KATEGORIE [rozwiń]

Jabłoński Mariusz

Okładka książki Działalność gospodarcza na rynku aptecznym i jej ograniczenia. Uwarunkowania konstytucyjne.
nowość

139,00 zł 99,18 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Problematyka związana z funkcjonowaniem aptek jest niezwykle złożona i obejmuje wiele szczegółowych kwestii. Zwiększona liczba regulacji dotyczących tematyki farmaceutycznej i aptecznej na przestrzeni ostatnich 35 lat zmieniła realia funkcjonowania tego ? prima facie ograniczonego podmiotowo i przedmiotowo ? obszaru działalności życia gospodarczego i społecznego. Mając do wyboru wielość zagadnień Autorzy wybrali kilka z nich, które punktu widzenia przedsiębiorców zasługują na szczególne zainteresowanie badawcze. Są to kwestie dotyczące:- istoty przepisów ?antykoncentracyjnych?- reklamy aptek i punktów aptecznych- franczyzy aptek- udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej- a także roli, znaczenia oraz wpływu samorządu zawodowego na funkcjonowanie przedsiębiorców. Poradnik skierowany jest przede wszystkim dla przedsiębiorców prowadzących apteki oraz franczyzodawców. Zainteresuje również prawników praktyków zajmujących się tym tematem, w tym adwokatów, radców prawnych i sędziów. Autorzy to pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznego respektowania przez prawodawcę standardów prawidłowej legislacji, ochrony wolności i praw jednostki. Są twórcami szeregu opinii, w tym dotyczących konstytucyjności ingerencji prawodawcy w sferę dóbr konstytucyjnie chronionych, oraz autorami kilkuset opracowań naukowych z przedmiotowego obszaru.
Okładka książki Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego

100,00 zł 54,99 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Zawody zaufania publicznego i zawody prawnicze Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn Ochrona informacji i jej źródeł Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn Pojęcie i klasyfikacja tajemnic Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn Prawne zdefiniowanie tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn Obowiązek ochrony prywatności i danych osobowych Justyna Węgrzyn Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy zawodowej Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn Ochrona tajemnic zawodów zaufania publicznego jako podstawa ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej i prawa do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego Mariusz Jabłoński
Okładka książki Obowiązywanie i stosowanie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim

35,00 zł 27,54 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Rok 2018 będzie miał ogromne znaczenie dla systemu ochrony danych osobowych. W tym czasie nastąpi fundamentalna zmiana podstaw prawnych wyznaczających zasady przetwarzania informacji dotyczących osób fizycznych. Po 25 maja przestanie być stosowana nie tylko obowiązująca obecnie polska ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku, lecz także nie będzie można powoływać się na regulacje sektorowe modyfikujące dotychczas jej postanowienia. Zasady bezpośrednio wprowadzone Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) wymuszą zatem gruntowne zmiany w działalności podmiotów przetwarzających informacje oraz zaowocują przyjęciem nowych rozwiązań legislacyjnych. Palącym problemem staje się więc ustalenie ich wzajemnych relacji w ramach modelu ukształtowanego przez RODO. Na bazie projektów nowej ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych dokonano analizy zagrożeń, jakie przyniosą — identyfikując główne punkty zapalne i wskazując potencjalne konsekwencje.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj