KATEGORIE [rozwiń]

Leszek Matela

Okładka książki Sekrety terapii kolorami. Jak korzystać z energii barw?

42,00 zł 30,03 zł


Książka SEKRETY TERAPII KOLORAMI w sposób przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich wprowadza czytelnika w zagadnienie energii kolorów i barw, koncentrując się na ich zastosowaniu praktycznym. Autor przedstawia w niej różne jej aspekty, rozumiane jako dziedzina wiedzy o wykorzystaniu oddziaływania barw dla dobra człowieka. Zapoznaj się z tą książką, jeśli chcesz: – dowiedzieć się, jakie jest znaczenie barw w naszym życiu; – zapoznać się z podstawami psychologii kolorów; – ustalić ich oddziaływanie na psychikę i emocje oraz nasze zdrowie; – nauczyć się używać barw dla zdrowia; – dobrać odpowiednią kolorystykę ubioru; – poznać testy barw stosowane w psychologii; – wykorzystać energie kolorów do urządzania wnętrz mieszkań i miejsc pracy; – dowiedzieć się, jak wykorzystuje się je w feng shui, ajurwedzie i alchemii; – nauczyć się rozpoznawania barw aury człowieka; – przyswoić metody przekazywania wibracji kolorów za pomocą wahadeł; – zdobyć wiedzę o zastosowaniu barwnego światła w terapii i profilaktyce; – opanować technikę harmonizacji pracy czakr; – zgłębić rolę barw w sztuce; – zapoznać się z urządzeniami do chromoterapii.
Okładka książki Czakram na Wawelu

47,00 zł 33,60 zł


CZAKRAM WAWELSKI i jest unikatem wykraczającym daleko poza granice Polski. To niewątpliwie skarb narodowy, o którym każdy rodak powinien wiedzieć jak najwięcej. Dzięki tej książce poznasz tajemnice najważniejszego w naszym kraju centrum energetycznego oraz miejsc mocy na terenie Krakowa i całej Małopolski. Autor przedstawia istotę tego fenomenu. Dowiesz się, jak samodzielnie wyszukać punkty koncentracji pozytywnych promieniować oraz jak wykorzystać tego typu oddziaływania dla stymulacji fizycznej i duchowej. Leszek Matela jest znanym publicystą, radiestetą i badaczem zjawisk nieznanych. Opublikował kilkaset artykułów oraz 56 książek, w tym wiele wielokrotnie wznawianych bestsellerów. Ta publikacja to jedyny w swoim rodzaju przewodnik po Wawelu, Krakowie i Małopolsce dla wszystkich osób zainteresowanych sprawami tajemniczymi oraz niezwykłymi. Patronat medialny: Nieznany Świat
Okładka książki Radiestezja. Nauka, praktyka, ochrona przed..

34,00 zł 24,31 zł


Leszek Matela od wielu lat zajmuje się radiestezją. Polskie Towarzystwo Psychotroniczne przyznało mu już w 1989 r. tytuł eksperta z tej dziedziny. Brał udział w licznych konferencjach dotyczących radiestezji i geomancji, m.in. w Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Kanadzie, na Cyprze i w Brazylii. Prowadzi kursy i seminaria oraz wykłada w szkołach psychotronicznych. Na międzynarodowej konferencji w Larnace na Cyprze w 1997 r. odznaczony został medalem za popularyzację radiestezji. Jest znany z licznych publikacji w takich czasopismach jak m.in. Nieznany Świat, Szaman i Czwarty wymiar. Występował również w audycjach telewizyjnych i radiowych. Wydał ponad 50 książek poświęconych radiestezji oraz szeroko rozumianej tematyce zjawisk nieznanych. Wiele z tych publikacji było wielokrotnie wznawianych ciesząc się dużym uznaniem czytelników.
Okładka książki Słowiańskie korzenie

42,00 zł 30,03 zł


Tajemnicza wiedza i rytuały słowiańskich przodków przejawiają się nie tylko w obyczajach Polaków, ale także we współczesnej mentalności. Sięganie do naszych korzeni pomaga zrozumieć, jak nadal jesteśmy głęboko związani z dawnymi czasami. SŁOWIAŃSKIE KORZENIE to przewodnik po tradycjach Słowian. Książka stanowi przystępne dla wszystkich wprowadzenie w świat naszych przodków, w ich życie codzienne, idee duchowe oraz niezwykłą wiedzę dotyczącą wykorzystania energii przyrody i jej mocy leczniczych. Możemy dowiedzieć się m.in., na czym polegała ich zdrowa dieta, jak potrafili podładowywać się od drzew i poprawiać klimat promieniowań w domach, jakie stosowali zioła i kadzidła. Sposoby życia w harmonii z naturą, które wypracowali, przydadzą się nam na co dzień w XXI w. Autor opisuje także, jak można samodzielnie zbadać i odkryć słowiańskie miejsca mocy. LESZEK MATELA jest autorem ponad 50 książek o miejscach mocy, naturoterapii, radiestezji i zjawiskach nieznanych, w tym wielu wznawianych wielokrotnie bestsellerów oraz kilkuset artykułów.
Okładka książki Abc wahadła

39,30 zł 25,51 zł


Leszek Matela, niekwestionowany autorytet świata radiestezji w sposób przystępny i klarowny wprowadza czytelnika w świat wahadełkowania. Każdy z nas w sobie ziarno radiestety. Ta ksiązka pozwoli mu wykiełkować i po krótkim czasie zasmakujemy owoców tej niezwykłej wiedzy. Również zaawansowani radiesteci znajdą w tej książce coś dla siebie. Profesjonalne opisy specjalistycznych wahadeł oraz niekonwencjonalne metody pracy z wahadłem stanowią łakomy kąsek dla zawodowców, niezależnie od stażu pracy.
Okładka książki Magiczne wyprawy po Polsce. Dolnośląskie...

42,00 zł 30,03 zł


Magiczne wyprawy po Polsce są czymś więcej niż zwykłym przewodnikiem turystycznym. To prawdziwe kompendium wiedzy dla osób chcących poznawać tajemnice różnych zakątków naszego kraju oraz inspiracja do samodzielnego ich poszukiwania w czasie wakacyjnych wypraw i weekendowych wypadów. Zwiedzając, nie powinniśmy koncentrować się wyłącznie na architekturze i krajobrazach, ale również otwierać na subtelne oddziaływania zabytków. Z książki dowiesz się, jak tego dokonać, oraz nauczysz się samodzielnie rozpoznawać punkty koncentracji pozytywnych energii Ziemi i kosmosu. W książce omówione zostały najważniejsze miejsca mocy i czakramy w województwach: dolnośląskim, opolskim i śląskim. Wzniesiono w nich świątynie i inne budowle. Przebywając tam, można odczuć głęboką jedność z siłami kosmosu, doenergetyzować organizm, jak też uzyskać impulsy do rozwoju duchowego. Przewodnik przygotował Leszek Matela - znany badacz miejsc mocy, doświadczony radiesteta, publicysta oraz autor ponad 50 książek i kilkuset artykułów.
Okładka książki Abc biometrów

39,90 zł 28,52 zł


Książka ABC biometrów w sposób klarowny i przejrzysty wprowadza czytelnika w świat praktyki radiestezyjnej z wykorzystaniem specjalnych przyrządów pomiarowych zwanych biometrami. Ich przeznaczeniem jest zapewnienie radiestecie wystarczającej koncentracji na badanym zakresie tematycznym, a więc np. na wykazie ziół, zawartości witamin, czy parametrach wody. Biometry stanowią ogromne wsparcie w pracy radiestezyjnej oraz bogate źródło specjalistycznej wiedzy.Zdolności radiestezyjne posiada większość z nas. Trzeba je tylko odkryć i wyćwiczyć. Dzięki tej książce, krok po kroku, można nauczyć się posługiwania się biometrami. Znajdziecie w niej Państwo, jak w rzadko którym podręczniku radiestezji, kompletny zestaw biometrów, które możecie Państwo, w zależności od stopnia zaawansowania oraz potrzeb, wykorzystać na użytek własny i swoich najbliższych.Książka przeznaczona jest zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych.
Okładka książki Piramidy i ich wykorzystanie

39,90 zł 28,52 zł


Wielka Pira­mida w Gizie, ale też częściowo inne pira­midy, należą do najbar­dziej tajem­ni­czych obiek­tów na naszej plane­cie. Od wieków fascy­nują nie tylko swoim maje­sta­tem i formą archi­tek­to­niczną, ale również zadzi­wiają tajem­ni­czym oddzia­ły­wa­niem. Książka znanego eksperta od zjawisk niezna­nych Leszka Mateli jest nie tylko prze­wod­ni­kiem po świe­cie pira­mi­do­lo­gii, ale przede wszyst­kim przej­rzy­stym kompen­dium prak­tycz­nego wyko­rzy­sta­nia ener­gii pira­mid dla każdego. Wraz książką czytel­nik otrzy­muje własne narzę­dzie do ekspe­ry­men­tów jakim jest pira­midka ener­ge­tyczna do samo­dziel­nego skle­je­nia. Dzięki temu można będzie wypró­bo­wać dobro­czynne oddzia­ły­wa­nie pira­mid w prak­tyce. Pira­midka dołą­czona do książki nadaje się do ener­ge­ty­za­cji i polep­sze­nia jako­ści produk­tów spożyw­czych, leków, napeł­nia­nia pomiesz­cze­nia korzyst­nymi ener­giami Kosmosu, wzmac­nia­nia orga­ni­zmów żywych oraz w dzie­siąt­kach innych dziedzin.
Okładka książki Naturalne energie dla zdrowia

44,00 zł 31,46 zł


Natura oferuje nam całe mnóstwo sposobów służących zachowaniu zdrowia i harmonii wewnętrznej. Warto zastosować je na własny użytek. Niniejsza książka będzie pomocna w tym zakresie, gdyż prezentuje całe spektrum takich oddziaływań. Co ciekawe, większość z opisanych metod wdrożono w Manor House SPA w Chlewiskach. Można je tam poznać i wypróbować.
Okładka książki Kod Druidów i sekrety Celtów

33,20 zł 24,72 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Kultura celtycka to bardzo modny w ostatnich latach temat. Wiele osób interesuje się celtycką muzyką, fascynuje się tradycjami i zabytkami Irlandii, Walii czy Bretanii a nawet obchodzi dzień św. Patryka delektując się słynnym Guinnessem. Tak naprawdę jednak ciągle bardzo mało wiemy o Celtach i ich bogatej spuściźnie. Książka ta ma za zadanie wypełnić tę lukę. Autor nie chce w niej rozstrzygać kwestii historycznych. Koncentruje się przede wszystkim na tajemniczej wiedzy Celtów, ich miejscach mocy, zwyczajach i rytuałach. Pomaga zrozumieć istotę wiedzy zakodowanej przez druidów, którzy byli najbardziej wykształconą i wpływową warstwą społeczną Celtów.
Okładka książki Trójwymiarowe medytacje

26,90 zł 19,23 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Energetyczne obrazy zawierające troskliwie dobrane, najsilniejsze symbole medytacyjne różnych kultur. Ich realizacja w trójwymiarowej przestrzeni umożliwia oddziaływanie na najgłębsze warstwy psychiki, poszerzając jednocześnie horyzonty naszej percepcji.
Okładka książki Tajemnice świętego Graala

23,00 zł 16,44 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Dzieje rycerzy zakonnych, templariuszy to jeden z bardziej niezwykłych i sekretnych wątków średniowiecznego chrześcijaństwa. Na kartach tej książki wyruszamy tropem tajemnic z nimi związanych. Zapoznajemy się nie tylko z ich tajemną wiedzą, ale również z budowlami i świątyniami, które pozostawili. Książka prezentuje także hipotezy na temat świętego Graala i Arki Przymierza, ich funkcji i miejsc ukrycia. Innym wątkiem książki są wzniesione w miejscach mocy dawne centra pielgrzymkowe oraz niezwykła działalność fascynujących świętych: Hildegardy z Bingen, Otylii czy Patryka. Swoistym podsumowaniem mistycznych i tajemniczych aspektów chrześcijaństwa jest omówione w książce ponadczasowe dzieła wizjonera Williama Blake'a. Zapoznaj się z tą książką, jeśli interesują Cię : - tajemnice Świętego Graala i Arki Przymierza, - sekrety kawalerów maltańskich, katarów i Krzyżaków, - niezwykłe średniowieczne budowle i świątynie, - tajemnicza postać zielonego człowieka umieszczana w średniowiecznych kościołach - system zdrowotny św. Hildegardy i jej porady zielarskie, - mistyczne i pełne zagadek dzieje wczesnochrześcijańskiej Irlandii - tajemnice dawnych miejsc pielgrzymkowych
Okładka książki Radiestezja

29,99 zł 21,44 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

W książce „RADIESTEZJA” czytelnik znajdzie wyczerpujące informacje dotyczące tej dziedziny wiedzy, pozna dzieje radiestezji, jej współczesne oblicze oraz najnowsze badania naukowe na jej temat. Książka omawia szczegółowo różnego rodzaju sprzęt radiestezyjny, w tym też urządzenia mało znane w naszym kraju, a także metody neutralizujące szkodliwe promieniowanie. Autor przekonuje, iż tego rodzaju emisje oparte są o zjawiska naturalne, a wśród wybitnych jej przedstawicieli jest wielu księży i ludzi z tytułami naukowymi. Osoby zajmujące się już radiestezją znajdą w książce ćwiczenia umożliwiające bezpieczną pracę z różdżką i wahadłem, metody zwiększające wrażliwość i koncentrację radiestety oraz powodujące szybką regenerację jego organizmu. Ci zaś czytelnicy, którzy chcieliby postawić pierwsze kroki w tej dziedzinie uzyskają praktyczne wskazówki jak posługiwać się różdżką i wahadłem.
Okładka książki Moc twoich dłoni

24,90 zł 17,80 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka ta odsłania sekrety naszych dłoni. Na dłoniach skupiają się różne punkty przepływu energii, która ożywia cały organizm. Tematem poruszanym jest również język gestów, ułatwiający porozumienie się oraz zwiększający siłę wypowiedzi.
Okładka książki Sekrety Pierścienia Atlantów

19,70 zł 14,08 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka prezentuje historię i praktyczne zastosowanie tak popularnego w ostatnich latach pierścienia. Czytelnik znajdzie w niej informacje o badaniach oddziaływania z zewnątrz nie tylko znaku umieszczonego na pierścieniu, ale również ozdób ze znakiem Atlantów, krzyża Atlantów, jak również skonstruowanego przez autora wahadła atlantydzkiego OT. Pierścień ze znakiem Atlantów jawi się w tej książce jako wspaniały dar przekazywany ludzkości przez wyżej rozwiniętą cywilizację.
Okładka książki Pieczęć wirakoczy i tajemnice Inków

31,50 zł 24,08 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

W Ameryce Południowej istniały przed wieloma wiekami niezwykle rozwinięte cywilizacje. Ciągle mało wiemy o ich osiągnięciach. Książka przedstawia sekretną wiedzę Inków oraz innych kultur przedkolumbijskich ukrytą w tajemniczych budowlach, symbolach, rytuałach i miejscach mocy. Czy świątynie Tiwanaku w Boliwii to pozostałość po Atlantydzie? Do czego służyły gigantyczne, widoczne tylko z lotu ptaka rysunki na płaskowyżu Nazca? Jaką funkcję pełniło słynne centrum kultowe Machu Picchu i jakie energie tam występują? Co to są święte linie Inków zwane ceques? Czy w Niedzicy istnieją ślady Inków? Jak leczą indiańscy curanderos? Jak stosować vilcacorę i inne południowoamerykańskie zioła? Czytelnik pozna szczegóły dotyczące wykorzystania niezwykle skutecznych ziół amazońskich. Jeśli ktoś planuje kiedyś odwiedzić Peru czy Boliwię, znajdzie tu też opisy miejsc mocy i informacje, których nie zawierają żadne inne przewodniki po tych krajach. Te oraz podobne zagadnienia przedstawione są w książce PIECZĘĆ WIRAKOCZY I TAJEMNICE INKÓW Leszka Mateli, autora licznych publikacji na temat zjawisk nieznanych, miejsc mocy i terapii naturalnych. Jej lektura odkryje przed Tobą wspaniałą tradycję indiańską. Pozostaje mi zatem zaprosić Państwa do wspólnej podróży z tą książką przez niezwykły i tajemniczy świat magicznej Polski, świat który istnieje tuż obok i otwiera się dla ludzi chcących poznać subtelne energie Ziemi i Kosmosu.
Okładka książki Abc wahadła. Radiestezja w praktyce wyd.2012

29,20 zł 20,88 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka w sposób klarowny i przejrzysty wprowadza czytelnika w świat praktyki radiostezyjnej z wykorzystaniem wahadła. Zdolności radiestezyjne posiada większość z nas. Dzięki tej książce, krok po kroku, można nauczyć się posługiwania wahadłem, a następnie zdobytą wiedzę zastosować w praktyce. Również zaawansowani radiesteci mogą znaleźć tu wiele cennych informacji, m. in. o różnego rodzaju wahadłach i ich zastosowaniu. ABC Wahadła Spis treści Część pierwsza 1. I ty możesz zostać radiestetą 11 Pierwsze kroki z wahadłem dla każdego 11 1. 1. Co to jest radiestezja? 11 1. 2. Czym jest praca z wahadłem? 12 1. 3. Warunki do pracy radiestezyjnej 13 1. 4. Wybór wahadła do pierwszych ćwiczeń 14 1. 5. Znalezienie własnej długości fali 15 1. 6. Konwencja ruchów wahadła 16 1. 7. Badania porównawcze promieniowań 19 1. 8. Badanie uzdolnień radiestezyjnych 20 1. 9. Lokalizacja stref geopatycznych przy pomocy wahadła 22 1.10. Badanie mocy promieniowania 27 1.11. Pomiar biowitalności 28 1.12. Badanie jakości wody 30 1.13. Pomiar głębokości cieku 31 1.14. Badanie kierunku przepływu wody 31 1.15. Jak znaleźć siatkę szwajcarską za pomocą wahadła? 32 1.16. Jak znaleźć siatkę diagonalną za pomocą wahadła? 36 1.17. Badanie mocy promieniowania układów promieniowań sieciowych 39 1.18. Znajdowanie promieniowania struktur geologicznych 41 1.19. Poszukiwanie promieniowań elektromagnetycznych 43 1.20. Poszukiwanie promieniowań radioaktywnych 45 1.21. Określanie polaryzacji za pomocą wahadła 45 1.22. Badania polaryzacji ciała ludzkiego 48 1.23. Energie lewoskrętne i prawoskrętne 50 1.24. Badanie kolorów radiestezyjnych 51 1.25. Pomiary przy pomocy wahadła z fikcyjnym stożkiem 54 1.26. Technika długości chwytu nitki wahadła 56 1.27. Błędy w pracy z wahadłem i ich unikanie 59 1.28. Zestawienie czynników mogących powodować błędy w pracy z wahadłem 60 1.29. BHP pracy z wahadłem 61 1.30. Potwierdzanie i kontrola wskazań wahadła 63 1.31. Sprawdzanie wyników badań za pomocą testu kinezjologicznego 64 1.32. Kiedy wahadło w rękach osoby obcej może zostać uszkodzone? 65 Część druga 2. Praca z wahadłem dla zaawansowanych 67 2.1. Podstawy pracy z biometrami 67 2.2. Kontrola żywności i napojów 69 2.3. Ustalanie płci płodu 70 2.4. Bezpośrednie szukanie tzw. “dobrego miejsca” 71 2.5. Sprawdzanie skuteczności działania odpromiennika 73 2.6. Poszukiwanie miejsc mocy z wahadłem 74 2.6.1. Badanie mocy promieniowania w miejscu mocy 75 2.6.2. Poszukiwanie ślepego źródła i cieków wznoszących się 78 2.6.3. Skrzyżowania układów promieniowań sieciowych w miejscu mocy 79 2.6.4. Badanie struktur geologicznych dookoła miejsca mocy 80 2.6.5. Pomiary stref geomantycznych ley-lines 81 2.6.6. Lokalizacja promieniowania pierścieniowego 84 2.6.7. Poszukiwanie promieniowania gwiaździstego 85 2.6.8. Lokalizacja aquatastów 86 2.7. Badanie promieniowania energetycznych kształtów i symboli 87 2.8. Lokalizacja blokad energetycznych 89 2.9. Sprawdzanie stanu równowagi energetycznej w kanałach akupunktury 89 2.10. Badanie ukrytych figur 92 2.11. Praca ze świadkiem radiestezyjnym i teleradiestezja 93 2.12. Lokalizacja cieków na planie 94 2.13. Teleradiestezyjne poszukiwanie złota 95 2.14. Badania zaimpregnowania biopolem 96 2.15. Przekazywanie sygnałów telepatycznych przy pomocy wahadła "Karnak" 97 2.16. Praca z wahadłem na świadka 98 Część trzecia 3. W kręgu wahadeł 101 Wahadła dla wszystkich 101 3.1. Wahadła egipskie 104 3.1.1. Wahadło “Karnak” 104 3.1.2. Wahadło “Izis” 105 3.1.3. Wahadło “Mer-Izys” 106 3.1.4. Wahadło “Ozyrys” 107 3.2. Wahadło uniwersalne 108 3.2.1. Jak posługiwać się wahadłem uniwersalnym? 110 3.2.2. Kolorowe wibracje poszczególnych organów 117 3.2.3. Wahadło uniwersalne a czakramy 118 3.2.4. Uwagi o pracy z wahadłem uniwersalnym 120 3.3. Uniwersalny zestaw wahadeł Józefa Baja 121 3.3.1. Komplet wahadeł “Ozyrys” z uniwersalnego zestawu Ozyrys 1 (Ozyrys 1, Ozyrys 2, Ozyrys 3, Ozyrys 4 z akumulatorkiem i Ozyrys 5 Tele) 123 3.3.2. Wahadło neutralne z zestawu i jego zastosowanie 124 3.3.3. Wahadło w pamięcią Baj II 124 3.3.4. Wahadło profilaktyczne - WP 124 3.3.5. Wahadło z akumulatorkiem Cu 125 3.3.6. Wahadło z akumulatorkiem Fe 127 3.3.7. Wahadło z akumulatorkiem Zn 127 3.3.8. Wahadło z antymonem - Sb 127 3.3.9. Wahadło z bizmutem - Bi 127 3.3.10. Wahadło z bromem - Br 128 3.3.11. Wahadło z chlorem - Cl 128 3.3.12. Wahadło z chromem - Cr 128 3.3.13. Wahadło z fluorem - F 128 3.3.14. Wahadło z fosforem - P 129 3.3.15. Wahadło z glinem - Al 129 3.3.16. Wahadło z jodem - J 129 3.3.17. Wahadło z kadmem - Cd 129 3.3.18. Wahadło z kobaltem - Co 130 3.3.19. Wahadło z krzemem - Si 130 3.3.20. Wahadło z litem - Li 131 3.3.21. Wahadło z magnezem - Mg 131 3.3.22. Wahadło z manganem - Mn 132 3.3.23. Wahadło z molibdenem - Mo 132 3.3.24. Wahadło z potasem - K 132 3.3.25. Wahadło z selenem - Se 133 3.3.26. Wahadło z siarką - S 133 3.3.27. Wahadło z sodem - Na 133 3.3.28. Wahadło ze srebrem - Ag 134 3.3.29. Wahadło z wanadem - V 134 3.3.30. Wahadło z wapniem - Ca 134 3.3.31. Wahadło z wolframem - W 134 3.3.32. Wahadło ze złotem - Au 135 3.3.33. Wahadło climactero 135 3.3.34. Wahadło “jantar” 136 3.3.35. Wahadło “kryształ górski” 136 3.3.36. Wahadło “mumio” (mumijo) 137 3.3.37. Wahadło “propolis” 138 3.3.38. Wahadło “sex” 138 3.3.39. Wahadło “uńa de gato” (koci pazur) 138 3.3.40. Wahadło “wieczna młodość” 139 3.3.41. Wahadło “żeń-szeń” 140 3.3.42. Wahadła zapasowe z zestawu z miejscem na świadka 140 3.3.43. Wahadło “Izis” z zestawu i jego zastosowanie 141 3.3.44. Konserwacja i neutralizacja wahadeł z uniwersalnego zestawu 142 3.4. Wahadła specjalistyczne Józefa Baja 142 3.4.1. “Izis-Makro” 143 3.4.2. “Ozyrys-Makro” 144 3.4.3. Wahadło z melatoniną 146 3.4.4. Wahadło z pau d’arco 147 3.4.5. Komplet wahadeł z solami Schüsslera 147 3.4.6. Wahadło z esencjami ratunkowymi Bacha 151 3.4.7. Wahadło M i M wzmocnione piramidką 152 3.4.8. Wahadło z wkładem dolomitu wzmocnione piramidką 153 3.4.9. Inne wahadła terapeutyczne Józefa Baja 154 3.5. Wahadło atlantydzkie OT 154 3.5.1. Stymulacja czakramów wahadłem OT 151 3.6. Dwustronne wahadło medialne Emmy Kunz 158 4. Zakończenie 161 5. Bibliografia 163 5.1. Wybór książek dotyczących wahadlarstwa i radiestezji 163 5.2. Bibliografia ważniejszych artykułów Leszka Mateli omawiających zagadnienia radiestezji i tematy pokrewne 166 5.3. Bibliografia publikacji książkowych Leszka Mateli poświęconych radiestezji i zagadnieniom pokrewnym 169
Okładka książki ABC różdżki

29,20 zł 20,88 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka w sposób klarowny i przejrzysty wprowadza w świat praktyki radiestezyjnej z wykorzystaniem różdżki. Dzięki tej książce, krok po kroku, można nauczyć się posługiwania różdżką, a później tę wiedzę zastosować w praktyce, wykorzystać na użytek własny i swoich najbliższych.
Okładka książki Jak korzystać z energii miejsc mocy

29,80 zł 21,59 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Huragany, powodzie, tornada - mroczna strona natury. Na całym świecie ludzie są doświadczani kataklizmami, przeciw którym wysoko rozwinięta technika jest absolutnie bezradna. Nie oznacza to jednak, że natura jest zła. Istnieje bowiem przeciwwaga. Są to tzw. miejsca mocy, gdzie korzystna energia sił przyrody czeka tylko, by pomóc człowiekowi. Niewiele osób zgłębiło ich tajniki i nauczyło się korzystać z ich dobroczynnej mocy. Jednym z wybrańców jest Leszek Matela, który poprzez tę książkę pragnie się podzielić swoim ogromnym doświadczeniem. Nie warto bowiem przechodzić obok korzystnej energii obojętnie. Tym bardziej, że absolutnie każdy może z niej skorzystać. Szczególnie, że na terenie Polski jest mnóstwo miejsc przepełnionych pozytywną mocą przyrody. Możesz w nich nie tylko doładowywać własny organizm, ale także wykorzystać siłę przyrody do energetyzacji pożywienia, dzięki czemu każdy posiłek może stać się jednocześnie darmową kuracją przeciw dowolnemu schorzeniu. Kuracją tym lepszą, że naturalną. Bez skutków ubocznych. Bez opłat. Bez ciągnących się w nieskończoność kolejek i wielomiesięcznego oczekiwania na wizytę u specjalisty. Co więcej, czytelnik znajdzie tu opis działań, które należy wykonywać, by ich energię w pełni wykorzystać oraz charakterystykę najpotężniejszych miejsc mocy na terenie całego kraju. Nikt nie musi podróżować jednak na drugi kraniec Polski, by dotrzeć do szczególnie potężnego źródła zdrowia. Może się bowiem, okazać, że takie miejsce istnieje w Twojej miejscowości. I że mijasz je codziennie w drodze do pracy bądź szkoły. Czy stać Cię na to, by okazja skorzystania z jego energii w dalszym ciągu przechodziła Ci „koło nosa”?
Okładka książki Sekrety katedr i miejsc mocy

29,80 zł 21,30 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Zapoznaj się z książką, jeśli chcesz: zgłębić tajemnice chrześcijańskiej tradycji geomantycznej, dowiedzieć się, jak dostosowywano dawne budowle do układu promieniowań kosmicznych, poznać tajemną wiedzę gotyckich mistrzów budowlanych, dowiedzieć się o twórcach mistycznej i geomantycznej architektury, zgłębić sekrety kościołów zbudowanych w niezwykłych miejscach mocy, dowiedzieć się o odziaływaniu labiryntów i symboli.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj