KATEGORIE [rozwiń]

Andrzej Jakimowski

Okładka książki Analiza rentowności w badaniu efektywności przedsiębiorstwa

65,00 zł 42,98 zł


Efektywność ekonomiczna jest kluczowym wyznacznikiem procesu gospodarowania, a jej badanie stanowi fundament dla podejmowania decyzji zarządczych sprzyjających realizacji oczekiwań różnych grup interesariuszy przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu integralności lub dezintegralności tych oczekiwań. Zarobkowy charakter zdecydowanej większości przedsiębiorstw nadaje istotnego znaczenia analizie rentowności, jako podstawie badania ich efektywności wraz z postrzeganiem rentowności nie tylko jako księgowego względnego miernika efektywności przedsiębiorstwa, lecz również jako jednego z parametrów uwzględnianych w obrębie rynkowych mierników efektywności i nośnika wartości przedsiębiorstwa. Głównym celem monografii jest prezentacja i egzemplifikacja istoty oraz zakresu wykorzystania analizy rentowności dla potrzeb badania efektywności przedsiębiorstwa. Ramową strukturę książki wytyczają następujące zagadnienia cząstkowe: o prezentacja istoty oraz zakresów badania efektywności przedsiębiorstwa; o pokazanie istoty, znaczenia oraz narzędzi analizy rentowności przedsiębiorstwa; o wykorzystanie analizy rentowności w procesie badania efektywności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; o wykorzystanie analizy przyczynowej w celu identyfikacji i kwantyfikacji determinant rentowności badanych spółek. Badaniami empirycznymi objęto 146 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, należących do siedmiu niefinansowych makrosektorów wyróżnionych zgodnie z Rocznikiem Giełdowym 2020. Horyzont czasowy badań obejmował lata 2007-2019, a kluczową perspektywą, z punktu widzenia której prowadzono analizę i formułowano wnioski, była perspektywa sektorowa zorientowana na identyfikację i egzemplifikację sektorowych uwarunkowań kształtowania się rentowności przedsiębiorstw. Przekazując Czytelnikom niniejszą monografię, wyrażamy przekonanie, że będzie ona twórczym wkładem w rozwój badań dotyczących złożonych mechanizmów zarządzania efektywnością przedsiębiorstw. Tym samym publikacja ta wzbogaci dorobek nauk o zarządzaniu i jakości w wymiarach teoriopoznawczym i aplikacyjnym.
Okładka książki Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

68,00 zł 48,86 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Pojawienie się i upowszechnienie nieklasycznej własności prywatnej przedsiębiorstwa, opartej na rozdzieleniu własności i zarządzania, a następnie zdominowanie przez ten typ własności współczesnych gospodarek, zrodziło potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań zarządczych, gwarantujących zarówno efektywną realizację celów właścicieli przedsiębiorstw, jak i stworzenie skutecznych mechanizmów zapewniających integrację tych celów z celami menedżerów. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie było powstanie i szybki rozwój koncepcji zarządzania wartością (value based management) integrującej strategię przedsiębiorstwa ze sferą zarządzania finansami.Zasadniczym celem monografii jest prezentacja i egzemplifikacja znaczenia kategorii wartości przedsiębiorstwa oraz mechanizmów jej pomiaru i oceny, jako determinantów procesu ewoluowania współczesnego zarządzania. Ramową strukturę publikacji wyznaczają następujące zagadnienia:złożone uwarunkowania procesu zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach oddziaływania procesów globalizacji - ich prezentacja i ocenaznaczenie kategorii wartości z punktu widzenia mechanizmów zarządzania przedsiębiorstwem oraz powstania i ewoluowania koncepcji zarządzania wartościąistota oraz narzędzia pomiaru efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwawykorzystanie narzędzi pomiaru efektywności kreowania wartości dla potrzeb analizy kształtowania wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce.Oddając niniejszą monografię do rąk Czytelników, Autorzy wyrażają przekonanie, że będzie mogła ona stać się twórczym wkładem w rozwój badań nad złożonymi mechanizmami zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wzbogacając równocześnie dorobek naukowy w zakresie teorii i praktyki zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Monografia powstała z myślą zarówno o osobach studiujących podejmowaną w niej problematykę, jak i o przedstawicielach praktyki współczesnego zarządzania. Wpisuje się bowiem w nurt praktyczny nauk o zarządzaniu i jakości.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj