KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Raabe

Opakowanie Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w szkole

69,00 zł 52,06 zł


Praktyczny poradnik (książka wraz z płytą CD), dzieki któremu dyrektor szkoły przygotuje się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. W publikacji omówiono: przedmiot kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w szkole, obowiązki i prawa kontrolującego, środki prawne wydawane przez inspektora pracy w razie naruszenia przepisów, obowiązki i prawa dyrektora szkoły, odpowiedzialność dyrektora szkoły oraz pracownika zajmującego się sprawami kadrowymi, taryfikator kar i wykaz przewinień, w jaki sposób odwołać się od nałożonej kary, jak i w jakich terminach wdrożyć zalecenia pokontrolne. Na płycie CD znajduje się komplet edytowalnych dokumentów w zakresie: kontroli przestrzegania przepisów bhp, kontroli legalności zatrudnienia i przestrzegania prawa pracy, zaleceń pokontrolnych i terminów ich wdrożenia.
Okładka książki Jak wspomagać rozwój przedszkolaka

39,90 zł 30,10 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Zbiór kart pracy na zajęcia wspomagające rozwój przedszkolaków (3-, 4- i 5-latków). W zeszycie znajdują się materiały wspomagające rozwój emocjonalny m.in.: zabawy i ćwiczenia rozbudzające poczucie własnej wartości, przygotowujące do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uodparniające na trudności oraz rozwój społeczny m.in. zabawy i działania ułatwiające naukę samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności bycia w grupie, poznawania praw i obowiązków. Zawarte karty pracy posiadają trzy poziomy trudności. Doskonale nadają się do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych.
Okładka książki Jak wspomagać rozwój przedszkolaka

39,90 zł 30,10 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Zbiór kart pracy na zajęcia wspomagające rozwój przedszkolaków (3-, 4- i 5-latków). W zeszycie znajdują się materiały wspomagające rozwój mowy m.in. zabawy oddechowe, ćwiczenia ortofoniczne, wspomagające rozwój umiejętności porozumiewania się oraz przygotowujące do nauki czytania i pisania m.in. ćwiczenia doskonalące wrażliwość słuchową, propozycje działań plastyczno- konstrukcyjnych, ćwiczenia graficzne. Zawarte karty pracy posiadają trzy poziomy trudności. Doskonale nadają się do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych.
Okładka książki Jak wspomagać rozwój przedszkolaka

39,90 zł 30,10 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Zbiór kart pracy na zajęcia wspomagające rozwój przedszkolaków (3-, 4- i 5-latków). W zeszycie znajdują się materiały wspomagające rozwój myślenia dziecięcego: ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość wzrokową, zagadki, opowiadania oraz rozwój kompetencji matematycznych: zabawy ułatwiające m.in. zdobycie poprzez dzieci orientacji w schemacie ciała, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, poznawanie liczb naturalnych i cyfr, przyswajanie określeń czasu. Zawarte karty pracy posiadają trzy poziomy trudności. Doskonale nadają się do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych.
Okładka książki Portfolio zawodowe

29,90 zł 22,56 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Materiały do pracy dla uczniów gimnazjum na zajęciach z doradztwa zawodowego. Jakie są mocne i słabe strony Twojego ucznia? Jak pomóc gimnazjalistom zaplanować ich przyszłość zawodową? Jak powinno wyglądać CV i list motywacyjny czyli fachowe portfolio? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo właśnie w tej publikacji.
Okładka książki Bajki terapeutyczne dla najmłodszych

19,90 zł 15,01 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Magiczny język, który porusza dziecięcą wyobraźnię i edukuje Zbiór 10 niezwykle ciekawych opowieści do czytania i słuchania, który pozwala dziecku kształtować odpowiednie dla jego wieku umiejętności społeczne, przetwarzać zdobytą wiedzę, a także zażegnać towarzyszące mu lęki i niepokoje. Dzieci będą poznawać świat w towarzystwie niezwykle barwnych bohaterów jak m.in. przedszkolak Bartek, który chciał, aby koledzy go polubili, strachliwy Jarek, który postanowił przestać się bać czy marząca o tym, by wszystko czego dotknie zmieniało się w smaczną czekoladę Ania… To na podstawie ich przeżyć dzieci nauczą się przezwyciężać trudności, zdobywać wiarę we własne siły, a także poznają znaczenie zmysłów jak dotyk, smak, zapach czy wzrok.
Okładka książki Problemy wychowawcze w przedszkolu

42,90 zł 32,37 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Dziecko uzdolnione. Zaburzenia SI. Dziecko niecierpliwe. Nadpobudliwość pscyhoruchowa. Zachowania ag
Okładka książki Czas na przedszkole

9,90 zł 7,37 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książeczka z poradami, jak przygotować dziecko do przedszkola. Dla przedszkoli: - mycie, ubieranie, jedzenie, sprzątanie zabawek – maluch gotowy na przedszkole - początek dobrej współpracy z rodzicami - do wykorzystania podczas dni otwartych w przedszkolu Dla rodziców: - praktyczne wskazówki, czego nauczyć dziecko przed przedszkolem i co zrobić, aby zmniejszyć jego stres - zrozumiały język i czytelne ilustracje - do omówienia także z maluchem - sprawdzone porady doświadczonych wychowawczyń
Okładka książki Rodzice w przedszkolu

39,90 zł 30,10 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Publikacja niezbędna dla nauczycieli i dyrektorów przedszkola, ułatwiająca kontakty z rodzicami dzieci przedszkolnych. Autorzy pochylili się nad problemami, z którymi najczęściej boryka się kadra pedagogiczna, jak: - organizacja spotkań indywidualnych i grupowych - rodzice i nauczyciele w rozwiązywaniu trudnych sytuacji - nauczyciel przedszkola kontra trudni rodzice - budowanie dobrych relacji z rodzicami Książka zawiera także sprawdzone propozycje zajęć otwartych dla rodziców oraz scenariusze nieszablonowych, nowatorskich spotkań z dziećmi i rodzicami, które pozwolą na ich integrację oraz pogłębienie wzajemnego zrozumienia. Przykładowe tematy scenariuszy: - "W czarodziejskim ogrodzie" - "Policjant kieruje ruchem" - "Mogę liczyć na ciebie"
Opakowanie Kontrola zarządcza w przedszkolu z płytą CD

81,27 zł 61,32 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Publikacja składa się z książki i płyty CD z kompletem dokumentów, które wspierają wykonywanie najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych zadań związanych z kontrolą zarządczą oraz pomagają w perfekcyjnym przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji. Książka zawiera odpowiedzi na pytania: jak wprowadzić kontrolę zarządczą w przedszkolu? jakie są sposoby tworzenia procedur kontroli zarządczej? jakie są możliwe ryzyka związane z poszczególnymi grupami standardów wraz z proponowanymi rozwiązaniami? Płyta CD zawiera komplet dokumentów w formie Word i Excel, m.in.: zarządzenia dyrektora, regulaminy, protokoły rejestr ryzyk dla wyznaczonych celów rejestr odstępstw od norm oraz procedur ujawnionych w trakcie realizacji celów przykład analizy ryzyka metodą matematyczną kodeksy etyki formularze, instrukcje (kasowa, inwentaryzacyjna) wykaz kryteriów oceny arkusze oceny okresowej Publikacja Kontrola zarządcza w przedszkolu jest rozwiązaniem, które oszczędza czas i ogranicza nakład pracy dyrektorów odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą w swoich przedszkolach! Niewypełnienie lub niewłaściwa realizacja obowiązków w zakresie kontroli zarządczej objęta jest odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Opakowanie Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu z płytą CD

69,00 zł 52,06 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Publikacja składa się z książki i płyty CD z kompletem gotowych dokumentów, które wspierają wykonywanie najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych zadań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz pomagają w perfekcyjnym przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji. Publikacja „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu” rozpoczyna nową serię wydawniczą „Biblioteka Monitora Prawnego”. Raz na kwartał będziemy proponować opracowania najpilniejszych zadań dyrektora przypadających na bieżący okres roku szkolnego. Książka odpowiada na pytania: czym jest zespół (tryb pracy, zadania, obowiązująca dokumentacja)? w jaki sposób zorganizować pracę z dzieckiem, które posiada opinię o potrzebie kształcenia specjalnego? w jaki sposób zorganizować pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Płyta CD zawiera komplet dokumentów w formie Word, m.in.: Regulamin funkcjonowania zespołu Plan działań wspierających Przykładowe zapisy w statucie Karty indywidualnych potrzeb Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne Formy i metody pracy z dzieckiem Działania wspierające rodziców dziecka Publikacja "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu" jest rozwiązaniem, które w przystępny sposób objaśnia nowe obowiązki dyrektorów i nauczycieli oraz podaje praktyczne rozwiązania i zasady funkcjonowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
Okładka książki Współpraca z rodzicami w szkole

44,90 zł 33,88 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Jak rozmawiać z rodzicami uczniów? Jak prowadzić efektywne zebrania? Jak komunikować się z "trudnymi" rodzicami? Czego należy unikać w kontaktach z opiekunami, a na co kłaść nacisk? Jak postępować w trudnych sytuacjach? Jakie umiejętności powinien posiadać wychowawca, by budować właściwe relacje z rodzicami uczniów? Wszystko na temat udanej współpracy z rodzicami w szkole znajdziesz w naszej nowej publikacji "Współpraca z rodzicami w szkole. Scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców." Książka zawiera: przykłady różnych form komunikacji z rodzicami (zebrania, spotkania indywidualne, warsztaty) poradnik na temat osobistych umiejętności interpersonalnych wskazówki do rozmów z "trudnymi" rodzicami 7 scenariuszy wywiadówek i spotkań indywidualnych z rodzicami narzędzia do planowania i analizy pracy wychowawczej gotowe materiały do rozdania rodzicom na temat trudnych sytuacji wychowawczych kompleksowy program naprawczy "Uczeń - rodzina - szkoła"
Okładka książki Sposoby na trudne zachowania uczniów

39,90 zł 30,10 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

W książce: Jak utrzymać dyscyplinę w klasie? Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami i kształtować kulturę osobistą uczniów? Jak zawierać kontrakty w klasie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w publikacji Sposoby na trudne zachowania uczniów Poznaj i zastosuj najlepsze sposoby na zdyscyplinowanie swojej klasy! Książka zawiera: scenariusze zajęć wychowawczych scenariusze spotkań indywidualnych z uczniami arkusze obserwacji i ankiety dla uczniów scenariusze zajęć warsztatowych i spotkań interwencyjnych narzędzia do autoanalizy wzory i przykłady kontraktów klasowych/indywidualnych
Okładka książki Jak być dobrym wychowawcą

41,90 zł 31,61 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Jak być dobrym wychowawcą? Jak skutecznie kierować klasą? Jak wdrażać zachowania asertywne i budować autorytet wśród uczniów? W jaki sposób przeprowadzić autoewaluację pracy wychowawczej? Jak być dobrym wychowawcą? to idealny poradnik dla każdego wychowawcy! Książka zawiera: mechanizmy funkcjonujące w kontaktach wychowawca - uczeń wskazówki dotyczące asertywnych zachowań wraz z przykładami narzędzia do autoewaluacji pracy wychowawczej arkusze diagnozy i planowania dla uczniów i wychowawców ankiety i przydatne formularze
Okładka książki Portfolio zawodowe

29,90 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Materiały do pracy dla uczniów gimnazjum na zajęciach z doradztwa zawodowego. Jakie są mocne i słabe strony Twojego ucznia? Jak pomóc gimnazjalistom zaplanować ich przyszłość zawodową? Jak powinno wyglądać CV i list motywacyjny czyli fachowe portfolio? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo właśnie w tej publikacji. W publikacji ponadto: wzory dokumentów testy predyspozycji zawodowych karty pracy na zajęcia z doradztwa zawodowego
Okładka książki Uczeń zdolny - metody pracy

39,90 zł 30,10 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Jak pracować z uczniem zdolnym? Jak docenić jego potencjał i zmotywować go do działania? Na jakie problemy może natrafić nauczyciel, pracując z uczniem utalentowanym? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w publikacji Uczeń zdolny ? metody pracy. Książka zawiera: przykłady i opisy przypadków ćwiczenia rozwijające kreatywność u dzieci scenariusz szkolenia dla nauczycieli program pracy z uczniami zdolnymi arkusze diagnozy dla uzdolnionego ucznia scenariusze zajęć warsztatowych dla dzieci.
Okładka książki Przemoc w szkole

44,90 zł 33,88 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

ak przeciwdziałać przemocy w szkole? Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym wśród Twoich uczniów, a także jak interweniować w sytuacjach kryzysowych? Co zrobić, gdy już doszło do aktu przemocy? Jak pracować ze sprawcą, ofiarą i świadkiem zdarzenia? Jak obronić się przed agresją ze strony uczniów? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w publikacji Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja. Zatrzymaj agresję w swojej klasie! Książka zawiera: narzędzia do diagnozowania skali zjawiska przemocy na poziomie placówki oraz klasy przykłady działań profilaktycznych system skutecznych działań interwencyjnych scenariusze zajęć warsztatowych i spotkań interwencyjnych analizy przypadków i propozycje rozwiązań wzory dokumentów: ankiet, kontraktów, arkuszy ewaluacyjnych oraz szkolenie dla nauczycieli.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj