KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Święty Wojciech

Okładka książki Myśli na każdy dzień

49,90 zł 34,67 zł


Wybrała i opracowała Aleksandra Iwanowska Wydanie III poprawione Myśli na każdy dzień są zachętą, by – jak mówi Autor – „odnowić naszego ducha, bo ten duch czasem drzemie i ziewa jak babcia na wiosnę”. Refleksje, pytania, modlitwy zawarte w tej książce, czytane dzień po dniu, pełnią w tej odnowie rolę przewodnika – przewodnika po życiu z jego najtrudniejszymi pytaniami. Pokazują źródła nadziei, dają spokój wiary i wprowadzają „humor dyskretnego uśmiechu”. Wiele tu odwołań do Ewangelii, zwłaszcza do tych miejsc, które dla ks. Twardowskiego były ważne, które dla niego samego stanowiły drogowskaz, były nauką, pocieszeniem – Sensem.
Okładka książki Nowy słownik wczesnochrześcijańskiego.. w.2

285,00 zł 199,30 zł


Nowe, gruntownie przepracowane i powiększone wydanie słownika przygotowanego przez ks. prof. Marka Starowieyskiego i prof. Jana Marii Szymusiaka SJ. To jedyne tego typu dzieło na polskim rynku wydawniczym, a zarazem unikalne w skali światowej. Jego zakres tematyczny obejmuje okres od czasów apostolskich do Soboru nicejskiego II (787). Publikacja obejmuje również materiał zawarty w pionierskim Słowniku wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu ks. prof. Marka Starowieyskiego. Stanowi summę współczesnej wiedzy o literaturze wczesnochrześcijańskiej. Obszerne, wyczerpujące hasła i bogate informacje bibliograficzne czynią ten słownik nieocenioną pomocą dla patrologów , religioznawców, teologów, historyków zajmujących się późnym antykiem, badaczy literatury wczesnochrześcijańskiej. Jest to zarazem nieocenione źródło wiedzy dla studentów teologii, historii, filologii i religioznawstwa oraz dla wszystkich, których interesują literatura i kultura pierwszych wieków chrześcijaństwa.Cały nakład wydanego w 2018 roku Nowego Słownika Wczesnochrześcijańskiego Piśmiennictwa wyprzedał się w ciągu kilku miesięcy, stąd też podjęto decyzję o przygotowaniu kolejnego wydania. Okazało się bowiem, że nie może być ono jedynie mechanicznym przedrukiem, ale musi zostać uzupełnione. Ksiądz prof. Stanisław Longosz przygotował długi spis poprawek oraz wyczerpującą recenzję, która ukaże się w Tarnowskich Studiach Teologicznych, roczniku za 2021 rok. Pewną liczbę poprawek naniósł p. Wojciech Stawiszyński, który pracował nad niniejszym wydaniem. Dodano również kilka haseł, ujednolicono skróty i formy zapisu.
Okładka książki Święty Michał Archanioł

19,90 zł 11,80 zł


Jego imię oznacza po hebrajsku dosłownie: "Któż jak Bóg". Archanioł Michał znany jest jako ten, który wystąpił przeciwko szatanowi w momencie, kiedy ten zbuntował się przeciwko Bogu. To właśnie Michałowi przyznawane jest bezwzględne pierwszeństwo w całej hierarchii anielskiej. Poza tym przypisuje mu się mnóstwo funkcji. To on jest przewodnikiem dusz i to on je waży, badając złe i dobre uczynki człowieka stającego przed sądem Bożym. Jest też opiekunem Kościoła i niebiańskim lekarzem zdolnym do uleczenia wszelkich chorób. Stawia się go jako wzór rycerza i wojownika zwalczającego zło. Św. Michał Archanioł to symbol walki z szatanem.W modlitewniku można znaleźć:- stronę tytułową do uzupełnienia w celu spersonalizowania modlitewnika,- modlitwy Świętego Michała ,-modlitwy za jego wstawiennictwem,- życiorys Świętego, anegdotki na Jego temat i wybrane myśli
Okładka książki Spotkałyśmy Pana Jego słowo w nas żyje

35,90 zł 21,31 zł


Maria Magdalena spotkała Jezusa, co bezpośrednio wpłynęło na jej życie. I to ona jako pierwsza zobaczyła Go po zmartwychwstaniu. Autorki niniejszej książki udowadniają, że one również doświadczyły niezwykłej obecności Pana – spotkały Go w (żywym!) słowie Bożym. Ich historie są różne: trudne, zaskakujące, czasem niepojęte. Przeprowadzka do obcego kraju, rozstanie, strata dziecka, perfekcjonizm, trudności z powrotem do pracy po porodzie – każda z autorek mierzy się ze sprawami, które – po ludzku – nie powinny się wydarzyć. Każda z nich jest inna, ale łączy je jedno – doświadczyły Bożej miłości i kierują się nią w życiu. Czytają żywe słowo Boże i chcą się nim dzielić z innymi! Dlaczego warto kupić tę książkę? - możemy poznać punkt widzenia osób świeckich (w tym przypadku kobiet) na sprawy wiary; - widzimy odmienne perspektywy bardzo różnych kobiet – wszystkie je łączy to, że słowo Boże działa w ich życiu; - świetna książka dla osób, które chcą należeć do kręgu biblijnego – pokazuje, że czytanie słowa Bożego jest dla każdego z nas; - refleksje są też wyrazistym i osobistym świadectwem na obecność Boga w życiu ludzi. Dlaczego warto kupić tę książkę? - możemy poznać punkt widzenia osób świeckich (w tym przypadku kobiet) na sprawy wiary; - widzimy odmienne perspektywy bardzo różnych kobiet – wszystkie je łączy to, że słowo Boże działa w ich życiu; - świetna książka dla osób, które chcą należeć do kręgu biblijnego – pokazuje, że czytanie słowa Bożego jest dla każdego z nas; - refleksje są też wyrazistym i osobistym świadectwem na obecność Boga w życiu ludzi.
Okładka książki Poradnik metodyczny SBR 2 Droga do nadziei

36,90 zł 30,02 zł


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-52-01/18-PO-10/21, zgodnego z programem nauczania nr AZ-5-01/18. W poradniku metodycznym znajdują się scenariusze lekcji do wszystkich kate­chez zawartych w podręczniku ucznia. Wszystkie one sprzyjają dyskusjom – tak ważnym dla młodzieży w tym wieku i tak chętnie przez nią podejmowanym. Treści katechetyczne zintegrowane są z edukacją szkolną, dzięki czemu przekaz wiary jest bliski życiu młodego człowieka.
Okładka książki Poradnik metodyczny SP 2 Chcemy poznać Pana Jezusa

36,90 zł 30,02 zł


Poradnik metodyczny do nauki religii w klasie drugiej szkoły podstawowej został opracowany zgodnie z wymogami zawartymi w nowej podstawie z 9 czerwca 2018 roku, a skonkretyzowanymi w dokumencie „Program nauczania religii katolickiej w przedszkolach i szkołach”. Poradnik metodyczny zawiera scenariusze 63 katechez znajdujących się w podręczniku ucznia.. Każda lekcja została napisana według niezmieniającego się schematu
Okładka książki Poradnik metodyczny LO 2 Szukam dojrzałej wiary

36,90 zł 30,02 zł


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznik nr AZ-32-01/18-PO-6/21, zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18. Niniejszy poradnik metodyczny do nauczania religii w klasie 2 liceum i technikum został opracowany zgodnie z wymogami ujętymi w nowej Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 9 czerwca 2018 roku i skonkretyzowanymi w Programie nauczania religii w przedszkolach i szkołach. Mamy nadzieję, że nasz pakiet edukacyjny (podręcznik ucznia, poradnik metodyczny i materiały dodatkowe) okaże się wartościową pomocą, która ułatwi Wam prowadzenie katechezy szkolnej.
Okładka książki Poradnik metodyczny SP 6 Jezus nas zbawia

36,90 zł 32,78 zł


Poradnik metodyczny do nauczania religii w szóstej klasie szkoły podstawowej, zatytułowany Jezus nas zbawia, uwzględnia wymogi zawarte w podstawie programowej z 9 czerwca 2018 roku i jest zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/18. Zawarte konspekty katechez uwzględniają podobnie jak w podręczniku dla ucznia strukturę zajęć: „odkrywam”, „spotykam”, „poznaję”, „odpowiadam”, „utrwalam” oraz „modlę się”.
Okładka książki Poradnik metodyczny SP 5 Bóg szuka człowieka

37,00 zł 30,03 zł


Pakiet edukacyjny do nauczania religii w piątej klasie szkoły podstawowej, zatytułowany Bóg szuka człowieka, uwzględnia wymogi zawarte w podstawie programowej z 9 czerwca 2018 roku i jest zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/18.
Okładka książki Poradnik metodyczny SBR 1 Droga do dojrzałej wiary

36,90 zł 30,02 zł


Nr programu: AZ-5-01/18 Młodość to czas odkrywania siebie, drugiego człowieka, poszukiwania Boga, sensu życia, otwierania się na nowości, kształtowania własnej tożsamości i odpowiedzialności. To także czas dorastania, kryzysów oraz uczenia się dorosłości. Młodzi ludzie, którzy ukończyli naukę w szkole podstawowej i rozpoczęli nowy etap swojej edukacji, są już bardzo wrażliwi. Wiedzą, że najbliższe lata będą dla nich nie tylko czasem edukacji, lecz także przygotowaniem do dorosłego życia. Stawiają ważne pytania: Kim jestem? Dlaczego jestem? Komu i w co wierzę? I szukają odpowiedzi. Pomoże im w tym tematyka katechez zaproponowanych w pakiecie edukacyjnym Droga do dojrzałej wiary, przeznaczonym do nauki religii w I klasie szkoły ponadpodstawowej. W skład pakietu chodzą poradnik metodyczny i płyta z materiałami dodatkowymi (dla tych zaś spośród Katechetów, którzy preferują wydania elektroniczne, przygotowaliśmy alternatywne rozwiązanie: poradnik metodyczny wraz z kompletem materiałów w postaci paczki plików do pobrania).  Poradnik metodyczny, stanowiący część tego pakietu, zawiera 55 scenariuszy. Są to propozycje realizacji poszczególnych tematów zawartych w podręczniku - z wykorzystaniem różnorodnych metod i środków dydaktycznych. Wszystkie one sprzyjają dyskusjom - tak ważnym dla młodzieży w tym wieku. Treści katechetyczne zintegrowane są z edukacją szkolną, dzięki czemu przekaz wiary jest bliski życiu młodego człowieka. Mogą one być punktem odniesienia do dyskusji na lekcjach innych przedmiotów i do pogłębionej refleksji w edukacji szkolnej. Przede wszystkim zainspirują do refleksji nad własnymi wyborami. Wesprą w budowaniu mądrych i przemyślanych argumentów w dyskusjach o wierze, o kwestiach moralnych, społecznych, codziennych. Pozwolą ukształtować dojrzałe pojęcie wolności. Pokażą świadectwa wiary innych ludzi, które są mocnym znakiem obecności Boga w świecie. Zaproponują prawdziwie chrześcijański styl życia, który nie jest jedynie zbiorem nawyków, przyzwyczajeń i zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Do poradnika metodycznego dołączona jest płyta z materiałami dodatkowymi przydatnymi podczas lekcji. Katecheta znajdzie na niej cytaty, prezentacje multimedialne, karty pracy, teksty do pracy indywidualnej i wspólnej, zdjęcia i ilustracje, które można wyświetlić (korzystając z komputera i rzutnika) bądź wydrukować.
Okładka książki Poradnik metodyczny SP 1 Pan Bóg jest naszym Ojcem

36,90 zł 30,02 zł


Poradnik metodyczny do nauki religii w klasie pierwszej szkoły podstawowej został opracowany zgodnie z wymogami zawartymi w nowej podstawie programowej „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 9 czerwca 2018 roku, a skonkretyzowanymi w dokumencie „Program nauczania religii katolickiej w przedszkolach i szkołach”. Dołączono do niego pakiet materiałów dodatkowych (płyta CD i DVD). W poradniku metodycznym umieszczono szczegółowe scenariusze lekcji do wszystkich katechez zawartych w podręczniku ucznia. Każda jednostka katechetyczna została opisana według niezmieniającej się struktury.
Okładka książki Poradnik metodyczny SP 0 Kocham Pana Jezusa

36,90 zł 30,02 zł


Niniejszy poradnik metodyczny został przygotowany, aby ułatwić pracę katechetyczną. Dołączono do niego pakiet materiałów dodatkowych (płyta CD i DVD). W poradniku metodycznym umieszczono szczegółowe scenariusze lekcji do wszystkich katechez zawartych w podręczniku ucznia. Każda jednostka katechetyczna została opisana według niezmieniającej się struktury.
Okładka książki Człowiek NIE jest miarą wszechrzeczy

39,90 zł 23,67 zł


Jedni mówią, że historia lubi się powtarzać. Inni, że jest nauczycielką życia. Jak jest naprawdę? Czy wydarzenia zataczają koło, czy też nic dwa razy się nie zdarza? Czy ludzie potrafią wyciągać wnioski z nieszczęść, które sami powodują?Odpowiedzi na te pytania nie są sprawą prostą i oczywistą. Pomocą w ich udzieleniu może być lektura niniejszej książki. Autor w merytoryczny, a zarazem ciekawy sposób opowiada o czasach, w których żyli kolejno Sokrates, św. Filip Neri i św. Jan Paweł II. Na przykładzie ich losów dowiadujemy się, że zawsze, kiedy człowiek poczuł się miarą wszechrzeczy, dochodziło do czegoś, co sprowadzało go na ziemię. Zależności opisane w tej książce mogą okazać się istotne także w XXI wieku, kiedy coraz trudniej interpretuje się nam zdarzenia współczesne.Adresaci:- książka adresowana jest do wszystkich poszukujących trwałych fundamentów, na których można budować swoje życie i przyszłość cywilizacji.- do wszystkich mających odwagę, (ochotę) myśleć w świecie promowanej bezmyślności. Gdy ponownie człowiek czyni się miarą wszechrzeczy, traci zdolność odróżniania dobra od zła.- do kapłanów i wszystkich głoszących Ewangelię - ma ukazać ponadczasowy sens podejmowanych wysiłków.- do wierzących - ma ukazać prawdy wiary jako wpisujące się w odwieczny LOGOS świata, który trzeba uwzględniać, "czyniąc sobie ziemię poddaną". Ten LOGOS dostrzegli już Grecy, a św. Jan utożsamił z Bogiem wcielonym. ("Na początku był LOGOS - SŁOWO, ... a bez Niego nic się nie stało, ... tym, który Go przyjęli, dało moc...).- do wątpiących i poszukujących - ma zainspirować do refleksji nad konsekwencjami czynienia siebie miarą wszechrzeczy.
Okładka książki Pismo Święte ST i NT białe

129,90 zł 90,84 zł


Jednotomowa edycja Pisma Świętego, tzw. Biblia Poznańska, przyjęta zpowszechnym uznaniem dla pracy autorów przekładu oraz wstępów ikomentarzy.Nowa szata graficzna dobrze znanej BibliiPoznańskiej.Zalety:- zdaniem biblistów najlepszy polski przekład PismaŚwiętego- każda księga poprzedzona wstępem- praktyczne przypisy-zrozumiały język- komentarzeWydanie w formacie B5 w okolicznościoweobwolucie.
Okładka książki Tylko w Bogu oparcie T.4

45,00 zł 31,46 zł


Ratusz - serce miasta. Ta perła renesansowej architektury w otoczeniu Starego Rynku jest najczęstszym tematem pocztówek rozsławiających Poznań w świecie. One właśnie stały się kanwą barwnej, fascynującej i bogatej poznawczo opowieści.Tekst również w języku angielskim.Poznaj Poznań - to cykl wydawniczy odkrywający różne karty historii grodu Przemysła. Prezentujemy w nim zarówno charakterystyczne dla Poznania obiekty architektoniczne, jak i mniej lub bardziej ważne wydarzenia z przeszłości.
Okładka książki Pamiątka Chrztu Świętego

12,54 zł 8,77 zł


Pamiątka Chrztu Świętego - Piotr Krzyżewski
Okładka książki Dwie beatyfikacje

6,13 zł 4,30 zł


Dwie beatyfikacje to mały zbiór wybranych myśli przyszłych błogosławionych Kościoła, fragmenty Pisma Świętego, krótkie rozważania i pytania, które pomogą ci zrozumieć siebie, swoją wiarę i rolę Eucharystii w życiu. W oczekiwaniu na beatyfikację i na czas 52. Kongresu Eucharystycznego razem z kard. Stefanem Wyszyńskim i Matką Elżbietą Różą Czacką warto zatrzymać się nad tajemnicą Eucharystii i swoją świętością, do której Bóg powołał każdego z nas.Podręczna publikacja, którą można zabrać z sobą wszędzie. Zmieści się w torebce i kieszeni, a przede wszystkim w sercu.
Okładka książki Uwolnieni z czyśćca. Jak pomóc wiernym zmarłym

6,96 zł 4,87 zł


Co się dzieje ze zmarłymi?Czy można przyśpieszyć czas ich oczyszczenia?Jaką rolę ogrywają odpusty za zmarłych i kiedy można je uzyskać?Wszystkie odpowiedzi zawarte są w modlitewniku, którym można posługiwać się przez cały rok. Bo zgodnie z zachętą biblijnego autora: świętą i pobożną rzeczą jest modlitwa za zmarłych. (por. 2 Mach 12).Publikacja zawiera propozycje modlitw za zmarłych podzielone na osiem dni. Można z nich korzystać przez pierwsze dni listopada, czyli w dniach, kiedy Kościół przypomina o konieczności duchowej pomocy zmarłym ale także w dowolnym czasie, bo możliwość zyskiwania odpustu zupełnego za zmarłych istnieje cały rok.
Okładka książki Pismo Świete Nowy Testament oprawa niebieska

45,90 zł 31,88 zł


Jednotomowe wydanie Pisma Świętego w najlepszym, według biblistów, przekładzie z języków oryginalnych, ze znakomitym, obszernym komentarzem, w trwałej i eleganckiej granatowej oprawie.Zawiera:- wstęp do każdej księgi,- tekst opatrzony starannie opracowanymi przypisami,- zrozumiały język,- nowy, zaktualizowany przekład (2004).Dodatkowo wydanie wzbogacone o 16 stron zawierajacych mapy, schematy, grafiki oraz krótką charakterystykę czterech Ewangelii.
Okładka książki Pismo Święte Nowy Testament oprawa biała

45,90 zł 31,88 zł


Jednotomowe wydanie Pisma Świętego w najlepszym, według biblistów, przekładzie z języków oryginalnych, ze znakomitym, obszernym komentarzem, w trwałej i eleganckiej jasnej oprawie.Zawiera:- wstęp do każdej księgi,- tekst opatrzony starannie opracowanymi przypisami,- zrozumiały język,- nowy, zaktualizowany przekład (2004).Do każdego egzemplarza dołączona jest pamiątka przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, która podkreśla wartość przyjętego sakramentu. Dodatkowo wydanie wzbogacone o 16 stron zawierajacych mapy, schematy, grafiki oraz krótką charakterystykę czterech Ewangelii.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj