KATEGORIE [rozwiń]

Młynarska-Sobaczewska Anna

Okładka książki RIGHT TO CULTURE

39,90 zł 30,90 zł


The outstanding work by Prof. Anna Młynarska-Sobaczewska devoted to an extremely important and pressing issue of the right to culture was based on an extensive source material, which consists of both international, regional (including European) and national normative acts, as well as judicatures of the European Court of Human Rights and national courts. At the same time, the book presents in an interesting way the current state of research and the results of scientific discussions concerning the title issue in relation to the latest publications on the subject. It is noteworthy that during the discussion the author convincingly supported her arguments with an insightful comparative analysis of selected legal systems of European countries. from the review of Prof. Jędrzej Skrzypczak, Ph.D., Adam Mickiewicz University in Poznań Anna Młynarska-Sobaczewska - Doctor of Juridical Science, Professor at the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences. For many years she has been affiliated with the Faculty of Law and Administration of the University of Łódź, then with the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, where she has been the head of the Department of Constitutional Law and European Research since 2016. She has authored publications in the field of constitutional law and human rights, including: monographs Wolność informacji w prasie [Freedom of Information in the Press] (2003), Autorytet państwa: legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej [State Authority: The Legitimacy of Law in The Country of Political Transformation] (2010), as well as numerous articles and excerpts from joint studies on constitutional law and human rights.
Okładka książki Prawo do kultury

39,90 zł 30,90 zł


Znakomita praca prof. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej, poświęcona nader ważnej i aktualnej problematyce prawa do kultury, oparta została na rozbudowanej bazie źródłowej, na którą składają się zarówno akty normatywne rangi międzynarodowej, regionalnej (w tym europejskiej) i krajowej, jak również judykaty – Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów krajowych. Równocześnie w książce w ciekawy sposób ukazano bieżący stan badań i wyniki dyskusji naukowych dotyczących tytułowego zagadnienia w odniesieniu do najnowszej literatury światowej przedmiotu. Należy również nadmienić, że w toku wywodu Autorka przekonująco wsparła swoją argumentację ciekawą analizą porównawczą wybranych porządków prawnych państw europejskich. z recenzji dr. hab. Jędrzeja Skrzypczaka, prof. UAM Anna Młynarska-Sobaczewska – dr hab. nauk prawnych, profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN. Przez wiele lat związana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, następnie z Instytutem Nauk Prawnych PAN, gdzie od 2016 r. kieruje Zakładem Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich. Autorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego oraz praw człowieka, m.in.: monografii Wolność informacji w prasie (2003), Autorytet państwa: legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej (2010), a także licznych artykułów i fragmentów opracowań zbiorowych dotyczących prawa konstytucyjnego i praw człowieka.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka