KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Wydawnictwo Homo Dei

Okładka książki Czas dla nas

28,00 zł 21,69 zł


Wydawało mi się, że życie takiego zwykłego zakonnika nie może być zbyt ciekawe. A to było jak jakaś powieść przygodowa!""Wakacje trzynastoletniego Klema: upalny sierpień w Rzymie i Wiedniu z ojcem i wujem, na szlaku zabytków i opowieści, by odnaleźć ślady historii sprzed ponad dwustu lat. Historii zwykłego chłopaka z czeskiej wsi, który pragnął zostać kapłanem, by służyć ludziom żyjącym w biedzie i poniżeniuKlemens Hofbauer: piekarz, pustelnik, redemptorysta, niezłomny opiekun i apostoł najbardziej opuszczonych, twórca szkół i sierocińców w porozbiorowej Warszawie, przyjaciel i nauczyciel wiedeńskich elit intelektualnych, święty. Tę historię warto poznać.
Okładka książki Aby nie ustać w drodze

21,00 zł 16,26 zł


Książka ta zrodziła się z pragnienia, by ułatwić drogę do ponownego odkrycia znaczenia Eucharystii w życiu i w posłannictwie chrześcijanina.Zawarte tu rozważania na temat istoty Mszy świętej oraz analiza jej poszczególnych części są znacznie rozszerzoną wersją nauk rekolekcyjnych wygłoszonych przeze mnie do kapłanów w roku 2019, ale w tej formie polecam je wszystkim. Przedstawione myśli zostały zaczerpnięte z pism różnych teologów (wykaz podany na końcu książki) i zebrane po to, by pomóc w bardziej świadomym, głębokim i owocnym uczestniczeniu w Mszyświętej.Eucharystia w jej najbardziej uroczystym wymiarze jest związana ze sposobem pojmowania niedzieli przez chrześcijanina, dlatego w książce zostało również ukazane bogactwo właściwego postrzegania i przeżywania dnia Pańskiego.
Okładka książki Owoce Ducha

19,01 zł 14,72 zł


Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.(Ga 5, 2223)Słowa św. Pawła z Listu do Galatów to nie tylko katalog cnót chrześcijańskich, ale i wezwanie do ich praktykowania. Apostoł nie uważa ich zresztą za dzieło ludzkie, ale za owoc życia w Duchu Świętym. Nie oznacza to jednak braku starań z naszej strony, by je osiągać i doskonalić; przeciwnie, tylko współpraca z Duchem, który ożywia nasze dobre pragnienia i wysiłki, pozwala owocować miłością, radością, pokojem, dobrocią i w efekcie prowadzić wzorowe życie chrześcijanina we wspólnocie z braćmi.Opracowanie ks. Andrzeja Zwolińskiego na temat owoców Ducha Świętego jest lekturą przydatną dla każdego, kto pragnie mocniej odczuwać Jego łagodny powiew w swoim życiu. Można je polecić zwłaszcza osobom przygotowującym się do bierzmowania czy katechumenom oraz ich rodzinom.Spis treści:Chrześcijańskie owocowanieMiłośćRadośćPokójCierpliwośćUprzejmośćDobroćWiernośćŁagodnośćOpanowaniePotrzebujemy DuchaModlitwy
Okładka książki Kazania obrzędowe

21,00 zł 16,26 zł


Spis treści:Chrzest świętyWoda życiaWładza miłościJestem Bożym dzieckiemBliscy BoguDuch miłościNabożeństwo pokutneJedyny Bóg i Jego drogiOdnaleźć radośćPrzyjąć Bożą władzęMasz wybórSłowo dla ciebieDroga nawrócenia, droga wiarySakrament małżeństwaOdkryć dar błogosławieństwaSmak życiaIść z BogiemMiłość ofiarą i daremSzukać tego, co dobreMoc miłościPoznać Boga, poznać siebieFundament życiaPrawdziwa radośćRadość i siła w jednościPogrzeb katolickiJa wiem: Wybawca mój żyjeWysławiajmy Boga za Jego miłosierdzieSzukać ratunku u BogaGdzie jest Bóg?Idziemy do wiecznej ojczyznyNadzieja i cierpliwośćNasze ostateczne przeznaczenieBoże dziedzictwoSzukać obecności BogaNowe życie w ChrystusieMsza św. z namaszczeniem chorychBóg nas obroniBóg nas wysłuchaŻyjmy Dobrą NowinąByć blisko JezusaDobry Pasterz daje życie
Okładka książki Seminarium odnowy życia w Chrystusie

7,97 zł 6,17 zł


Celem Seminarium Odnowy Życia w Chrystusie jest taka odnowa wiary, aby byc zdolnym w Duchu Świętym oddać życie dla jezusa, Jego Królestwa, dla dzieła Odkupienia. Jest ono propozycją spotkania z Bogiem. To najważniejsze co można zaproponować człowiekowi poszukującemu pogłębienia duchowości, pragnącemy ""więcej"".
Okładka książki Apostolska działalność retemptorystów dzisiaj

21,00 zł 16,26 zł


Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim głosił Dobrą Nowinę (Łk 4,18).
Okładka książki Grzechy główne

Grzechy główne

ks. Andrzej Zwoliński

27,00 zł 20,91 zł


Katalog grzechów głównych, stworzony w starożytności chrześcijańskiej, to coś, co dotyczy w jakimś stopniu każdego z nas. Czasy się zmieniają, ale natura człowieka skazuje go na konieczność ciągłej walki z własnymi słabościami i nieustanny wysiłek powstawania z upadków. Tak odpowiada na powołanie go przez Boga do świętości.Współczesność, ze swoimi rozmaitymi ideologiami, zwłaszcza relatywizmem, a także hałasem medialnym, pośpiechem i konsumpcjonizmem, wydaje się jeszcze bardziej utrudniać przeciwstawienie się pokusom naruszenia porządku wpisanego przez Boga w stworzenie, co jest istotą grzechu. Jego struktury przenikają życie wszystkich społeczeństw, przez co stają się niemal niezauważalne na co dzień. Przypomnienie o formach i przejawach grzechów, zwłaszcza tych zrodzonych przez cywilizację techniczną, które szczególnie dziś nam zagrażają, jest więc niezbędne. Ale to nie wszystko ks. Andrzej Zwoliński, sięgając do Biblii, ojców Kościoła, filozofii, literatury i licznych przykładów z życia, opisuje także sposoby i środki wyleczenia się z grzechów i wychowania przyszłych pokoleń do czystości, łagodności, pokory, umiarkowania i miłości bliźniego. Dlatego jest to kompendium dla każdego, kto poważnie traktuje swoje chrześcijańskie powołanie.
Okładka książki Historia duchowości. T.1 Duchowość Starego Test.

54,00 zł 41,82 zł


Seria Historia duchowości jest próbą zgłębienia zagadnienia duchowości katolickiej od jej początków aż do czasów współczesnych. Autorzy prezentowanej książki, wybitni specjaliści włoscy i hiszpańscy, w poszukiwaniu korzeni zatrzymują się nad jej historyczną analizą w poszczególnych epokach. Ich celem jest uchwycenie linii ewolucji i rozwoju duchowości, określonych przez różne sytuacje życiowe i środowisko wspólnot chrześcijańskich oraz przybliżenie w jaki sposób dochodziło do scalenia różnych tradycji i tendencji duchowych. Zamieszczone w serii prace próbują odtworzyć wielobarwną panoramę duchowości na przestrzeni wieków aż po czasy współczesne.
Okładka książki Historia duchowości. T.5 Duchowość czasów..

46,00 zł 35,63 zł


Historia duchowości. Tom 5. Duchowość czasów nowożytnych - Constazo Brovetto, Luigi Mezzadri, Fulvio Ferrario, Paolo Ricca - opis książki:Seria Historia duchowości jest próbą zgłębienia zagadnienia duchowości katolickiej od jej początków aż do czasów współczesnych. Autorzy prezentowanej książki, wybitni specjaliści włoscy i hiszpańscy, w poszukiwaniu korzeni zatrzymują się nad jej historyczną analizą w poszczególnych epokach. Ich celem jest uchwycenie linii ewolucji i rozwoju duchowości, określonych przez różne sytuacje życiowe i środowisko wspólnot chrześcijańskich oraz przybliżenie w jaki sposób dochodziło do scalenia różnych tradycji i tendencji duchowych. Zamieszczone w serii prace próbują odtworzyć wielobarwną panoramę duchowości na przestrzeni wieków aż po czasy współczesne.Książka Historia duchowości. Tom 5. Duchowość czasów nowożytnych - oprawa twarda - Wydawnictwo Homo Dei.
Okładka książki Droga Krzyżowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych

26,00 zł 20,14 zł


Droga Krzyżowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Bogusław Augustowski CSsR - opis książki:Dwadzieścia jeden serii rozważań Drogi krzyżowej na siedem piątków Wielkiego Postu osobno dla dzieci, młodzieży i dorosłych prezentuje siedmiu autorów. Medytując je, nie można pozostać obojętnym wobec swojej dotychczasowej drogi życia. Rozważania te mogą być wykorzystane podczas nabożeństw Drogi krzyżowej odprawianych w kościołach parafialnych, lub w modlitwie osobistej.Książka Droga Krzyżowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych - oprawa miękka - Wydawnictwo Homo Dei.
Okładka książki Rachunek sumienia dla osób w podeszłym wieku

4,31 zł 3,34 zł


Rachunek sumienia dla osób w podeszłym wieku - Wojciech Zagrodzki CSsR - opis książki:Ta niewielka książeczka zawiera kilka refleksji na temat powołania człowieka w podeszłym wieku, a także na temat pewnych dość często pojawiających się w tym okresie życia trudności, które nie kryją problemu moralnego, ale często są wyznawane na spowiedzi jako grzechy. Jest propozycją zamyślenia się nad powołaniem człowieka przeżywającego jesień życia, by zadania z niego wynikające uczynić przedmiotem rachunku sumienia.Książka Rachunek sumienia dla osób w podeszłym wieku - oprawa miękka - Wydawnictwo Homo Dei.
Okładka książki Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu

15,90 zł 12,31 zł


Nawiedzenia św. Alfonsa Liguoriego to propozycja medytacji podczas adoracji Najświętszego Sakramentu na każdy dzień miesiąca. Są wyrazem ogromnej miłości, jaką darzył on Najświętszy Sakrament. Długie godziny spędzał na jego adoracji i każdemu gorąco ją polecał. Tam też uczył się tej cudownej prawdy: Bóg oszalał z miłości do człowieka i przez niego pragnie być kochanym. Święci są mistrzami w przeżywaniu codzienności tak, by jeszcze bardziej miłować Boga. A szkoła, w której nauczyli się tej sztuki, znajduje się przed Najświętszym Sakramentem.Św. Alfons Maria de Liguori (16961787), będąc uznanym adwokatem, po przegranym procesie sądowym wstępuje do seminarium i w 1726 roku przyjmuje święcenia kapłańskie. W Neapolu pracuje wśród ludzi ubogich i prostych, do których inni kapłani nie docierali. Takich ludzi spotkał również w wioskach koło Neapolu. Z myślą o nich założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści), któremu powierzył misję głoszenia Ewangelii najbardziej opuszczonym. W 1762 roku został biskupem diecezji Sant' Agata dei Goti. Papież Pius IX ogłosił go doktorem Kościoła, a Pius XII patronem spowiedników i moralistów.
Okładka książki Na ścieżkach współczesności

16,00 zł 12,39 zł


Na ścieżkach współczesności - Marian Grabowski - opis książki:Zbiór artykułów i esejów o charakterze etycznym na tematy wywołujące współczesnym świecie wiele emocji, np. klonowanie, aborcja i prawo do życia nienarodzonych, czystość i skutki pornografii oraz homoseksualizm i pojęcie tolerancji.Książka Na ścieżkach współczesności - oprawa miękka - Wydawnictwo Homo Dei.
Okładka książki Minutka ze Słowem. Rozważania do Ewangelii

42,00 zł 32,53 zł


Minutka ze Słowem. Rozważania do Ewangelii na każdy dzień okresu zwykłego - ks. Eugeniusz Ploch - opis książki:Nie brakuje ani sekundy powiedział ks. Ploch z uśmiechem. I oto jest: nowy tom Minutki ze Słowem codzienne rozważania do Ewangelii na okres zwykły autorstwa znanego opolskiego kapłana, poszerzone, zmienione, przeredagowane, gotowe trafić do kolejnych czytelników. Projekt ten żyje własnym życiem: zaczęło się od krótkich modlitewnych podpowiedzi dla studentów wrzucanych do sieci przez duszpasterza akademickiego, a teraz są książki, strona na Facebooku, popularny program radiowy i świeccy, którzy z radością kontynuują dzieło. Minutka zatacza coraz szersze kręgi I ty ją znajdź!Książka Minutka ze Słowem. Rozważania do Ewangelii na każdy dzień okresu zwykłego - oprawa miękka - Wydawnictwo Homo Dei.
Okładka książki Klasztor redemptorystów w Maksymówce (1906-1926)

16,00 zł 12,39 zł


Historia założenia i działalności pierwszego domu formacyjnego polskich redemptorystrów. Założony po kulkunastu latach od powrotu Zgromadzenia na ziemie polskie był najpierw studentatem, a potem nowicjatem. Książka opowiada jak klasztor powstał, jak działał i dlaczego został zlikwidowany.
Okładka książki Medytacje nad ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomoc

10,71 zł 8,29 zł


Medytacje nad ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Marek Kotyński - opis książki:Drugie wydanie zamyśleń nad tajemnicą ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Książka zawiera 12 rozważań nad Ikoną oraz przykładowy schemat odnowionych obrzędów Nieustającej Nowenny. Polecamy zarówno duszpasterzom jako pomoc do kazań podczas nabożeństwa Nieustającej Nowenny i osobom pragnącym zgłębić bogactwo znaczenia najbardziej rozpowszechnionej na świecie Ikony.Książka Medytacje nad ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy - oprawa miękka - Wydawnictwo Homo Dei.
Okładka książki Eucharystia zobaczyć WIĘCEJ

39,00 zł 30,21 zł


Ta książka, jak chciałby jej autor, ma stanowić dobijanie się do pełniejszego rozumienia tej wielkiej tajemnicy naszej wiary: Eucharystii. Nie jest to tylko teologia ani tylko liturgika, ani historia sztuki sakralnej czy recepcji odnowy posoborowej. Jest to synteza tych elementów, dodatkowo ubarwiona fascynującymi opowieściami i poruszającymi refleksjami kapłana, który widział i doświadczył wiele w swoim długim i bogatym życiu. Jest to książka o EucharystiI osobiście przeżywanej, medytowanej, zgłębianej, adorowanej, przyjmowanej, sprawowanej, objaśnianej wiernym i to na () zmieniających się etapach historii świata. Ma ona czytelnika poprowadzić i dopomóc mu dostrzegać więcej, głębiej. Bowiem często nasze uczestnictwo w Eucharystii jest bardzo powierzchowne, oderwane od jej istoty. Przychodzimy do kościoła, ale znajdujemy się jakby obok głównego nurtu wydarzeń. Dlatego warto spojrzeć z wielu perspektyw na to, co istotne, co stanowi o sensie i wartości eucharystycznego spotkania. Po to jest ta książka: dla każdego szukającego głębszego zrozumienia i lepszego sposobu przeżywania Eucharystii.
Okładka książki Katechetyczno-homiletyczna działalność ojca..

34,00 zł 26,33 zł


() Naukowa refleksja o. Chmielewskiego daje całościowe spojrzenie na sposoby adaptowania nauczania Kościoła i odnowy soborowej do teorii i praktyki przepowiadania słowa Bożego. Publikacja ta prowokuje do dyskusji i pogłębia spojrzenie czytelnika na potrzebę i znaczenie współdziałania specjalistów z różnych dziedzin teologicznych w dziele posługi słowa Bożego. Przedstawione w niej wyniki badań mogą być pomocne w realizowaniu różnych inicjatyw katechetycznych i homiletycznych w Polsce obecnie i w przyszłości (z recenzji ks. dr hab. Mariana Zająca, KUL).
Okładka książki Patroni najważniejsi. Modlitwy, litanie, nowenny

15,00 zł 11,62 zł


Nieraz w trudnych życiowych sprawach, kłopotach, problemach szukamy rozwiązania lub pocieszenia w modlitwie. Często też postanawiamy zwrócić się do Boga za pośrednictwem świętych, ufając, że ich bliskość z Najwyższym, dopomoże i przyczyni się do skuteczniejszego wysłuchania nas. Zebrane w tej książeczce modlitwy, litanie i nowennypomogą nam zwrócić się do Boga za pośrednictwem najważniejszych i najczęściej wzywanych świętych. Dzięki ich wstawiennictwu będziemy mogli przedstawić Bogu sprawy codzienne, szczególne i te najtrudniejsze. Zbliżajmy się zatem do naszego Stwórcy, powierzającMu nasze życie za przyczyną tych, którzy zaufali i nie doznali zawodu.Można też nabyć ten modlitewnik w oprawie twardej.Spis treściDo Matki Bożej(akt osobistego oddania się Maryi, modlitwy, nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, litania loretańska, Pod Twoją obronę, modlitwa św. Bernarda z Clairvaux, Nieustanna nowenna i litania do MBNPDo Aniołów Stróżów (modlitwa, nowenna, litania)Do św. Michała Archanioła (modlitwa, nowenna, litania)Do św. Józefa (modlitwy, nowenna, litania)Do św. Judy Tadeusza (modlitwy, nowenna, litania)Do św. Antoniego Padewskiego (modlitwa, nowenna, litania)Do św. Rity (modlitwy, nowenna, litania)Do św. ojca Pio (modlitwy, nowenna, litania)Do św. Charbela (modlitwa, nowenna, litania)Do św. Faustyny (modlitwa, nowenna, litania)Do Miłosierdzia Bożego (koronka, nowenna, litania do Miłosierdzia BożegoDo św. Joanny Molli (modlitwy, nowenna, litania)Do św. Gerarda Majelli (modlitwy, nowenna, litania)Do św. Alfonsa Liguoriego (modlitwy, litania)Do św. Klemensa Hofbauera (modlitwa, litania)Do św. Jana Pawła II (modlitwy, nowenna, litania)
Okładka książki Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne

17,00 zł 13,17 zł


Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne, filozofia prawa - kard. Zenon Grocholewski - opis książki:Prawo naturalne stanowi w obrębie sumienia zarówno wierzącego, jak i niewierzącego pewne ""prawo ogólne i powszechne"". Autor przybliża nauczanie Kościoła, w którym prawo naturalne służy integralnemu rozumieniu człowieka.Książka Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne, filozofia prawa - oprawa miękka - Wydawnictwo Homo Dei.Książka posiada 104 stron i została wydana w 2009 r.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj