KATEGORIE [rozwiń]

Tymiński Radosław

Okładka książki Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce

65,00 zł


Zawiera omówienie wielu orzeczeń kasacyjnych, wydanych przez Sąd Najwyższy w konsekwencji zaskarżenia wyroków Naczelnego Sądu Lekarskiego. Ich prezentacja jest poprzedzona wprowadzeniem ukazującym statystykę takich spraw oraz wyjaśnieniem podstaw kasacyjnych.Książka jest adresowana do: lekarzy - jako głównie zainteresowanych postępowaniem w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej prawników - zgodnie bowiem z art. 58 ust. 2 powołanej ustawy obwiniony może ustanowić nie więcej niż dwóch obrońców spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych, a z kolei art. 98 ust. 2 stanowi o tzw. przymusie adwokackim, tj. kasacja wnoszona przez stronę powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę będącego adwokatem albo radcą prawnym albo pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym - prawnicy mogą więc uczestniczyć w omawianych procedurach i stąd zamieszczone w opracowaniu wskazówki mogą być dla nich pouczające pacjentów, którzy często występują w charakterze pokrzywdzonych, składających skargę do rzeczników odpowiedzialności zawodowejCelem tej książki jest nazwanie problemów prawnych dotyczących odpowiedzialności zawodowej i wskazanie ich zgodnych z prawem i praktycznych rozwiązań. 
Okładka książki Niekorzystne interakcje leków - aspekty kliniczne i prawne

79,00 zł 66,64 zł


Książka jest przewodnikiem postępowania jak uniknąć powtarzających się błędów w farmakoterapii z punktu widzenia medycznego i prawnego, szczególnie w dobie powszechnego samoleczenia i wręcz suplementomanii. Spis Treści: Zagadnienia medyczne 1. Mechanizmy interakcji leków. Czynniki modyfikujące ryzyko wystąpienia interakcji leków 2. w praktyce klinicznej - Jarosław Woroń, Halina Kutaj-Wąsikowska 3. Błąd medyczny w farmakoterapii - najczęstsze przyczyny – Jarosław Woroń 4. Interakcje leków stosowanych w farmakoterapii bólu - Jarosław Woroń, Robert Gałązkowski, Wojciech Leppert, Michał Graczyk 5. Najważniejsze interakcje leków przeciwzakrzepowych oraz krwawienia jako konsekwencja niekorzystnych interakcji leków - Jarosław Woroń, Wojciech Serednicki, Jerzy Wordliczek 6. Najważniejsze nieprawidłowości związane z leczeniem psychotropowym oraz ich potencjalne konsekwencje - Marcin Siwek 7. Istotne klinicznie interakcje leków stosowanych w farmakoterapii chorób układu krążenia i cukrzycy - Jarosław Woroń, Małgorzata Czaplińska 8. Najczęstsze interakcje leków używanych w praktyce lekarza rodzinnego oraz w samoleczeniu - Jarosław Woroń, Bartosz Bator, Katarzyna Blacharska-Krzanowska 9. Najczęstsze interakcje leków roślinnych oraz suplementów diety z lekami wykorzystywanymi w politerapii - Jarosław Woroń Zagadnienia prawne 1. Odpowiedzialność prawna lekarza z tytułu nieuwzględnienia interakcji lekowych w farmakoterapii - Iwona Wrześniewska-Wal 2. Odpowiedzialność karna i zawodowa lekarza za leczenie poza wskazaniami rejestracyjnymi produktu leczniczego - Mateusz Woiński 3. Obowiązek informowania pacjenta o działaniach niepożądanych oraz o możliwości interakcji lekowych - Dariusz Hajdukiewicz 4. Sześć ważnych wpisów w dokumentację medyczną związanych z farmakoterapią - Radosław Tymiński
Okładka książki Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty

119,00 zł 85,03 zł


Książka porusza problemy związane z wykonywaniem zawodu lekarza, w szczególności wskazuje na wadliwe konstrukcje prawne oraz niekonstytucyjne regulacjew obszarze prawa medycznego. Omówiono w niej takie zagadnienia jak:- pozycja prawna lekarzy w systemie ochrony zdrowia;- reglamentacja dostępu do zawodu lekarza;- wykonywanie funkcji administracyjnych przez lekarzy (wystawianie orzeczeń lekarskich, skierowań, recept lub zleceń na leki oraz zaświadczeń lekarskich);- nadzór nad wykonywaniem zawodu lekarza;- charakter prawny wykonywania zawodu lekarza.
Okładka książki Informacja lekarska w praktyce

45,00 zł


Każdy lekarz, niezależnie od tego, czy pracuje w wielkim wieloprofilowym szpitalu, czy w wiejskiej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, ma obowiązek informowania pacjenta o różnych sprawach. Celem takiego postępowania jest z jednej strony ochrona zdrowia pacjenta, z drugiej zaś umożliwienie mu podjęcia rozumnej decyzji dotyczącej jego stanu zdrowia. Obowiązek ten nabiera szczególnego znaczenia przed zabiegami operacyjnymi lub badaniami połączonymi z ingerencją w organizm pacjenta. Dlatego lekarz ma za zadanie w takich sytuacjach przedstawić pacjentowi powody, dla których dany zabieg się wykonuje, ryzyko z nim związane oraz konsekwencje jego niewykonania. Przedstawione w książce zagadnienia związane z informowaniem pacjenta uświadamiają znaczenie umiejętnego przekazywania informacji w codziennej praktyce lekarskiej oraz wskazują, jak to należy robić.
Okładka książki Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej komentarz

69,00 zł 52,57 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Komentarz do ustawy o diagnostyce laboratoryjnej jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją wyjaśniającą przepisy ustawy regulującej tak istotny element systemu opieki zdrowotnej. Diagnostyka laboratoryjna odgrywa coraz większą rolę we współczesnej medycynie i nie ma wątpliwości, że jej znaczenie będzie nadal wzrastać. Diagności laboratoryjni znacznie częściej i w coraz większym stopniu bezpośrednio uczestniczą w procesie leczenia. Ponadto, ich osobisty kontakt z pacjentem nabiera charakteru podobnego do relacji, jakie łączą pacjenta z lekarzem czy pielęgniarką. Tym bardziej uzasadnione jest przygotowanie publikacji tak szeroko omawiającej prawne i organizacyjne aspekty działania diagnostów laboratoryjnych i medycznych laboratoriów diagnostycznych w polskim systemie prawa. Komentarz do ustawy rządzi się swoistymi zasadami redakcji, niemniej jednak autorzy starali się napisać go tak, by stanowił on również praktyczny poradnik, pomocny na co dzień kierownikom medycznych laboratoriów diagnostycznych, diagnostom laboratoryjnym oraz innym osobom wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w wyjaśnianiu bieżących wątpliwości prawnych.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj