KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Verlag Dashofer

Opakowanie Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową

52,40 zł 38,75 zł


W poradniku zostały zawarte informacje, na czym polega przemoc domowa, jak się rozwija, jakie formy może przybierać, a także kogo można uznać za ofiarę przemocy, a kogo za sprawcę. Pozycja ta to także źródło fachowych wskazówek na temat sposobów wsparcia ofiar przemocy domowej od strony prawnej i instytucjonalnej. W publikacji: ? Wyjaśnienie czym jest przemoc domowa ? Wskazówki jak rozpoznać przemoc w rodzinie ? Praktyczne informacje na temat wsparcia ofiar od strony prawnej i instytucjonalnej Korzyści Dzięki publikacji zyskają Państwo: ? Wiedzę, czym jest przemoc domowa, jakie formy może przybierać ? Praktyczne wskazówki jak rozpoznać stosowanie przemocy w rodzinie ? Porady, jak można od strony prawnej oraz instytucjonalnej pomóc ofiarom ? Wiedzę, jakie prawa przysługują ofiarom i jakie zadania mają do spełnienia pracownicy socjalni
Okładka książki Kaizen dążenie do doskonałości

52,40 zł 37,70 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Tematyka W dzisiejszych czasach, kiedy to firmy nieustannie rywalizują ze sobą, nie ma miejsca dla organizacji słabych. Aby firmy mogły istnieć na rynku muszą ciągle doskonalić się, aby być lepszymi i sprawniej działającymi od konkurencji. Pomocna w poprawie wykonywanych przez firmę działań będzie z pewnością metoda KAIZEN. Dzięki niej możliwe jest ukierunkowanie nie tylko całego zespołu, ale także każdego pracownika na ciągłą poprawę realizowanych zadań. Publikacja opisuje od strony praktycznej, w jaki sposób można zastosować metodą KAIZEN we własnej organizacji, tak aby uzyskać zamierzony cel. Korzyści Dzięki publikacji zyskają Państwo: wiedzę, na czym polega metoda KAIZEN praktyczne wskazówki, w jaki sposób zastosować tę metodę informacje o zasad związanych z koncepcją KAIZEN przykłady zastosowania tej metody w różnych wiodących na rynku firmach Spis treści 1. KAIZEN – na czym to polega? 1.1 Porównanie modeli zarządzania: europejskiego i japońskiego 1.2 Innowacja a KAIZEN 1.3 Zastosowanie KAIZEN 2. Zasady związane z koncepcją KAIZEN 2.1 Zasady produktywności – „5S” 2.2 5 razy „Dlaczego” 2.3 Unikanie marnotrawstwa 2.4 Standaryzacja 2.5 Koła jakości 3. Przykłady zastosowania KAIZEN
Opakowanie Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych

52,40 zł 32,99 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

W poradniku tym znajdą Państwo omówienie nie tylko ogólnych zasad oraz wymogów wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ale także opis przepisów wykonawczych, określających zasady nabywania kwalifikacji zawodowych. Ponadto w publikacji została przedstawiona również ustawa o pracownikach samorządowych. W publikacji zostały zawarte informacje na temat: ? wymaganych umiejętności ? wykaz przedmiotów i minimalny wymiar zajęć dydaktycznych ? zakres i wymiar praktyk zawodowych ? zakres obowiązków pracownika socjalnego ? kto może prowadzić szkolenie w zakresie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny? ? stażu adaptacyjnego dla pracownika socjalnego z kraju trzeciego ? specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny Korzyści Dzięki publikacji zyskają Państwo: ? wiedzę jakie umiejętności powinien posiadać przyszły pracownik socjalny ? informacje na temat zakresu oraz wymiaru praktyk zawodowych ? odpowiedź, jakie studia pozwalają pełnić role pracownika socjalnego ? wskazówki, kto powinien przystąpić do stażu adaptacyjnego, a kto do testu umiejętności aby móc pełnić funkcję pracownika socjalnego ? wiedzę na temat specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ? omówienie od strony praktycznej ustawy o pracownikach samorządowych
Okładka książki Choroby zawodowe

61,95 zł 45,81 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Definicja choroby zawodowej jest została zdefiniowane w Kodeksie pracy. Jednakże Kodeks pracy i wydane na jego podstawie akty wykonawcze nie wyczerpują zagadnienia. Należy pamiętać, że temat chorób zawodowych reguluje także prawo ubezpieczeń społecznych czy Kodeks postępowania administracyjnego. Celem publikacji jest przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących chorób zawodowych, ich wzajemnych relacji. Korzyści Dzięki publikacji: - zrozumiesz akty prawne regulujące temat chorób zawodowych - zapoznasz się z orzecznictwem sądowym dotyczącym tej części medycyny pracy - otrzymasz najważniejsze zagadnienia dotyczące chorób zawodowych, zebrane i omówione w jednej publikacji
Okładka książki Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym

61,95 zł 44,57 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Publikacja przeznaczona jest dla lekarzy medycyny pracy. Jej celem jest przybliżenie zagadnień dotyczących zatrudniania i sprawowania opieki nad pracownikiem niepełnosprawnym. Dzięki zawartym w niej komentarzom do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, orzekania o niepełnosprawności i opiece nad pracownikiem niepełnosprawnym, łatwiej będzie zrozumieć problem niepełnosprawności i rozwiać wątpliwości z jakimi borykają się lekarze medycyny pracy. Ponadto, omówione najważniejsze orzeczenia sądowe dotyczące niepełnosprawnych pracowników, ułatwią podjęcie właściwych decyzji przy sprawowaniu opieki profilaktycznej.
Okładka książki Arteterapia

26,15 zł 19,34 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Arteterapia jest jedną z metod wykorzystujących techniki plastyczne w pracy z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania. Stosując tę metodę możemy zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych dziecka. Dlatego właśnie warto korzystać z arteterapii aby skutecznie zapobiegać zaburzonym zachowaniom u dzieci i młodzieży. Korzystając z naszego poradnika dowiesz się: Dlaczego warto wprowadzać elementy arteterapii do pracy z dziećmi i młodzieżą? W jaki sposób prowadzić zajęcia z arteterapii? Jakie zamierzone efekty może przynieść ta metoda pracy? Która z technik pracy jest najkorzystniejsza?
Opakowanie Ocena pracownika i firmy

60,30 zł 44,59 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Poradnik zawiera wyczerpujący zbiór gotowych formularzy niezbędnych do przeprowadzenia kompleksowej oceny nie tylko pracowników, ale i samej firmy. W publikacji znajdą Państwo między innymi: Kwestionariusz stylu zarządzania czasem Zeszyt okresowej oceny wyników pracy dla przełożonego i pracownika Kwestionariusz oceny stresu organizacyjnego Okresowa ocena specjalisty Formularz oceny postępów dla uczestnika szkolenia Ankieta do badania powodów odejścia pracownika z firmy
Opakowanie Agresja i przemoc u u młodzieży w szkole Poradnik nauczyciela i dyrektora

199,00 zł 145,27 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Poradnik nauczyciela i dyrektora zawiera: 1 Przewodnik 2 Co nowego? 3 Jak walczyć z agresją i przemocą w szkole? 4 Jak radzić sobie z trudnymi uczniami? 5 Jak zapobiegać i ograniczać skutki agresji w szkole? 6 Gdzie szukać pomocy? 7 Jak współpracować z rodzicami? 8 Jak radzić sobie z własnymi problemami? 9 Masz problemy - zapytaj eksperta!
Okładka książki Wybrane programy edukacji zdrowotnej w pediatrii

72,45 zł 53,58 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Poradnika zawiera gotowe programy edukacji zdrowotnej, które mogą być zastosowane w opiece nad dzieckiem zdrowym, z wybranymi chorobami przewlekłymi i wybranymi chorobami ostrymi. Publikacja stanowi niezastąpioną pomoc dla zespołu terapeutycznego przygotowującego dziecko i jego rodziców do samodzielnego funkcjonowania z chorobą. Gwarancją najwyższej jakości jest patronat merytoryczny Krajowego Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego! Dzięki gotowym narzędziom kompleksowo przygotujesz dziecko i rodziców do samodzielnego funkcjonowania z chorobą. Spełnisz nowe wymogi akredytacyjne dla szpitali i poprowadzisz programy edukacji zdrowotnej odpowiednio do potrzeb zdrowotnych pacjentów. Będziesz mieć zawsze pod ręką materiały edukacyjne dla swoich pacjentów, mając pewność, że o niczym nie zapomną. Zagwarantujesz najwyższą jakość opieki nad chorym dzieckiem bez tracenia czasu na pisanie programów edukacyjnych i przygotowywania notatek dla pacjentów.
Okładka książki Praca socjalna w środowisku lokalnym

72,45 zł 53,58 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Tematyka: Praca socjalna ? cele i zadania nowoczesnej pracy socjalnej Metody pracy socjalnej w środowisku lokalnym Diagnozowanie środowiska Organizowanie społeczności lokalnej Komunikacja społeczna Planowanie działań Formy i techniki pracy ze społecznością lokalną Aktywizacja i edukowanie społeczności lokalnej bezrobotnych, ludzi starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży Integracja osób wykluczonych społecznie Działalność informacyjna i poradnictwo Pomoc i samopomoc Praca metodą projektów socjalnych Organizowanie grup samopomocy Tworzenie klubów i świetlic środowiskowych rganizowanie czasu wolnego Wolontariat Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Profilaktyka w społeczności lokalnej Korzyści: - dzięki naszej publikacji: poznasz metody aktywizacji społeczności lokalnych otrzymasz informacje na temat modeli pracy socjalnej w środowisku lokalnym otrzymasz przykładowe projekty edukacyjne i aktywizacji poszczególnych grup lokalnych możesz skorzystać z licznych przykładów projektów
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj