KATEGORIE [rozwiń]

Stradomski Maciej

Okładka książki Determinanty aktywności na rynku fuzji i przejęć..

55,00 zł 38,04 zł


Kupowanie się nawzajem, łączenie czy nawiązywanie strategicznej współpracy przez firmy stało się w ostatnich latach zjawiskiem powszechnym, stanowiącym codzienny element życia gospodarczego. Obserwatorzy rynku fuzji i przejęć czyli rynku, na którym zachodzą transakcje nabywania praw do sprawowania kontroli nad przedsiębiorstwami, dostrzegli, że popularność podejmowania działań z tego obszaru jest silnie zróżnicowana w czasie. Na światowych rynkach występują okresy, w których skala realizacji tego rodzaju transakcji przyjmuje takie rozmiary, że określane są mianem „fal fuzji i przejęć”. Co leży u podstaw cyklicznego powtarzania się tego zjawiska? Dlaczego niekiedy na rynku pojawia się moda na przejmowanie kontroli nad konkurentami? Finansiści poszukują odpowiedzi na te pytania od blisko 100 lat. Na najbardziej rozwiniętych rynkach kontroli, takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, przeprowadzono badania, na podstawie których sformułowano kilka teorii i poglądów. Do tej pory jednak uwaga badaczy nie skupiała się na wschodzących rynkach fuzji i przejęć. Książka „Determinanty aktywności na rynku fuzji i przejęć w Polsce” ma pionierski charakter z uwagi na zogniskowanie na rynku polskim. Pomimo faktu, że Polska stanowi najistotniejszy rynek fuzji i przejęć w skali Europy Środkowo-Wschodniej nie zrealizowano wcześniej kompleksowych badań nad determinantami rozwoju i poziomu aktywności na rynku kontroli. Wyniki przeprowadzonego badania potwierdziły, że czynniki z otoczenia przedsiębiorstw mogą wpływać na podejmowane przez nie decyzje w zakresie konsolidacji, a ponadto, że sposób oddziaływania zewnętrznych determinantów na aktywność na rynku fuzji i przejęć w Polsce jest odmienny niż na rozwiniętych rynkach kapitałowych. Niniejsza książka zawiera m.in.: -kompleksowe studium funkcjonowania rynku fuzji i przejęć w Polsce z klasyfikacją istniejących form transakcji transferu kontroli nad przedsiębiorstwami; -gruntowną analizę rozwoju rynku fuzji i przejęć w Polsce; -klasyfikację i krytyczną analizę dorobku naukowego w zakresie determinantów aktywności na rynku fuzji i przejęć; -identyfikację czynników, które wpłynęły na rozwój rynku fuzji i przejęć w Polsce. W książce przedstawiono dostosowany do warunków polskich model pozwalający oszacować aktywność na rynku fuzji i przejęć, będący użytecznym narzędziem wspomagającym decyzje strategiczne kadry menadżerskiej odnośnie kierunków rozwoju przedsiębiorstw, jak również decyzje inwestycyjne inwestorów funkcjonujących na rynku kapitałowym.
Okładka książki Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa

35,00 zł 20,73 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

W podręczniku przedstawiono analizę warunków i zasad kształtowania struktury zadłużenia w warunkach doskonałego i niedoskonałego rynku kapitałowego; pośrednie i bezpośrednie źródła obcego finansowania przedsiębiorstwa; propozycje dotyczące polityki zarządzania strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa z uwzględnieniem kryterium terminu zapadalności i źródeł pochodzenia funduszy.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj