KATEGORIE [rozwiń]

Siergiej Łazariew

Okładka książki 40 pytań o duszę, los i zdrowie

35,00 zł 32,90 zł


Moje książki zawierają dosyć zaskakujące informacje, które nie są tak łatwe do zrozumienia. W swoich książkach staram się maksymalnie uprościć i skondensować informacje – czasem precyzując, czasem powtarzając, czasem rozpatrując sytuację z różnych stron. W tej książce, odpowiadając na listy Czytelników, starałem się łączyć wiedzę o prawach wszechświata, najbardziej ogólne informacje – z indywidualnym podejściem do każdej osoby. Komunikacja z Czytelnikami często daje realne rezultaty, czasem zupełnie niespodziewane. Kiedy u człowieka i jego dzieci zmienia się charakter i los, to jest to dla mnie wielka radość. Chciałbym podzielić się tą radością z Czytelnikami i mam nadzieję, że ta książka pomoże wielu w rozwoju i poznaniu świata, w zmianie charakteru, polepszeniu losu, przezwyciężeniu chorób i innych problemów. „Miłość w duszy jest wewnętrzną akceptacją tego, co się wydarzyło i dzieje; jest to wolność, niezależność od świadomości i od przyszłości; jest to hojność, nieobraźliwość, niepamiętliwość; jest to humor i nieprzywiązanie; to rozumienie i troska o innych, ale także dbanie o siebie”. „Wdzięczność jest jedną z form miłości. Im częściej dziękujemy, tym częściej w naszej duszy zapala się miłość”.
Okładka książki Oblicza pychy

30,90 zł


Siergiej Łazariew od wielu lat zajmuje się problemem pychy. Wykłady i seminaria na ten temat zapoczątkowały nowy etap jego badań i stały się jednymi z najbardziej pożądanych materiałów. Na ich podstawie oraz na podstawie listów od Czytelników i odpowiedzi na nie powstała ta książka. Dzięki niej będziemy mogli zobaczyć, jak różnorodna jest pycha, jak wiele ma twarzy, w jaki sposób niezauważalnie tracimy miłość i dążymy do fałszywych celów. Dowiemy się, pod jakimi maskami może się ukrywać pycha, czym różni się od dumy, dlaczego tak ważne jest kochanie siebie, jak duchowość może prowadzić do pychy. Na stronach książki Autor dzieli się z nami swoim doświadczeniem na temat tego, jak należy pracować nad sobą, nad przezwyciężeniem pychy. Gdy to zrozumiemy, łatwiej będzie nam poczuć swoje prawdziwe Ja, nauczyć się oddzielać to, co najważniejsze od tego, co drugorzędne, dostrzec główny cel swojego życia i przeżywać każdy dzień z uczuciem miłości w duszy. Z wielką radością przedstawiamy nową książkę „Oblicza pychy” i życzymy przyjemnej lektury!
Okładka książki Tajemnice rodzinnego szczęścia

45,00 zł 31,90 zł


Jak osiągnąć harmonię w relacjach, jak nauczyć się rozumieć i akceptować siebie nawzajem? Czym jest rodzina? Dlaczego rodziny się rozpadają? Jak stworzyć i zachować rodzinę? Jakie wewnętrzne nastawienia uniemożliwiają szczęście rodzinne?   Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdują się w nowej książce S. Łazariewa. Zostały w niej zgromadzone kluczowe informacje, które w istocie rzeczy są instrukcją stworzenia harmonijnych relacji rodzinnych. Dla jasności i lepszego zrozumienia książka zawiera realne sytuacje i problemy z życia różnych ludzi, a także, oczywiście, sposoby ich rozwiązania. Życzymy przyjemnej lektury i osiągnięcia harmonii w duszy!
Okładka książki Zdrowie człowieka

30,90 zł 29,90 zł


Obecnie przed ludzkością stoi bardzo poważne zadanie – nauczenie się nowego sposobu myślenia. Przetrwanie cywilizacji zależy od wielu czynników. Aby ludzkość miała przyszłość, trzeba rozwiązać problemy polityczne, gospodarcze, ekologiczne i moralne. Jednak bez rozwiązania problemów moralnych nie da się rozwiązać pozostałych, ponieważ u podstaw ich wszystkich leży nasz sposób myślenia. Jeśli człowiek ma myślenie niewolnika, dzikusa, bałwochwalcy, to żadne rozwiązania polityczne, gospodarcze czy ekologiczne nie przyniosą mu szczęścia. Przyzwyczailiśmy się kojarzyć rozwój ludzkości z osiągnięciami i możliwościami naukowo-technicznymi, z rozwojem intelektu i zdolności. Jednak u podstaw wszelkiego rozwoju leży to, co nazywamy naszą duszą, uczuciami, to, co jest związane z wiarą i moralnością. Gwarancją rozwoju i przetrwania jest połączenie dwóch przeciwieństw – myślenia naukowego i religijnego – w jeden światopogląd. Dzięki temu cywilizacja może wznieść się na nowy poziom i poszerzyć horyzonty swojego rozwoju. W tej książce zawarte są informacje o tym, w jaki sposób nauka i religia, zamiast przeciwstawiać się sobie nawzajem, mogą współpracować, pomagając ludziom osiągnąć pomyślność, zdrowie i prawdziwe szczęście.
Okładka książki Uzdrowienie duszy

35,00 zł 32,90 zł


Za co mnie to spotyka? Co teraz robić? Dlaczego pojawia się choroba? Jak się nie obrażać? Jak zostać człowiekiem kochającym i szczęśliwym? Jak pracować nad sobą każdego dnia? Nowa książka S. Łazariewa „Uzdrowienie duszy” napisana w 2017 roku pomaga odpowiedzieć na te i wiele innych pytań oraz pokazuje, jak znaleźć wyjście z każdej trudnej sytuacji, uczy jak dostrzec prawdziwe przyczyny chorób i zbudować prawidłowy system priorytetów, dzięki któremu możemy osiągnąć pomyślność i harmonię. Książka zawiera listy Czytelników, którzy dzielą się swoim doświadczeniem przezwyciężenia wielu ciężkich chorób, uraz do rodziców i ciągłego osądzania ludzi. Dzięki tej wiedzy możemy otworzyć dla siebie nowe możliwości rozwiązywania swoich problemów i zapoczątkować prawdziwe zmiany siebie i swojego życia na lepsze. „Każdego dnia powinniśmy się stawać troszkę hojniejsi, odważniejsi, bardziej dobroduszni i niezależni, coraz lepiej rozumieć otaczających nas ludzi, troszczyć się o nich, mówić im komplementy, nie zakopywać swojej energii w ziemi, a ją realizować – właśnie to jest codzienna praca nad sobą”. S.Łazariew
Okładka książki Człowiek przyszłości, Wychowywanie rodziców cz. 2

35,00 zł 31,90 zł


W swoim pragnieniu, by pomóc ludziom, opieram się na doświadczeniu ostatnich dwudziestu lat badań. Piszę książki po to, aby ludzie lepiej mnie rozumieli. Książkę „Wychowanie rodziców” zamierzałem napisać jako podręcznik z precyzyjnymi zaleceniami, jednak w trakcie pracy okazało się, że wykonanie tego jest prawie niemożliwe. Jeśli człowiek nie rozumie głównych prawd, to jakiekolwiek rytuały, sposoby, techniki mogą jedynie oddalić go od prawidłowego rozumienia świata. Czytając moje książki, niektórzy chcą znaleźć w nich tylko jedno: jaką modlitwę odmówić i co zrobić, aby wyzdrowieć. Głównym celem jest dla nich wyzdrowienie. Natomiast wielu z nich zapomina o tym, że właśnie teraz, w tej chwili trzeba zaczynać się zmieniać, że trzeba nauczyć się kochać i odczuwać wolę Stwórcy we wszystkim, co się dzieje. Jeśli w duszy nie ma miłości, to nie będzie zdrowia i pomyślności. Zmieniać się i wychowywać siebie jest nieprawdopodobnie trudno. Ale innej drogi po prostu nie ma.
Okładka książki Człowiek przyszłości Wychowanie rodziców cz. 1

35,00 zł 31,90 zł


Człowiek przyszłości. Wychowanie rodziców. Część 1 Jak prawidłowo wychować dzieci? Psychologowie stwierdzili, że dziecko w pierwszej kolejności naśladuje wewnętrzny stan rodziców, a dopiero potem ich zachowanie i na końcu – słowa. Człowiek z harmonijnym wewnętrznym stanem już prawidłowo wychowuje swoje dzieci. Dziecko można karać, można ograniczać, ale przy tym zawsze trzeba kochać i popierać. Prawidłowy system celów pozwala kierować energię w prawidłowym kierunku i działa lepiej od wszelkich zakazów i ograniczeń. Wychowanie dzieci zaczyna się od wychowania rodziców. Jak osiągnąć harmonijny stan, jak prawidłowo odnosić się do dzieci – o tym opowiadają książki z tej serii.  *********** W tej książce tyle uwagi poświęcono duchowemu stanowi rodziców dlatego, że głównym czynnikiem wychowania dzieci jest kierunek, w którym podążają ich rodzice, cele, do których zmierzają oraz sens życia, który wyznają. Dla dziecka jest to najważniejsze. Jest jeszcze jeden ważny czynnik – to, jak rodzice zachowują się, jak odnoszą się do siebie nawzajem. I ostatnia rzecz – to życiowe doświadczenie rodziców i innych przodków, ich rodowód emocjonalny i postępowanie. To, co zazwyczaj nazywamy wychowaniem dzieci, czyli rady, morały, kształtowanie przyzwyczajeń, z mojego punktu widzenia stanowi jedynie 5-10% wpływu na nich. Wszystko pozostałe jest uwarunkowane wewnętrznym stanem i zachowaniem rodziców. Najważniejsze doświadczenie dziecko zdobywa na poziomie uczuć, w podświadomości. Dlatego nie spieszyłem się z przejściem do praktycznych porad, bo przecież każda praktyka bazuje na fundamencie teorii i aby do niej przejść, trzeba bardzo dobrze przyswoić tę teorię.    
Okładka książki Człowiek przyszłości

35,00 zł 32,90 zł


Człowiek przyszłości. Pierwszy krok w przyszłość  Przedstawiamy pierwszą książkę z serii „Człowiek przyszłości”. Jaki ma być człowiek przyszłości? Jakie cechy powinien posiadać oraz jak odnosić się do świata i samego siebie? W tej książce znajdziecie praktyczne rady, prawdziwe historie z życia, odpowiedzi na pytania Czytelników i wiele innych, ważnych informacji obejmujących wszystkie poziomy ludzkiego życia. Aby być zdrowym fizycznie i duchowo, trzeba mieć prawidłowe wyobrażenie o otaczającym świecie i jego prawach. Informacja o tym jest zaszyfrowana w świętych księgach. Autor prostym i zrozumiałym językiem wyjaśnia, na czym polega istota różnych systemów religijnych, do czego sprowadzają się główne prawa wszechświata, jak osiągnąć harmonię i stać się nowym człowiekiem.
Okładka książki Diagnostyka karmy 12

35,00 zł 30,90 zł


Książka dwunasta. Życie jak machnięcie skrzydeł motyla Książka „Życie jak machnięcie skrzydeł motyla” jest ostatnią, podsumowującą częścią całej serii „Diagnostyka karmy”. Dwanaście książek tej serii poświęconych jest głównie zagadnieniom teoretycznym, w każdej z nich Autor wchodzi na coraz wyższy poziom rozwoju i widzi coraz to nowe struktury, współzależności i precyzuje prawa rządzące tym światem. W tej książce daje ostateczną klasyfikację ludzkich wartości, mówi o najważniejszych wnioskach, do których doszedł podczas konsultowania pacjentów i po przeprowadzonych seminariach, o tym, jak prawidłowo nad sobą pracować, by zmienić swój charakter i los, jak prawidłowo kochać i uczynić swoje życie lekkim i pięknym niczym machnięcie skrzydeł motyla. Wierzymy, że po przeczytaniu tej książki Czytelnik zrobi jeszcze jeden krok w poznaniu siebie i świata. Aby prowadzić samochód i nie spowodować wypadku, trzeba znać zasady ruchu drogowego. Aby być szczęśliwym i zdrowym, trzeba znać prawa wszechświata. Należy nauczyć się prawidłowego stosunku do siebie, do innych, do otaczającego świata, nauczyć się dobrowolnie robić to, do czego życie zmusza nas przymusowo za pośrednictwem chorób i nieszczęść. System wiedzy zawartej w serii książek „Diagnostyka karmy” pokazuje, jak tego dokonać.
Okładka książki Diagnostyka Karmy 11 - zakończenie dialogu

35,00 zł 30,90 zł


Odpowiadając w tej książce na pytania, Autor chciał, aby Czytelnik myślał i próbował zrozumieć świat razem z nim, zaczął prawidłowo oceniać to, co się dzieje i potrafił zauważyć, jak łączą się przyczyny ze skutkami. Twierdząc, że celem i sensem życia jest szczęście – przede wszystkim szczęście duszy, w każdej swojej odpowiedzi pokazuje, jak to szczęście osiągnąć. Bardzo dokładnie omawia tematy przezwyciężenia kryzysu, w którym obecnie znajduje się ludzkość, prawidłowego wychowywania dzieci i pomocy potomkom, właściwego stosunku do naszej seksualności oraz tego, dlaczego pojawiają się miłosne trójkąty. Wyjaśnia, czemu służy nieodwzajemniona miłość, jak prawidłowo marzyć, jakie cechy charakteru pozwalają osiągnąć sukces w życiu, opisuje zasady odkrywania w sobie Boskości. Porusza też temat kontaktów z istotami pozaziemskimi, wpływu na nas ubrań i ich kolorów, oglądanych filmów, prawidłowo zrobionego masażu. Udziela wskazówek do wyleczenia się z chorób psychicznych, raka, depresji, chorób ginekologicznych oraz innych, które współczesna medycyna uznaje za nieuleczalne. Pomaga ukształtować prawidłowy światopogląd rozszerzający nasze możliwości związane ze zmianą własnego charakteru i otaczającego świata.
Okładka książki Diagnostyka karmy 10

35,00 zł 30,90 zł


"Dawniej mówiłem wszystkim, że trzeba zachowywać miłość w duszy. Rozumiałem przez to, że dla zachowania miłości nie wolno tłumić jej nienawiścią, obrazami, lękami, przygnębieniem, żałowaniem. Pierwszy etap został pokonany. Teraz mówię: „Nauczyliście się zachowywać miłość, uczcie się ją oddawać”. W takiej sytuacji pojęcie przywiązania traci swój sens. Przywiązuje się osoba zależna. Człowiek kochający bezinteresownie od niczego nie zależy". S.Łazariew
Okładka książki Diagnostyka karmy 9

41,90 zł 30,90 zł


Diagnostyka karmy 9 Książka dziewiąta. Podręcznik przeżycia. Ta książka jest niczym balsam dla duszy. Jest w niej pokazana droga do połączenia się człowieka z Bogiem. Ma ona wielką moc i daje poczucie światła. Dzięki konkretnym przykładom z życia Autor pokazuje, jak należy rozwiązywać problemy i przezwyciężać wszelkie nieprzyjemności i nieszczęścia. Po jej przeczytaniu postrzeganie świata nabiera innych barw, stajemy się bardziej szczęśliwi i dobroduszni. Zamiast agresji i niezadowolenia zaczynamy spokojnie oceniać to, co się dzieje i nawet odczuwać radość z powodu tego, że teraz wiemy, po co nas coś spotyka i jak należy zachować się w danej sytuacji. Uczy nas kochać ten świat, niezależnie jaki jest i zachowywać miłość w duszy bez względu na to, co się dzieje. Ta książka pomaga zmienić siebie, swój światopogląd, charakter i los, dzięki niej zaczynamy widzieć drogę i uświadamiać sobie, dokąd trzeba iść. „Dawniej mówiłem o sobie, że leczę ludzi. Potem zacząłem mówić, że pomagam ludziom wyzdrowieć. Teraz nie leczę i nie pomagam, a dzielę się swoim doświadczeniem rozu­mienia Boskości. I ludzie, którym są potrzebne moje myśli i moje doświadczenie, przychodzą i je dostają – ludzie, którzy się nie boją, nie osądzają, nie obrażają się i nie żałują. Tacy ludzie stają się inni i pomagają zmienić się mnie samemu” (Siergiej Łazariew).
Okładka książki Diagnostyka karmy 8

41,90 zł 30,90 zł


Diagnostyka karmy 8 Książka ósma. Dialog z Czytelnikami Wielu po przeczytaniu siedmiu moich książek pyta mnie: „Jak mam się modlić, o co należy prosić?” – Proszę zrobić tylko jedno – odpowiadam – nauczcie się prawidłowo przechodzić traumatyczną sytuację. Nauczcie się zachowywać Boskość w momencie utraty tego co ludzkie. Gdy poczujecie, że utrzymujecie miłość w każdej sytuacji, módlcie się za swoje dzieci, aby również potrafiły zachowywać i utrzymywać miłość podczas jakichkolwiek prób – nie tylko wtedy, gdy rozpada się poziom materialny i duchowy, lecz także najważniejszy – uczuciowy. Znajomi mówili mi, że informacje najłatwiej przyswajają się w postaci pytań i odpowiedzi. Dlatego ukazała się ta książka – i jeśli zauważyliście powtórzenia, to chcę uprzedzić, że nie jest to przypadkowe.
Okładka książki Diagnostyka karmy 5

44,00 zł 30,90 zł


Są dwa ryzyka pytającego: pierwsze - że nie otrzyma odpowiedzi, drugie - że ją uzyska. Często to drugie bywa większe. Właściwa odpowiedź nie daje się zlekceważyć, nie pozostawia wyboru. Wymusza zmianę i ruch, którego początkiem często bywa strata tego, co do tej pory jawiło się najważniejszym. I tak, nagle poważni, oszołomieni poznaniem, WKRACZAMY W PRZESTRZEŃ CUDóW, kierując się niepewnie ku temu, co naprawdę istotne... i to jest głęboko osobiste. To książka, o docieraniu do istoty rzeczy, przez zwykłych ludzi takich, jak Ty i ja. Polecam. Warto. Ewa Renata Cyzman-Bany
Okładka książki Diagnostyka karmy T7 Przezwyciężenie zmysłowego...

44,00 zł 30,90 zł


We współczesnym świecie naprawdę rzadko kto potrafi na tyle blisko podejść do zrozumienia psychologii człowieka oraz przyczyn chorób i problemów, jak zrobił to Siergiej Łazariew. Autor znany jest milionom czytelników na całym świecie z bestsellerowych serii książek Diagnostyka karmy i Człowiek przyszłości. W każdej z 25-ciu książek Siergieja Łazariewa czytelnik znajduje zrozumiałe opisy mechanizmów, które warunkują wszystko to, czego doświadczamy w codziennym życiu. Szczęścia i nieszczęścia, bogactwa i biedy, radości i smutki, zdrowie i choroby nasze i naszych bliskich – czy naprawdę wszytko to kreujemy sami bez względu na to czy znamy ów mechanizmy czy pozwalamy aby działały bez naszej wiedzy? Czytelnicy Łazariewa zmieniają na lepsze charakter, zdrowie i los swój oraz swoich bliskich. Ta książka sprawia, że po jej przeczytaniu widzimy siebie i życie w nowy sposób. Fragment książki Diagnostyka Karmy 7 Tango z czasem Grudzień 2000 roku. Wchodzę do kuchni i kieruje wzrok na zegar wiszący na ścianie. Sekundnik jest nieruchomy. Żona zauważa moje spojrzenie i mówi: - Trzeba go zanieść do naprawy, wczoraj się zepsuł. Pomyślałam najpierw, że to bateria, wymieniłam na nową, ale nic się nie zmieniło. Patrzę z roztargnieniem na zegar, zdejmuję go ze ściany, odruchowo diagnozuję, co się stało. Zatrzymanie zegara jest związane ze mną. W tym momencie zegar zaczyna tykać i sekundnik rusza, ale coś jest nie tak. Patrzę na zegar, ale nic do mnie nie dociera. W końcu rozumiem: sekundnik porusza się w przeciwnym kierunku, przez chwilę trwa odliczanie czasu wstecz. Potem sekundnik na chwilę się zatrzymuje, jakby opamiętuje się, a potem zaczyna poruszać się jak zawsze. - Co się z nim dzieje? - pyta ze zdziwieniem żona. - Mam problemy z amorficznym czasem i zegar reaguje - odpowiadam. Wieszam zegar z powrotem na ścianę, chodzi i już więcej się nie psuje. Powracam do swoich myśli. W amorficznym czasie, rzeczywiście, wyglądam nie najlepiej. Trzeba poważnie wziąć się za siebie. Powstaje ciekawa sytuacja - myślę sobie. Badania posuwają się do przodu powoli, nudzę się i chcę wszystko porzucić. Jeśli wychodzę na nowy poziom szybciej niż trzeba, to oczyszczenie przebiega tak obszernie i szybko, że można pożegnać się z życiem. Trzeba znaleźć normalny rytm, kiedy żałowanie nie będzie się mieszało ze strachem. W tym celu nie należy przyspieszać czasu. A propos czasu. Rok temu byłem w Paryżu i znajomy zaproponował spotkanie. W czasie wspólnego spaceru długimi galeriami Luwru, powiedział mi: - Skoro główne uczuciowe szczęście jest związane z czasem, to agresja wobec czasu przywiązuje nas do podstaw, czyli agresją wobec czasu jest nie tylko zazdrość, obrazy lub osądzanie, nie tylko lęk przed przyszłością i żałowanie przeszłości, lecz także jeśli gdzieś się spóźniam i bardzo się martwię. Jeśli o czymś marzę i chcę, aby ten moment nastąpił jak najszybciej, jest to też agresja wobec czasu. Jeśli nie zdążyłem i zaczynam się obwiniać, również doprowadzi to do problemów. - Ciekawe - odpowiedziałem - trzeba będzie o tym pomyśleć. Tak w ogóle to kierowanie prędkością upływu czasu nie jest jeszcze naruszeniem. Naruszenia pojawiają się wtedy, gdy zamiast kierowania się miłością, zaczynamy kierować się ludzkim szczęściem. Marzenie staje się jakby ideą fix. Z kolei lęki, zmartwienia i żale oczywiście wzmacniają zależność od czasu i uczuciowego szczęścia. W miarę postępu moich badań wyłaniała się następująca współzależność: nasze ciało jest związane z poziomem materialnym, nasz duch jest związany z przestrzenią, a dusza z czasem. Być może ten model nie był dokładny, ale dobrze działał. Powoli pojęcie duszy zaczęło włączać w siebie pragnienia, wolę i życie. Ponieważ wszystkie pragnienia sprowadzają się do kontynuacji życia, to przezwyciężenie pragnień jest związane z przezwyciężeniem zależności od życia. Zatem życie stwarza pragnienie, życie jest pierwotne. Jednak dalsze badania pokazały, że to pragnienie jest pierwotne w stosunku do życia. Zacznijmy po kolei.  Diagnostyka karmy 7 Spis treści: Wstęp Przyjmowanie pacjentów Dzień przyjmowania pacjentów „American beauty" Tango z czasem Seminarium Dzień przyjmowania pacjentów Praca nad sobą Czas Zakończenie  
Okładka książki Diagnostyka karmy T6 Stopnie ku Boskości

44,00 zł 30,90 zł


Stopnie ku Boskości Piękna książka, o docieraniu do istoty rzeczy, do Boskiego i o ludzkim szczęściu. Pojawia się w niej nowa, nieobecna w poprzednich częściach "Diagnostyki karmy" jakość: lekkość z nutą optymizmu. Autor wyraźnie złagodniał. Oddaję Mu głos: "(...) na tym poziomie medycyna, psychologia, pedagogika, fizyka, filozofia i religia są jednością." "(...) trzeba poczuć swoje Boskie Ja bardziej realnym niż ludzkie. (...) mówię 0 Bogu przebywającym w nas - zarówno w każdym człowieku, jak i w całym otaczającym świecie." "Zawsze i wszędzie otrzymujemy pomoc. Bóg nigdy nie karze." "(...) niezależnie, co robimy, wszystko pracuje na rozwój i zachowanie miłości w duszy (...)" I ostatni cytat: "Czasami kilka chwil w naszym życiu może dać nam więcej niż wiele lat ciężkiej pracy." Chwile poświęcone na lekturę tej książki mogą mieć właśnie taką jakość. Polecam. Ewa Renata Cyzman-Bany   Dlaczego w życiu nie zawsze wszystko nam się udaje? Jak wygrać z losem? Jak zwalczyć chorobę swoją lub dziecka? Dlaczego tamten ma pieniądze a ja nie? Dlaczego ludziom nie układa się w związkach? Jak przemóc życiowego pecha w miłości? Jak zmienić złą passę w interesach? Fragment książki Diagnostyka karmy 6 Stopnie ku Boskości Wstęp Gdy w 1997 roku skończyłem czwartą książkę, byłem przekonany, że proces opisu ludzkich wartości jest zakończony. W zależności do tego, jak bardzo orientuje się we wszystkim, co się nazywa ludzkim szczęściem, o tyle jest mi łatwiej określić, co zacząłem ubóstwiać, od czego zależeć, a następnie pozbyć się tych przy wiązań. Klasyfikacja była całkowicie zakończona. Oznaczało to, że nie będą się pojawiały żadne nowe przywiązania i można będzie uzdrowić siebie i swoje dzieci. Można więc było zakończyć badania karmiczne. Aby każdy pacjent mógł wyzdrowieć, należy tylko dokładniej zbadać, co mu przeszkadza w pozbyciu się pewnej zależności i znaleźć silniejszy środek oddziaływania potrzebny do zmiany charakteru. Teoria została zakończona, pozostała tylko praktyka. Zacząłem powoli tracić zainteresowanie całym tym tematem. Po pierwsze, wszystko jest już jasne. Po drugie, nigdy nie pomyślałbym, że proces myślenia może wywoływać obrzydzenie i fizyczny ból. Znowu pragnąłem czuć, powrócić do malarstwa. Potem chciałem się zająć problemem starzenia się. Przez te lata praca nad sobą wiele zmieniła w moim charakterze i zdrowiu. Jednak w żaden sposób nie od-młodniałem, wręcz przeciwnie. Im bardziej koncentrowałem się na myśleniu, na rozumieniu i uogólnieniu, tym boleśniej przeżywałem każdy stres i tym aktywniej włączały się procesy starzenia. Postanowiłem zostawić badania i uzdrawianie i poważnie zająć się sobą, ponieważ wcześniej brakowało mi na to czasu. Cały łańcuch ludzkich wartości został sprowadzony do kilku ogniw. Pierwsze ogniwo to wartości poziomu materialnego. Tu wszystko jest jasne. Dalej to warstwy wartości duchowych. Wszystkie wartości duchowe były podzielone tak jakby na dwie gałęzie. Jedna to relacje, związki. Zależność od nich wywoływała zazdrość. Z drugiej strony były zdolności i intelekt. Zależność od nich wywoływała pychę. Jeśli przychodził do mnie pacjent z wyraźną zależnością od poziomu duchowego, która dotyczyła relacji, to wyjaśniałem mu, jak pozbyć się tej zależności. Trzeba po prostu znaleźć inny punkt oparcia. Współczesna psychologia proponuje człowiekowi, by rozwijał swoje zainteresowania. Wtedy będzie mniej boleśnie przeżywał porażkę w jednej sferze i przenosił swoje zainteresowania na inne obszary. Jednak ten schemat działa tylko na poziomie powierzchniowym - w przypadku obraz, kłótni, zdrad. Natomiast gdy sprawa dotyczy poważniejszych przeżyć, na przykład śmierci ukochanej osoby, psycholodzy i psychoterapeuci również nie potrafią dać sobie z tym rady w swoim własnym życiu. Jedynie zwrócenie się ku Bogu wyprowadza ich z pozbawionego nadziei impasu. Im silniejsza jest w nas potrzeba Boskiej miłości, tym mniej zależymy od ludzkiej miłości i jej rozpad lub destabilizacja nie będą dla nas tragedią. Z mojego punktu widzenia człowiek ma tylko dwie główne funkcje - przedłużenie siebie, czyli przedłużenie swojego gatunku oraz zachowanie siebie, tzn. utrzymanie się przy życiu i zabezpieczenie swojej egzystencji. Ten temat jest związany z relacjami. Rozwijanie siebie, swoich możliwości, kierowanie otaczającym światem -to temat zdolności i intelektu. Nie możemy bez tego żyć. Jednak gdy staje się to celem samym w sobie, pojawia się najpierw zależność, potem agresja, a następnie rozpad. Zatem ludzkie wartości to całokształt tego co materialne i duchowe. Potrzebowałem jak najszybciej osiągnąć uwolnienie od wartości materialnych i duchowych. Im bardziej się na tym koncentrowałem, tym bardziej przyspieszał czas i na pewnym etapie zobaczyłem, jak zależność od jednego zamienia się w zależność od drugiego. Na przykład człowiek zewnętrznie skupiony na pieniądzach, materialista i pragmatyk, staje się takim, ponieważ wewnętrznie jest strasznym idealistą i dalsze wzmocnienie zależności od wartości duchowych jest dla niego śmiertelnie niebezpieczne. Później okazało się, że człowiek, który poradził sobie z zazdrością, podświadomie przesuwa punkt oparcia nie na miłość do Boga, a na zdolności i intelekt. Wtedy zamiast zazdrości, która zniknęła, pojawia się prawdziwa pycha. W pewnym momencie zrozumiałem, że oprócz tych tzw. stopni drabiny - warstw ludzkich wartości, są jeszcze inne, o większej skali i głębokości. W końcu natrafiłem na taką kategorię, jak ideały, duchowość, szlachetność - to była warstwa o wiele subtełniejsza i większa, która leżała u podstaw relacji i zdolności. Zależność od tej warstwy prowadziła do zależności od relacji lub zdolności. Gdy była bardzo silna, to zazdrość i pycha wybuchały w człowieku jednocześnie. Temat duchowości, szlachetności, ideałów i nadziei był jednocześnie tematem kontaktu z przyszłością. Im wyższy jest poziom duchowy człowieka, im bardziej człowiek jest wzniosły i szlachetny oraz im więcej marzy, tym większe ujawniają się u niego możliwości kierowania przyszłością. Przeszłość jest materialna, przyszłość duchowa. Im więcej mamy w sobie przyszłości, tym więcej teraźniejszości i przeszłości. Im bardziej człowiek jest uduchowiony i szlachetny, tym aktywniej - wcześniej czy później - będą ujawniały się u niego lub jego wnuków zdolności i intelekt oraz tym bardziej harmonijne i bogatsze będą ich relacje i związki. Wszystko, co posiadamy, przychodzi z przyszłości i przekształca się w teraźniejszość, dlatego stopień wewnętrznej duchowości warunkuje nasze możliwości w teraźniejszości. Im więcej jest w człowieku duchowości i szlachetności, tym więcej jego potomkowie będą posiadali nie tylko wartości duchowych, lecz także materialnych. Nawet jeśli dzieci i wnuki przestaną być uduchowione i szlachetne, wewnętrzne zapasy pozwolą im przez jakiś czas nieźle żyć. W takim razie dlaczego potomkowie często rezygnują z duchowości i szlachetności? Ponieważ ubóstwianie przyszłości powoduje zależność od niej, a następnie jej utratę. Gdy człowiek ma zamkniętą przyszłość, to albo umiera, albo otrzymuje nieuleczalną chorobę. Im wyższa jest duchowość człowieka, tym większa jest pokusa ubóstwiania tej duchowości i popadania w zależność od niej. Pierwsze oznaki zależności przejawiają się jako lek o przyszłość swoją i bliskich osób oraz ciągłe myślenie o planach i marzeniach. Później pojawia się bolesne nieakceptowanie zawirowań przyszłości, gdy nie realizują się plany i nie spełniają się nadzieje, gdy wyimaginowany obraz świata okazuje się pozbawiony podstaw. Następnie -brak możliwości zaakceptowania rozpadu ideałów, planów i nadziei. Doświadczanie zdrad i niesprawiedliwości ze strony innych ludzi lub społeczeństwa jest już oznaką ogromnej zależności od przyszłości, a wtedy rozpada się zarówno los, jak i zdrowie człowieka. Za każdym razem, gdy diagnozowałem pacjentów bezpłodnych lub chorych na raka, to widziałem, że u wszystkich zależność od ideałów, od przyszłości kilka razy przewyższała poziom alarmowy. Tak wiec wartości materialne to przeszłość, wartości duchowe to przyszłość. Ciało jest związane z materią, co oznacza, że relacje to wartości materialne, a zdolności, intelekt i świadomość są wartościami duchowymi. Trzeba przeżyć swoje życie od nowa i zaakceptować upokorzenie wartości materialnych i duchowych jako oczyszczenie. Należy pozbyć się żałowania przeszłości i lęku o przyszłość. Poznajemy Boga poprzez uczucie miłości, które od niczego nie zależy, a każda agresja wobec miłości odpycha nas od Boga i pogrąża w tym co ludzkie. Dlatego, przeglądając swoje życie, najpierw należy pozbyć się jakiejkolwiek agresji wobec miłości, która objawiała się jako niechęć do życia, niezadowolenie z siebie i swojego losu, osądzanie innych ludzi i obrażanie się na nich. Gdy stosowałem ten schemat, pomagając ludziom, działał on nienagannie, a nieszczęścia i tragedie, których doświadczał człowiek oraz sytuacje, które specjaliści rozwikływaliby przez lata, rozwiązywały się łatwo i naturalnie w ciągu kilku godzin. Na przykład pacjentka opowiada mi: - Widzę, że z moim synem dzieje się coś strasznego i nie potrafię nic zrobić. Miał ukochaną dziewczynę, ale niedawno się rozstali i bardzo ciężko to przeżywał. Teraz rozpadły się wszystkie jego plany i nadzieje związane zarówno z pracą, biznesem, jak i z życiem prywatnym. Całkowicie stracił panowanie nad sytuacją. Dobrze opanował sztuki walki, a w ciągu ostatnich kilku miesięcy kilka razy został pobity - tak jakby coś go krępowało, nie potrafił się bronić. Syn czuje, że sytuacja jest beznadziejna i zaczyna pić. Coraz bardziej stacza się w przepaść, a ja nie potrafię mu pomóc w jakikolwiek sposób. Wystarcza mi kilka sekund, by zobaczyć sytuację na poziomie subtelnym. - Może pani zmienić jego los w ciągu kilku godzin -mówię do niej. - Wszystko, co pani wymieniła, zniknie jak dym. Należy tylko poważnie popracować nad sobą. Pani syn ma przywiązanie do ideałów, czyli zamkniecie przyszłości pięciokrotnie przewyższa poziom alarmowy. W znacznym stopniu przekazała mu to pani, ponieważ żyła pani nie Boską miłością, a ideałami, duchowością i szlachetnością. Gardziła pani ludźmi biednymi duchem, czyli niezdolnymi i głupimi, pozbawionymi zasad i nieuczciwymi. Nie chciała pani żyć, gdy były upokorzone pani ideały, gdy była pani zdradzana i niesprawiedliwie traktowana. Przed poczęciem dzieci, aby zaopatrzyć je w dużą porcje Boskiej miłości, należy zdystansować się od wszystkiego co ludzkie. Im silniej jesteśmy do czegoś przywiązani, tym boleśniej przebiega oderwanie. Takie dystansowanie się może następować poprzez obrażanie nas przez innych ludzi lub, jeśli tego nie rozumiemy, poprzez choroby, nieszczęścia albo śmierć. Jeśli nie rozumiemy, że kiedy inny człowiek obraża nas, jest to łaska od Boga, to wtedy nasze dzieci są już leczone poprzez choroby i nieszczęścia. Proszę przeżyć swoje życie od nowa i poczuć, że nawet najświętsze wartości duchowe są niczym w porównaniu z miłością do Boga. Proszę zaakceptować każde upokorzenie lub niesprawiedliwość jako możliwość uratowania pani dziecka, jako możliwość zmiany siebie poprzez zdystansowanie się od tego co ludzkie i dążenie do Boskości. Przy czym należy modlić się nie tylko za syna, lecz także za wnuków. Na poziomie subtelnym widzę ciemną plamę, która przylgnęła do pani syna -to jego przyszłe dziecko. Aby urodziło się zdrowe i miało pomyślny los, jego dusza powinna się oczyścić. To właśnie następuje obecnie poprzez upokorzenie duchowości i ideałów jego ojca. W jakim stopniu pani, przeglądając swoje życie wstecz, dobrowolnie zaakceptuje oczyszczenie zmieniając się, poprzez siebie doprowadzi do porządku syna i wnuki, w takim stopniu przymusowe oczyszczanie będzie niepotrzebne. Im mniej nasza dusza zależy od ludzkich wartości, tym mniej trzeba nieprzyjemności i nieszczęść, aby ją oczyścić. Gdy rodzice realnie zmieniają swój stosunek do przeszłości i teraźniejszości, wtedy również realnie zmienia się teraźniejszość i przyszłość zarówno ich, jak i ich potomków. Zupełnie przestałem się dziwić, gdy charakter dziecka i jego los zmieniały się w ciągu kilku godzin. Pamiętam, jak kilka razy powtarzałem pewnej mojej znajomej, że jej starszy syn może zginąć. Kobieta modliła się, pracowała nad sobą, ale nic się nie zmieniało. - Wiesz co - powiedziała mi - próbowałam włączyć go do tego procesu. Jednak jak tylko puszczam kasetę wideo z twoim wykładem, syn natychmiast z krzykiem wybiega z pokoju, a gdy próbuję czytać mu twoje książki, kategorycznie odmawia słuchania. - Nie chcę, żebyś później obrażała się na mnie, ale twój syn ma coraz mniej szans na przeżycie - powiedziałem. Zobaczyłem w jej oczach milczące pytanie i wyjaśniłem: - Albo realnie zaczynasz się zmieniać i przekonujesz swoją duszę do tego, że Boskość jest ważniejsza od tego co ludzkie, że jakiekolwiek ludzkie szczęście jest jedynie możliwością do gromadzenia miłości do Boga, albo w najbliższym czasie twoje dziecko może zachorować i umrzeć. Kobieta przez jakiś czas siedziała nieruchomo, a potem powiedziała: - Dobrze, postaram się. Wieczorem zadzwoniła do mnie. Najpierw nie potrafiła mówić, płakała. Zrozumiałem, że wydarzyło się nieszczęście. - Wiesz co - powiedziała płacząc - pół godziny temu mój starszy syn podszedł do mnie z twoją książką w ręku i poprosił, bym mu ją przeczytała. Diagnostyka karmy 6 Spis treści:   Wstęp Kwestia okazania pomocy psychologicznej uczniom starszych klas Pojecie i typologia sytuacji stresowych w życiu ucznia starszych klas Kontrola nad sytuacją Błędy w diagnozowaniu Osobowość Stosunek do uzdrawiania Oczyszczenie Czyszczenie karmy Stan wewnętrzny Wychowanie uczuć Logika Egipt Czwarty stopień Diagnostyka Egipt Kalaui Po prostu być zdrowym Nauka i religia „Na początku było Słowo" Ubóstwianie ludzkich uczuć Więzi Przyszłość i my Dwa punkty stabilności szczęścia Postrzeganie świata Osobowość i instynkty Zakończenie  
Okładka książki Diagnostyka karmy T4 Dotykanie przyszłości

44,00 zł 30,90 zł


To niezwykle inspirująca, ale niełatwa, w wielu miejscach kontrowersyjna, fragmentami hermetyczna, zarazem wyjątkowo ważna książka dla wszystkich poszukujących zrozumienia zasady rządzącej życiem i światem. To niezwykle inspirująca, ale niełatwa, w wielu miejscach kontrowersyjna, fragmentami hermetyczna, zarazem wyjątkowo ważna książka dla wszystkich poszukujących zrozumienia zasady rządzącej życiem i światem. Autor podejmuje karkołomną i jednocześnie nadzwyczaj kompetentną próbę racjonalnego przeniknięcia tajemnicy istnienia, zapisanej w tekstach wielkich proroków, mistyków i nauczycieli życia. Wielką wartością tego opisu jest jego zakorzenienie w wieloletnim, rzetelnym doświadczeniu pomagania ludziom w wychodzeniu z cierpienia. Obdarzony wyjątkową zdolnością odczuwania energii autor naczelną zasadę i źródło wszelkich form istnienia w naturalny dla siebie sposób dostrzega w jednolitym polu energetyczno-informacyjnym. Czyni to opis i rozumienie rzeczywistości przedstawione w Diagnostyce karmy komplementarnym nie tylko wobec przekazów religijnych, lecz także teorii kwantowej, koncepcji pola morficznego, koncepcji Wilbera czy dużo wcześniejszej Jungowskiej podświadomości zbiorowej. Autor w przekonujący i przenikliwy sposób wykazuje uniwersalność zasady jednolitego, pierwotnego pola i jej ważne konsekwencje dla rozumienia podstawowej przyczyny chorób somatycznych i psychicznych oraz zaburzeń w relacjach międzyludzkich. Szczególnie doniośle brzmi przewijające się przez cały tekst ostrzeżenie, że coraz powszechniejsze ludzkie sprzeniewierzanie się jednoczącej zasadzie uniwersalnego pola energetyczno-informacyjnego, czyli sprzeniewierzanie się - jak to sam Autor trafnie nazywa - zasadzie miłości, poważnie zagraża powszechnemu zdrowiu, stosunkom międzyludzkim, przyrodzie i naszej zbyt jednostronnie rozwijającej się cywilizacji. Obowiązkowa pozycja w bibliotece XXI wieku dla wszystkich myślących i poszukujących, a szczególnie dla tych, którzy zajmują się leczeniem i pomaganiem. (Wojciech Eichelberger) Mocna książka. Bardzo poruszająca. Po jej lekturze, człowiek jest już nie ten sam. Dla człowieka, który otworzy się na jej treść i ją do siebie dopuści - staje się książką mocy. Czyni cuda. Zmienia i uzdrawia na wielu poziomach. Leczy choroby. Prostuje ścieżki. Poprawia kontakt ze sobą, Wszechświatem i tym, co Boskie. Przywraca utra­coną odpowiedzialność, za to kim jesteśmy i za to, co przychodzi nam w życiu prze­żywać. Zmienia losy nasze i naszych dzieci. Bardzo cenna. Warto podjąć wysiłek dotarcia do istoty jej treści. Wyłączne skupienie na protokole różnic światopoglądowych, byłoby tu dużą stratą. Polecam. Warto. (Ewa Renata Cyzman-Bany) I jeszcze cytat Autora: (...) ciężko jest od razu przyswoić sobie moje książki. Ale za to mogą następować znaczne zmiany, i gdy teraz słyszę, że po przeczytaniu moich książek radykalnie zmienia się charakter, to już się nie dziwię. Nie dziwi mnie również to, że znika wiele chorób. Bardziej dziwi mnie, że one czasem nie znikają. Polecam. Warto." Ewa Renata Cyzman-Bany Kup zestaw książek Siergieja Łazariewa. Razem taniej! Zestaw pierwszy: Diagnostyka karmy 2 Zestaw drugi: Diagnostyka karmy 1 i 2 cz 1-2 Zestaw trzeci: Diagnostyka karmy 1 + 2 Cz 1 i 2 + 3 Zestaw czwarty: Diagnostyka karmy 1 + 2 Cz 1 i 2 + 3 + 4
Okładka książki Diagnostyka karmy T2 cz. 1 Czysta Karma

44,00 zł 30,90 zł


Dlaczego w życiu nie zawsze wszystko nam się udaje? Dlaczego jestem chory a ktoś cieszy się zdrowiem? Co jest przyczyną naszych chorób? Dlaczego tamten ma pieniądze a ja nie? Dlaczego ludziom nie układa się w związkach? Jak to zmienić? Każdy z nas przynajmniej raz w życiu zastanawiał się, dlaczego przydarzyła się mu ta albo inna sytuacja. Najczęściej takie pytania są związane z nieprzyjemnymi wydarzeniami, ponieważ właśnie wtedy zastanawiamy się nad tym, co zależy od nas, a co od "przypadku" czy jakichś innych okoliczności. Czy rzeczywiście istnieje związek między losem, zdrowiem, charakterem i światopoglądem człowieka? Odpowiedzi na te i wiele innych ważnych pytań udziela autor niniejszej książki. Siergiej Łazariew, znany rosyjski psycholog, bioenergoterapeuta i uzdrowiciel, dokonał niezwykłych odkryć. Zobaczył najgłębsze struktury duszy, warunkujące nasz los i nasze zdrowie, oraz opracował system pozwalający na zmianę doświadczeń życiowych i powrót do zdrowia. W tej książce po raz pierwszy w historii zostały przedstawione badania wyjaśniające mechanizm działania karmy i przekonujące dowody na możliwość jej zmiany. To niezwykle inspirująca, ale niełatwa, w wielu miejscach kontrowersyjna, fragmentami hermetyczna, zarazem wyjątkowo ważna książka dla wszystkich poszukujących zrozumienia zasady rządzącej życiem i światem. Autor podejmuje karkołomną i jednocześnie nadzwyczaj kompetentną próbę racjonalnego przeniknięcia tajemnicy istnienia, zapisanej w tekstach, wielkich proroków, mistyków i nauczycieli życia. Wielką wartością tego opisu jest jego zakorzenienie w wieloletnim, rzetelnym doświadczeniu pomagania ludziom w wychodzeniu z cierpienia. Obdarzony wyjątkową zdolnością odczuwania energii autor naczelną zasadę i źródło wszelkich form istnienia w naturalny dla siebie sposób dostrzega w jednolitym polu energetyczno-informacyjnym. Czyni to opis i rozumienie rzeczywistości przedstawione w "Diagnostyce karmy" komplementarnym nie tylko wobec przekazów religijnych, lecz także teorii kwantowej, koncepcji pola morficznego, koncepcji Wibera czy dużo wcześniejszej Jungowskiej podświadomości zbiorowej. Autor w przekonujący i przenikliwy sposób wykazuje uniwersalność zasady jednolitego, pierwotnego pola i jej ważne konsekwencje dla rozumienia podstawowej przyczyny chorób somatycznych i psychicznych oraz zaburzeń w relacjach międzyludzkich. Szczególnie doniośle brzmi przewijające się przez cały tekst ostrzeżenie, że coraz powszechniejsze ludzkie sprzeniewierzanie się jednoczącej zasadzie uniwersalnego pola energetyczno-informacyjnego, czyli sprzeniewierzanie się - jak to sam autor trafnie nazywa - zasadzie miłości, poważnie zagraża powszechnemu zdrowiu, stosunkom międzyludzkim, przyrodzie i naszej zbyt jednostronnie rozwijającej się cywilizacji. Obowiązkowa pozycja w bibliotece XXI wieku dla wszystkich myślących i poszukujących, a szczególnie dla tych, którzy zajmują się leczeniem i pomaganiem. (Wojciech Eichelberger) Kup zestaw książek Siergieja Łazariewa. Razem taniej! Zestaw pierwszy: Diagnostyka karmy 2 Zestaw drugi: Diagnostyka karmy 1 i 2 cz 1-2 Zestaw trzeci: Diagnostyka karmy 1 + 2 Cz 1 i 2 + 3 Zestaw czwarty: Diagnostyka karmy 1 + 2 Cz 1 i 2 + 3 + 4 Diagnostyka karmySpis treści Zazdrość 5 Pieniądze 82 Winiarstwo 96 Zwierzęta 105 Teatr i sztuka 110 Praca z grupami 122 Rosja i ludzkość 134 Ochrona duchowych i materialnych wartości 145 Współczesne metody oddziaływania na człowieka 151 Przyszłość bioenergoterapii 176 Ostatnia informacja 179 Nowe badania 217 Posłowie 233
Okładka książki Diagnostyka karmy T3 Miłość

39,90 zł 30,90 zł


Czym jest miłość? Dlaczego często tracimy to, co kochamy najbardziej? Jaka jest recepta na szczęście w miłości? Dlaczego jest tyle nieudanych związków? Czym jest miłość? Dlaczego często tracimy to, co kochamy najbardziej? Jaka jest recepta na szczęście w miłości? Dlaczego jest tyle nieudanych związków? Dlaczego dobre kobiety przyciągają złych mężczyzn? Czy siła miłości może przenosić góry i czy prawdą są słowa: Kochaj i rób co chcesz. Każdy z nas przynajmniej raz w życiu zastanawiał się, dlaczego przydarzyła mu się ta albo inna sytuacja. Najczęściej takie pytania związane są z nieprzyjemnymi wydarzeniami, ponieważ właśnie wtedy zastanawiamy się nad tym, co zależy od nas, a co od "przypadku" czy jakichś innych okoliczności. Jak oddziałują na siebie nawzajem nasz los, zdrowie, emocje, charakter i światopogląd? Od czego zależą? Odpowiedzi na te i wiele ważnych pytań udziela Autor serii 12-stu części Diagnostyki karmy, Siergiej Łazariew, uznany rosyjski psycholog, lekarz, bioenergoterapeuta i uzdrowiciel, dokonał niezwykłych odkryć. Zobaczył najgłębsze struktury duszy, warunkujące nasz los i zdrowie oraz opracował metody pozwalające na zmianę doświadczeń życiowych i powrót do zdrowia. W jego książkach po raz pierwszy w historii zostały przedstawione badania wyjaśniające mechanizm działania karmy i przekonujące dowody na możliwość jej zmiany. Kup zestaw książek Siergieja Łazariewa. Razem taniej! Zestaw pierwszy: Diagnostyka karmy 2 Zestaw drugi: Diagnostyka karmy 1 i 2 cz 1-2 Zestaw trzeci: Diagnostyka karmy 1 + 2 Cz 1 i 2 + 3 Zestaw czwarty: Diagnostyka karmy 1 + 2 Cz 1 i 2 + 3 + 4  
Okładka książki Diagnostyka karmy T1

39,90 zł 30,90 zł


Książka pierwsza. System samoregulacji pola Każdy z nas przynajmniej raz w życiu zastanawiał się, dlaczego przydarzyła się mu ta albo inna sytuacja. Najczęściej takie pytania są związane z nieprzyjemnymi wydarzeniami, ponieważ właśnie wtedy zastanawiamy się nad tym, co zależy od nas, a co od "przypadku" czy jakichś innych okoliczności. Czy rzeczywiście istnieje związek między losem, zdrowiem, charakterem i światopoglądem człowieka? Odpowiedzi na te i wiele innych ważnych pytań udziela Autor niniejszej książki. Siergiej Łazariew, znany rosyjski psycholog, bioenergoterapeuta i uzdrowiciel dokonał niezwykłych odkryć. Zobaczył najgłębsze struktury duszy, warunkujące nasz los i nasze zdrowie oraz opracował system pozwalający na zmianę doświadczeń życiowych i powrót do zdrowia. W tej książce po raz pierwszy w historii zostały przedstawione badania wyjaśniające mechanizm działania karmy i przekonujące dowody na możliwość jej zmiany. Fragment książki Od Autora Szanowny Czytelniku, zanim zaczniesz czytać tę książkę, sprawdź swój stan emocjonalny. Stanowczo odradzam jej czytanie, gdy odczuwasz obrazę, rozdrażnienie albo wykazujesz inne negatywne emocje w stosunku do kogokolwiek lub czegokolwiek. Książka, którą mają Państwo przed sobą, nie jest po prostu kolejną pozycją na interesujący dziś wielu temat, ale wykładem oryginalnej koncepcji rozumienia praw świata duchowego, rządzącego światem materialnym; jest analizą możliwości wchodzenia w świat bioenergetyki. Główne jej cele to rozszerzenie rozumienia otaczającego nas świata, ujawnienie i zbadanie rządzących nim mechanizmów oraz przedstawienie zasad wchodzenia w bioenergetykę, albowiem doskonalenie człowieka powinno się zaczynać od uświadomienia sobie świata, zrozumienia jego praw, zdania sobie sprawy z tego, że jesteśmy częścią jednego systemu wszechświata. Współczesna ludzkość daleko odeszła od duchowych źródeł, dlatego jest podobna do statku, w którym są dziury i niesprawny silnik, nie ma na nim kapitana, a jego załoga jest skłócona. Niektórzy członkowie załogi zaczęli już to rozumieć, pojawiły się wezwania do pojednania i remontu statku. Jednak główny problem polega na tym, że nikt nie wie, że statek płynie w kierunku raf i bez zmiany kursu nawet naprawa silnika nie może uratować statku i jego załogi. Ludzkość stoi przed niebezpieczeństwem o wiele groźniejszym niż atomowe. Tym niebezpieczeństwem jest rozkład ducha. Najbardziej przerażające straty to te, których nie zauważamy, nie czujemy, ponieważ śmierć następuje najpierw na poziomie pola, a dopiero potem na poziomie ciała. Obecnie proces ten zbliża się do punktu krytycznego, dlatego że to, co dzisiaj jest naszym duchem, jutro i pojutrze będzie ciałami naszych dzieci i wnuków - im bardziej będzie zubożony nasz duch dzisiaj, tym większy będzie uszczerbek na zdrowiu duchowym i fizycznym naszych potomków. Informacje, które otrzymałem, badając biopolowe struktury ludzkości, są bardzo poważne. Potencjał duchowy nagromadzony przez świętych, jasnowidzących i założycieli światowych religii jest obecnie prawie zupełnie wyczerpany, a nierozwinięte myślenie strategiczne stanowi ogromne niebezpieczeństwo. Kolosalne możliwości bioenergetyki są kierowane nie na rozumienie otaczającego nas świata, na przewidywanie i ostrzeganie przed nadciągającymi problemami, ale na rozwiązywanie prymitywnych taktycznych, bieżących zadań. Ludzkość zbliżyła się do tej granicy, za którą jest albo duchowe odrodzenie, albo zagłada. Ratunek zależy od osobistego duchowego poszukiwania każdego człowieka, zdania sobie sprawy z tego, na ile każdy z nas jest odpowiedzialny za losy ludzi i istnienie wszechświata. Proszę sobie wyobrazić taki oto obrazek. Kogoś, kto chciał zostać kierowcą samochodu, wsadzono do pojazdu, zawiązano mu oczy, dano do ręki kierownicę, pokazano, gdzie się naciska na gaz i na tym się zakończyła nauka. Taki jest obecnie w przybliżeniu poziom wiedzy w dziedzinie bioenergetyki. Można jązdobyć stosunkowo szybko za niemałe pieniądze w licznych szkołach bioenergoterapeutyki. Szkoły te różnią się od siebie tylko „marką samochodu" i „mocą silnika". A należałoby zacząć od nauczenia się praw ruchu drogowego i budowy pojazdu. Bez rozumienia otaczającego nas świata i siebie, bez poważnego przygotowania rezultaty wchodzenia w bioenergetykę mogą być bardziej niebezpieczne niż prowadzenie samochodu z opaską na oczach, dlatego też ta książka jest poświęcona prawom zachowywania się w sferze ducha. Jeszcze jedno ostrzeżenie. Dla pełniejszego przedstawienia tematu muszę przekazywać część informacji dotyczącej wchodzenia w struktury pola. Nie radzę nikomu próbować po przeczytaniu książki robienia tego samego. Jest to niebezpieczne nie tylko dla tego, kto lekkomyślnie próbowałby naśladować moje doświadczenie, lecz także dla jego rodziny. Może się tym zajmować bardzo ograniczony krąg ludzi mających określone zdolności, odpowiednio do tego przygotowanych. I już na koniec: wielu Czytelników napotka w książce zupełnie nieoczekiwane i nowe dla nich informacje, przypominające sceny ze świata fantastyki. Jestem badaczem i chociaż przedstawione fakty czy wywody mogą się Państwu wydawać nieprawdopodobne, taka jest nasza obecna rzeczywistość, wielokrotnie sprawdzona i potwierdzona wynikami mojej pracy. Siergiej Łazariew Kup zestaw książek Siergieja Łazariewa. Razem taniej! Zestaw pierwszy: Diagnostyka karmy 2 Zestaw drugi: Diagnostyka karmy 1 i 2 cz 1-2 Zestaw trzeci: Diagnostyka karmy 1 + 2 Cz 1 i 2 + 3 Zestaw czwarty: Diagnostyka karmy 1 + 2 Cz 1 i 2 + 3 + 4 Diagnostyka KarmySpis treści Od Autora 5 Rozdział I Koncepcja systemu samoregulacji pola i historia jej rozwoju 8 Rozdział II Stała struktura informacyjna o nazwie człowiek 57 Rozdział III Testowanie ekstrasensoryczne 64 Przyczyna pierwsza 67 Przyczyna druga 84 Przyczyna trzecia 125 Przyczyna czwarta 130 Przyczyna piąta 137 Przyczyna szósta 141 Przyczyna siódma 149 Rozdział IV Diagnostyka obiektów nieożywionych 152 Rozdział V Kultura, sztuka i struktury karmiczne człowieka 169 Rozdział VI Co to jest diabelskość 176 Rozdział VII Zakończenie 191

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj