KATEGORIE [rozwiń]

Renata Jasnos

Okładka książki Biblijne dyskursy tożsamościowe w czasach...

40,95 zł 30,90 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Tekst Renaty Jasnos może służyć zarówno biblistom, jak i badaczom zjawisk społecznych, jako wzorcowe zastosowanie metody analizy dyskursu. Autorka prowadzi czytelnika krok po kroku przez meandry nowego i obiecującego podejścia do tekstu biblijnego. Dzięki częstym odwołaniom do wydarzeń bieżących, tekst stanowi wspaniałą aktualizację przesłania biblijnego i przykład zaangażowanej hermeneutyki biblijnej. Opracowanie Andrzeja Mrozka posiada istotną wartość badawczą, gdyż dzięki zastosowaniu metody analizy dyskursu pozwala głębiej wniknąć w świat idei autorów biblijnych oraz uchwycić ponadczasowość ich zmagań ideologicznych. Dzięki wieloaspektowej analizie opowieści o dwóch królestwach mamy wgląd w procesy kształtowania się tożsamości Narodu Wybranego, a tym samym możemy lepiej zrozumieć dokonujące się we współczesnych grupach społecznych zjawiska identyfikacyjne. Autor wysuwa niejednokrotnie hipotezy zapraszające do nowego spojrzenia na polityczno-religijny obraz starożytnego Izraela. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (UKSW)
Okładka książki W kręgu dyskursów biblijnych

40,00 zł 29,40 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka autorstwa trojga znanych profesorów: Renaty Jasnos (AIK Kraków), Marka Baraniaka (UW Warszawa) i Andrzeja Mrozka (UJ Kraków) zasługuje na baczniejszą uwagę czytelnika ze względu na znaczenie zawartych w niej myśli biblijnych, lingwistycznych i pedagogicznych. Szczególnie cenne w monografii jest przybliżenie odbiorcom znaczenia samego „dyskursu” pomiędzy tekstem biblijnym a czytającym ów tekst człowiekiem. ks. dr hab. Bogdan Zbroja, prof. UPJPII Walorem tej pozycji jest próba ukazania złożonego charakteru starożytnych tekstów biblijnych na podstawie przykładów ze Starego Testamentu, z literatury targumicznej i Nowego Testamentu. Autorzy słusznie podkreślają w swoich badaniach, że istnieją relacje intertekstualne analizowanych tekstów z innymi tekstami biblijnymi, okołobiblijnymi oraz innymi literackimi tekstami starożytnego Bliskiego Wschodu. W prezentowanej publikacji autorzy zwracają uwagę na dyskursy o charakterze społeczno-tożsamościowym, historycznym i religijnym, które kształtowały się w długim procesie dziejów narodu wybranego. Izrael w różnym czasie i w różnych okolicznościach odczytywał na nowo, reinterpretował i aktualizował tradycje przekazane przez ojców. W sposób szczególny ukazują oni istotną funkcję dyskursów w procesie budowania określonej tożsamości. ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel (KUL)
Okładka książki Deuteronomium jako ''księga'' w kontekście kultury..

39,00 zł 28,66 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Tak zasadnicze umieszczenie Deuteronomium w kontekście kulturowym Starożytnego Bliskiego Wschodu stanowi największą wartość recenzowanej rozprawy [?]. Jest to dzieło, które wnosi nowe wartości poznawcze, w takim stopniu absolutnie nieobecne w polskiej literaturze biblijnej, nie tylko w odniesieniu do Deuteronomium [?]. Należy szczególnie zwrócić uwagę na wprowadzenie i zastosowanie metody, która została określona jako [nowa] Kompositionsgeschichte. [?] Jest to dzieło dojrzałe, doskonale opracowane i wnoszące rzeczywiście nowe elementy do arsenału wiedzy biblijnej ujętej na szerokim tle wiedzy kulturoznawczej w odniesieniu do Starożytnego Bliskiego Wschodu. Ks. prof. dr hab. Tomasz Bolesław Jelonek, biblista Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Deuteronomium przedstawione jest tu jako pismo w wielu sensach znaczeń. [?] Szczegółowo omówione zostaje zagadnienie przekazu oralnego i piśmiennego, z uwzględnieniem dynamiki procesu. [?] Inspirujące są tu odwołania do "modelu Gilgamesza", unikalnego procesu kształtowania się starożytnego, klasycznego dzieła. [?] Monografia Renaty Jasnos jest specjalistyczną, prezentującą wysoki poziom naukowy pracą z zakresu biblistyki i teologii. Ale może stać się inspirującą i niezwykle pożyteczną lekturą także dla kulturoznawców, językoznawców, literaturoznawców, religioznawców czy filozofów. Prof. dr hab. Marta Kudelska Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka