KATEGORIE [rozwiń]

Witczak Hubert

Okładka książki Nauka o zarządzaniu. W kierunku systemu syntezy

120,00 zł 82,99 zł


Rośnie złożoność przedmiotu i problemów zarządzania i jednocześnie rozdrobnienie oraz rozproszenie nauk o zarządzaniu. Mają one status drugorzędnych "nauk praktycznych", ustępują ekonomii, politologii, socjologii i in. oraz ich kombinacjom. Jednocześnie praktyka zarządzania ponosi spektakularne porażki, nie osiągając oczekiwanej sprawności na założonych poziomach. Jedną z przyczyn jest niedostatek syntez w naukach o zarządzaniu. Praca wraca do przedmiotowego dyskursu. Diagnozując stan nauk o zarządzaniu, założenia nauk, w tym ich prawa, Autor proponuje systemowo-prakseologiczne podstawy systemu syntezy nauk o zarządzaniu. Na gruncie pragmatycznych nauk o zarządzaniu synteza ta ogniskuje się przede wszystkim na apragmatycznej nauce o zarządzaniu. Bez systemu syntezy nauki o zarządzaniu nie spełnią pokładanych w nich nadziei i oczekiwań. Tylko synteza może scalić nauki o zarządzaniu, dopełnić ich systemowość, a zwłaszcza usprawnić prowadzenie szczególnie złożonych, globalnych problemów świata. Rolą tych nauk jest wiodąca pozycja wśród nauk kształtujących prowadzenie cywilizacji. Synteza to najpierw stosowanie podejścia systemowego, prakseologii, zgodność z prawami nauk. Zwłaszcza prawo nadwyżki ekonomicznej rozstrzyga o nadrzędności Przyrody nad cywilizacją ludzką oraz o jej przyszłości. Synteza to: 1) zarządzanie - związek kreowania, samoorganizowania się i ewolucji; 2) system zarządzania - współoddziaływanie dialektyki, paradoksów i chaosu; 3) rdzeń systemu zarządzania, ale znajdujący się w otulinie dążeń, doktryn i okoliczności; 4) uznanie, że funkcje nauki o zarządzaniu obejmują również wartościowanie, diagnozowanie, określanie i urzeczywistnianie norm (stanów pożądanych). Sukces i porażka są nierozłączne. Przyszłość rodzaju ludzkiego, w tym praktykę zarządzania bez systemu syntezy nauki o zarządzaniu czekają porażki, także katastrofalne. Książka stawia wyłaniające się problemy syntezy nauki oraz proponuje perspektywy stanowiące naukowy fundament sprawnego rozwiązywania nadchodzących trudności.
Okładka książki Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem

49,00 zł 37,22 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Termin "system zarządzania przedsiębiorstwem" występuje w powszechnym użyciu. Trudno go jednak znaleźć, choćby w słowniku, kiedy szukamy lepszego zrozumienia zarządzania istniejącym już biznesem. W części pierwszej książka pokazuje, że stan i wartość poznawczej wiedzy naukowej nie jest zadowalający, zarówno jeśli chodzi o podstawy systemu zarządzania (geneza i istota przedsiębiorstwa oraz zarządzania), jak i sam system zarządzania przedsiębiorstwem. W drugiej części przedstawia koncepcję zniesienia tej luki poznawczej. Jej przedmiotem jest w pierwszej kolejności wyjaśnienie genezy i istoty zarządzania oraz przedsiębiorstwa w kategoriach skuteczności, nadwyżki ekonomicznej i samozasilania się. Następnie określa kształtowanie natury, budowę i mechanizm funkcjonowania oraz strukturę i rolę systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W literaturze jest to pierwsze monograficzne, poznawcze opracowanie tej problematyki. Bez naukowej wiedzy o systemie zarządzania nie możemy go profesjonalnie projektować oraz stosować z nadzieją na osiągnięcie sukcesu przed przedsiębiorstwo. Z książką powinien się zapoznać każdy dydaktyk i student zajmujący się systemem zarządzania przedsiębiorstwem. Warstwa koncepcyjna może być szczególnie przydatna dla menedżerów najwyższego szczebla przedsiębiorstw. To oni przecież decydują o adaptacji rozwiązań zarządczych, ale także ponoszą za ich skuteczność najwyższą odpowiedzialność.
Okładka książki Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Studium systemu

79,00 zł 62,14 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Przedmiotem studium są: całość Strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi (SZZL) w dowolnych systemach z udziałem ludzi, zwłaszcza w przedsiębiorstwach; najwyższy poziom struktury wewnętrznej SZZL; jego rola w otoczeniu. Książka jest próbą syntezy wiedzy o kształtowaniu SZZL na poziomie między zarządzaniem politycznym a taktycznym i operacyjnym. Twierdzenia zawarte w publikacji są dedykowane wszystkim zainteresowanym specjalistom branżowym, w tym naukowcom i studentom. Szerzej pojęte nauki o zarządzaniu i nauki o ekonomii odkryją tu istotne wskazania teoretyczne i metodologiczne. Nie zawiodą się też wybitni praktycy społeczno-gospodarczy – przedsiębiorcy, główni przywódcy i liderzy oraz sztabowcy najwyższych szczebli – znajdując odniesienia dla rozwiązywania swoich szczególnie złożonych problemów. „Książkę tę z pewnością wyróżnia na tle innych publikacji o tej problematyce prymat » refleksyjno-filozoficzno-doktrynalnych « rozważań nad stroną » utylitarno-narzędziową «. Nie oznacza to jednak, że jej adresatami nie mogą być praktycy. Wydaje się bowiem, iż oni także odczuwają potrzebę ulokowania stosowanych przez siebie praktyk w kanonie wiedzy o SZZL”. Z recenzji prof. zw. dr hab. Anny Lipki „Bardzo mocnymi stronami tej wyjątkowej książki są też heterogeniczność i bogactwo przedstawionych i użytych w różnorodnych konfiguracjach systemowych narzędzi (ewentualnie ich prekursorów; toteż to swoiste kompendium jest imponującym przeglądem multizakresowych i wielopoziomowych podejść i stąd niezwykle przydatnym m.in. dla menedżerów, praktyków, doradców HR, firm konsultingowych itd.) oraz całościowe uporządkowanie zależności eksplorowanego obszaru badawczego z jego otoczeniem”. Z recenzji dra hab. Zbigniewa Antczaka, prof. UE we Wrocławiu O autorze Dr hab. Hubert Witczak jest specjalistą w dziedzinie systemów zarządzania, nauk o zarządzaniu, metodologii zarządzania i SZZL. Od ponad czterdziestu lat jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w polskich uczelniach. Od 1989 r. nabywa unikatowego doświadczenia w praktycznym projektowaniu systemów zarządzania dla biznesu, administracji samorządowej i państwowej różnych branż oraz poziomów zarządzania. Ten potencjał skapitalizował w blisko 100 przedmiotowych publikacjach.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj