KATEGORIE [rozwiń]

Udalska Eleonora

Okładka książki O dramacie Tom 2

80,00 zł 71,16 zł


Niniejszy tom O dramacie, z podtytułem Od Hugo do Witkiewicza, opracowany w pierwszej wersji równolegle z tomem O dramacie. Od Arystotelesa do Goethego (PWN, 1989, wyd. drugie, Wydawnictwo „Śląsk”, 2001), ma te same co on cele i zasady edytorskie. Prezentuje teorie dramatu powstałe w różnych krajach europejskich w wiekach XIX i XX. (...) W XIX i XX stuleciu, podobnie jak w wiekach poprzednich, dramatem zajmowali się nadal współcześni filozofowie i dramatopisarze, uczeni oraz krytycy. Z różnych punktów widzenia formułowali poglądy dotyczące istoty sztuki dramatycznej i poszukiwali dróg do określenia jej funkcji społecznej, narodowej i artystycznej. Rozważania te wniosły cenne spostrzeżenia oraz uwagi o dramacie, nie zawsze jednak tworzyły jednolite jego teorie. /Ze Wstępu/ Spis treści Przedmowa do drugiego wydania Nota edytorska R o z d z i a ł I NIEMCY I AUSTRIA Wstęp 25 August Wilhelm Schlegel O dialogu dramatycznym O dramatyczności i teatralności Ludwig Tieck Traktowanie cudowności przez Szekspira Friedrich Wilhelm Joseph Schelling O tragedii (...) ANGLIA I IRLANDIA Wstęp Samuel Taylor Coleridge Dramat grecki Rozwoj dramatu Ogolnie o dramacie i gustach publiczności O cechach dramatow Szekspira William Hazlitt O komedii nowoczesnej George Meredith Pojęcie komedii i rola komizmu Oscar Wilde Przedmowa do „Portretu Doriana Gray’a” (...) FRANCJA Wstęp Madame de Staël O literaturze rozpatrywanej w związkach z instytucjami społecznymi O Niemczech Benjamin Constant Kilka refleksji o tragedii Wallenstein i o teatrze niemieckim Stendhal Racine i Szekspir Victor Hugo Przedmowa do dramatu Cromwell Przedmowa do „Marii Tudor” (...) WŁOCHY Wstęp Ermes Visconti Dialog o jedności miejsca i czasu w dramacie Alessandro Manzoni List do Pana C... O jedności czasu i miejsca w tragedii Luigi Capuana Paolo Ferrari Achille Torelli (...) HISZPANIA Wstęp Mariano José de Larra Dwa słowa O przekładach Manuel Tamayo y Baus Prawda jako źrodło piękna w literaturze dramatycznej Benito Pérez Galdós Wstęp do „Skazanych” Wstęp do „Duszy i życia” Jacinto Benavente Tworzywo dzieła dramatycznego
Okładka książki O dramacie Tom 1

85,00 zł 75,61 zł


Książka ta nie jest historią wyłącznie poetyki ani historią wyłącznie teorii dramatu. Jest przewodnikiem po dziejach rozważań teoretycznych dotyczących dramatu od Arystotelesa do Goethego. Przygotowana wysiłkiem zbiorowym, stanowi pierwszy tom źródeł do historii teorii dramatycznych z bogatym komentarzem historycznym, literackim i teatralnym oraz prezentacją autorów i ich podstawowych wypowiedzi o charakterze teoretycznego uogólnienia. (...) Tom umownie określający zakres czasowy Od Arystotelesa do Goethego obejmuje i rozpoznaje rozległą przestrzeń kulturową. Proponowana przez nas periodyzacja dziejów teoretycznych rozważań o dramacie pokrywa się z przyjętą i stosowaną w historii kultury. Ma ona charakter jedynie formalny. Chcieliśmy uniknąć kategorii prądu i nurtu w dziejach teorii, choć niekiedy te kategorie pojawiały się jako niezbędne. Zgromadzony materiał został opracowany w dwóch częściach, Starożytność i średniowiecze oraz Czasy nowożytne. Od XVI do początków XIX wieku. Każdą z części podzielono na rozdziały. W części pierwszej są to: Grecja i Rzym, Starożytne Indie, Antyk chrześcijański i wczesne średniowiecze oraz Dojrzałe i późne średniowiecze. W części drugiej mieszczą się rozdziały: Włochy (wiek XVI, XVII i XVIII), Francja (wiek XVI, XVII i XVIII), Hiszpania (wiek XVI, XVII i XVIII), Anglia (wiek XVI, XVII i XVIII), Niemcy (wiek XVII, XVIII i początek XIX); Polska (wiek XVII, XVIII i początek XIX). /Ze Wstępu/ Spis treści Przedmowa Nota edytorska C z ę ś ć p i e r w s z a Starożytność i średniowiecze R o z d z i a ł I GRECJA I RZYM Wstęp Bibliografia Arystoteles Poetyka Quintus Horatius Flaccus Sztuka poetycka Euanthius Dramat, czyli o komedii Donatus O komedii Diomedes O tragedii i komedii Platonios Rożnice między gatunkami komedii Rożnice stylow (...) ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI ŚREDNIOWIECZNE Hraban Maur O Wszechświecie Salomon Glosy Salomona Papias Źrodłowe podstawy wiedzy (...) INSTRUKCJE DRAMATU RELIGIJNEGO Św. Ethelwold Prawidłowa jednomyślność zakonna Jak należy odprawiać „Visitatio” Honoriusz z Autun Klejnot duszy (...) C z ę ś ć d r u g a Czasy nowożytne od XVI do początków XIX wieku R o z d z i a ł I WŁOCHY Wstęp Bibliografia Francesco Robortello Wyłożenie wszystkiego, co się tyczy sztuki komedii Giambattista Giraldi Cinzio Rozprawa, czyli list do Giulia Ponzio Ponzoniego o układaniu komedii i tragedii Giulio Cesare Scaliger Poetyka w siedmiu księgach (...) HISZPANIA Wstęp Bibliografia Bartolomé de Torres Naharro Wstęp do „Propalladia” Miguel de Cervantes Saavedra Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manchy Rozważania o komedii Juan de la Cueva Wzor poetycki (...) POLSKA Wstęp Bibliografia Maciej Kazimierz Sarbiewski Księga IX. O tragedii i komedii, czyli Seneka i Terencjusz Wacław Rzewuski O nauce wierszopiskiej Ignacy Krasicki O regułach sztuki dramatycznej Adam Kazimierz Czartoryski Przedmowa do „Panny na wydaniu” (...) Indeks nazwisk Indeks tytułów
Okładka książki O dramacie Tom 3

55,00 zł 50,02 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Trzeci tom O dramacie. Od Sartre’a do Mrożka. Poetyki, Manifesty. Komentarze, przygotowany – podobnie jak dwa poprzednie tomy – wysiłkiem zbiorowym, wyrasta z idei trzytomowej edycji książki O dramacie. Poetyki. Manifesty. Komentarze. Choć należy do tej samej całości, mającej za zadanie udostępnienie – w możliwie obfitym wyborze – pism o charakterze teoretycznym, związanych z dramatem i ich opisanie w ujęciu historycznym, różni się swym zakresem od wcześniej opublikowanych tomów. Ogranicza się do przedstawienia opinii o dramacie reprezentantów współczesnej dramaturgii europejskiej. Współczesność – pojęcie nieostre i wieloznaczne – jest tu rozumiana jako rzeczywistość po drugiej wojnie światowej. W latach 50. XX wieku niewielka grupa pisarzy w powiązaniu z twórcami teatralnymi we Francji dokonała przełomu w estetyce teatru i dramatu. Otworzyła dla teorii nowe pola poszukiwań w pogranicznych źródłach teatru i dramatu, jak rytuał, obrzęd, kulturowy performans. Proces ten w różnym natężeniu przebiegał i nadal przebiega w wielu krajach europejskich. Burzy tradycyjne zasady estetyczne dramatu i poszukuje skutecznych środków jego oddziaływania w teatralnej praktyce. Pojawiają się wciąż nowe zjawiska w sztuce i równocześnie przyrasta wiedza o artystycznych kontekstach kształtującej się teorii. Opinia związana z dramatem zmienia się w swej formie i charakterze. Nie wywodzi się już tylko z modelu sceny pudełkowej, lecz szeroko pojętych zdarzeń i manifestacji kulturowych. /Ze Wstępu/ Spis treści Przedmowa do drugiego wydania Nota edytorska R o z d z i a ł I FRANCJA Wstęp Jean-Paul Sartre Ku teatrowi sytuacji Michel de Ghelderode Rozmowy ostendyjskie Eugene Ionesco Doświadczenie teatralne Samuel Beckett Becket o sobie (...) ANGLIA Wstęp Terence Rattigan Postacie tworzą dramat Christopher Fry Dlaczego piszę wierszem John Osborne Nazywają to krykietem To okropne muzeum (...) NIEMCY, AUSTRIA I SZWAJCARIA Wstęp Friedrich Dürrenmatt Problemy teatru Tankred Dorst Scena jest miejscem absolutnym Peter Handke Uwagi do moich sztuk mowionych Manifest O „Publiczności zwymyślanej Max Frisch Autor i teatr (...) WŁOCHY Wstęp Pier Paolo Pasolini Manifest o nowy teatr Giovanni Testori Trzewia teatru (...) HISZPANIA Wstęp Antonio Buero Vallejo Neorealizm i teatr Tragizm O tragedii Alfonso Sastre Spotkanie z realizmem Noty autora (...) SZWECJA Wstęp Stig Dagerman Repliki wejściowe Katarina Frostenson Wywiad z Katariną Frostenson Ingmar Bergman Monolog (...) ROSJA Wstęp Mikołaj Erdman Intermedia do wodewilu D. Leńskiego Lew Guryczyn Siniczkin Wsiewołod Wiszniewski O tragedii Leonid Leonow O teatrze przyszłości (...) POLSKA Wstęp Andrzej Trzebiński Z laboratorium dramatu Jerzy Szaniawski Dwa teatry Witold Gombrowicz Ślub. Idea dramatu Tadeusz Różewicz Akt przerywany Przyrost naturalny (...) CZECHY Wstęp Milan Kundera Posłowie do dramatu Klucze Ivan Vyskočil Kości Małe gry Vaclav Havel Listy do Olgi Zaoczne przesłuchanie (...) SŁOWACJA Wstęp Július Barč-Ivan Spotkanie Pisarz o sobie Peter Karvaš Nowe miejsce dramatu w literaturze i w społeczeństwie
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj