KATEGORIE [rozwiń]

Sierpowska Iwona

Okładka książki Pomoc społeczna. Komentarz

239,00 zł 170,53 zł


Książka stanowi przystępny komentarz do przepisów ustawy o pomocy społecznej. Poszczególne artykuły przybliżono z uwzględnieniem poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądowym oraz rozporządzeń wydanych do tej regulacji. W obecnym wydaniu omówiono zmiany związane z: • rozbudową katalogu świadczeń wyłączonych z dochodu ustalanego na potrzeby pomocy społecznej, • wprowadzeniem dodatków rekompensujących zwiększenie kosztów dostaw energii lub ciepła, • uzupełnieniem katalogu przesłanek uzasadniających zwolnienie z ponoszenia opłaty za pobyt osoby bliskiej w domu pomocy społecznej, • uchwaleniem ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, • rozszerzeniem zakresu działalności organizacji społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, • finansowaniem zadań socjalnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Czytelnik może się zapoznać z konkretnymi problemami, które pojawiały się w działalności organów pomocy społecznej, propozycją ich rozwiązań oraz stanowiskiem składów orzekających w podobnych sprawach. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników socjalnych, urzędników administracji publicznej, prawników oraz innych osób zajmujących się zawodowo pomocą społeczną.
Okładka książki Meritum. Pomoc społeczna
nowość

199,00 zł


Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczenia społecznego, jaką jest pomoc społeczna. Mowa tu nie tylko o pomocy finansowej, ale też rzeczowej czy usługowej. Jej celem jest pomoc człowiekowi znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej, której samodzielnie przezwyciężyć nie może. Świadczenia często pobierane okresowo umożliwiają mu zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.Wydanie drugie zostało rozszerzone o omówienie licznych nowelizacji prawa zabezpieczenia społecznego oraz ich aktualnej wykładni, wzbogaconej najnowszym orzecznictwem sądowym. Uwzględnia ono zmiany dotyczące:o zasad ustalania opłaty za pobyt w domach pomoc społecznej i zwalniania z odpłatności,o przyznawania usług opiekuńczych w trybie pilnym,o funkcjonowania mieszkań chronionych, schronisk dla osób bezdomnych i centrów usług społecznych,o awansu zawodowego i ocen okresowych pracowników socjalnych,o organu właściwego w sprawach koordynacji świadczeń,o przyznawania świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,o zsynchronizowania działań zmierzających do walki z różnymi typami uzależnień behawioralnych,o zwiększenia bezpieczeństwa ofiar przemocy w rodzinie oraz mechanizmu izolacji sprawcy od ofiary,o nowych regulacji służących szeroko rozumianemu wsparciu rodziny, w tym ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, świadczenia "Dobry start", programu dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" oraz wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w ramach tzw. ustawy "Za życiem",o kryteriów dochodowych i zasad ustalania dochodu,o interpretacji przepisów regulujących świadczenia nienależnie pobrane,o wpływ rozwoju nowych technologii na procedurę administracyjną i usprawnień w zakresie samodzielnego pozyskiwania przez organ informacji niezbędnych do wydania decyzji. Adresatami publikacji są:o ośrodki pomocy społecznej: ops-y, mops-y (na poziomie gminy), powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki pomocy społecznej (na poziomie wojewódzkim),o placówki resocjalizacyjne,o placówki wychowawcze,o domy pomocy społecznej,o placówki zapewniające całodobową opiekę,o ośrodki wsparcia,o poradnie specjalistyczne,o ośrodki kształcące kadry pracowników socjalnych,o kuratorzy,o organizacje współpracujące (fundacje, stowarzyszenia) w dziedzinie pomocy społecznej,o organizacje pożytku publicznego,o kancelarie prawnicze specjalizujące się w omawianej tematyce,o sądy rodzinne i administracyjne,o samorządowe kolegia odwoławcze,o studenci nauk społecznych i administracji.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj