KATEGORIE [rozwiń]

Stanisław Biel

Okładka książki Ćwiczenia duchowe w życiu codziennym

35,90 zł 19,97 zł


Spójrz na swoje życie oczami BogaW codziennym zgiełku trudno nam zatrzymać się, popatrzeć spokojnie na otaczającą rzeczywistość i docenić ją. Trwanie w bliskości z Jezusem pomaga jednak przyjąć Bożą perspektywę, a dzięki temu dostrzec, że nasze życie jest wyjątkowe. Jak to osiągnąć?Jednym z niezawodnych sposobów na to, aby wypełnić życie nadzieją, jest medytacja biblijna. Lektura Pisma Świętego przybliża nas do Chrystusa, oświetla życiową drogę i sprawia, że nasze serce staje się pełne pokoju.Autor książki, uznany i doświadczony rekolekcjonista, pokazuje, jak możemy nawiązać przyjacielską relację z Panem Bogiem i zaspokoić potrzebę duchowego rozwoju. Korzystając ze swojego doświadczenia, proponuje ponad 70 medytacji i kontemplacji opartych na metodzie św. Ignacego Loyoli.Stanisław Biel SJ (ur. 1961) - rekolekcjonista i kierownik duchowy, udziela Ćwiczeń duchowych w Częstochowie, wcześniej pełnił funkcję dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Zakopanem. Autor licznych książek i artykułów z dziedziny duchowości.
Okładka książki Kobiety. Między miłością a zdradą

34,91 zł 20,23 zł


Gdy mężczyźni zawodzą, Bóg powołuje kobiety. Medytacje oparte są na losach najważniejszych kobiet ze Starego Testamentu. Są to żony, matki, córki czy kochanki. Jedne lśnią przykładem wierności i poświęcenia, inne knują misterne intrygi. Niektóre zajmują też wysoką pozycję w świecie mężczyzn, a zdarza się, że stają się ich ofiarami. Niemniej jednak Bóg realizuje własne zamysły w tej chwili na tych krętych ludzkich drogachMedytacje biblijne Kobieta, niezmiennie od wieków, pozostaje bohaterką wielu dzieł literackich pisanych przez mężczyzn. Fascynacja „płcią piękną" wydaje się zrozumiała i uzasadniona. Odkrywanie tajemnicy kobiety prowadzi bowiem nieuchronnie do wyrażenia wdzięczność Stwórcy za wspaniałość Jego dzieła. Nie dziwi więc powiedzenie, że „kobiety są boskie", bo są obrazem samego Boga. Historia mężczyzny nieodłącznie związana jest z obecnością kobiet. Świat Biblii jest jednak głównie światem mężczyzn. Autorzy ksiąg starotestamentowych, ukazując życie największych postaci, koncentrują się najczęściej na mężczyznach. Patriarchowie, przywódcy ludu, najwięksi prorocy byli mężami Bożymi. Obecność kobiet, chociaż może bardziej dyskretna, również stanowi jednak wspaniały materiał badawczy do analizy roli kobiet w zamyśle Stwórcy i w historii zbawienia. Stary Testament sytuuje kobiety w bardzo różnych kontekstach. Występują one w roli matek, żon, córek czy kochanek. Przyczyniają się zarówno do wywyższenia mężczyzn, jak i do ich upadku. Są przykładem wierności i poświęcenia lub też snują misternie swoje intrygi i manipulują. Zajmują wysoką pozycję w świecie mężczyzn, ale też stają się ofiarami ich „samczego" postępowania. Niektóre stały się symbolem, a ich imiona wspomina się przy różnych okazjach, inne zaś pozostają ciągle bezimienne, jakby na marginesie. W wielu wypadkach postawa starotestamentowych kobiet wpływa na zmianę biegu wydarzeń. Ich przebiegłość i pomysłowość prowadzi do realizacji Bożego planu, chociaż zdarza się, że stosowane przez nie metody możemy uznać za niezbyt stosowne czy chwalebne. Bóg prowadzi nieustannie swoje dzieło zbawienia i potrzebuje do jego realizacji ludzi odważnych, gotowych do współpracy z Nim. Gdy z różnych powodów zawodzą mężczyźni, Bóg powołuje kobiety, by ratowały sytuację, rozsławiając w ten sposób bohaterstwo i mądrość płci pięknej. Kobiety - między miłością a zdradą to zbiór medytacji biblijnych opartych na historii najważniejszych kobiet starotestamentowych. Postaci są ukazane w porządku chronologicznym. Poświęcone im opowieści uwzględniają szerszy kontekst rodzinny czy plemienny, jednak konieczne będzie sięgnięcie do Biblii w celu całościowego odczytania zawartego w niej przesłania. Zamiarem autorów nie było osądzanie poszczególnych czynów i postaw prezentowanych kobiet ani propagowanie męskiego punktu widzenia. Książka stanowi raczej zachętę do odkrywania tajemnicy kobiety w różnych jej wymiarach oraz do odczytywania swojego życia w świetle opisywanych wydarzeń. Z tego punktu widzenia jest to książka o kobietach, przeznaczona zwłaszcza dla kobiet, ale może okazać się również bardzo pożyteczna dla mężczyzn. Mamy przy tym nadzieję, że przybliży ona Czytelnikom niektóre mniej znane postaci i stanie się lekturą prowadzącą do refleksji nad obrazem kobiety, boskiej tajemnicy. Autorzy – wstęp do książkiKobiety między miłością a zdradą Spis Treści WSTĘP LEWA 2. SARA 3.ŻONAICÓRKILOTA 4. REBEKA 5. RACHELA 6. TAMAR 7. MIRIAM 8. RACHAB 9. DEBORA 10. DALILA 11. RUT 12. ANNA 13. ABIGAIL 14. BATSZEBA 15. TAMAR, SIOSTRA ABSALOMA 16. IZEBEL 17.WDOWAZSAREPTY 18. SARA, ŻONA TOBIASZA 19. JUDYTA 20. ESTERA 21. ZUZANN A 22. SZULAMITKA BIBLIOGRAFIA
Okładka książki RÓWNOWAGA DUCHOWA JAK ODNALEŹĆ WEWNĘTRZNY POKÓJ WYD. 2

27,90 zł 15,53 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Droga do wewnętrznej harmonii jest w zasięgu każdego Życie duchowe można porównać do układanki tworzącej spójny obraz. Gdybyśmy próbowali uzupełnić ją elementem pochodzącym z innego zestawu – obraz utraciłby sens i różniłby się od wzoru znajdującego się na pudełku. Tak dzieje się wtedy, kiedy w naszej codzienności pojawia się grzech. Pogłębiające się wady sprawiają, że tracimy równowagę duchową. W konsekwencji prowadzi to do chaosu w życiu wewnętrznym. Ojciec Stanisław Biel, przywołując fragmenty ksiąg biblijnych oraz dzieła psychologów, szczegółowo opisuje okoliczności, w których mierzymy się z brakiem równowagi duchowej. Ukazuje również rozmaite drogi wyjścia, jakimi możemy podążyć, aby odzyskać stabilizację. Stanisław Biel SJ (ur. 1961) – rekolekcjonista i kierownik duchowy, udziela Ćwiczeń duchowych w Częstochowie, wcześniej pełnił funkcję dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Zakopanem. Autor licznych książek i artykułów z dziedziny duchowości. Wydanie pierwsze ukazało się z tytułem Równowaga duchowa. Wokół siedmiu grzechów głównych.
Okładka książki WĘDRUJĄCA MODLITWA DROGA ABRAHAMA

26,90 zł 14,79 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

ABRAHAM – WĘDROWIEC, KTÓRY DAŁ SIĘ PROWADZIĆ BOGU Wędrująca modlitwa opowiada o tęsknocie, dążeniu do spełnienia, radzeniu sobie z kryzysami i osiąganiu duchowej dojrzałości. Głównym bohaterem tej książki jest Abraham. Jego postać kojarzy się przede wszystkim z historią o ofiarowaniu Izaaka i z bezgranicznym posłuszeństwem okazanym Bogu w tej skrajnie trudnej sytuacji. Autor pokazuje jednak, że w biografii wielkiego patriarchy było o wiele więcej momentów, które mogą być dla nas inspirujące. Dzięki pytaniom umieszczonym na końcu każdego rozdziału czytelnik może lepiej zrozumieć siebie, swoje prawdziwe potrzeby i otaczającą go rzeczywistość. Stanisław Biel SJ – rekolekcjonista i kierownik duchowy, udziela Ćwiczeń duchowych w Częstochowie, wcześniej pełnił funkcję dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Zakopanem. Autor książek i artykułów z dziedziny duchowości.
Okładka książki Mężczyźni

29,90 zł 17,30 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Józef, Jan Chrzciciel, Tomasz, Setnik, paralityk, głuchoniemy, Bartymeusz, bogaty młodzieniec, Szczepan, Barnaba… To między innymi tym postaciom Nowego Testamentu poświęcone są medytacje biblijne zawarte w książce. Różne są ich dzieje, łączy spotkanie z Jezusem, który uzdrowił ich rany, nadał sens życiu i pokazał, jak autentycznie kochać. I choć bohaterowi ci żyli dwa tysiące lat temu, w ich doświadczeniach mogą odnaleźć się także mężczyźni współcześni. Książka nie jest jednak adresowana wyłącznie do mężczyzn, którzy dzięki nowotestamentowym historiom mężczyzn mogą odkrywać własną tożsamość i uczyć się budowania prawdziwych relacji. Podjęta tu problematyka, biblijne treści oraz pytania do refleksji i modlitwy pomogą także kobietom, które mają szansę zbliżyć się do męskiego świata emocji, intelektu i ducha. Wszyscy natomiast dzięki lekturze książki mogą bardziej poznawać Jezusa, a w Nim siebie.
Okładka książki Gdzie jest Bóg w zagubionym świecie?

16,00 zł 10,35 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Podejmując tematy obrazu Boga i świata, poszukując śladów i znaków Boga w zagubionym świecie oraz wskazując niektóre elementy życia z Bogiem dziś, nie mam aspiracji, aby w sposób wyczerpujący odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule książki. Zresztą nie jest to możliwe. Pragnę natomiast podzielić się osobistymi przemyśleniami, wzbogaconymi o doświadczenie i świadectwa osób, które spotkałem w moim życiu oraz refleksją innych, która jest mi szczególnie bliska. Moim głębokim pragnieniem jest, by ta książka zaprowadziła wszystkich drogich Czytelników na drogę nadziei. Wierzę, jestem przekonany i mam głęboką nadzieję, że zagubiony świat w końcu znajdzie drogę do swojej pierwotnej harmonii; odnowiona ziemia objawi chwałę Boga, stanie się na nowo miejscem sprawiedliwości i pokoju, a zagubiony człowiek zaspokoi swoją najgłębszą tęsknotę - za miłością i Bogiem. Jednak każdy z nas stanowi cząstkę zagubionego świata. I od każdego z nas zależy, na ile ten świat będzie zmierzał ku swej pełni, ku miłości i Bogu. Autor
Okładka książki Miłość w dziesięciu słowach

24,90 zł 14,95 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Pierwsze jest: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. (Mk 12, 29-30) Książka zawiera pogłębione wyjaśnienie wszystkich dziesięciu przykazań oraz konkretne wskazówki, jak nimi żyć na co dzień. Przytacza najczęstsze sposoby ich przekraczania, czyli grzechy, z którymi się zmagamy. Jednocześnie niesie przestrogę przed złudnym mniemaniem, że przykazania to przeszkoda na drodze do szczęścia i wolności. Dzięki wyjaśnieniom z Katechizmu Kościoła Katolickiego, cytatom ludzi Kościoła oraz doświadczeniu autora książka prezentuje szerokie spojrzenie na dziesięć Bożych słów skierowanych do nas. Ojciec Stanisław Biel pokazuje, że Dekalog to nie tylko zbiór przykazań, które trzeba zachowywać, ale przede wszystkim wyraz miłości Boga do człowieka. To w nich Bóg wskazał nam drogę do radości i prawdziwego szczęścia. Mimo to człowiek wielokrotnie nie potrafi lub nie chce tej Miłości przyjąć. Wówczas odwraca się od Boga. Aby tak się nie stało, trzeba pamiętać, że najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości.
Okładka książki Aniołowie. Medytacje biblijne

22,90 zł 14,87 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Aniołowie istnieją. Przede wszystkim w świecie duchowym. Są też konkretnymi osobami. Problem w tym, że czasem o tym zapominamy… Książka Stanisława Biela, to zaproszenie w podróż z aniołami. Wraz z autorem przypominamy sobie o ich funkcjonowaniu i roli na kartach Pisma Świętego. Ale, co najważniejsze, przekonujemy się także, że aniołowie zawsze są gotowi, by nas wspomagać i nam służyć. Aniołowie to nie tylko przewodnik i kompendium po świecie istot niebieskich, ale także podręcznik do głębszej medytacji.
Okładka książki Równowaga duchowa

19,90 zł 11,68 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Średniowieczni pielgrzymi ormiańscy rozpoczynali pobyt w Jerozolimie od trzydniowego przygotowania do spowiedzi. Następnie uczestniczyli w "siedmiu boskich liturgiach", aby siedem grzechów głównych stopniowo zwyciężały cnoty: pychę - pokora chciwość - wolność wewnętrzna nieczystość - miłość zazdrość - wdzięczność brak umiaru - asceza gniew - umiejętność wyrażania uczuć lenistwo - służba. Książce Równowaga duchowa przyświeca podobny cel. Proponowana refleksja, medytacja i modlitwa ma pomóc na drodze do Boga. Grzechy zostają przeciwstawione zaletom, albo raczej kierunkom, w które powinna zmierzać osobista praca duchowa. Autor sięgnął do tekstów Pisma Świętego, klasycznych i współczesnych psychologów oraz osobistych doświadczeń. Powstała książka będzie nieocenioną pomocą dla osób poszukujących wewnętrznego spokoju, równowagi duchowej oraz miłości jako sensu ludzkiego życia.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj