KATEGORIE [rozwiń]

Don Elkins

Okładka książki Przewodnik po materiale RA

42,00 zł 38,90 zł


Książka zawiera wielkie bogactwo prawie nieznanych w Polsce informacji pochodzących z channelingów Carli Rueckert, opublikowanych w Stanach Zjednoczonych w 5 tomach po nazwą Materiał RA. Zintegrowane w jeden byt istoty RA odwiedzały Ziemię m.in. w starożytnym Egipcie, próbując pomóc ludziom w dążeniu do Prawa Jedności, bycia jednym z całą Kreacją i Stwórcą w Świetle, Miłości i Mądrości. W prezentowanym Przewodniku zostały zawarte zasadnicze zagadnienia związane z transformacją duchową istot ludzkich w czasie przechodzenia naszej planety do IV gęstości (poziomu istnienia), w tym oddziaływaniu UFO i istot pozaziemskich, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, w zachodzącym procesie. Otrzymane od RA informacje są zgodne z nurtem późniejszego przekazu Plejadian, zawartego w Zwiastunach Świtu Barbary Marciniak, choć jest ich o wiele więcej. WSTĘP Główny wątek niniejszej książki dotyczący samorealizacji człowieka w harmonii z kosmosem i zagadnienie to jest przedstawione wielopłaszczyznowo w rozmaitych tematach, dostarczając cennych, dotychczas w Polsce niedostępnych lub mało dostępnych informacji. Zakłada się tutaj, że człowiek, decydujący się na kroczenie drogą duchowego wzrostu, na której pomaga innym, w każdej chwili swojego życia dokonuje wyborów, które go na tej drodze umacniają, bądź z niej spychają. Książka jest niczym mapa i zawiera wiele przydatnych wskazówek, które mogą posłużyć (pozwolić na lepszą orientację) w takiej właśnie wędrówce. Przewodnik po Materiale RA składa się z szeregu ujętych w spisie treści tematów, zawierających wiele informacji interesujących dla każdego samodzielnie poszukującego prawdy. Informacje te zostały wyjęte z 5. wydanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ksiąg pt. Prawo Jedności. MATERIAŁ RA, od skromnego posłańca Prawa Jedności i odpowiednio zestawione. Materiały zawierają często bardzo szczegółowe i wyczerpujące dane, zbieżne w dużej mierze z wydanymi w Polsce znanymi książkami Barbary Marciniak, zwłaszcza ze Zwiastunami Świtu, a przecież zostały opublikowane około dziesięć lat wcześniej. Korespondują one też w pewnej mierze z innymi i bardziej współczesnymi sesjami czanelingowymi - Przekazami od Kasjopean, otrzymanymi głównie za sprawą Laury Knight- Jadczyk, nie wydanymi jednak w formie książkowej w Polsce. Jest niewiele źródeł dostępnych w języku polskim, zawierających treści dotyczące tak bezpośrednio ujętych zamiarów obcych cywilizacji działających na Ziemi. Są one w pewnym stopniu dostępne w artykułach publikowanych w czasopismach takich, jak: "NEXUS. Nowe Czasy", "UFO", czy "Nieznany Świat" oraz w postaci rozmaitych fragmentów książek, artykułów itp. w Internecie, choć często te tłumaczenia są niepełne i amatorskie. Wspomniane księgi RA zawierają transkrypcje nagrań sesji komunikacyjnych z bytem bądź istotami pozaziemskimi o imieniu RA, powstałych w toku eksperymentu prowadzonego przez dra Dona Elkinsa z Carlą Rueckert, przy wsparciu Jamesa Allena McCarty'ego. Podczas tych sesji Carla znajdowała się w głębokim transie, Don uzyskiwał poprzez nią odpowiedzi na zadawane przez siebie pytania, zaś James Allen doglądał strony technicznej zapisu. Podczas wieloletniej pracy zespołu Elkinsa uzyskano bardzo interesujące i spójne odpowiedzi, dotykające wielu spraw związanych z duchową ewolucją człowieka w kosmosie, w kontekście rozwoju i oddziaływań innych bytów. Padające odpowiedzi, po pewnym uporządkowaniu, są bardzo konkretne i wyczerpujące, jak choćby te dotyczące zjawiska UFO, czy zagadnień związanych z duchowym aspektem seksualności człowieka. Wydaje się wskazane i ważne, aby osoby, które pragną pójść w ślady wymienionej trójki, najpierw zapoznały się dokładnie z pracą ich zespołu i kolejami życia badaczy. Co do wartości czanelingów, trzeba sobie zdawać sprawę, że przede wszystkim należałoby traktować je w sposób krytyczny, a nie przyjmować "na wiarę". Może być przecież tak, że część z nich, jeśli nie wszystkie, zawierają informacje uproszczone, zmanipulowane, a nawet nieprawdziwe. Własny krytycyzm, spora doza przytomności i wyczucia mogą być bardzo przydatne w studiowaniu prezentowanych treści. Chodzi o to, aby były one inspirujące, a nie zniewalające. Inspiracja może dotyczyć własnych poszukiwań prawdy i sensu życia, zrozumienia, co się kryje za zachodzącymi w przeszłości oraz obecnie na Ziemi i we wszechświecie wydarzeniami i zmianami. W studiowaniu treści czanelingów pomocne być może zwrócenie uwagi na ich "energetykę", jakie uczucia i emocje wzbudzają, poza stroną treściową swojego przekazu. Czy chcą nas przestraszyć, epatując wręcz brutalnością i szokując, czy może konsekwentnie budują pozytywny obraz kondycji ludzkiej, nie unikając jednak prezentacji nawet bardzo trudnych do zaakceptowania faktów. Może np. okazać się, że sprawa przepowiedni jest mniej ważna, niż prezentowane nowe idee lub właśnie wskazywanie na niedostrzegane dotychczas aspekty znanych spraw... Tak więc o znaczeniu danego czanelingu może wypowiedzieć się ostatecznie jego odbiorca, Czytelnik. Na ile dla niego zetknięcie się z danym czanelingiem było konstruktywnym doświadczeniem. Kim jest RA? Oto kilka stwierdzeń na ten temat przekazanych w czanelingu przez "drugą" stronę. "RA: Jestem częścią kompleksu pamięci społecznej, która podróżowała na zewnątrz z planety w waszym systemie słonecznym, z tej, którą nazywacie Wenus. Jesteśmy starą rasą wg waszych miar. Kiedy byliśmy w 6. wymiarze, nasze fizyczne istoty były, jak to nazywacie, złote. Byliśmy wysocy i trochę delikatni. Pokrycie naszego kompleksu ciała fizycznego miało złoty blask. W tej formie zdecydowaliśmy się przybyć pomiędzy waszych ludzi. Wasi ludzie bardziej, niż my, przejawiali się fizycznie. W ten sposób nie mieszaliśmy się łatwo z populacją i byliśmy wyraźnie inni, niż oni. Nasza wizyta trwała stosunkowo krótko. Zaszła, kiedy zbudowaliśmy piramidy. (...) (W czasie,) kiedy wybraliśmy tę misję pomiędzy waszych ludzi, bylibyśmy postrzegani w naszej naturalnej formie jako światło, gdybyśmy mieli tak przybyć na Ziemię. (...) RA: Jesteśmy tymi z Konfederacji, którzy jedenaście tysięcy lat temu przybyli do dwóch z waszych kultur planetarnych. W tamtym czasie były one blisko zetknięte z Kreacją Pierwszego Stwórcy. Naiwnie wierzyliśmy, że moglibyśmy nauczać przez bezpośredni kontakt. Te kultury były już ściśle zrównane z ogólną wiarą w żywość, czy świadomość wszystkiego. Przybyliśmy i byliśmy mile widziani przez ludzi, którym zażyczyliśmy sobie służyć. Usiłowaliśmy pomóc im w technicznych metodach, służących do pracy z uzdrawianiem kompleksu umysł/ciało/duch przez zastosowanie kryształu. Zatem zostały stworzone piramidy. Jednak okazało się, że ci będący u władzy zastrzegli tę technologię dla siebie. To nie było zgodne z Prawem Jedności. Opuściliśmy waszych ludzi. Jednakże nigdy nie pozostawiliśmy waszej wibracji ze względu na naszą odpowiedzialność za zmiany w świadomości, które pierwsi spowodowaliśmy i następnie odnaleźliśmy zniekształcone w sposobach nie odnoszących się do Prawa Jedności. Usiłowaliśmy skontaktować się (mentalnie) z władcami tej krainy (Egiptu). W 18. dynastii byliśmy w stanie skontaktować się z faraonem (o imieniu) Aten lub Echnaton. Był on wędrowcem. Ta istota nabrała przekonania, że wibracja Jedności była prawdziwie duchową wibracją i dlatego wprowadziła Prawo Jedności. Jednak jego wierzenia przyjęło niewielu. Kiedy upadł, zyskały uznanie spolaryzowane wierzenia w wielu bogów. (...) RA: Istoty zamieszkujące Wenus w tym czasie są bytami 5. gęstości (poziomu istnienia i duchowej ewolucji).Przewodnik po materiale RA Spis treści WSTĘP I 1.WPROWADZENIE: CARLA CZANELINGUJE RA 17 PRZESŁANIE RA 2. WPROWADZENIE DO MATERIAŁU RA Z. HISTORIA RA 3. JAK ZOSTAŁY ZBUDOWANE PIRAMIDY? KIM JESTEŚMY? 4. RÓŻNORODNE POCHODZENIE ISTOT 3. GĘSTOŚCI NA ZIEMI 5. JEDNOCZESNY CZAS 6. WYŻSZA JAŹŃ II II WIELKI SCHEMAT RZECZY: USTAWIENIE GRY 40 A. POCZĄTKI 7. POCZĄTEK WSZYSTKICH RZECZY 8. NARZĘDZIA POCZĄTKU (PRZYCZYNY) - 3 PODSTAWOWE ZNIEKSZTAŁCENIA JEDYNEGO 9. STWORZENIE ŚWIATA 10. PRAWO JEDNOŚCI II. ROZSZERZENIE PIERWSZEGO ZNIEKSZTAŁCENIA: ZASŁONA ZAPOMNIENIA I DROGA POMIESZANIA 12. NARUSZENIE WOLNEJ WOLI 13.TAJEMNICA NIESKOŃCZONOŚCI III B. ROZMAITE STRUKTURY 55 14. ARCHITEKTURA l NATURA GĘSTOŚCI 15. GALAKTYKI 16. PLANETY W NASZEJ GALAKTYCE 17. PEWNE PLANETY W NASZEJ GALAKTYCE ZOSTAŁY STWORZONE BEZ POLARNOŚCI 18.SYSTEM SYRIUSZA I RÓWNOWAGA 19. SŁONCE 20. CZARNA DZIURA l WIELKIE CENTRALNE SŁONCE IV RUCHY WEWNĄTRZ GRY: DOSTRZEGALNE ZMIANY 100 A. ZMIANY W PLANECIE ZIEMIA 21.NADCHODZĄCE ZMIANY ZIEMI 22.ŻNIWO (ZBIÓR) Z PLANETY ZIEMI 23.ŻNIWO Z WENUS B. ROZWÓJ (WZRASTANIE) 24 DUCHOWY ROZWÓJ 25. BYCIE PRAWDZIWIE POMOCNYM 36. WAŻNY CZYNNIK: POLARNOŚĆ 27. MEDYTACJA 28.OŚWIECENIE C. JEZUS 29. JEZUS. OŚWIECONY UZDROWICIEL V D. UZDRAWIANIE 133 30. CZY MOŻESZ NAS WYĆWICZYĆ W UZDRAWIANIU ŚWIADOMOŚCI? M. UZDRAWIANIE 31. RÓWNOWAGA MOŻE USUWAĆ POTRZEBĘ DLA (WYSTĘPOWANIA) KATALIZATORÓW 33. KONIEC CIAŁA FIZYCZNEGO (ŚMIERĆ) 34. CHOROBY UMYSŁOWE (PSYCHICZNE) 35. ZMIENIANIE SPOŁECZEŃSTWA VI E CENTRA ENERGETYCZNE I PRZEKAZY ENERGII 151 36 ENERGIA SEKSUALNA 37. WIROWANIE l KRYSTALIZACJA CZAKR 38. 7 CZAKR. ICH PROMIENIE I BLOKADY 39. RÓŻNORODNE CIAŁA ENERGETYCZNE VII ODDZIAŁYWANIA PRZYCHODZĄCE SPOZA NASZEJ PLANETY 173 40. KONFEDERACJA 41. UFO J2. KWARANTANNA ZIEMI WPŁYWA NA WOLNA. WOLĘ. O UFO CI.\G DALSZA - CZYM JEST WG RA? 43. WIELKI WYBÓR: SŁUŻYĆ INNYM LUB SOBIE 44. ISTOTY O NEGATYWNEJ POLARYZACJI 45. PSYCHICZNE POZDROWIENIA PRZEZ ISTOTY ZORIENTOWANE NEGATYWNIE 46. JAK REAGOWAĆ NA ISTOTY O NEGATYWNEJ POLARYZACJI 47.10 PRZYKAZAŃ VIII JAK WYGRAĆ TĘ GRĘ? 218 ADONAJ ROZMAITE INFORMACJE 48.MOC KRYSZTAŁÓW. PIRAMID I NIEZAWODNYCH DŹWIĘKÓW . 49. SŁAWNI LUDZIE 50. ENERGIA NUKLEARNA 51. PRZEKAZY OD MICHAŁA 52. POMOCNICY 53. ATLANTYDZI 54. UMYSŁ, CIAŁO I DUCH 55. PRACUJĄC ZE ŚWIATŁEM 56. PRAWY MÓZG/LEWY MÓZG 57. PRAWDZIWY (RZECZYWISTY) KOLOR
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj