KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Wena

Okładka książki Szczytowe stany świadomości. Teoria i Zastosowanie.

241,00 zł 199,90 zł


  Podręcznik przedstawia fundamentalne odkrycia dotyczące biologicznych podstaw stanów duchowych i szamańskich, doświadczeń transpersonalnych oraz świadomości jako takiej. Ich źródłem są eksploracje najwcześniejszych przedurodzeniowych wydarzeń rozwojowych, a świadomość wywodzi się z biologii pewnej szczególnej komórki.   Wydarzenia rozwojowe: Stany duchowe i szamańskie są spuścizną najwcześniejszych przedurodzeniowych stadiów rozwoju człowieka. Komórka prymarna: Świadomość człowieka pochodzi z pojedynczej komórki organizmu. Mózg trójjedny: Organelle komórki prymarnej są podstawą „podświadomości” części mózgu trójjednego. Biologia transpersonalna: Zjawiska duchowe, szamańskie i paranormalne są rezultatem dostępu do biologicznych struktur komórki prymarnej lub ich postrzegania. Wrodzone niebezpieczeństwo: Uaktywnienie pewnych przedurodzeniowych urazów może wywołać poważne i zagrażające życiu problemy. Mając teoretyczne podstawy, możemy obecnie zrozumieć na poziomie biologicznym, skąd wynikają tradycyjne, duchowe i szamańskie praktyki, a także zrozumieć, co sprawia, że różne metody uzdrawiania są skuteczne. Jeszcze ważniejsze są bardzo praktyczne zastosowania, bowiem dzięki syntezie tradycyjnych pojęć i współczesnej mikrobiologii stały się możliwe całkiem nowe metody rozwoju duchowego i uzdrawiania.   Ten podręcznik prezentujący teorię stanów szczytowych i biologię świadomości służy szkoleniu naszych terapeutów. Chociaż został napisany z myślą o profesjonalistach, zawarta w nim wiedza jest również dostępna laikom zainteresowanym awangardowymi badaniami nad świadomością i zastosowaniem ich rezultatów w psychologii i medycynie.       Doktor Grant McFetridge jest założycielem Instytutu Studiów nad Szczytowymi Stanami Świadomości. Opracował własną metodę z użyciem regresji służącej eliminacji traum, zwaną Uzdrawianiem Całym Sercem. Jest pionierem w dziedzinie przedurodzeniowej i urazowej psychologii.
Okładka książki Obecność przeszłości

79,00 zł 63,90 zł


Odważna i klarownie przedstawiona teza Sheldrake'a brawurowo podważa wiele najistotniejszych obowiązujących podstaw nauki. Przedstawia nowe dowody i wyniki badań naukowych przemawiających za jego kontrowersyjną teorią rezonansu morficznego i bada dalekosiężne implikacje tej teorii dla biologii, chemii, fizyki, psychologii i socjologii.   Zgodnie z teorią Sheldrake'a wszystkie samoorganizujące się systemy - od kryształów po ludzkie społeczności - dziedziczą kolektywną pamięć określającą ich formy i zachowania. Ta pamięć zbiorowa oddziałuje za pomocą pól morficznych, które organizują ciała roślin i zwierząt, koordynują aktywność mózgu i są podstawą świadomej aktywności umysłowej.   Zdaniem Sheldrake'a wszyscy ludzie korzystają z tej kolektywnej pamięci, wnosząc do niej zarazem swój wkład, i nawet indywidualne wspomnienia człowieka pochodzą raczej z rezonansu morficznego niż z fizycznego magazynu pamięci w mózgu. Sheldrake bada też rolę, jaką odgrywa rezonans morficzny nie tylko w instynktach zwierzęcych i takich przejawach dziedzictwa kulturowego jak religie i rytuały, ale też najogólniej w procesie ewolucji, który - jak wykazuje - polega w większym stopniu na wzajemnym oddziaływaniu nawyków i twórczości niż na „przetrwaniu najlepiej przystosowanych osobników".   Autor proponuje zastąpienie zdezaktualizowanego mechanistycznego światopoglądu obowiązującego w biologii od XVII wieku nowym podejściem do życia, materii i umysłu, wychodzącym z założenia, że natura bardziej ma w istocie charakter nawykowy, niż rządzi się niezmiennymi prawami. Sheldrake tłumaczy, że ponieważ pamięć jest naturze wrodzona, ludzkość zostanie zmuszona do porzucenia starych nawyków myślowych i przyjęcia nowych, żeby móc z sukcesem przetrwać.       Odważna i klarownie przedstawiona teza Sheldrake'a brawurowo podważa wiele najistotniejszych obowiązujących podstaw nauki. Może oburzać lub zachwycać, ale nie pozostawia obojętnym. Sheldrake ma wybitną umiejętność znajdowania słabych punktów w naukowej ortodoksji.   Paul Davies, fizyk, kosmolog i autor książek The Mind of God i The Goldilocks Enigma*       Ta książka jest tak niezwykła, że zmusza czytelników do podkreślania niektórych linijek i robienia notatek na marginesie.   ,,Washington Post"   Doktor RUPERT SHELDRAKE był adiunktem (research fellow) brytyjskiego Towarzystwa Królewskiego i dyrektorem do spraw dydaktycznych wydziału biochemii i biologii komórkowej w Clare College przy Uniwersytecie w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Jest autorem ponad 80 prac badawczych i przeglądowych publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. Napisał dziesięć książek, w tym Niezwykle zdolności naszych zwierząt, Morphic Resonance (Rezonans morficzny) i The Rebirth of Nature (Odrodzenie natury). Mieszka w Londynie.
Okładka książki Biologika atlas organów

469,00 zł


Naucz się, jak być zdrowym    Atlas Organów nie tylko opisuje możliwe zmiany (choroby) i biologiczne podłoże konfliktów, ale także wyjaśnia w zrozumiały sposób połączenie pomiędzy konfliktem, psychiką i organami obrazując jak przepływa informacja wewnątrz organizmu. Pomaga zrozumieć emocje leżące u podłoża konfliktów.   Atlas uzupełnia też znane już wcześniej opisane przez doktora Hamera informacje zawarte w Nowej Germańskiej Medycynie i pomaga zrozumieć tą metodę.       Atlas umożliwia neutralną i ściśle biologiczną interpretację chorób. Z pomocą Atlasu Organów każdy może indywidualnie odnaleźć, rozszyfrować i zrozumieć źródło problemu, przyczynę zmian, a następnie je wyeliminować.       Atlas Organów jest pozycją opartą na badaniach naukowych. Prezentuje wiedzę obiektywną, holistyczną, zwięzłą i wszechstronną, dlatego może być wykorzystywany na wiele sposobów (od materiałów prezentacyjnych po prace referencyjne).        5 Biologicznych Praw Natury, które ujawnił dr Hamer pokazują funkcjonowanie istot żywych w zupełnie nowym świetle. Podobnie Atlas Organów przekazuje nowe, „bio-logiczne” podstawy procesów, które odbywają się w organizmach, w powiązaniu ze światem duchowym i światem emocjonalnym człowieka.         Nasza psychika i anatomia w innej konfiguracji   Atlas Organów nie jest konwencjonalnym atlasem anatomii, ponieważ:   ✓ Narządy nie są klasyfikowane według wspólnego układu narządów (zgodnie z tradycyjną nauką medyczną), ale są pogrupowane ontogenetycznie, czyli zgodnie z ich powstawaniem z listków zarodkowych.    ✓ W tak pogrupowanych organach wymienione są funkcje biologiczne narządów     ✓ Zdarzenia zachodzące w świecie emocjonalnym, tzw. konflikty są przypisane do konkretnych narządów.       KSIĘGA PRAWDZIWYCH ZDARZEŃ   Wszystkie wyrażenia i cytaty, które pojawiają się w Atlasie Organów i które opisują „treści emocjonalne” konfliktu pochodzą z własnych doświadczeń R. Barnai z pacjentami, a także z opisów pacjentów.   Sformułowania te opisujące doznania przekazywane przez różne osoby wykazały duże podobieństwo z opisanymi wcześniej przez dr. Hamera przypadkami, a także dużą zgodność z biologiczną interpretacją opisanych przez niego konfliktów. Dlatego ta emocjonalna treść, ta „komunikacja wewnętrzna” została wprowadzona do Atlasu w celu uzupełnienia i zwiększenia zrozumienia tych procesów.   Atlas pomaga zidentyfikować nasze emocje i zrozumieć logikę powiązań.       PONAD TO:    Terminy takie jak: DUSZA, EMOCJE, UCZUCIA i KONFLIKTY BIOLOGICZNE nigdy wcześniej nie były elementami atlasu anatomii       Pod tym względem Atlas Organów jest pozycją unikalną na skalę światową!
Opakowanie 22 Iskry Życia. Gra terapeutyczna

150,00 zł 124,90 zł


Gra terapeutyczna, 88 kart   Autorzy zainspirowani symboliką liter alfabetu hebrajskiego, przedstawiają grę, która pozwoli poprzez zabawę uświadomić sobie swoje najważniejsze problemy i przezwyciężyć je. Gra oparta m.in. o Totalną Biologię i Kabałę.  Pudełko zawiera:   22 karty czerwone - wskazują na konflikt i powiązane z nim odczucie 22 karty zielone - sugerują dwa genealogiczne wspomnienia, nie pozwalające ci dostrzec lub zrozumieć swojego problemu 22 karty pomarańczowe - wyjaśniają, co powstrzymuje cię przed znalezieniem rozwiązania 22 karty niebieskie - ukazują twoje atuty i podsuwają rozwiązanie, pozwalające uwolnić się od problemu
Okładka książki Inna droga

29,00 zł 24,90 zł


Narzędziem i głównym motywem przedstawionej tu opowieści jest przenikające wszystko Pole Informacyjne i jego praktyczne zastosowanie. Wielu czytelników wprawi ona w zachwyt lub niedowierzanie, wszystkich natomiast pozostawi z nowymi przemyśleniami i nowym spojrzeniem na życie, na wszechświat, na wszystko. Centralnym punktem tej książki jest założenie, że każdy człowiek w swoim życiu doświadcza pewnej transformacji – przejścia z etapu materialnego do duchowego. Ten etap duchowy to właśnie „Inna Droga”, której początkiem są często trudne i bolesne przeżycia. Marcus Schmieke jest filozofem, naukowcem, wynalazcą i przedsiębiorcą. W niniejszej książce opisuje swoje dotychczasowe dokonania i to, co do tej pory zaobserwował, czego się nauczył, co zrozumiał i co zostało mu przekazane w jego świecie wewnętrznym i zewnętrznym. Jest twórcą TimeWaver’a. Według fizyki kwantowej, na najbardziej podstawowym poziomie, rzeczywistość nie jest zbudowana z materii, ale z informacji. Oznacza to, że to właśnie informacja, fizyczne Pole Informacyjne, jest podstawą całej rzeczywistości materialnej. Pierwotną przyczyną, z której powstała cała materia i wszystkie procesy fizyczne, które są przez nią kontrolowane. Tłumaczy ono informacje z języka ciała na język świadomości. W ten sposób obie części mogą ze sobą rozmawiać. Umysł może tworzyć w Polu Informacyjnym kształty, które przejawiają się w świecie materialnym – i odwrotnie, świat materialny może za jego pośrednictwem wpływać na umysł.   Pole Informacyjne, stanowiące podstawę całego stworzenia, przejawia się jako konkretna rzeczywistość fizyczna wyłącznie w zetknięciu ze świadomością. Przestrzeń „tu, na dole” przez cały czas pozostaje pod wpływem tego, co dzieje się „tam, na górze” – nie w znaczeniu religijnym, ale ściśle fizycznym.    
Okładka książki Sekret Jezusa

33,00 zł 24,88 zł


„Sekret Jezusa” to poetycka opowieść o poszukiwaniu, cierpieniu, wędrówce, samorealizacji i kontakcie z potężną, nieodgadnioną mocą nazywaną Źródłem i Światłem. Przedstawia potężne wizje, tajemnicze wskazówki i niesamowite obrazy. To osobista opowieść autora, a zarazem historia zapomnianych lat życia Jezusa Chrystusa. Jej treść zaskakuje, odkrywa przed czytelnikiem elementy, których próżno szukać w czterech kanonicznych Ewangeliach. Czy jest to autentyczne objawienie, układanka stworzona z zagubionych lub zatajonych przekazów, a może literacka alegoria? Każdy czytelnik musi skonfrontować to pytanie ze swoim doświadczeniem, wiarą i uczuciami, aby odnaleźć w Sekrecie Jezusa swój własny sens i swoją własną prawdę. Nota o autorze: Autori urodził się w Oceanii. Za sprawą ciągu potężnych i głębokich doświadczeń życiowych, nawiązał kontakt ze Świadomością Światła i zrozumiał wagę niesienia Światła w służbie całej ludzkości i każdemu człowiekowi z osobna. Autori podróżuje po świecie jako nauczyciel, pisarz, uzdrowiciel, medium, przewodnik i konsultant w zakresie umiejętności przywódczych. Jego seminaria, warsztaty, wyprawy i sesje konsultacyjne nastawione są na Twoje oświecenie, uzdrawianie oraz rozwijanie indywidualnej i zbiorowej świadomości. Książka „Sekret Jezusa” została zainspirowana rozmową z Saint Germainem i jest historią o Jezusie, zarówno jako nauczycielu, jak i człowieku. Zamysł książki jest taki, by usunąć iluzję, oświecić Twoją świadomość i w istocie odkryć tajemnicę Jezusa, który sam jest dla nas wszystkich mostem łączącym Ziemię i Niebo. W miłości i prawdzie będziesz wolny.
Okładka książki Potęga Intuicji

35,00 zł 31,90 zł


Odkryj moc wewnętrznego umysłu W tym poprawionym, ilustrowanym wydaniu bestsellera Odkryj moc Wewnętrznego Umysłu, światowej sławy wykładowca i pisarz Jaime T. Licauco przedstawia dobrze znane, a także całkowicie nowe zagadnienia, opisując, jak przy pomocy swego Wewnętrznego Umysłu: zarabiać więcej, przewidywać i rozwiązywać problemy, uzdrawiać siebie i innych, otworzyć swoje trzecie oko, medytować i panować nad stresem, podejmować lepsze decyzje, realizować życiowe cele. Dzięki tej książce poznasz sprawdzone metody uzdrawiania, rozwiązywania problemów i poprawiania swych umiejętności przy użyciu wizualizacji oraz nauczysz się wykorzystywać intuicję w pracy i codziennym życiu. Znajdziesz w niej również odpowiedzi na następujące pytania: Czy istnieje naukowy dowód na istnienie ESP? Co naprawdę dzieje się w czasie medytacji? Jaki jest astralny seks? Jak możemy przynieść sobie szczęście? Czy można uniknąć przepowiedzianych zdarzeń? Co sprawia, że modlitwa działa? Czy hipnoza może poprawić sprawność umysłu? ...i wiele innych. Odkryj moc Wewnętrznego Umysłu to książka dla każdego, kto chciałby lepiej i skuteczniej wykorzystać ogromny, choć w dużej części uśpiony, potencjał swego mózgu. Fragment książki Przedmowa do pierwszego wydania Mój cykl artykułów o Wewnętrznym Umyśle po raz pierwszy pojawił się w 1982 roku w The Timesjournal (obecnie Philippinejournal) i ukazy wał się aż do 1986 roku. Wybrane artykuły wykorzystałem w książce The Psychic World and You, wydanej przez Goodwill Bookstore w 1982 roku. Artykuły z lat 1984-86 zebrane zostały w książce opublikowanej w 1986 r. przez Solar Publishing Company, pod tytułem Beyond Ordinary Reality (Explo-ring the Powers ofthe Inner Mind). Po wyczerpaniu nakładu w połowie 1991 roku, wydawca nie zdecydował się na wznowienie ze względu na zmianę priorytetów, i prawa do wznowienia wróciły do autora. Do czasu wydania książki, cykl Wewnętrzny Umyśl zyskał wielu zwolenników na całych Filipinach, a do redakcji wciąż napływało wiele listów ze wszystkich stron kraju. W 1987 roku, kiedy wciąż pracowałem w pewnej znanej, wielkiej korporacji, Wewnętrzny Umyśl znów zaczął się ukazywać w druku, tym razem w Philippine Daily Inąuirer, dzięki zaproszeniu od jego wydawcy i współzałożycielki, pani Eugenii Apostoł, i jest publikowany do dziś. Ilość czytelników ogromnie się zwiększyła i ledwo mogłem nadążyć za listami napływającymi z całego archipelagu. Zauważyłem też, że moi odbiorcy reprezentowali cały przekrój społeczeństwa, od studentów po wykładowców, duchownych, a nawet urzędników państwowych. Szczególną satysfakcję dawały mi reakcje młodych ludzi, z których wielu zaczęło poważnie interesować się umysłem i niezwykłymi zjawiskami, czyniąc z nich temat swych prac i rozpraw. Dało się też zauważyć, że wykładowcy rozmaitych uczelni byli tak samo otwarci na dogłębne poznanie tego tematu. Powstała nawet praca zaliczenio-wa poświęcona mojemu życiu i pracy w dziedzinie parapsychologii. W 1982 roku, po raz pierwszy w historii filipińskiej edukacji, zaproponowano parapsychologię jako samodzielny przedmiot na Wydziale Nauk Behawio-ralnych Uniwersytetu De La Salle. Tego roku wykładałem ją jako przedmiot fakultatywny. Uczęszczało na niego ponad 50 studentów, choć limit ustalono na najwyżej 40. Nawet członkowie ciała pedagogicznego byli zainteresowani uczestnictwem w tych weekendowych zajęciach. W 1989 otrzymałem propozycję z Asian Institute of Management, aby wykładać Kreatywne i Intuicyjne Zarządzanie, jako część programu MDM1 (Master in Development Management, studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania i rozwoju). Te zajęcia okazały się natychmiastowym sukcesem i zaoferowano mi ich prowadzenie przez dwa kolejne lata. Następne były MBM (Master in Business Management) i MDP (Management Development Program). W tym czasie Wewnętrzny Umyśl ukazywał się co czwartek w Philippine Daily Inąuirer (później został przesunięty na wtorek). Niektórzy spośród czytelników pisali mi, że wycinają moje artykuły i pokazują je krewnym i znajomym. Może teraz dobrze byłoby, gdybym wyjaśnił znaczenie tytułu tego cyklu. Nazwałem go Wewnętrzny Umyśl, ponieważ chciałem pisać w nim o ogromnych możliwościach ludzkiego umysłu, które są w większości niedostępne naszej zwyczajnej świadomości. Przynależą one do wewnętrznego, nie zewnętrznego umysłu. Zewnętrznym umysłem nazywam zwyczajne poziomy świadomości, części odpowiedzialne za intelekt i wnioskowanie, związane z lewą półkulą kory mózgowej. Zaś Wewnętrzny Umysł, związany z półkulą prawą, to coś głębszego, tajemniczego i potężnego. Chciałem wykazać, że te funkcje ludzkiej świadomości są istotne nie tylko dla wyższego rozwoju, ale nawet dla przetrwania gatunku ludzkiego na naszej planecie. Wewnętrzny Umysł powiązany jest ze wszystkimi poziomami Stworzenia, z jego rozmaitymi przejawami czy warstwami istnienia. Jest częścią królestwa przyczyn, podczas gdy umysł zewnętrzny, ściśle związany z tym, co fizyczne, należy do królestwa skutków. Wielcy Kahuni („Strażnicy tajemnej wiedzy") z Hawajów za swoje motto przyjęli słowa „Niech to, co nieznane, stanie się znane". Tak samo celem moich artykułów o Wewnętrznym Umyśle jest przekazanie wiedzy o tym, co nieznane, ukryte i niewyjaśnione, zdefiniowanie tego, co niedefiniowalne. W ten sposób możemy sobie uświadomić pewną ważną prawdę - że umysł nie zna żadnych granic, poza tymi, które sam sobie narzuci. Ta książka jest odpowiedzią na prośby moich czytelników, którzy wielokrotnie domagali się ponownego wydania artykułów i udostępnienia ich w poręcznej formie. Mam nadzieję, że skłoni ona jak najwięcej ludzi do ponownego przemyślenia powszechnych poglądów na życie i naturę rzeczywistości, gdyż, cytując Sokratesa „nie warto żyć życiem przez nas niepoznanym". JAIME T. LICAUCO 1992 Potęga intuicjiSpis treści Przedmowa do wydania poprawionego 5 Przedmowa do pierwszego wydania 6 Wstęp do wydania pierwszego 8 Podziękowania 11 I. NAUKA A ZJAWISKA PSI 15 ...16 Prawdziwość ESP potwierdzona laboratoryjnie Naukowe uprzedzenia a zjawiska PSI 19 Nawet wielcy naukowcy zajmowali się okultyzmem 22 Czy istnieje „typ osobowości ESP"? 26 Fizyka kwantowa a zjawiska paranormalne 29 Węgierscy naukowcy przyglądają się Filipińskim Uzdrowicielom 33 II. NATURA I DZIAŁANIE PSYCHICZNYCH MOCY 37 Po co ćwiczyć ESP? 38 Inne korzyści z rozwijania ESP 42 Korzyści z regularnej medytacji 46 Osiągnąć wiele, nie robiąc nic 48 Usuwanie stresu poprzez medytację 50 Medytacja a zdolności parapsychiczne 54 Czego można oczekiwać od medytacji 55 Uniknięcie pułapki ESP 57 Niezwykła moc afirmacji 59 III. TRZECIE OKO 61 Opisywanie miejsc, których nigdy nie widziałeś 62 Oglądanie tego, co przyniesie przyszłość 67 Przepowiednie: czym są, jak powstają 70 Pomniejsze metody przepowiadania przyszłości 75 Królewski test dla jasnowidzów 79 IV. WIZUALIZACJA I OSIĄGANIE CELÓW 81 Wizualizacja: By dostać to, czego chcesz 82 Poszczególne kroki wizualizacji 85 Oni to zrobili - ty też możesz! 88 Jak uniżony podwładny dostał drogi aparat 91 Kilka pytań na temat wizualizacji 92 Wizualizacja poprawia osiągnięcia sportowe 95 Czy wizualizacja może sprawić, że ktoś się w tobie zakocha? 97 W czym hologram przypomina mózg 99 V. UZDRAWIANIE SIEBIE POPRZEZ WIZUALIZACJĘ 101 Twój umysł potrafi zadbać o twoje zdrowie 102 Mentalne warunkowanie wpływa na układ odpornościowy 111 Co by było, gdyby każda komórka ciała potrafiła myśleć? 112 Prosta technika wzmacniająca układ odpornościowy 115 Eksperyment potwierdzający leczniczą moc modlitwy 118 Wizualizacja a ostry ból pleców 121 Jak wizualizacja wyleczyła mój mięśniak - pisze Susan 124 VI. INTUICJA, ESP I ZARZĄDZANIE 127 Wykorzystanie całego mózgu: droga do najwyższych osiągnięć 128 Badania dowodzą, że ESP idzie w parze z zyskownością 137 Szef, który kieruje się intuicją 140 VII. UNIKALNE ZASTOSOWANIA POTĘGI UMYSŁU 143 Jak przynieść sobie szczęście 144 Jak używać magicznych pieśni, by zdobyć bogactwo 149 Pytania na temat magicznych pieśni 152 By sprowadzić deszcz, użyj czarów 154 Nie możesz się dodzwonić? Spróbuj wspaniałych mocy twojego umysłu 156 Czy klątwy są prawdziwe? 159 O projekcji astralnej i astralnym seksie 162 Czy projekcja astralnajest niebezpieczna 164 Projekcja astralna i jak uprawiać astralny seks - pytania 169 Czy jasnowidz może zobaczyć cię nago? 171 Rozwiązywanie problemów przy pomocy snów 173 Człowiek, który potrafił wy węszyć chorobę 178 Zachowaj młodość swego mózgu dzięki „neurobikowi" 181 VIII. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA NA TEMAT MOCY WEWNĘTRZNEGO UMYSŁU 183 Jak mogę panować nad swoimi mocami PSI? 187 Czy można rozwinąć zdolności umysłowe poprzez hipnozę? 189 Czy Nostradamus był dobrym prorokiem? 191 Czy da się uniknąć przepowiedzianego wydarzenia? 195 Dlaczego zdarza się deja vu? 198 Czy badanie zjawisk parapsychicznych jest szatańskie? 200 Czy możliwajest podróż w czasie? 202 Psychiczna percepcja czy halucynacje? 205 Jak działa wahadełko? 207 Jak daleko sięga telepatia? 210 Jak sprawić, by modlitwa była skuteczna? 215 Bibliografia 219 O Autorze 223 Kilka słów o WENIE 225
Okładka książki SUNDAO

30,00 zł 25,90 zł


Starożytny trening umysłu i ciała Sundao to starożytna metoda trenowania umysłu I ciała, którą zapoczątkowali koreańscy mnisi ponad 9000 lat temu. Sundao odkrywa przed nami sekrety jak zachować zdrowie, dobrą kondycję i pełnie energii. Ponadto pomaga usunąć głębokie przewlekłe napięcie, powstające w ciele z powodu stresu bądź traumatycznych doświadczeń oraz uwolnić się od chorób i problemów. Książka ta stanowi wprowadzenie do treningu SUNDAO. W prowadzamy w niej osoby początkujące w filozoficzne i psychologiczne zasady, na których opiera się praktyka Sundao, a także przedstawiamy szczegółowy opis podstawowych postaw.
Okładka książki Alchemia Obfitości + płyta CD

44,00 zł 38,90 zł


Czy kiedykolwiek poczułeś magię uczucia, że jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie i swobodnie współdziałasz z wszechświatem? Jeśli tak, to doznałeś tego, co Rick Jarow nazywa „Alchemią Obfitości” – połączenia wewnętrznej mocy i zewnętrznego doświadczenia, które przemienia „nieszlachetny metal zastygłego życia” w złoto pełnego i otwartego udziału w każdej odsłaniającej się przed Tobą chwili. Oto jest sekret obfitości, która nie polega na gromadzeniu materialnych wygód, ale wyzwoleniu od strachu przed niedostatkiem dzięki wrodzonej odwadze, z której zrodzi się Twoja prawdziwa ludzka ekspresja. W Alchemii Obfitości Jarow odkrywa przed nami cud, który objawia się nam, gdy zestroimy swoje wewnętrzne energie – swoją pasję, swoją kreatywność, uwagę i wolę – z potęgą samego wszechświata, aby zamanifestować swój niepowtarzalny cel. Poprzez szereg głębokich ćwiczeń i prowadzonych wizualizacji, zbadasz dwanaście konkretnych obszarów życia, od pracy poprzez duchowość i związki aż do zdrowia. Zbudujesz także swoją własną Mandalę Manifestacji, która rozjaśni i nada moc spełnienia temu, co pragniesz, aby zaistniało. Dzięki temu potężnemu narzędziu, wzmocnisz swoją wiarę w siebie … rozwiniesz swoją cierpliwość i hojność … odnajdziesz właściwą równowagę między „pracą i zabawą” … i osiągniesz harmonię pomiędzy swoimi własnymi celami, a planem, który przygotował dla Ciebie wszechświat. Książka została wydana razem z płytą CD „Mandala Manifestacji” 14 prowadzonych wizualizacji „Mandala Manifestacji” obejmuje: • Pieniądze – uzyskiwanie obrazu własnego optimum finansowego, • Maszyny – jak wykorzystać narzędzia ze swojego środowiska, jako rozwinięcie swojej twórczej energii, • Głębia – rozumienie własnych energii cienia i tego, jak nasze marzenia wpływają na marzenia innych, • Wizja – jak dostrzec swoje powołanie, jako plan na lepszą przyszłość dla wszystkich i jeszcze więcej, DR RICK JAROW ... … jest alternatywnym doradcą zawodowym, profesorem religioznawstwa w Vassar College i autorem licznych książek, m.in. „Antykariera. W poszukiwaniu pracy życia” oraz „In Search of the Sacred: A Pilgrimage to Holy Places”. Jego cieszące się międzynarodowym uznaniem seminaria, oparte o lata badań i praktyk obejmujących tradycje Wschodu i Zachodu, poświęcone są przekładaniu wewnętrznego, intuicyjnego doświadczenia na efektywne działanie w zewnętrznym świecie.
Okładka książki Ciało punkt po punkcie

50,00 zł 41,90 zł


„W trakcie swojej wieloletniej praktyki lekarza ogólnego często spotykałem się z pacjentami, którzy określali swoje dolegliwości słowami: »Boli mnie tutaj«". Dziś dzięki symbiologii, interpretacji chińskich nazw i znaczenia punktów akupunkturowych, możemy zrozumieć swoją historię osobistą i rodzinną oraz uzyskać dostęp do przyczyny swoich napięć i bólów. Każdy punkt odpowiada określonej potrzebie, blokadzie lub zranieniu. Ta książka, łącząca tradycyjną medycynę chińską z nową medycyną, ukazuje lekarzom, weterynarzom, akupunkturzystom, energoterapeutom, osteopatom i pacjentom związki między energią a symboliką ciała. „Każdy jest zdolny do głębokiego wsłuchania się w swoje ciało"
Okładka książki Podróż - The Journey

39,00 zł 31,90 zł


Podróż The Journey to książka przewodnik. Autorka Brandon Bays zabiera nas w niezwykłą, inspirującą podróż prowadzącą do uzdrowienia. To książka niosąca nadzieję i niezwykłą siłę do walki. Brandon pokazuje, że sama bez pomocy lekarzy, bez operacji i bez przyjmowania leków pokonała chorobę i pozwala nam wierzyć, że każdy z nas może wsłuchać się w siebie, w swoje ciało i poradzić sobie z każdym, nawet najcięższym życiowym problemem. Podróż The Journey wiedzie nas do przyczyn naszych lęków, schorzeń, niepowodzeń i dostarcza narzędzi oraz głębokiego przekonania potrzebnych do zwalczenia blokad i odzyskania prawdziwej wolności.
Okładka książki Recall Healing Uzdrawianie przez świadomość

210,00 zł 187,90 zł


Oddajemy w Państwa ręce unikatową pozycję autorstwa dr. Gilberta Renaud. Oto Leksykon wyjaśniający biologiczne i emocjonalne znaczenie chorób i zachowań, zatytułowany Uzdrawianie przez świadomość. Recall Healing/Totalna Biologia. Ta książka pomoże Ci poznać siebie, otaczających Cię bliskich i drogich ludzi…Dowiedz się zatem, Czytelniku, co wpływa na Twój stan zdrowia, sposób życia.” – to tylko fragment recenzji lek. med. Piotra Pałagina – psychoterapeuty i homeopaty. Leksykon jest jednak adresowany nie tylko do przedstawicieli środowiska medycznego, ale także – a może przede wszystkim do tych, którzy chcą wpływać na jakość swojego życia.Znajdziecie tu Państwo prawie 800 haseł opisujących konkretne schorzenia i ich genezę. A gdy uda się poznać źródło choroby – wówczas zostaje już tylko niewielki krok do uruchomienia procesu zdrowienia. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z zawartością książki. 
Okładka książki 10 praktycznych kroków do odmłodzenia

24,00 zł 17,15 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Boris Aranovich, znawca medycyny alternatywnej oraz założyciel i dyrektor Uniwersytetu Medycyny Naturalnej w Sankt Petersburgu, w swojej najnowszej książce przedstawia czytelnikom dziesięć kroków, które tworzą kompleksowy i przede wszystkim skuteczny system życia z zachowaniem zdrowia i młodości. Nie znajdziemy tu ogólników i niedomówień, każdy krok odnosi się do określonego narządu, którego funkcjonowanie należy usprawnić, lub działania, jakie trzeba wykonać, aby móc cieszyć się witalnością jak najdłużej. Autor odwołuje się do nazwisk licznych uczonych i badań naukowych, aby udowodnić efektywność opracowanej metody. To jednak nie wszystko, w swojej książce Boris szczegółowo wyjaśnia również, czym jest kosmetyka kwantowa i jak rozwiązać problem dodatkowych kilogramów.   Książka Aranovicha dedykowana jest wszystkim, chcącym przeżyć długie lata w zdrowiu i pięknie.   10 praktycznych kroków do zdrowia:   Krok pierwszy   Dostarczamy komórkom prawidłowej informacji   Krok drugi   Efektywne oddychanie – poprawiamy przyswajanie tlenu przez komórki   Krok trzeci   Pijemy czystą aktywowaną (jonizowaną) wodę   Krok czwarty   Odżywiamy się prawidłowo   Krok piąty   Przywracamy prawidłowy przepływ energii   Krok szósty   Usprawniamy i odbudowujemy środowisko płynne (płyny ustrojowe, limfa, krew)   Krok siódmy   Zwiększamy liczbę korzystnych bakterii   Krok ósmy   Udoskonalamy komunikację międzykomórkową   Krok dziewiąty   Usprawniamy układ krwionośny   Krok dziesiąty   Odbudowujemy i poprawiamy funkcjonowanie kręgosłupa
Opakowanie Rak, mój Nauczyciel, mój uzdrowiciel

35,00 zł 27,42 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Jako terapeuta zauważam ogrom działań, które podjęła Manuela Sherman, aby uzdrowić się z raka. Jej niezachwiana determinacja oraz pasja do nowych odkryć może pomóc nam wszystkim wzbudzić w sobie wolę wytrwania. „Rak-mój nauczyciel, mój uzdrowiciel” pokazuje, jak w obliczu rozpaczy odnaleźć w sobie nadzieję. Jestem głęboko wdzięczny za tą pracę. - dr Gilbert Renaud, założyciel Recall Healing Drogi Czytelniku, Dostajesz do ręki nasze najmłodsze dziecko – książkę „Rak – mój Nauczyciel, mój Uzdrowiciel”. Znawcy tematu twierdzą, że jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich pragnących uzdrowienia. Dla tych, którzy sami chcieliby się uwolnić od choroby, i dla tych, którzy w tym uwolnieniu pomagają innym – terapeutów, uzdrowicieli czy choćby bliskich chorego. Chociaż jest to osobista droga do uzdrowienia Autorki, skorzystać z niej może każdy. I nie tylko w przypadku raka. Dlatego zapraszamy do odbycia z Manuelą jej pełnej mądrości uzdrawiającej podróży z rakiem. Czym jest ta książka? Dowodem na skuteczność Recall Healing/Totalnej Biologii.
Okładka książki Bliźniacze Dusze

34,00 zł 25,90 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Karma i reinkarnacja Panie, ześlij mi tego, którego będę kochać i wspierać, a on będzie kochać i wspierać mnie. Edgar Cayce * Czy to prawda, że życie, które obecnie przeżywamy nie jest naszym pierwszym? * Dlaczego koncepcję reinkarnacji usunięto z nauk Kościoła katolickiego? * Czym jest karma? Jakie zasady nią rządzą? * Dlaczego Edgar Cayce powiedział, że karma jest po prostu „spotkaniem siebie samego”? * Czy każdy z nas ma swoją bliźniaczą duszę? * Jak rozpoznać bliźniaczą duszę, kiedy ją spotkamy? * Dlaczego tak rzadko poznajemy swoje bliźniacze dusze? * Czy możemy modlić się, żeby bliźniacza dusza pojawiła się w naszym życiu? * Czy możemy ją wezwać?  Rozważania dotyczące tych i wielu innych fascynujących pytań o związki międzyludzkie, uniwersalną sprawiedliwość i wielokrotne odradzanie się, znajdziesz w tej oto długo oczekiwanej książce o bliźniaczych duszach, karmie i reinkarnacji.  To pierwsza taka książka, którą napisał Jaime T. Licauco, najwybitniejszy filipiński autorytet w dziedzinach rozwoju umysłu, zjawisk paranormalnych oraz filipińskiego mistycyzmu. Czerpiąc z nieprzebranych zasobów naukowej wiedzy ezoterycznej, pan Licauco przedstawia czytelnikowi dogłębne wyjaśnienie zjawisk bliźniaczych dusz, karmy i reinkarnacji.
Okładka książki Diamentowy lud

25,00 zł 19,96 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka „Diamentowy lud” to historia Twojego życia i Twojego związku ze światłem. Mówi ona, kim jesteś, kim byłeś i kim będziesz. To powieść o twojej przemianie, w cudowną świetlistą istotę, niosącą miłość i pokój.  Poprzez lekturę uświadomisz sobie w jaki sposób dotychczasowe struktury myślowe funkcjonują, kradnąc twoją energię, ubezwłasnowolniając cię i pozbawiając twe życie większego znaczenia. Odkryjesz drogę do innych wymiarów i stanów istnienia, w których możliwe jest wyrażenie siebie jako istoty pełnej miłości, mocy i kreatywności.  Autor omawia też kwestię ochrony przed tzw. "ciemnymi siłami", szczegółowo wyjaśniając, co przez nie rozumie i proponuje przykładowe techniki ochronne. Fragment książki        Wstęp       Naszą opowieść rozpoczniemy jakieś 18 milionów lat temu...       W naszej galaktyce, w układzie gwiazdy Wega żyły wspaniałe i pełne majestatu istoty znane jako Tytani. Dożywali oni dwóch, trzech tysięcy lat. Mieli 7,5 m wzrostu i byli doświadczonymi wojownikami. Ich ruchy były pewne i pełne wdzięku, wykazywali się wielką siłą, zarówno fizyczną jak i umysłową. Od strony technologii doszli do wysokiego poziomu zrozumienia światła i dzięki temu ich statki mogły podróżować z jego prędkością, co pozwalało im badać własny świat i poszerzać go.       W okresie ekspansji, dzięki swej sile i znajomości zaawansowanych technologii z zastosowaniem światła, odkryli, zbadali i podbili wiele planet.       Chociaż moc światła ogarniali myślą i umysłem, nie doszli jeszcze na tym etapie ewolucji do zrozumienia jego boskiej natury Miłość zawarta w jeg0 promieniach pozostała dla nich tajemnicą - podobnie jak dla wielu ludzi dzisiaj.       W taki oto sposób nie tylko urzeczywistnili podróże międzyplanetarne, lecz również ustanowili rządy i założyli kolonie w wielu podbitych światach. Jednak, ponieważ brakowało im zrozumienia natury Boga, natury boskiej miłości, a w ogromnych armiach, jakie stworzyli, było wielu potężnych władców-wojowników, nie byli w stanie doprowadzić do tego, by na ich planetach zapanowała jedność.       Liczni spośród władców pragnęli przelewu krwi i podbojów, bo właśnie taką ścieżkę sobie wybrali. Stopniowo wzrastało ich znaczenie, równocześnie rosły armie. Ludzie, którymi dowodzili, widzieli w nich bogów, co nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę wzrost i posturę Tytanów. Często mówiono o nich „Panowie Wszechmocy", gdyż w każdy nowy świat wkraczali w rozbłysku światła - można to nazwać "Miewającym spektaklem" - a dla Tytanów sceneria zwycięstwa była bardzo ważna. Ponieważ zrozumienie jedności i harmonii w ich przypadku znacznie ustępowało umiejętności prowadzenia wojen, wielokrotnie dochodziło do walk o władzę, konfliktów, wojen domowych i buntów Przywódcy rdzo często spiskowali przeciw sobie i próbowali obalać się nawzajem.       Nieporozumienia narastały i w końcu - jak to dzieje się pod każdym panowaniem bez prawdziwego, boskiego zwierzchnictwa - doszło do potężnej rewolucji, tytanicznej próby sił. Podczas tej wewnętrznej wojny Tytani ponieśli dotkliwe straty wśród własnych ludzi, ich populacja została zdziesiątkowana. Zostali osłabieni do tego stopnia, że odtworzenie poprzedniego stanu wymagało setek lat. Ostatecznie, w okresie dalszej eksploracji, wkroczyli do naszego układu słonecznego i początkowo osiedli na Maldeku i Marsie. Pośród przywódców nadal panowała dysharmonia i znów po pewnym czasie doszło do wyniszczającej wojny.
Okładka książki 24/8 BuDo Way Droga do MEGAefektywności

37,00 zł 25,70 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

24/8 BuDo-Way zmieni Twoje postrzeganie czasu i da Ci dodatkowy dzień na osiąganie sukcesów i rozrywkę! To lektura obowiązkowa dla każdego, kto pragnie przejąć kontrolę nad swoim życiem i stać się megaefektywnym, by zawsze osiągać oczekiwane wyniki we wszystkich obszarach życia i biznesu. Instrukcja obsługi „dodawania” do kalendarza ósmego dnia tygodnia! 24/8 BuDo-Way Droga do MEGAefektywności to: Ponad 60 metod na uniknięcie „pożeraczy czasu”; Skróty do osiągnięcia celów; Rozpoznawanie i tworzenie okazji życiowych; Metody skutecznego działania w stresie; Narzędzia wychodzenia ze strefy komfortu w celu osiągnięcia MEGAefektywności; Stawianie czoła lękom, pokonywanie strachu przed porażką i radzenie sobie z rozczarowaniem; Skracanie krzywej uczenia się na Twojej drodze do sukcesu; Skuteczne ustalanie priorytetów. Książka pod patronatem Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego i Ambasady Izraela w Polsce.
Okładka książki Bractwo Aniołów. Anielska medytacja i muzyka sfer (CD)

50,00 zł 38,52 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Izabela Kopeć - absolwentka Akademii Muzycznej we Wroctawiu, mezzosopran, muzykoterapeutka. Występuje na wielu muzycznych scenach, koncertuje, prowadzi seanse Dźwięku i Energii oraz warsztaty śpiewu i tańca. Irena Galińska - mistrzyni gry na gongach, muzykoterapeutka; koncertuje, prowadzi seanse Kąpiel w Gongu. "Muzyka jest wibracją i językiem Wszechświata. Gram, aby budzić radość życia i ożywiać duszę Ziemi." Phil Gruber - mistrz harfy, najsłynniejszy nowojorski nauczyciel metafizyczny. Udziela konsultacji indywidualnych oraz prowadzi warsztaty grupowe, mające na celu rozwój osobisty i uzdrawianie wibracjami. Zadziwia publiczność dogłębną wiedzą na temat metatronicznej fizyki światła, Świętej Geometrii i fenomenu Indygo. Jego pasja, entuzjazm, uduchowienie, błyskotliwy dowcip i inteligencja sprawiają, że jest on uwielbianym i bardzo szanowanym mówcą na scenie międzynarodowej. Przemawiał przed ONZ, występował w filmie Ewolucja Indygo. Kim jesteśmy? Dlaczego tu jesteśmy? Skąd pochodzimy? Jaki jest cel naszego istnienia? Pragnąc odpowiedzieć na te pytania, wyruszamy w podróż do najgłębszych zdrojów naszych serc, gdzie zapisane są wszelkie odpowiedzi i gdzie prawda może być odnaleziona.
Okładka książki Taniec Duszy. PanEuRytmia Beinsy Duno

34,00 zł 27,90 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Powiedzieć o Tańcu Duszy Ardelli Nathanael: „zachwycająca”, to mało. Niełatwo znaleźć odpowiedni epitet opisujący trafnie tę książkę – to prawdziwe arcydzieło! Wydawnictwo to opisuje w przejrzysty i zwięzły sposób zjawisko PanEuRytmii, które zatacza coraz szersze kręgi zarówno wśród polskiego, jak i międzynarodowego społeczeństwa. Dlaczego tak się dzieje? Bo PanEuRytmia pozwala nam się wyzwolić poprzez zjednoczenie w tańcu z naturą! Można powiedzieć, że wiele jest sposobów na uzyskanie tego, ale relacje ludzi uczestniczących w kursach Ardelli Nathanael oraz czytelników jej książki, Tańca Duszy, świadczą o niespotykanej na skalę światową skuteczności i atrakcyjności tego zjawiska. Książka jest zarówno uzupełnieniem spotkań z PanEuRytmią i jej wykładowcami, jak i wprowadzeniem do niej. Dzięki przejrzystym opisom ruchów tańca, podpieranych przepięknie ręcznie rysowanymi ilustracjami autorki, taniec ten staje się łatwo dostępny nawet dla osoby nie znającej zupełnie tematu, ale i też żadnego tańca! To prawdziwy Taniec Duszy, który jest ucztą nie tylko dla duszy, ale i ciała. PanEuRytmia to nie jest zwyczajny taniec – to sposób na życie! Życie, które stanie się dzięki tańcowi bardziej duchowe i otwarte na nowe doznania. Jeżeli masz potrzebę wyzwolenia duszy, ciała i umysłu oraz otwarcia się na świat, sięgnij bezzwłocznie po tą pozycję!
Okładka książki Magicy Boga

39,00 zł 28,42 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Cud filipińskich uzdrowicieli „Wierzę, że większość tak zwanych cudów, to nie są cuda w jakimkolwiek przyjmo w anym obecnie znaczeniu, ale po prostu przejaw działania niezagłuszalnych praw wszechświata, na wyższym poziomie istnienia i świa d omości, niż te, które znamy.” Ambrose Worral Łatwo jest odrzucić parapsychiczne operacje, uznając je za nic więcej niż zręczne triki. Ponieważ przeciwstawiają się współcześnie przyjętym prawom fizyki, biologii i logiki naukowej, muszą się w nich kryć jakieś magiczne sztuczki. Nie da się przeciąć skóry gołymi rękoma, wyciągnąć tkanek z wnętrza ciała, rozpryskując dookoła krew, a następnie zamknąć rany bez śladu po wykonanym zabiegu. To niemożliwe. A jednak z całą pewnością się zdarza. Ta książka, autorstwa Jaime'go T. Licauco, czołowego filipińskiego autorytetu w kwestiach zjawisk parapsychicznych i mistycyzmu Filipin, odpowiada w swobodnym i przejrzystym stylu między innymi na następujące pytania: 1. Kto był pierwszym filipińskim uzdrowicielem? 2. Kim są inni sławni uzdrowiciele duchowi i skąd czerpią swoje umiejętności? 3. Czy istnieje dowód autentyczności parapsychicznych operacji? 4. Jak ewoluuje oficjalne stanowisko władz i kręgów medy cznych w stosunku do praktyk uzdrowicielskich? Oprócz filipińskich uzdrowicieli duchowych, książka opowiada także o innych uzdrowicielach, praktykujących swoje własne, unikalne metody uzdrawiania, inne niż parapsychiczne opera c je. Dwóch z nich pochodzi spoza Filipin.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj