Wykłady, których szereg zamierzam wam przedstawić, ujęte są w sposób prosty i zrozumiały dla każdego, przeprowadzone na zasadzie kursu elementarnego, z którego ludzie poważnie pragnący poświęcić się wiedzy, na pewno zdołają wyrobić sobie choćby elementarne pojęcie o filozofii i tajemnej wiedzy - jogów." - fragment
Okładka książki Anielskie Rzeczywistości Podręcznik przetrwania

63,10 zł 47,32 zł


Książka jest zbiorem podsumowujących schematów oraz zagęszczeniem informacji, pochodzących z warsztatów Ashayana Deane, omawiających te oto, a także inne ważne tematy: Kim są Goście i skąd pochodzą? Jak ludzie wybierani są do kontaktu z Gośćmi? 15 metod kontaktowania się i manipulacji przez Gości. Dlaczego Goście powrócili.
Okładka książki Reinkarnacja kosmiczna tom 1

52,50 zł 38,58 zł


Słynny lekarz i filozof arabski, Awicenna rozróżnia cztery typy ludzi: Tych, którzy wiedzą i wiedzą, że wiedzą Tych, którzy wiedzą, i nie wiedzą, że wiedzą Inni nie wiedzą i wiedzą, że nie wiedzą A jeszcze inni to ci, którzy nie wiedzą i nie wiedzą, że nie wiedzą W gruncie rzeczy, książka ta przeznaczona jest dla drugiej i trzeciej grupy.
Okładka książki Nie ma chorób nieuleczalnych

58,00 zł 44,92 zł


... Niejednokrotnie też, kierowali do mnie nieuleczalne przypadki, mówiąc mniej więcej w ten sposób: "proszę jechać do doktora Wiśniewskiego, może on Pana (nią) uratuje, moja wiedza się już skończyła". Jest to dla mnie największy komplement jaki mogę usłyszeć... Rewelacyjne odkrycia Autor podaje, co jest przyczyną chorób małych, dużych i nieuleczalnych, w oparciu o swoje badania i odkrycie szyfru witaminowego. Wiele miejsca poświęca opisowi funkcjonowania organizmu, niewłaściwego odżywiania i szkodliwego stylu życia - jednocześnie przedstawia, co należy zrobić aby wyzdrowieć i jak zapobiegać chorobom. Do opisanych przez autora licznych chorób i schorzeń, podaje receptury ziołowe i zalecenia żywieniowe. Opisuje lecznicze właściwości ziół, przebieg leczenia kompleksowego, przyczynę powstawania raka oraz jak należy postępować w przypadkach zachorowań. Zbigniew Wiśniewski - mistrz radiestezji, swoje badania i obserwacje zebrał w czterech pracach naukowych. Nawiązał kontakt z lekarzami medycyny alternatywnej Wschodu i Zachodu. W 162 r. był rekomendowany do prestiżowej nagrody "Pax Mundi", a za swoje dokonania medyczne otrzymał tytuły: doktora Medycyny Alternatywnej, profesora - "Visiting Professor" [1998 r.], doktora filozofii i inne. Zdrowie jest zbyt poważną sprawą, by pozostawiać je wyłącznie w rękach lekarzy. WHO
Okładka książki Promienie jednego światła

47,25 zł 34,72 zł


52 ROZPRAWKI - SKOMPILOWANE PRZEZ SWAMIEGO KRIYANANDĘ - W ŚWIETLE NAUK PARAMAHAMSY YOGANANDY Prawda jest jedna i wieczna. Urzeczywistnij jedność z nią w swoim wnętrzu, w swojej nieśmiertelnej Jaźni. Znany na całym świecie nauczyciel i autor, J. Donald Walters (Swami Kriyananda), to bezpośredni uczeń wielkiego mistrza jogi z indii, Paramahamsy Yoganandy - autora słynnej „autobiografii jogina”. W oparciu o jego nauki, przedstawia głębię kluczowych nauk duchowych Wschodu i Zachodu, ukazując ich spójność, jako jedną prawdę. 114 str. a5
Okładka książki Podręcznik wędrowca tom 2

56,10 zł 41,23 zł


Kontynuacja, dostępnego także, Tomu I -ego.   Fragment książki        Rozdział 10. Kwestie społeczne       Pieniądze       Od momentu przyjścia na ten świat, nie trzeba dużo czasu, by się zorientować, jak wiele znaczą pieniądze. Widzimy, jak nasi rodzice pracują żeby je zdobyć i jak dobrze się zastanawiają, zanim je wydadzą. Jako dzieci stwierdzamy, że jesteśmy oceniani pod względem tego, ile wydajemy na ubrania i na nasz wygląd, szczególnie gdy wkraczamy w ten długi etap młodości, kiedy bycie akceptowanym ma tak wielkie znaczenie. Choć jest możliwe, by cieszył się popularnością ktoś, kto niewłaściwie się ubiera, nie posiada odpowiednich rzeczy i nie może bywać tam, gdzie jest „fajnie", lecz jest to mało prawdopodobne. Będąc dzieckiem, dobrze sobie zdawałam sprawę z tego, że nasza rodzina nie jest wystarczająco zamożna, bym mogła posiadać ubrania i gadżety, które uważałam za potrzebne mi. Pojawiło się u mnie pragnienie posiadania tych wspaniałości, bo wydawały się mieć zdolność otwierania tak wielu drzwi. Wraz z moim dorastaniem, stałam się świadoma negatywnych aspektów pieniędzy. W wieku trzynastu lat zachorowałam na nerki, przez co spędziłam w szpitalu dwa miesiące, a po wyjściu, dzień w dzień, przez pięć miesięcy chodziłam na zastrzyk. Skutkiem tego był ogromny rachunek do zapłacenia. Miałam wielkie poczucie winy z powodu narażenia rodziców na wydatki, na które nie mogli sobie pozwolić, więc pierwszy raz postanowiłam zarobić jakieś pieniądze. Zrobiłam na tacy piękne, jak sądziłam, sztuczne bukieciki, mozolnie wykonane z włókna drzewnego. Jednak żaden z okolicznych sklepikarzy nie chciał ich dla mnie sprzedawać. W mojej bezsilnej frustracji poznałam czym jest moc pieniędzy i jakże diabelsko niesprawiedliwe jest, gdy się ich nie posiada. Gdy dorosłam, zgłębiłam jeszcze bardziej to uczucie niesprawiedliwości, kiedy dysponuje się własnymi, skromnymi funduszami i dowiaduje się z mediów o ludziach z ogromnymi fortunami, którzy wykorzystują swoją władzę dla własnej pomyślności, a nie koniecznie dla dobra innych, co wzbudzało u mnie nieprzyjemne wrażenie zła. Jedyną rzeczą, która nie budziła we mnie sprzeciwu, była konieczność pracy dla pieniędzy. Etyka pracy była głęboko we mnie zakorzeniona i potrzeba pracy towarzyszyła mi w codziennym życiu. Co więcej, nauczyłam się być dumna z pracy \ po dziś dzień, czy jest ona dla pieniędzy, czy nie, wszystko co robię staram się wykonywać jak najlepiej.       Młodych w waszej kulturze uczy się pracować, starać się, kroczyć pewnymi ścieżkami, by zaspokajać ambicję. Dusza uczona jest, że wartość bierze się z tego co się robi, i w ten sposób młody duch konfrontuje siebie, usiłuje znaleźć to, co przyniesie pieniądze, stara się przygotować do wykonywania tego, a potem spędza życie na podążaniu za karierą, zawodem.       Wielkie szczęście ma osoba, której naturalne predyspozycje dają jej pracę, która pozwala jej płacić rachunki i spełniać swoje życiowe pragnienia! Większości z nas, przynajmniej czasami, nie starcza pieniędzy, a droga od nauki do pracy nie jest krótka, więc pojawia się pytanie: czy pieniądze to naprawdę taka dobra rzecz? Możemy bardzo łatwo paść ofiarą finansowych zmartwień, pomimo życia w dostatnim społeczeństwie. Wypowiedź Q'uo:       Kwestia utrzymania stanowi być może najgłębszą otchłań irracjonalnych obaw, jakie zwodzą waszych ludzi. W związku z tym proponujemy, aby po prostu w zdrowy sposób traktować pieniądze, będąc pewnym chleba powszedniego i pozwalając obawom odejść, uznając je za właściwe i za każdym razem gdy odczuwana jest taka obawa, dokonując takiej świadomej reorientacji.       Brzmi to jak biblijna rada zawarta w modlitwie Ojcze Nasz, gdzie mówi się nam, abyśmy modlili się tylko o to, czego potrzebujemy dzisiaj, o nasz „chleb powszedni". Na pewno potrzebujemy jakichś dochodów, byśmy mogli kupować jedzenie konieczne do odżywiania naszego ciała i zapewnienia mu schronienia. Pozostałymi zaś kwestiami możemy zajmować się - i czynimy to najlepiej jak możemy. To zawęża zakres naszych trosk do rozmiaru, jakiemu jesteśmy w stanie podołać. Daje to pewien doraźny spokój umysłu, lecz pozostaje pytanie: jak określić wartość tych pieniędzy, na których zarabianie i wydawanie przeznaczamy tak wiele czasu? Kusząca jest perspektyw zgromadzenia ich, ile tylko się da, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, lecz de facto nigdy nie będziemy do końca bezpieczni. Jeśli trzymamy pieniądze w banku, bank może zawieść, jeśli inwestujemy je na giełdzie, giełda może zawieść. Jeśli są w materacu, zawieść może '' waluta. Może zdarzyć się nieszczęście, jak przewlekła choroba, chłonie nasz ostatni grosz. Jeśli nadmiernie poświęcimy się twierdzeniu tego typu pieniężnych zasobów, będziemy prości i naiwni ^k pewna postać z filmów rysunkowych, Wujek Scrooge, tarzający się tosie monet, choć nie będziemy zbyt dobrymi dysponentami jaką posiedlistny. Bezpieczeństwo to wspaniała rzecz i pracuję by zgromadzić oszczędności, aby moje życie było finansowo bezpieczniejsze. Lecz jest duża różnica pomiędzy docenieniem tego, co można osiągnąć dzięki pieniądzom, a miłością do pieniędzy! Docenienie i zabezpieczenie się to roztropność. Zaś miłość do pieniędzy to, jak nazywa to Tymoteusz w swoim pierwszym Liście Apostolskim, korzenie zła.3 Z listu Josepha Koehma:       Twoje poczucie bezpieczeństwa to iluzja. Jutro Twoje pieniądze mogą być nic nie warte. Możesz stracić swoją ziemię z miliona różnych powodów. Możesz jutro nie obudzić się być martwa]. Nie masz żadnej gwarancji, że dożyjesz do emerytury, a jeszcze mniejsze szansę na to, że będziesz szczęśliwie później żyć. Szansę są, że tak będzie, ale jeśli pozbędziesz się krat ze swojej klatki-przeszłości i skierujesz swój wzrok tam, dokąd zmierzasz: w przyszłość. Przyszłość to wieczność.       W duchowym spojrzeniu na pieniądze można zatem uznawać je za coś złego, lub przynajmniej ich gromadzenie bez opamiętania. Nauczyciel, jakim był Jezus, uważał, że wszechświat dostarczy nam tego, czego naprawdę potrzebujemy i wysyłał swoich uczniów w drogę bez żadnych pieniędzy, a odkąd nastały wspólnoty zakonne, ubóstwo wraz z czystością i posłuszeństwem stanowiło trzy śluby, które składali wstępujący do zakonów. Dla mnie jednak dużo bliższe prawdy wydaje się postrzeganie pieniędzy jako coś w rodzaju energii, którą otrzymujemy w różnych ilościach, ale jakie by te ilości nie były, ma ona w sobie i sam duchowy potencjał jak energia seksualna czy jakakolwiek inna. Po prostu zależy to od tego, jak postępujemy z pieniędzmi.   Podręcznik Wędrowca Tom 2 Spis treści Rozdział dziesiąty: Kwestie społeczne    Pieniądze    Praca    Dom    Dzieci    Przerywanie ciąży    Narkotyki i uzależnienie    Samobójstwo Rozdział jedenasty: Mistyczne narzędzia rozwoju    Medytacja    Kontemplacja    Oddanie    Modlitwa    Dostrajanie    Życie w teraz    Synchronia Rozdział dwunasty: Duchowe nauki stosowane    Wiara    Wizualizacja    Wizualizacja magiczna    Wizualizacja religijna    Wizualizacja metodą białej ramki    Wizualizacja usuwania śmieci    Wizualizacja czakr    Wizualizacja planetarna    Wizualizacja uzdrawiająca    Wizualizacja przebaczenia    Praca ze snami    Prowadzenie dziennika    Sieci kontaktów    Sztuka w duchowej praktyce    Dostrzeganie nauczycieli we wszystkich, których spotykamy    Czytanie jako duchowa praktyka Rozdział trzynasty: Misje drugoplanowe: Zdolności nabyte    Świadome bycie    Bycie pasywnym emiterem Miłości i Światła    Postrzeganie ludzi na poziomie ich dusz    Bycie dla innych    Słuchanie    Komunikowanie się    Nauczanie jako zdolność nabyta    Uzdrawianie    Praca na skalę globalną    Channeling    Channeling głosowy Rozdział czternasty: Główna misja    Rozjaśnianie siebie = rozjaśnianie planety    Transformacja siebie = transformacja planety Rozdział piętnasty: Uduchowione życie    Uduchowione życie    Poświęcenie się    Kreowanie własnej reguły życia    Zmaganie się z cierpieniem    Testy i próby    Życie w wierze    Współpraca z przeznaczeniem    Bycie częścią duchowej wspólnoty Rozdział szesnasty: Podsumowanie: Wysyłanie w Podróż Glosariusz
Okładka książki Działanie piramid energetycznych Horusa

38,55 zł 26,99 zł


Cieszymy się, że nasze przesłanie zostanie przetłumaczone także na język polski.(...) Dzięki naukom, które znajdują się w tej książce, możecie przenieść waszą świadomość na wyższy poziom. Horus, 5.01.2006 r. Jest wiele możliwości, by radzić sobie z życiem i je kochać, ale jego celem jest osobisty sukces danej osoby. Horus, 3.01.2004 r.
Okładka książki Sieć wilka Opowieść o podróży poprzez czas

42,00 zł 30,87 zł


... Wiemy już, iż wiele ze zjawisk można dość dokładnie datować, ale dotyczy to tylko tych zdarzeń, które miały miejsce na ziemi. Tu jednak Wilk po raz pierwszy namierzył obiekt będący ponad ziemią, tyle że na trasie właśnie biegnącej od strony bieguna północnego ku wsi Wanawara, w pobliżu której miało miejsce to dziwne zdarzenie w 1908 roku był to olbrzymi obiekt o kształcie wydłużonego pocisku czy rakiety. Sprawiał wrażenie jakby był jednocześnie w przestrzeni i zarazem "przypisany" do dziwnego systemu znaków w pewien sposób "kotwiczących go" w tej okolicy na Ziemi. Fragment
Okładka książki Podręcznik wędrowca t.1

61,30 zł 46,25 zł


Instrukcja Obsługi Dla Kosmitów i Innych Duchowych Odmieńców W książce Podręcznik Wędrowca podzielę się swoją własną historią i fragmentami historii wielu innych ludzi, którzy do mnie napisali o swoich doświadczeniach jako wędrowców oraz przedstawię punkt widzenia tak zwanych istot pozaziemskich należących do rzekomej "Konfederacji Planet w Służbie Jedynemu Stwórcy", później zwanej w skrócie "Konfederacją", najpierw o tym, jak postrzegamy całą tą sytuację, a następnie o pułapkach na tej ścieżce i jak możemy się odnaleźć w tej sytuacji. Zajmiemy się metodami, takimi jak: medytacja, modlitwa, poświęcenie się i nauka, a także omówimy kwestię naszej głównej misji tu na Ziemi oraz różnych talentów, które również możemy mieć tu do zaoferowania. To jest także podręcznik o tym, jak wieść duchowe życie, jednocześnie poświęcając uwagę światu. Są wspaniałe książki o życiu 'z dala od świata'. Ta nie jest jedną z nich. To jest podręcznik dla zajętych ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić na luksus nierobienia nic. mają wiele zajęć, jak prace domowe i obowiązki zawodowe, by mieć pieniądze najedzenie i dach nad głową, lub prowadzenie własnej działalności, nawet jeśli daje finansową niezależność. Jest to książka o tym, co łączy, adresowana do dużej liczby przebudzonych i budzących się dusz, które znalazły się w sytuacji "obcych w obcym świecie".7 Jest naszą nadzieją, że można będzie tu znaleźć materiały prawdziwie użyteczne w naszym codziennym życiu i zamiłowaniach. Kilka słów na temat źródeł, które będę cytować; są ich dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to cytaty z listów, które otrzymałam. Od 1976 roku UL Research i Schiffer Publications opublikowały kilka książek napisanych w całości przeze mnie lub zawierających channelingi moje lub grup, w których uczestniczyłam, a dotyczących UFO, wędrowców, channelingu i innych zbliżonych metafizycznych dziedzin. Przez dekady książki te skłaniały czytelników do pisania listów. Jest ponad 200 korespondentów, których wypowiedzi tu cytowałam. Każdy, kto zgodził się być jednym ze współautorów tego podręcznika, zdecydował, jaki poziom prywatności chce zachować, tak więc niektórzy występują pod swymi prawdziwymi nazwiskami, a nawet adresami URL czy email; inni są cytowani przy użyciu pseudonimów, które sami wybrali; zaś wielu jest reprezentowanych przez trzycyfrowy kod, który woleli zamiast pseudonimu słownego. W każdym jednak przypadku chcieli być cytowani i są to prawdziwi ludzie opowiadający swoje prawdziwe historie. Drugi rodzaj źródeł to channelingi. Jestem medium współpracującym z Konfederacją od dwudziestu sześciu lat. Prawie wszystkie cytaty z channelingów w tej książce pochodzą z mojej własnej świadomej (bądź w transie - jedynie w przypadku Ra) pracy z channelingiem; wszystko zostało zaczerpnięte z naszego archiwum spotkań medytacyjnych L/L Research. Używam tych cytatów obok swoich własnych wypowiedzi, ponieważ osobiście bardzo wiele zyskałam słuchając ich głosu i uważani, że te źródła Konfederacji znacznie mi pomogły w mojej własnej podróży wędrowca.Podręcznik Wędrowca Spis treści Wstęp: Czy jestem Wędrowcem? 13 Rozdział pierwszy: Będąc Wędrowcem 22 Opowieści - nowy kwestionariusz istoty pozaziemskiej - punktacja Twojej Pozaziemskiej Tożsamości Paranormalne doświadczenia Doświadczanie zjawiska UFO w stanie świadomym i we śnie Z odrobiną pomocy od moich przyjaciół Nie przynależąc Nie jestem stąd! Rozdział drugi: Istota Rozłąki 53 Rozłąka z Rodziną Kwestia kontroli Choroba cielesna Cel Gry umysłowe Rozdział trzeci: Agenbite of inwit: Wytrzymałość na ból 77 Zwątpienie w siebie Duma i poddanie się Elitarność Psychiczne pozdrawianie Rozpacz Wewnątrz szklanego klosza Duchowe wyczerpanie Rozdział czwarty: Zgiełk New Age 104 Chrześcijaństwo i wędrowcy Mit Wina w stylu New Age Śpiewki o końcu świata Żniwo na planecie Ziemia Transformacja Globalny umysł Rozdział piąty: Energie naszych jaźni i jak ewoluujemy 143 System energetyczny ciała Transfer energii seksualnej Reinkarnacja Zasłona zapomnienia Karma Katalizator i doświadczenie Rozdział szósty: Trochę kosmologii/Eine Kleine Kosmologie 187 Poziomy gęstości Trzecia gęstość: Miejsce wielkiego wyboru Polarność Wola i wiara (jako warunki polaryzacji) Polarność planety Duma, strach, osąd i duchowa grawitacja Polarność seksualna Życie poza polarnością Rozdział siódmy: Pracując metafizycznie 242 Dyscyplina osobowości Przebaczenie Nowe spojrzenie na siebie Oczyszczanie emocji Praca z nauczycielem Rozdział ósmy: Uzdrawianie inkarnacji 274 Życiowe lekcje Pragnienia Równowaga jaźni Równoważąca medytacja Życie pełnią obecnej chwili Beztroska Rozdział dziewiąty: Seks i związki 311 Seksualność Związki Małżeństwo Glosariusz 361
Okładka książki Przesłanie ze światła

47,25 zł 34,72 zł


W tej książce znajdziesz między innymi: * informacje na temat nowej duchowości * na co trzeba zwrócić uwagę przy kontaktach z zaświatami i jak trzeba się do tego przygotować * rozmowy z bogami, istotami świetlistymi,duchami i devas, z formami życia z zaświatów, z duchami zmarłych i ofiarami wojen * rozmowy z bogiem wszechmogącym i cztery nowe przykazania * akceptacja i zrozumienie dla innych form życia i innych religii * znaczenie piramid energetycznych * wskazówki dla duchowego świadomego życia: jak powinno się urządzić i prowadzić życie w harmonii z bogiem i etyką, by żyć szczęśliwie i zdrowo * przesłanie dla narodu polskiego

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka