KATEGORIE [rozwiń]

Hryniewiecki Tomasz

Okładka książki Wady Serca Tom II

240,00 zł 200,28 zł


Jak prawidłowo rozpoznawać, leczyć i kontrolować anomalie przedsionków i przegrody międzyprzedsionkowej? Jakie są najnowsze strategie diagnostyczne wad dużych tętnic i wielkich pni tętniczych? Jak radzić sobie z najczęstszymi problemami klinicznymi występującymi u chorych z wadami serca?Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, które często pojawiają się dziś w praktyce kardiologów i kardiochirurgów, znajdziesz w drugim tomie zaktualizowanego, najnowszego wydania klasycznego już podręcznika Wady serca pod redakcją naukową wybitnych ekspertów: prof. Tomasza Hryniewieckiego, prof. Zbigniewa Gąsiora i prof. Witolda Rużyłło. Pierwsza wersja podręcznika ukazała się na polskim rynku 8 lat temu. Wady serca to cenione w środowisku lekarskim źródło praktycznej, eksperckiej wiedzy z zakresu kardiologii i kardiochirurgii.W drugim tomie podręcznika autorzy zajęli się problematyką wrodzonych wad serca, zwłaszcza zastawki trójdzielnej, odpływu prawej komory, dużych tętnic i wielkich pni tętniczych. Ta część publikacji szczegółowo omawia także częste problemy kliniczne występujące u chorych z wadami serca oraz najnowsze metody ich leczenia.W tym wydaniu podręcznik uaktualniono o ostatnie rekomendacje towarzystw naukowych, zwłaszcza o nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w sprawie wad wrodzonych i zastawkowych. Uwzględniono także najnowsze światowe dane, wyniki rejestrów, opinie i doświadczenia ekspertów z najlepszych polskich ośrodków kardiologicznych i kardiochirurgicznych. Podręcznik w aktualnej wersji zyskał nowe rozdziały na temat przezskórnych interwencji w leczeniu niedomykalności mitralnej oraz interwencyjnego leczenia kardiologicznego w łonie matki. Znalazły się w nim także informacje o najnowszych możliwościach przezskórnej implantacji zastawek w pozycji aortalnej i płucnejKto najbardziej skorzysta z lektury książki?Publikację przygotowaliśmy z myślą o kardiologach, kardiochirurgach, lekarzach w trakcie specjalizacji z kardiologii i kardiochirurgii oraz studentach szczególnie zainteresowanych kardiologią.Czego dowiesz się z lektury drugiego tomu zaktualizowanej wersji książki Wady serca?Zyskasz najnowsze informacje na temat m.in. zwężenia i niedomykalności zastawki trójdzielnej, anomalii Ebsteina, atrezji zastawki trójdzielnej, serca jednokomorowego, zwężenia tętnicy płucnej, atrezji płucnej czy koarktacji aorty.Dowiesz się więcej o wrodzonych anomaliach przedsionków i przegrody międzyprzedsionkowej.Zgłębisz problematykę wad wielkich pni tętniczych, w tym anomalii pozycyjnych i żył płucnych oraz wrodzonych malformacji naczyniowych i nabytych przetok.Poznasz aktualne metody diagnostyczne i terapeutyczne problemów klinicznych występujących z wadami serca, takich jak nadciśnienie płucne, infekcyjne zapalenie wsierdzia, tętniaki aorty.Dowiesz się, jak leczyć dysfunkcje protez zastawkowych.Poznasz interwencyjne metody leczenia przecieków okołozastawkowych.Sprawdzisz, w jaki sposób skutecznie stosować elektroterapię u chorych z zastawkowymi wadami serca, w tym z zaburzeniami rytmu i przewodzenia.Zyskasz najnowsze wytyczne dotyczące operacji pozasercowych u chorych z wadami serca i sztucznymi zastawkami.Dowiesz się, jak skuteczniej przeprowadzić leczenie przeciwzakrzepowe i antyagregacyjne u chorych z wadami serca.Zyskasz wiedzę o najnowszych metodach leczenia kardiochirurgicznego wad serca.Poznasz aktualne wytyczne z zakresu kardiologii prenatalnej, w tym m.in. interwencyjnego leczenia kardiologicznego w łonie matki.
Okładka książki Wady Serca Tom I

240,00 zł 200,28 zł


W jaki sposób stosować najnowsze techniki leczenia nabytych i wrodzonych zastawkowych wad serca? Jak skuteczniej diagnozować wady serca w bardzo wczesnym stadium? Jakie są najnowsze rekomendacje towarzystw naukowych dla kardiologów zajmujących się leczeniem wad serca?Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, które w codziennej pracy zadaje sobie dziś wielu kardiologów i kardiochirurgów, znajdziesz w pierwszym tomie zaktualizowanego, najnowszego wydania klasycznego już podręcznika Wady serca pod redakcją naukową wybitnych ekspertów: prof. Tomasza Hryniewieckiego, prof. Zbigniewa Gąsiora i prof. Witolda Rużyłło. Podręcznik jest jednym z najbardziej cenionych polskich źródeł rzetelnej, praktycznej, najnowszej wiedzy kardiologicznej i kardiochirurgicznej.W pierwszym tomie publikacji autorzy przyjrzeli się bliżej epidemiologii wad serca, technikom diagnostycznym oraz wadom serca w okresie noworodkowym i dziecięcym. Szczególną uwagę poświęcono nabytym zastawkowym wadom serca w tym wadom zastawki mitralnej i aortalnej.Publikacja jest uaktualnioną wersją podręcznika, który ukazał się na polskim rynku 8 lat temu. W każdym rozdziale uwzględniono najnowsze rekomendacje towarzystw naukowych w szczególności ostatnie wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) na temat wad wrodzonych i zastawkowych. A także wyniki rejestrów, najnowsze światowe dane oraz opinie i doświadczenia wybitnych ekspertów z najlepszych polskich ośrodków kardiologicznych i kardiochirurgicznych. Dodano także nowe rozdziały na temat przezskórnych interwencji w leczeniu niedomykalności mitralnej i interwencyjnego leczenia kardiologicznego w łonie matki oraz informacje o aktualnych możliwościach w zakresie przezskórnych implantacji zastawek w pozycji aortalnej i płucnejKto najbardziej skorzysta z lektury książki?Publikację przygotowaliśmy z myślą o kardiologach, kardiochirurgach, lekarzach w trakcie specjalizacji z kardiologii i kardiochirurgii oraz studentach szczególnie zainteresowanych kardiologią.Czego dowiesz się z lektury pierwszego tomu zaktualizowanej wersji książki Wady serca?Zaktualizujesz swoją wiedzę na temat nowych metod diagnostyki wad serca, w szczególności w zakresie: echokardiografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i cewnikowania serca.Poznasz najnowsze wytyczne dotyczące stosowania echokardiografii śródoperacyjnej i w czasie zabiegów interwencyjnych.Sprawdzisz przegląd wrodzonych wad serca leczonych w okresie dzieciństwa.Zgłębisz problematykę zwężenia zastawki mitralnej, niedomykalności mitralnej, wypadania płatków zastawki mitralnej oraz niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej.Poznasz najnowsze metody interwencyjnego przezskórnego leczenia niedomykalności mitralnej.Dowiesz się, jak skuteczniej leczyć operacyjnie zwężenia zastawki aortalnej oraz jak przeprowadzić przezcewnikową implantację zastawki aortalnej.Zyskasz sprawdzone informacje na temat diagnozowania i leczenia niedomykalności aortalnej oraz dwupłatkowej zastawki aortalnej.Dowiesz się więcej o wadach zastawki trójdzielnej i wadach wielozastawkowych.
Okładka książki Stany Nagłe Kardiologia

129,00 zł 107,65 zł


Spis Treści: Objawy w stanach nagłych układu krążenia ............. 19 Anna Lipińska Nagłe zatrzymanie krążenia ............ 27 Piotr Bienias, Piotr Pruszczyk Omdlenia. ........... 35 Robert Bodalski Ostre zespoły wieńcowe – niestabilna choroba wieńcowa ..................... 47 Rafał Dąbrowski, Tomasz Hryniewiecki Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST .............. 61 Rafał Wolny, Adam Witkowski Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST ................. 77 Joanna Zalewska, Adam Witkowski Komorowe zaburzenia rytmu – burze elektryczne ................... 87 Piotr Urbanek, Łukasz Szumowski Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca ..................... 97 Rafał Dąbrowski, Mariusz Pytkowski Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego ............... 123 Mariusz Pytkowski, Marcin Sobiech Stany nagłe u chorego z wszczepionym urządzeniem do elektroterapii serca ................. 137 Maciej Sterliński Wstrząs kardiogenny ................... 151 Michał Machowski, Michał Ciurzyński Obrzęk płuc. ..................... 167 Michał Ciurzyński Zaostrzenie niewydolności serca ................ 179 Przemysław Leszek Mechaniczne wspomaganie krążenia ................ 195 Andrzej Juraszek, Mariusz Kuśmierczyk Stany nagłe w nadciśnieniu tętniczym .................. 205 Barbara Pręgowska-Chwała, Aleksander Prejbisz, Marek Kabat Udar niedokrwienny mozgu ................. 219 Antoni Ferens, Andrzej Opuchlik Krwotok środmozgowy .......................... 233 Andrzej Opuchlik, Antoni Ferens Ostre zespoły aortalne ...................... 245 Rafał Dąbrowski, Mariusz Kuśmierczyk, Sławomir Nazarewski Tętniak aorty brzusznej .............. 261 Sławomir Nazarewski Ostre niedokrwienie kończyn .................. 267 Sławomir Nazarewski Ostra zatorowość płucna ..................... 285 Piotr Pruszczyk, Michał Ciurzyński, Marek Roik Stany nagłe w nadciśnieniu płucnym .................. 301 Michał Ciurzyński Infekcyjne zapalenie wsierdzia jako stan nagły ............... 315 Elżbieta Abramczuk, Tomasz Hryniewiecki Stany nagłe związane ze sztuczną zastawką serca .................... 323 Maria Jaworska-Wilczyńska, Tomasz Hryniewiecki Tamponada serca .......................... 339 Maciej Grabowski Stany nagłe u chorego po przeszczepieniu serca ..................................... 353 Małgorzata Sobieszczańska-Małek, Tomasz Zieliński Ostre powikłania w miejscu dostępu inwazyjnego leczenia kardiologicznego ................................. 363 Sławomir Nazarewski Ostre powikłania inwazyjnego leczenia kardiologicznego/ kardiochirurgicznego. Zespoł po torakotomii .................. 371 Maria Jaworska-Wilczyńska, Tomasz Hryniewiecki Ostre powikłania inwazyjnego leczenia kardiologicznego – ostre uszkodzenie nerek związane z podaniem środkow kontrastowych .......................... 383 Marek Roik Ostre powikłania inwazyjnego leczenia kardiologicznego/ kardiochirurgicznego – ostra niewydolność nerek. Leczenie nerkozastępcze w ostrych stanach kardiologicznych .............. 391 Magdalena Durlik Powikłania krwotoczne w trakcie leczenia przeciwpłytkowego lub przeciwkrzepliwego. Pilne zabiegi u chorego leczonego przeciwzakrzepowo ........................... 401 Piotr Pruszczyk, Marta Skowrońska Operacje niekardiochirurgiczne w trybie nagłym .................. 415 Krzysztof Jankowski Stany nagłe związane z farmakoterapią układu krążenia – proarytmie .................... 425 Piotr Bienias Obrazowanie radiologiczne układu krążenia w stanach nagłych ........... 439 Ilona Michałowska Echokardiografia w stanach nagłych ...................... 457 Mirosław Kowalski
Okładka książki NOAC w praktyce klinicznej

99,00 zł 69,65 zł


Książka NOAC w praktyce klinicznej stanowi cenną pozycję, podsumowującą dekadę rozwoju nowych doustnych antykoagulantów, grupy leków, która spowodowała rewolucyjne zmiany w podstawowych decyzjach klinicznych, oferując klinicystom bezpieczniejsze i skuteczniejsze narzędzie prewencji zakrzepicy. Redaktorzy książki, uznani eksperci w dziedzinie terapii kardiologicznej, przygotowali opracowanie niezwykle użyteczne dla każdego klinicysty, podsumowujące zasady stosowania doustnych antagonistów trombiny i czynnika Xa w aktualnej praktyce medycznej. Jest to znakomite kompendium, zawierające informacje interesujące zarówno dla Czytelnika poszukującego kluczowych referencji i chcącego poznać zręby obecnej wiedzy, jak i dla praktyka poszukującego wsparcia w rozwiązywaniu codziennych dylematów klinicznych.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj