KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Karmelitów Bosych

Okładka książki Wiedza krzyża. Studium o św. Janie od Krzyża

44,90 zł 32,16 zł


Edyta Stein, interpretując dzieła św. Jana od Krzyża, rozwija swoją koncepcję wiedzy Krzyża jako teologię Krzyża oraz jako naukę życia w znaku Krzyża. Studium to jest zarówno znakomitym wprowadzeniem w dzieło Ojca Zakonu Karmelitańskiego, jak i świadectwem głębokiego doświadczenia wewnętrznego i jasności myślenia Autorki. Co więcej, śledząc życie i naukę św. Jana od Krzyża, Edyta Stein odsłania własną drogę i wykazuje, że krzyż nie jest symbolem śmierci, lecz żywym znakiem mistycznej rzeczywistości.
Okładka książki Świat Teresy i Jana

34,90 zł 25,01 zł


W trakcie moich badań odkryłem, jak bardzo różnorodna jest grupa ludzi zainteresowanych studiowaniem życia i dzieł Jana od Krzyża, a jeszcze bardziej Teresy od Jezusa. Naturalnie należą do niej osoby pragnące pogłębić swoją wiarę i modlitwę. Ale dwoje Doktorów karmelitańskich budzi również zainteresowanie studentów wielu dyscyplin naukowych: teologii i duchowości, historii Kościoła i zakonów w Hiszpanii, języka i literatury hiszpańskiej oraz problematyki kobiecej (a także, jak sądzę, wielu innych). Mam nadzieję, że ta praca okaże się pożyteczna dla nich wszystkich. Zrozumienie Teresy i Jana w ich kontekście jest niezbędne dla każdego poważnego czytelnika, który dzięki temu uniknie wczytywania w ich życie i dzieła swoich własnych kulturowych i religijnych przekonań. Mark OKeefe OSB Mark OKeefe OSB, jest benedyktyńskim mnichem i kapłanem z Arcyopactwa św. Meinrada w stanie Indiana w USA. Jest profesorem teologii moralnej w Seminarium i Szkole Teologicznej św. Meinrada, a w latach 1996-2008 był jej rektorem. Posiada doktorat z teologii, ze specjalizacją w teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. Ojciec OKeefe jest autorem dziewięciu książek z zakresu teologii moralnej, etyki chrześcijańskiej i kapłaństwa, jak również innych licznych opublikowanych prac. Służył również jako kapelan, a od 1987 roku jest konsultantem ds. etyki medycznej w Memorial Hospital w Jasper, w Indianie. Jego zainteresowanie duchowością karmelitańską, szczególnie Doktorami Kościoła, Janem od Krzyża i Teresą od Jezusa, doprowadziło go do odbycia kilkuletnich specjalistycznych studiów z duchowości w Avila, w Hiszpanii.
Okładka książki Życie wieczne

13,37 zł 9,58 zł


Jezus przyszedł na ziemię nie tylko po to, aby nas zbawić, lecz także w tym celu, aby rozbudzić w naszych sercach tęsknotę za niebem. Z całą mocą podkreślił, że ludzkość nie posiada rzeczy, którą mogłaby położyć na szali obok królestwa niebieskiego jako jego równowartość. Skoro rzeczy tak się mają, to w niejednym umyśle mogą się zrodzić ważne pytania: Czy człowiek żyjący w doczesności zdolny jest na tyle poznać ten przyszły świat, aby za nim zatęsknić i uczynić go swoim skarbem? Czy jest możliwe, by przylgnąć sercem do tajemnic nieba i dać za nie wszystko inne? Autor Księgi Mądrości zapewnia nas, że dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności (Mdr 2, 23). Warto więc już teraz, zanim wejdziemy w progi przyszłego życia, zachwycić się tajemnicami wieczności w Bogu, bo On będzie naszym domem na zawsze.
Okładka książki Droga doświadczenia

34,90 zł 25,01 zł


Droga doświadczenia. Trzydziestodniowe rekolekcje ze św. Teresą od Jezusa i św. Janem od Krzyża to doskonały przewodnik po życiu duchowym, oparty na dziełach karmelitańskich Doktorów Kościoła. Można go wykorzystać do przeprowadzenia rekolekcji, ubogacić nim dzień skupienia czy pustyni, a nawet uczynić go programem formacyjnym dla grup modlitewnych. Indywidualnie czy we wspólnocie. Efekt jest zawsze ten sam z kart tej książki przemawia do nas nie sucha teoria, lecz autentyczne doświadczenie hiszpańskich mistyków.
Okładka książki Rekolekcje z Teresą od Dzieciątka Jezus

29,90 zł 21,43 zł


Coraz więcej osób podejmuje decyzję, by spędzić jakiś czas w samotności przy jednej ze wspólnot monastycznych lub zapisać się na rekolekcje zorganizowane. Dlaczego? Powody bywają różne: czasem jest to potrzeba powrotu do źródeł, zatrzymania się, chęć przemyślenia własnego życia, podsumowania go, pragnienie odnalezienia siebie, powrotu do tego, co najistotniejsze itd. Jedni są wierzący, inni nie. Jednym chodzi o spotkanie z Bogiem, inni odczuwają po prostu potrzebę podjęcia takiego działania. Jednak niezależnie od pobudek, cisza nasuwa się jako przestrzeń dla słowa: dialogu z samym sobą, dialogu z Gościem duszy. I zawsze jest to dialog w prawdzie.Czas rekolekcji jest czasem ofiarowanym Bogu i sobie samemu. Podczas rekolekcji chwile modlitwy bywają dłuższe niż w życiu codziennym. Poza liturgią godzin, która pomoże ci wejść w ciszę spotkania (nawet jeśli nie masz obowiązku uczestniczenia we wszystkich modlitwach), przeznacz sobie w ciągu dnia przynajmniej dwa razy czas na modlitwę osobistą. Niniejsza książka nie powstała po to, aby zastąpić czas indywidualnej modlitwy, ale żeby pomóc ci go zagospodarować i podpowiedzieć tematy do rozmowy z Bogiem. Dwa razy po trzydzieści minut wydaje nam się niezbędnym minimum. Tajemnica chrześcijańska, którą każda karmelitanka dołącza do swojego imienia w chwili przyjęcia habitu, na swój sposób wyznacza powołanie czy też misję, której zakonnica ma zamiar się podjąć lub którą chce wypełniać w Kościele. Dla Teresy, ostatniej z pięciu córek Ludwika i Zelii Martin, była to tajemnica Dzieciątka Jezus, uzupełniona następnie o tajemnicę Najświętszego Oblicza w dniu uroczystej profesji 8 września 1890 roku. Tajemnica Dzieciątka Jezus zdefiniowała jej misję tak na ziemi, jak i w niebie, gdzie Teresa miała nadzieję ją kontynuować po wsze czasy: kochać Jezusa i starać się, by Go kochano. W tajemnicy Dzieciątka Jezus objawiła się bowiem cała miłość Boga, który chce być kochany, jak wyraziła to w swoich Rękopisach (Rkp A, 84r). Bóg jednak najpierw kocha, a dopiero potem jest kochany. Kontemplacja Dzieciątka Jezus pozwala na zrozumienie jak mówił święty Augustyn, a za nim cała liturgia Kościoła tej godnej podziwu wymiany, która dokonuje się między Bogiem a Człowiekiem: dzięki przyjściu na świat Słowo Boga, czyli inaczej mówiąc sam Bóg, spełnia cud naszego zbawienia.Bóg staje się jednym z nas i, przyjmując na siebie nasze człowieczeństwo, daje nam udział w swojej boskości.
Okładka książki Budowa osoby ludzkiej

39,90 zł 28,58 zł


Człowiek jest wolną istotą, którą zarazem określa duchowe uzdolnienie do odpowiedzialności za własne życie. Punkt, do którego zmierza Edyta Stein w swym wykładzie, prowadzonym w Münster w semestrze zimowym 1932/1933. Autorka wybiera metodę fenomenologii realnej: z zewnętrznego punktu widzenia, najpierw postrzegamy ciało drugiego człowieka, a dopiero potem jego wnętrze. Robi to po to, aby dojść do poznania ludzkiej indywidualności. Edyta Stein bada człowieka na kolejnych stopniach jako ciało fizyczne, istotę żywą. Także jako istota posiada duszę, jest bowiem istotą obdarzoną duchem - jako mikrokosmos, otwarty do wewnątrz i na zewnątrz. Człowiek ukazuje się w jego indywidualności jako osoba duchowa, istota wspólnotowa i kulturowa, wreszcie jako istota poszukująca Boga.
Okładka książki Żyć Bogiem 6

39,90 zł 28,58 zł


Żyć BogiemOkres zwykły od niedzieli XXIV do XXXIV
Okładka książki Żyć Bogiem 4

39,90 zł 28,58 zł


Żyć BogiemOkres zwykły od niedzieli I do XII
Okładka książki Żyć Bogiem 5

39,90 zł 28,58 zł


Żyć BogiemOkres zwykły od niedzieli XIII do XXIII oraz uroczystości, święta,wspomnienia w tym casie przypadające.
Okładka książki Noc Ciemna

34,90 zł 25,01 zł


NOC CIEMNA Doświadczenie psychiczne i rzeczywistość duchowa. Przewodnik po Nocy Ciemnej św. Jana od Krzyża o. Marc Foley OCDKsiążka Marca Foleya OCD jest przewodnikiem po ścieżkach wiodących do pełni życia, ukazanych w Nocy ciemnej. Autor analizuje kluczowe pojęcia z hiszpańskiego oryginału, ukazując znaczenie, jakie miały w czasach św. Jana i jakie mają obecnie. Aby zilustrować omawiane zagadnienia, zamieszcza w swej książce inspirujące cytaty z pism rozmaitych autorów, dawnych i współczesnych.Przy próbie czytania Nocy ciemnej św. Jana od Krzyża doświadcza się najrozmaitszych reakcji. Jest tak w przypadku każdego, kto poszukuje mądrości na drodze do Boga, dlatego taka lektura to przedsięwzięcie wymagające głębokiego zaangażowania. Potrzeba nam przewodników, którzy przeprowadzą nas poprzez subtelności i zawiłości pism mistycznych.Jednym z nich jest ojciec Marc Foley OCD, którego polski czytelnik mógł już poznać jako popularyzatora myśli św. Teresy od Dz. Jezus i św. Jana od Krzyża. Karmelita bosy z prowincji waszyngtońskiej posiada niezwykle jasny przekaz a jego doświadczenie psychologa i kierownika duchowego sprawia, że jego publikacje pomagają w zrozumieniu życia duchowego.
Okładka książki Różaniec ze Świętym Józefem

8,88 zł 6,37 zł


Święty Józef całe swoje życie poświęcił Jezusowi i Maryi, Jego Matce. Był Im całkowicie oddany, podejmując każdego dnia zarówno codzienne obowiązki, jak i niespodziewane wyzwania, by zażegnać rozmaite niebezpieczeństwa grożące Świętej Rodzinie. Módlmy się wraz z nim, bo ma udział w każdej z tajemnic Ich życia. Niech ta prosta modlitwa, która uczy trwania w ciszy i nasłuchiwania głosu Boga, pobudzi nas również do ufności we wstawiennictwo świętego Józefa.
Okładka książki Siła Słabości

29,90 zł 21,43 zł


Doktor Frankl przeżył kryzys egzystencjalny w piekle nazistowskich obozów śmierci. Był Bliski rozpaczy. Odnalazł jednak w sobie coś silniejszego niż śmierć: instynkt przetrwania. Życie go ocaliło i uniosło ku duchowemu celowi, który przewyższa cierpienie. Po uwolnieniu z obozu postanowił zacząć dzielić się swoim zwycięstwem nad rozpaczą z innymi ludźmi.Teresa z Lisieux również przeszła przez noce rozpaczy, depresji nerwowej i egzystencjalnej. Na swój własny sposób zmobilizowała wszystkie siły ducha, żeby nie utonąć. Zakon był jej drogą do celu, który od pierwszej chwili był dla niej jasny. Nigdy nie straciła go z oczu ani z serca. Wysłała ognistą strzałę ku celowi transcendentnemu, ku Bogu! Teresa i Viktor, tych dwoje świadków nadziei będzie nam towarzyszyć na kartkach tej książki, żeby pomóc nam nigdy nie dać się zamknąć w okowach rozpaczy. Noc, nawet najczarniejsza, nie jest w stanie zgasić gwiazd. Wystarczy tylko podnieść wzrok...
Okładka książki Nowenna do św. Józefa

4,31 zł 3,08 zł


Św. Józef w sposób szczególny otaczany jest modlitwą w Zakonie Karmelitańskim od czasów św. Teresy od Jezusa, która Jemu powierzyła dzieło reformy Karmelu i zakładanych nowych klasztorów. I dziś wstawiennictwo św. Józefa przywoływane jest często, gdyż jest on patronem życia rodzinnego, pracy, dobrej śmierci.
Okładka książki Do ciebie święty Józefie. Godzinki

8,88 zł 6,37 zł


Pragnęłabym wszystkich pociągnąć do pobożnej czci tego chwalebnego Świętego, wiedząc z długoletniego doświadczenia, jak wielkie dobra on jest mocen wyjednać nam u Boga.
Okładka książki Do ciebie święty Józefie. Nowenna, modlitwy...

8,88 zł 6,37 zł


Słusznie mówi święta Teresa z Avili, wielka czcicielka świętego Józefa, że zdaje się jej, że Pan Bóg dał pewnym świętym moc pomagania w niektórych tylko potrzebach, ale święty Józef, jak tego sama doświadczyła, przybywa z pomocą w każdej potrzebie.
Okładka książki Największa jest miłość

39,90 zł 24,22 zł


Tęsknimy za tym, żeby kochać i być kochanymi. Nasze pragnienie miłości ne zna granic. Nasze życie oscyluje wokół miłosći.Ta książka jest syntezą teologii i praktycznej sztuki życia. Punktem wyjścia jest człowiek stworzony na obraz Boga; Boga, który nie jest samotnym władcą, ale pełną miłości wspólnotą. Ludzka miłość jest prawdziwa w takim stopniu, w jakim odzwierciedla miłość Trójjedynego Boga.
Okładka książki Nowenna do św. Jana od Krzyża

4,31 zł 3,08 zł


Według tego opracowania nowenna do św. Jana od Krzyża jest bowiem modlitwą o jego wstawiennictwo, by w najtrudniejszych chwilach życia szukać Boga jak światła w nocy, by wznosić się stopniami miłości: od podjętej przemiany życia aż po oglądanie Boga w chwale, by uzyskać ""wiedzę miłości"" - wiedzę Maryi przyjmującej Słowo i ""wiedzę Krzyża"", która prowadzi do zmartwychwstania,wiedzę miłości o tym, że Bóg poszukiwany ""szukającym pozwala się znaleźć"".
Okładka książki Świętymi bądźcie

24,90 zł 17,84 zł


Nowe wydanie zbioru tekstów ascetycznych świętego Rafała Kalinowskiego - głębokich, poruszających i inspirujących.Dla każdego kto szuka przewodnictwa duchowego, szczególnie osób żyjących lub pragnących żyć duchowością Karmelu.To nie tylko tytuł zbioru konferencji św. Rafała Kalinowskiego. Te słowa wyrażają istotę jego duchowości, która kształtowała się wśród niekiedy ekstremalnych sytuacji życiowych. Czy możemy wyobrazić sobie choćby to, co Józef Kalinowski, inżynier wojskowy i porucznik, przeżył, gdy przez miesiąc w celi więziennej oczekiwał na wykonanie wyroku śmierci za udział w powstaniu styczniowym?
Okładka książki Różaniec ze św. Elżbietą od Trójcy Świętej

8,88 zł 6,37 zł


Święta Teresa od Trójcy Świętej często wychwalała wszechmoc i potęgę Boga, która w pełni objawiła się i zajaśniała w Maryi. Matka Boża była niesamowicie pokorna, więc swoją wolę oddała Bogu, będąc Mu całkowicie posłuszną, powtarzając fiat każdego dnia i w każdych okolicznościach, choć nie zawsze je zrozumiała.
Okładka książki Nowenna do św. Teresy od Jezusa w.2019

4,31 zł 3,08 zł


Nowenna zawiera fragmenty rozważań św. Teresy z ""Drogi doskonałości"" (rozdziały 2838) oraz modlitwy.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj