KATEGORIE [rozwiń]

Aleksander Posacki

Okładka książki Nie krocz za mną

39,90 zł 21,94 zł


Podróż do Nowego Jorku jest dla RoseMary ostatnią szansą na spotkanie z ciężko chorym ojcem. Dlaczego w pięknym domu elitarnej dzielnicy Upper East Side wszyscy nieznajomi są dla niej tacy mili? Kim jest opiekująca się nią, dziwna starsza pani? I skąd się wziął czarny demon w samym środku Central Parku? Ta historia wydarzyła się naprawdę. RoseMary jest czy raczej była medium. Z dziada-pradziada odziedziczone zdolności przekazała jej mama. Grunt, to się nimi nie przejmować radzono dziewczynie. Ale czy ignorowanie duchów jest możliwe? Niniejsza historia, spisana na prośbę spowiednika, jest pierwszym na świecie tak obszernym świadectwem osoby egzorcyzmowanej z dziedzictwa okultyzmu. Znajdziesz w niej niezwykłą opowieść dziewczyny o jej rodzie do trzech pokoleń wstecz, a także komentarz eksperta, analizę kilku podobnych przypadków oraz posłowie salezjanina, który w swojej codziennej pracy spotyka się ze skutkami okultyzmu.
Okładka książki Encyklopedia Zagrożeń Duchowych t. 1

74,50 zł 47,82 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

mistyka, ezoteryzm, okultyzm Na zawartość Encyklopedii Zagrożeń Duchowych składa się ponad sto haseł, ogarniających aspektownie całość problematyki związanej z szeroko rozumianym nurtem gnostyckim - z jego genezą ideową, dziejami i przejawami oraz wpływem na kulturę europejską i chrześcijaństwo. Wpływ ten przybiera postać rozbudowanych ideologii, np. New Age, ruchów sekciarskich i stowarzyszeń oraz praktyk paramedycznych - co, jak zgodnie się podkreśla w diagnozach naukowych w filozofii, teologii i naukach szczegółowych przyrodniczych i społecznych oraz w ocenach natury politycznej - niesie ze sobą ogromne zagrożenie dla współczesnej kultury, promuje bowiem irracjonalizm i pseudonaukowość (…).
Okładka książki Okultyzm, magia, demonologia

19,90 zł 12,23 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Konferencja Biskupów Toskanii (Włochy) wydała w 1994 r. Notę duszpasterską na temat magii i demonologii. Biskupi przedstawili w Nocie „na nowo" tradycję doktrynalną Kościoła na temat magii i demonologii, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społeczno-kulturowej ich regionu. Kierowali się przy tym sytuacją społeczeństwa, w którym obserwuje się powrót do magicznych praktyk. Biskupi toskańscy stwierdzają, że „zjawisko to ma tendencję do narzucania się w życiu wspólnym i osobistym tysięcy osób, w tym także samych wiernych. Według najnowszych danych «użytkownicy magii» we Włoszech to 12 milionów osób. Zjawisko to niepokoi nas zarówno jako wskaźnik bolesnej sytuacji egzystencjalnego pobłądzenia, jak też z powodu podstaw intelektualnych i praktycznych zachowań, które owo zjawisko zakłada". Biskupi toskańscy przytaczają doktrynalne orzeczenia Kościoła i przekazują kapłanom i ich wspólnotom wnioski duszpasterskie, których zastosowanie ma utrwalić i pogłębić nową ewangelizację. W prezentowanej książce Nota znajduje się w części drugiej. W części pierwszej natomiast o. Aleksander Posacki zamieszcza wprowadzenie do Noty. Omawia w nim problemy okultyzmu, magii, czarów, demonologii, opętania, spirytyzmu, wróżbiarstwa i medycyny okultystycznej. Autor przeprowadza swe analizy na płaszczyźnie psychologii i nauk pokrewnych. Uzupełnia je wnioskami teologicznymi i przedkłada naukę Kościoła w zakresie omawianych zagadnień. Trzeba stwierdzić, że w Polsce nie obserwuje się takiego nasilenia zjawisk magii jak we Włoszech. Przenikają jednak do naszego kraju z Zachodu różne ruchy pseudoreligijne, mieszczące w sobie „wschodnią religijność", a więc elementy pochodzenia hinduistycznego, buddyjskiego i taoistycznego. Do tego dochodzą elementy gnozy, neognozy, ezoteryzmu, astrologii, magii, okultyzmu, spirytyzmu, teozofii i antropozo-fii. Łączą się z tym zachodnie psychotechniki i praktyki okultystyczne. Główny nurt „nowej religijności" stanowi ruch „Nowa Era" (New Agę). Jest on niejednolity w swych założeniach i praktykach, ale mieni się obecnie najbardziej znaczącym wyznacznikiem ruchów pseudoreligijnych. Do New Agę odwołują się na Zachodzie - w różnej mierze - rozmaite ruchy i grupy. W Polsce natomiast działają niektóre z nich: Zachodni Zakon Sufi, Subud, Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki i Szkoła Złotego Różokrzyża. Działają też młodzieżowe grupy satanistyczne, chociaż nie są one zorganizowane w stowarzyszenie czy ruch. Astrologia, magia, horoskopy są prezentowane w różnych czasopismach i w telewizji. Jest więc pewna część społeczeństwa, zwłaszcza wśród ludzi młodych, narażona na wpływ ruchów pseudoreligijnych i sekt destrukcyjnych (Kościół Zjednoczeniowy Moona, Kościół Scjentologiczny, Hare Kryszna, satanizm). Książka wydana przez krakowskie Wydawnictwo M jest przeto pożyteczna dla tych zagrożonych kręgów społecznych, może być również źródłem informacji dla tych, którzy pragną się uodpornić na wpływy, zwłaszcza magii i demonologii. Wpisuje się ona w krąg pozycji, które podejmują opis nowej sytuacji zagrożeń ze strony ruchów pseudoreligijnych i zjawisk wróżbiarstwa, magii, okultyzmu i satanizmu, stanowiących „znak sprzeciwu" wobec Chrystusa i Kościoła, przekazującego Bożą prawdę. Z Przedmowy Bp Zygmunt Pawlowicz od 1990 r. z ramienia Episkopatu odpowiedzialny za problem sekt w Polsce Gdańsk, 23 kwietnia 1996 r. Książka jest podstawowym wprowadzeniem w tematykę okultyzmu, magii i demonologii. Składa się z dwóch części: pierwsza jest opracowaniem chrześcijańskiej nauki wobec tego typu zjawisk dokonanym przez o. Aleksandra Posackiego, druga to Nota duszpasterska - oficjalny dokument biskupów włoskich poświęcony tej tematyce. br/> O. Aleksander Posacki - jezuita, teolog katolicki, filozof, wykładowca akademicki, publicysta, rekolekcjonista, duszpasterz, znawca demonologii, historii mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt Jest konsultantem egzorcystów katolickich oraz uznanym ekspertem w dziedzinie okultyzmu i ezoteryki. Okultyzm Magia Demonologia Spis Treści   Przedmowa O. ALEKSANDER POSACKI SJ OKULTYZM, MAGIA, DEMONOLOGIA Przesądy Okultyzm Okultyzm - próba klasyfikacji Magia jako niewierność fundamentalna Krótka historia magii Czary Problem maleficium Magia i demonologia Opętanie i egzorcyzm Konieczność rozeznania duchowego Spirytyzm Wróżbiarstwo (poznawanie przyszłości) Medycyna okultystyczna (uzdrowienia) Podsumowanie Okultyzm jako niewierność fundamentalna Niebezpieczeństwo okultyzmu (także medycyny okultystycz­nej) KONFERENCJA BISKUPÓW TOSKANII NOTA DUSZPASTERSKA NA TEMAT MAGII I DEMONOLOGII Wstęp Kryteria poprawnej lektury Noty 1. „Obrzydliwy jest dla Pana każdy, kto to czyni" 2. Współczesne szerzenie się magii 3. Przyczyny zjawiska 4. Powaga zjawiska 5. Nota na temat magii i niektórych problemów demonolo­gii Część pierwsza MAGIA I JEJ FORMY 6. Obiektywne rozróżnienia między religią a magią 7. Możliwość wpływu magicznego myślenia na postawę reli­gijną 8. Magia „biała" i magia „czarna" 9. Przepowiadanie przyszłości i spirytyzm Część druga DOKTRYNALNE ORZECZENIE KOŚCIOŁA 10. „Ja jestem Pan, Bóg wasz" 11. Sprzeczność między magią a wiarą 12. Magia jako czyn moralnie niegodziwy Część trzecia MALEFICIUM, OPĘTANIE DIABELSKIE A INTERWENCJA KOŚCIOŁA 13. Maleficium jako fakt nie do zaakceptowania 14. Działanie szatana i opętanie 15. Wolność chrześcijanina i zwycięstwo Chrystusa 16. Rozeznanie i poziomy interwencji Kościoła 17. Egzorcyzmy 18. Błogosławieństwa Wnioski KONIECZNOŚĆ NOWEJ EWANGELIZACJI 19. Magia a nowa ewangelizacja 20. Nowa ewangelizacja a demonologia 21. Zaangażowani w działalność duszpasterską a nowa ewan-gelizacja 22. Absolutne i niezastąpione panowanie Chrystusa  
Okładka książki Życie po śmierci

19,90 zł 13,14 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Nauka o tzw. rzeczach ostatecznych człowieka zajmuje się również życiem pośmiertnym. Każdy zostanie osądzony i otrzyma karę lub nagrodę. Książka, którą prezentujemy, zachęca do życia Ewangelią, ukazuje i ostrzega przed fałszywym rozumieniem życia po śmierci. Omawia błędne teorie zagrażające szczęśliwemu życiu po śmierci, wspomina także o innych, które pochodzą z kontekstu pozachrześcijańskiego, jak reinkarnacja. Autor porusza podstawowe tematy z zakresu chrześcijańskiej koncepcji Zbawienia: pojęcie sądu, potępienia, grzechu, Szatana, nieba, czyśćca i piekła.  
Okładka książki Neospirytyzm i pseudopsychologie

29,90 zł 18,08 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Najnowsza pozycja o. Aleksandra Posackiego zawiera bardzo szeroką panoramę współczesnych praktyk z pogranicza psychologii i terapii, które mogą być nową formą spirytyzmu i nieść z sobą poważne zagrożenie duchowe. W tej pubudzającej ciekawość pozycji między innymi przeczytamy o: historii i początkach spirytyzmu, o channelingu, powieściach Paulo Coelho, o Danie Brownie, o Harrym Potterze, o mandze, o szamanizmie i pogańskich kultach, wschodnich technikach walki, myśleniu pozytywnym, wampirach, wilkołakach, UFO, transie, transkomunikacji, kulturze psychodelicznej, muzyce techno, gotyckim rocku, jungizmie, metodzie Silvy, gnozie, synkretyzmie religijnym, NLP, metodzie Berta Helligera, terapii Gestalt, hipnozie, homeopatii, technikach holistycznych, jodze, medytacji transcendentalnej. "Neospirytyzm to - mówiąc ogólnie - rozmaite nowe formy spirytyzmu. Chodzi tu o kontakty z duchami, w większości wypadków ze złymi duchami w rozumieniu chrześcijańskim. Liczne formy neospirytyzmu ukrywają się za nowomową sztucznego języka psychologii czy terapii ciała. Odwołują się do pojęcia energii, która choćby pozostaje rzekomo bezosobowa, to jest mądra i wszechmocna. Odwołują się do siły umysłu czy nieskończonego potencjału ludzkiego mózgu, które jednakże w znaczącej liczbie sytuacji uaktywniają się przy pomocy duchów, świadomie albo podświadomie przywoływanych. Wyznawcy tych teorii czy praktyk nie w każdej chwili zdają sobie z tego faktu sprawę lub odkrywają mechanizmy spirytystyczne już po czasie, zwłaszcza wtedy, gdy nawracają się na chrześcijaństwo albo przechodzą modlitwę o uwolnienie. W każdej sprawie ważnej - trzeba zachować szczególną ostrożność. Dlatego zwracam tu uwagę na aspekty częściej niedostrzegane, a zwłaszcza niedoceniane, w epoce ogłupienia osób zaszczepionym pomysłu europejskiej właśnie w okresie oświecenia, który w pewnym sensie stał się okresem duchowej ciemności i dezorientacji." fragment książki
Okładka książki Jak przeciwstawiać się złu?

24,90 zł 16,40 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Skąd wiemy, że istnieje osobowe zło? Dla czego tak często kwestionuje się istnienie Szatana?  Dlaczego ignoracja wobec rzeczywistości zła jest tak niebezpieczna? Jak chrześcijań powinien reagować na zło?  Dlaczego ludzie dają się uwieść satanizmowi? Jak Szatan  atakuje kobiety, a jak mężczyzn? Co to jest opętanie? Jak odróżnić opętanie od choroby psychicznej? Czy można mówić o geografii działa szatana w świecie?  Jak współcześnie można odczytać naukę o Antychryście? Dlaczego sekty są przejawem działalności demonów?Jakie istnieją przejawy działania zła  we współczesnej kulturze?  Jak działa ruch satanistyczny w Polsce? Jak walczyć ze złem w codzinnym życiu? Co może nam pomóc w walce duchowej? Jak dostrzec zwodzenie w życiu codziennym?  Jak rozpoznawać swoje słabe punkty i przeciwstawiać się codziennym pokusą?  Jak pokonywać natrętne, złe myśli? Jakie jest znaczenie sakramentów i świętych znaków w walce duchowej? Na te oraz wiele innych pytań dotyczących duchowych zagrożeń współczesnego człowieka odpowiada w swojej najnoweszej książce - polski demonolog  o. prof Aleksander Posacki SJAutor odnosi się do bardzo aktulnych kwesti dokładnie  analizując  postępującą propagandę satanizmu w polskiej kulturze w oparciu o spór  wokół  Nergala.
Okładka książki Encyklopedia Zagrożeń Duchowych t. 2

74,50 zł 47,72 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

mistyka, ezoteryzm, okultyzm Literatura poświęcona gnozie jest stosunkowo bogata, lecz zróżnicowana co do jakości i zakresu tematycznego. Encyklopedia Zagrożeń Duchowych wyróżnia się uporządkowaniem problemu gnozy, co najważniejsze – wyróżnia się wnikliwą rekonstrukcją jej założeń o­ntologicznych i antropologicznych oraz kompetentną i sprawiedliwą oceną roszczeń kulturowych nurtu gnostyckiego. Czytelnik nie tylko zaznajamia się z problemem gnozy, ale również zyskuje rozumienie błędności jej antropologii i antykulturowych konsekwencji (…). Publikacje Autora Encyklopedii Zagrożeń Duchowych, dr. Aleksandra Posackiego SJ cechują wyjątkowa erudycja w zakresie zagadnienia gnozy, znacząca wiedza fi lozofi czna i teologiczna, a także sprawności analityczne, troska o racjonalność wywodu i obiektywizm ferowanych ocen. Zawarte w Encyklopedii hasła-artykuły były w większości publikowane, pozytywnie przeszły procedurę naukową i cieszą się uznaniem Czytelników.
Okładka książki Psychologia i New Age

29,90 zł 20,77 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Pierwsza w Polsce kompleksowa ocena terapii Hellingera i Kinezjologii Edukacyjnej „Ks. Aleksander Posacki wykazał się ogromną i godną autentycznego podziwu kompetencją w swojej pracy, która podejmuje nie tylko wątek psychologiczny (na którym dobrze się zna), ale także liczne wątki filozoficzne, teologiczne, religioznawcze, szczególnie te związane z ezoteryzmem, okultyzmem i gnozą (w tym z ruchem New Age). W swojej godnej polecenia książce Autor wnikliwie i erudycyjnie analizuje rozmaite wcielenia pseudopsychologii, która często okazuje się jakąś zamaskowaną formą religii, duchowości, a nawet spirytyzmu. Jest to związane z zainteresowaniami Autora, który w wielu swoich publikacjach (cytowanych przeze mnie także w moich pracach) ukazuje nieoczekiwane odkrycia, związki i analogie - w kluczu interdyscyplinarnym - pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy, które mogą ubogacić nie tylko obszar wiedzy psychologicznej, ale także wielu innych dziedzin kultury.” [fragment recenzji naukowej, zamieszczonej w książce w całości] Prof. zw. dr hab. Ryszard Stachowski Kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej i Historii Myśli Psychologicznej UAM w Poznaniu, Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Psychologii w Wydawnictwie Naukowym PWN, Autor podręczników akademickich z psychologii. Ks. Aleksander Posacki SJ – filozof, teolog, znawca historii mistyki, demonologii oraz problematyki sekt, okultyzmu i ezoteryzmu, wykładowca akademicki, publicysta, duszpasterz. Autor wielu książek (m.in. "Okultyzm, magia, demonologia"; "Niebezpieczeństwa okultyzmu"; "Sekty – zagrożeniem i wyzwaniem"; "Dlaczego nie Metoda Silvy?"; "Spiritismus – was unterscheidet ihn von Parapsychologie und Magie?"; "Egzorcyzmy, opętanie, demony"; "Harry Potter i okultyzm"), licznych artykułów naukowych i haseł encyklopedycznych (w tym ponad 100 haseł w Encyklopedii “Białych Plam”). Konsultant egzorcystów katolickich w Polsce i zagranicą. Wykładowca na Międzynarodowych Zjazdach Egzorcystów (Niemcy, Polska), organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, założone przez ks. Gabriela Amortha.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj