KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Okładka książki Profesjonalny Informator Prawnika 2021
nowość

55,00 zł 45,35 zł


Funkcjonalny informator w eleganckiej oprawie Kalendarium: tydzień na dwóch stronach Zawartość informatora: - praktyczne, funkcjonalne kalendarium, - skorowidz adresów i telefonów, - obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, - zestawienie przepisów o kosztach, - dwie wstążeczki.
Okładka książki Profesjonalny Informator Prawnika 2021
nowość

49,00 zł 40,40 zł


Funkcjonalny informator w eleganckiej oprawie Kalendarium: dzień na stronie Zawartość informatora: - praktyczne, funkcjonalne kalendarium, - skorowidz adresów i telefonów, - obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, - zestawienie przepisów o kosztach, - dwie wstążeczki.
Okładka książki Informator Prawniczy Tradycja od lat 2021
nowość

47,00 zł 38,75 zł


Funkcjonalny informator dla prawnika Kalendarium: tydzień na dwóch stronach Zawartość informatora: - praktyczne, funkcjonalne kalendarium, - obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, - zestawienie przepisów o kosztach, - mapa Polski, - dwie wstążeczki, - odrębny notatnik teleadresowy.
Okładka książki Zarządzanie talentami w polskich organizacjach
nowość

59,00 zł 48,65 zł


W publikacji omówiono kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem talentami. W organizacjach, które dbają o swój kapitał ludzki, rozwija się praktyki personalne mające na celu identyfikowanie pracowników utalentowanych, ich utrzymanie w firmie oraz właściwe wkomponowanie ich w zespół pracowniczy. Autorzy książki wprowadzają nowe pojęcie – architekturę zarządzania talentami – łączące organizacyjne procesy i narzędzia z kontekstem zewnętrznym organizacji. Problematyka zarządzania talentami została przedstawiona z punktu widzenia: - strategii organizacji; - procesów pozyskiwania talentów, ich doskonalenia i oceniania; - retencji pracowników; - zarządzania pracownikami spoza grupy talentów. W publikacji zaprezentowano przegląd polskiej i obcej literatury przedmiotu, a także aktualne wyniki badań, które mogą posłużyć do kształtowania i optymalizowania praktyk zarządczych w odniesieniu do pracowników utalentowanych.
Okładka książki The Difficult Cesarean Delivery: Safeguards and Pitfalls

576,00 zł 489,60 zł


Rising numbers of Cesarean sections and maternal obesity and associated health risks have resulted in increasingly complex Cesarean deliveries and outcomes, requiring today’s surgeon to stay attuned to evolving best practices and master new surgical techniques. This first-of-its-kind reference provides step-by-step, highly illustrated guidance on managing challenging Cesarean sections with a focus on the challenges of abnormal placentation and strategies to manage it. In a concise, readable format, this text is designed to help surgeons anticipate intraoperative and postoperative challenges and optimize outcomes for mother and baby. Focuses on avoiding and managing surgical pitfalls and complications, providing safeguards and practical, hands-on guidance for surgeons at all levels of experience. Reviews the physiology of abnormal placentation (placenta accreta spectrum) and management of pre-delivery diagnosis, intraoperative and emergent abnormal placentation. Covers preparation and decision-making regarding type of incision, anesthesia, uterine conservation, management of acute post-procedure hemorrhage, intraoperative uterine artery catheterization and occlusion, and transarterial embolization. Includes special chapters on Peripartum Hysterectomy, Urologic and Gastrointestinal Injuries, Prerequisites for the Operative Suite, and two important imaging chapters on Diagnostic Imaging in Abnormal Placentation and the Role of Interventional Radiology.
Okładka książki The Adult Knee Second edition

1 046,00 zł 889,10 zł


As knee replacement surgeries continue to grow in number worldwide, the need for an authoritative and comprehensive reference in this key area is a must for today’s orthopaedic surgeon. The Adult Knee: Knee Arthroplasty, Second Edition, brings together the knowledge and expertise of internationally recognized experts in the field in one convenient volume. Covers knee biomechanics relevant to knee arthroplasty, alternatives to knee arthroplasty to alleviate arthritis, and primary total knee arthroplasty, including perioperative issues. Discusses complications including stiff knee, periprosthetic fractures, and instability, revision total knee arthroplasty, and management of infections in total knee replacement.
Okładka książki Werner & Ingbar's The Thyroid Eleventh edition

1 262,00 zł 1 072,70 zł


Through ten outstanding editions, Werner & Ingbar's The Thyroid: A Fundamental and Clinical Text has been the go-to reference for the most comprehensive coverage of the thyroid, including anatomy, development, biochemistry, physiology, pathophysiology, and treatment of all thyroid disorders. Now in full color throughout, the 11th Edition of this award-winning text remains the clinician’s preferred source of authoritative information on the thyroid—an essential resource for all endocrinologists and thyroid surgeons. Includes thorough updates and new content throughout the text, especially on thyroid cytopathology, thyroid imaging, and targeted therapy of thyroid cancer as well as a new full-color format. Covers all aspects of the thyroid, including thyroid hormone synthesis and secretion, thyroid function, and disorders such as thyrotoxicosis, hypothyroidism, and cancer. Discusses surgical management of thyroid cancer, thyroid disruptors, thyroid hormone analogs, thyroid dysfunction’s effects on other organ systems, the aging thyroid, subclinical hypothyroidism and hyperthyroidism, and thyroid disease in pregnancy. Features insights from international experts, including new editor Dr. Peter Kopp of Northwestern University’s Feinberg School of Medicine.
Okładka książki Wyllie's Treatment of Epilepsy Principles and Practice, Seventh edition

1 190,00 zł 1 011,50 zł


Comprehensive, yet accessible, Wyllie’s Treatment of Epilepsy: Principles and Practice has provided a detailed and cohesive overview of seizure disorders and treatment options through six well-regarded editions. The 7th Edition remains the definitive reference in the field with extensive updates from Dr. Elaine Wyllie and her team of world-renowned editors and authors. Ideal for both clinical reference and exam preparation, this single-volume work on contemporary epileptology is an indispensable resource for neurologists, epilepsy specialists and epilepsy neurosurgeons, neurology and neurosurgery residents and fellows, and neuropsychologists. Features considerable new or significantly revised content reflecting the most current evidence-based treatment options. Offers an in-depth review of all aspects of epileptology, including neuroimaging; epilepsy surgery; antiseizure medications; principles of electroencephalography; psychosocial impact, quality of life, and comorbidities; economics of epilepsy; and more. Provides more than 500 CME-eligible review questions online, highlighting key concepts for the ABPN subspecialty exam and clinical practice.
Okładka książki Bridwell and DeWald's Textbook of Spinal Surgery 4e

1 622,00 zł 1 378,70 zł


Written by experts from around the world, the latest edition of this leading reference features contributions from both neurosurgeons and orthopaedic surgeons. Presenting the full scope of spinal surgery, chapters discuss anatomy, biomechanics, complications, instrumentation, preoperative and postoperative care, and other core topics for surgeons. And numerous illustrations and clinical video clips provide critical visual context. New chapters detail current surgical techniques for idiopathic scoliosis procedures. Over half of the authors are new—bringing fresh perspectives and approaches to surgical preparation and techniques. Technical procedures are written in an easy-to-follow, step-by-step format. Covers a wide spectrum of spinal deformities, degenerative disorders, injuries, and traumatic conditions. Now with more than 4,000 illustrations—including figures that accurately depict anatomy and procedures, and tables and algorithms for absorbing information quickly.
Okładka książki Wymagania dotyczące wyglądu pracownika jako ingerencja w sferę jego wolności
nowość

99,00 zł 81,63 zł


Rozwój zagranicznych przedsiębiorstw oraz dużych korporacji na polskim rynku sprawił, że reguły dotyczące wyglądu pracownika podczas wykonywania jego obowiązków stały się bardziej restrykcyjne. Znaczenie i potencjał ekono­miczny dress code’u dostrzegają również pracodawcy, w interesie których leży to, aby pracownicy przyczyniali się do wzmacniania wizerunku firmy. Z drugiej strony zagadnienie to stanowi ograniczenie wolności zatrudnionych osób, a w skrajnych sytuacjach może prowadzić nawet do naruszenia dóbr oso­bistych oraz dyskryminacji. Publikacja stanowi kompleksową analizę zagadnienia ingerencji w wygląd pra­cownika z punktu widzenia prawa pracy, z uwzględnieniem uzasadnienia praw­nego, form i granic ingerencji w tę sferę życia, a także konsekwencji dla stron stosunku pracy w przypadku przekroczenia swoich uprawnień w omawianym zakresie. Poruszono w niej również problematykę środków ochrony indywidu­alnej, uwzględniając obecną sytuację epidemiczną w kraju.
Okładka książki Prawo mediów
nowość

79,00 zł 65,14 zł


W publikacji szczegółowo zaprezentowano kwestie prawne dotyczące szeroko rozumianych mediów: prasy drukowanej, radia, telewizji oraz Internetu, odwołując się do regulacji krajowych i europejskich. Omówiono m.in.: - zasadę wolności słowa; - instytucję sprostowania prasowego; - regulacje dotyczące funkcjonowania nadawców radiowych i telewizyjnych, w tym dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie; - reklamę w mediach; - ochronę dóbr osobistych w działalności mediów; - zagadnienia ochrony dzieci przed szkodliwymi dla nich treściami dostępnymi w mediach. Analizie zostały poddane także regulacje związane z zatrudnianiem dziennikarzy, procedura rejestracji dzienników i czasopism. Przedstawiono ponadto zasady budowy programu radiowego i telewizyjnego.
Okładka książki Psychologia dla coachów

69,00 zł 56,89 zł


Publikacja zawiera przegląd koncepcji i wyników badań pomocnych w pracy każdego coacha. Przedstawione w książce informacje pozwalają zrozumieć mechanizm działania narzędzi coachingowych, stosować je w odpowiednich okolicznościach, krytycznie oceniać lub modyfikować odpowiednio do potrzeb. Czytelnik znajdzie tu cenne wskazówki, jak wspierać klientów: - w podtrzymywaniu motywacji i podejmowaniu wyzwań; - w uczeniu się i twórczym podejściu do przeszkód; - w budowaniu bardziej trafnego obrazu własnej osoby; - w rozumieniu i kierowaniu własnymi emocjami; - w zmianie przekonań i schematów na bardziej użyteczne. Autor opisuje inspirowane wiedzą psychologiczną sesje coachingowe, ilustrując je fragmentami przykładowych rozmów. Podpowiada również, w jaki sposób rozstrzygnąć, czy zgłaszająca się osoba jest właściwym klientem do pracy coachingowej, czy też powinna zostać skierowana do terapeuty.
Okładka książki Znęcanie się

99,00 zł 81,63 zł


Założeniem prezentowanego opracowania było przedstawienie zjawiska znęcania w wielu aspektach. Analiza przepisów Kodeksu karnego penalizujących znęcanie się (art. 207, 246, 247 i 352 k.k.) została pogłębiona rozważaniami dotyczącymi: - aspektów historycznych przestępstwa znęcania się, - kwestii obowiązków państwa w zakresie przeciwdziałania przestępstwu znęcania się w świetle standardów konstytucyjnych i międzynarodowych, ochrony praw pokrzywdzonego przemocą domową w orzecznictwie ETPCz, a także problemów psychologicznych i wiktymologicznych następstw znęcania się, - zagadnień prawnoporównawczych oraz procesowych. Przedstawiono ponadto przestępstwo znęcania się z art. 207 § 1 k.k. w ujęciu statystycznym. Nie zabrakło też rozważań dotyczących prawnokarnych aspektów znęcania się nad zwierzętami. Osobno przedstawiono bardzo istotny w kontekście omawianego zjawiska problem przemocy w rodzinie. Autorzy mają nadzieję, że zarysowane problemy i zaprezentowane propozycje ich rozwiązania przyczynią się do zwalczania omawianego zjawiska, a książka zostanie doceniona przez szeroki krąg odbiorców (prawników praktyków, w tym sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów, a przede wszystkim przedstawicieli nauki prawa karnego).
Okładka książki Zarządzanie pracownikami w dobie Internetu

79,00 zł 65,14 zł


Jest to pierwsza na polskim rynku publikacja, w której kompleksowo opisano wykorzystywanie Internetu w zarządzaniu pracownikami. Wskazano, jak nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) umożliwiają uzyskanie przez organizację przewagi konkurencyjnej w postaci zindywidualizowanej relacji między firmą a jej kapitałem ludzkim. W książce opisano zagadnienia, takie jak: - wykorzystanie sieci społecznościowych, - stosowanie gier komputerowych w obszarze rekrutacji, selekcji i adaptacji, - grywalizacja w rekrutacji i motywowaniu pracowników, - internetowe wspomaganie coachingu i mentoringu, - big data w planowaniu kadr, - nowoczesne zarządzanie talentami, - narzędzia służące do rozwoju kompetencji. Autor wyjaśnia, które z opisanych rozwiązań ułatwiają wdrażanie w firmie zwinnego zarządzania kapitałem ludzkim, a które wskazują ograniczenia i konieczne uzupełnienia w tym nowym podejściu do zarządzania współpracownikami. Opracowanie zainteresuje pracowników działów kadr, zasobów ludzkich, a także menedżerów i właścicieli firm.
Okładka książki Kalendarz Dyrektora Szkoły 2020/2021

59,00 zł 48,65 zł


Kalendarz Dyrektora Szkoły 2020/2021 to praktyczny i funkcjonalny terminarz roku szkolnego (wrzesień 2020 – wrzesień 2021). Publikacja składa się z trzech części: 1. kalendarzowej - zawierającej przejrzysty i funkcjonalny układ "dzień na stronie" pozwalający na swobodne zapisanie wszystkich informacji oraz spotkań; 2. informacyjnej - zawierającej takie informacje, jak: * organizacja roku szkolnego i terminy m.in.: - rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, - przerw świątecznych oraz ferii zimowych w poszczególnych województwach, - egzaminów ósmoklasisty i maturalnych, - egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. * zadania dyrektora szkoły - w podziale na poszczególne miesiące roku szkolnego oraz z wyszczególnieniem zadań związanych m.in. ze sprawami organizacyjnymi i administracyjnymi, finansowymi i budżetowymi, kadrowymi, procesem nauczania, awansem zawodowym, egzaminami, współpracą z uczniami i rodzicami, czy udostępnianiem informacji. Poszczególne zadania zawierają informację o terminach ich realizacji oraz podstawę prawną; wykaz najważniejszych aktów prawnych z zakresu oświaty wraz z publikatorami: ustawy, rozporządzenia rady ministrów i MEN, sprawy kadrowe, zatrudnienia i wynagrodzenia; *wykaz Placówek Doskonalenia Nauczycieli, Komisji Egzaminacyjnych, Kuratoriów Oświaty oraz *organizacji nauczycieli - wraz z aktualnymi danymi adresowymi; *wykaz olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych; *telefony zaufania; *numery kierunkowe w Polsce i w Europie; *miejsce na notatki; 3. organizacyjnej, dedykowanej głównie nauczycielom i zawierającej dodatkowe elementy, takie jak: - plan roku szkolnego; - plan konferencji i wyjazdów; - tygodniowy plan lekcji; - dane kontaktowe uczniów i rodziców; - tabele ocen; - składki i ubezpieczenia.
Okładka książki Budowa systemu wynagrodzeń

49,00 zł 40,40 zł


Publikacja dotyczy praktyki zarządzania wynagrodzeniami, tzw. Compensation & Benefits. Autorzy opisują, jak skutecznie opracować i wdrożyć politykę wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, aby wpływała pozytywnie na motywację i zaangażowanie pracowników, a jednocześnie przyczyniała się do realizacji celów biznesowych organizacji. W książce poruszono zagadnienia takie jak: - istota wynagradzania i Total Rewards Model, - zasady tworzenia opisu stanowiska pracy, - definiowanie taryfikatora i siatek płac, - budowa systemu płac zmiennych, - zasady tworzenia polityki benefitowej, - badanie efektywności przyjętej strategii wynagradzania. Czytelnik dowie się także, jakie nowoczesne narzędzia i systemy informatyczne możemy wykorzystać, projektując skuteczny system wynagradzania oraz jak zapewnić jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
Okładka książki Autorytet nauczyciela czyli jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą

69,00 zł 56,89 zł


Książka opisuje źródła i sposoby kształtowania autorytetu nauczyciela oraz przedstawia pozycję nauczyciela w kontekście debaty nad znaczeniem współczesnej edukacji. Omawiane zagadnienia dotyczą m.in.: - formalnych podstaw autorytetu nauczyciela, - kompetencji zawodowych niezbędnych w procesie edukacji, - samooceny i motywacji nauczyciela oraz planowania kariery, - skutecznej współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami, - kodeksu etyki nauczyciela, tworzonego przez szkołę. Książka pokazuje, że istnieje silna korelacja między osobą i zachowaniem uczącego, a sposobem organizacji szkoły. Czynniki te znajdują odzwierciedlenie w efektywności nauczania. Treści teoretyczne uzupełnione są szeregiem informacji oraz gotowych rozwiązań pozwalających wzmacniać samoocenę nauczyciela oraz przykładami pracy nauczycieli wyróżniających się w swoim środowisku.
Okładka książki Zanim będzie za późno

39,00 zł 32,16 zł


Współczesny człowiek żyje w społeczeństwie informacji i wiedzy. Rozwój technologiczny sprawia, że dostęp do informacji jest obecnie nieporównanie większy niż dawniej, zaś wiedza dużo szybciej się zmienia. Dziś encyklopedyczna erudycja nie stanowi już kapitału na ścieżce kariery. Wydaje się, że pewniejszą inwestycją w realny zasób na przyszłość jest rozwój społecznych kompetencji, gdyż wciąż funkcjonujemy w zespołach ? w pracy i w rodzinie. Zdolności, które warto u siebie rozwijać to przede wszystkim empatia, psychowzroczność i umiejętność komunikacji międzypokoleniowej, a także postawy prospołeczne takie jak: obywatelskość i tolerancja oraz umiejętności w zakresie zarządzania stresem i czasem. Są one niezbędne do budowania satysfakcjonujących relacji w zespole oraz dystansu do samego siebie. Książka poświęcona jest znaczeniu tych kompetencji zarówno dla osób stawiających swoje pierwsze kroki na drodze kariery jak i dla doświadczonych menedżerów. Omawia także sposoby ich wykształcania i wzmacniania poprzez odpowiedni trening. Publikacja stanowi rezultat wieloletniej praktyki w obszarach edukacyjnych. Zawarte w niej informacje to suma doświadczeń Autora zaczerpniętych od studentów, słuchaczy, nauczycieli i menadżerów, z którymi współpracuje. Dzięki przykładom zaczerpniętym z praktyki ukazane zostało „kulturowe uwikłanie” społecznych kompetencji. Okazuje się, że trenowanie ich jest trudne w społeczeństwie konsumpcji, koncentrującym się bardziej na budowaniu ego niż na kultywowaniu zasad współpracy.
Okładka książki Mocniejsze efekty szkoleń

69,00 zł 56,89 zł


W książce przedstawiono sprawdzone rozwiązania i narzędzia, dzięki którym można efektywnie przyswoić i później zastosować w praktyce nowo nabytą wiedzę i umiejętności. Opisana przez Autorów – mistrzów judo – sprawdzona metodologia wzmacniania efektów szkoleń, bazująca na motywacji i regularnym monitorowaniu postępów, łączy w sobie naukę i praktyczną wiedzę i może być stosowana z powodzeniem zarówno w sportach walki, jak i w zakresie szkolenia pracowników. Autorzy odpowiadają na pytania: - czym jest wzmocnienie w procesie uczenia się; - jak stworzyć ukierunkowany na rezultaty i dopasowany do potrzeb program wzmocnienia; - jakie są gotowe narzędzia umożliwiające trwałe przyswojenie wiedzy. „Problem z korporacyjnymi szkoleniami polega na tym, że kiedy uczący się wracają do pracy, zapominają, czego zostali nauczeni lub są zbyt zajęci, by zastosować w praktyce to, czego się właśnie nauczyli. Inwestycja w szkolenie jest marnowana. (…) Metodologia przedstawiona w książce zapewnia idealne zrównoważenie pomiędzy zaangażowaniem i wynikami. Stosując opisane przez nas 7 zasad, możesz opracować program, który wzmocni efekt szkolenia i napędzi Twoje strategie zarządzania talentami i strategie organizacyjne”.
Okładka książki Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia Aspekty prawne

119,00 zł 98,12 zł


Publikacja przedstawia proces wdrażania rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze szeroko rozumianej ochrony zdrowia oraz wyzwania związane z rozwinięciem założeń dotyczących zdrowia w prawie Unii Europejskiej. Kierunki zmian oraz oczekiwane rezultaty podejmowanych działań wyrażane są w szeregu komunikatów Komisji Europejskiej i poszczególnych komisji Parlamentu Europejskiego. Idea "e-zdrowia" przewija się w tych dokumentach tworząc spójny konglomerat postulowanych działań, których celem jest poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo pacjentów oraz optymalne wykorzystywanie pozyskiwanych danych medycznych i osobowych. Opracowanie poświęcone zostało zarówno zdefiniowaniu zasadniczych zagrożeń jak i próbie rozwiązania problemów wynikających z wdrażania nowoczesnych technologii w ochronie życia i zdrowia. Autorzy omawiają różne aspekty wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w obszarach: - medycyny zabiegowej - diagnostyki obrazowej - statystyki medycznej - retencji danych osobowych dotyczących pacjentów - monitoringu zdrowia pacjentów - zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji w stawianiu diagnozy medycznej.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka