KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN

Opakowanie Z badań nad pograniczem intelektu i osobowości

42,00 zł 38,83 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Idea zbliżenia intelektu — czy szerzej poznania — z osobowością i emocjami zaprząta umysły wielu współczesnych psychologów. Nurt integracji obu sfer psychiki jest coraz bardziej popularny, intensywnie rozwijany, ale jednocześnie mocno zróżnicowany zarówno ideowo, jak i metodologicznie. Owa różnorodność znajduje również odzwierciedlenie w treści niniejszego tomu. Teksty prezentują zarówno dociekania teoretyczne, jak i studia empiryczne ukazujące nurt różnicowy, badania nad mechanizmami jawnymi i utajonymi oraz szerszą perspektywę integracji intelektu i osobowości. * * * Rzecz dotyczy pasjonującego i w gruncie rzeczy wciąż niepoznanego dogłębnie zagadnienia istoty powiązań między osobowością a inteligencją. Złożoność osobowości a zarazem wielość jej ujęć oraz złożoność intelektualnej aktywności człowieka, w tym kwestie rodzajów inteligencji czynią zagadnienie niezwykle skomplikowanym. Autorzy, skupiając swe badania i dociekania teoretyczne na wzajemnych związkach funkcjonowania intelektualnego i osobowości, ukazują szereg dróg eksploracji tych interesujących, ale też zawiłych współzależności. Dzięki eksperymentalnemu podejściu, pokazują w sposób prosty i elegancki, jak można prowadzić badania dotyczące procesów intelektualnych i osobowości. Monografia godna polecenia nie tylko psychologom i studentom psychologii, ale wszystkim zainteresowanym zgłębianiem natury jawnych i utajonych właściwości psychiki. Piotr Oleś
Okładka książki Społeczne i psychiczne reakcje młodzieży na powódź 1997 roku

38,50 zł 35,59 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka Anny Bokszczanin jest reakcją naukowca na dramatyczne wydarzenia przyrodnicze i społeczne we własnym środowisku lokalnym. Jest prezentacją unikalnych w skali polskiej i światowej wyników badań własnych autorki i zespołu z nią współpracującego, prowadzonych w sytuacji powodzi. Jest też pokazaniem warsztatu badawczego w obszarze szczególnie trudnym, to znaczy w obszarze badań nad odczuciami i zachowaniami dzieci i młodzieży po przeżytej traumie. Jest wreszcie próbą analizy warunków, w których pomaganie ofiarom katastrof i dawanie im wsparcia może być skuteczne. Barbara Weigl
Okładka książki Syndrom pustego gniazda

43,80 zł 40,49 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Syndrom pustego gniazda to pojęcia najczęściej rozumiane jako negatywne doświadczenia rodziców, zwłaszcza matek, związane z osiąganiem dorosłości przez ich dzieci i podejmowaniem przez nie samodzielnego życia. Przyjmuje się, że naturalną konsekwencją odejścia dorosłych dzieci z domu rodzinnego jest poczucie utraty możliwości pełnienia roli rodzicielskiej, w efekcie czego następuje znaczące pogorszenie się nastroju, odczucie utraty sensu i celu życia, uświadomienie sobie własnej nieprzydatności i kresu życia. * * * Autorka pracy prezentuje oryginalne badania dotyczące dobrostanu człowieka w okresie średniej dorosłości, w sytuacji odchodzenia dorosłych dzieci z domu rodzinnego. Nowość i oryginalność tych badań polega na określeniu zmian w dobrostanie matek dorosłych dzieci, poprzez porównanie poziomu ich aktualnego dobrostanu (po odejściu dzieci) z poziomem ich dobrostanu retrospektywnego (przed odejściem dzieci z domu rodzinnego). Autorka pokazuje, że stan rodziców nie zawsze świadczy o syndromie „pustego gniazda i analizuje jego uwarunkowania (osobowościowe, społeczne i demograficzne). Maria Czerwińska-Jasiewicz Przeprowadzone przez autorkę badania empiryczne dostarczają danych, które istotnie wzbogacają wiedzę z zakresu psychologii rozwoju człowieka w dorosłości ? o nowe ustalenia, które mogą być podstawą działań profilaktycznych i terapeutycznych. Ukazują ważność dobrze funkcjonującej rodziny, a także znaczenie relacji między partnerami dla przebiegu procesu rozwoju indywidualnego, w mało poznanym okresie cyklu rozwoju, jakim jest średni wiek dojrzały. Barbara Harwas-Napierała
Okładka książki Traumatyczne zdarzenia i ich skutki psychiczne

38,50 zł 35,59 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka dotyczy zagadnień stosunkowo nowych. Publikacji na temat skutków stresu traumatycznego jest w Polsce niewiele, a liczebność zdarzeń takich, jak przemoc w rodzinie i pracy, gwałty i rozboje oraz procent osób cierpiących z ich powodu jest podobna do wskaźników liczbowych dotyczących tego typu zjawisk w innych krajach. Autorka wykazuje głęboką wiedzę na temat stresu traumatycznego. Prezentuje zagadnienia szczegółowo, w oparciu o bogaty materiał porównawczy, analizowany w perspektywie międzynarodowej i krajowej. Dokonuje też bardzo przydatnego dla polskich badaczy przeglądu metod służących do oceny poziomu symptomów PTSD. Bohdan Dudek Nasilenie wydarzeń terrorystycznych, działań zbrojnych, klęsk żywiołowych, wypadków komunikacyjnych i innych dramatycznych sytuacji skłania badaczy do analiz zjawiska określanego jako stres traumatyczny. Klinicyści coraz częściej stają przed koniecznością stawiania diagnoz i znalezienia odpowiednich terapii w odniesieniu do pacjentów, którzy przeżyli takie wydarzenia. Choć w krajach zachodnich problematyka ta podejmowana jest od ćwierćwiecza, to podstawowe kwestie związane z definiowaniem, pomiarem i określeniem stopnia rozpowszechnienia zjawisk nie zostały rozstrzygnięte. Książka uświadamia dużą wieloznaczność i brak precyzji w określaniu stresu traumatycznego i jego konsekwencji. Konstatacje w niej zawarte powinny skłonić przyszłych badaczy do dużej ostrożności i dyscypliny metodologicznej. Kazimierz Wrześniewski
Okładka książki Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące własnego życia

32,40 zł 29,95 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka jest lekturą wysoce interesującą i godną polecenia. Stanowi oryginalne opracowanie naukowo-badawcze, odnoszące się do psychologii okresu dorastania. Zostało ono oparte o bogatą literaturę współczesną, dobrze zrelacjonowaną. Wyeksponowane zostały idee związane z "life-span developmental psychology" a także z podejściem społeczno-kulturowym. Całościowy przegląd psychologicznej problematyki dorastania połączony został z prezentacją szerokiego zakresu nowych danych empirycznych. Ogół tych danych stanowi wartościowy wkład do psychologicznej problematyki adolescencji. Ta problematyka o szerokim znaczeniu społecznym wywoła zapewne szersze zainteresowanie, a książką zyska duże grono czytelników. Andrzej Jurkowski
Okładka książki O przejawach faworyzowania swoich względem obcych i rzekomej nieuchronności zjawiska

40,00 zł 36,98 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Oryginalna monografia, napisana w sposób klarowny i syntetyczny, zawiera porcję wiedzy nieproporcjonalnie dużą w stosunku do objętości. Treści pomieszczone w monografii mają dużą wartość poznawczą. Precyzyjny wywód teoretyczny uzupełniają eleganckie w swej prostocie i pomysłowości badania eksperymentalne. Piotr Oleś
Okładka książki Osobowość a samoregulacja zachowania się

35,00 zł 32,36 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Rozprawa powstała jako rezultat krytyki znanej teorii monitorownaia się Marka Snydera. Autor nie poprzestał na krytyce, zgromadził dane empiryczne, które doprowadziły do sformułowania ogólniejszej teorii osobowości. Maciej Dymkowski
Okładka książki Pamięć robocza i mechanizmy kontroli ruchów oka

42,00 zł 38,83 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Praca niniejsza ma na celu naszkicowanie, na podstawie literatury przedmiotowej, szerszego kontekstu relacji między pamięcią roboczą a ruchem oka oraz eksperymentalną eksplorację jednego wycinka tej problematyki, a mianowicie związku między obciążeniem pamięci roboczej a podejmowaniem ruchu oka. Fragment Wstępu
Okładka książki Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie

31,50 zł 29,12 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Autorka omawia teoretyczne modele określające psychologiczne uwarunkowania podejmowania zachowań zdrowotnych oraz przedstawia poświęcone temu tematowi badania własne. Uzyskała bardzo ciekawe wyniki. Jest to praca bardzo wnikliwa, z właściwą proporcją nowości i oryginalności. Krystyna Drat-Ruszczak
Okładka książki Dwa wizerunki własnej osoby

35,00 zł 32,36 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka oparta jest na oryginalnym pomyśle skonfrontowania dwóch podejść do problematyki tożsamości. Pierwsze z nich opiera się na założeniu, że człowiek dokonuje szeregu operacji kognitywnych, które w efekcie prowadzą go do wypracowania obrazu własnej osoby, opartego na zwerbalizowanych przekonaniach. Drugie podejście odwołuje się do stosunkowo rzadko we współczesnej psychologii używanych terminów: odczuwania i doświadczania zdarzeń. Dariusz Doliński
Okładka książki Aktywność prospektywna młodzieży

43,80 zł 40,49 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Aktywność prospektywna nabiera coraz większego znaczenia w okresie dorastania. Młody człowiek częściej i na coraz wyższym poziomie poznawczym odnosi się do przyszłości. Ma potrzebę usamodzielnienia się i poczucie otwartej perspektywy na przysłość. Ze Wstępu
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj