KATEGORIE [rozwiń]

Igor Witkowski

Okładka książki Uratowanie ludzkości wbrew niej samej

65,33 zł 46,93 zł


Niniejsza książka uzupełnia kilka innych poświęconych wyzwaniom związanym z zachodzącą transformacją, a przede wszystkim Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości". Poświęcona jest ona problemom, na które ludzie nie byli wcześniej otwarci, a mianowicie roli blokad psychologicznych, jakie uniemożliwiały przyjęcie jakichkolwiek rozwiązań, dlatego że wymagałoby to zrujnowania wyobrażeń samych siebie, jakie ludzie w sobie kultywowali. Wbrew potocznym wyobrażeniom, o zachowaniach czy wyborach ludzi tylko w niewielkim stopniu decydują bowiem informacje i ich dostępność w zdecydowanej większości rządzi tu niekontrolowana w warunkach regresu psychologicznego nieświadomość zbiorowa, będąca nośnikiem wzorców archaicznych i generalnie rzecz biorąc irracjonalnych. Innymi słowy, jest to książka o barierach, jakie muszą zostać przezwyciężone (a przede wszystkim uświadomione) zanim budowa jakościowo nowego świata stanie się możliwa. Bariery te dotychczas nie były przez ludzi dostrzegane i nie zostały opisane w żadnej innej publikacji polskiej.
Okładka książki Strategia przemian na Ziemi i Nowy Renesans

55,90 zł 38,55 zł


Wznowiony został jako książka przygotowująca do zmian na Ziemi na poziomie podstawowym dawny 1. tom Instrukcji przebudzenia, teraz z tytułem będącym wcześniej podtytułem: Strategia przemian na Ziemi i nowy renesans. Mimo bowiem, że książka ta została napisana 10 lat temu, to jednak jej podstawowy przekaz i towarzyszące mu zapowiedzi z różnych źródeł, nie straciły nic na aktualności. Jest to książka przystępna, w przeciwieństwie do późniejszych na ten temat, które stawały się z czasem coraz poważniejsze. Zawiera ona wiele cennych rozdziałów przygotowujących ludzi do przewartościowań na poziomie osobistym - m.in. instrukcje zawarte w "Trzecim testamencie", czy pochodzące od tzw. dzieci Indygo. Jest to przede wszystkim zarys zmian kulturowych, jakie czekają ludzkość w najbliższych latach.
Okładka książki Przemiany na ziemi jako wrota do przyszłości. Część 1 wyd. 2

55,90 zł 38,55 zł


Książka ta jest najpoważniejszym opisem tego, co się ze światem dzieje i do czego przemiany zmierzają popularnonaukowym i z bardzo licznymi odnośnikami do źródeł. Znalazło się w niej przede wszystkim obszerne i szczegółowe wyjaśnienie prawdziwych, niezauważanych i nierozumianych źródeł załamania tego świata nie tylko na płaszczyźnie gospodarczej, ale też społecznej, religijnej i psychologicznej. Ten opis źródeł upadku naszego świata jest o tyle ważny, że bez zrozumienia tego mechanizmu nie sposób wyobrazić sobie dostrzeżenie przez ludzi drogi wyjścia z pułapki, przy czym ów opis nie ma odpowiednika nigdzie indziej i nie tylko w polskich publikacjach. Jest to moja najważniejsza książka. Wiele miejsca zajmuje w niej też przedstawienie nieznanych uwarunkowań strategii edukacyjnej, jako podstawy rozwoju człowieka w nowej epoce, ale też najszerszy w polskiej literaturze opis i uzasadnienie wyjątkowej roli Polski. Ciekawostką zamieszczoną na końcu jest intrygujący opis prawie nieznanej ludziom, pierwszej w ogóle zapowiedzi apokalipsy z Medii, z VI wieku p.n.e. Jest to jednocześnie opis najbardziej pasujący do tego, co widzimy spośród wszystkich takich zapowiedzi! W książce tej, napisanej w 2019 roku, a wydanej pierwotnie w marcu 2020, z wyprzedzeniem przedstawiono wizję nadchodzących wydarzeń, która się całkowicie sprawdziła.
Okładka książki Oś świata Ślady najstarszej ziemskiej cywilizacji

63,00 zł 45,26 zł


Książka ta poświęcona jest nieznanej, najstarszej ziemskiej cywilizacji. Zaprezentowano w niej dowody istnienia wymarłego ludu, który przed tysiącami lat podejmował przedsięwzięcia na skalę globalną. Dowody tworzą łańcuch śladów, którego osią jest linia łącząca główny ośrodek cywilizacji Doliny Indusu w Azji z Wyspą Wielkanocną na Pacyfiku. Oba miejsca leżą dokładnie w przeciwległych punktach naszego globu, a łączy je to samo pismo i szereg innych, niepodważalnych dowodów. Autor pokazuje również, że szlak wędrówki wiódł dalej w Andy, gdzie znajdujemy identyczne ślady. Ukoronowaniem tego szlaku są ruiny Puma Punku, gdzie mamy do czynienia ze sztuką obróbki bloków skalnych ewidentnie będącą dziełem wysoko rozwiniętej cywilizacji technicznej i nie mającą odpowiednika nigdzie indziej na świecie! Jest to rozszerzenie wydania z 2015 roku książka liczy teraz 272 strony, w tym kolorowe. Dodane rozdziały poświęcone są m.in. nowym odkryciom dotyczącym migracji w obrębie Pacyfiku i źródłom zdumiewających kultur andyjskich oraz najnowszym informacjom na temat tamtejszych systemów zapisu (pism).
Okładka książki Dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości. Część 2

56,00 zł 38,61 zł


Książka ta opisuje głównie zapomniane przekłamania chrześcijaństwa, co ukazuje zupełnie inny obraz Kościoła z pierwszych wieków jego istnienia, niż mit, który później zakorzeniono. Opis jest na tyle szczegółowy, że daje wgląd w szokujący poziom świadomości samych twórców Kościoła. Ponieważ obszernie przedstawiono nurty gnostyckie obecne we wczesnym chrześcijaństwie (które wcale nie były tak marginalne, jak Kościół później ludziom wmawiał), to obraz, jaki się wyłania, jest też dużo bardziej zróżnicowany, niż dotychczas sądzono. W znacznie większym stopniu niż się wydaje, oparty był on na zapożyczeniach z innych religii opisano tu wiele wciąż mało znanych źródeł tych zapożyczeń. Ważną częścią książki jest też niewątpliwie rozdział opisujący wykorzystywanie dzieci przez duchownych od samego początku istnienia Kościoła oparty na najnowszych, przełomowych badaniach. Zasadniczym celem tej książki jest jednak pokazanie ŹRÓDEŁ blokad rozwoju duchowego, które przedstawione przykłady uzmysławiają całkiem wyraźnie.
Okładka książki Cywilizacja światła

53,67 zł 38,55 zł


W książce tej opisałem czym nowy świat będzie różnił się od starego. Nie tylko jednak przedstawia ona perspektywę, jaka się roztoczy w najbliższych latach, ale będzie też rodzajem przewodnika dla każdego rodzajem przepustki, dzięki której łatwiej będzie dokonać przewartościowania w sobie, bo od tego będzie zależeć najwięcej. Wyjaśniam w niej w jaki sposób możemy pokonać przeszkody na tej drodze, czyli blokady wewnętrzne. Jednak przede wszystkim, jest to opis następstw zmian w ludzkiej świadomości nieznanych dotychczas, nowych możliwości, jakie pojawią się w wyniku zrealizowania rozwojowego aspektu apokaliptycznego planu. Okazuje się bowiem, że dla większości ludzi wcale nie jest to czymś oczywistym. W sposób spójny i adekwatny do rzeczywistości, Nowy Świat nie był bowiem dotychczas opisywany! Książka ta jest kolejną pozycją uzupełniającą Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości, tym razem opisującą przyszłość.
Okładka książki Otwarcie trzeciego oka

52,30 zł 31,83 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Jako "Otwarcie trzeciego oka" wznowiony został dawno już niedostępny tom 7 "Instrukcji przebudzenia". Przedstawiono w nim sprawdzone techniki rozwijania zdolności postrzegania pozazmysłowego rozwinięte przez amerykańskie, radzieckie i chińskie (te ostatnie dodane w tym wydaniu) służby specjalne, w ciekawy sposób uzupełniające się wzajemnie. Łącznie pozwalają one bowiem na stworzenie skutecznego programu treningowego na własny użytek. Jest to zarazem ważny element zapowiadanych instrukcji dotyczących transformacji naszego świata, jako że pozwoli otworzyć ludzi na percepcję informacji z kierunków, o których istnieniu nawet dotychczas nie wiedzieli. Poza tym każdy powinien przejść przez doświadczenia tego rodzaju, gdyż bardzo ułatwiają one obalenie paradygmatów dotychczasowej percepcji, przestawiając świadomość na nowe tory. Zmieniają one widzenie świata wyjątkowo skutecznie i szybko. Książka ta przedstawia o wiele skuteczniejsze programy rozwijania zdolności parapsychicznych, niż te, które są powielane w publikacjach popularnych.
Okładka książki Antyduchowość 2

68,90 zł 41,25 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka ta również opisuje osiemnastowieczne patologie kościelne, choć głównym tematem są tu patologie psychiki ludzi (miłości), bo naprawdę to one tworzyły zapotrzebowanie, jakie Kościół swymi kastracyjnymi praktykami (opisanymi w pierwszym tomie) jedynie realizował. Podobnie jak Nieznana historia ewolucji miłości, jest to opis całkiem sporego sektora dziejów ludzkości, który jest kompletnie pomijany przez naukę przez wszystkich. Mowa tu o powyższych patologiach miłości, które mówią o ewolucji ludzkości bardzo wiele... Jest tak dlatego, że w ogóle nie pasuje to do tego, jak wyobrażano sobie dotychczas rozwój ludzkości. Ponieważ jest to niepojęte, to pozostaje białą plamą bez względu na swą skalę i wagę. Ujawnienie patologii tyleż szokujących, co powszechnych, najlepiej jednak pokazuje co blokuje rozwój ludzkości, a ujrzenie przy okazji co blokuje widzenie takich odsłon historii przez naukę, przenosi cały problem w realia obecnych przemian. Uświadomienie sobie takich blokad percepcyjnych jest bowiem warunkiem wyjścia z pułapek, jakie ludzkość wytworzyła i jakie ją wkrótce przerażą. Jest to jednak książka, którą da się czytać jest podobną HISTORIĄ SENSACYJNĄ, jak pierwszy tom, tyle że część powieściowa zajmuje tu dwie trzecie całości, a suplementy faktograficzne są dwa i bibliografia jest kilkukrotnie dłuższa. Współczynnik nowości przedstawionych informacji jest też wyższy niż w przypadku pierwszej części, więc zapewne więcej osób przedstawione fakty zaskoczą. Jest to wydanie ekskluzywne eleganckie.
Okładka książki Nieznana historia ewolucji miłości

105,00 zł 63,89 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Ludzkość czeka w najbliższym czasie największa przebudowa percepcji w całej jej historii. Zrozumienie mechanizmu ewolucji miłości jest jednym z najważniejszych kluczy do zbudowania lepszego świata, jako że ludzie w ogóle nie uświadamiają sobie dlaczego obecna miłość jest niedojrzała i że podlega ona określonym prawom rozwoju. Prawa te pozostają zupełnie nieznane i właśnie im niniejsza książka jest poświęcona. Ewolucja miłości została w tej książce potraktowana jako część ogólnej ewolucji ludzkości. Autor przedstawił jednak nie tylko nieznane jej uwarunkowania, ale też fakty (stadia rozwoju), które w ogóle nie były dotychczas opisywane. Nieznana historia ewolucji miłości jest unikalnym uzupełnieniem publikacji tego autora poświęconych przemianom na Ziemi. Ukazuje ona NIEZNANĄ prawdę. Jej dodatkową zaletą jest zilustrowanie jej reprodukcjami wielu mało znanych, lub wręcz unikalnych dzieł sztuki, w tym sztuki erotycznej. Jest to książka kolorowa, formatu A-4, w oprawie albumowej. UWAGA: książka ta przeznaczona jest tylko dla czytelników dorosłych.
Okładka książki Dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości część 1

58,34 zł 35,49 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka ta przedstawia dodatkowe argumenty tłumaczące dlaczego dotychczasowe religie czeka śmierć. Jest to przede wszystkim pokazaniem rozwoju duszy, czyli duchowości przyszłości, jako odwrotności religii dotychczasowych. Nie chodzi tu jednak tylko o to, że w religiach miejsca na ewolucję duszy (i ewolucję psychiczną) w ogóle nie ma, ale bardziej o ukazanie pełnej siły blokowania rozwoju psychicznego ludzi przez religie na przykładach szokujących i nowych. W świetle tych nie znanych szerzej informacji, religie jawią się wręcz jako najsilniejszy znany mechanizm ciągnięcia ludzi w przeszłość. Ważną zaletą tej książki jest też pokazanie o jak niewiarygodnie odległą przeszłość tu chodzi. Najnowsze odkrycia pozwalają mówić tu o kilkuset tysiącach lat o ciągłości motywów w tak niewiarygodnie długim przedziale czasu. Ukazuje nam się więc prawda o mechanizmach blokowania rozwoju, jakiej ludzie wciąż sobie nie uświadamiają (autentycznie nowe podłoże ewolucji naszego gatunku). Zrozumienie praw rządzących tym zablokowaniem jest konieczne przed budową lepszego świata przed otwarciem wrót przyszłości. Książka ta przedstawia wiele informacji nieznanych np. obszerny rozdział o ofiarach z ludzi w chrześcijaństwie.
Okładka książki Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości Część 2

56,00 zł 34,07 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

To już druga część popularnonaukowej książki Igora Witkowskiego. "Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości" kontynuuje tematy poruszone przez polskiego dziennikarza w części pierwszej. Jakie mechanizmy odpowiedzą za kryzys i ewentualny upadek współczesnej cywilizacji? I na czym właściwie polega opisywane przez Witkowskiego oczyszczenie ludzkości? "Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości" skupia się na opisie wyzwań, problemów oraz zagrożeń, z jakimi prawdopodobnie przyjdzie się borykać ludzkości w najbliższej przyszłości. Nie jest to jednak lektura przedstawiająca same negatywy. Igor Witkowski nie pomija i szans oraz nowych możliwości, jakie zaoferować nam może przyszłość. Autor skupia się w swojej książce na dwóch tematach. Jednym z nich jest degresja współczesnej cywilizacji śledzona z poziomu tak zwanych blokad mentalnych, które ludzie sami na siebie - świadomie i nieświadomie - nakładają. Drugi temat "Przemian na Ziemi jako wrót do przyszłości" to autorski plan Witkowskiego, jak przełamać owe blokady mentalne. Przełamanie to poprowadzić ma ludzkość ku nowej drodze rozwoju. Książka kontynuuje wątki poruszone w części pierwszej.
Okładka książki Antyduchowość. Przestroga na czas wielkich przemian wyd. 3

57,87 zł 35,21 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Jest to unikalna książka, ujawniająca prawie nieznane mroczne karty z historii Kościoła głównie kastracje dzieci. Ukazano w niej (w formie powieści, ale wiernie nawiązującej do faktów i uzupełnionej obszernym opisem faktograficznym) coś zupełnie dziś zapomnianego i przez Kościół okrytego szczelną zasłoną milczenia, a mianowicie patologie tworu znanego jako Państwo Kościelne, w XVIII wieku. Jest to rzeczywistość niemal jak z innej planety! Dobitnie bowiem, niczym pobudka obalająca ewentualne złudzenia, odsłania ona prawdę o tym, co się działo w sytuacji, gdy dogmatycy mieli totalną i niczym nieskrępowaną władzę nad ludźmi nie tylko nad duszami, jak obecnie, ale niemal nad każdym aspektem ich życia. Jest to najbardziej ekstremalna, nowożytna postać ślepej uliczki dogmatyzmu, jaką tylko można sobie wyobrazić. Jest to przestroga przed ewentualną ucieczką od transformacji w mrok przeszłości, przed próbami stworzenia iluzorycznych alternatyw dla budzenia się świadomości. Jest to więc przestroga jak najbardziej ważna i aktualna. Ponieważ książka ta nawiązuje do rzeczywistych wydarzeń i postaci, to jej istotną częścią jest wspomniane posłowie dokumentacyjne, w którym przedstawiono źródła odnoszące się do tych wydarzeń oraz przedstawionych postaci przez pryzmat faktów (w najnowszym wydaniu to posłowie dokumentacyjne liczy aż 70 stron). Jest to zarazem ekstremalny i zupełnie nieznany przypadek zafałszowań przekazów chrześcijańskich, który w odróżnieniu od wielu innych owocował bardzo dramatycznymi następstwami bo dosłownie krwawym, starannie potem ukrywanym procederem, który w sensie ilości ofiar przyćmił działalność Świętej Inkwizycji! Jest to wydanie ekskluzywne eleganckie.
Okładka książki Mroczny geniusz

46,66 zł 28,40 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka ta jest poświęcona niezwykłej postaci osiemnastowiecznej włoskiemu księciu Raimondo di Sangro. Jest on zapomnianym geniuszem, i to niemal nie z tego świata. W trakcie moich badań ukazywało się zjawisko, które trudno pojąć. Trudno było go porównać do kogokolwiek innego, bo pod względem wizjonerstwa moim zdaniem przewyższał nawet Leonarda da Vinci w tej książce szczegółowo opisałem jego osiągnięcia, więc każdy będzie mógł sam ocenić czy jest to słuszna ocena. Jednak był też wielkim ekscentrykiem, okultystą, co czyni z niego postać jeszcze bardziej intrygującą. Wiedza tajemna zawsze ciekawiła ludzi, a to, że mogła być ona źródłem autentycznych odkryć, budzi wręcz sensację. Fakt, że wielu z tych odkryć i dokonań neapolitańskiego księcia jeszcze dziś nie jesteśmy w stanie pojąć, graniczy wręcz z przewrotem światopoglądowym. Jest to jedną z najciekawszych kart w nowożytnej historii ludzkości.
Okładka książki Prawdziwe cele ludzkości

53,20 zł 32,38 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka ta składa się z dwóch części (w jednym tomie). Pierwsza część prezentuje cele do zrealizowania przewartościowania wartości, czy raczej blokady stojące na drodze ku lepszej przyszłości, które ludzkość będzie musiała pokonać. Można to również potraktować jako zarys nowych praw, zapowiadanych w różnych źródłach i wyznaczających kurs nowej cywilizacji. Uświadomienie sobie tych celów jest bardzo ważną częścią przemian, a w tej książce jest oczywiście nie samo wyliczenie, ale również uzasadnienie każdego celu. Druga część tej książki poświęcona jest ukazaniu ewolucji ludzkości w nowy sposób jako nieustannej walki z obciążeniami przeszłości, które ludzkość musiała kolejno przezwyciężać. Te konflikty, a raczej starcia dwóch przeciwstawnych nurtów (ewolucyjnego i zachowawczego) wyznaczały łańcuch przeskoków, dzięki którym cały rozwój ludzkości się dokonywał. Jest to zupełnie nowym spojrzeniem na naszą ewolucję nie tylko w sensie konwencji i tego, że ludzie o owych przeskokach nie wiedzą, ale też ogólnie książka ta przedstawia mnóstwo nowych, nieznanych Czytelnikom faktów. Innymi słowy, jest to ukazaniem nieznanej ewolucji naszego gatunku w oparciu o nieznane wcześniej informacje... Takie ukazanie drogi rozwojowej ludzkości pozwala rzecz jasna umiejscowić tytułowe cele (te przyszłościowe) w kontekście znacznie ułatwiającym ich zrozumienie. Nie da się bowiem wytyczyć skutecznie nowej drogi ku przyszłości, bez zrozumienia w jaki sposób ludzkość w ogóle ewoluuje! UWAGA: duża część tej książki została później włączona do książki Historia ewolucji świadomości, która jest znacznie lepsza.
Okładka książki Sztuka rozwoju w nowej epoce

51,33 zł 31,23 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Jest ona edukacyjnym uzupełnieniem Przemian na Ziemi, jednak przygotowanym bardziej pod kątem praktycznych służących rozwojowi głównie dzieci. Jest jej rozwinięciem, jednak zawierającym bardzo wiele informacji nowych i cennych, np. informacje na temat rozwoju człowieka zawarte w skądinąd niezwykle wartościowym, wspominanym przeze mnie wcześniej raporcie Szkoła dla innowatora (który dosłownie zmieszał z błotem nasz system edukacji) oraz konkretne wnioski, jakie wyciągnąłem z nauczania dzieci, bo są one bardzo ważne i ciekawe jest w niej pełen opis stosowanego przeze mnie podejścia, opis lekcji. Ogólnie, z punktu widzenia przemian na Ziemi, książka ta jest podobnie ważna, jak Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości. Szczególnie istotną jej częścią jest opis poświęcony technikom integracji osobowości, jako zupełnie pomijanemu dotychczas kluczowi do rozwoju człowieka, a przede wszystkim do kreatywności bo również nie znajdziemy tego w żadnej dostępnej w naszym kraju publikacji na temat rozwoju człowieka, edukacji, rozwoju świadomości i kreatywności. Już więc z samego tego tytułu książka ta prezentuje nową jakość, nie ustępując poziomem Przemianom na Ziemi. Sporo miejsca w tej publikacji zajął też opis zagrożeń, jakie wiszą nad ludzkością jest to przedstawienie tego, co ludziom i ludzkości grozi, jeśli programu rozwijania świadomości nie przyjmą. I to ostatnie zostało poparte miażdżącymi wręcz dowodami, polskim czytelnikom zupełnie nieznanymi. To również nie ma odpowiednika w jakimkolwiek innym źródle i również jest bardzo ważne.
Okładka książki Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości

52,00 zł 35,67 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka ta opisuje dalsze fazy załamania świata po epidemii. To, czego należy się spodziewać, częściowo nie będzie dla ludzi zaskoczeniem, jednak największą rolę będą odgrywać procesy i zjawiska zupełnie nowe, które będą ludzi zaskakiwać i szokować. Chodzi tu przede wszystkim o charakter nowych, destrukcyjnych ruchów społecznych, jakie zniszczą wręcz wiele krajów. Ujawnią one proces działający na bardzo głębokim poziomie psychologicznym, ale ludziom kompletnie nieznany - ten sam, który w ostatnich dziesięcioleciach utrzymywał cywilizację zachodnią w zastoju. Jest to największym zagrożeniem dla naszej przyszłości, bo ludzie nie zbudują niczego, zwłaszcza lepszego świata, dopóki nie zrozumieją co zablokowało wszelki rozwój. Książka ta opisuje to bardzo szeroko, przez co jest publikacją unikalną (nie rozumie tego prawie nikt), popartą licznymi odniesieniami do źródeł, które czynią opis trudnym do podważenia. Jest to wszystko ważne przede wszystkim dla zrozumienia strategii wyjścia z zapaści, która również została w tej książce opisana.
Okładka książki Przebłyski nowego świata

27,90 zł 19,24 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Jest to powieść ukazująca czytelniej niż w przypadku publikacji popularnonaukowej to, w jaki sposób ludzie będą odbierali przemianę świata i w jaki sposób ona będzie na nich wpływać. Wiele miejsca poświęcono też roli Polski w tym, co się będzie działo oraz wyjaśnieniu z czego ta rola się wzięła. Książka ta jest uzupełnieniem znacznie obszerniejszej, popularnonaukowej książki na temat przemian, która wkrótce się ukaże: "Przemiany na Ziemi jako wrota do przyszłości".
Okładka książki Inne światy

38,90 zł 26,83 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka ta analizuje możliwe drogi ewolucji życia i cywilizacji we Wszechświecie. Opiera się na trzech rodzajach źródeł: odkryciach dotyczących alternatyw ewolucji życia ziemskiego, odkryciach kilku tysięcy planet poza Układem Słonecznym oraz na źródłach ufologicznych. Okazuje się, że wszystkie one dają w sumie zdumiewająco spójny obraz, a przy tym nowy, wielu ludzi zapewne zaskakujący. Książka ta została pomyślana jako element przygotowywania ludzi do uświadomienia sobie natury cywilizacji pozaziemskich przed Kontaktem.
Okładka książki Podróże szlakiem wielkich tajemnic

48,10 zł 33,16 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka ta opisuje w formie reportażowej podążanie autora szlakiem największych tajemnic historii - najciekawsze a niekoniecznie znane odkrycia, a czasem też wątki sensacyjne (np. dotyczące najstarszych cywilizacji w Ameryce Południowej, odkrycia komory w egipskiej piramidzie, legendarnego labiryntu). Książka ta stanowi uzupełnienie i kontynuację poszukiwanej książki "Oś świata" tego samego autora oraz tomu 3 "Instrukcji przebudzenia". Jej dodatkowym atutem są starannie dobrane i piękne ilustracje, w tym wiele kolorowych.
Okładka książki Instrukcje przebudzenia tom 16

44,10 zł 30,40 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka ta przedstawia strategię rozwoju człowieka na nowe czasy, ukierunkowaną na uczenie samodzielnego myślenia (czyli rozwój świadomości), co jest przeciwieństwem dotychczasowego podejścia, które w przeważającej mierze odpowiada za stagnację tego świata i będzie wkrótce obwiniane za jego załamanie. Jest to opis podstawowego pozytywnego składnika strategii przewartościowań towarzyszącej zachodzącym przemianom globalnym. Jest to klucz do przyszłości, który - podobnie jak tom 15 - nie ma obecnie odpowiednika w żadnej innej publikacji.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj