KATEGORIE [rozwiń]

Grażyna Barbara Szewczyk (red.)

Okładka książki Polsko-łużyckie zbliżenia

28,00 zł 24,91 zł


Książka Polsko-łużyckie zbliżenia. Język–literatura–kultura poświęcona jest twórczości Jurija Brězana i adresowana do grona miłośników języka, kultury i literatury Serbołużyczan. Refleksja o różnych aspektach pisarstwa J. Brězana, jego zaangażowaniu społecznym i sposobie postrzegania rzeczywistości niemieckiej w okresie politycznego przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, jego prozie i współczesnej górnołużyckiej powieści wprowadza do dotychczasowych badań nowe akcenty. W polu zainteresowań polskich badaczy, slawistów, kulturoznawców i germanistów znalazła się także twórczość literacka przedstawicieli dwóch różnych generacji pisarzy serbołużyckich, przyjaciół Polski i Polaków, Antona Nawki i Bendikta Dyrlicha oraz recepcja literatury i kultury łużyckiej w śląskiej prasie. (red.) Spis treści Grażyna Barbara Szewczyk Wstęp. W dialogu z kulturą łużyczan Nicole Dołowy-Rybińska Wspólnota słowiańska w oczach Górnołużyczan Tadeusz Lewaszkiewicz Stan badań nad językiem górnołużyckiej twórczości Jurija Brězana Dietrich Scholze-Šołta Jurij Brězan i przełom polityczny w Niemczech Piotr Pałys Jurij Brězan jako organizator brygad pracy Serbskeje młodźiny w Jugosławii (1946?1948) Józef Zarek Jurij Brězan w panoramie górnołużyckiej powieści autorstwa Tomasza Derlatki Marek Kryś Adaptacje prozy Jurija Brězana na przykładzie filmu Die schwarze Mühle Monika Blidy Wątki polskie w życiu i twórczości Antona Nawki Grażyna Barbara Szewczyk Łużyce w poetyckich światach Benedikta Dyrlicha Michał Skop Sprawy łużyckie na łamach katowickiego czasopisma „Odra” (1945?1950) Ilza Kowol Problematyka łużycka na łamach dwutygodnika „Poglądy” Robert Langer, Měrćin Wałda / Martin Walde Wywiad z Jurijem Brězanem Indeks nazwisk
Okładka książki Serbołużyczanie wobec tradycji i wyzwań współczesności

27,00 zł 24,56 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

jest pokłosiem zorganizowanej w maju 2011 roku w Katowicach międzynarodowej konferencji poświęconej językowi i literaturze Serbołużyczan. Spotkanie badaczy i miłośników piśmiennictwa małego zachodniosłowiańskiego narodu, z którym od stuleci łączyły nas więzy przyjaźni, uświadomiło obecnym, iż znajomość jego kultury, historii i teraźniejszości jest w Polsce znikoma. Towarzysząca spotkaniu żywa dyskusja stała się impulsem do opracowania publikacji, której celem jest zaprezentowanie najnowszego stanu badań nad językiem i literaturą serbołużycką w polskich i niemieckich ośrodkach naukowych. Zaproponowany układ treści pozwala poznać najnowsze kierunki rozwoju sorabistyki w Polsce i na Łużycach, jak też zwrócić uwagę na kręgi tematyczne będące przedmiotem zainteresowania i dociekań wybitnych badaczy przedmiotu, np. Jadwigi Zieniukowej z Warszawy, Tadeusza Lewaszkiewicza z Poznania, Tomasza Derlatki z Lipska czy Dietricha Scholze-Šołty z Budziszyna, a także grona ich wychowanków i uczniów, młodych pracowników naukowych. Obok artykułów poświęconych wybranym aspektom i zjawiskom języka i literatury serbołużyckiej zamieściliśmy w książce przyczynki dokumentujące działalność sorabistyczną śląskich slawistów, literatów, tłumaczy i przyjaciół Łużyc, a także artykuły o problematyce historycznej. W Katowicach, mieście, które począwszy od połowy lat 30., kończąc na latach 80. XX wieku, pielęgnowało pamięć o wybitnych twórcach kultury Serbołużyczan, organizując wystawy, spotkania i imprezy z udziałem łużyckich pisarzy, grafików i aktorów; w ostatnich latach zabrakło ludzi otwartych na kontakty z Łużycami i zdolnych do kontynuowania trudu poprzedników. Książkę zamyka wywiad ze znakomitym współczesnym pisarzem łużyckim, przyjacielem Polaków, znanym w Polsce z przekładów wierszy Benediktem Dyrlichem oraz głos niemieckich badaczy, sygnalizujący problemy związane z różnym statusem prawnym mniejszości narodowych i etnicznych.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj