KATEGORIE [rozwiń]

Rossa Agnieszka

Okładka książki Podstawy demometrii

39,90 zł 32,90 zł


Publikacja zawiera omówienie podstawowych metod i narzędzi demografii matematycznej (demometrii), m.in. takich jak współczynniki demograficzne, prawdopodobieństwo zdarzeń demograficznych, tablice trwania życia, metody obliczania (szacowania) parametrów opisu ruchu naturalnego ludności czy syntetyczne miary reprodukcji ludności. Jej walorem jest klarowna prezentacja założeń i metod analizy demograficznej. Omawiane zagadnienia zostały zilustrowane przykładami i uzupełnione ćwiczeniami do samodzielnego rozwiązania. Książka jest przeznaczona dla nauczycieli akademickich i specjalistów z zakresu demografii, a także dla studentów kierunków ekonomicznych oraz specjalności, których programy przewidują zajęcia z demografii ogólnej i matematycznej. „Publikacja stanowi wartościowe uzupełnienie literatury traktującej o metodach analizy demograficznej ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia wzdłużnego. Zaprezentowano w niej kilka formuł szacowania liczby i dynamiki ludności w określonych przedziałach czasu, co poszerza perspektywę oceny procesu zastępowalności pokoleń”. Z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Ochockiego
Okładka książki Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przełączających układów

41,90 zł 36,64 zł


W książce zaprezentowane są nowe modele umieralności, które umożliwiają prognozowanie procesu wymierania populacji w perspektywie średnio- i długookresowej. Autorzy omawiają kolejne modyfikacje modelu Lee-Cartera, wykorzystując teorię równań różniczkowych, algebry liczb rozmytych oraz algebry liczb zespolonych. Zastosowanie tych struktur pozwala na modelowanie umieralności, a następnie na wskazanie własności prognostycznych poszczególnych modeli. W sytuacji starzenia się społeczeństw w krajach rozwiniętych proponowane modele mogą znaleźć zastosowanie m.in. w planach emerytalnych i ubezpieczeniach na życie.
Okładka książki Wprowadzenie do gerontometrii

26,25 zł 22,96 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Starzenie demograficzne jest współcześnie jednym z głównych wyzwań, z którym borykają się społeczeństwa krajów rozwiniętych, w tym krajów Europy. Proces ten jest wynikiem dwóch współwystępujących trendów, tj. wydłużania czasu trwania życia ludzkiego (długowieczności) oraz spadku dzietności. (…) Tematyka starzenia demograficznego jest obecnie przedmiotem wielu debat i dyskusji, zarówno w kręgach naukowych, gospodarczych, jak i politycznych. Specyfika badań dotyczących starości i starzenia demograficznego wskazuje na potrzebę opracowania lub dostosowania aparatu pojęciowego i metodologicznego dla potrzeb analizy ilościowej w tym obszarze. Autorzy niniejszej książki proponują, aby metodologia ta znalazła swój wyraz w nowej subdyscyplinie w ramach gerontologii społecznej, nazwanej „gerontometrią”.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj